Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Září 2016

nahoru

ADIKTOLOGIE


Droginfo.. — Praha : Hygienická stanice hl.m. Prahy, 2002. — 96 stran ;

adiktologie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : epidemiologie : prevence a kontrola ; uživatelé drog ; prevalence ; incidence

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE


Léčba kopřivky : rady pro praktické lékaře. — Praha : Schering-Plough Central East AG, 1997. — 7 stran : ilustrace ;

dermatovenerologie ; alergologie a imunologie ; urtikarie : diagnóza : etiologie : farmakoterapie ; antagonisté histaminu H1 : aplikace a dávkování : škodlivé účinky : terapeutické užití ; akutní nemoc ; chronická nemoc ; hormony kůry nadledvin : aplikace a dávkování : škodlivé účinky : terapeutické užití ; praktické lékařstvíLéčba kožních alergických onemocnění : rady pro praktické lékaře. — Praha : Schering-Plough Central East AG, 1997. — 6 stran : ilustrace ;

dermatovenerologie ; alergologie a imunologie ; atopická dermatitida : diagnóza : etiologie : farmakoterapie : prevence a kontrola ; hormony kůry nadledvin : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; aplikace místní ; antagonisté histaminu H1 : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; antiinfekční látky : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; praktické lékařství ; kojenec ; předškolní dítě ; dítě ; mladistvíEssential Immunology / Ivan M. Roitt. — Oxford : Blackwell Scientific Publications, [1971]. — ix, 220 stran : ilustrace ISBN 0-632-07770-0

alergologie a imunologie ; alergologie a imunologie ; imunitní systém ; nemoci imunitního systému ; autoimunita ; transplantační imunologie

nahoru

ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Stručný postup resuscitace malých dětí : Syndrom náhlého úmrtí / autoři L. Kantor, M. Wita. — 3. přepracované vydání. — [Brno] : [Grifart], 2015. — 2 strany : ilustrace ;

pediatrie ; anesteziologie, resuscitace a intenzivní lékařství ; náhlá smrt kojenců ; resuscitace ; první pomoc

nahoru

ANGIOLOGIE


Diabetes and Cardiovascular Disease EASD Study Group : 6th annual meeting : October 31 – November 2, 2013, Prague, Czech Republic : programme & abstracts. — [Prague : AMCA, 2013]. — 64 stran : tabulky ; ISBN 978-80-905449-4-9

kardiologie ; angiologie ; diabetologie ; diabetes mellitus ; kardiovaskulární nemociCardiovascular disease and diabetes : policies for better health and quality of care : policy brief. — Paris : OECD, 2015. — 7 stran : ilustrace, tabulky ;

kardiologie ; angiologie ; diabetologie ; kardiovaskulární nemoci : epidemiologie : mortalita ; rizikové faktory ; kvalita zdravotní péče ; primární zdravotní péče ; urgentní zdravotnické služby

nahoru

BIOCHEMIE


Úvod do biochemie chorobných procesů / Jan Musil. — Vydání první. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. — 249 stran : ilustrace, schémata, tabulky ;

biochemie ; patologie ; biochemické jevy ; patologické procesyPraktikum lékařské chemie a biochemie / Svatava Dvořáčková. — Vydání I. — Olomouc : Univerzita Palackého, 1990. — 239 stran : ilustrace, tabulky, grafy ;

biochemie ; chemie, klinická chemie ; klinická chemie ; klinické chemické testy ; klinické laboratorní techniky ; biochemie

nahoru

BIOLOGIE


Biologie člověka pro speciální pedagogy / Jitka Machová ; ilustr. Danuše Tichá-Koutská. — 2. vydání. — Praha : Karolinum, 1994. — 263 stran : obrázky, grafy a schémata (částečně barevné), tabulky ; ISBN 80-7066-980-2

biologie ; biologie ; tělo lidské ; genetika ; vývojová biologie ; výchova speciální ; pedagogikaAspects of human biology : theory relevant to medical laboratory sciences / Frank Spencer. — London : Butterworths, [1972]. — ix, 342 stran : ilustrace ; ISBN 0-407-70400-0

biologie ; molekulární biologie ; biologie buňky ; energetický metabolismus ; alergologie a imunologie

nahoru

BOTANIKA


Mikrořasy – solární továrna v jedné buňce / Jiří Masojídek, Richard Lhotský, Jiří Kopecký a Ondřej Prášil. — Vydání 1. — [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2016. — 23 stran : barevné ilustrace ; — (Věda kolem nás,; 45.) ISBN 978-80-270-0127-9

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; botanika ; fytoplankton ; mikrořasy ; biotechnologie ; řasy – proteiny ; biomasa ; kultivační techniky

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ


Padesát let Spolku českých mediků. — Praha : Nákladem vlastním, 1918. — 66 stran ;

lékařství ; dějiny lékařství ; společnosti lékařské : dějiny ; dějiny lékařství ; studium lékařství : dějiny

