Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Listopad 2016

nahoru

ADIKTOLOGIE

2013 drug situation in the Czech Rebublic : annual report summary / written by Pavla Chomynová ; edited by Viktor Mravčík. — Special englih edition. — Praha : Úřad vlády České republiky, [2014]. — 20 stran : ilustrace, tabulky ; — (Zaostřeno na drogy,; ročník 12, speciální číslo 2014)

adiktologie ; sociologie ; právo, zákonodárství ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; kontrola léčiv a omamných látek ; zdravotní politika ; uživatelé drog ; snížení rizika poškození ; primární prevence ; drogy prodávané na ulici ; trestní zákon

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Lexikon přírodní medicíny : 100 přírodních léků ; léčebné účinky ; užití / text Anne Iburg ; fotografie Roland Spohn ; [z německého originálu … přeložila Helena Pokorná]. — 9. vydání. — Čestlice : Rebo, 2014. — 283 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-255-0832-9

alternativní lékařství ; rostliny léčivé ; rostliny jedlé ; rostlinné extrakty ; fytoterapie ; strava, jídlo, výživa

nahoru

ANATOMIE

Lidské tělo : ilustrovaný průvodce / Peter H. Abrahams ; přeložili Zuzana Stloukalová, Libor Lupták, Jaroslav Kučera. — První české vydání. — Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2016. — 256 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-256-1892-9

anatomie ; fyziologie ; tělo lidské ; anatomie ; fyziologie

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Dermatovenerologické praktikum Bohumil Dočekal, Jaroslav Danda. — Vydání 1. — Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie JEvP, 1956. — 58 stran : ilustrace ;

dermatovenerologie ; kožní nemoci : diagnóza : terapie ; sexuálně přenosné nemoci : diagnóza : mikrobiologie : mok mozkomíšní ; mikrobiologické techniky ; kultivační techniky ; hlášení nemocí : metody : zákonodárství a právo

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Obvyklé terapeutické dávky pro děti : výtah z Českolovenského lékopisu. — III. vydání. — Brno : Krajský ústav národního zdraví, [po 1972]. — 16 stran : tabulky ;

farmacie a farmakologie ; pediatrie ; výpočet dávky léku ; léčivé přípravky : normy ; způsoby aplikace léků ; rozvrh dávkování léků ; novorozenec ; kojenec ; dítě

nahoru

FYZIOLOGIE

Lidské tělo : ilustrovaný průvodce / Peter H. Abrahams ; přeložili Zuzana Stloukalová, Libor Lupták, Jaroslav Kučera. — První české vydání. — Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2016. — 256 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-256-1892-9

anatomie ; fyziologie ; tělo lidské ; anatomie ; fyziologie

Tvůj mozek ví víc, než si myslíš : nejnovější vědecké poznatky o mozku / Niels Birbaumer ; z německého originálu Dein Gehirn weiss mehr, als du denkst – neueste Erkenntnisse aus der Hirnforschung … přeložil Jiří Pondělíček. — Vydání první. — Praha : Ikar, 2016. — 253 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-249-3178-4

fyziologie ; psychologie, klinická psychologie ; neurofyziologie ; psychofyziologie ; nemoci mozku ; neuroplasticita ; behaviorální terapie

nahoru

GERIATRIE

Průvodce smrtelníka : prakticky o posledních věcech člověka / Ondřej Nezbeda. — Vydání první. — V Praze : Paseka, 2016. — 287 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7432-747-6

geriatrie ; staří ; zdravotnické služby pro staré lidi ; kvalita života ; umírající ; smutek ; kognitivně behaviorální terapie

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE

Jak se chránit při práci s chemickými kancerogeny / autor: Ivan Žáček. — [Praha] : OZV KÚNZ Středočeského kraje, 1986. — 9 stran ;

pracovní lékařství ; chemie, klinická chemie ; hygiena práce ; chemické látky – účinky a užití ; karcinogeny ; primární prevence ; pracovní expozice ; karcinogeny životního prostředí ; služby zdravotní péče o pracující

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

… konference studentských vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci : sborník abstrakt : Olomouc …. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, [1960?]-. — ^^^svazků ; — (Sborník)

lékařství ; věda a výzkum ; studium lékařství ; věda ; lékařství : trendy

nahoru

OBEZITOLOGIE

Obezita : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře : [novelizace 2014] / autoři: Pavol Hlúbik, Štěpán Svačina, Petr Sucharda, Martin Fried, Svatopluk Býma ; oponenti: Dana Moravčíková, Igor Karen. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, [2014]. — 13 stran ; — (Doporučené postupy pro praktické lékaře) ISBN 978-80-86998-72-5

