Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Únor 2017

nahoru

ADIKTOLOGIE

Panáček / Tomáš Němčík. — Vydání první. — Zlín : Kniha Zlin, 2015. — 125 stran : ilustrace ; — (WALT) ISBN 978-80-7473-380-2

adiktologie ; humanitní vědy a umění ; alkoholismus ; poruchy způsobené alkoholem : terapie ; literatura

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Regulace exprese HSP70 genů jako potenciální marker pro monitoring myositidy / řešitel Peter Novota ; odborní spolupracovníci Ladislav Šenolt, Jiří Vencovský, Markéta Faustová (Světlá), OIga Kryštůfková, Heřman Mann, Eva Šimíčková, Martin Klein, Martina Mišunová (Remáková), Táňa Svitálková ; nositel projektu: Revmatologický ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; myozitida : genetika ; regulace genové exprese ; proteiny tepelného šoku HSP70 ; polymorfismus genetický ; geny MHC třídy II ; geny MHC tř. I ; biologické markery ; diagnostické techniky molekulární ; prognóza ; autoimunitní nemoci : diagnóza : genetika ; revmatologie ; alergologie a imunologie

Rukověť celiaka. — III. přepracované vydání. — Praha : Združení celiaků ČR, z. s., 2016. — 60 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-902803-2-8

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; alergologie a imunologie ; celiakie : dietoterapie : imunologie : komplikace ; programy podpory zdraví : ekonomika : zákonodárství a právo ; sociální péče ; bezlepková dieta ; hygiena ; vaření ; zdravotní výchova

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Léčíme se zeleninou, ovocem a bylinkami / Sitha Werdinová, Günther Reiter-Werdin ; přeložil Jaroslav Kuťák. — Vydání první. — Praha : Ivo Železný, 2000. — 118 stran : ilustrace ; — (Knížky dostupné každému ;; svazek 155) ISBN 80-240-1484-X

alternativní lékařství ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; komplementární terapie ; fyziologie výživy ; nutriční terapie ; zdravá strava ; ovocné a zeleninové šťávy ; fytoterapie

nahoru

ANATOMIE

Cvičení pro zdravá záda – anatomie : aby záda nebolela : ilustrovaný praktický průvodce / Philip Striano ; překlad: Svatopluk Večerek. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2017. — 158 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-1391-2

tělovýchovné lékařství ; anatomie ; bolesti zad : prevence a kontrola ; techniky cvičení a pohybu ; zádové svalstvo : anatomie a histologie

nahoru

ANDROLOGIE

Rakovina prostaty : obecné informace pro pacienty / Vladimíra Stáhalová. — Praha : Liga proti rakovině Praha, [2011?]. — 16 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-260-2003-5

andrologie ; onkologie ; nádory prostaty : diagnóza : terapie ; časná detekce nádoru ; diagnostické zobrazování ; prostatektomie ; terapie ultrafialovými paprsky ; brachyterapie ; cytostatické látky ; antagonisté androgenů ; kvalita života

Screening genetických determinant oligo/teratozoospermie u neplodných mužů, s využitím informací získaných pomocí zvířecích modelů / řešitel František Liška ; spoluřešitel Kamila Veselá ; nositelé 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; andrologie ; mužská infertilita ; teratozoospermie ; oligospermie ; spermatogeneze ; mutační analýza DNA ; metaanalýza jako téma ; kohortové studie ; modely nemocí na zvířatech ; krysy

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Sufentanil v anesteziologii a intenzivní péči : monografie / Ladislav Hess. — Praha : Janssen-Cilag, 1996. — 29 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; anestezie a analgezie ; péče o pacienty v kritickém stavu ; sufentanil : aplikace a dávkování : farmakokinetika : škodlivé účinky : terapeutické užití ; lékové interakce

Význam analgezie v anesteziologii a v intenzivní péči / publikace zpracována na základě materiálů, které poskytl Ladislav Hess. — Praha : Janssen-Cilag, 1998. — 20 stran : ilustrace ;

anesteziologie a intenzivní lékařství ; chirurgie operační ; anestezie a analgezie ; sufentanil : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; opioidní analgetika : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; analgezie ; analgetika ; premedikace anestezie ; anestetika – kombinace ; péče o pacienty v kritickém stavu

Kolínské dny regionální anestezie : Kolín, 21. – 22. května 1998 : abstrakta. — [Praha] : Astra Pharmaceutical, 1998. — 22 nečíslovaných stran : ilustrace ;

anesteziologie a intenzivní lékařství ; anestezie a analgezie ; chirurgie operační ; klinické lékařství

Sepsis and non-infectious systemic inflammation : from biology to critical care / edited by Jean-Marc Cavaillon and Christophe Adire. — Weinheim : Wiley-VCH, [2009]. — xxi, 425 stran : ilustrace ; ISBN 978-3-527-31935-0

sepse : patofyziologie : terapie ; syndrom systémové zánětlivé reakce : patofyziologie : terapie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; biochemie

Infusionstherapie / herausgegeben von P. Heeg und G. Lenz. — Melsungen : Bibliomed, [1993]. — 88 stran : ilustrace ; ISBN 3-921958-89-X

intravenózní infuze ; infekce – kontrola ; anesteziologie a intenzivní lékařství

Effect of regional anaesthesia and pain management on surgical outcome / edited by Henrik Kehlet. — Kent : Wells Medical Ltd., [1992]. — 24 stran : ilustrace ; — (Practice in postoperative pain) ISBN 978-1-869969-65-3

svodná anestezie ; pooperační bolest : terapie ; chirurgie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; management bolesti ; epidurální anestezie ; pooperační komplikace

Doporučené postupy pro klasifikaci a léčbu bolesti u pacientů po poškození míchy / vypracovali Jiří Kříž, Jiří Kozák. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků, 2006. — 27 stran ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

traumatologie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; poranění míchy ; bolest : klasifikace ; management bolesti

nahoru

ANGIOLOGIE

Doxium® : vascular protector active at 3 sites. — [Geneva]: OM Laboratories Geneva (Switzerland), [mezi 1980 a 1985]. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; angiologie ; kapilární permeabilita ; kalciumdobesilát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; diabetické angiopatie ; žilní insuficience ; lymfatické cévy ; endotel cévní ; rychlost průtoku krve

16. Unionstagung der Schweizerischen Gessellschaften für Gefässkrankheiten emeinsam mít der SGUM Sektion Gefässe = 16e Congres de l’Union des Sociétés Suisses des Maladies Vasculaires en collaboration avec la SSUM Section Vaisseaux : 28.-30. Oktober 2015 = 28 – 30 octobre 2015 : Kursaal Bern. — Bern : Hans Huber Publishers, 2015. — 53 stran : ilustrace ; — (VASA,; Volume 44, S/89, October 2015)

angiologie ; nemoci cév ; cévní chirurgie ; transplantace cév ; cévní chirurgie

Thrombozytenaggregation unter Kalziumdobesilat (Dexium®) : Klinische studie / H. Heidrich, J. Höfner, D. Schneider, J. Wollensak. — [Baden-Baden]: [Verlag Gerhard Witzstrock], [1980]. — 259-260 stran ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; angiologie ; arteria retinalis : účinky léků ; kalciumdobesilát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; diabetická retinopatie ; trombocyty – agregace : účinky léků

The clinical management of varicose veins / by David Woolfolk Barrow ; with a foreword by Arthur W. Allen. — New York : Paul B. Hoeber, Inc., Medical book department of Harper & brothers, [1948]. — xii, 155 stran : ilustrace ;

podiatrie ; angiologie ; varixy ; dolní končetina ; žilní insuficience ; vena saphena ; tromboflebitida ; management nemoci

Tuhost cév u dětí s diabetem mellitem 1.typu – vztah rychlosti pulzní vlny (PWV) a indexu ambulatorní arteriální tuhosti AASI) / řešitel Terezie Šuláková ; spoluřešitel Zdeněk Šumník ; nositelé Fakultní nemocnice Ostrava, Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; angiologie ; diabetes mellitus 1. typu : patofyziologie ; tuhost cévní stěny ; analýza pulzové vlny ; krevní tlak – monitorování ambulantní ; rychlost průtoku krve ; albuminurie ; hypertenze ; rizikové faktory ; kardiovaskulární nemoci : prevence a kontrola ; ateroskleróza : prevence a kontrola ; echokardiografie ; dítě

nahoru

ANTROPOLOGIE

Methods of functional anthropology : proceedings of the symposium organized in Prague, September 5-8, 1977 / edited by Vladimír V. Novotný and Svatava Titlbachová. — 1. edition. — Prague : Charles University, 1979. — 419 stran : ilustrace, tabulky ; — (Universitas Carolina Pragensis)

antropologie ; antropologie fyzická ; biometrie ; kinantropometrie ; somatotypy

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY

Sex v lidském milování / Eric Berne ; z anglického originálu Sex in human loving přeložil Rani Tolimat. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 247 stran : ilustrace ; — (Spektrum ;; 101) ISBN 978-80-262-1089-4

behaviorální vědy ; sexuální chování ; erotika ; sexuální výchova ; sexualita ; transakční analýza

nahoru

BIOCHEMIE

Sepsis and non-infectious systemic inflammation : from biology to critical care / edited by Jean-Marc Cavaillon and Christophe Adire. — Weinheim : Wiley-VCH, [2009]. — xxi, 425 stran : ilustrace ; ISBN 978-3-527-31935-0

sepse : patofyziologie : terapie ; syndrom systémové zánětlivé reakce : patofyziologie : terapie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; biochemie

Vybrané genetické a nutriční faktory v patogeneze metabolického syndromu – význam vícenenasycených mastných kyselin / řešitel Aleš Žák ; spoluřešitelé Miroslav Zeman, Marie Jáchymová, Marek Vecka, Eva Tvrzická, Jaroslav Macášek ; spolupracovníci: Barbora Staňková, Lucie Vávrová, Jana Rychlíková, Michal Burda, Radka Józová, Věra Pavlíková, Jiřina Trávníčková, Ivana Smítalová, Alexandra Muravská, Eva Němcová, Hana Řeháková, Stanislava Eichlerová ; nositel grantu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; vnitřní lékařství ; nenasycené mastné kyseliny ; kyseliny mastné ; kyseliny mastné omega-3 ; kyseliny mastné omega-6 ; inzulinová rezistence ; kyseliny linolové ; stearyl-CoA desaturasa ; desaturasy mastných kyselin ; metabolický syndrom ; distribuce tělesného tuku ; dyslipidemie ; hypertenze ; antropometrie ; průzkumy a dotazníky

Vliv různého složení mastných kyselin v domácí parenterální výživě na metabolismus tuků a ukazatele zánětu / hlavní řešitel František Novák ; příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; vnitřní lékařství ; nemoci střev ; parenterální výživa ; kyseliny mastné ; tukové emulze intravenózní ; parenterální výživa doma ; rybí oleje ; olivový olej ; nenasycené mastné kyseliny ; kyseliny mastné omega-3 ; kyseliny mastné omega-6 ; endotoxiny ; zánět ; oxidační stres ; sepse ; syndrom systémové zánětlivé reakce ; perioperační období

Pentózový cyklus jako potenciální nový terapeutický cíl v prevenci diabetických komplikací / řešitel projektu Kateřina Kaňková ; spoluřešitel Jitka Řehořová ; příjemce Masarykova univerzita, Fakultní nemocnice Brno. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; diabetologie ; vnitřní lékařství ; diabetes mellitus ; komplikace diabetu ; diabetické nefropatie ; pentosafosfátová dráha ; transketolasa ; nedostatek thiaminu ; thiamin : metabolismus ; hyperglykemie

Plazmatické aktivity intracelulárních enzymů u vybraných dědičných poruch metabolismu – možnosti využití pro diagnostiku a predikci účinnosti léčby / řešitel projektu Jakub Krijt ; spoluřešitelé projektu Viktor Kožich, Tomáš Honzík, Pavel Ješina ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; biochemie ; vrozené poruchy metabolismu : diagnóza ; klinické enzymatické testy ; intracelulární tekutina : enzymologie ; plazmatické buňky : enzymologie ; enzymy : nedostatek ; prediktivní hodnota testů ; tandemová hmotnostní spektrometrie ; plošný screening ; genetické poradenství ; prognóza

Nové algoritmy v diagnostice mitochondriálních poruch u dětí / řešitel projektu Tomáš Honzík ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; biochemie ; mitochondriální nemoci : diagnóza ; DNA mitochondriální ; genetická heterogenita ; oxidační fosforylace ; pyruvátdehydrogenasový komplex ; citrátový cyklus ; energetický metabolismus ; mitochondriální membrány ; biopsie ; diferenciální diagnóza ; fibroblasty ; spektrální analýza ; novorozenec ; dítě ; dospělí ; algoritmy ; diagnostické techniky a postupy

Studium podstaty dědičných poruch glykosylace / řešitel projektu Hana Hansíková ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; vrozené, dědičné a novorozenecké nemoci a abnormality : diagnóza : genetika ; vrozené poruchy metabolismu : diagnóza : genetika ; glykoproteiny : biosyntéza ; glykace ; apolipoprotein C-III : analýza ; biologické markery : analýza ; fibroblasty ; genetické testování ; prenatální diagnóza ; biochemické jevy ; diagnostické techniky molekulární ; genetické poradenství ; kojenec ; dítě ; mladiství

Genetická podstata kombinovaných poruch komplexů oxidativní fosforylace / řešitel projektu Markéta Tesařová ; nositel Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; biochemie ; mitochondriální nemoci : diagnóza : genetika ; oxidační fosforylace ; svalová vlákna kosterní ; biopsie ; DNA mitochondriální ; proteom ; prenatální diagnóza ; diagnostické techniky molekulární ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; spektrofotometrie ; blotting western ; genetické poradenství ; preventivní lékařství

nahoru

CÉVNÍ CHIRURGIE

16. Unionstagung der Schweizerischen Gessellschaften für Gefässkrankheiten emeinsam mít der SGUM Sektion Gefässe = 16e Congres de l’Union des Sociétés Suisses des Maladies Vasculaires en collaboration avec la SSUM Section Vaisseaux : 28.-30. Oktober 2015 = 28 – 30 octobre 2015 : Kursaal Bern. — Bern : Hans Huber Publishers, 2015. — 53 stran : ilustrace ; — (VASA,; Volume 44, S/89, October 2015)

angiologie ; nemoci cév ; cévní chirurgie ; transplantace cév ; cévní chirurgie

nahoru

DEMOGRAFIE

Dějiny populačního myšlení v českých zemích / Alena Šubrtová. — Praha : Česká demografická společnost, 2006. — 301 stran ; — (Acta demographica ;; sv. 16) ISBN 80-239-8369-5

demografie ; populace ; myšlení ; demografie : dějiny

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Recommended dosage for Tigason : interview with Profesor C. E. Orfanos, MD / interviewed by: R. Hennes. — Basle : F. Hoffmann-La Roche & Co. Limited Company, 1988. — 22 stran ;

farmacie a farmakologie ; dermatovenerologie ; kožní nemoci : farmakoterapie ; psoriáza : farmakoterapie ; retinoidy : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; etretinát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; nutriční nároky

Retinoid therapy and lipoprotein changes : interview with Prof. Sam Shuster, MD / interviewer: Bill Breckon. — Basle : F. Hoffmann-La Roche & Co. Limited Company, 1987. — 34 stran ;

dermatovenerologie ; farmacie a farmakologie ; kožní nemoci : farmakoterapie ; retinoidy ; psoriáza : terapie ; PUVA terapie ; etretinát ; lipoproteiny : účinky léků

Photosensitivity diseases / Vincent A. DeLeo, guest editor. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1986]. — xi stran, 165-343 stran : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 4, number 2, April 1986)

dermatovenerologie ; poruchy fotosenzitivity ; klinické lékařství

Pediatric dermatology / Sidney Hurwitz, guest editor. — Philadelphia : Saunders, [1986]. — x, 163 stran, 4 nečíslované strany obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 4, number 1, January 1986)

kožní nemoci ; dítě ; kojenec ; novorozenec ; pediatrie ; dermatovenerologie

Computers in dermatology / Darrell S. Rigel and Lawrence E. Rosenthal, guest editors. — Philadelphia : Saunders, [1986]. — xi stran, strany 533-677 : ilustrace ; — (Dermatologic clinics,; Volume 4, number 4 October 1986)

počítače ; systémy řízení databází ; kožní nemoci ; software ; dermatovenerologie ; lékařská informatika

The aging skin / Barbara A. Gilchrest, guest editor. — Philadelphia : Saunders, [1986]. — xi stran, strany 345-531 : ilustrace ; — (Dermatologic clinics,; Volume 4, number 3 July 1986)

stárnutí ; kůže ; kožní nemoci ; staří ; dermatovenerologie ; geriatrie

Dermatology in black patients / Charles J. McDonald, Deborah A. Scott, guest editors. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1988]. — xii stran, strany 343-496 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 6, number 3, July 1988)

dermatovenerologie ; kožní nemoci ; kůže – fyziologické jevy ; pigmentace kůže ; skupina pocházející z afrického kontinentu ; klinické lékařství

Pigmentation disorders / James J. Nordlund, guest editor. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1988]. — x stran, strany 161-341 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 6, number 2, April 1988)

dermatovenerologie ; poruchy pigmentace ; pigmentace kůže ; kožní nemoci ; klinické lékařství

Occupational dermatoses / James S. Taylor, guest editor. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1988]. — xiv, 159 stran : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 6, number 1, January 1988)

dermatovenerologie ; kožní nemoci ; dermatitida z povolání ; klinické lékařství

Disorders of mucous membranes / Roy S. Rogers, guest editor. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1987]. — xiv stran, strany 641-832 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 5, number 4, October 1987)

dermatovenerologie ; ústní sliznice : patologie ; nemoci úst ; sliznice : patologie ; imunita slizniční ; nemoci vulvy : imunologie ; perianální žlázy : imunologie ; tkáně : imunologie ; klinické lékařství ; patologie

Hair disorders / Andrew J. Mitchell, and Edward A. Krull, guest editors. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1987]. — xi stran, strany 467-640 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 5, number 3, July 1987)

dermatovenerologie ; nemoci vlasů ; klinické lékařství

Advanced dermatologic surgery / Philip L. Bailin, John L. Ratz, and Ronald G. Wheeland, guest editors. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1987]. — xi stran, strany 259-466 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 5, number 2, April 1987)

dermatovenerologie ; chirurgie ; kožní chirurgie ; kožní nemoci : chirurgie

The genodermatoses / Joseph C. Alper, guest editor. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1987]. — xii, 256 stran : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 5, number 1, January 1987)

dermatovenerologie ; genetika, lékařská genetika ; genetická onemocnění kůže ; prenatální diagnóza ; novorozenecký screening

