Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Scopus

scopusBibliografická databáze zaměřená na medicínu (zahrnuje i Medline), přírodní vědy, techniku, společenské vědy, psychologii, ekonomiku, polnohospodářství a vědy o životním prostředí.

Scopus excerpuje články z téměř 22 tisíc recenzovaných časopisů od 5 tisíc mezinárodních vydavatelů, mezi nimiž jsou i články v tisku a 4 200 titulů z iniciativy Open Access Journals.

Scopus zahrnuje informace o 27 milionech patentech z 5 patentových kanceláří, konferenční sborníky, 130 tisících vědeckých knih. Naleznete zde i citační ohlasy, kde nejen doplňuje citační ohlasy z databáze Web of Science, ale je zvláště vítaným zdrojem pro citační ohlasy i z českých časopisů. Obsahuje rovněž evaluační nástroje, včetně Hirschova indexu.

Producent: Elsevier

  Licencovaný zdroj

Přístup ze sítě NLK

Vzdálený přístup

Tutoriál vyhledávání ve Scopus (česky)