Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Říjen 2016

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Základy hipoterapie / Hana Hermannová, Daniela Münichová, Zoran Nerandžič a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Profi Press, 2014. — 153 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-86726-57-1

alternativní lékařství ; terapie využívající koní ; komplementární terapie : metody ; rehabilitace : metody ; diagnóza ; kvalita života ; pohybová aktivita ; fyzioterapie (techniky) ; koně ; dítě ; dospělí

nahoru

BAKTERIOLOGIE

Genetika bakterií : úvod do molekulární genetiky / Stanislav Rosypal. — První vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1966. — 201 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty vysokých škol)

bakteriologie ; genetika, lékařská genetika ; genetika mikrobiální ; DNA bakteriální ; molekulární biologie

nahoru

BALNEOLOGIE

Dechová gymnastika / Jitka Zichová ; kresby a obálka akademická malířka Věra Fridrichová. — Luhačovice : Československé státní lázně, 1972. — 270 stran : ilustrace ;

balneologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; tělovýchovné lékařství ; dechová cvičení ; gymnastika ; rehabilitace ; balneologie

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY

Činnost a poznávání / Josef Linhart. — I. vydání. — Praha : Academia, 1976. — 574 stran : ilustrace, tabulky ;

psychologie, klinická psychologie ; behaviorální vědy ; chování a mechanismy chování ; psychologické jevy a procesy

nahoru

BIOLOGIE

Charles Darwin : eine Apologie und eine Kritik / von Samuel Lublinski. — Leipzig : Theod. Thomas, [1905]. — 112 stran : portrét ; — (Klassiker der Naturwissenschaften ;; II. Band)

biologie ; humanitní vědy ; biologická evoluce ; vývojová biologie ; biologie ; věda ; biografie jako téma

L’oeuf et les facteurs de l’ontogénese / A. Brachet. — 2e édition. — Paris : G. Doin et Cie, [1931]. — viii, 438, iv stran : ilustrace ; — (Encyclopédie scientifique)

biologie ; biologie ; vývojová biologie

Evolution / by Patrick Geddes, J. Arthur Thomson. — London : Williams and Norgate, 1918. — 256 stran ; — (Home University Library of Modern Knowledge)

biologie ; biologická evoluce ; dědičnost ; variace (genetika) ; selekce (genetika) ; behaviorální genetika

nahoru

CESTOVNÍ A TROPICKÁ MEDICÍNA

Příručka pro pracovníky v tropických krajích. E. S. Hokeš. — Praha : Ministerstvo zahraničního obchodu – školní oddělení, 1956. — 64, 1 strana ;

cestovní a tropická medicína ; zdravotní výchova ; tropické lékařství ; tropické klima ; zdravotní výchova

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Praktická cvičení z dermatologie a venerologie / zpracoval kolektiv pracovníků dermatologie a venerologielékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci L. Bartošová, P. Hybášek, V. Jorda, K. Kadlec, M. Melichar, L. Rotschild, J. Růžička, B. Turek ; za redakce Gustava Lejhance. — Vydání první. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství n. p., 1964. — 107 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty vysokých škol)

dermatovenerologie ; kožní nemoci : diagnóza : etiologie : terapie ; sexuálně přenosné nemoci : diagnóza : etiologie : terapie

Dermatology in France : edited by Daniel Wallach and Ge´rard Tilles ; made under the aegis and at the initiative of the French Dermatological Historical Society. — [Tolouse] : E´ditions Privat Pierre Fabre Dermo-Cosme´tique, 2002. — 827 stran : ilustrace ; ISBN 2-7089-5863-1

dermatovenerologie ; kožní nemoci ; dermatologie : dějiny : metody : trendy

Histologic diagnosis of inflammatory skin diseases : a method by pattern analysis / A. Bernard Ackerman ; illustrative compositions Leon Termin with the technical assistance of Judith Termin De Rose ; photomicrography William H. Atkinson. — Philadelphia : Lea & Febiger, [1978]. — xv, 863 stran : ilustrace ; ISBN 0-8121-0581-8

dermatovenerologie ; histologie ; histologické techniky ; kožní nemoci : diagnóza ; dermatitida : diagnóza ; histologie ; patologie

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Praktická cvičení z hygieny pro farmaceuty / Jiřina Kožoušková, Oľga Kadlecová. — Vydanie prvé. — Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1965. — 89 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vysokoškolské učebné texty / Univerzita Komenského v Bratislave. Farmaceutická fakulta)

farmacie a farmakologie ; hygiena ; farmaceutický průmysl ; hygiena prostředí ; látky znečišťující životní prostředí : analýza : chemie ; prostředí kontrolované ; hygienické inženýrství ; environmentální vědy