Symposium on superficial fungal infections / Edgar B. Smith, guest editor. — Philadelphia : Saunders, 1984. — x, 162 stran : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 2, number 1 January 1984)

antifungální látky : terapeutické užití ; dermatomykózy ; dermatovenerologie

Symposium on collagen vascular diseases and related subjects / Jeffrey P. Callen, guest editor. — Philadelphia : Saunders, [1983]. — vii, 447-632 stran, 4 nečíslované strany obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 1, number 4 October 1983)

kolagenózy ; nemoci cév ; dermatovenerologie

Symposium on acne / Alan R. Shalita, guest editor. — Philadelphia : Saunders, [1983]. — vii stran, strany 329-446 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 1, number 3 July 1983)

acne vulgaris : etiologie : terapie ; nemoci mazových žláz ; dermatovenerologie

Symposium on blistering diseases / Brian V. Jegasothy and Gerald S. Lazarus, guest editors. — Philadelphia : Saunders, [1983]. — ix stran, strany 157-327 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 1, number 2 April 1983)

puchýř ; kůže – nemoci bulózní ; dermatovenerologie

Symposium on sexually transmitted diseases / Yehudi M. Felman, guest editor. — Philadelphia : Saunders, 1983. — viii, 155 stran : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 1, number. 1 January 1983)

sexuálně přenosné nemoci ; dermatovenerologie

Dermatologic therapy / Stuart Maddin, David I. McLean, guest editors. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1993]. — xiv, 229 stran : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 11, number 1, January 1993)

dermatovenerologie ; kožní nemoci : terapie ; klinické lékařství

Dermatologic therapy I / Bruce H. Thiers, Haines Ely, guest editors. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1988]. — ix stran, strany 497-680 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 6, number 4, October 1988)

dermatovenerologie ; kožní nemoci : terapie ; klinické lékařství

Symposium on urticaria and the reactive inflammatory vascular dermatoses / Joseph L. Jorizzo, guest editor. — Philadelphia : Saunders, [1985]. — viii, 193 stran : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 3, number 1 January 1985)

urtikarie ; vaskulitida leukocytoklastická kožní ; dermatovenerologie

Symposium on contact dermatitis / Frances J. Storrs, guest editor. — Philadelphia : Saunders, [1984]. — viii stran, strany 521-674, 4 nečíslované strany obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 2, number 4, October 1984)

dermatitida kontaktní ; dermatitida z povolání ; dermatovenerologie

Symposium on dermatologic surgery / Ervin Epstein, guest editor. — Philadelphia : Saunders, [1984]. — ix stran, strany 163-354 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 2, number 2, April 1984)

kožní chirurgie ; dermatovenerologie ; chirurgie

Symposium on the nail / C. Ralph Daniel III, guest editor. — Philadelphia : Saunders, [1985]. — viii stran, strany 371-559 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 3, number 3, July 1985)

nemoci nehtů ; dermatovenerologie

Symposium on melanoma and pigmented lesions / Darrell S. Rigel and Robert J. Friedman, guest editors. — Philadelphia : Saunders, [1985]. — x stran, strany 195-369 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 3, number 2, April 1985)

melanom ; pigmentový névus ; nádory kůže ; dermatovenerologie ; onkologie

Genodermatózy – molekulární příčiny a diagnostika / řešitel Lenka Fajkusová ; nositel Fakultní nemocníce Brno. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; dermatovenerologie ; genetika, lékařská genetika ; genetické nemoci vrozené ; kožní abnormality : genetika ; genetická onemocnění kůže : diagnóza : genetika ; pachydermoperiostosis : diagnóza : genetika ; erythrodermia ichthyosiformis congenita : diagnóza : genetika ; incontinentia pigmenti : diagnóza : genetika ; diagnostické techniky molekulární ; elektronová mikroskopie ; histologické techniky ; imunohistochemie ; mutační analýza DNA ; týmová péče o pacienty

Advances in cryosurgery / Eckhard W. Breitbart, EIzbieta Dachów-Siwiéc, guest editors ; Lawrence Charles Parish, editor-in-chief ; John Thorne Crissey, associate editor. — New York : Elsevier, [1990]. — viii, 123 stran : ilustrace ; — (Clinics in dermatology,; Volume 8, number 1, January-March, 1990) ISBN 0-444-01538-8

dermatovenerologie ; onkochirurgie ; kryochirurgie : metody : trendy ; nádory kůže : chirurgie ; klinické lékařství

Cutaneous amyloidoses / Chu-Kwan Wong, MB, Stephen M. Breathnach, guest editors. — New York : Elsevier, [1990]. — xii, 115 stran : ilustrace ; — (Clinics in dermatology,; Volume 8, number 2, April-June, 1990) ISBN 0-444-01537-X

dermatovenerologie ; amyloidóza ; kožní manifestace ; klinické lékařství

Psoriasis : a guide to one ot tne commonest skin diseases / Ronald Marks. — First published. — London : Martin Dunitz Limited, 1981. — 107 stran : ilustrace ; ISBN 0-906348-20-X

dermatovenerologie ; psoriáza : terapie ; kvalita života ; zdravotní výchova

Eczema and dermatitis : how to cope with inflamed skin / Rona MacKie. — First published. — London : Martin Dunitz Ltd, 1983. — 108 stran : ilustrace ; — (Positive health guide) ISBN 0-906348-41-2

dermatovenerologie ; ekzém : epidemiologie : terapie ; dermatitida : epidemiologie : terapie ; management nemoci ; kvalita života ; zdravotní výchova

Cutaneous disorders of the lower extremities / M. H. Samitz, 6 contributors. — Second edition. — Philadelphia : Lippincott, [1981]. — xviii, 266 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-397-5042-7-6

dermatózy nohy ; končetiny dolní – dermatózy ; kožní nemoci ; kožní manifestace ; dermatovenerologie

Leg ulcers / Marwali Harahap guest editor. — New York : Elsevier, [1990]. — xii, 200 stran : ilustrace ; — (Clinics in dermatology,; Volume 8, number 3/4, July-December, 1990) ISBN 0-444-01537-X

dermatovenerologie ; končetiny dolní – vředy ; kožní vředy ; vředy na noze ; diferenciální diagnóza ; infekce v ráně ; hojení ran ; záchrana končetiny

Ultrastructure of normal and abnormal skin / Alvin S. Zelickson. — London : Henry Kimpton, [1967]. — 431 stran : ilustrace ;

dermatovenerologie ; histologie ; kůže : ultrastruktura ; kožní abnormality : diagnostické zobrazování ; elektronová mikroskopie

Manažment pacientov so psoriázou : habilitačná práca / Želmíra Fetisovová ; Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského Martin. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ;

dermatovenerologie ; psoriáza : diagnóza : klasifikace : terapie ; chronická nemoc ; management nemoci ; ošetřovatelská péče ; týmová péče o pacienty

Atlas of dermatology / by Gernot Rassner ; asisted by Monika Knickenberg ; translated and edited by Guinter Kahn. — Baltimore : Urban & Schwarzenberg, 1978. — xii, 200 stran : ilustrace ; ISBN 0-8067-1601-0

dermatovenerologie ; kožní nemoci ; sexuálně přenosné nemoci

Atlas of dermatomycoses : diagnosis and treatment / S. K. Dekker, A. A. Hogewoning, M. de Haan, C. C. G. Staats. — First published. — Utrecht : Academic Pharmaceutical Productions, 1998. — 78 stran : ilustrace, tabulky ;

dermatovenerologie ; dermatomykózy : diagnóza : terapie

Neonatal dermatology / Lawrence M. Solomon, Nancy B. Esterly. — Philadelphia : Saunders, [1973]. — xii, 214 stran : ilustrace ; — (Major problems in clinical pediatrics ;; Volume IX) ISBN 0-7216-8490-4

perinatologie a neonatologie ; dermatovenerologie ; kožní nemoci ; novorozenec ; klinické lékařství

Atlas of diagnosis paediatric trichology / Juan Ferrando, Ramon Grimalt. — Madrid : I.M.&C., [2000]. — 106 stran : ilustrace ;

pediatrie ; dermatovenerologie ; nemoci vlasů : diagnóza ; pediatrické ošetřovatelství ; vlasový folikl ; dítě

Eczema : a practical guide to differential díaanosis and therapeutic management / guest reviewers: Benvenuto Giannotti, Eckart Haneke. — Chester : Adis International Limited, [1995]. — ix, 73 stran : ilustrace ; ISBN 1-898-97011-4

dermatovenerologie ; ekzém ; diferenciální diagnóza ; farmakoterapie – management

Mykosen. — Frankfurt am Main : Farbwerke Hoechst, 1964. — 118 stran : ilustrace ;

dermatovenerologie ; infekční lékařství ; dermatomykózy : diagnóza : terapie

Dermatology : a Scope® publication / Samuel M. Bluefarb. — Kalamazoo : Upjohn, [1984]. — 81 stran : ilustrace ; ISBN 0-89501-004-6

dermatovenerologie ; kožní nemoci

Practical dermatology of the genital region / by G.W. Korting ; translated by William Curth and Helen Ollendorff Curth. — Authorized English edition. — Philadelphia : Saundeers, [1981]. — ix, 190 stran : ilustrace ; ISBN 0-7216-5498-3

dermatovenerologie ; kožní nemoci ; gynekologická onemocnění ; nemoci mužských pohlavních orgánů ; sexuálně přenosné nemoci

Colour atlas of paediatric dermatology / Julian Verbov, Neil Morley. — First published. — Lancaster : MTP Press Limited, 1986. — 157 stran : ilustrace ; ISBN 0-85200-474-5

pediatrie ; dermatovenerologie ; kožní nemoci ; dítě

Dermatology : a medical artist’s interpretation / Audra J. Geras ; medical consultant R. Gary Sibbald ; electron microscopy Wedad Hanna. — Basle : Sandoz Medical Publications, [1990]. — 139 stran : ilustrace ; ISBN 0-907925-01-4

dermatovenerologie ; kůže : anatomie a histologie ; kožní nemoci ; lékařské ilustrace ; elektronová mikroskopie

Clinical dermatology / editor D. Joseph Demis. — 12th revision. — Philadelphia : Harper & Row, 1985. — 5 svazků : ilustrace ; ISBN 0-06-148004-5

dermatovenerologie ; kožní nemoci : diagnóza : klasifikace : terapie ; klinické lékařství

Melanom : imunoterapie a cílená léčba / Ivana Krajsová, Jan Bauer. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 381 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-515-6

dermatovenerologie ; onkologie ; farmakoterapie ; melanom : terapie ; metastázy nádorů : terapie ; imunoterapie ; cílená molekulární terapie ; nádorová transformace buněk : imunologie : účinky léků

Recent advances in dermatology / edited by Arthur J. Rook, Howard I. Maibach. — Edinburgh : Churchill Livingstone [1973-1992]. — 9 svazků : ilustrace ;

dermatovenerologie ; dermatologie

nahoru

DIABETOLOGIE

Prevention and therapy of diabetic vascular complications : first international experts meeting : proceedings of the experts meeting held in Rotach-Egern, May 30,1986 / editor Tom Smith. — [Leverkusen] : Bayer AG ; 1987. — 103 stran : ilustrace ;

diabetologie ; komplikace diabetu ; diabetické angiopatie : prevence a kontrola : terapie

Kostní metabolismus u pacientů s diabetes mellitus 2. typu: úloha receptoru pro pokročilé produkty glykace (RAGE) a polymorfismů jeho genu / řešitel projektu Ivan Raška ; odboní spoupracovníci řešitele Vít Zikán, Jan Škrha, Dana Michalská, Martin Prázný, Jan Kvasnička. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

diabetologie ; molekulární biologie ; diabetes mellitus 2. typu ; kostní denzita ; fraktury kostí : prevence a kontrola ; produkty pokročilé glykace ; polymorfismus genetický ; hypoglykemika ; remodelace kosti

Význam insulinové resistence v patogenezi kardiometabolického rizika u diabetes mellitus / řešitel projektu Vladimír Bláha ; spoluřešitelé Luboš Sobotka, Jana Lesná, František Musil, Alena Šmahelová, Radomír Hyšpler, Milan Bláha, Jakub Víšek ; nositel Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

diabetologie ; diabetes mellitus 1. typu ; diabetes mellitus 2. typu ; inzulinová rezistence ; cholesterol : metabolismus ; receptory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru ; složení těla ; glykemická nálož ; kalorimetrie nepřímá ; hladovění ; kardiovaskulární nemoci : prevence a kontrola

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu / za ČDS: J. Škrha, T. Pelikánová, M. Kvapil. — Praha : Česká diabetologická společnost, 2016. — 18 nečíslovaných stran : ilustrace, tabulky ;

diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : diagnóza : terapie ; hypoglykemika ; bariatrická chirurgie ; komplikace diabetu : prevence a kontrola ; selfmonitoring glykemie ; diabetická dieta ; posuzování zdravotní způsobilosti ; algoritmy ; klinické protokoly

Aktuality v diabetologii : sborník přednášek z pracovního diabetologického dne / pořádané Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, Českou diabetologickou společností, Krajským ústavem národního zdraví v Českých Budějovicích, Spolkem lékařů v Českých Budějovicích v Českých Budějovicích dne 4. 11. 1986 ; sbornik uspořádala Alena Mazánková. — České Budějovice : Krajský ústav národního zdraví, 1986. — 90 stran : ilustrace, tabulky ;

diabetologie ; diabetes mellitus 1. typu ; diabetes mellitus 2. typu ; inzuliny ; diabetická dieta ; tělesná námaha ; těhotenství při diabetu ; transplantace slinivky břišní ; gestační diabetes ; prenatální diagnóza

Vliv podávání inhibitorů DPP-4 na imunitní funkce u diabetiků 2. typu / řešitel Michal Anděl ; spoluřešitel Aleksi Šedo ; složení grantového týmu: Lucie Šromová, P. Bušek, H. Marečková, Pavel Škrha, Jana Potočková, I. Hofmanová ; příjemce účelové podpory Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie : imunologie ; inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 : imunologie : terapeutické užití ; nežádoucí účinky léčiv ; imunosuprese ; eozinofilní kationtový protein : analýza ; Th1 buňky ; T-lymfocyty regulační ; amylázy : analýza ; autoimunitní nemoci

Pentózový cyklus jako potenciální nový terapeutický cíl v prevenci diabetických komplikací / řešitel projektu Kateřina Kaňková ; spoluřešitel Jitka Řehořová ; příjemce Masarykova univerzita, Fakultní nemocnice Brno. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; diabetologie ; vnitřní lékařství ; diabetes mellitus ; komplikace diabetu ; diabetické nefropatie ; pentosafosfátová dráha ; transketolasa ; nedostatek thiaminu ; thiamin : metabolismus ; hyperglykemie

Kardiovaskulární účinky inkretinové léčby diabetes mellitus 2. typu / řešitel Eva Chytilová ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmakoterapie ; diabetologie ; vnitřní lékařství ; ateroskleróza ; ischemie mozku ; arteriae carotides ; diabetes mellitus ; glukagonu podobné peptidy : agonisté ; biologické markery ; endotel cévní ; cytokiny ; ultrasonografie

Vyšetřování genů způsobujících monogenní diabetes ve skupině českých pacientů s diabetem a hodnocení vlivu nalezené mutace na klinický stav pacientů, jejich léčbu a kvalitu života / Štěpánka Průhová, Petra Dušátková, Ph. Ondřej Činek, Jan Lebl, Jiří Mareš, Lenka Dušátková ; nositelé 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol. — 1 svazek : ilustrace, tabulkky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

diabetologie ; genetika, lékařská genetika ; pediatrie ; diabetes mellitus 1. typu : etiologie : genetika ; diabetes mellitus 2. typu : etiologie : genetika ; mutační analýza DNA ; genetické nemoci vrozené ; glukokináza ; hepatocytární jaderné faktory ; vrozený hyperinzulinismus : etiologie : genetika ; genetické testování ; rodokmen ; mutace ; diagnóza ; kvalita života ; diabetes mellitus : farmakoterapie ; novorozenec ; dítě ; dospělí ; klinické lékařství

Early diagnosis and treatment of diabetic Retinopathy using calcium dobesilate / Isaac Salama Benarroch. — [Locarno]: [nakladatel není známý], [1982]. — 10 stran : ilustrace, tabulky ;

diabetologie ; oftalmologie ; farmakoterapie ; komplikace diabetu ; diabetická retinopatie : diagnóza : farmakoterapie ; časná diagnóza ; kalciumdobesilát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; fluoresceinová angiografie

nahoru

DIAGNOSTIKA

CT & MRI pathology : a pocket atlas / Michael L. Grey, Jagan M. Ailinani. — 1st edition. — New York : McGraw-Hill, [2003]. — xvi, 255 stran : ilustrace ; ISBN 0-07-138040-X

patologie ; diagnostika ; magnetická rezonanční tomografie ; počítačová rentgenová tomografie ; nemoc

nahoru

ENDOKRINOLOGIE

Výživa, obezita a metabolický syndrom u dětí a dospívajících – vliv na metabolizmus lipidů a adipokinů, změny při redukčním režimu / řešitel grantu Petr Hlavatý, Marie Kunešová, Hana Zamrazilová, Vojtěch Hainer, Markéta Vaňková, Irena Aldhoon Hainerová, Pavla Kalousková ; spoluřešitel projektu Eva Tvrzická, Barbora Staňková ; nositel grantu: Endokrinologický ústav. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; obezitologie ; endokrinologie ; fyziologie výživy dětí ; fyziologie výživy mladistvých ; obezita ; metabolický syndrom ; kyseliny mastné : analýza : krev ; redukční dieta ; změny tělesné hmotnosti ; metabolismus lipidů ; adipokiny ; dítě ; mladiství

Vliv vybraných endokrinních disruptorů na lidskou spermatogenezi / řešitel grantu Jana Vítků ; členové řešitelského týmu Luboslav Stárka, Richard Hampl, Marie Bičíková ; spoluřešitel Jíří Heráček ; nositel grantu Endokrinologický ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

endokrinologie ; reprodukční lékařství ; endokrinní disruptory ; polychlorované bifenyly ; bisfenol A-glycidyl methakrylát ; 11-beta-hydroxysteroiddehydrogenasy ; steroidy ; zinek ; selen ; spermatogeneze ; mužská infertilita

Extraovariální steroidní hormony v menstruačním cyklu ženy / řešitel grantu Michaela Dušková ; nositel grantu: Endokrinologický ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

gynekologie a porodnictví ; endokrinologie ; menstruační cyklus : fyziologie ; neurotransmiterové látky ; melatonin ; energetický metabolismus ; depresivní poruchy ; poruchy příjmu potravy

Diagnostik und Therapie von Androgenisierungserscheinungen bei der Frau / Herausgegeben von M. Breckwoldt. — Berlin : Diesbach, [1992]. — xxix, 181 stran : ilustrace ; ISBN 3-89303-026-3

gynekologie a porodnictví ; endokrinologie ; hyperandrogenismus : diagnóza : terapie ; diferenciální diagnóza ; antagonisté androgenů ; cyproteronacetát

Standardizace diagnostických přístupů hypokortikalismu / řešitel grantu Kateřina Šimůnková ; spoluřešitel grantu Lubor Stárka ; nositel grantu Všeobecná fakultní nemocnice. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

endokrinologie ; adrenální insuficience ; adrenokortikotropní hormon : analýza ; hypoglykemie ; neurotransmiterové látky ; systém hypotalamus-hypofýza ; hydrokortison ; transkortin ; Addisonova nemoc : diagnóza ; systém hypofýza – nadledviny ; časná diagnóza ; estrogenní substituční terapie

