Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

UZAVŘENÍ NLK PRO VEŘEJNOST

Na základě vyhlášení nouzového stavu je knihovna do odvolání uzavřena pro veřejnost a jsou omezeny přímé služby.

VÍCE INFORMACÍ

Kopie dokumentu

dostupného ve fondech NLK

Služba je poskytována registrovaným uživatelům NLK.   Cena černobílé kopie A4 je 2,00 Kč (více Ceník služeb). Neregistrovanému uživateli bude připočten poplatek 30 Kč za jednorázovou registraci  –  v položce Číslo průkazu vyplňte X.

V případě dotazů se obracejte na:    objxero@nlk.cz    296 335 987

Objednávka

Objednávám kopii níže uvedeného dokumentu.

Prohlašuji, že se jedná o kopii pro moji osobní potřebu, nebo pro potřebu koncového uživatele a že mohu doložit Prohlášení uživatele ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon), oddíl 2, par. 30 – Volná užití.Informace o zpracování osobních údajů v NLK naleznete zde.