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Výroba injekcí / Milan Chalabala. — Vydanie prvé. — Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1964. — 96 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vysokoškolské učebné texty (Univerzita Komenského v Bratislave. Farmaceutická fakulta))

farmacie a farmakologie ; technologie farmaceutická ; injekce

Výroba tablet / M. Chalabala, J. Malý. — Vydanie prvé. — Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1965. — 80 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vysokoškolské učebné texty / Univerzita Komenského v Bratislave. Farmaceutická fakulta)

farmacie a farmakologie ; technologie farmaceutická ; tablety

Praktická cvičení z hygieny pro farmaceuty / Jiřina Kožoušková, Oľga Kadlecová. — Vydanie prvé. — Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1965. — 89 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vysokoškolské učebné texty / Univerzita Komenského v Bratislave. Farmaceutická fakulta)

farmacie a farmakologie ; hygiena ; farmaceutický průmysl ; hygiena prostředí ; látky znečišťující životní prostředí : analýza : chemie ; prostředí kontrolované ; hygienické inženýrství ; environmentální vědy

Kvantitativní analysa léčiv : výběr statí / O. Hrdý, A. Jindra, Z. Jung, A. Šlouf, J. Zýka. — Pretlač z I. knižného vydania. — Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1964. — 70 stran : ilustrace ; — (Vysokoškolské učebné texty (Univerzita Komenského v Bratislave. Farmaceutická fakulta))

farmacie a farmakologie ; chemie, klinická chemie ; léčivé přípravky : analýza : chemie : klasifikace ; chemické techniky analytické

Pomocné látky ve farmaceutické technologii / Milan Chalabala, Jozef Malý, Milan Mandák. — Vydanie prvé. — Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1966. — 81 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vysokoškolské učebné texty (Univerzita Komenského v Bratislave. Farmaceutická fakulta))

farmacie a farmakologie ; technologie farmaceutická ; farmaceutické pomocné látky

Farmakologie / Jan Šimůnek. — 1/1. přepracované vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1966. — 327 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty vysokých škol škol (Vysoká škola zemědělská v Brně. Fakulta veterinární))

farmacie a farmakologie ; veterinární lékařství ; farmakologie ; chemie farmaceutická ; veterinární léky ; zvířata

Mateřské mléko a léky / D. Šráčková, A. Konečná. — Brno : Krajský ústav národního zdraví v Brně, Krajská komise pro účelnou farmakoterapii Jihomoravského kraje, 1979. — 12 stran a 1 nečíslovaný list obrazové přílohy : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; gynekologie a porodnictví ; pediatrie ; mateřské mléko : účinky léků ; léčivé přípravky : klasifikace : kontraindikace ; kojení : kontraindikace

Léky nebezpečné v těhotenství / zpracovala M. Vlašínová. — Brno : Krajský ústav národního zdraví v Brně – lékárenské odděleni, 1978. — 13 stran ;

farmacie a farmakologie ; gynekologie a porodnictví ; těhotenství : účinky léků ; léčivé přípravky : kontraindikace ; komplikace těhotenství ; prenatální poškození : chemicky indukované ; abnormality vyvolané léky : klasifikace

Informace o nově dovážených lécích v roce 1990 ; Náhradní dovoz v roce 1989 / zpracovaly: Miluše Vlašínová, Vítězslava Fričová, Anna Konečná z pověření metodické rady o lékárenskou informatiku ČSR. — Brno : KÚNZ, [mezi 1989 a 1991]. — 78 stran ;

farmacie a farmakologie ; léčivé přípravky : aplikace a dávkování : klasifikace : kontraindikace : zásobování a distribuce ; informační služby o lécích

Denosumab – přínos biologické léčby pro pacienty s metastatickým postižením skeletu. — První vydání. — Praha : AT Mediprint s.r.o., 2015. — 8 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Kazuistiky) ISBN 978-80-88044-06-2

onkologie ; farmacie a farmakologie ; nádory kostí : farmakoterapie : sekundární ; biologická terapie ; monoklonální protilátky humanizované : aplikace a dávkování : škodlivé účinky : terapeutické užití ; denosumab : aplikace a dávkování : škodlivé účinky : terapeutické užití ; ligand RANK : antagonisté a inhibitory : aplikace a dávkování : farmakokinetika ; kvalita života

Slovníček lékové politiky / Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ; úvodní slovo Rostislav Vyzula, Jiří Skalický, Jakub Dvořáček. — Praha : Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, [2015?]. — 30 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; léčivé přípravky ; hodnocení léčiv ; registrace ; ekonomika farmaceutická ; zákonodárství lékové ; zdravotní politika ; terminologie jako téma

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Respirační infekce a jejich léčba / Milan Kolář. — Praha : Maxdorf, [2016]. — 148 stran : barevné ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-498-2

pneumologie a ftizeologie ; farmakoterapie ; infekce dýchacího systému : farmakoterapie : klasifikace : mikrobiologie ; mikrobiální léková rezistence ; mikrobiologické techniky ; sérologické testy ; antiinfekční látky

Moderní farmakoterapie v pneumologii / Martina Vašáková a kolektiv. — 2. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2016]. — 483 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-506-4

farmakoterapie ; pneumologie a ftizeologie ; nemoci dýchacího systému : farmakoterapie