Pubertät : III. Freiburger Kolloquium, 5. Dezember 1981 / herausgegeben von D. Gupta, E. Keller, H. Lenau. — Tübingen : ATTEMPTO Verlag, [1984]. — vii, 170 stran : ilustrace, tabulky ; — (Werkhefte der Universita¨t Tu¨bingen. Reihe D, Medizin ;; Nr. 4) ISBN 3-921552-46-X

pediatrie ; endokrinologie ; puberta ; sexuální vývoj : fyziologie ; endokrinní systém : fyziologie ; nemoci endokrinního systému ; mladiství

The increasing incidence of congenital hypothyroidism in the United States : current trends and future directions : workshop meeting : Prevalence of Congenital Hypothyroidism – Current Trends and Future Directions; Atlanta, GA; February 27-28, 2008 / supplement co-editors Stephen H. LaFranchi, and Stuart K. Shapira. — Elk Grove Village : American Academy of Pediatrics, 2010. — A5, 68 stran : tabulky ; — (Pediatrics,; May 2010, volume 125, supplement 2)

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; endokrinologie ; kongenitální hypotyreóza : diagnóza : genetika : terapie ; novorozenecký screening ; kontinentální populační skupiny ; předčasný porod ; novorozenec s nízkou porodní hmotností ; receptory thyreotropinu : imunologie ; diagnostické techniky radioisotopové ; rizikové faktory ; preventivní lékařství

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Foundations of epidemiology / revised by David E. Lilienfeld, Paul D. Stolley ; original edition by Abraham M. Lilienfeld. — Third edition. — New York : Oxford University Press, 1994. — ix, 371 stran : ilustrace ; ISBN 0-19-505036-3

epidemiologie ; epidemiologie ; epidemiologické metody

Workbook of epidemiology / Staffan E. Norell. — New York : Oxford University Press, 1995. — x, 317 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-19-507491-2

epidemiologie ; epidemiologie

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Doxium® : vascular protector active at 3 sites. — [Geneva]: OM Laboratories Geneva (Switzerland), [mezi 1980 a 1985]. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; angiologie ; kapilární permeabilita ; kalciumdobesilát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; diabetické angiopatie ; žilní insuficience ; lymfatické cévy ; endotel cévní ; rychlost průtoku krve

Anticoagulotherapy and haemorrhagic complications / by H. J. Hachen. — [Místo vydání není známé]: [nakladatel není známý], [1968]. — 7 stran : ilustrace ;

ortopedie ; ortopedické výkony ; krvácení : farmakoterapie ; antikoagulancia ; předoperační péče ; acenokumarol : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; ethamsylát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; farmakoterapie ; farmacie a farmakologie

Thrombozytenaggregation unter Kalziumdobesilat (Dexium®) : Klinische studie / H. Heidrich, J. Höfner, D. Schneider, J. Wollensak. — [Baden-Baden]: [Verlag Gerhard Witzstrock], [1980]. — 259-260 stran ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; angiologie ; arteria retinalis : účinky léků ; kalciumdobesilát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; diabetická retinopatie ; trombocyty – agregace : účinky léků

Therapeutic index of antihistamines / Martin K. Church, Jean-Pierre Rihoux, editors. — Lewiston : Hogrefe & Huber Publishers, [1992]. — viii, 96 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-88937-082-6

farmacie a farmakologie ; antihistaminika ; antagonisté histaminu H1 ; terapeutická ekvivalence ; farmakologie klinická

Sufentanil v anesteziologii a intenzivní péči : monografie / Ladislav Hess. — Praha : Janssen-Cilag, 1996. — 29 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; anestezie a analgezie ; péče o pacienty v kritickém stavu ; sufentanil : aplikace a dávkování : farmakokinetika : škodlivé účinky : terapeutické užití ; lékové interakce

Konec operace … ne vždy konec stresu : Sufenta™ : Sufenta™ forte : Sufentanil citrát. — Praha : Janssen-Cilag, [ne před 1995]. — 19 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; kardiochirurgie ; kardiochirurgické výkony ; chirurgie operační ; peroperační komplikace ; stres fyziologický ; sufentanil : aplikace a dávkování : farmakokinetika ; celková anestezie

Epidurální Sufentanil : monografie. — Praha : Janssen-Cilag, [ne před 1995]. — 31 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; sufentanil : aplikace a dávkování : farmakokinetika : škodlivé účinky : terapeutické užití ; opioidní analgetika ; epidurální anestezie ; pooperační bolest : farmakoterapie ; porodní bolesti : farmakoterapie

Intranazální aplikace opioidů / Ladislav Hess. — Praha : Janssen-Cilag, [ne před 1995]. — 2 nečíslované strany ;

farmacie a farmakologie ; opioidní analgetika : aplikace a dávkování ; aplikace intranazální

Použití sufentanilu při akutním infarktu myokardu / Ladislav Hess. — Praha : Janssen-Cilag, [ne před 1995]. — 2 nečíslované strany ;

farmacie a farmakologie ; infarkt myokardu : farmakoterapie ; akutní nemoc ; sufentanil : aplikace a dávkování : farmakokinetika ; celková anestezie ; chirurgie operační ; receptory opiátové mu : agonisté

Základní antimikrobiální terapie infekcí dýchacích a močových cest v první linii : odborné stanovisko České lékařské komory / vypracovala pracovní skupina vědecké rady ČLK na základě oponentury příslušných oborových komisí Vědecké rady ČLK ; úvodní slovo David Rath. — Praha : Česká lékařská komora, 2010. — 15 stran ;

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; urologie ; infekce dýchacího systému : farmakoterapie : mikrobiologie ; infekce močového ústrojí : farmakoterapie : mikrobiologie ; laboratoře ; antiinfekční látky

DHFR- a non-DHFR-mediované účinky metotrexátu na buněčné úrovni : studie na liniích solidních nádorů dětského věku / řešitel Jaroslav Štěrba, spolupracovníci Jakub Neradil, Karel Zitterbart, Renata Veselská, Lenka Zdražilová Dubská, Michal Kýr ; nositel Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; pediatrie ; onkologie ; osteosarkom : farmakoterapie ; meduloblastom : farmakoterapie ; methotrexát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : farmakologie : terapeutické užití ; proliferace buněk : účinky léků ; metylace DNA : účinky léků ; histondeacetylasy : účinky léků ; buněčné linie ; vztah mezi dávkou a účinkem léčiva ; leukovorin ; klinické zkoušky, fáze I – jako téma ; klinické zkoušky, fáze II – jako téma ; inhibiční koncentrace 50 ; průtoková cytometrie ; dítě

Už je to na Morfin, pane doktore? : vysvětlení nejčastějších nepravd, mýtů a báchorek o opioidech / zpracovaly Marie Goldmannová, Irena Závadová ; kresby Martina Špinková. — 3. vydání. — Praha : Cesta domů, 2016. — 4 nečíslované strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; opioidní analgetika ; morfin ; nádorová bolest ; adherence k farmakoterapii

Retinoid therapy and lipoprotein changes : interview with Prof. Sam Shuster, MD / interviewer: Bill Breckon. — Basle : F. Hoffmann-La Roche & Co. Limited Company, 1987. — 34 stran ;

dermatovenerologie ; farmacie a farmakologie ; kožní nemoci : farmakoterapie ; retinoidy ; psoriáza : terapie ; PUVA terapie ; etretinát ; lipoproteiny : účinky léků

Recommended dosage for Tigason : interview with Profesor C. E. Orfanos, MD / interviewed by: R. Hennes. — Basle : F. Hoffmann-La Roche & Co. Limited Company, 1988. — 22 stran ;

farmacie a farmakologie ; dermatovenerologie ; kožní nemoci : farmakoterapie ; psoriáza : farmakoterapie ; retinoidy : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; etretinát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; nutriční nároky

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Léčba deprese u kardiovaskulárních onemocnění / text připravil Jan Hugo. — Praha : Maxdorf, [2016]. — 10 stran ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-522-4

kardiologie ; psychiatrie ; farmakoterapie ; kardiovaskulární nemoci ; deprese : farmakoterapie ; antidepresiva : klasifikace : terapeutické užití

Early diagnosis and treatment of diabetic Retinopathy using calcium dobesilate / Isaac Salama Benarroch. — [Locarno]: [nakladatel není známý], [1982]. — 10 stran : ilustrace, tabulky ;

diabetologie ; oftalmologie ; farmakoterapie ; komplikace diabetu ; diabetická retinopatie : diagnóza : farmakoterapie ; časná diagnóza ; kalciumdobesilát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; fluoresceinová angiografie

Už je to na Morfin, pane doktore? : vysvětlení nejčastějších nepravd, mýtů a báchorek o opioidech / zpracovaly Marie Goldmannová, Irena Závadová ; kresby Martina Špinková. — 3. vydání. — Praha : Cesta domů, 2016. — 4 nečíslované strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; opioidní analgetika ; morfin ; nádorová bolest ; adherence k farmakoterapii

Antifungal drug therapy of opportunistic fungal infections / by Annemarie Polak-Wyss. — Basel : Editiones Roche, [1991]. — 99 stran : ilustrace a tabulky ; — (Roche Scientific Service) ISBN 3-907946-42-1

mykózy : farmakoterapie ; oportunní infekce : farmakoterapie ; antifungální látky : terapeutické užití ; farmakoterapie ; infekční lékařství

Melanom : imunoterapie a cílená léčba / Ivana Krajsová, Jan Bauer. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 381 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-515-6

dermatovenerologie ; onkologie ; farmakoterapie ; melanom : terapie ; metastázy nádorů : terapie ; imunoterapie ; cílená molekulární terapie ; nádorová transformace buněk : imunologie : účinky léků

Thrombozytenaggregation unter Kalziumdobesilat (Dexium®) : Klinische studie / H. Heidrich, J. Höfner, D. Schneider, J. Wollensak. — [Baden-Baden]: [Verlag Gerhard Witzstrock], [1980]. — 259-260 stran ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; angiologie ; arteria retinalis : účinky léků ; kalciumdobesilát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; diabetická retinopatie ; trombocyty – agregace : účinky léků

Anticoagulotherapy and haemorrhagic complications / by H. J. Hachen. — [Místo vydání není známé]: [nakladatel není známý], [1968]. — 7 stran : ilustrace ;

ortopedie ; ortopedické výkony ; krvácení : farmakoterapie ; antikoagulancia ; předoperační péče ; acenokumarol : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; ethamsylát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; farmakoterapie ; farmacie a farmakologie

Vliv podávání inhibitorů DPP-4 na imunitní funkce u diabetiků 2. typu / řešitel Michal Anděl ; spoluřešitel Aleksi Šedo ; složení grantového týmu: Lucie Šromová, P. Bušek, H. Marečková, Pavel Škrha, Jana Potočková, I. Hofmanová ; příjemce účelové podpory Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie : imunologie ; inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 : imunologie : terapeutické užití ; nežádoucí účinky léčiv ; imunosuprese ; eozinofilní kationtový protein : analýza ; Th1 buňky ; T-lymfocyty regulační ; amylázy : analýza ; autoimunitní nemoci

Kardiovaskulární účinky inkretinové léčby diabetes mellitus 2. typu / řešitel Eva Chytilová ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmakoterapie ; diabetologie ; vnitřní lékařství ; ateroskleróza ; ischemie mozku ; arteriae carotides ; diabetes mellitus ; glukagonu podobné peptidy : agonisté ; biologické markery ; endotel cévní ; cytokiny ; ultrasonografie

nahoru

FYZIOLOGIE

Využití lymfocytárních mitochondrií pro detekci a prospektivní analýzu mitochondriálních chorob / řešitel grantu Josef Houštěk ; nositel Fyziologický ústav AVČR. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

fyziologie ; pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; vnitřní lékařství ; mitochondriální nemoci : diagnóza : genetika ; oxidační fosforylace ; vrozené poruchy metabolismu ; genom ; DNA mitochondriální ; mutace ; klinická chemie ; fibroblasty ; biopsie ; biogeneze ; dítě

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Nespecifické střevní záněty u dětí – možnosti zmírnění projevů onemocnění a zlepšení kvality života dětí a jejich rodin využitím komplexního socioterapeutického a psychterapeutického programu / hlavní řešitel grantu Vladimír Mihál ; členové řešitelského týmu: Daniela Jelenová, Martina Hunková, Eva Karásková, Jana Kolářová, David Vydra, Ján Praško, Marie Ocisková ; nositelé Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; gastroenterologie ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; idiopatické střevní záněty ; Crohnova nemoc ; ulcerózní kolitida ; psychosociální deprivace ; kvalita života ; průzkumy a dotazníky ; rodinné vztahy ; komplexní zdravotní péče ; socioterapie ; psychoterapie ; rodinná terapie ; mladiství

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Identifikace genetických defektů v rodinách pacientů s autismem / řešitel Zdeněk Sedláček ; spoluřešitel Markéta Havlovicová ; nositelé 2. lékařská fakulta UK Praha, Fakultní nemocnice Motol Praha. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; genetika, lékařská genetika ; psychiatrie ; poruchy autistického spektra : genetika ; polymorfismus jednoho nukleotidu ; sekvenční analýza hybridizací s uspořádaným souborem oligonukleotidů ; cytogenetické vyšetření ; vysoce účinné nukleotidové sekvenování ; rozdíly v počtu kopií úseků DNA ; genetické asociační studie ; genetická predispozice k nemoci ; rodokmen ; exom : genetika

Plazmatické aktivity intracelulárních enzymů u vybraných dědičných poruch metabolismu – možnosti využití pro diagnostiku a predikci účinnosti léčby / řešitel projektu Jakub Krijt ; spoluřešitelé projektu Viktor Kožich, Tomáš Honzík, Pavel Ješina ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; biochemie ; vrozené poruchy metabolismu : diagnóza ; klinické enzymatické testy ; intracelulární tekutina : enzymologie ; plazmatické buňky : enzymologie ; enzymy : nedostatek ; prediktivní hodnota testů ; tandemová hmotnostní spektrometrie ; plošný screening ; genetické poradenství ; prognóza

Nové algoritmy v diagnostice mitochondriálních poruch u dětí / řešitel projektu Tomáš Honzík ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; biochemie ; mitochondriální nemoci : diagnóza ; DNA mitochondriální ; genetická heterogenita ; oxidační fosforylace ; pyruvátdehydrogenasový komplex ; citrátový cyklus ; energetický metabolismus ; mitochondriální membrány ; biopsie ; diferenciální diagnóza ; fibroblasty ; spektrální analýza ; novorozenec ; dítě ; dospělí ; algoritmy ; diagnostické techniky a postupy

Genodermatózy – molekulární příčiny a diagnostika / řešitel Lenka Fajkusová ; nositel Fakultní nemocníce Brno. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; dermatovenerologie ; genetika, lékařská genetika ; genetické nemoci vrozené ; kožní abnormality : genetika ; genetická onemocnění kůže : diagnóza : genetika ; pachydermoperiostosis : diagnóza : genetika ; erythrodermia ichthyosiformis congenita : diagnóza : genetika ; incontinentia pigmenti : diagnóza : genetika ; diagnostické techniky molekulární ; elektronová mikroskopie ; histologické techniky ; imunohistochemie ; mutační analýza DNA ; týmová péče o pacienty

Studium podstaty dědičných poruch glykosylace / řešitel projektu Hana Hansíková ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; vrozené, dědičné a novorozenecké nemoci a abnormality : diagnóza : genetika ; vrozené poruchy metabolismu : diagnóza : genetika ; glykoproteiny : biosyntéza ; glykace ; apolipoprotein C-III : analýza ; biologické markery : analýza ; fibroblasty ; genetické testování ; prenatální diagnóza ; biochemické jevy ; diagnostické techniky molekulární ; genetické poradenství ; kojenec ; dítě ; mladiství

Screening genetických determinant oligo/teratozoospermie u neplodných mužů, s využitím informací získaných pomocí zvířecích modelů / řešitel František Liška ; spoluřešitel Kamila Veselá ; nositelé 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; andrologie ; mužská infertilita ; teratozoospermie ; oligospermie ; spermatogeneze ; mutační analýza DNA ; metaanalýza jako téma ; kohortové studie ; modely nemocí na zvířatech ; krysy

Vyšetřování genů způsobujících monogenní diabetes ve skupině českých pacientů s diabetem a hodnocení vlivu nalezené mutace na klinický stav pacientů, jejich léčbu a kvalitu života / Štěpánka Průhová, Petra Dušátková, Ph. Ondřej Činek, Jan Lebl, Jiří Mareš, Lenka Dušátková ; nositelé 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol. — 1 svazek : ilustrace, tabulkky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

diabetologie ; genetika, lékařská genetika ; pediatrie ; diabetes mellitus 1. typu : etiologie : genetika ; diabetes mellitus 2. typu : etiologie : genetika ; mutační analýza DNA ; genetické nemoci vrozené ; glukokináza ; hepatocytární jaderné faktory ; vrozený hyperinzulinismus : etiologie : genetika ; genetické testování ; rodokmen ; mutace ; diagnóza ; kvalita života ; diabetes mellitus : farmakoterapie ; novorozenec ; dítě ; dospělí ; klinické lékařství

The genodermatoses / Joseph C. Alper, guest editor. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1987]. — xii, 256 stran : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 5, number 1, January 1987)

dermatovenerologie ; genetika, lékařská genetika ; genetická onemocnění kůže ; prenatální diagnóza ; novorozenecký screening

Sekvenční varianty genu PKHD1 u pacientů s autozomálně recesivní polycystickou chorobou ledvin s využitím technologie sekvenování nové generace / řešitel projektu Jitka Štekrová ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; nefrologie ; genetika, lékařská genetika ; polycystické ledviny autozomálně recesivní : diagnóza ; prenatální diagnóza ; diagnostické techniky molekulární ; vysoce účinné nukleotidové sekvenování ; mutace ; geny recesivní ; genotyp ; rodokmen ; dítě

Genetická podstata kombinovaných poruch komplexů oxidativní fosforylace / řešitel projektu Markéta Tesařová ; nositel Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; biochemie ; mitochondriální nemoci : diagnóza : genetika ; oxidační fosforylace ; svalová vlákna kosterní ; biopsie ; DNA mitochondriální ; proteom ; prenatální diagnóza ; diagnostické techniky molekulární ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; spektrofotometrie ; blotting western ; genetické poradenství ; preventivní lékařství

Původ dětských leukemií / řešitel projektu Jan Zuna ; nositel Universíta Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; leukemie : etiologie ; akutní nemoc ; preleukemie : diagnóza ; odběr pupečníkové krve ; transkripce genetická ; průtoková cytometrie ; dítě

Využití lymfocytárních mitochondrií pro detekci a prospektivní analýzu mitochondriálních chorob / řešitel grantu Josef Houštěk ; nositel Fyziologický ústav AVČR. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

fyziologie ; pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; vnitřní lékařství ; mitochondriální nemoci : diagnóza : genetika ; oxidační fosforylace ; vrozené poruchy metabolismu ; genom ; DNA mitochondriální ; mutace ; klinická chemie ; fibroblasty ; biopsie ; biogeneze ; dítě

Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění / řešitel projektu Stanislav Kmoch ; nositel Univerzíta Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; genetika, lékařská genetika ; genetické nemoci vrozené ; vzácné nemoci ; vzácné nemoci ; genom ; sekvenční analýza DNA ; genetické asociační studie ; genotypizační techniky ; genotyp ; fenotyp ; exom ; diagnostické techniky molekulární ; mutační analýza DNA ; genetická predispozice k nemoci ; genetické poradenství ; prenatální diagnóza ; cílená molekulární terapie

Charakterizace prvního myšího modelu mukopolysacharidózy typu IIIC / řešitel projektu Helena Hůlková ; spoluřešitelé projektu Martin Hřebíček, Viktor Stránecký, Jana Ledvinová ; nositel Universita Karlova v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; vrozené poruchy metabolismu ; lyzozomální nemoci z ukládání ; mukopolysacharidóza III ; glykosfingolipidy ; modely nemocí na zvířatech ; myši ; tandemová hmotnostní spektrometrie ; sekvenční analýza hybridizací s uspořádaným souborem oligonukleotidů

The increasing incidence of congenital hypothyroidism in the United States : current trends and future directions : workshop meeting : Prevalence of Congenital Hypothyroidism – Current Trends and Future Directions; Atlanta, GA; February 27-28, 2008 / supplement co-editors Stephen H. LaFranchi, and Stuart K. Shapira. — Elk Grove Village : American Academy of Pediatrics, 2010. — A5, 68 stran : tabulky ; — (Pediatrics,; May 2010, volume 125, supplement 2)

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; endokrinologie ; kongenitální hypotyreóza : diagnóza : genetika : terapie ; novorozenecký screening ; kontinentální populační skupiny ; předčasný porod ; novorozenec s nízkou porodní hmotností ; receptory thyreotropinu : imunologie ; diagnostické techniky radioisotopové ; rizikové faktory ; preventivní lékařství

nahoru

GERIATRIE

The aging skin / Barbara A. Gilchrest, guest editor. — Philadelphia : Saunders, [1986]. — xi stran, strany 345-531 : ilustrace ; — (Dermatologic clinics,; Volume 4, number 3 July 1986)

stárnutí ; kůže ; kožní nemoci ; staří ; dermatovenerologie ; geriatrie

Vybrané oblasti a nástroje geriatrického hodnocení / Martina Kuckir, Hana Vaňková, Iva Holmerová, Slávka Vitečková, Eva Jarolímová, Radim Krupička, Zoltán Szabó. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 96 stran : formuláře ; ISBN 978-80-271-0054-5

geriatrie ; geriatrický odhad : metody ; software ; dlouhodobá péče ; následná péče ; týmová péče o pacienty ; diagnostické techniky a postupy ; geriatrie : trendy ; průzkumy a dotazníky ; zpráva o sobě

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Extraovariální steroidní hormony v menstruačním cyklu ženy / řešitel grantu Michaela Dušková ; nositel grantu: Endokrinologický ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

gynekologie a porodnictví ; endokrinologie ; menstruační cyklus : fyziologie ; neurotransmiterové látky ; melatonin ; energetický metabolismus ; depresivní poruchy ; poruchy příjmu potravy

Diagnostik und Therapie von Androgenisierungserscheinungen bei der Frau / Herausgegeben von M. Breckwoldt. — Berlin : Diesbach, [1992]. — xxix, 181 stran : ilustrace ; ISBN 3-89303-026-3

gynekologie a porodnictví ; endokrinologie ; hyperandrogenismus : diagnóza : terapie ; diferenciální diagnóza ; antagonisté androgenů ; cyproteronacetát

Predikce termínu pro ukončení těhotenství u žen se závažnými jaterními chorobami / řešitel Antonín Pařízek ; spoluřešitel grantu Martin Hill ; nositel grantu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

gynekologie a porodnictví ; indukovaný potrat ; intrahepatální cholestáza ; žlučové kyseliny a soli ; steroidy ; prediktivní hodnota testů ; metabolom

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Folikulární lymfom / Vít Procházka. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 199 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-4120-1

hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; nehodgkinský lymfom ; folikulární lymfom : diagnóza : terapie ; incidence ; prognóza ; protokoly protinádorové léčby ; výsledek terapie ; kvalita života

Mechanismy citlivosti a resistence leukemických buněk na L-Asparaginázu / řešitel projektu Júlia Starková ; nositel Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; akutní lymfatická leukemie : terapie ; recidiva ; asparaginasa ; molekulární biologie ; průtoková cytometrie ; TOR serin-threoninkinázy ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; dítě

Původ dětských leukemií / řešitel projektu Jan Zuna ; nositel Universíta Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; leukemie : etiologie ; akutní nemoc ; preleukemie : diagnóza ; odběr pupečníkové krve ; transkripce genetická ; průtoková cytometrie ; dítě

Biologie a léčba vysoce rizikové TEL/ABL-positivní dětské ekutní lymfoblastické leukemie / řešitel projektu Markéta Kubričanová Žaliová ; nositel Universita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; molekulární biologie, molekulární medicína ; akutní lymfatická leukemie : terapie ; fúze genů ; bcr-abl fúzové proteiny ; onkogenní proteiny fúzové ; nádorové biomarkery : analýza ; diagnostické techniky molekulární ; protein-tyrosinkinasy : antagonisté a inhibitory ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; umlčení genu ; RNA interference ; dítě

Identifikace a charakterizace nádorových kmenových buněk u sarkomů dětského věku / řešitel Renata Veselská ; spoluřešitel Jaroslav Štěrba ; spolupracovníci Jakub Neradil, Markéta Hermanová, Iva Zambo, Aleš Hampl, Josef Jaroš, Karel Zitterbart, Peter Múdry ; nositelé Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Fakultní nemocnice Brno. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; molekulární biologie, molekulární medicína ; rhabdomyosarkom : diagnóza : terapie ; Ewingův sarkom : diagnóza : terapie ; nádorové kmenové buňky : cytologie ; imunohistochemie ; fluorescenční protilátková technika ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; testy nádorových kmenových buněk ; testy karcinogenity ; heterografty ; buněčné linie ; myši ; nádorové biomarkery ; dítě

Patogenese hyperdiploidních leukemií / řešitel Jan Zuna ; nositel Universita Karlova v Praze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; molekulární biologie, molekulární medicína ; akutní lymfatická leukemie ; diploidie ; chromozomální aberace ; exprese genu ; vyšetřování kostní dřeně ; průtoková cytometrie ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; odběr pupečníkové krve ; cytogenetika ; hybridizace in situ fluorescenční ; transkriptom ; dítě

Úloha průtokové cytometrie a nových molekulárních metod v diagnostice dětských forem selhání kostní dřeně / řešitelský tým Ester Mejstříková, Michaela Nováková, Ludmíla Boublíková, Tomáš Kalina, Karel Fišer, Martina Suková, Vít Campr, Elena Vodičková ; nositelé Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; pediatrie ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; vzácné nemoci ; vzácné nemoci : diagnóza ; myelodysplastické syndromy : diagnóza ; aplastická anemie : diagnóza ; průtoková cytometrie ; diagnostické techniky molekulární ; algoritmy ; imunofenotypizace ; pancytopenie : diagnóza ; proteiny WT1 ; vysoce účinné nukleotidové sekvenování ; dítě

Isoformy translačního iniciačního faktoru eIF4E jako potenciální prognostické ukazatele a cíle pro terapii akutních lymfoblastických leukémií / řešitel projektu Martin Pospíšek ; nositel Univerzita Kalova v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; akutní lymfatická leukemie : diagnóza : terapie ; nádorové biomarkery : analýza ; eukaryotický iniciační faktor 4E : analýza ; transformace genetická ; TOR serin-threoninkinázy : antagonisté a inhibitory ; bcr-abl fúzové proteiny ; ribavirin ; sirolimus : analogy a deriváty ; messenger RNA ; homeoboxové geny ; prediktivní hodnota testů ; diagnostické techniky molekulární

Molekulární patofyziologie vybraných vrozených poruch erytropoézy / řešitel projektu Vladimír Divoký ; nositel Univerzita Palackého v Olomouci. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; hemoglobinopatie : patofyziologie ; talasemie : patofyziologie ; polycytemie : patofyziologie ; homeostáza ; poruchy metabolismu železa ; erytropoéza : genetika ; diagnostické techniky molekulární ; vrozené, dědičné a novorozenecké nemoci a abnormality : diagnóza ; genetická predispozice k nemoci ; sekvenční analýza DNA ; kohortové studie

nahoru

HISTOLOGIE

Ultrastructure of normal and abnormal skin / Alvin S. Zelickson. — London : Henry Kimpton, [1967]. — 431 stran : ilustrace ;

dermatovenerologie ; histologie ; kůže : ultrastruktura ; kožní abnormality : diagnostické zobrazování ; elektronová mikroskopie

Memorix histologie / Jan Balko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Triton, 2017. — xxiii, 555 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-7553-249-7

histologie ; histologie

nahoru

HOMEOPATIE

Cizí těleso a účinek léku Sulfur / Viktoriya Matvejko. — [Místo vydání není známé]: [nakladatel není známý], [mezi 2005 a 2016]. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace ;

homeopatie ; pediatrie ; komplementární terapie ; rány a poranění ; materia medica ; síra : terapeutické užití ; dítě ; reakce na cizí těleso

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Panáček / Tomáš Němčík. — Vydání první. — Zlín : Kniha Zlin, 2015. — 125 stran : ilustrace ; — (WALT) ISBN 978-80-7473-380-2

adiktologie ; humanitní vědy a umění ; alkoholismus ; poruchy způsobené alkoholem : terapie ; literatura

Jak nevychovávat děti / Jiří Siegel ; grafická úprava obálky a ilustrace Josef Flejšar. — Vydání první. — Plzeň : Nava, 2005. — 172 stran : ilustrace ; ISBN 80-7211-183-3

humanitní vědy a umění ; pedagogika ; výchova dítěte ; vztahy mezi rodiči a dětmi

Psycho-anekdoty / vybral a uspořádal Milan Bouchal ; kreslil Adolf Born. — 2. vydání. — Praha : Lidové nakladatelství, 1980. — 91 stran : ilustrace ; — (Anekdoty ;; svazek 23)

humanitní vědy a umění ; vtip a humor jako téma ; psychiatrická rehabilitace

Muka dospívání, aneb, Těžký hypochondr v pubertě / Aidan Macfarlane, Ann McPhersonová ; z angličtiny přeložila Anna Harvánková-Slavíčková ; ilustrace Michal Hrdý. — Vydání první. — Plzeň : NAVA – Nakladatelská a vydavatelská agentura, 1998. — 165 stran : ilustrace ; ISBN 80-7211-015-2

humanitní vědy a umění ; zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; sexuální výchova ; mladiství ; puberta ; literatura

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE

Vzpomínky / Otto Wichterle. — Vydání čtvrté (v Academii druhé). — Praha : Academia, 2007. — 206 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, portréty ; — (Paměť ;; sv. 1) ISBN 978-80-200-1495-5

chemie, klinická chemie ; chemie organická ; dějiny 20. století ; kontaktní čočky ; významné osobnosti

nahoru

CHIRURGIE

Základní chirurgické techniky a dovednosti / Peter Ihnát. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 152 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-271-0334-8

chirurgie ; chirurgie operační : metody : výchova

Effect of regional anaesthesia and pain management on surgical outcome / edited by Henrik Kehlet. — Kent : Wells Medical Ltd., [1992]. — 24 stran : ilustrace ; — (Practice in postoperative pain) ISBN 978-1-869969-65-3

svodná anestezie ; pooperační bolest : terapie ; chirurgie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; management bolesti ; epidurální anestezie ; pooperační komplikace

Advanced dermatologic surgery / Philip L. Bailin, John L. Ratz, and Ronald G. Wheeland, guest editors. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1987]. — xi stran, strany 259-466 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 5, number 2, April 1987)

dermatovenerologie ; chirurgie ; kožní chirurgie ; kožní nemoci : chirurgie

Symposium on dermatologic surgery / Ervin Epstein, guest editor. — Philadelphia : Saunders, [1984]. — ix stran, strany 163-354 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 2, number 2, April 1984)

kožní chirurgie ; dermatovenerologie ; chirurgie

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Základní antimikrobiální terapie infekcí dýchacích a močových cest v první linii : odborné stanovisko České lékařské komory / vypracovala pracovní skupina vědecké rady ČLK na základě oponentury příslušných oborových komisí Vědecké rady ČLK ; úvodní slovo David Rath. — Praha : Česká lékařská komora, 2010. — 15 stran ;

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; urologie ; infekce dýchacího systému : farmakoterapie : mikrobiologie ; infekce močového ústrojí : farmakoterapie : mikrobiologie ; laboratoře ; antiinfekční látky

Mykosen. — Frankfurt am Main : Farbwerke Hoechst, 1964. — 118 stran : ilustrace ;

dermatovenerologie ; infekční lékařství ; dermatomykózy : diagnóza : terapie

Medical mycology : a practical guide / by T. Wegmann. — Basle : Roche, [1987]. — x, 250 stran : ilustrace ; — (Roche scientific service)

mykózy : diagnóza : terapie ; antifungální látky ; infekční lékařství ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mykologie ; histologie ; rentgendiagnostika

Antifungal drug therapy of opportunistic fungal infections / by Annemarie Polak-Wyss. — Basel : Editiones Roche, [1991]. — 99 stran : ilustrace a tabulky ; — (Roche Scientific Service) ISBN 3-907946-42-1

mykózy : farmakoterapie ; oportunní infekce : farmakoterapie ; antifungální látky : terapeutické užití ; farmakoterapie ; infekční lékařství

nahoru

KARDIOCHIRURGIE

Konec operace … ne vždy konec stresu : Sufenta™ : Sufenta™ forte : Sufentanil citrát. — Praha : Janssen-Cilag, [ne před 1995]. — 19 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; kardiochirurgie ; kardiochirurgické výkony ; chirurgie operační ; peroperační komplikace ; stres fyziologický ; sufentanil : aplikace a dávkování : farmakokinetika ; celková anestezie

nahoru

KARDIOLOGIE

Léčba deprese u kardiovaskulárních onemocnění / text připravil Jan Hugo. — Praha : Maxdorf, [2016]. — 10 stran ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-522-4

kardiologie ; psychiatrie ; farmakoterapie ; kardiovaskulární nemoci ; deprese : farmakoterapie ; antidepresiva : klasifikace : terapeutické užití

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Computers in dermatology / Darrell S. Rigel and Lawrence E. Rosenthal, guest editors. — Philadelphia : Saunders, [1986]. — xi stran, strany 533-677 : ilustrace ; — (Dermatologic clinics,; Volume 4, number 4 October 1986)

počítače ; systémy řízení databází ; kožní nemoci ; software ; dermatovenerologie ; lékařská informatika

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Atlas van medische microbiologie = Atlas de microbiologie médicale = Atlas of medical microbiology / E. Mangelschots, M. Lontie, J. Vandepitte. — Leuven : Acco, [1990]. — 126 stran : ilustrace ; ISBN 90-5256-035-8

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mikrobiologie ; lékařství

Praxis Rechtsmedizin : Befunderhebung, Rekonstruktion, Begutachtung / Burkhard Madea. — 2., aktualisierte Auflage. — Heidelberg : Springer, [2007]. — xix, 701 stran : ilustrace ; ISBN 978-3-540-33719-5

lékařství ; právo, zákonodárství ; soudní lékařství ; kriminologie ; soudní patologie

S leopardem v patách : zápisky lékaře nomáda / Jean-Christophe Rufin ; přeložil Martin Pokorný. — V českém jazyce vydání první. — Praha : Prostor, 2016. — 261 stran ; ISBN 978-80-7260-343-5

lékařství ; lékařské mise na pomoc zahraničí ; lékaři ; organizace nevýdělečné ; poskytování zdravotní péče

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Latinská mluvnice / Zdeněk Quitt, Pavel Kucharský. — 3. vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. — 202 stran ; — (Učebnice pro vysoké školy)

lingvistika, lékařská terminologie ; lingvistika

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb : manuál pro praxi / Petra Šupšáková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — xxiii, 260 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-0062-0

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; řízení rizik

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Atlas van medische microbiologie = Atlas de microbiologie médicale = Atlas of medical microbiology / E. Mangelschots, M. Lontie, J. Vandepitte. — Leuven : Acco, [1990]. — 126 stran : ilustrace ; ISBN 90-5256-035-8

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mikrobiologie ; lékařství

Medical mycology : a practical guide / by T. Wegmann. — Basle : Roche, [1987]. — x, 250 stran : ilustrace ; — (Roche scientific service)

mykózy : diagnóza : terapie ; antifungální látky ; infekční lékařství ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mykologie ; histologie ; rentgendiagnostika

Po stopách neviditelných nepřátel / O. Pisarževskij ; z ruského originálu přeložil A. A. Hoch. — První autorisované vydání. — Praha : Život a práce, 1950. — 47 stran ; — (Vědění všem ;; svazek 8.)