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE


Venerologie / von G. Ehlers, R. M. Bohnstedt. — KöIn-Mülheim : TROPON-WERKEN, 1974. — 223 stran : ilustrace, tabulky ; — (Medizin von heute ;; 22)

dermatovenerologie ; sexuálně přenosné nemoci : klasifikace : terapieLeg ulcers : medical and surgical management / Henry H. Roenigk, Jess R. Young. — 1st ed. — Hagerstown : Harper & Row, [1975]. — x, 265 stran : ilustrace ; ISBN 0-06-142278-9

dermatovenerologie ; končetiny dolní – vředy : diagnóza : chirurgie : terapie ; bércové vředy : diagnóza : chirurgie : terapie ; diferenciální diagnóza ; chirurgické síťky ; obvazy ; hojení ranLéčba kožních alergických onemocnění : rady pro praktické lékaře. — Praha : Schering-Plough Central East AG, 1997. — 6 stran : ilustrace ;

dermatovenerologie ; alergologie a imunologie ; atopická dermatitida : diagnóza : etiologie : farmakoterapie : prevence a kontrola ; hormony kůry nadledvin : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; aplikace místní ; antagonisté histaminu H1 : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; antiinfekční látky : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; praktické lékařství ; kojenec ; předškolní dítě ; dítě ; mladistvíAkné je komplexní problém kůže. — Praha : Yamanouchi, [mezi 1997 a 2005]. — 8 stran : ilustrace ;

dermatovenerologie ; acne vulgaris : diagnóza : etiologie : prevence a kontrola : terapie ; puberta ; individualizovaná medicínaLéčba kopřivky : rady pro praktické lékaře. — Praha : Schering-Plough Central East AG, 1997. — 7 stran : ilustrace ;

dermatovenerologie ; alergologie a imunologie ; urtikarie : diagnóza : etiologie : farmakoterapie ; antagonisté histaminu H1 : aplikace a dávkování : škodlivé účinky : terapeutické užití ; akutní nemoc ; chronická nemoc ; hormony kůry nadledvin : aplikace a dávkování : škodlivé účinky : terapeutické užití ; praktické lékařství

nahoru

DIABETOLOGIE


Diabetes in Europe : policy puzzle : the state we are in : executive summary. — 4th edition. — [West Sussex] : [European Coalition for Diabetes], 2014. — 6 stran : ilustrace ;

diabetologie ; diabetes mellitus : epidemiologie : prevence a kontrola ; plošný screening ; registrace ; zdravotní politika ; preventivní lékařstvíCardiovascular disease and diabetes : policies for better health and quality of care : policy brief. — Paris : OECD, 2015. — 7 stran : ilustrace, tabulky ;

kardiologie ; angiologie ; diabetologie ; kardiovaskulární nemoci : epidemiologie : mortalita ; rizikové faktory ; kvalita zdravotní péče ; primární zdravotní péče ; urgentní zdravotnické službyDiabetes and Cardiovascular Disease EASD Study Group : 6th annual meeting : October 31 – November 2, 2013, Prague, Czech Republic : programme & abstracts. — [Prague : AMCA, 2013]. — 64 stran : tabulky ; ISBN 978-80-905449-4-9

kardiologie ; angiologie ; diabetologie ; diabetes mellitus ; kardiovaskulární nemociWhat you should know about diabetes : a century of caring. — Kalamazoo : Upjohn, [mezi 2010 a 2016]. — 12 stran : ilustrace ;

diabetologie ; diabetes mellitus : diagnóza : klasifikace : prevence a kontrola : terapie ; zdravotní gramotnost

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ


Fiscal sustainability of health systems : bridging health and finance perspectives. — Paris : OECD, 2015. — 8 stran : ilustrace ;

management, organizace a řízení zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; řízení zdravotnických zařízení : ekonomika : metody ; systémová integrace ; poskytování zdravotní péče ; financování organizované ; rozpočtyStudy guide to accompany Economic analysis : theory and application / study guide prepared by Christopher R. Thomas ; S. Charles Maurice; Owen R. Phillips. — Fifth edition. — Homewood : Irwin, 1986. — vii, 237 stran : ilustrace ; — (Irwin publications in economics) ISBN 0-256-03463-X

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika ; behaviorální ekonomieInvestment for health : a discussion of the role of economic and social determinants / editors: Erio Ziglio, Lowell Levin, Lennart Levi, Eraka Bath. — Copenhagen : World Health Organization, [2002]. — — (Studies on social and economic determinants of population health ;; No. 1)

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; podpora zdraví ; zdravotnické plánování ; veřejná politika ; soukromý sektor

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY


Environment and health performance review : Slovakia / World Health Organization. Regional Office for Europe. — Copenhagen : World Health Organization. Regional Office for Europe, [2008]. — 87 stran : ilustrace ;

environmentální lékařství ; zdravotní stav – ukazatelé ; zdravotní politika ; politika zdravotní – programy ; veřejné zdravotnictví – řízení ; veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; životní prostředí a veřejné zdravotnictví ; environmentální vědyZdravotnictví a životní prostředí : současný stav a možnosti zlepšení. — Praha : Arnika, 2011. — 4 strany ;

veřejné zdravotnictví ; environmentální vědy ; poskytování zdravotní péče ; vybavení a zásobování : škodlivé účinky ; polyvinylchlorid : škodlivé účinky : toxicita ; kyseliny ftalové : škodlivé účinky : toxicita ; rtuť : škodlivé účinky : toxicita ; halogenované difenylethery : škodlivé účinky : toxicita ; spalování odpadů ; hodnocení rizik : zákonodárství a právo