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Genetika bakterií : úvod do molekulární genetiky / Stanislav Rosypal. — První vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1966. — 201 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty vysokých škol)

bakteriologie ; genetika, lékařská genetika ; genetika mikrobiální ; DNA bakteriální ; molekulární biologie

nahoru

GERIATRIE

Profesionálne opatrovateľstvo : oblasti opatrovania a aktivácia seniorov / Anna Krišková. — Martin : Osveta, [2010]. — 201 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-8063-329-5

ošetřovatelství ; geriatrie ; geriatrické ošetřovatelství ; opatrovnická péče ; komunikace ; ošetřovatelský proces ; péče o sebe ; fyziologie výživy seniorů ; činnosti denního života ; dokumentace ; staří

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Léky nebezpečné v těhotenství / zpracovala M. Vlašínová. — Brno : Krajský ústav národního zdraví v Brně – lékárenské odděleni, 1978. — 13 stran ;

farmacie a farmakologie ; gynekologie a porodnictví ; těhotenství : účinky léků ; léčivé přípravky : kontraindikace ; komplikace těhotenství ; prenatální poškození : chemicky indukované ; abnormality vyvolané léky : klasifikace

Mateřské mléko a léky / D. Šráčková, A. Konečná. — Brno : Krajský ústav národního zdraví v Brně, Krajská komise pro účelnou farmakoterapii Jihomoravského kraje, 1979. — 12 stran a 1 nečíslovaný list obrazové přílohy : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; gynekologie a porodnictví ; pediatrie ; mateřské mléko : účinky léků ; léčivé přípravky : klasifikace : kontraindikace ; kojení : kontraindikace

Děložní myom. — [Místo vydání není známé]: [nakladatel není známý], [mezi 210 a 2016]. — Leták : ilustrace ;

gynekologie a porodnictví ; myom : diagnóza : farmakoterapie : chirurgie : terapie ; receptory progesteronu : antagonisté a inhibitory : terapeutické užití ; hormon uvolňující gonadotropiny : analogy a deriváty ; hysterektomie ; embolizace děložní tepny ; laparoskopie

nahoru

HISTOLOGIE

Histologic diagnosis of inflammatory skin diseases : a method by pattern analysis / A. Bernard Ackerman ; illustrative compositions Leon Termin with the technical assistance of Judith Termin De Rose ; photomicrography William H. Atkinson. — Philadelphia : Lea & Febiger, [1978]. — xv, 863 stran : ilustrace ; ISBN 0-8121-0581-8

dermatovenerologie ; histologie ; histologické techniky ; kožní nemoci : diagnóza ; dermatitida : diagnóza ; histologie ; patologie

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY

The brain that changes itself : stories of personal triumph from the frontiers of brain science / Norman Doidge. — London : Penguin Books, 2008. — xvi, 427 s. ISBN 978-0-14-103887-2

neurologie ; humanitní vědy ; neuroplasticita ; nemoci mozku ; neurorehabilitace ; myšlení ; studie případů a kontrol

Čáry draka / Ivana Štětkářová ; grafiky Ivana Štětkářová. — Praha : Maxdorf, [2016]. — 74 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7345-502-6

humanitní vědy ; poezie jako téma

Charles Darwin : eine Apologie und eine Kritik / von Samuel Lublinski. — Leipzig : Theod. Thomas, [1905]. — 112 stran : portrét ; — (Klassiker der Naturwissenschaften ;; II. Band)

biologie ; humanitní vědy ; biologická evoluce ; vývojová biologie ; biologie ; věda ; biografie jako téma

nahoru

HYGIENA

Praktická cvičení z hygieny pro farmaceuty / Jiřina Kožoušková, Oľga Kadlecová. — Vydanie prvé. — Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1965. — 89 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vysokoškolské učebné texty / Univerzita Komenského v Bratislave. Farmaceutická fakulta)

farmacie a farmakologie ; hygiena ; farmaceutický průmysl ; hygiena prostředí ; látky znečišťující životní prostředí : analýza : chemie ; prostředí kontrolované ; hygienické inženýrství ; environmentální vědy

Clinical practice of the dental hygienist / Esther M. Wilkins. — Eighth edition. — Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, [1999]. — xxxvii, 990 stran : ilustrace ; ISBN 0-683-30362-7

zubní lékařství ; hygiena ; orální hygiena ; stomatologická péče ; podpora zdraví ; zubní prevence ; preventivní zubní lékařství ; klinické lékařství ; zubní hygienici

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE

Kvantitativní analysa léčiv : výběr statí / O. Hrdý, A. Jindra, Z. Jung, A. Šlouf, J. Zýka. — Pretlač z I. knižného vydania. — Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1964. — 70 stran : ilustrace ; — (Vysokoškolské učebné texty (Univerzita Komenského v Bratislave. Farmaceutická fakulta))

farmacie a farmakologie ; chemie, klinická chemie ; léčivé přípravky : analýza : chemie : klasifikace ; chemické techniky analytické

