Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

DynaMed

dynamedDynamed je informační zdroj určený pro využití v klinické praxi, který obsahuje více než 3200 témat (článků) zahrnujících běžná i vzácná onemocnění, symptomy či léky. Témata jsou zpracována s ohledem na nejlepší dostupné důkazy podle metodiky EBM (klinické studie, systematické přehledy, metaanalýzy) tak, aby pomáhala nalézt odpověď na problémy, s nimiž se setkávají lékaři při péči o pacienta.

Producent: EBSCO

  Licencovaný zdroj

Vzdálený přístup

Jednoduché vyhledávání – český tutoriál