Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

OVI Leden 2017

 

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

135 let příbramské nemocnice : historie příbramského zdravotnictví / Josef Fryš. — Příbram : Oblastní nemocnice Příbram, a. s., 2016. — 264 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-270-0882-7

veřejné zdravotnictví ; dějiny lékařství ; nemocnice okresní : dějiny : trendy ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; nemocniční oddělení ; urgentní zdravotnické služby ; školy zdravotnické

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Obchodní korporace : zákon o obchodních korporacích a daIší zákony: přeměny obchodních společností a družstev, nabídky převzetí, transparentnost akciových společností, Evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, státní podnik : všechny prováděcí předpisy k zákonům ; rejstřík : redakční uzávěrka 1. 1. 2017 / Bohumil Havel, Kateřina Smolíková. — Ostrava : Sagit, 2017. — 287 stran ; — (ÚZ : úplné znění; 1171) ISBN 978-80-7488-203-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; kapitálové financování : ekonomika : zákonodárství a právo ; obchod : ekonomika : zákonodárství a právo ; společnosti : ekonomika : zákonodárství a právo ; investice : ekonomika : zákonodárství a právo ; ekonomika : zákonodárství a právo

Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU : pravidla pro určení příslušné legislativy / Šárka Kněžická, Jana Tepperová. — Vydání první. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2016. — 69 stran : ilustrace ; — (Vysokoškolská skripta) ISBN 978-80-245-2167-1

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení ; organizace a řízení ; právní vědy ; Evropská unie

Daňové zákony 2017 : zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o dani silniční, daňový řád, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných paliv, z elektřiny : redakční uzávěrka 1. 1. 2017. — 1. vydání. — Ostrava : Sagit, 2017. — 352 stran ; ISBN 978-80-7488-195-4

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; daně : zákonodárství a právo ; daň z příjmu : zákonodárství a právo ; ekonomika : zákonodárství a právo

Cestovní náhrady : předpisy, sazby, průměrné ceny PHM ; Mzdové a platové předpisy : mzdy v podnikatelské sféře, platy ve veřejných službách a správě, platy v rozpočtové sféře, minimální mzda, náhrady mezd, mzdové vyrovnání, odstupné : redakční uzávěrka 1.1.2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 159 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1166) ISBN 978-80-7488-198-5

sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; práce : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo

Předpisy související s občanským zákoníkem : zákon o veřejných rejstřících, plnění spojená s užíváním bytu, rozúčtování nákladů na teplo za r. 2016, běžná údržba a drobné opravy, bytové spoluvlastnictví, úrok z prodlení, odpovědnost za škodu – veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : podle stavu k 1. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 112 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1163) ISBN 978-80-7488-194-7

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; občanská práva : zákonodárství a právo ; spolupráce organizací a občanů : zákonodárství a právo ; bydlení : ekonomika : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost : ekonomika

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Výjimečné stavy a lidská práva / Veronika Bílková, Jan Kysela, Pavel Šturma (eds.) a kol.. — Praha : Auditorium, 2016. — 223 stran ; ISBN 978-80-87284-57-5

právo, zákonodárství ; lidská práva ; občanská práva ; sociální spravedlnost ; lidská práva ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; mezinárodní právo ; emigrace a imigrace : zákonodárství a právo ; terorismus ; státní správa ; místní státní správa ; emigranti a imigranti ; registrace

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty / Jan Doležal, Jiří Krátký, Ondřej Cingl. — První vydání. — Praha : Grada, 2013. — 181 stran : ilustrace ; — (Management) ISBN 978-80-247-4631-9

management, organizace a řízení zdravotnictví ; management znalostí ; pilotní projekty ; dokumentace ; manažerské informační systémy

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Deliktní právo / Luboš Tichý, Jiří Hrádek. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xlii, 496 stran ; — (Právní instituty) ISBN 978-80-7400-625-8

právo, zákonodárství ; právní odpovědnost ; právní vědy

Stavební zákon a vyhlášky : technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, územní plánování, územní řízení, ohlašování staveb, stavební povolení, autorizovaní inspektoři, kolaudace, bezbariérové užívání staveb : Autorizované profese, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury : redakční uzávěrka 1. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 447 stran ; — (ÚZ : úplné znění; 1172) ISBN 978-80-7488-204-3

právo, zákonodárství ; stavební zákony ; zákonodárství jako téma

Občanský zákoník : tučně zvýrazněné změny provedené zákonem č. 460/2016 Sb. : rejstřík : redakční uzávěrka / Karel Eliáš, Marek Svatoš. — Ostrava : Sagit, 2017. — 319 stran ; — (ÚZ : úplné znění; 1169) ISBN 978-80-7488-201-2

právo, zákonodárství ; občanská práva ; trestní zákon ; zákonodárství jako téma

Zákoník práce ; rejstřík : redakční uzávěrka 1. 1. 2017 / Nataša Randlová, Petr Hůrka. — Ostrava : Sagit, 2017. — 143 stran ; — (ÚZ : úplné znění; 1170) ISBN 978-80-7488-202-9

právo, zákonodárství ; práce ; zaměstnanost ; mzdy a přídavky ; zákonodárství jako téma