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE


Mebeverine : colofac®, duspatal®, duspatalin® ; scientific brochure. — Hannover : Solvay Pharmaceuticals, [2005]. — 46 nečíslovaných listů : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; gastroenterologie ; syndrom dráždivého tračníku : farmakoterapie ; bolesti břicha : farmakoterapie ; idiopatické střevní záněty : farmakoterapie ; nemoci střev : farmakoterapie ; parasympatolytika : aplikace a dávkování : farmakokinetika : farmakologie : chemie : terapeutické užití : toxicita ; antikonvulzíva : aplikace a dávkování : farmakokinetika : farmakologie : chemie : terapeutické užití : toxicita ; klinické zkoušky jako téma ; fenethylaminy ; benzoáty ; kvalita života ; způsoby aplikace léků ; lékové formy ; výsledek terapie ; hodnocení léčiv

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA


Praktická cvičení z biofyziky / Monika Kuchařová, Petr Rejchrt, Stanislav Ďoubal. — 3. vydání. — Praha : Karolinum, 2016. — 54 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-3419-7

fyzika, biofyzika ; biofyzikaMezinárodní soustava jednotek SI ve zdravotnictví : připraveno na základě usnesení třicátého valného shromáždění Světové zdravotnické organizace / z anglického originálu přeložil Jiří Kraml. — 2. vydání. — Praha : Avicenum, 1982. — 102 stran : ilustrace a tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; fyzika, biofyzika ; chemie, klinická chemie ; zdravotnictví – řízení ; mezinárodní soustava jednotek ; Světová zdravotnická organizace

nahoru

FYZIOLOGIE


Physical chemistry of aging / Norman R. Joseph. — Basel : Karger, 1971. — x, 112 stran : ilustrace, tabulky ; — (Interdisciplinary topics in gerontology ;; Vol. 8)

fyziologie ; geriatrie ; chemie, klinická chemie ; chemie fyzikální ; energetický metabolismus ; fyziologie ; stárnutí : fyziologie ; staříAtlas fyziologie člověka : překlad 8. německého vydání / Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos ; kolektiv překladatelů: Kateřina Jandová, Miloš Langmeier, Otomar Kittnar, Eduard Kuriščák, Pavla Mlčková, Martina Nedbalová, Vladimír Riljak, Michal Wittner. — 4. české vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — xv, 434 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-247-4271-7

fyziologie ; fyziologie

nahoru

GASTROENTEROLOGIE


Mebeverine : colofac®, duspatal®, duspatalin® ; scientific brochure. — Hannover : Solvay Pharmaceuticals, [2005]. — 46 nečíslovaných listů : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; gastroenterologie ; syndrom dráždivého tračníku : farmakoterapie ; bolesti břicha : farmakoterapie ; idiopatické střevní záněty : farmakoterapie ; nemoci střev : farmakoterapie ; parasympatolytika : aplikace a dávkování : farmakokinetika : farmakologie : chemie : terapeutické užití : toxicita ; antikonvulzíva : aplikace a dávkování : farmakokinetika : farmakologie : chemie : terapeutické užití : toxicita ; klinické zkoušky jako téma ; fenethylaminy ; benzoáty ; kvalita života ; způsoby aplikace léků ; lékové formy ; výsledek terapie ; hodnocení léčivChallenges in iron supplementation : the diagnosís and treatment of anaemia traverses a number of Healthcare disciplines. This is a summary of the proceedings of a round table discussion o consider iron supplementation in iron deficient anaemia : 2nd October 2006 : Barnet Hill, Surrey. — Barnet Hill: [nakladatel není známý], 2006. — 4 nečíslované strany : ilustrace a tabulky ;

hematologie a transfuzní lékařství ; gastroenterologie ; anemie z nedostatku železa : diagnóza : terapie ; poruchy metabolismu železa : diagnóza : terapie ; diferenciální diagnóza ; idiopatické střevní záněty ; tolerance léku ; adherence k farmakoterapiiNové možnosti medikamentózní terapie Crohnovy nemoci a uIcerózní kolitidy / Milan Lukáš. — [Jesenice] Ferring léčiva, [mezi 2000 a 2007]. — 30 nečíslovaných listů ;

gastroenterologie ; idiopatické střevní záněty : farmakoterapie ; Crohnova nemoc : farmakoterapie ; ulcerózní kolitida : farmakoterapie ; imunosuprese ; metaanalýza jako téma ; azathioprin : aplikace a dávkování : farmakokinetika : škodlivé účinky : terapeutické užití ; 6-merkaptopurin : aplikace a dávkování : farmakokinetika : škodlivé účinky : terapeutické užití ; kyseliny aminosalicylové : aplikace a dávkování : farmakokinetika : škodlivé účinky : terapeutické užitíFistulující Crohnova choroba : pokroky v diagnostice a léčbě : 11.5.2001, Tereziánský sál Břevnovského kláštera, Praha : abstrakta / Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty, Výbor České gastroenterologické společnosti. — [Praha]: [Česká gastroenterologická společnost], [2001]. — 48 stran, 1 nečíslovaná strana : ilustrace ;

gastroenterologie ; Crohnova nemoc : diagnóza : terapie ; střeva – píštěle : diagnóza : chirurgie : klasifikace : terapie ; diferenciální diagnóza ; diagnostické techniky – trávicí ústrojí ; imunoterapie : metody ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; nutriční podpora ; imunomodulace

