Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Duben 2017

Nové knihy ve fondu NLK


nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE


Základy imunologie / Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková, Tomáš Brdička, Radek Špíšek. — 6., aktualizované vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 297 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-250-3

alergologie a imunologie ; nemoci imunitního systému ; imunitní systém ; imunita

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Tradiční čínská medicína : pro pacienty a lékaře / Georg Weidinger ; přeložil Miroslav Hubáček. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, 2017. — 390 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7336-873-9

alternativní lékařství ; lékařství čínské tradiční ; komplementární terapie ; psychofyziologie ; fyziologie výživy

nahoru

ANDROLOGIE


Syncytiny jako diagnostický marker nádorů germinální linie / řešitel Jiří Hejnar, splupracovníci Kateřina Trejbalová, Martina Benešová, Zdena Vernerová, Petr Klezl, příjemce Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky. — 1 svazek : ilustrace, grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; andrologie ; onkologie ; germinální a embryonální nádory ; seminom ; choriokarcinom ; genové produkty env ; Retroviridae – proteiny onkogenní ; exprese genu ; mikro RNA : analýza ; polymerázová řetězová reakce ; exony ; chromatin – imunoprecipitace ; histony

nahoru

ANGIOLOGIE


Supplement on the occasion of the conference triglyceride and atherosclerosis / organized by The Czech Society for Atherosclerosis and institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic September 16, 2015 ; guest editor Rudolf Poledne. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. — viii, 324-443 stran : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Suppl 3, vol. 64, 2015)

angiologie ; biochemie ; ateroskleróza ; triglyceridy ; lipoproteiny ; hypertriglyceridemie ; lipasa ; rizikové faktory

nahoru

BIOCHEMIE


Supplement on the occasion of the conference triglyceride and atherosclerosis / organized by The Czech Society for Atherosclerosis and institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic September 16, 2015 ; guest editor Rudolf Poledne. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. — viii, 324-443 stran : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Suppl 3, vol. 64, 2015)

angiologie ; biochemie ; ateroskleróza ; triglyceridy ; lipoproteiny ; hypertriglyceridemie ; lipasa ; rizikové faktory

nahoru

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ


Recent advances in BIOCEV research projects : biomaterials for therapy and tissue engineering / Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences, v.v.i., Prague, Czech Republic and BIOCEV – Biotechnology and Biomedicine Centre of the Academy of Sciences and Charles University, Vestec ; guest editors Tomáš Etrych, Eduard Brynda. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. — 93 stran : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Suppl 1, vol. 64, 2015)

fyziologie ; biomedicínské inženýrství ; výzkumný projekt ; biokompatibilní materiály ; tkáňové inženýrství ; buněčná a tkáňová terapie ; nanotechnologie ; makromolekulární látky ; klinická chemie

nahoru

DIABETOLOGIE


Moderní diabetologie : teorie v kasuistikách léčby diabetes mellitus 2. typu / Denisa Janíčková Žďárská, Milan Kvapil. — 1. vydání. — Praha : Current Media, [2017]. — 206 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicus) ISBN 978-80-88129-19-6

diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : diagnóza : terapie ; komplikace diabetu ; management nemoci ; kazuistický přístup ; klinické lékařstvíFenomén neuvedomenia si hypoglykémie / Marián Mokáň, Milan Kvapil ; preklad Jana Pafčugová, Erik Hollay. — 1. vydanie. — Semily : Geum, 2010. — 79 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-86256-75-7

diabetologie ; hypoglykemie : patofyziologie ; patologické stavy, příznaky a symptomy ; podprahová stimulace ; klinické lékařství

nahoru

ENDOKRINOLOGIE


Časná diagnostika adenokarcinomu pankreatu – povrchové proteázy a specifické biomarkery / řešitel Přemysl Frič, spoluřešitel Aleksi Šedo, Jan Škrha, příjemce Ústřední vojenská nemocnice. — 1 svazek : grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

gastroenterologie ; endokrinologie ; onkologie ; duktální karcinom pankreatu : diagnóza ; adenokarcinom : diagnóza ; dipeptidyl peptidáza 4 : analýza ; fibroblasty asociované s nádorem ; prediabetes ; hmotnostní úbytek ; diferenciální diagnóza ; buňky stromatu ; peptidhydrolázy ; prognózaLuboslav Stárka – doyen of the Czech endocrinology : (85th Anniversary) / guest editor Richard Hampl. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. — vi, 96-322 stran : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Suppl 2, vol. 64, 2015)

fyziologie ; endokrinologie ; endokrinologové ; endokrinologie ; akademie a ústavy ; výzkum

nahoru

EPIDEMIOLOGIE


Kardiovaskulární onemocnění v České republice v letech 1965-2014 a faktory, které je ovlivňovaly / Jan Bruthans. — První vydání. — Praha : Gasset, 2017. — 175 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-87079-54-6

veřejné zdravotnictví ; epidemiologie ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci : epidemiologie : mortalita ; sociálně ekonomické faktory ; rizikové faktory ; veřejné zdravotnické služby ; životní styl ; zdravotní stav ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE


Prof. Jaroslav Květina celebrates his 85th birthday / guest editors Ondřej Slanař, František Perlík. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. — x, 446-557 stran : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Suppl 4, vol. 64, 2015)

farmacie a farmakologie ; farmakologie klinická ; významné osobnosti ; farmakologické účinky – molekulární mechanismy ; biochemické jevy ; molekulární biologie

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA


Wilhelm Conrad Röntgen : dědic šťastné náhody / Ivo Kraus. — 1. vydání. — Praha : Prometheus, 1997. — 56 stran, 8 stran obazové přílohy : ilustrace, portréty ; — (Velké postavy vědeckého nebe ;; svazek 2) ISBN 80-7196-049-7

fyzika, biofyzika ; humanitní vědy a umění ; fyzika : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; rentgendiagnostika : využití ; významné osobnosti

nahoru

FYZIOLOGIE


Recent advances in BIOCEV research projects : biomaterials for therapy and tissue engineering / Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences, v.v.i., Prague, Czech Republic and BIOCEV – Biotechnology and Biomedicine Centre of the Academy of Sciences and Charles University, Vestec ; guest editors Tomáš Etrych, Eduard Brynda. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. — 93 stran : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Suppl 1, vol. 64, 2015)

fyziologie ; biomedicínské inženýrství ; výzkumný projekt ; biokompatibilní materiály ; tkáňové inženýrství ; buněčná a tkáňová terapie ; nanotechnologie ; makromolekulární látky ; klinická chemieLuboslav Stárka – doyen of the Czech endocrinology : (85th Anniversary) / guest editor Richard Hampl. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. — vi, 96-322 stran : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Suppl 2, vol. 64, 2015)

fyziologie ; endokrinologie ; endokrinologové ; endokrinologie ; akademie a ústavy ; výzkum

nahoru

GASTROENTEROLOGIE


Ovlivnění kolorektálního karcinomu biologickou léčbou – in vitro studie / řešitel Aleš Ryška, nositel Fakultní nemocnice Hradec Králové. — 1 svazek : fotografie ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

gastroenterologie ; onkologie ; kolorektální nádory : farmakoterapie ; biologická terapie ; buněčné linie nádorové ; imunohistochemie ; blotting western ; polymerázová řetězová reakce ; bevacizumab ; cetuximab ; proteomika ; individualizovaná medicína ; techniky in vitroStanovení prediktivních faktorů pro léčebný efekt chemoterapie u nemocných s karcinomem žaludku / řešitel David Šmíd, spoluřešitelé Tomáš Skalický, Tomáš Svoboda, Martin Pešta, Vlastimil Kulda, spolupracovníci Ondřej Daum, Radek Kučera, Daša Kubačková, Jan Doležal, příjemce Fakultní nemocnice Plzeň. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; gastroenterologie ; onkologie ; nádory žaludku : farmakoterapie ; přežití ; kvalita života ; nádorové biomarkery ; prediktivní hodnota testů ; mikro RNA : analýza ; plošný screeningČasná diagnostika adenokarcinomu pankreatu – povrchové proteázy a specifické biomarkery / řešitel Přemysl Frič, spoluřešitel Aleksi Šedo, Jan Škrha, příjemce Ústřední vojenská nemocnice. — 1 svazek : grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

gastroenterologie ; endokrinologie ; onkologie ; duktální karcinom pankreatu : diagnóza ; adenokarcinom : diagnóza ; dipeptidyl peptidáza 4 : analýza ; fibroblasty asociované s nádorem ; prediabetes ; hmotnostní úbytek ; diferenciální diagnóza ; buňky stromatu ; peptidhydrolázy ; prognóza

nahoru

GERIATRIE


Trénink paměti pro seniory : prevence Alzheimerovy choroby a dalších závažných onemocnění / Jitka Suchá, Eva Jarolímová. — 1. vydání. — Brno : Edika, 2017. — 152 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-266-0570-6

psychologie, klinická psychologie ; geriatrie ; demence : prevence a kontrola ; Alzheimerova nemoc : prevence a kontrola ; paměť ; učení ; kreativita ; myšlení ; staří