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mikrobiologie

nahoru

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, MOLEKULÁRNÍ MEDICÍNA

Identifikace genetických defektů v rodinách pacientů s autismem / řešitel Zdeněk Sedláček ; spoluřešitel Markéta Havlovicová ; nositelé 2. lékařská fakulta UK Praha, Fakultní nemocnice Motol Praha. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; genetika, lékařská genetika ; psychiatrie ; poruchy autistického spektra : genetika ; polymorfismus jednoho nukleotidu ; sekvenční analýza hybridizací s uspořádaným souborem oligonukleotidů ; cytogenetické vyšetření ; vysoce účinné nukleotidové sekvenování ; rozdíly v počtu kopií úseků DNA ; genetické asociační studie ; genetická predispozice k nemoci ; rodokmen ; exom : genetika

Regulace exprese HSP70 genů jako potenciální marker pro monitoring myositidy / řešitel Peter Novota ; odborní spolupracovníci Ladislav Šenolt, Jiří Vencovský, Markéta Faustová (Světlá), OIga Kryštůfková, Heřman Mann, Eva Šimíčková, Martin Klein, Martina Mišunová (Remáková), Táňa Svitálková ; nositel projektu: Revmatologický ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; myozitida : genetika ; regulace genové exprese ; proteiny tepelného šoku HSP70 ; polymorfismus genetický ; geny MHC třídy II ; geny MHC tř. I ; biologické markery ; diagnostické techniky molekulární ; prognóza ; autoimunitní nemoci : diagnóza : genetika ; revmatologie ; alergologie a imunologie

Isoformy translačního iniciačního faktoru eIF4E jako potenciální prognostické ukazatele a cíle pro terapii akutních lymfoblastických leukémií / řešitel projektu Martin Pospíšek ; nositel Univerzita Kalova v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; akutní lymfatická leukemie : diagnóza : terapie ; nádorové biomarkery : analýza ; eukaryotický iniciační faktor 4E : analýza ; transformace genetická ; TOR serin-threoninkinázy : antagonisté a inhibitory ; bcr-abl fúzové proteiny ; ribavirin ; sirolimus : analogy a deriváty ; messenger RNA ; homeoboxové geny ; prediktivní hodnota testů ; diagnostické techniky molekulární

Genodermatózy – molekulární příčiny a diagnostika / řešitel Lenka Fajkusová ; nositel Fakultní nemocníce Brno. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; dermatovenerologie ; genetika, lékařská genetika ; genetické nemoci vrozené ; kožní abnormality : genetika ; genetická onemocnění kůže : diagnóza : genetika ; pachydermoperiostosis : diagnóza : genetika ; erythrodermia ichthyosiformis congenita : diagnóza : genetika ; incontinentia pigmenti : diagnóza : genetika ; diagnostické techniky molekulární ; elektronová mikroskopie ; histologické techniky ; imunohistochemie ; mutační analýza DNA ; týmová péče o pacienty

Patogenese hyperdiploidních leukemií / řešitel Jan Zuna ; nositel Universita Karlova v Praze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; molekulární biologie, molekulární medicína ; akutní lymfatická leukemie ; diploidie ; chromozomální aberace ; exprese genu ; vyšetřování kostní dřeně ; průtoková cytometrie ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; odběr pupečníkové krve ; cytogenetika ; hybridizace in situ fluorescenční ; transkriptom ; dítě

Úloha průtokové cytometrie a nových molekulárních metod v diagnostice dětských forem selhání kostní dřeně / řešitelský tým Ester Mejstříková, Michaela Nováková, Ludmíla Boublíková, Tomáš Kalina, Karel Fišer, Martina Suková, Vít Campr, Elena Vodičková ; nositelé Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; pediatrie ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; vzácné nemoci ; vzácné nemoci : diagnóza ; myelodysplastické syndromy : diagnóza ; aplastická anemie : diagnóza ; průtoková cytometrie ; diagnostické techniky molekulární ; algoritmy ; imunofenotypizace ; pancytopenie : diagnóza ; proteiny WT1 ; vysoce účinné nukleotidové sekvenování ; dítě

Identifikace a charakterizace nádorových kmenových buněk u sarkomů dětského věku / řešitel Renata Veselská ; spoluřešitel Jaroslav Štěrba ; spolupracovníci Jakub Neradil, Markéta Hermanová, Iva Zambo, Aleš Hampl, Josef Jaroš, Karel Zitterbart, Peter Múdry ; nositelé Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Fakultní nemocnice Brno. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; molekulární biologie, molekulární medicína ; rhabdomyosarkom : diagnóza : terapie ; Ewingův sarkom : diagnóza : terapie ; nádorové kmenové buňky : cytologie ; imunohistochemie ; fluorescenční protilátková technika ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; testy nádorových kmenových buněk ; testy karcinogenity ; heterografty ; buněčné linie ; myši ; nádorové biomarkery ; dítě

Molekulární patofyziologie vybraných vrozených poruch erytropoézy / řešitel projektu Vladimír Divoký ; nositel Univerzita Palackého v Olomouci. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; hemoglobinopatie : patofyziologie ; talasemie : patofyziologie ; polycytemie : patofyziologie ; homeostáza ; poruchy metabolismu železa ; erytropoéza : genetika ; diagnostické techniky molekulární ; vrozené, dědičné a novorozenecké nemoci a abnormality : diagnóza ; genetická predispozice k nemoci ; sekvenční analýza DNA ; kohortové studie

Biologie a léčba vysoce rizikové TEL/ABL-positivní dětské ekutní lymfoblastické leukemie / řešitel projektu Markéta Kubričanová Žaliová ; nositel Universita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; molekulární biologie, molekulární medicína ; akutní lymfatická leukemie : terapie ; fúze genů ; bcr-abl fúzové proteiny ; onkogenní proteiny fúzové ; nádorové biomarkery : analýza ; diagnostické techniky molekulární ; protein-tyrosinkinasy : antagonisté a inhibitory ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; umlčení genu ; RNA interference ; dítě

Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění / řešitel projektu Stanislav Kmoch ; nositel Univerzíta Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; genetika, lékařská genetika ; genetické nemoci vrozené ; vzácné nemoci ; vzácné nemoci ; genom ; sekvenční analýza DNA ; genetické asociační studie ; genotypizační techniky ; genotyp ; fenotyp ; exom ; diagnostické techniky molekulární ; mutační analýza DNA ; genetická predispozice k nemoci ; genetické poradenství ; prenatální diagnóza ; cílená molekulární terapie

Molekulární mechanizmy vzniku subklinického zánětu v tukové tkáni a jeho podíl na etiopatogeneze diabetes mellitus 2.typu / hlavní řešitel projektu: Martin Haluzík ; Hlavní příjemce: Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; vnitřní lékařství ; tuková tkáň : imunologie ; zánět ; imunokompetence ; chemokiny ; messenger RNA ; metabolomika ; hmotnostní úbytek ; redukční dieta ; bariatrie ; obezita : imunologie ; diabetes mellitus 2. typu : etiologie ; leukotrieny : analýza ; chemické techniky analytické ; diagnostické techniky molekulární

nahoru

NEFROLOGIE

Sekvenční varianty genu PKHD1 u pacientů s autozomálně recesivní polycystickou chorobou ledvin s využitím technologie sekvenování nové generace / řešitel projektu Jitka Štekrová ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; nefrologie ; genetika, lékařská genetika ; polycystické ledviny autozomálně recesivní : diagnóza ; prenatální diagnóza ; diagnostické techniky molekulární ; vysoce účinné nukleotidové sekvenování ; mutace ; geny recesivní ; genotyp ; rodokmen ; dítě

nahoru

NEUROLOGIE

Spinální svalová atrofie v souvislostech / Helena Kočová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2017. — 352 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-247-5705-6

pediatrie ; neurologie ; ortopedie ; spinální svalová atrofie ; spinální svalové atrofie v dětství : genetika : klasifikace : terapie ; kvalita života ; fyzioterapie (techniky) ; rehabilitace ; sociální práce ; domácí ošetřování ; dítě ; mladiství

Bolesti zad a kloubů / Marek Hakl a kol.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta a. s., 2017. — 165 stran : ilustrace ; — (Aeskulap) ISBN 978-80-204-4325-0

ortopedie ; revmatologie ; neurologie ; bolesti zad : diagnóza : terapie ; nemoci kloubů : diagnóza : terapie ; chronická bolest : terapie ; ortopedické výkony

The fifth international brain-computer interface meeting presents clinical and translational developments in brain-computer interface research / archives supplement guest editors Janis J. Daly, Jane E. Huggins ; archives supplement editor Daniel E. Graves. — New York : Elsevier, 2015. — 87 stran : ilustrace, tabulky ; — (Archives of physical medicine and rehabilitation,; Volume 96, no. 3, March 2015, supplement 1)

neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; elektroencefalografie ; rozhraní mozek-počítač ; rehabilitace ; reprodukovatelnost výsledků ; translační medicína

Doporučené postupy pro řešení autonomní dysreflexie u pacientů po poškození míchy / vypracoval Jiří Kříž. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků, 2005. — 27 stran ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

neurologie ; traumatologie ; poranění míchy ; splanchnický oběh ; bradykardie ; autonomní dysreflexie : diagnóza : etiologie : patofyziologie : terapie ; management nemoci ; praktické lékařství

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu neurogenních heterotopických osifikací u pacientů po poškození míchy / vypracoval Jan Pazour ; k vydání připravil Jiří Kříž. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků,, 2005. — 22 stran ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

neurologie ; traumatologie ; heterotopická osifikace : diagnóza : komplikace : terapie ; diferenciální diagnóza ; management nemoci ; poranění míchy : patofyziologie ; praktické lékařství

Doporučené postupy pro zachování funkce horní končetiny u tetraplegiků / vypracovala Zdeňka Faltýnková ; k vydání připravil Jiří Kříž. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků, 2006. — 38 stran : ilustrace ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

neurologie ; ortopedie ; poranění míchy ; kvadruplegie ; horní končetina ; kineziologie aplikovaná ; rehabilitace

Doporučené postupy pro urologickou péči o pacienty po poškození míchy / vypracovali Jan Krhut, Jan Doležel, Roman Zachoval ; k vydání připravil Jiří Kříž. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků, 2006. — 19 stran ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

neurologie ; urologie ; poranění míchy ; urogenitální systém ; poruchy močení ; infekce močového ústrojí ; ošetřovatelská péče

Noninvasive brain stimulation in neurorehabilitation / archives supplement guest editors Stephen J. Page, Ela Plow ; archives supplement editor Daniel E. Graves. — New York : Elsevier, 2015. — 90-172 stran : ilustrace, tabulky ; — (Archives of physical medicine and rehabilitation,; Volume 96, no. 4, April 2015, supplement 2)

neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; neurorehabilitace ; nemoci mozku ; elektrická stimulace ; transkraniální magnetická stimulace ; rehabilitace

What works in inpatient traumatic brain injury rehabilitation? : results from the TBI-PBE study / archives supplement guest editors Susan D. Horn, John D. Corrigan, Marcel P. Dijkers ; archives supplement editor Daniel E. Graves. — New York : Elsevier, 2015. — 174-339 stran : ilustrace, tabulky ; — (Archives of physical medicine and rehabilitation,; Volume 96, no. 8, August 2015, supplement 3)

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; poranění mozku : rehabilitace ; kraniocerebrální traumata : rehabilitace ; srovnávací výzkum účinnosti ; zdravotnické služby – výzkum ; rehabilitace poruch řeči a jazyka ; výsledky – hodnocení (zdravotní péče) ; amnézie anterográdní : rehabilitace

Improving outcomes in patients with refractory idiopathic and neurogenic detrusor overactivity / David A. Ginsberg, Lynne Kolton Schneider, Thomas K. Watanabe. — New York : Elsevier, 2015. — 342-357 stran : ilustrace, tabulky ; — (Archives of physical medicine and rehabilitation,; Volume 96, no. 9, September 2015, supplement 4)

urologie ; neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; neurogenní močový měchýř ; symptomy dolních močových cest ; botulotoxiny typ A ; rehabilitace

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Výživa, obezita a metabolický syndrom u dětí a dospívajících – vliv na metabolizmus lipidů a adipokinů, změny při redukčním režimu / řešitel grantu Petr Hlavatý, Marie Kunešová, Hana Zamrazilová, Vojtěch Hainer, Markéta Vaňková, Irena Aldhoon Hainerová, Pavla Kalousková ; spoluřešitel projektu Eva Tvrzická, Barbora Staňková ; nositel grantu: Endokrinologický ústav. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; obezitologie ; endokrinologie ; fyziologie výživy dětí ; fyziologie výživy mladistvých ; obezita ; metabolický syndrom ; kyseliny mastné : analýza : krev ; redukční dieta ; změny tělesné hmotnosti ; metabolismus lipidů ; adipokiny ; dítě ; mladiství

Vliv různého složení mastných kyselin v domácí parenterální výživě na metabolismus tuků a ukazatele zánětu / hlavní řešitel František Novák ; příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; vnitřní lékařství ; nemoci střev ; parenterální výživa ; kyseliny mastné ; tukové emulze intravenózní ; parenterální výživa doma ; rybí oleje ; olivový olej ; nenasycené mastné kyseliny ; kyseliny mastné omega-3 ; kyseliny mastné omega-6 ; endotoxiny ; zánět ; oxidační stres ; sepse ; syndrom systémové zánětlivé reakce ; perioperační období

Léčíme se zeleninou, ovocem a bylinkami / Sitha Werdinová, Günther Reiter-Werdin ; přeložil Jaroslav Kuťák. — Vydání první. — Praha : Ivo Železný, 2000. — 118 stran : ilustrace ; — (Knížky dostupné každému ;; svazek 155) ISBN 80-240-1484-X

alternativní lékařství ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; komplementární terapie ; fyziologie výživy ; nutriční terapie ; zdravá strava ; ovocné a zeleninové šťávy ; fytoterapie

Vitaminy na vašem stole / Kristiane Müller-Urban, Silke Hylla ; fotografie Hans Joachim Döbbelin ; z německého originálu přeložila Jana Grégrov]. — 1. vydání. — Praha : Albatros, 2004. — 189 s. : barevné ilustrace ; — (Albatros Plus ;; 20) ISBN 80-00-01315-0

zájmy a záliby ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; zdravá strava ; zdravý životní styl ; fyziologie výživy ; potraviny – manipulace ; zpracování potravin ; vaření

Péče o dítě / Josef Švejcar ; ilustrovala Dagmar Černá. — Vydání 2. — Praha : Avicenum, 1976. — 363 stran : ilustrace ; — (Rodinný kruh)

pediatrie ; zdravotní výchova ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; péče o dítě ; péče o kojence ; fyziologie výživy dětí ; fyziologie výživy kojenců ; fyziologie výživy v těhotenství ; vývoj dítěte ; výchova dítěte ; hygiena ; prevence úrazů

Být či nebýt vegetariánem? / na otázky Heleny Míkové odpovídá Jaroslav Škvařil. — Brno : Česká společnost pro výživu a vegetariánst, [ne před 2007]. — 19 stran : ilustrace ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy ; dieta vegetariánská ; životní styl

Rukověť celiaka. — III. přepracované vydání. — Praha : Združení celiaků ČR, z. s., 2016. — 60 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-902803-2-8

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; alergologie a imunologie ; celiakie : dietoterapie : imunologie : komplikace ; programy podpory zdraví : ekonomika : zákonodárství a právo ; sociální péče ; bezlepková dieta ; hygiena ; vaření ; zdravotní výchova

nahoru

OBEZITOLOGIE

Výživa, obezita a metabolický syndrom u dětí a dospívajících – vliv na metabolizmus lipidů a adipokinů, změny při redukčním režimu / řešitel grantu Petr Hlavatý, Marie Kunešová, Hana Zamrazilová, Vojtěch Hainer, Markéta Vaňková, Irena Aldhoon Hainerová, Pavla Kalousková ; spoluřešitel projektu Eva Tvrzická, Barbora Staňková ; nositel grantu: Endokrinologický ústav. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; obezitologie ; endokrinologie ; fyziologie výživy dětí ; fyziologie výživy mladistvých ; obezita ; metabolický syndrom ; kyseliny mastné : analýza : krev ; redukční dieta ; změny tělesné hmotnosti ; metabolismus lipidů ; adipokiny ; dítě ; mladiství

nahoru

OFTALMOLOGIE

Oftalmorevmatologie / Igor Kozák, Jozef Rovenský, Viera Štvrtinová, Lenka Franeková et al.. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — 287 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-294-7

revmatologie ; oftalmologie ; revmatické nemoci : diagnóza : farmakoterapie : patologie ; oční nemoci : diagnóza : terapie ; oční symptomy ; mezioborová komunikace

Moderní operační metody nejenom zlepšují zrak, ale i léčí některé nemoci / dotazovaní Kateřina Špačková. — [Olomouc]: [Tana], [mezi 2002 a 2017]. — Leták ;

oftalmologie ; oční nemoci ; oftalmologické chirurgické výkony

Early diagnosis and treatment of diabetic Retinopathy using calcium dobesilate / Isaac Salama Benarroch. — [Locarno]: [nakladatel není známý], [1982]. — 10 stran : ilustrace, tabulky ;

diabetologie ; oftalmologie ; farmakoterapie ; komplikace diabetu ; diabetická retinopatie : diagnóza : farmakoterapie ; časná diagnóza ; kalciumdobesilát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; fluoresceinová angiografie

nahoru

ONKOCHIRURGIE

Advances in cryosurgery / Eckhard W. Breitbart, EIzbieta Dachów-Siwiéc, guest editors ; Lawrence Charles Parish, editor-in-chief ; John Thorne Crissey, associate editor. — New York : Elsevier, [1990]. — viii, 123 stran : ilustrace ; — (Clinics in dermatology,; Volume 8, number 1, January-March, 1990) ISBN 0-444-01538-8

dermatovenerologie ; onkochirurgie ; kryochirurgie : metody : trendy ; nádory kůže : chirurgie ; klinické lékařství

nahoru

ONKOLOGIE

Patogenese hyperdiploidních leukemií / řešitel Jan Zuna ; nositel Universita Karlova v Praze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; molekulární biologie, molekulární medicína ; akutní lymfatická leukemie ; diploidie ; chromozomální aberace ; exprese genu ; vyšetřování kostní dřeně ; průtoková cytometrie ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; odběr pupečníkové krve ; cytogenetika ; hybridizace in situ fluorescenční ; transkriptom ; dítě

Úloha průtokové cytometrie a nových molekulárních metod v diagnostice dětských forem selhání kostní dřeně / řešitelský tým Ester Mejstříková, Michaela Nováková, Ludmíla Boublíková, Tomáš Kalina, Karel Fišer, Martina Suková, Vít Campr, Elena Vodičková ; nositelé Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; pediatrie ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; vzácné nemoci ; vzácné nemoci : diagnóza ; myelodysplastické syndromy : diagnóza ; aplastická anemie : diagnóza ; průtoková cytometrie ; diagnostické techniky molekulární ; algoritmy ; imunofenotypizace ; pancytopenie : diagnóza ; proteiny WT1 ; vysoce účinné nukleotidové sekvenování ; dítě

DHFR- a non-DHFR-mediované účinky metotrexátu na buněčné úrovni : studie na liniích solidních nádorů dětského věku / řešitel Jaroslav Štěrba, spolupracovníci Jakub Neradil, Karel Zitterbart, Renata Veselská, Lenka Zdražilová Dubská, Michal Kýr ; nositel Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; pediatrie ; onkologie ; osteosarkom : farmakoterapie ; meduloblastom : farmakoterapie ; methotrexát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : farmakologie : terapeutické užití ; proliferace buněk : účinky léků ; metylace DNA : účinky léků ; histondeacetylasy : účinky léků ; buněčné linie ; vztah mezi dávkou a účinkem léčiva ; leukovorin ; klinické zkoušky, fáze I – jako téma ; klinické zkoušky, fáze II – jako téma ; inhibiční koncentrace 50 ; průtoková cytometrie ; dítě

Isoformy translačního iniciačního faktoru eIF4E jako potenciální prognostické ukazatele a cíle pro terapii akutních lymfoblastických leukémií / řešitel projektu Martin Pospíšek ; nositel Univerzita Kalova v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; akutní lymfatická leukemie : diagnóza : terapie ; nádorové biomarkery : analýza ; eukaryotický iniciační faktor 4E : analýza ; transformace genetická ; TOR serin-threoninkinázy : antagonisté a inhibitory ; bcr-abl fúzové proteiny ; ribavirin ; sirolimus : analogy a deriváty ; messenger RNA ; homeoboxové geny ; prediktivní hodnota testů ; diagnostické techniky molekulární

Symposium on melanoma and pigmented lesions / Darrell S. Rigel and Robert J. Friedman, guest editors. — Philadelphia : Saunders, [1985]. — x stran, strany 195-369 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 3, number 2, April 1985)

melanom ; pigmentový névus ; nádory kůže ; dermatovenerologie ; onkologie

Mechanismy citlivosti a resistence leukemických buněk na L-Asparaginázu / řešitel projektu Júlia Starková ; nositel Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; akutní lymfatická leukemie : terapie ; recidiva ; asparaginasa ; molekulární biologie ; průtoková cytometrie ; TOR serin-threoninkinázy ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; dítě

Původ dětských leukemií / řešitel projektu Jan Zuna ; nositel Universíta Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; leukemie : etiologie ; akutní nemoc ; preleukemie : diagnóza ; odběr pupečníkové krve ; transkripce genetická ; průtoková cytometrie ; dítě