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA


Základní poznatky z genetiky HLA antigenů / Karel Lenhart. — Vydání II. — Olomouc : Univerzita Palackého, 1991. — 46 stran : ilustrace ; ISBN 80-7067-684-1

genetika, lékařská genetika ; histokompatibilita – antigeny ; HLA antigeny ; HLA-D antigeny ; molekulární biologie ; imunogenetika

nahoru

GERIATRIE


Physical chemistry of aging / Norman R. Joseph. — Basel : Karger, 1971. — x, 112 stran : ilustrace, tabulky ; — (Interdisciplinary topics in gerontology ;; Vol. 8)

fyziologie ; geriatrie ; chemie, klinická chemie ; chemie fyzikální ; energetický metabolismus ; fyziologie ; stárnutí : fyziologie ; staří

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ


Perinatální paliativní péče : péče o ženu a její rodinu, rituály rozloučení, proces truchlení a vyrovnávání se ztrátou / Kateřina Ratislavová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2016. — 200 stran : ilustrace a tabulky ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-0121-4

sociologie ; perinatologie a neonatologie ; gynekologie a porodnictví ; perinatální mortalita ; paliativní péče ; smutek ; pomáhající chování ; ztráta blízké osoby ; behaviorální terapie ; rodičovství

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ


Challenges in iron supplementation : the diagnosís and treatment of anaemia traverses a number of Healthcare disciplines. This is a summary of the proceedings of a round table discussion o consider iron supplementation in iron deficient anaemia : 2nd October 2006 : Barnet Hill, Surrey. — Barnet Hill: [nakladatel není známý], 2006. — 4 nečíslované strany : ilustrace a tabulky ;

hematologie a transfuzní lékařství ; gastroenterologie ; anemie z nedostatku železa : diagnóza : terapie ; poruchy metabolismu železa : diagnóza : terapie ; diferenciální diagnóza ; idiopatické střevní záněty ; tolerance léku ; adherence k farmakoterapii

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE


Praktikum lékařské chemie a biochemie / Svatava Dvořáčková. — Vydání I. — Olomouc : Univerzita Palackého, 1990. — 239 stran : ilustrace, tabulky, grafy ;

biochemie ; chemie, klinická chemie ; klinická chemie ; klinické chemické testy ; klinické laboratorní techniky ; biochemieProč omezovat rtuť ve zdravotnictví. — Praha : Arnika, 2006. — 4 strany ;

veřejné zdravotnictví ; chemie, klinická chemie ; poskytování zdravotní péče ; vybavení a zásobování : škodlivé účinky ; rtuť : škodlivé účinky : toxicita ; zdravotnický odpad ; odpadní vody : zákonodárství a právo ; ochrana veřejného zdravíPhysical chemistry of aging / Norman R. Joseph. — Basel : Karger, 1971. — x, 112 stran : ilustrace, tabulky ; — (Interdisciplinary topics in gerontology ;; Vol. 8)

fyziologie ; geriatrie ; chemie, klinická chemie ; chemie fyzikální ; energetický metabolismus ; fyziologie ; stárnutí : fyziologie ; staříProč probíhají chemické reakce? / J. Arthur Campbell ; z anglického originálu … přeložil František Zemánek. — Druhé, nezměněné vydání. — Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1974. — 135 stran : ilustrace, tabulky ; — (Řada chemické literatury)

chemie, klinická chemie ; chemie anorganická ; chemie fyzikálníMezinárodní soustava jednotek SI ve zdravotnictví : připraveno na základě usnesení třicátého valného shromáždění Světové zdravotnické organizace / z anglického originálu přeložil Jiří Kraml. — 2. vydání. — Praha : Avicenum, 1982. — 102 stran : ilustrace a tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; fyzika, biofyzika ; chemie, klinická chemie ; zdravotnictví – řízení ; mezinárodní soustava jednotek ; Světová zdravotnická organizace