Základní chemické výpočty pro biochemiky a biotechnology / Ludmila Zajoncová, Petr Tarkowski, Rostislav Halouzka. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. — 75 stran, 1 nečíslovaný list obrazových příloh ; — (Skripta) ISBN 978-80-244-5002-5

chemie, klinická chemie ; chemie ; matematika

nahoru

KARDIOLOGIE

Správná diagnóza – Odhad rizika – Cílenější léčba. — Praha : Roche, [2016]. — 2 strana : ilustrace ;

kardiologie ; srdeční selhání : diagnóza ; časná diagnóza ; chybná diagnóza ; hodnocení rizik ; systémy cílené aplikace léků

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Implementation of quality systems and certification of biomedical libraries : EAHIL workshop, Italy, Sicily Palermo, June 23 – 25, 2005, Palazzo dei Normanni ; Programme & Abstracts. — [Palermo] : [Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia], 2005. — 43 stran : ilustrace ;

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; lékařské knihovny ; řízení kvality ; právní vědy ; informační věda ; šíření informací ; knihovnické služby

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

The American Medical Association family medical guide / editors, Jeffrey R.M. Kunz, Asher J. Finkel. — Revised and updated edition. — New York : Random House, [1987]. — 832 stran : ilustrace ; — (American Medical Association home health library) ISBN 0-394-55582-1

lékařství ; rodinné lékařství ; zdraví rodiny

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Poslouchej své břicho : ohromný vliv mikrobů / Rob Knight s Brendanem Buhlerem ; z anglického originálu Follow your gut. The enormous impact of tiny microbes … přeložila Kateřina Orlová. — Vydání první. — V Bratislavě : Noxi, 2016. — 114 stran : barevné ilustrace ; — (TED knihy) ISBN 978-80-8111-364-2

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; gastrointestinální mikrobiom ; mikrobiota ; parazitární nemoci ; gastrointestinální nemoci : mikrobiologie ; antibakteriální látky

nahoru

NEUROLOGIE

The brain that changes itself : stories of personal triumph from the frontiers of brain science / Norman Doidge. — London : Penguin Books, 2008. — xvi, 427 s. ISBN 978-0-14-103887-2

neurologie ; humanitní vědy ; neuroplasticita ; nemoci mozku ; neurorehabilitace ; myšlení ; studie případů a kontrol

Neuro-ophthalmology review manual / Lanning B. Kline, Rod Foroozan, Frank J. Bajandas. — Seventh edition. — Thorofare : SLACK, [2013]. — xii, 288 stran : ilustrace ; ISBN 978-1-61711-079-5

oftalmologie ; neurologie ; oční nemoci ; oči : inervace ; oční symptomy ; neurologické manifestace

Diagnostické markery a patofyziologické mechanismy atypických parkinsonských syndromů / řešitelé Cecilia Bonnet, Evžen Růžička, Milan Hájek ; nositelé Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice, Institut klinické a experimentální medicíny. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

neurologie ; Parkinsonova nemoc : diagnóza : klasifikace : patofyziologie ; parkinsonské poruchy : diagnóza : klasifikace : patofyziologie ; patologické stavy, příznaky a symptomy ; supranukleární obrna progresivní ; multisystémová atrofie ; inhibitory vychytávání GABA : analýza ; biologické markery : analýza ; posturální rovnováha ; neurologické poruchy chůze ; chůze (způsob) ; poruchy řeči ; poruchy hybnosti oka ; hmotnostní spektrometrie

nahoru

NEUROVĚDY

Mozek sabotér : taky se vám někdy zdá, že vás vlastní hlava zrazuje? / Dean Burnett ; z anglického originálu The idiot brain … přeložila Jana Vořechovská. — Vydání první. — Praha : Beta, 2016. — 339 stran ; ISBN 978-80-7306-864-6

psychologie, klinická psychologie ; neurovědy ; mozek ; vědomí ; paměť ; neurovědy

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Výživa – věc nás všech : metodická příručka k akci Výživa a zdraví 1987 / napsal kolektiv autorů vedený Stanislavem Hejdou. — V Praze : Společnost pro racionální výživu, 1987. — 71 stran : ilustrace ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy ; zdravé chování ; potravinářský průmysl ; potravinářská technologie ; stravovací služby ; nutriční vědy ; výchova dítěte ; školy ; dobrovolné zdravotnické agentury ; předškolní dítě ; dítě ; dospělí

XIX. sjezd společnosti pro racionální výživu : 13. – 15. října 1970 : Karlovy Vary : téma: pokroky ve vědě a v praxi výživy ; Celostátní seminář k akci „VÝŽIVA A ZDRAVÍ 1970″ : téma: učíme se lépe vařit : téze referátů a sdělení. — Praha : Společnost pro racionální výživu, [1970]. — 42 stran ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy ; nutriční vědy ; potraviny – manipulace