Obchodní korporace : zákon o obchodních korporacích a daIší zákony: přeměny obchodních společností a družstev, nabídky převzetí, transparentnost akciových společností, Evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, státní podnik : všechny prováděcí předpisy k zákonům ; rejstřík : redakční uzávěrka 1. 1. 2017 / Bohumil Havel, Kateřina Smolíková. — Ostrava : Sagit, 2017. — 287 stran ; — (ÚZ : úplné znění; 1171) ISBN 978-80-7488-203-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; kapitálové financování : ekonomika : zákonodárství a právo ; obchod : ekonomika : zákonodárství a právo ; společnosti : ekonomika : zákonodárství a právo ; investice : ekonomika : zákonodárství a právo ; ekonomika : zákonodárství a právo

Kompetenční zákon : komentář / Jan Kněžínek. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — xxvii, 357 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-338-9

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; vláda ; organizace a řízení ; zákonodárství jako téma

Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU : pravidla pro určení příslušné legislativy / Šárka Kněžická, Jana Tepperová. — Vydání první. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2016. — 69 stran : ilustrace ; — (Vysokoškolská skripta) ISBN 978-80-245-2167-1

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení ; organizace a řízení ; právní vědy ; Evropská unie

Služební vztahy a výkon závislé práce / Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek (eds.). — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — 335 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7552-429-4

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní zaměstnanci : zákonodárství a právo ; státní správa

Zdravotnické právo / Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016. — 850 stran ; ISBN 978-80-7552-321-1

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; právní vědy

Cestovní náhrady : předpisy, sazby, průměrné ceny PHM ; Mzdové a platové předpisy : mzdy v podnikatelské sféře, platy ve veřejných službách a správě, platy v rozpočtové sféře, minimální mzda, náhrady mezd, mzdové vyrovnání, odstupné : redakční uzávěrka 1.1.2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 159 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1166) ISBN 978-80-7488-198-5

sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; práce : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo

V přiměřené lhůtě : odčinění nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou soudního řízení / Lukáš Hadamčík. — Vydání první. — Praha : Leges, 2016. — 160 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-167-0

právo, zákonodárství ; role soudu ; právní vědy ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo ; trestní zákon ; právní odpovědnost

Výjimečné stavy a lidská práva / Veronika Bílková, Jan Kysela, Pavel Šturma (eds.) a kol.. — Praha : Auditorium, 2016. — 223 stran ; ISBN 978-80-87284-57-5

právo, zákonodárství ; lidská práva ; občanská práva ; sociální spravedlnost ; lidská práva ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; mezinárodní právo ; emigrace a imigrace : zákonodárství a právo ; terorismus ; státní správa ; místní státní správa ; emigranti a imigranti ; registrace

Daňové zákony 2017 : zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o dani silniční, daňový řád, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných paliv, z elektřiny : redakční uzávěrka 1. 1. 2017. — 1. vydání. — Ostrava : Sagit, 2017. — 352 stran ; ISBN 978-80-7488-195-4

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; daně : zákonodárství a právo ; daň z příjmu : zákonodárství a právo ; ekonomika : zákonodárství a právo

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí / Eva Fialová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2016. — 230 stran : ilustrace ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-150-2

právo, zákonodárství ; technika ; občanská práva ; soukromí : zákonodárství a právo ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; identifikace na rádiové frekvenci – prostředky : zákonodárství a právo ; identifikační systémy pacientů : zákonodárství a právo ; čipové karty ve zdravotnictví : zákonodárství a právo

Kontrolní řád : Správní řád (vybraná ustanovení) / Jitka Jelínková. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — xx, 284 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7552-456-0

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; zákonodárství jako téma

Strategie civilního procesu / Aleš Rozehnal. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. — 244 stran ; ISBN 978-80-7380-635-4

právo, zákonodárství ; právní vědy ; role soudu ; občanská práva : zákonodárství a právo ; právníci : zákonodárství a právo

Státní služba : zákon o státní službě po novelách : kompletní soubor nařízení vlády a vyhlášek: obory státní služby, úřednická zkouška, placené překážky ve státní službě, organizace služebního úřadu, sladění osobního a rodinného života, rovnocennost zkoušek a odborných kvalifikací … a další oblasti : rejstřik k zákonu o státní službě : podle stavu k 1. 1. 2017 / rejstřík Antonín Kottnauer. — Ostrava : Sagit, 2017. — 112 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1161) ISBN 978-80-7488-192-3