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ


Intensifying HIV prevention : key pronciples & policy and programmatic actions ; uniting the world against AIDS. — Geneva : UNAIDS, [asi 2006]. — 4 nečíslované strany . ilustrace ;

infekční lékařství ; HIV infekce : prevence a kontrola ; AIDS : prevence a kontrola ; primární prevence ; politika zdravotní – programy ; celosvětové zdravíA practical approach to infectious diseases / edited by Richard E. Reese, R. Gordon Douglas. — Second edition. — Boston : Little, Brown and Company, [1986]. — xv, 782 stran, [4] strany obrazové přílohy : ilustrace ; ISBN 0-316-73713-5

infekční lékařství ; infekční lékařství ; infekční nemoci : farmakoterapie : klasifikace

nahoru

KARDIOLOGIE


Vrozené srdeční vady u dětí / Jan Šumbera. — Vydání I. — Praha : Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1957. — 39 stran ; — (Pokyny pro nemocné)

pediatrie ; kardiologie ; vrozené srdeční vady ; dítěDiabetes and Cardiovascular Disease EASD Study Group : 6th annual meeting : October 31 – November 2, 2013, Prague, Czech Republic : programme & abstracts. — [Prague : AMCA, 2013]. — 64 stran : tabulky ; ISBN 978-80-905449-4-9

kardiologie ; angiologie ; diabetologie ; diabetes mellitus ; kardiovaskulární nemociThe electrocardiogram in myocardial infarction / Travis Winsor ; the plates by Dr. Netter ; J. Harold Walton, editor. — [New York]: CIBA Corporation, [1968]. — 107-133 stran : ilustrace ;

kardiologie ; infarkt myokardu : diagnóza ; elektrokardiografieCardiovascular disease and diabetes : policies for better health and quality of care : policy brief. — Paris : OECD, 2015. — 7 stran : ilustrace, tabulky ;

kardiologie ; angiologie ; diabetologie ; kardiovaskulární nemoci : epidemiologie : mortalita ; rizikové faktory ; kvalita zdravotní péče ; primární zdravotní péče ; urgentní zdravotnické služby

nahoru

LÉKAŘSTVÍ


Padesát let Spolku českých mediků. — Praha : Nákladem vlastním, 1918. — 66 stran ;

lékařství ; dějiny lékařství ; společnosti lékařské : dějiny ; dějiny lékařství ; studium lékařství : dějiny

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE


Slovník speciálněpedagogické terminologie : vybrané pojmy / Kateřina Kroupová a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2016. — 326 stran ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-247-5264-8

pedagogika ; lingvistika, lékařská terminologie ; výchova speciální ; lingvistika

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ


Investment for health : a discussion of the role of economic and social determinants / editors: Erio Ziglio, Lowell Levin, Lennart Levi, Eraka Bath. — Copenhagen : World Health Organization, [2002]. — — (Studies on social and economic determinants of population health ;; No. 1)

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; podpora zdraví ; zdravotnické plánování ; veřejná politika ; soukromý sektorHealth impact assessment : from theory to practice : report on the Leo Kaprio Workshop, Gothenburg, 28-30 October, 1999 / editorial and steering group, Vinod Diwan, Margaret Douglas, Ingvar Karlberg, Juhani Lehto, ;Gu?jón Magnússon, Anna Ritsatakis workshop chair, Gu?jón Magnússon ; workshop rapporteur Margaret Douglas. — Go¨teborg : Nordic School of Public Health, 2001. — ii, 316 stran. : ilustrace, tabulky ; — (NHV-report,; 2000:9) ISBN 91-89479-20-3

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; zdravotnické plánování ; politika zdravotní – programy ; zdravotní politika ; mezinárodní spolupráceEnvironment and health performance review : Slovakia / World Health Organization. Regional Office for Europe. — Copenhagen : World Health Organization. Regional Office for Europe, [2008]. — 87 stran : ilustrace ;

environmentální lékařství ; zdravotní stav – ukazatelé ; zdravotní politika ; politika zdravotní – programy ; veřejné zdravotnictví – řízení ; veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; životní prostředí a veřejné zdravotnictví ; environmentální vědyFiscal sustainability of health systems : bridging health and finance perspectives. — Paris : OECD, 2015. — 8 stran : ilustrace ;

management, organizace a řízení zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; řízení zdravotnických zařízení : ekonomika : metody ; systémová integrace ; poskytování zdravotní péče ; financování organizované ; rozpočty

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE


Laboratoř mikrobiologického zkoumání potravin / Kateřina Demnerová a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. — 122 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7080-957-0

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; potravinářská mikrobiologie ; laboratořeMikrořasy – solární továrna v jedné buňce / Jiří Masojídek, Richard Lhotský, Jiří Kopecký a Ondřej Prášil. — Vydání 1. — [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2016. — 23 stran : barevné ilustrace ; — (Věda kolem nás,; 45.) ISBN 978-80-270-0127-9

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; botanika ; fytoplankton ; mikrořasy ; biotechnologie ; řasy – proteiny ; biomasa ; kultivační techniky

nahoru

NEUROLOGIE


Spolu to zvládneme : život s roztroušenou sklerózou / komentář čte Marcel Vašinka, hudba Jiří hradec, kamera Libor Hlavatý, Zuzana Dobiášová, námět, scénář, režie, střih Zuzana Dobiášová. — Praha : Ministestvo zdravotnictví České republiky, [2013]. — 1 DVD

neurologie ; roztroušená skleróza : diagnóza : epidemiologie : rehabilitace : terapie ; časná diagnóza ; týmová péče o pacienty ; mezioborová komunikace ; autoimunitní nemoci : patofyziologie ; demyelinizační nemoci : imunologie ; rizikové faktory ; kvalita života ; terapie cvičením ; chronická nemoc : psychologie : rehabilitace : terapie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA


Slabikář správné výživy / Čeněk Adamec ; ilustrovala a obálu navrhla Eva Řežábková. — 2., doplněné vydání. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1962. — 48 stran : ilustrace ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy ; postoj ke zdraví ; strava, jídlo, výživa ; potraviny ; energetický příjem ; biochemické procesy

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ


Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma : sestry ľuďom / Asociácia sestier a pacientov ASAP ; kolektív autorov: Jana Hrebíková, Gabriela Kmeťová, Ľubica Kočanová, Mgr. Silvia Lengová, Zuzana Michalková, Jaroslava Nemogová, Petra Poláková, Svetlana Schubertová, Zuzana Sopková, Jana Sušinková, Tatiana Turoková. — [Bratislava] : Asociácia sestier a pacientov ASAP, [2016]. — 54 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-972189-0-4

sociologie ; paliativní medicína ; ošetřovatelství ; ošetřovatelská péče ; paliativní péče ; péče o pacienta ; chronická nemoc ; domácí ošetřování ; hygiena ; dekubitus : prevence a kontrolaRecommandations pour la formation des cadres infirmiers en Europe : de l‘ élaboration d’un référentiel de compétences a la mise en ouvre ďactions de formation contnue = Recommendations regarding the training of nursing managers in Europe : from drawing up skills guidelines to implementing continuing training actions. — Paris : Assistance Publique-Hópitaux de Paris : [2004]. — 58 stran : ilustrace ; ISBN 2-912248-44-2

pedagogika ; ošetřovatelství ; studium ošetřovatelství ; zdravotní sestry v řízení a kontrole ; péče o pacienta ; nemocnice

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA


Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma : sestry ľuďom / Asociácia sestier a pacientov ASAP ; kolektív autorov: Jana Hrebíková, Gabriela Kmeťová, Ľubica Kočanová, Mgr. Silvia Lengová, Zuzana Michalková, Jaroslava Nemogová, Petra Poláková, Svetlana Schubertová, Zuzana Sopková, Jana Sušinková, Tatiana Turoková. — [Bratislava] : Asociácia sestier a pacientov ASAP, [2016]. — 54 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-972189-0-4

sociologie ; paliativní medicína ; ošetřovatelství ; ošetřovatelská péče ; paliativní péče ; péče o pacienta ; chronická nemoc ; domácí ošetřování ; hygiena ; dekubitus : prevence a kontrola

nahoru

PATOLOGIE


Úvod do biochemie chorobných procesů / Jan Musil. — Vydání první. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. — 249 stran : ilustrace, schémata, tabulky ;

biochemie ; patologie ; biochemické jevy ; patologické procesy

nahoru

PEDAGOGIKA


Biologie člověka pro speciální pedagogy / Jitka Machová ; ilustr. Danuše Tichá-Koutská. — 2. vydání. — Praha : Karolinum, 1994. — 263 stran : obrázky, grafy a schémata (částečně barevné), tabulky ; ISBN 80-7066-980-2

biologie ; biologie ; tělo lidské ; genetika ; vývojová biologie ; výchova speciální ; pedagogikaO tvrdohlavých dětech : o problémech výchovy 2-4letých dětí / Izabella Bielická ; z polského originálu Porozmawiajmy o uparciuchach přeložila Anna Obermannová ; předmluvu napsal Zdeněk Matějček ; ilustroval Rudolf Mader. — Vydání 1. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1968. — 135 stran : ilustrace ; — (Knihy pro rodiče)

pedagogika ; výchova dítěte ; vývoj dítěte ; dětská psychologie ; předškolní dítě ; konflikt (psychologie) ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; dítě ; psychologie, klinická psychologieRecommandations pour la formation des cadres infirmiers en Europe : de l‘ élaboration d’un référentiel de compétences a la mise en ouvre ďactions de formation contnue = Recommendations regarding the training of nursing managers in Europe : from drawing up skills guidelines to implementing continuing training actions. — Paris : Assistance Publique-Hópitaux de Paris : [2004]. — 58 stran : ilustrace ; ISBN 2-912248-44-2

pedagogika ; ošetřovatelství ; studium ošetřovatelství ; zdravotní sestry v řízení a kontrole ; péče o pacienta ; nemocniceSlovník speciálněpedagogické terminologie : vybrané pojmy / Kateřina Kroupová a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2016. — 326 stran ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-247-5264-8

pedagogika ; lingvistika, lékařská terminologie ; výchova speciální ; lingvistika

nahoru

PEDIATRIE


Vrozené srdeční vady u dětí / Jan Šumbera. — Vydání I. — Praha : Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1957. — 39 stran ; — (Pokyny pro nemocné)