obezitologie ; obezita : diagnóza : epidemiologie : etiologie : prevence a kontrola : terapie ; chronická nemoc ; index tělesné hmotnosti ; biochemická analýza krve ; hmotnostní úbytek ; redukční dieta ; pohybová aktivita ; bariatrická chirurgie ; látky proti obezitě

nahoru

ONKOLOGIE

Novinky z letošního nejvýznamnějšího setkání onkologů : původní sdělení, abstrakta, tiskové zprávy / Výroční zasedání Americké společnosti klinické onkologie. — Praha : We Make Media, 2016. — 109 stran : barevné ilustrace, portréty, tabulky ; ISBN 978-80-87339-23-7

onkologie ; nádory : diagnóza : terapie ; metastázy nádorů : diagnóza : terapie ; lékařská onkologie : metody : trendy

nahoru

ORTOPEDIE

The National Register of Joint Replacements of the Czech Republic. P. Vavřík, I. Landor, S. Popelka, R. Fialka, J. Hach. — Praha : Galén, 2014. — 68 stran : ilustrace, tabulky ; — (Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca,; Ročník 81, Supplementum, 2014)

ortopedie ; artroplastika – náhrada kyčelního kloubu ; reoperace ; analýza přežití ; registrace ; sběr dat : statistika a číselné údaje

Patologie kosterního svalstva : Monique Quillard, Brétigny ; překlad: Jana Spoustová. — [Praha]: [Homeopatická lékařská asociace], [2014]. — 6 stran ; — (Homeopatická revue,; Tématická příloha 2014)

patologie ; ortopedie ; pracovní lékařství ; nemoci z povolání ; kosterní svaly : patologie ; rizikové faktory ; epidemiologické faktory ; materia medica ; nemoci svalů : diagnóza : farmakoterapie : chirurgie : klasifikace ; antiflogistika ; analgetika

nahoru

PATOLOGIE

Patologie kosterního svalstva : Monique Quillard, Brétigny ; překlad: Jana Spoustová. — [Praha]: [Homeopatická lékařská asociace], [2014]. — 6 stran ; — (Homeopatická revue,; Tématická příloha 2014)

patologie ; ortopedie ; pracovní lékařství ; nemoci z povolání ; kosterní svaly : patologie ; rizikové faktory ; epidemiologické faktory ; materia medica ; nemoci svalů : diagnóza : farmakoterapie : chirurgie : klasifikace ; antiflogistika ; analgetika

nahoru

PEDAGOGIKA

Seznam přednášek, které se budou konati na Karlově universitě v Praze v … běhu …. — Praha : Akademický senát University Karlovy, 1919-1948. — ^^^svazky ;

pedagogika ; studium vysokoškolské ; univerzity

Výchova dětí útlého věku v dětských ústavech / Sborník pod redakcí N. M. Ščelovanova a N. M. Aksarinové ; přeložili z ruského originálu Vospitanije detej rannego vozrasta v detskich učreždenijach K. Bém, Jan Doležal, Věra Hladká, Frant. Jiránek, B. Macháč, Anna Lebedová, Jan Souček, Karel Tříska ; předmluva k 1. českému vydání: N. Ščelovanov. — 1. vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství ; 1952. — 329 stran : ilustrace ; — (Pedagogická přítomnost ;; Sv. 11)

pedagogika ; výchova dítěte ; jesle ; dětský domov ; péče o kojence ; péče o dítě ; vývoj dítěte ; výchova, vzdělávání ; novorozenec ; kojenec ; dítě

nahoru

PEDIATRIE

Obvyklé terapeutické dávky pro děti : výtah z Českolovenského lékopisu. — III. vydání. — Brno : Krajský ústav národního zdraví, [po 1972]. — 16 stran : tabulky ;

farmacie a farmakologie ; pediatrie ; výpočet dávky léku ; léčivé přípravky : normy ; způsoby aplikace léků ; rozvrh dávkování léků ; novorozenec ; kojenec ; dítě

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Jak se chránit při práci s chemickými kancerogeny / autor: Ivan Žáček. — [Praha] : OZV KÚNZ Středočeského kraje, 1986. — 9 stran ;

pracovní lékařství ; chemie, klinická chemie ; hygiena práce ; chemické látky – účinky a užití ; karcinogeny ; primární prevence ; pracovní expozice ; karcinogeny životního prostředí ; služby zdravotní péče o pracující

Patologie kosterního svalstva : Monique Quillard, Brétigny ; překlad: Jana Spoustová. — [Praha]: [Homeopatická lékařská asociace], [2014]. — 6 stran ; — (Homeopatická revue,; Tématická příloha 2014)

patologie ; ortopedie ; pracovní lékařství ; nemoci z povolání ; kosterní svaly : patologie ; rizikové faktory ; epidemiologické faktory ; materia medica ; nemoci svalů : diagnóza : farmakoterapie : chirurgie : klasifikace ; antiflogistika ; analgetika