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; zákonodárství jako téma

Předpisy související s občanským zákoníkem : zákon o veřejných rejstřících, plnění spojená s užíváním bytu, rozúčtování nákladů na teplo za r. 2016, běžná údržba a drobné opravy, bytové spoluvlastnictví, úrok z prodlení, odpovědnost za škodu – veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : podle stavu k 1. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 112 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1163) ISBN 978-80-7488-194-7

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; občanská práva : zákonodárství a právo ; spolupráce organizací a občanů : zákonodárství a právo ; bydlení : ekonomika : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost : ekonomika

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Principy kritického myšlení / Brandon Royal ; z anglického originálu The little blue reasoning book … přeložila Karolína Kvapilová. — Vydání první. — Praha : Ikar, 2016. — 255 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-249-3051-0

psychologie, klinická psychologie ; myšlení ; rozhodování ; kreativita ; logika ; etická analýza ; machiavelismus ; sociální média ; internet ; bezpečnost

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU : pravidla pro určení příslušné legislativy / Šárka Kněžická, Jana Tepperová. — Vydání první. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2016. — 69 stran : ilustrace ; — (Vysokoškolská skripta) ISBN 978-80-245-2167-1

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení ; organizace a řízení ; právní vědy ; Evropská unie

nahoru

SOCIOLOGIE

Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU : pravidla pro určení příslušné legislativy / Šárka Kněžická, Jana Tepperová. — Vydání první. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2016. — 69 stran : ilustrace ; — (Vysokoškolská skripta) ISBN 978-80-245-2167-1

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení ; organizace a řízení ; právní vědy ; Evropská unie

Cestovní náhrady : předpisy, sazby, průměrné ceny PHM ; Mzdové a platové předpisy : mzdy v podnikatelské sféře, platy ve veřejných službách a správě, platy v rozpočtové sféře, minimální mzda, náhrady mezd, mzdové vyrovnání, odstupné : redakční uzávěrka 1.1.2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 159 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1166) ISBN 978-80-7488-198-5

sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; práce : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Státní služba : zákon o státní službě po novelách : kompletní soubor nařízení vlády a vyhlášek: obory státní služby, úřednická zkouška, placené překážky ve státní službě, organizace služebního úřadu, sladění osobního a rodinného života, rovnocennost zkoušek a odborných kvalifikací … a další oblasti : rejstřik k zákonu o státní službě : podle stavu k 1. 1. 2017 / rejstřík Antonín Kottnauer. — Ostrava : Sagit, 2017. — 112 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1161) ISBN 978-80-7488-192-3

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; zákonodárství jako téma

Kontrolní řád : Správní řád (vybraná ustanovení) / Jitka Jelínková. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — xx, 284 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7552-456-0

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; zákonodárství jako téma

Služební vztahy a výkon závislé práce / Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek (eds.). — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — 335 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7552-429-4

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní zaměstnanci : zákonodárství a právo ; státní správa

Kompetenční zákon : komentář / Jan Kněžínek. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — xxvii, 357 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-338-9

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; vláda ; organizace a řízení ; zákonodárství jako téma

nahoru

TECHNIKA

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí / Eva Fialová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2016. — 230 stran : ilustrace ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-150-2

právo, zákonodárství ; technika ; občanská práva ; soukromí : zákonodárství a právo ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; identifikace na rádiové frekvenci – prostředky : zákonodárství a právo ; identifikační systémy pacientů : zákonodárství a právo ; čipové karty ve zdravotnictví : zákonodárství a právo

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Gymnastika pro každý den / Bohumil Kos, Jiří Štěpnička ; předmluva: Ladislav Serbus ; obrázky: Draha Horáková ; foto: Milan Wágner. — První vydání. — Praha : Olympia, 1980. — 153 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sport a zdraví)

tělovýchovné lékařství ; zájmy a záliby ; cvičení ; gymnastika ; zdraví

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

135 let příbramské nemocnice : historie příbramského zdravotnictví / Josef Fryš. — Příbram : Oblastní nemocnice Příbram, a. s., 2016. — 264 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-270-0882-7

veřejné zdravotnictví ; dějiny lékařství ; nemocnice okresní : dějiny : trendy ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; nemocniční oddělení ; urgentní zdravotnické služby ; školy zdravotnické

Zdravotnické právo / Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016. — 850 stran ; ISBN 978-80-7552-321-1

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; právní vědy

nahoru

ZÁJMY A ZÁLIBY

Gymnastika pro každý den / Bohumil Kos, Jiří Štěpnička ; předmluva: Ladislav Serbus ; obrázky: Draha Horáková ; foto: Milan Wágner. — První vydání. — Praha : Olympia, 1980. — 153 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sport a zdraví)

tělovýchovné lékařství ; zájmy a záliby ; cvičení ; gymnastika ; zdraví