Biologie a léčba vysoce rizikové TEL/ABL-positivní dětské ekutní lymfoblastické leukemie / řešitel projektu Markéta Kubričanová Žaliová ; nositel Universita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; molekulární biologie, molekulární medicína ; akutní lymfatická leukemie : terapie ; fúze genů ; bcr-abl fúzové proteiny ; onkogenní proteiny fúzové ; nádorové biomarkery : analýza ; diagnostické techniky molekulární ; protein-tyrosinkinasy : antagonisté a inhibitory ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; umlčení genu ; RNA interference ; dítě

Identifikace a charakterizace nádorových kmenových buněk u sarkomů dětského věku / řešitel Renata Veselská ; spoluřešitel Jaroslav Štěrba ; spolupracovníci Jakub Neradil, Markéta Hermanová, Iva Zambo, Aleš Hampl, Josef Jaroš, Karel Zitterbart, Peter Múdry ; nositelé Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Fakultní nemocnice Brno. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; molekulární biologie, molekulární medicína ; rhabdomyosarkom : diagnóza : terapie ; Ewingův sarkom : diagnóza : terapie ; nádorové kmenové buňky : cytologie ; imunohistochemie ; fluorescenční protilátková technika ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; testy nádorových kmenových buněk ; testy karcinogenity ; heterografty ; buněčné linie ; myši ; nádorové biomarkery ; dítě

Melanom : imunoterapie a cílená léčba / Ivana Krajsová, Jan Bauer. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 381 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-515-6

dermatovenerologie ; onkologie ; farmakoterapie ; melanom : terapie ; metastázy nádorů : terapie ; imunoterapie ; cílená molekulární terapie ; nádorová transformace buněk : imunologie : účinky léků

Rakovina prostaty : obecné informace pro pacienty / Vladimíra Stáhalová. — Praha : Liga proti rakovině Praha, [2011?]. — 16 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-260-2003-5

andrologie ; onkologie ; nádory prostaty : diagnóza : terapie ; časná detekce nádoru ; diagnostické zobrazování ; prostatektomie ; terapie ultrafialovými paprsky ; brachyterapie ; cytostatické látky ; antagonisté androgenů ; kvalita života

Folikulární lymfom / Vít Procházka. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 199 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-4120-1

hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; nehodgkinský lymfom ; folikulární lymfom : diagnóza : terapie ; incidence ; prognóza ; protokoly protinádorové léčby ; výsledek terapie ; kvalita života

nahoru

ORTOPEDIE

Anticoagulotherapy and haemorrhagic complications / by H. J. Hachen. — [Místo vydání není známé]: [nakladatel není známý], [1968]. — 7 stran : ilustrace ;

ortopedie ; ortopedické výkony ; krvácení : farmakoterapie ; antikoagulancia ; předoperační péče ; acenokumarol : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; ethamsylát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; farmakoterapie ; farmacie a farmakologie

Bolesti zad a kloubů / Marek Hakl a kol.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta a. s., 2017. — 165 stran : ilustrace ; — (Aeskulap) ISBN 978-80-204-4325-0

ortopedie ; revmatologie ; neurologie ; bolesti zad : diagnóza : terapie ; nemoci kloubů : diagnóza : terapie ; chronická bolest : terapie ; ortopedické výkony

Distal radius fractures : a clinical casebook / editor and author Jeffrey N. Lawton. — [Cham] : Springer, [2016]. — xi, 258 stran : ilustrace ; ISBN 978-3-319-27487-4

ortopedie ; fraktury vřetenní kosti ; volární ploténka ; intramedulární fixace fraktury ; rozsah kloubních pohybů ; obnova funkce ; studie případů a kontrol ; klinické lékařství

Spinální svalová atrofie v souvislostech / Helena Kočová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2017. — 352 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-247-5705-6

pediatrie ; neurologie ; ortopedie ; spinální svalová atrofie ; spinální svalové atrofie v dětství : genetika : klasifikace : terapie ; kvalita života ; fyzioterapie (techniky) ; rehabilitace ; sociální práce ; domácí ošetřování ; dítě ; mladiství

Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin / Václav Báča, Valér Džupa, Martin Krbec a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 75 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-3517-0

ortopedie ; osteologie ; osteoporóza ; osteoporotické fraktury : diagnóza : terapie

Doporučené postupy pro zachování funkce horní končetiny u tetraplegiků / vypracovala Zdeňka Faltýnková ; k vydání připravil Jiří Kříž. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků, 2006. — 38 stran : ilustrace ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

neurologie ; ortopedie ; poranění míchy ; kvadruplegie ; horní končetina ; kineziologie aplikovaná ; rehabilitace

nahoru

OSTEOLOGIE

Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin / Václav Báča, Valér Džupa, Martin Krbec a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 75 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-3517-0

ortopedie ; osteologie ; osteoporóza ; osteoporotické fraktury : diagnóza : terapie

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Doporučené postupy pro ošetřovatelskou péči o pacienty po poškození míchy / vypracovaly Hana Jirků, Alena Kyriánová ; k vydání připravil Jiří Kříž. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků, 2006. — 35 stran : ilustrace ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

ošetřovatelství ; traumatologie ; poranění míchy ; ošetřovatelská péče

Doporučené postupy pro prevenci a ošetřování dekubitů u pacientů po poškození míchy / vypracovali Michael Mrůzek, Hana Jirků, Jiří Kříž. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků, 2005. — 31 stran : ilustrace ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

ošetřovatelství ; poranění míchy ; dekubity : ošetřování : prevence a kontrola ; péče o pacienta ; management nemoci

Donošený novorozenec : pro sestry z novorozeneckých oddělení. Zbyněk Straňák, Marcela Černá, Petra Šaňáková. — První vydání. — Praha : Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. — 126 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87023-48-8

perinatologie a neonatologie ; ošetřovatelství ; patologické stavy, příznaky a symptomy ; pediatrické ošetřovatelství ; novorozenec

Dlouhodobá péče v ošetřovatelství / Monika Válková. — První vydání. — Praha : Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. — 75 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87023-44-0

veřejné zdravotnictví ; ošetřovatelství ; dlouhodobá péče ; odhad potřeb ; sociální práce ; ošetřovatelská péče ; komplexní zdravotní péče ; veřejné zdravotnické služby ; komunitní ošetřovatelská péče ; zdravotnické služby pro staré lidi ; zdravotnické plánování : zákonodárství a právo

Rady k ošetřování stomií / Martina Kalábová. — Vydání první. — [Praha] : Diakonie ČCE, 2016. — 90 stran : barevné ilustrace ; — (Rady pro pečující) ISBN 978-80-87953-11-2

ošetřovatelství ; chirurgické stomie ; ošetřovatelská péče ; domácí ošetřování ; hygiena ; strava, jídlo, výživa

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE

Bunkové mikroprostredie zdravého a fibrotického ďasna / Michal Straka, Ivan Varga. — Prvé vydanie. — Bratislava : S GRAF, 2016. — 206 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-971559-3-3

zubní lékařství ; otorinolaryngologie ; parodont : anatomie a histologie : mikrobiologie ; elektronová mikroskopie ; gingiva ; fibróza ; nemoci dásní ; vrozené, dědičné a novorozenecké nemoci a abnormality ; nežádoucí účinky léčiv

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Můžeme vám odlehčit : odlehčovací služby : praktická pomoc lidem se závažnou diagnózou / napsaly Kristýna Farkašová a Alice Bílková. — 3. vydání. — Praha : Cesta domů, 2015. — 3 nečíslované strany ;

sociologie ; sociální lékařství ; paliativní medicína ; hospicová a paliativní péče ; péče o umírající ; sociální péče ; sociální práce ; domácí ošetřování ; spolupráce organizací a občanů

nahoru

PATOLOGIE

Disorders of mucous membranes / Roy S. Rogers, guest editor. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1987]. — xiv stran, strany 641-832 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 5, number 4, October 1987)

dermatovenerologie ; ústní sliznice : patologie ; nemoci úst ; sliznice : patologie ; imunita slizniční ; nemoci vulvy : imunologie ; perianální žlázy : imunologie ; tkáně : imunologie ; klinické lékařství ; patologie

CT & MRI pathology : a pocket atlas / Michael L. Grey, Jagan M. Ailinani. — 1st edition. — New York : McGraw-Hill, [2003]. — xvi, 255 stran : ilustrace ; ISBN 0-07-138040-X

patologie ; diagnostika ; magnetická rezonanční tomografie ; počítačová rentgenová tomografie ; nemoc

nahoru

PEDAGOGIKA

Jak nevychovávat děti / Jiří Siegel ; grafická úprava obálky a ilustrace Josef Flejšar. — Vydání první. — Plzeň : Nava, 2005. — 172 stran : ilustrace ; ISBN 80-7211-183-3

humanitní vědy a umění ; pedagogika ; výchova dítěte ; vztahy mezi rodiči a dětmi

nahoru

PEDIATRIE

Péče o dítě / Josef Švejcar ; ilustrovala Dagmar Černá. — Vydání 2. — Praha : Avicenum, 1976. — 363 stran : ilustrace ; — (Rodinný kruh)

pediatrie ; zdravotní výchova ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; péče o dítě ; péče o kojence ; fyziologie výživy dětí ; fyziologie výživy kojenců ; fyziologie výživy v těhotenství ; vývoj dítěte ; výchova dítěte ; hygiena ; prevence úrazů

Oxford handbook of paediatrics / edited by Robert C. Tasker, Robert J. McClure, Carlo L. Acerini. — First published. — Oxford ; Oxford University Press, 2008. — l, 1043 stran : ilustrace ; ISBN 978-0-19-856573-4

pediatrie ; pediatrie

Kazuistiky z primární pediatrické praxe / Alena Šebková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, 2017. — 214 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicus) ISBN 978-80-88129-16-5

pediatrie ; primární zdravotní péče ; pediatrie ; dorostové lékařství ; kazuistický přístup

Early intervention for children with developmental disabilities : report of the Europen working party : Eurlyaid. — Elsenborn : B.I.S.I., 1992. — 1 svazek ;

pediatrie ; vývojové poruchy u dětí ; raná péče

Colour atlas of paediatric dermatology / Julian Verbov, Neil Morley. — First published. — Lancaster : MTP Press Limited, 1986. — 157 stran : ilustrace ; ISBN 0-85200-474-5

pediatrie ; dermatovenerologie ; kožní nemoci ; dítě

Výživa, obezita a metabolický syndrom u dětí a dospívajících – vliv na metabolizmus lipidů a adipokinů, změny při redukčním režimu / řešitel grantu Petr Hlavatý, Marie Kunešová, Hana Zamrazilová, Vojtěch Hainer, Markéta Vaňková, Irena Aldhoon Hainerová, Pavla Kalousková ; spoluřešitel projektu Eva Tvrzická, Barbora Staňková ; nositel grantu: Endokrinologický ústav. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; obezitologie ; endokrinologie ; fyziologie výživy dětí ; fyziologie výživy mladistvých ; obezita ; metabolický syndrom ; kyseliny mastné : analýza : krev ; redukční dieta ; změny tělesné hmotnosti ; metabolismus lipidů ; adipokiny ; dítě ; mladiství

Pubertät : III. Freiburger Kolloquium, 5. Dezember 1981 / herausgegeben von D. Gupta, E. Keller, H. Lenau. — Tübingen : ATTEMPTO Verlag, [1984]. — vii, 170 stran : ilustrace, tabulky ; — (Werkhefte der Universita¨t Tu¨bingen. Reihe D, Medizin ;; Nr. 4) ISBN 3-921552-46-X

pediatrie ; endokrinologie ; puberta ; sexuální vývoj : fyziologie ; endokrinní systém : fyziologie ; nemoci endokrinního systému ; mladiství

Atlas of diagnosis paediatric trichology / Juan Ferrando, Ramon Grimalt. — Madrid : I.M.&C., [2000]. — 106 stran : ilustrace ;

pediatrie ; dermatovenerologie ; nemoci vlasů : diagnóza ; pediatrické ošetřovatelství ; vlasový folikl ; dítě

Vyšetřování genů způsobujících monogenní diabetes ve skupině českých pacientů s diabetem a hodnocení vlivu nalezené mutace na klinický stav pacientů, jejich léčbu a kvalitu života / Štěpánka Průhová, Petra Dušátková, Ph. Ondřej Činek, Jan Lebl, Jiří Mareš, Lenka Dušátková ; nositelé 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol. — 1 svazek : ilustrace, tabulkky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

diabetologie ; genetika, lékařská genetika ; pediatrie ; diabetes mellitus 1. typu : etiologie : genetika ; diabetes mellitus 2. typu : etiologie : genetika ; mutační analýza DNA ; genetické nemoci vrozené ; glukokináza ; hepatocytární jaderné faktory ; vrozený hyperinzulinismus : etiologie : genetika ; genetické testování ; rodokmen ; mutace ; diagnóza ; kvalita života ; diabetes mellitus : farmakoterapie ; novorozenec ; dítě ; dospělí ; klinické lékařství

Studium podstaty dědičných poruch glykosylace / řešitel projektu Hana Hansíková ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; vrozené, dědičné a novorozenecké nemoci a abnormality : diagnóza : genetika ; vrozené poruchy metabolismu : diagnóza : genetika ; glykoproteiny : biosyntéza ; glykace ; apolipoprotein C-III : analýza ; biologické markery : analýza ; fibroblasty ; genetické testování ; prenatální diagnóza ; biochemické jevy ; diagnostické techniky molekulární ; genetické poradenství ; kojenec ; dítě ; mladiství

Využití lymfocytárních mitochondrií pro detekci a prospektivní analýzu mitochondriálních chorob / řešitel grantu Josef Houštěk ; nositel Fyziologický ústav AVČR. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

fyziologie ; pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; vnitřní lékařství ; mitochondriální nemoci : diagnóza : genetika ; oxidační fosforylace ; vrozené poruchy metabolismu ; genom ; DNA mitochondriální ; mutace ; klinická chemie ; fibroblasty ; biopsie ; biogeneze ; dítě

Spinální svalová atrofie v souvislostech / Helena Kočová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2017. — 352 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-247-5705-6

pediatrie ; neurologie ; ortopedie ; spinální svalová atrofie ; spinální svalové atrofie v dětství : genetika : klasifikace : terapie ; kvalita života ; fyzioterapie (techniky) ; rehabilitace ; sociální práce ; domácí ošetřování ; dítě ; mladiství

Pediatric dermatology / Sidney Hurwitz, guest editor. — Philadelphia : Saunders, [1986]. — x, 163 stran, 4 nečíslované strany obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 4, number 1, January 1986)

kožní nemoci ; dítě ; kojenec ; novorozenec ; pediatrie ; dermatovenerologie

Charakterizace prvního myšího modelu mukopolysacharidózy typu IIIC / řešitel projektu Helena Hůlková ; spoluřešitelé projektu Martin Hřebíček, Viktor Stránecký, Jana Ledvinová ; nositel Universita Karlova v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; vrozené poruchy metabolismu ; lyzozomální nemoci z ukládání ; mukopolysacharidóza III ; glykosfingolipidy ; modely nemocí na zvířatech ; myši ; tandemová hmotnostní spektrometrie ; sekvenční analýza hybridizací s uspořádaným souborem oligonukleotidů

Biologie a léčba vysoce rizikové TEL/ABL-positivní dětské ekutní lymfoblastické leukemie / řešitel projektu Markéta Kubričanová Žaliová ; nositel Universita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; molekulární biologie, molekulární medicína ; akutní lymfatická leukemie : terapie ; fúze genů ; bcr-abl fúzové proteiny ; onkogenní proteiny fúzové ; nádorové biomarkery : analýza ; diagnostické techniky molekulární ; protein-tyrosinkinasy : antagonisté a inhibitory ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; umlčení genu ; RNA interference ; dítě

Původ dětských leukemií / řešitel projektu Jan Zuna ; nositel Universíta Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; leukemie : etiologie ; akutní nemoc ; preleukemie : diagnóza ; odběr pupečníkové krve ; transkripce genetická ; průtoková cytometrie ; dítě

Mechanismy citlivosti a resistence leukemických buněk na L-Asparaginázu / řešitel projektu Júlia Starková ; nositel Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; akutní lymfatická leukemie : terapie ; recidiva ; asparaginasa ; molekulární biologie ; průtoková cytometrie ; TOR serin-threoninkinázy ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; dítě

Sekvenční varianty genu PKHD1 u pacientů s autozomálně recesivní polycystickou chorobou ledvin s využitím technologie sekvenování nové generace / řešitel projektu Jitka Štekrová ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; nefrologie ; genetika, lékařská genetika ; polycystické ledviny autozomálně recesivní : diagnóza ; prenatální diagnóza ; diagnostické techniky molekulární ; vysoce účinné nukleotidové sekvenování ; mutace ; geny recesivní ; genotyp ; rodokmen ; dítě

Plazmatické aktivity intracelulárních enzymů u vybraných dědičných poruch metabolismu – možnosti využití pro diagnostiku a predikci účinnosti léčby / řešitel projektu Jakub Krijt ; spoluřešitelé projektu Viktor Kožich, Tomáš Honzík, Pavel Ješina ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; biochemie ; vrozené poruchy metabolismu : diagnóza ; klinické enzymatické testy ; intracelulární tekutina : enzymologie ; plazmatické buňky : enzymologie ; enzymy : nedostatek ; prediktivní hodnota testů ; tandemová hmotnostní spektrometrie ; plošný screening ; genetické poradenství ; prognóza

Nové algoritmy v diagnostice mitochondriálních poruch u dětí / řešitel projektu Tomáš Honzík ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; biochemie ; mitochondriální nemoci : diagnóza ; DNA mitochondriální ; genetická heterogenita ; oxidační fosforylace ; pyruvátdehydrogenasový komplex ; citrátový cyklus ; energetický metabolismus ; mitochondriální membrány ; biopsie ; diferenciální diagnóza ; fibroblasty ; spektrální analýza ; novorozenec ; dítě ; dospělí ; algoritmy ; diagnostické techniky a postupy

Identifikace a charakterizace nádorových kmenových buněk u sarkomů dětského věku / řešitel Renata Veselská ; spoluřešitel Jaroslav Štěrba ; spolupracovníci Jakub Neradil, Markéta Hermanová, Iva Zambo, Aleš Hampl, Josef Jaroš, Karel Zitterbart, Peter Múdry ; nositelé Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Fakultní nemocnice Brno. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; molekulární biologie, molekulární medicína ; rhabdomyosarkom : diagnóza : terapie ; Ewingův sarkom : diagnóza : terapie ; nádorové kmenové buňky : cytologie ; imunohistochemie ; fluorescenční protilátková technika ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; testy nádorových kmenových buněk ; testy karcinogenity ; heterografty ; buněčné linie ; myši ; nádorové biomarkery ; dítě

Patogenese hyperdiploidních leukemií / řešitel Jan Zuna ; nositel Universita Karlova v Praze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; molekulární biologie, molekulární medicína ; akutní lymfatická leukemie ; diploidie ; chromozomální aberace ; exprese genu ; vyšetřování kostní dřeně ; průtoková cytometrie ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; odběr pupečníkové krve ; cytogenetika ; hybridizace in situ fluorescenční ; transkriptom ; dítě