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

2013 drug situation in the Czech Rebublic : annual report summary / written by Pavla Chomynová ; edited by Viktor Mravčík. — Special englih edition. — Praha : Úřad vlády České republiky, [2014]. — 20 stran : ilustrace, tabulky ; — (Zaostřeno na drogy,; ročník 12, speciální číslo 2014)

adiktologie ; sociologie ; právo, zákonodárství ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; kontrola léčiv a omamných látek ; zdravotní politika ; uživatelé drog ; snížení rizika poškození ; primární prevence ; drogy prodávané na ulici ; trestní zákon

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Procitnutí Evy : o odstranění emocionální zaslepenosti / Alice Millerová ; přeložila Alena Bláhová. — Vydání 1. — V Praze : Malvern, 2016. — 131 stran ; ISBN 978-80-7530-052-2

psychologie, klinická psychologie ; dětská psychologie ; vývojová psychologie ; emoce ; emoční nastavení ; poruchy související s traumatem a stresem ; paměť ; psychoterapie

Tvůj mozek ví víc, než si myslíš : nejnovější vědecké poznatky o mozku / Niels Birbaumer ; z německého originálu Dein Gehirn weiss mehr, als du denkst – neueste Erkenntnisse aus der Hirnforschung … přeložil Jiří Pondělíček. — Vydání první. — Praha : Ikar, 2016. — 253 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-249-3178-4

fyziologie ; psychologie, klinická psychologie ; neurofyziologie ; psychofyziologie ; nemoci mozku ; neuroplasticita ; behaviorální terapie

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Pečovatelství : učebnice pro obor sociální činnost / Jana Mlýnková. — 2., doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016-. — ^^^svazků : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-271-0131-3

sociologie ; sociální lékařství ; veřejné zdravotnictví ; ošetřovatelská péče ; poskytování zdravotní péče ; sociální práce

nahoru

SOCIOLOGIE

Pečovatelství : učebnice pro obor sociální činnost / Jana Mlýnková. — 2., doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016-. — ^^^svazků : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-271-0131-3

sociologie ; sociální lékařství ; veřejné zdravotnictví ; ošetřovatelská péče ; poskytování zdravotní péče ; sociální práce

Pěstounská péče : manuál pro pomáhající profese / Hana Pazlarová (ed.). — Vydání první. — Praha : Portál, 2016. — 255 stran : ilustrace, grafy, tabulky ; ISBN 978-80-262-1020-7

sociologie ; pěstounství ; sociální péče

2013 drug situation in the Czech Rebublic : annual report summary / written by Pavla Chomynová ; edited by Viktor Mravčík. — Special englih edition. — Praha : Úřad vlády České republiky, [2014]. — 20 stran : ilustrace, tabulky ; — (Zaostřeno na drogy,; ročník 12, speciální číslo 2014)

adiktologie ; sociologie ; právo, zákonodárství ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; kontrola léčiv a omamných látek ; zdravotní politika ; uživatelé drog ; snížení rizika poškození ; primární prevence ; drogy prodávané na ulici ; trestní zákon

nahoru

TRAUMATOLOGIE

Repetitorium hojení ran 2 / Jan Stryja, Petr Krawczyk, Michal Hájek, František Jalůvka. — Vydání 2. — Semily : Geum, 2016. — 377 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-87969-18-2

traumatologie ; hojení ran ; chronická nemoc : terapie ; mezioborová komunikace

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

… konference studentských vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci : sborník abstrakt : Olomouc …. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, [1960?]-. — ^^^svazků ; — (Sborník)

lékařství ; věda a výzkum ; studium lékařství ; věda ; lékařství : trendy

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Pečovatelství : učebnice pro obor sociální činnost / Jana Mlýnková. — 2., doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016-. — ^^^svazků : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-271-0131-3

sociologie ; sociální lékařství ; veřejné zdravotnictví ; ošetřovatelská péče ; poskytování zdravotní péče ; sociální práce

Zdravotní výchova pacientů hospitalizovaných na interních odděleních nemocnic / Mlada Taufrová. — Praha : Ústav zdravotní výchovy Praha, 1967. — 52 listů, 10 nečíslovaných listů tabulek : ilustrace ;

zdravotní výchova ; veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova ; hospitalizace ; nemocniční oddělení ; vnitřní lékařství ; vzdělávání pacientů jako téma

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova pacientů hospitalizovaných na interních odděleních nemocnic / Mlada Taufrová. — Praha : Ústav zdravotní výchovy Praha, 1967. — 52 listů, 10 nečíslovaných listů tabulek : ilustrace ;

zdravotní výchova ; veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova ; hospitalizace ; nemocniční oddělení ; vnitřní lékařství ; vzdělávání pacientů jako téma