Recepty se sníženým obsahem tuků, zejména cholesterolu / Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská. — Vydání první. — Praha : Vyšehrad, 2016. — 97 stran, 8 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh ; ISBN 978-80-7429-678-9

zájmy a záliby ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; dieta s omezením tuků ; energetický příjem ; redukční dieta ; vaření ; jídelníček

nahoru

OFTALMOLOGIE

Neuro-ophthalmology review manual / Lanning B. Kline, Rod Foroozan, Frank J. Bajandas. — Seventh edition. — Thorofare : SLACK, [2013]. — xii, 288 stran : ilustrace ; ISBN 978-1-61711-079-5

oftalmologie ; neurologie ; oční nemoci ; oči : inervace ; oční symptomy ; neurologické manifestace

Atlas der Äusseren Erkrankungen des Auges : nebst Grundriss ihrer Pathologie und Therapie / von O. Haab. — München : J. F. Lehmann, 1899. — x, 228 stran, 40 listů obrazové přílohy : ilustrace ; — (Lehmann’s medicin. Handatlanten ;; Band 18)

oftalmologie ; oční nemoci : patologie : terapie

nahoru

ONKOLOGIE

Denosumab – přínos biologické léčby pro pacienty s metastatickým postižením skeletu. — První vydání. — Praha : AT Mediprint s.r.o., 2015. — 8 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Kazuistiky) ISBN 978-80-88044-06-2

onkologie ; farmacie a farmakologie ; nádory kostí : farmakoterapie : sekundární ; biologická terapie ; monoklonální protilátky humanizované : aplikace a dávkování : škodlivé účinky : terapeutické užití ; denosumab : aplikace a dávkování : škodlivé účinky : terapeutické užití ; ligand RANK : antagonisté a inhibitory : aplikace a dávkování : farmakokinetika ; kvalita života

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Ošetřovatelství v akci : podpora ošetřovatelství a porodní asistence v rámci programu „Zdraví pro všechny“ / zpracovala Jane Salvage ; [překlad Alena Strajtová ; editor Alena Mellanová]. — [Česko] Česká společnost sester, 1997. — 119 stran : ilustrace ; — (WHO regional publications. European series ;; no. 48) ISBN 92-890-1312-5

ošetřovatelství ; ošetřovatelská péče : organizace a řízení ; ošetřovatelství praktické : metody : organizace a řízení : výchova ; porodní asistentky : organizace a řízení : výchova ; podpora zdraví – programy ; odborná způsobilost

Profesionálne opatrovateľstvo : oblasti opatrovania a aktivácia seniorov / Anna Krišková. — Martin : Osveta, [2010]. — 201 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-8063-329-5

ošetřovatelství ; geriatrie ; geriatrické ošetřovatelství ; opatrovnická péče ; komunikace ; ošetřovatelský proces ; péče o sebe ; fyziologie výživy seniorů ; činnosti denního života ; dokumentace ; staří

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE

Die häufigsten Ohrenkrankheiten im Bilde : nebst Anleitung zur Untersuchung des Geho¨rorgans / von Alfred Steuer. — Leipzig : C.G. Naumann, [1895?]. — viii, 63 stran, xi listů obrazové přílohy : ilustrace ; — (Medicinische Bibliothek fu¨r praktische Aerzte ;; Nr. 41-46)

otorinolaryngologie ; nemoci ucha : diagnóza : patologie ; diagnostické techniky otologické

nahoru

PEDAGOGIKA

Prevence a účinné řešení šikany : u žáků a studentů s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem / Lenka Bittmannová, Julius Bittmann ; s úvodní kapitolou Davida Čápa. — Vydání první. — Praha : Pasparta, [2016]. — 90 stran : ilustrace, formuláře ; ISBN 978-80-88163-15-2

pedagogika ; zdravotně postižení ; šikana : prevence a kontrola ; sociální problémy : prevence a kontrola ; riziko ; chování a mechanismy chování ; Aspergerův syndrom ; autistická porucha ; školy ; dítě

Vývoj batolete od jednoho roku do tří let / Martin Gregora, Jana Kropáčková. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2016. — 155 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-247-5085-9

pedagogika ; pediatrie ; výchova dítěte ; péče o dítě ; péče o kojence ; fyziologie výživy kojenců ; fyziologie výživy dětí ; vývoj dítěte ; dětská psychologie ; nemoc ; zařízení denní péče pro děti ; dítě ; kojenec

nahoru

PEDIATRIE

Vývoj batolete od jednoho roku do tří let / Martin Gregora, Jana Kropáčková. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2016. — 155 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-247-5085-9

pedagogika ; pediatrie ; výchova dítěte ; péče o dítě ; péče o kojence ; fyziologie výživy kojenců ; fyziologie výživy dětí ; vývoj dítěte ; dětská psychologie ; nemoc ; zařízení denní péče pro děti ; dítě ; kojenec