pediatrie ; kardiologie ; vrozené srdeční vady ; dítěStručný postup resuscitace malých dětí : Syndrom náhlého úmrtí / autoři L. Kantor, M. Wita. — 3. přepracované vydání. — [Brno] : [Grifart], 2015. — 2 strany : ilustrace ;

pediatrie ; anesteziologie, resuscitace a intenzivní lékařství ; náhlá smrt kojenců ; resuscitace ; první pomoc

nahoru

PERINATOLOGIE A NEONATOLOGIE


Perinatální paliativní péče : péče o ženu a její rodinu, rituály rozloučení, proces truchlení a vyrovnávání se ztrátou / Kateřina Ratislavová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2016. — 200 stran : ilustrace a tabulky ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-0121-4

sociologie ; perinatologie a neonatologie ; gynekologie a porodnictví ; perinatální mortalita ; paliativní péče ; smutek ; pomáhající chování ; ztráta blízké osoby ; behaviorální terapie ; rodičovství

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Work, well-being and wealth : active ageing at work : 26-28 August 2013 ; Hotel Crowne Plaza, Helsinki, Finland : conference abstracts. — Helsinki [Nordic Association of Occupational Safety and Health], 2013. — 105 stran ; — (Scandinavian journal of work, environment & health: conference abstracts)

pracovní lékařství ; kvalita života ; práce ; úspěšnost ; stárnutí ; pracovní lékařství ; politika zdravotní – programy

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE


O tvrdohlavých dětech : o problémech výchovy 2-4letých dětí / Izabella Bielická ; z polského originálu Porozmawiajmy o uparciuchach přeložila Anna Obermannová ; předmluvu napsal Zdeněk Matějček ; ilustroval Rudolf Mader. — Vydání 1. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1968. — 135 stran : ilustrace ; — (Knihy pro rodiče)

pedagogika ; výchova dítěte ; vývoj dítěte ; dětská psychologie ; předškolní dítě ; konflikt (psychologie) ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; dítě ; psychologie, klinická psychologieÚvod do psychológie / Piotr Jakovlevič Gaľperin ; preložil Marián Košč. — 1. vydanie. — Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. — 163 stran ;

psychologie, klinická psychologie ; psychologie ; vědaNásilí zraňuje v každém věku. — Pardubice : SKP-Centrum, o.p.s, [asi 2016]. — Leták : ilustrace ;

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; domácí násilí : prevence a kontrola ; poradenství ; krizové intervence ; rodinné vztahyJak pomoci dětem, když jeden z rodičů onemocní rakovinou : příručka pro rodiče / příručku napsaly Leena Väisänen(ová), Tytti Solantaus(ová) ; ilustrace:Tarja Paananen(ová) ; přeložil Vladimír Piskoř. — Praha : Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, [2011]. — 31 stran : ilustrace ;

psychologie, klinická psychologie ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; nádory : psychologie ; rodinné vztahy ; interpersonální vztahy ; dětská psychologie ; duševní zdraví

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA


Aquaterapie : …stokrát jinak…. průvodce pořadem Zdeňka Faltýnová, hudba Jiří Hradec, kamera a střih Luboš Hrabák, scénář a režie Karel Hořice. — Praha : Ekoprint, [2012]. — 1 DVD

rehabilitační a fyzikální medicína ; terapie cvičením ; voda ; hydroterapie ; fyzioterapie (techniky) ; techniky cvičení a pohybu : klasifikace ; nemoci páteře : rehabilitace : terapie

nahoru

REVMATOLOGIE


What you should know about arthritis : a century of caring. — Kalamazoo : Upjohn, [mezi 2010 a 2016]. — 12 stran : ilustrace ;

revmatologie ; artritida : diagnóza : terapie ; zdravotní gramotnost

nahoru

SOCIOLOGIE


Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma : sestry ľuďom / Asociácia sestier a pacientov ASAP ; kolektív autorov: Jana Hrebíková, Gabriela Kmeťová, Ľubica Kočanová, Mgr. Silvia Lengová, Zuzana Michalková, Jaroslava Nemogová, Petra Poláková, Svetlana Schubertová, Zuzana Sopková, Jana Sušinková, Tatiana Turoková. — [Bratislava] : Asociácia sestier a pacientov ASAP, [2016]. — 54 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-972189-0-4

sociologie ; paliativní medicína ; ošetřovatelství ; ošetřovatelská péče ; paliativní péče ; péče o pacienta ; chronická nemoc ; domácí ošetřování ; hygiena ; dekubitus : prevence a kontrolaNásilí zraňuje v každém věku. — Pardubice : SKP-Centrum, o.p.s, [asi 2016]. — Leták : ilustrace ;

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; domácí násilí : prevence a kontrola ; poradenství ; krizové intervence ; rodinné vztahyPerinatální paliativní péče : péče o ženu a její rodinu, rituály rozloučení, proces truchlení a vyrovnávání se ztrátou / Kateřina Ratislavová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2016. — 200 stran : ilustrace a tabulky ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-0121-4

sociologie ; perinatologie a neonatologie ; gynekologie a porodnictví ; perinatální mortalita ; paliativní péče ; smutek ; pomáhající chování ; ztráta blízké osoby ; behaviorální terapie ; rodičovství