DHFR- a non-DHFR-mediované účinky metotrexátu na buněčné úrovni : studie na liniích solidních nádorů dětského věku / řešitel Jaroslav Štěrba, spolupracovníci Jakub Neradil, Karel Zitterbart, Renata Veselská, Lenka Zdražilová Dubská, Michal Kýr ; nositel Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; pediatrie ; onkologie ; osteosarkom : farmakoterapie ; meduloblastom : farmakoterapie ; methotrexát : aplikace a dávkování : farmakokinetika : farmakologie : terapeutické užití ; proliferace buněk : účinky léků ; metylace DNA : účinky léků ; histondeacetylasy : účinky léků ; buněčné linie ; vztah mezi dávkou a účinkem léčiva ; leukovorin ; klinické zkoušky, fáze I – jako téma ; klinické zkoušky, fáze II – jako téma ; inhibiční koncentrace 50 ; průtoková cytometrie ; dítě

Nespecifické střevní záněty u dětí – možnosti zmírnění projevů onemocnění a zlepšení kvality života dětí a jejich rodin využitím komplexního socioterapeutického a psychterapeutického programu / hlavní řešitel grantu Vladimír Mihál ; členové řešitelského týmu: Daniela Jelenová, Martina Hunková, Eva Karásková, Jana Kolářová, David Vydra, Ján Praško, Marie Ocisková ; nositelé Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; gastroenterologie ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; idiopatické střevní záněty ; Crohnova nemoc ; ulcerózní kolitida ; psychosociální deprivace ; kvalita života ; průzkumy a dotazníky ; rodinné vztahy ; komplexní zdravotní péče ; socioterapie ; psychoterapie ; rodinná terapie ; mladiství

Tuhost cév u dětí s diabetem mellitem 1.typu – vztah rychlosti pulzní vlny (PWV) a indexu ambulatorní arteriální tuhosti AASI) / řešitel Terezie Šuláková ; spoluřešitel Zdeněk Šumník ; nositelé Fakultní nemocnice Ostrava, Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; angiologie ; diabetes mellitus 1. typu : patofyziologie ; tuhost cévní stěny ; analýza pulzové vlny ; krevní tlak – monitorování ambulantní ; rychlost průtoku krve ; albuminurie ; hypertenze ; rizikové faktory ; kardiovaskulární nemoci : prevence a kontrola ; ateroskleróza : prevence a kontrola ; echokardiografie ; dítě

Úloha průtokové cytometrie a nových molekulárních metod v diagnostice dětských forem selhání kostní dřeně / řešitelský tým Ester Mejstříková, Michaela Nováková, Ludmíla Boublíková, Tomáš Kalina, Karel Fišer, Martina Suková, Vít Campr, Elena Vodičková ; nositelé Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; pediatrie ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; vzácné nemoci ; vzácné nemoci : diagnóza ; myelodysplastické syndromy : diagnóza ; aplastická anemie : diagnóza ; průtoková cytometrie ; diagnostické techniky molekulární ; algoritmy ; imunofenotypizace ; pancytopenie : diagnóza ; proteiny WT1 ; vysoce účinné nukleotidové sekvenování ; dítě

The increasing incidence of congenital hypothyroidism in the United States : current trends and future directions : workshop meeting : Prevalence of Congenital Hypothyroidism – Current Trends and Future Directions; Atlanta, GA; February 27-28, 2008 / supplement co-editors Stephen H. LaFranchi, and Stuart K. Shapira. — Elk Grove Village : American Academy of Pediatrics, 2010. — A5, 68 stran : tabulky ; — (Pediatrics,; May 2010, volume 125, supplement 2)

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; endokrinologie ; kongenitální hypotyreóza : diagnóza : genetika : terapie ; novorozenecký screening ; kontinentální populační skupiny ; předčasný porod ; novorozenec s nízkou porodní hmotností ; receptory thyreotropinu : imunologie ; diagnostické techniky radioisotopové ; rizikové faktory ; preventivní lékařství

Laktační minimum pro pediatry / Marcela Černá, Jana Kollárová. — První vydání. — Praha : Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. — 86 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-8702-347-1

pediatrie ; laktace ; kojení ; mateřské mléko ; novorozenec nedonošený ; prolaktin ; oxytocin ; novorozenecká žloutenka ; komorbidita ; poradenství

Cizí těleso a účinek léku Sulfur / Viktoriya Matvejko. — [Místo vydání není známé]: [nakladatel není známý], [mezi 2005 a 2016]. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace ;

homeopatie ; pediatrie ; komplementární terapie ; rány a poranění ; materia medica ; síra : terapeutické užití ; dítě ; reakce na cizí těleso

Včasná detekce dětí ohrožených násilím / Iva Truellová, Eva Vaníčková, Věra Novotná. — [Praha] : [Fakultní nemocnice v Motole], [2016]. — 46 stran ; ISBN 978-80-87347-27-0

sociologie ; pediatrie ; zneužívané dítě ; násilnosti ; ochrana práv dítěte

Úrazová prevence u dětí a mladistvých v praxi PLDD / Iva Truellová, Marcel Truelle, Veronika Benešová. — [Praha] : [Fakultní nemocnice v Motole], [2016]. — 23 stran ; ISBN 978-80-87347-26-3

pediatrie ; traumatologie ; prevence úrazů ; dítě ; mladiství

Metodika práce s veřejností / Ladislav Plánka, Jan Škvařil, Milan Krtička, David Starý, Štěpánka Bibrová. — [Praha] : [Fakultní nemocnice v Motole], [2016]. — 23 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87347-29-4

traumatologie ; pediatrie ; preventivní medicína ; úrazy a nehody ; prevence úrazů ; epidemiologie ; první pomoc ; dítě

nahoru

PERINATOLOGIE A NEONATOLOGIE

Donošený novorozenec : pro sestry z novorozeneckých oddělení. Zbyněk Straňák, Marcela Černá, Petra Šaňáková. — První vydání. — Praha : Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. — 126 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87023-48-8

perinatologie a neonatologie ; ošetřovatelství ; patologické stavy, příznaky a symptomy ; pediatrické ošetřovatelství ; novorozenec

Neonatal dermatology / Lawrence M. Solomon, Nancy B. Esterly. — Philadelphia : Saunders, [1973]. — xii, 214 stran : ilustrace ; — (Major problems in clinical pediatrics ;; Volume IX) ISBN 0-7216-8490-4

perinatologie a neonatologie ; dermatovenerologie ; kožní nemoci ; novorozenec ; klinické lékařství

Neonatology at a glance / edited by Tom Lissauer, Avroy A. Fanaroff ; associate editors, Ricardo J. Rodriquez, Michael Weindling. — First published. — Malden : Blackwell Publishing, 2006. — 192 stran : ilustrace ; — (At a glance) ISBN 978-0-632-05597-5

perinatologie a neonatologie ; nemoci novorozenců ; intenzivní péče o novorozence ; neonatologie

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Základní antimikrobiální terapie infekcí dýchacích a močových cest v první linii : odborné stanovisko České lékařské komory / vypracovala pracovní skupina vědecké rady ČLK na základě oponentury příslušných oborových komisí Vědecké rady ČLK ; úvodní slovo David Rath. — Praha : Česká lékařská komora, 2010. — 15 stran ;

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; urologie ; infekce dýchacího systému : farmakoterapie : mikrobiologie ; infekce močového ústrojí : farmakoterapie : mikrobiologie ; laboratoře ; antiinfekční látky

nahoru

PODIATRIE

The clinical management of varicose veins / by David Woolfolk Barrow ; with a foreword by Arthur W. Allen. — New York : Paul B. Hoeber, Inc., Medical book department of Harper & brothers, [1948]. — xii, 155 stran : ilustrace ;

podiatrie ; angiologie ; varixy ; dolní končetina ; žilní insuficience ; vena saphena ; tromboflebitida ; management nemoci

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Kompendium judikatury. výběr a sestava Blanka Havlíčková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 199 stran ; ISBN 978-80-7552-525-3

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; pracovní lékařství : zákonodárství a právo ; posudkové řízení ve zdravotní péči : zákonodárství a právo ; znalecký posudek : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; role soudu ; posuzování pracovní neschopnosti ; posuzování zdravotní způsobilosti ; nemoci z povolání ; důchod : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Kompendium judikatury. výběr a sestava Blanka Havlíčková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 199 stran ; ISBN 978-80-7552-525-3

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; pracovní lékařství : zákonodárství a právo ; posudkové řízení ve zdravotní péči : zákonodárství a právo ; znalecký posudek : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; role soudu ; posuzování pracovní neschopnosti ; posuzování zdravotní způsobilosti ; nemoci z povolání ; důchod : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo

Praxis Rechtsmedizin : Befunderhebung, Rekonstruktion, Begutachtung / Burkhard Madea. — 2., aktualisierte Auflage. — Heidelberg : Springer, [2007]. — xix, 701 stran : ilustrace ; ISBN 978-3-540-33719-5

lékařství ; právo, zákonodárství ; soudní lékařství ; kriminologie ; soudní patologie

Zákon o zdravotnických prostředcích : komentář / Jakub Král a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. — xx, 435 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-415-7

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; vybavení a zásobování ; zákonodárství jako téma ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; státní správa ; zdravotnická zařízení : zákonodárství a právo : zásobování a distribuce ; výdaje na zdravotnictví : zákonodárství a právo

Kompendium judikatury. výběr a sestava Blanka Havlíčková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 197 stran ; ISBN 978-80-7552-524-6

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; právní vědy ; role soudu ; veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Metodika práce s veřejností / Ladislav Plánka, Jan Škvařil, Milan Krtička, David Starý, Štěpánka Bibrová. — [Praha] : [Fakultní nemocnice v Motole], [2016]. — 23 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87347-29-4

traumatologie ; pediatrie ; preventivní medicína ; úrazy a nehody ; prevence úrazů ; epidemiologie ; první pomoc ; dítě

nahoru

PSYCHIATRIE

Léčba deprese u kardiovaskulárních onemocnění / text připravil Jan Hugo. — Praha : Maxdorf, [2016]. — 10 stran ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-522-4

kardiologie ; psychiatrie ; farmakoterapie ; kardiovaskulární nemoci ; deprese : farmakoterapie ; antidepresiva : klasifikace : terapeutické užití

Identifikace genetických defektů v rodinách pacientů s autismem / řešitel Zdeněk Sedláček ; spoluřešitel Markéta Havlovicová ; nositelé 2. lékařská fakulta UK Praha, Fakultní nemocnice Motol Praha. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; genetika, lékařská genetika ; psychiatrie ; poruchy autistického spektra : genetika ; polymorfismus jednoho nukleotidu ; sekvenční analýza hybridizací s uspořádaným souborem oligonukleotidů ; cytogenetické vyšetření ; vysoce účinné nukleotidové sekvenování ; rozdíly v počtu kopií úseků DNA ; genetické asociační studie ; genetická predispozice k nemoci ; rodokmen ; exom : genetika

Poruchy příjmu potravy : odpovědi na otázky, na které jste se báli zeptat / Lenka Procházková, Jana Sladká-Ševčíková. — Vydání první. — [Libčice nad Vltavou] : Pasparta, [2017]. — 97 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88163-46-6

psychiatrie ; poruchy příjmu potravy ; fyziologie výživy ; psychoterapie ; služby v oblasti duševního zdraví

nahoru

PSYCHOFARMAKOLOGIE

Psychofarmakológia / Ján Pečeňák, Viera Kořínková a kolektív. — Prvé vydanie. — Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2016. — 666 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-8168-542-2

psychofarmakologie ; psychofarmakologie ; psychotropní léky

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Nespecifické střevní záněty u dětí – možnosti zmírnění projevů onemocnění a zlepšení kvality života dětí a jejich rodin využitím komplexního socioterapeutického a psychterapeutického programu / hlavní řešitel grantu Vladimír Mihál ; členové řešitelského týmu: Daniela Jelenová, Martina Hunková, Eva Karásková, Jana Kolářová, David Vydra, Ján Praško, Marie Ocisková ; nositelé Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; gastroenterologie ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; idiopatické střevní záněty ; Crohnova nemoc ; ulcerózní kolitida ; psychosociální deprivace ; kvalita života ; průzkumy a dotazníky ; rodinné vztahy ; komplexní zdravotní péče ; socioterapie ; psychoterapie ; rodinná terapie ; mladiství

Psychologie lidské odolnosti / Karel Paulík. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2017. — 362 stran ; — (Psyché) ISBN 978-80-247-5646-2

psychologie, klinická psychologie ; adaptace psychologická ; odolnost psychická ; psychický stres ; psychosomatické a relaxační terapie

Zdravotnická psychologie : teorie a praktická cvičení / Eva Zacharová. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 264 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-0155-9

psychologie, klinická psychologie ; veřejné zdravotnictví ; psychologie aplikovaná ; psychologie lékařská ; behaviorální lékařství ; zdravotnická povolání ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem

Jak být milejší : zdravé emoce prakticky a jednoduše / Karel Nešpor. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 158 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1171-6

psychologie, klinická psychologie ; emoce ; rozvoj osobnosti ; interpersonální vztahy ; myšlení ; sebekontrola

Doporučené postupy pro práci psychologa v centrech pro léčení pacientů s poškozením míchy / vypracovala Alena Kábrtová ; na přípravě spolupracovali Monika Bečvářova, Kateřina Kokešová, Helena Krejčířová, Jiří Kříž, Renata Zavadilová ; konzultant Dana Krejčířová. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků,, 2005. — 18 stran ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

psychologie, klinická psychologie ; traumatologie ; poranění míchy ; psychické trauma ; psychologie aplikovaná ; akutní nemoc : psychologie ; následná péče : psychologie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Trauma – nechtěné dědictví : jak nás formuje zděděné rodinné trauma a jak je překonat / Mark Wolynn ; přeložil Daniel Micka. — Vydání první. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 238 stran ; ISBN 978-80-7553-129-2

psychoterapie ; rodinné vztahy ; poruchy související s traumatem a stresem ; sebepojetí ; rozvoj osobnosti ; psychoterapie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Doporučené postupy péče v akutní fázi po poškození míchy / vypracovali Peter Wendsche, Jiří Kříž. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků, 2005. — 27 stran : ilustrace ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

traumatologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; poranění míchy ; akutní nemoc ; management nemoci ; dekomprese chirurgická ; ošetřovatelská péče ; rehabilitace

The fifth international brain-computer interface meeting presents clinical and translational developments in brain-computer interface research / archives supplement guest editors Janis J. Daly, Jane E. Huggins ; archives supplement editor Daniel E. Graves. — New York : Elsevier, 2015. — 87 stran : ilustrace, tabulky ; — (Archives of physical medicine and rehabilitation,; Volume 96, no. 3, March 2015, supplement 1)

neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; elektroencefalografie ; rozhraní mozek-počítač ; rehabilitace ; reprodukovatelnost výsledků ; translační medicína

Noninvasive brain stimulation in neurorehabilitation / archives supplement guest editors Stephen J. Page, Ela Plow ; archives supplement editor Daniel E. Graves. — New York : Elsevier, 2015. — 90-172 stran : ilustrace, tabulky ; — (Archives of physical medicine and rehabilitation,; Volume 96, no. 4, April 2015, supplement 2)

neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; neurorehabilitace ; nemoci mozku ; elektrická stimulace ; transkraniální magnetická stimulace ; rehabilitace

What works in inpatient traumatic brain injury rehabilitation? : results from the TBI-PBE study / archives supplement guest editors Susan D. Horn, John D. Corrigan, Marcel P. Dijkers ; archives supplement editor Daniel E. Graves. — New York : Elsevier, 2015. — 174-339 stran : ilustrace, tabulky ; — (Archives of physical medicine and rehabilitation,; Volume 96, no. 8, August 2015, supplement 3)

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; poranění mozku : rehabilitace ; kraniocerebrální traumata : rehabilitace ; srovnávací výzkum účinnosti ; zdravotnické služby – výzkum ; rehabilitace poruch řeči a jazyka ; výsledky – hodnocení (zdravotní péče) ; amnézie anterográdní : rehabilitace

Improving outcomes in patients with refractory idiopathic and neurogenic detrusor overactivity / David A. Ginsberg, Lynne Kolton Schneider, Thomas K. Watanabe. — New York : Elsevier, 2015. — 342-357 stran : ilustrace, tabulky ; — (Archives of physical medicine and rehabilitation,; Volume 96, no. 9, September 2015, supplement 4)

urologie ; neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; neurogenní močový měchýř ; symptomy dolních močových cest ; botulotoxiny typ A ; rehabilitace

ACRM : 92nd annual conference : BIG Progress in Rehabilitation Research, 25-30 October 2015 Dallas USA / ACRM president Sue Ann Sisto ; ACRM program committee chair Pamela Roberts. — [New York] : [Elsevier], 2015. — 26 stran : ilustrace, tabulky ; — (Archives of physical medicine and rehabilitation,; Volume 96, ACRM 2015)

rehabilitační a fyzikální medicína ; výzkum v rehabilitaci ; mezinárodní spolupráce ; klinické lékařství

nahoru

REPRODUKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vliv vybraných endokrinních disruptorů na lidskou spermatogenezi / řešitel grantu Jana Vítků ; členové řešitelského týmu Luboslav Stárka, Richard Hampl, Marie Bičíková ; spoluřešitel Jíří Heráček ; nositel grantu Endokrinologický ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

endokrinologie ; reprodukční lékařství ; endokrinní disruptory ; polychlorované bifenyly ; bisfenol A-glycidyl methakrylát ; 11-beta-hydroxysteroiddehydrogenasy ; steroidy ; zinek ; selen ; spermatogeneze ; mužská infertilita

nahoru

REVMATOLOGIE

Bolesti zad a kloubů / Marek Hakl a kol.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta a. s., 2017. — 165 stran : ilustrace ; — (Aeskulap) ISBN 978-80-204-4325-0

ortopedie ; revmatologie ; neurologie ; bolesti zad : diagnóza : terapie ; nemoci kloubů : diagnóza : terapie ; chronická bolest : terapie ; ortopedické výkony

Regulace exprese HSP70 genů jako potenciální marker pro monitoring myositidy / řešitel Peter Novota ; odborní spolupracovníci Ladislav Šenolt, Jiří Vencovský, Markéta Faustová (Světlá), OIga Kryštůfková, Heřman Mann, Eva Šimíčková, Martin Klein, Martina Mišunová (Remáková), Táňa Svitálková ; nositel projektu: Revmatologický ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; myozitida : genetika ; regulace genové exprese ; proteiny tepelného šoku HSP70 ; polymorfismus genetický ; geny MHC třídy II ; geny MHC tř. I ; biologické markery ; diagnostické techniky molekulární ; prognóza ; autoimunitní nemoci : diagnóza : genetika ; revmatologie ; alergologie a imunologie

Oftalmorevmatologie / Igor Kozák, Jozef Rovenský, Viera Štvrtinová, Lenka Franeková et al.. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — 287 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-294-7

revmatologie ; oftalmologie ; revmatické nemoci : diagnóza : farmakoterapie : patologie ; oční nemoci : diagnóza : terapie ; oční symptomy ; mezioborová komunikace