Die Geisteskrankheiten, einschliesslich des Schwachsinns und die psychopathischen Konstitutionen im Kindesalter / von Theodor Ziehen. — Zweite umgearbeitete und erweiterte Auflage. — Berlin, Reuther & Reichard, 1926. — ix, 554 stran : ilustrace ;

pediatrie ; psychiatrie ; duševní poruchy ; mentální retardace ; duševně nemocní ; psychopatologie ; dítě hospitalizované ; nemocnice psychiatrické ; dítě

200 tajných triků pro báječný první rok s kojencem : raději šťastná než dokonalá! : nezbytná příručka pro tu nejspokojenější mámu na světě / Ute Glaser ; překlad: Eva Kadlecová. — 1. vydání. — Brno : Cpress, 2016. — 191 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-264-1208-3

zdravotní výchova ; pediatrie ; péče o kojence ; vztahy mezi matkou a dítětem ; raná péče ; hygiena ; zdraví dítěte

Mateřské mléko a léky / D. Šráčková, A. Konečná. — Brno : Krajský ústav národního zdraví v Brně, Krajská komise pro účelnou farmakoterapii Jihomoravského kraje, 1979. — 12 stran a 1 nečíslovaný list obrazové přílohy : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; gynekologie a porodnictví ; pediatrie ; mateřské mléko : účinky léků ; léčivé přípravky : klasifikace : kontraindikace ; kojení : kontraindikace

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Doporučené postupy v pneumologii / Vítězslav Kolek a kolektiv. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, [2016]. — 564 stran : barevné ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-507-1

pneumologie a ftizeologie ; nemoci dýchacího systému : diagnóza : klasifikace : terapie ; nádory dýchacího systému : diagnóza : terapie ; diagnostické techniky – dýchací systém

Moderní farmakoterapie v pneumologii / Martina Vašáková a kolektiv. — 2. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2016]. — 483 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-506-4

farmakoterapie ; pneumologie a ftizeologie ; nemoci dýchacího systému : farmakoterapie

Respirační infekce a jejich léčba / Milan Kolář. — Praha : Maxdorf, [2016]. — 148 stran : barevné ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-498-2

pneumologie a ftizeologie ; farmakoterapie ; infekce dýchacího systému : farmakoterapie : klasifikace : mikrobiologie ; mikrobiální léková rezistence ; mikrobiologické techniky ; sérologické testy ; antiinfekční látky

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Pracovnělékařské služby / Jakub Tomšej. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — 164 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7552-381-5

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnické služby : metody : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; posuzování zdravotní způsobilosti ; služby zdravotní péče o pracující : metody : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; pracovní lékařství : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; hygiena práce : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Pracovnělékařské služby / Jakub Tomšej. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — 164 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7552-381-5

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnické služby : metody : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; posuzování zdravotní způsobilosti ; služby zdravotní péče o pracující : metody : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; pracovní lékařství : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; hygiena práce : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost

Law and risk management in dental practice / Burton R. Pollack. — Chicago : Quintessence Pub. Co., [2002]. — xii, 284 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-86715-416-0

zubní lékařství ; právo, zákonodárství ; zákonodárství stomatologické ; zubní lékařství ; řízení rizik : zákonodárství a právo ; právní vědy ; chybná zdravotní péče : zákonodárství a právo

nahoru

PSYCHIATRIE

Die Geisteskrankheiten, einschliesslich des Schwachsinns und die psychopathischen Konstitutionen im Kindesalter / von Theodor Ziehen. — Zweite umgearbeitete und erweiterte Auflage. — Berlin, Reuther & Reichard, 1926. — ix, 554 stran : ilustrace ;

pediatrie ; psychiatrie ; duševní poruchy ; mentální retardace ; duševně nemocní ; psychopatologie ; dítě hospitalizované ; nemocnice psychiatrické ; dítě

Psychopatologie : nauka o nemocech duše / Miroslav Orel a kolektiv. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2016. — 338 stran : ilustrace ; — (Psyché) ISBN 978-80-247-5516-8

psychiatrie ; psychopatologie ; duševní poruchy : diagnóza : etiologie : klasifikace : prevence a kontrola : terapie ; psychiatrické posuzovací škály ; mezinárodní klasifikace nemocí

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Mozek sabotér : taky se vám někdy zdá, že vás vlastní hlava zrazuje? / Dean Burnett ; z anglického originálu The idiot brain … přeložila Jana Vořechovská. — Vydání první. — Praha : Beta, 2016. — 339 stran ; ISBN 978-80-7306-864-6

psychologie, klinická psychologie ; neurovědy ; mozek ; vědomí ; paměť ; neurovědy

Činnost a poznávání / Josef Linhart. — I. vydání. — Praha : Academia, 1976. — 574 stran : ilustrace, tabulky ;

psychologie, klinická psychologie ; behaviorální vědy ; chování a mechanismy chování ; psychologické jevy a procesy