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA


Biostatistika / Jan Lepš, Petr Šmilauer. — Vydání 1. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. — 438 stran : ilustrace ; — (Episteme) ISBN 978-80-7394-587-9

statistika, zdravotnická statistika ; modely statistické ; software ; biologie ; interpretace statistických dat ; statistika jako téma

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ


Základy první pomoci. J. Dostálová, J. Jelínek, I. Müller, E. Vlková, V. Michálek. — Brno : Sprint-Print, 1992. — 98 stran : ilustrace ;

urgentní lékařství ; urgentní lékařství ; první pomoc ; terapie náhlých příhodSave lives : make hospitals safe in emergencies. — [Geneva] : World Health Organization, [2009]. — 29 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; urgentní lékařství ; nemocnice ; urgentní lékařství ; poskytování zdravotní péče ; katastrofy ; bezpečnost

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ


Save lives : make hospitals safe in emergencies. — [Geneva] : World Health Organization, [2009]. — 29 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; urgentní lékařství ; nemocnice ; urgentní lékařství ; poskytování zdravotní péče ; katastrofy ; bezpečnostZdravotnictví a životní prostředí : současný stav a možnosti zlepšení. — Praha : Arnika, 2011. — 4 strany ;

veřejné zdravotnictví ; environmentální vědy ; poskytování zdravotní péče ; vybavení a zásobování : škodlivé účinky ; polyvinylchlorid : škodlivé účinky : toxicita ; kyseliny ftalové : škodlivé účinky : toxicita ; rtuť : škodlivé účinky : toxicita ; halogenované difenylethery : škodlivé účinky : toxicita ; spalování odpadů ; hodnocení rizik : zákonodárství a právoProč omezovat rtuť ve zdravotnictví. — Praha : Arnika, 2006. — 4 strany ;

veřejné zdravotnictví ; chemie, klinická chemie ; poskytování zdravotní péče ; vybavení a zásobování : škodlivé účinky ; rtuť : škodlivé účinky : toxicita ; zdravotnický odpad ; odpadní vody : zákonodárství a právo ; ochrana veřejného zdravíFiscal sustainability of health systems : bridging health and finance perspectives. — Paris : OECD, 2015. — 8 stran : ilustrace ;

management, organizace a řízení zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; řízení zdravotnických zařízení : ekonomika : metody ; systémová integrace ; poskytování zdravotní péče ; financování organizované ; rozpočtyMezinárodní soustava jednotek SI ve zdravotnictví : připraveno na základě usnesení třicátého valného shromáždění Světové zdravotnické organizace / z anglického originálu přeložil Jiří Kraml. — 2. vydání. — Praha : Avicenum, 1982. — 102 stran : ilustrace a tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; fyzika, biofyzika ; chemie, klinická chemie ; zdravotnictví – řízení ; mezinárodní soustava jednotek ; Světová zdravotnická organizaceEnvironment and health performance review : Slovakia / World Health Organization. Regional Office for Europe. — Copenhagen : World Health Organization. Regional Office for Europe, [2008]. — 87 stran : ilustrace ;

environmentální lékařství ; zdravotní stav – ukazatelé ; zdravotní politika ; politika zdravotní – programy ; veřejné zdravotnictví – řízení ; veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; životní prostředí a veřejné zdravotnictví ; environmentální vědyInvestment for health : a discussion of the role of economic and social determinants / editors: Erio Ziglio, Lowell Levin, Lennart Levi, Eraka Bath. — Copenhagen : World Health Organization, [2002]. — — (Studies on social and economic determinants of population health ;; No. 1)

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; podpora zdraví ; zdravotnické plánování ; veřejná politika ; soukromý sektorHealth impact assessment : from theory to practice : report on the Leo Kaprio Workshop, Gothenburg, 28-30 October, 1999 / editorial and steering group, Vinod Diwan, Margaret Douglas, Ingvar Karlberg, Juhani Lehto, ;Gu?jón Magnússon, Anna Ritsatakis workshop chair, Gu?jón Magnússon ; workshop rapporteur Margaret Douglas. — Go¨teborg : Nordic School of Public Health, 2001. — ii, 316 stran. : ilustrace, tabulky ; — (NHV-report,; 2000:9) ISBN 91-89479-20-3

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; zdravotnické plánování ; politika zdravotní – programy ; zdravotní politika ; mezinárodní spolupráce

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA


Fit po česku 2 : rady odborníků, zkušenosti známých osobností – to vše z ryze domácích zdrojů na téma Žijeme opravdu zdravě? / Lenka Tomsová. — Praha : HAK, 1995. — 241 stran : portréty, tabulky ; ISBN 80-85910-04-7

zdravotní výchova ; životní styl ; zdraví ; hygiena práce ; psychický stres : prevence a kontrola ; zdravé chování

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ


Outline of periodontics / J.D. Manson, B.M. Eley. — Third edition. — Oxford ; Wright, 1995. — 305 pstran : ilustrace ; ISBN 0-7236-1018-5

zubní lékařství ; parodontologie ; nemoci parodontu : terapie