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Můžeme vám odlehčit : odlehčovací služby : praktická pomoc lidem se závažnou diagnózou / napsaly Kristýna Farkašová a Alice Bílková. — 3. vydání. — Praha : Cesta domů, 2015. — 3 nečíslované strany ;

sociologie ; sociální lékařství ; paliativní medicína ; hospicová a paliativní péče ; péče o umírající ; sociální péče ; sociální práce ; domácí ošetřování ; spolupráce organizací a občanů

nahoru

SOCIOLOGIE

Můžeme vám odlehčit : odlehčovací služby : praktická pomoc lidem se závažnou diagnózou / napsaly Kristýna Farkašová a Alice Bílková. — 3. vydání. — Praha : Cesta domů, 2015. — 3 nečíslované strany ;

sociologie ; sociální lékařství ; paliativní medicína ; hospicová a paliativní péče ; péče o umírající ; sociální péče ; sociální práce ; domácí ošetřování ; spolupráce organizací a občanů

Nespecifické střevní záněty u dětí – možnosti zmírnění projevů onemocnění a zlepšení kvality života dětí a jejich rodin využitím komplexního socioterapeutického a psychterapeutického programu / hlavní řešitel grantu Vladimír Mihál ; členové řešitelského týmu: Daniela Jelenová, Martina Hunková, Eva Karásková, Jana Kolářová, David Vydra, Ján Praško, Marie Ocisková ; nositelé Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; gastroenterologie ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; idiopatické střevní záněty ; Crohnova nemoc ; ulcerózní kolitida ; psychosociální deprivace ; kvalita života ; průzkumy a dotazníky ; rodinné vztahy ; komplexní zdravotní péče ; socioterapie ; psychoterapie ; rodinná terapie ; mladiství

Komunikace jako sebeobrana zdravotníka / Jaroslav Pekara. — První vydání. — Praha : Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. — 86 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87023-46-4

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; zdravotnická zařízení : pracovní síly ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; komunikace ; násilí : prevence a kontrola

Včasná detekce dětí ohrožených násilím / Iva Truellová, Eva Vaníčková, Věra Novotná. — [Praha] : [Fakultní nemocnice v Motole], [2016]. — 46 stran ; ISBN 978-80-87347-27-0

sociologie ; pediatrie ; zneužívané dítě ; násilnosti ; ochrana práv dítěte

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Zákon o zdravotnických prostředcích : komentář / Jakub Král a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. — xx, 435 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-415-7

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; vybavení a zásobování ; zákonodárství jako téma ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; státní správa ; zdravotnická zařízení : zákonodárství a právo : zásobování a distribuce ; výdaje na zdravotnictví : zákonodárství a právo

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Cvičení pro zdravá záda – anatomie : aby záda nebolela : ilustrovaný praktický průvodce / Philip Striano ; překlad: Svatopluk Večerek. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2017. — 158 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-1391-2

tělovýchovné lékařství ; anatomie ; bolesti zad : prevence a kontrola ; techniky cvičení a pohybu ; zádové svalstvo : anatomie a histologie

nahoru

TERAPIE

Wundheilung und Wundmanagement : Ein Leitfaden für die Praxis / R. A. Hatz, R. Niedner, W. Vanscheidt, W. Westerhof ; mit einem Geleitwort von F. W. Schildberg. — Berlin : Springer, 1993. — x, 164 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-540-56447-0

terapie ; hojení ran ; management nemoci

Beyond occlusion : wound care proceedings / edited by T. J. Ryan. — London : Royal Society of Medicine services, 1988. — xiii, 141 stran : ilustrace, tabulky ; — (International congress and symposium series ;; Number 136) ISBN 0-905958-74-8

terapie ; rány a poranění : terapie ; obvazy hydrokoloidní ; fibrinolýza ; granulační tkáň ; hojení ran

nahoru

TRAUMATOLOGIE

Metodika práce s veřejností / Ladislav Plánka, Jan Škvařil, Milan Krtička, David Starý, Štěpánka Bibrová. — [Praha] : [Fakultní nemocnice v Motole], [2016]. — 23 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87347-29-4

traumatologie ; pediatrie ; preventivní medicína ; úrazy a nehody ; prevence úrazů ; epidemiologie ; první pomoc ; dítě

Úrazová prevence u dětí a mladistvých v praxi PLDD / Iva Truellová, Marcel Truelle, Veronika Benešová. — [Praha] : [Fakultní nemocnice v Motole], [2016]. — 23 stran ; ISBN 978-80-87347-26-3

pediatrie ; traumatologie ; prevence úrazů ; dítě ; mladiství

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu neurogenních heterotopických osifikací u pacientů po poškození míchy / vypracoval Jan Pazour ; k vydání připravil Jiří Kříž. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků,, 2005. — 22 stran ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

neurologie ; traumatologie ; heterotopická osifikace : diagnóza : komplikace : terapie ; diferenciální diagnóza ; management nemoci ; poranění míchy : patofyziologie ; praktické lékařství

Doporučené postupy péče v akutní fázi po poškození míchy / vypracovali Peter Wendsche, Jiří Kříž. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků, 2005. — 27 stran : ilustrace ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

traumatologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; poranění míchy ; akutní nemoc ; management nemoci ; dekomprese chirurgická ; ošetřovatelská péče ; rehabilitace

Doporučené postupy pro řešení autonomní dysreflexie u pacientů po poškození míchy / vypracoval Jiří Kříž. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků, 2005. — 27 stran ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

neurologie ; traumatologie ; poranění míchy ; splanchnický oběh ; bradykardie ; autonomní dysreflexie : diagnóza : etiologie : patofyziologie : terapie ; management nemoci ; praktické lékařství

Doporučené postupy pro práci psychologa v centrech pro léčení pacientů s poškozením míchy / vypracovala Alena Kábrtová ; na přípravě spolupracovali Monika Bečvářova, Kateřina Kokešová, Helena Krejčířová, Jiří Kříž, Renata Zavadilová ; konzultant Dana Krejčířová. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků,, 2005. — 18 stran ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

psychologie, klinická psychologie ; traumatologie ; poranění míchy ; psychické trauma ; psychologie aplikovaná ; akutní nemoc : psychologie ; následná péče : psychologie

Doporučené postupy pro klasifikaci a léčbu bolesti u pacientů po poškození míchy / vypracovali Jiří Kříž, Jiří Kozák. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků, 2006. — 27 stran ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

traumatologie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; poranění míchy ; bolest : klasifikace ; management bolesti

Doporučené postupy pro ošetřovatelskou péči o pacienty po poškození míchy / vypracovaly Hana Jirků, Alena Kyriánová ; k vydání připravil Jiří Kříž. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků, 2006. — 35 stran : ilustrace ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

ošetřovatelství ; traumatologie ; poranění míchy ; ošetřovatelská péče

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Medicína katastrof / Robin Šín et al.. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — 351 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-295-4

urgentní lékařství ; medicína katastrof ; zohlednění rizika ; systémová integrace ; záchranná práce ; urgentní zdravotnické služby ; integrované poskytování zdravotní péče ; komunikační systémy urgentních lékařských služeb

nahoru

UROLOGIE

Doporučené postupy pro urologickou péči o pacienty po poškození míchy / vypracovali Jan Krhut, Jan Doležel, Roman Zachoval ; k vydání připravil Jiří Kříž. — Vydání I. — Praha : Svaz paraplegiků, 2006. — 19 stran ; — (Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacieniu po poškození míchy)

neurologie ; urologie ; poranění míchy ; urogenitální systém ; poruchy močení ; infekce močového ústrojí ; ošetřovatelská péče

Improving outcomes in patients with refractory idiopathic and neurogenic detrusor overactivity / David A. Ginsberg, Lynne Kolton Schneider, Thomas K. Watanabe. — New York : Elsevier, 2015. — 342-357 stran : ilustrace, tabulky ; — (Archives of physical medicine and rehabilitation,; Volume 96, no. 9, September 2015, supplement 4)

urologie ; neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; neurogenní močový měchýř ; symptomy dolních močových cest ; botulotoxiny typ A ; rehabilitace

Základní antimikrobiální terapie infekcí dýchacích a močových cest v první linii : odborné stanovisko České lékařské komory / vypracovala pracovní skupina vědecké rady ČLK na základě oponentury příslušných oborových komisí Vědecké rady ČLK ; úvodní slovo David Rath. — Praha : Česká lékařská komora, 2010. — 15 stran ;

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; urologie ; infekce dýchacího systému : farmakoterapie : mikrobiologie ; infekce močového ústrojí : farmakoterapie : mikrobiologie ; laboratoře ; antiinfekční látky

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Health literacy from A to Z : practical ways to communicate your health message / Helen Osborne. — Second edition. — Burlington : Jones & Bartlett Learning, [2013]. — xxiv, 256 stran ; ISBN 978-1-4496-0053-2

veřejné zdravotnictví ; zdravotní gramotnost ; komunikace ; zdraví – znalosti, postoje, praxe

Kompendium judikatury. výběr a sestava Blanka Havlíčková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 197 stran ; ISBN 978-80-7552-524-6

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; právní vědy ; role soudu ; veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo

1. národní konference o zdravotní gramotnosti : (situační dokument) / předmluva Alena Šteflová ; úvod Jan Holčík. — Praha : Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú., 2017. — 36 stran ;

veřejné zdravotnictví ; zdravotní gramotnost : organizace a řízení ; politika zdravotní – programy ; zdravotní priority ; zdravotnické plánování – směrnice

Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb : manuál pro praxi / Petra Šupšáková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — xxiii, 260 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-0062-0

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; řízení rizik

Zákon o zdravotnických prostředcích : komentář / Jakub Král a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. — xx, 435 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-415-7

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; vybavení a zásobování ; zákonodárství jako téma ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; státní správa ; zdravotnická zařízení : zákonodárství a právo : zásobování a distribuce ; výdaje na zdravotnictví : zákonodárství a právo

Zdravotnická psychologie : teorie a praktická cvičení / Eva Zacharová. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 264 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-0155-9

psychologie, klinická psychologie ; veřejné zdravotnictví ; psychologie aplikovaná ; psychologie lékařská ; behaviorální lékařství ; zdravotnická povolání ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem

Rádce pacienta : příručka ke zlepšení bezpečí pacienta / redakční rada: Stanislava Pánová, Helena Sajdlová, Milena Kalvachová ; lektorovali: David Marx, Bohumil Seifert, Hana Cabrnochová, Tomáš Raiter, Ivana Kořínková. — Vydání druhé. — Praha : Bomton agency, s.r.o., 2010. — 104 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; ochrana zájmů pacientů ; spolupráce pacienta ; zapojení pacienta ; preventivní lékařství

Komunikace jako sebeobrana zdravotníka / Jaroslav Pekara. — První vydání. — Praha : Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. — 86 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87023-46-4

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; zdravotnická zařízení : pracovní síly ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; komunikace ; násilí : prevence a kontrola

Dlouhodobá péče v ošetřovatelství / Monika Válková. — První vydání. — Praha : Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. — 75 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87023-44-0

veřejné zdravotnictví ; ošetřovatelství ; dlouhodobá péče ; odhad potřeb ; sociální práce ; ošetřovatelská péče ; komplexní zdravotní péče ; veřejné zdravotnické služby ; komunitní ošetřovatelská péče ; zdravotnické služby pro staré lidi ; zdravotnické plánování : zákonodárství a právo

Hodnocení kvality poskytovaných zdravotních služeb / Monika Válková. — První vydání. — Praha : Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. — 78 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87023-45-7

veřejné zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; kvalita zdravotní péče ; péče o pacienty – řízení

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Kardiovaskulární účinky inkretinové léčby diabetes mellitus 2. typu / řešitel Eva Chytilová ; nositel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmakoterapie ; diabetologie ; vnitřní lékařství ; ateroskleróza ; ischemie mozku ; arteriae carotides ; diabetes mellitus ; glukagonu podobné peptidy : agonisté ; biologické markery ; endotel cévní ; cytokiny ; ultrasonografie

Pentózový cyklus jako potenciální nový terapeutický cíl v prevenci diabetických komplikací / řešitel projektu Kateřina Kaňková ; spoluřešitel Jitka Řehořová ; příjemce Masarykova univerzita, Fakultní nemocnice Brno. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; diabetologie ; vnitřní lékařství ; diabetes mellitus ; komplikace diabetu ; diabetické nefropatie ; pentosafosfátová dráha ; transketolasa ; nedostatek thiaminu ; thiamin : metabolismus ; hyperglykemie

Molekulární mechanizmy vzniku subklinického zánětu v tukové tkáni a jeho podíl na etiopatogeneze diabetes mellitus 2.typu / hlavní řešitel projektu: Martin Haluzík ; Hlavní příjemce: Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; vnitřní lékařství ; tuková tkáň : imunologie ; zánět ; imunokompetence ; chemokiny ; messenger RNA ; metabolomika ; hmotnostní úbytek ; redukční dieta ; bariatrie ; obezita : imunologie ; diabetes mellitus 2. typu : etiologie ; leukotrieny : analýza ; chemické techniky analytické ; diagnostické techniky molekulární

Vliv různého složení mastných kyselin v domácí parenterální výživě na metabolismus tuků a ukazatele zánětu / hlavní řešitel František Novák ; příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; vnitřní lékařství ; nemoci střev ; parenterální výživa ; kyseliny mastné ; tukové emulze intravenózní ; parenterální výživa doma ; rybí oleje ; olivový olej ; nenasycené mastné kyseliny ; kyseliny mastné omega-3 ; kyseliny mastné omega-6 ; endotoxiny ; zánět ; oxidační stres ; sepse ; syndrom systémové zánětlivé reakce ; perioperační období

Vybrané genetické a nutriční faktory v patogeneze metabolického syndromu – význam vícenenasycených mastných kyselin / řešitel Aleš Žák ; spoluřešitelé Miroslav Zeman, Marie Jáchymová, Marek Vecka, Eva Tvrzická, Jaroslav Macášek ; spolupracovníci: Barbora Staňková, Lucie Vávrová, Jana Rychlíková, Michal Burda, Radka Józová, Věra Pavlíková, Jiřina Trávníčková, Ivana Smítalová, Alexandra Muravská, Eva Němcová, Hana Řeháková, Stanislava Eichlerová ; nositel grantu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; vnitřní lékařství ; nenasycené mastné kyseliny ; kyseliny mastné ; kyseliny mastné omega-3 ; kyseliny mastné omega-6 ; inzulinová rezistence ; kyseliny linolové ; stearyl-CoA desaturasa ; desaturasy mastných kyselin ; metabolický syndrom ; distribuce tělesného tuku ; dyslipidemie ; hypertenze ; antropometrie ; průzkumy a dotazníky

Využití lymfocytárních mitochondrií pro detekci a prospektivní analýzu mitochondriálních chorob / řešitel grantu Josef Houštěk ; nositel Fyziologický ústav AVČR. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

fyziologie ; pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; vnitřní lékařství ; mitochondriální nemoci : diagnóza : genetika ; oxidační fosforylace ; vrozené poruchy metabolismu ; genom ; DNA mitochondriální ; mutace ; klinická chemie ; fibroblasty ; biopsie ; biogeneze ; dítě

nahoru

VZÁCNÉ NEMOCI

Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění / řešitel projektu Stanislav Kmoch ; nositel Univerzíta Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; genetika, lékařská genetika ; genetické nemoci vrozené ; vzácné nemoci ; vzácné nemoci ; genom ; sekvenční analýza DNA ; genetické asociační studie ; genotypizační techniky ; genotyp ; fenotyp ; exom ; diagnostické techniky molekulární ; mutační analýza DNA ; genetická predispozice k nemoci ; genetické poradenství ; prenatální diagnóza ; cílená molekulární terapie

Úloha průtokové cytometrie a nových molekulárních metod v diagnostice dětských forem selhání kostní dřeně / řešitelský tým Ester Mejstříková, Michaela Nováková, Ludmíla Boublíková, Tomáš Kalina, Karel Fišer, Martina Suková, Vít Campr, Elena Vodičková ; nositelé Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; pediatrie ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; vzácné nemoci ; vzácné nemoci : diagnóza ; myelodysplastické syndromy : diagnóza ; aplastická anemie : diagnóza ; průtoková cytometrie ; diagnostické techniky molekulární ; algoritmy ; imunofenotypizace ; pancytopenie : diagnóza ; proteiny WT1 ; vysoce účinné nukleotidové sekvenování ; dítě

nahoru

ZÁJMY A ZÁLIBY

Vitaminy na vašem stole / Kristiane Müller-Urban, Silke Hylla ; fotografie Hans Joachim Döbbelin ; z německého originálu přeložila Jana Grégrov]. — 1. vydání. — Praha : Albatros, 2004. — 189 s. : barevné ilustrace ; — (Albatros Plus ;; 20) ISBN 80-00-01315-0

zájmy a záliby ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; zdravá strava ; zdravý životní styl ; fyziologie výživy ; potraviny – manipulace ; zpracování potravin ; vaření

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Péče o dítě / Josef Švejcar ; ilustrovala Dagmar Černá. — Vydání 2. — Praha : Avicenum, 1976. — 363 stran : ilustrace ; — (Rodinný kruh)

pediatrie ; zdravotní výchova ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; péče o dítě ; péče o kojence ; fyziologie výživy dětí ; fyziologie výživy kojenců ; fyziologie výživy v těhotenství ; vývoj dítěte ; výchova dítěte ; hygiena ; prevence úrazů

Muka dospívání, aneb, Těžký hypochondr v pubertě / Aidan Macfarlane, Ann McPhersonová ; z angličtiny přeložila Anna Harvánková-Slavíčková ; ilustrace Michal Hrdý. — Vydání první. — Plzeň : NAVA – Nakladatelská a vydavatelská agentura, 1998. — 165 stran : ilustrace ; ISBN 80-7211-015-2

humanitní vědy a umění ; zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; sexuální výchova ; mladiství ; puberta ; literatura

Rukověť celiaka. — III. přepracované vydání. — Praha : Združení celiaků ČR, z. s., 2016. — 60 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-902803-2-8

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; alergologie a imunologie ; celiakie : dietoterapie : imunologie : komplikace ; programy podpory zdraví : ekonomika : zákonodárství a právo ; sociální péče ; bezlepková dieta ; hygiena ; vaření ; zdravotní výchova

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Orálna hygiena. Eva Kovaľová, Tatiana Klamárová, Alica Müller. — Vydanie prvé. — Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012. — 334 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-555-0567-1

zubní lékařství ; orální hygiena ; stomatologické nemoci : prevence a kontrola ; preventivní zubní lékařství ; parodont : imunologie ; patologie ústní dutiny ; biologie

Bunkové mikroprostredie zdravého a fibrotického ďasna / Michal Straka, Ivan Varga. — Prvé vydanie. — Bratislava : S GRAF, 2016. — 206 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-971559-3-3

zubní lékařství ; otorinolaryngologie ; parodont : anatomie a histologie : mikrobiologie ; elektronová mikroskopie ; gingiva ; fibróza ; nemoci dásní ; vrozené, dědičné a novorozenecké nemoci a abnormality ; nežádoucí účinky léčiv