Úvod do sociální psychologie / Milan Nakonečný. — Praha : Osvětový ústav v Praze, 1966. — 153 stran, 12 nečíslovaných stran obrazovou přílohou : ilustrace ;

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; psychologie sociální

Psychologické a výchovné problémy dospívání / František Hyhlík. — Vydání I. — Praha : Ústav zdravotní výchovy Praha, 1966. — 32 stran ; — (Na pomoc přednášejícím ;; svazek 197)

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; puberta : fyziologie : psychologie ; chování mladistvých ; rozvoj osobnosti ; sexuální výchova ; interpersonální vztahy ; vývoj mladistvých ; výchova, vzdělávání ; poruchy sociálního chování ; poradenství pro volbu povolání ; mladiství

Úvod do psychologie osobnosti / Miloslav Homola. — 1. vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1971. — 266 stran ; — (Učební texty vysokých škol)

psychologie, klinická psychologie ; psychologie ; osobnost ; testování osobnosti ; rozvoj osobnosti ; psychologická teorie ; techniky výzkumu chování

Předposlední psychohry : společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti / Eduard Bakalář. — Vydání první. — Praha : Portál, 2000. — 168 stran : ilustrace ; ISBN 80-7178-447-8

psychologie, klinická psychologie ; rozvoj osobnosti ; testování osobnosti ; hry experimentální

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Fyzioterapie / autor UNIFY ČR. — 1. vydání. — Praha : UNIFY ČR, 2016. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ;

rehabilitační a fyzikální medicína ; fyzioterapie (obor) ; fyzioterapeuti : organizace a řízení

Dechová gymnastika / Jitka Zichová ; kresby a obálka akademická malířka Věra Fridrichová. — Luhačovice : Československé státní lázně, 1972. — 270 stran : ilustrace ;

balneologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; tělovýchovné lékařství ; dechová cvičení ; gymnastika ; rehabilitace ; balneologie

nahoru

SOCIOLOGIE

Úvod do sociální psychologie / Milan Nakonečný. — Praha : Osvětový ústav v Praze, 1966. — 153 stran, 12 nečíslovaných stran obrazovou přílohou : ilustrace ;

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; psychologie sociální

Psychologické a výchovné problémy dospívání / František Hyhlík. — Vydání I. — Praha : Ústav zdravotní výchovy Praha, 1966. — 32 stran ; — (Na pomoc přednášejícím ;; svazek 197)

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; puberta : fyziologie : psychologie ; chování mladistvých ; rozvoj osobnosti ; sexuální výchova ; interpersonální vztahy ; vývoj mladistvých ; výchova, vzdělávání ; poruchy sociálního chování ; poradenství pro volbu povolání ; mladiství

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Veřejná politika / Martin Potůček a kol.. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2016. — xx, 309 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7400-591-6

státní správa ; veřejná politika

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Dechová gymnastika / Jitka Zichová ; kresby a obálka akademická malířka Věra Fridrichová. — Luhačovice : Československé státní lázně, 1972. — 270 stran : ilustrace ;

balneologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; tělovýchovné lékařství ; dechová cvičení ; gymnastika ; rehabilitace ; balneologie

nahoru

TRAUMATOLOGIE

Maxillofacial injuries : a synopsis of basic principles, diagnosis and management / George Dimitroulis, Brian Avery. — First published. — Oxford : Wright, 1994. — vi, 115 stran : ilustrace ; ISBN 0-7236-1010-X

zubní lékařství ; traumatologie ; maxilofaciální poranění : diagnóza : terapie

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Reader’s digest action guide : what to do in an emergency. — First edition. — London : Reader’s Digest Association Limited, [1988]. — 354 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-88850-157-9

urgentní lékařství ; terapie náhlých příhod ; první pomoc ; záchranná terapie ; urgentní zdravotnické služby

Medical emergencies in dentistry / Nigel D. Robb, Jason Leitch. — First published. — Oxford ; Oxford University Press, 2006. — xiii, 158 stran : ilustrace ; — (Oxford medical publications) ISBN 0-19-852931-7

zubní lékařství ; urgentní lékařství ; nemoci zubů ; úrazy zubů ; urgentní lékařství ; hodnocení rizik ; patologické stavy, příznaky a symptomy ; management nemoci

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Patient guide : patient safety improvement manual. — Thitd edition. — Prague : Ministry of Health of the Czech Republic, 2016. — 107 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; zajištění kvality zdravotní péče ; práva pacientů ; registrace ; hospitalizace ; bezpečnost pacientů ; poradenství ; zákonodárství lékařské

nahoru

VETERINÁRNÍ LÉKAŘSTVÍ

Farmakologie / Jan Šimůnek. — 1/1. přepracované vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1966. — 327 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty vysokých škol škol (Vysoká škola zemědělská v Brně. Fakulta veterinární))

farmacie a farmakologie ; veterinární lékařství ; farmakologie ; chemie farmaceutická ; veterinární léky ; zvířata

nahoru

ZÁJMY A ZÁLIBY

Recepty se sníženým obsahem tuků, zejména cholesterolu / Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská. — Vydání první. — Praha : Vyšehrad, 2016. — 97 stran, 8 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh ; ISBN 978-80-7429-678-9

zájmy a záliby ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; dieta s omezením tuků ; energetický příjem ; redukční dieta ; vaření ; jídelníček

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I : pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením / Dana Štěrbová, Miluše Rašková a kol.. — 2. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. — 158 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5025-4

zdravotní výchova ; zdravotně postižení ; sexualita ; sexuální výchova ; interpersonální vztahy ; komunikace ; pohlavní dimorfismus ; sexuální chování ; pomáhající chování ; mentálně postižení

Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě II : pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením – z empirického výzkumu / Dana Štěrbová & Miluše Rašková. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. — 107 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-4994-4

zdravotní výchova ; zdravotně postižení ; sexualita ; sexuální výchova ; interpersonální vztahy ; komunikace ; mentálně postižení

Prevence a účinné řešení šikany : u žáků a studentů s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem / Lenka Bittmannová, Julius Bittmann ; s úvodní kapitolou Davida Čápa. — Vydání první. — Praha : Pasparta, [2016]. — 90 stran : ilustrace, formuláře ; ISBN 978-80-88163-15-2

pedagogika ; zdravotně postižení ; šikana : prevence a kontrola ; sociální problémy : prevence a kontrola ; riziko ; chování a mechanismy chování ; Aspergerův syndrom ; autistická porucha ; školy ; dítě

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Příručka pro pracovníky v tropických krajích. E. S. Hokeš. — Praha : Ministerstvo zahraničního obchodu – školní oddělení, 1956. — 64, 1 strana ;

cestovní a tropická medicína ; zdravotní výchova ; tropické lékařství ; tropické klima ; zdravotní výchova

200 tajných triků pro báječný první rok s kojencem : raději šťastná než dokonalá! : nezbytná příručka pro tu nejspokojenější mámu na světě / Ute Glaser ; překlad: Eva Kadlecová. — 1. vydání. — Brno : Cpress, 2016. — 191 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-264-1208-3

zdravotní výchova ; pediatrie ; péče o kojence ; vztahy mezi matkou a dítětem ; raná péče ; hygiena ; zdraví dítěte

Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I : pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením / Dana Štěrbová, Miluše Rašková a kol.. — 2. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. — 158 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5025-4

zdravotní výchova ; zdravotně postižení ; sexualita ; sexuální výchova ; interpersonální vztahy ; komunikace ; pohlavní dimorfismus ; sexuální chování ; pomáhající chování ; mentálně postižení

Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě II : pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením – z empirického výzkumu / Dana Štěrbová & Miluše Rašková. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. — 107 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-4994-4

zdravotní výchova ; zdravotně postižení ; sexualita ; sexuální výchova ; interpersonální vztahy ; komunikace ; mentálně postižení

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Clinical practice of the dental hygienist / Esther M. Wilkins. — Eighth edition. — Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, [1999]. — xxxvii, 990 stran : ilustrace ; ISBN 0-683-30362-7

zubní lékařství ; hygiena ; orální hygiena ; stomatologická péče ; podpora zdraví ; zubní prevence ; preventivní zubní lékařství ; klinické lékařství ; zubní hygienici

Law and risk management in dental practice / Burton R. Pollack. — Chicago : Quintessence Pub. Co., [2002]. — xii, 284 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-86715-416-0

zubní lékařství ; právo, zákonodárství ; zákonodárství stomatologické ; zubní lékařství ; řízení rizik : zákonodárství a právo ; právní vědy ; chybná zdravotní péče : zákonodárství a právo

Endodontics in practice / C. J. R. Stock, C. F. Nehammer. — Second edition. — London : British Dental Association, 1990. — 98 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-904588-29-7

zubní lékařství ; ortodoncie ; ortodoncie – přístroje ; terapie kořenového kanálku ; stomatochirurgické výkony ; stomatologické nemoci : diagnóza ; diagnóza stomatologická

Maxillofacial injuries : a synopsis of basic principles, diagnosis and management / George Dimitroulis, Brian Avery. — First published. — Oxford : Wright, 1994. — vi, 115 stran : ilustrace ; ISBN 0-7236-1010-X

zubní lékařství ; traumatologie ; maxilofaciální poranění : diagnóza : terapie

Medical emergencies in dentistry / Nigel D. Robb, Jason Leitch. — First published. — Oxford ; Oxford University Press, 2006. — xiii, 158 stran : ilustrace ; — (Oxford medical publications) ISBN 0-19-852931-7

zubní lékařství ; urgentní lékařství ; nemoci zubů ; úrazy zubů ; urgentní lékařství ; hodnocení rizik ; patologické stavy, příznaky a symptomy ; management nemoci