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ


Integrativní vývoj multimodálního rizikového skóre pro odhad relapsu u pacientek s karcinomem prsu / řešitel Vlad Popovici, příjemce Masarykova univerzita, IBA. — 1 svazek ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory prsu : diagnóza ; karcinom : diagnóza ; recidiva ; biopsie ; nádorové biomarkery ; obrazy – zpracování pomocí počítače ; multimodální zobrazování ; receptory rozpoznávající vzory ; genomika ; histologické techniky ; prognózaVyužití proteinů p63/p73 a jejich signálních drah jako prediktivních markerů v klinické onkologii / řešitel Jitka Holčáková, nositel Masarykův onkologický ústav, Brno. — 1 svazek : grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory prsu ; triple-negativní karcinom prsu ; buněčné linie nádorové ; nádorové supresorové proteiny ; protein p73 ; mikro RNA : analýza ; polymerázová řetězová reakce ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; imunohistochemie : metody ; exprese genu ; chemorezistence ; analýza přežití ; cisplatina ; prediktivní hodnota testů ; prognózaVýznam cyklin-dependentní kinázy 12 (CDK12) v patogenezi a predikci u karcinomu prsu a dalších malignit / řešitel Marek Svoboda, sopluřešitel Jiří Kohoutek, spolupracovníci Marie Navrátilová, Pavel Fabián, Marta Dzimková, David Vrábel, příjemce Masarykův onkologický ústav. — 1 svazek : grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory prsu ; nádory vaječníků ; cyklin-dependentní kinázy ; geny BRCA1 ; transkripce genetická ; checkpoint kináza 1 : antagonisté a inhibitory ; nádorový supresorový protein p53 ; chromatin – imunoprecipitace

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ


Buněčné stárnutí u hemato-onkologických onemocnění / řešitel Martin Piskáček, spoluřešitel Marta Krejčí, spolupracovníci Pavel Němec, Markéta Kolmanová, příjemce Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; hematologické nádory ; mnohočetný myelom ; stárnutí buněk ; messenger RNA ; mikro RNA ; kmenové buňky ; dárci krvePredikce odpovědi na demetylační léčbu u pacientů s myelodysplastickým syndromem s využitím integrativní genomiky / řešitel Monika Beličková, příjemce Ústav hematologie a krevní transfuze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; myelodysplastické syndromy ; azacytidin ; mikročipová analýza ; antigeny CD34 ; mikro RNA : analýza ; messenger RNA : analýza ; metylace DNA ; individualizovaná medicína ; prediktivní hodnota testůVliv 5-azacytidinu na imunogenetiku a genotoxický stres v léčbě myelodysplastického syndromu / řešitel Anna Jonášová, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; myelodysplastické syndromy : terapie ; prognóza ; nádorové biomarkery ; hematopoetické kmenové buňky ; genom ; poškození DNA ; azacytidin ; epigenetická represe ; techniky in vitro

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ


Ze stromu času : medailony známých osobností z Lékařské fakulty MU a kolem ní / Leopold Pospíšil. — První vydání. — Brno : Šimon Ryšavý, 2004. — 103 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 80-7354-014-2

lékařství ; humanitní vědy a umění ; lékařství ; dějiny lékařství ; univerzity ; lékaři ; biografie jako témaZa tajemstvím pohádek : proč a jak je číst v dnešní době / Bruno Bettelheim ; přeložila Lucie Lucká. — Vydání druhé, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2017. — 391 stran ; ISBN 978-80-262-1172-3

humanitní vědy a umění ; literatura ; psychoanalýza ; vývoj dítěte ; životní smysluplnost ; vyprávěníWilhelm Conrad Röntgen : dědic šťastné náhody / Ivo Kraus. — 1. vydání. — Praha : Prometheus, 1997. — 56 stran, 8 stran obazové přílohy : ilustrace, portréty ; — (Velké postavy vědeckého nebe ;; svazek 2) ISBN 80-7196-049-7

fyzika, biofyzika ; humanitní vědy a umění ; fyzika : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; rentgendiagnostika : využití ; významné osobnostiAnorexie : hlad po jiném světě / Eva Steppanová. — 1. české vydání. — Praha : Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář, 2017. — 234 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7439-119-4

psychiatrie ; humanitní vědy a umění ; mentální anorexie ; literatura

nahoru

KARDIOLOGIE


Kardiovaskulární onemocnění v České republice v letech 1965-2014 a faktory, které je ovlivňovaly / Jan Bruthans. — První vydání. — Praha : Gasset, 2017. — 175 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-87079-54-6

veřejné zdravotnictví ; epidemiologie ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci : epidemiologie : mortalita ; sociálně ekonomické faktory ; rizikové faktory ; veřejné zdravotnické služby ; životní styl ; zdravotní stav ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE


Akvizícia, budovanie, sprístupňovanie a ochrana knižničných e-fondov : e-knihy v e-depozitároch : zborník príspevkov zo 14. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal dňa 29. apríla 2014 = Acquisition, creating, availability and preservation of e-collections : e-books in e-repositories : proceedings of the 14th Annual Seminar for Librarians, held on April 29, 2014 / editor Blanka Snopková. — 1. vydanie. — Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2014. — 89 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-89388-55-4

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; knihovní fondy : organizace a řízení : zásobování a distribuce ; on-line systémy ; ukládání a vyhledávání informací ; knižní fond – tvorba ; informační věda : trendy

nahoru

LÉKAŘSTVÍ


Ze stromu času : medailony známých osobností z Lékařské fakulty MU a kolem ní / Leopold Pospíšil. — První vydání. — Brno : Šimon Ryšavý, 2004. — 103 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 80-7354-014-2

lékařství ; humanitní vědy a umění ; lékařství ; dějiny lékařství ; univerzity ; lékaři ; biografie jako téma

nahoru

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, MOLEKULÁRNÍ MEDICÍNA


Expression profiling of human tumors : diagnostic and research applications / edited by Marc Ladanyi, William L. Gerald. — Totowa ; Humana Press, 2003. — x, 399 stran : ilustrováno ; ISBN 1-58829-122-7

nádory : diagnóza : genetika ; stanovení celkové genové exprese ; diagnostické techniky molekulární ; molekulární biologie, molekulární medicína ; onkologieIntegrativní vývoj multimodálního rizikového skóre pro odhad relapsu u pacientek s karcinomem prsu / řešitel Vlad Popovici, příjemce Masarykova univerzita, IBA. — 1 svazek ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory prsu : diagnóza ; karcinom : diagnóza ; recidiva ; biopsie ; nádorové biomarkery ; obrazy – zpracování pomocí počítače ; multimodální zobrazování ; receptory rozpoznávající vzory ; genomika ; histologické techniky ; prognózaVliv 5-azacytidinu na imunogenetiku a genotoxický stres v léčbě myelodysplastického syndromu / řešitel Anna Jonášová, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; myelodysplastické syndromy : terapie ; prognóza ; nádorové biomarkery ; hematopoetické kmenové buňky ; genom ; poškození DNA ; azacytidin ; epigenetická represe ; techniky in vitroStanovení prediktivních faktorů pro léčebný efekt chemoterapie u nemocných s karcinomem žaludku / řešitel David Šmíd, spoluřešitelé Tomáš Skalický, Tomáš Svoboda, Martin Pešta, Vlastimil Kulda, spolupracovníci Ondřej Daum, Radek Kučera, Daša Kubačková, Jan Doležal, příjemce Fakultní nemocnice Plzeň. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; gastroenterologie ; onkologie ; nádory žaludku : farmakoterapie ; přežití ; kvalita života ; nádorové biomarkery ; prediktivní hodnota testů ; mikro RNA : analýza ; plošný screeningInhibice angiogenese jako účinná metoda potlačení karcinomu pankreatu / řešitel Libor Vítek, příjemce Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; onkologie ; nádory slinivky břišní ; nádory prsu ; mezoteliom ; patologická angiogeneze ; transdiferenciace buněk ; vitamin E : analogy a deriváty : terapeutické užití ; experimentální nádory ; inhibitory angiogeneze ; Spirulina ; myšiSyncytiny jako diagnostický marker nádorů germinální linie / řešitel Jiří Hejnar, splupracovníci Kateřina Trejbalová, Martina Benešová, Zdena Vernerová, Petr Klezl, příjemce Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky. — 1 svazek : ilustrace, grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; andrologie ; onkologie ; germinální a embryonální nádory ; seminom ; choriokarcinom ; genové produkty env ; Retroviridae – proteiny onkogenní ; exprese genu ; mikro RNA : analýza ; polymerázová řetězová reakce ; exony ; chromatin – imunoprecipitace ; histonyVyužití proteinů p63/p73 a jejich signálních drah jako prediktivních markerů v klinické onkologii / řešitel Jitka Holčáková, nositel Masarykův onkologický ústav, Brno. — 1 svazek : grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory prsu ; triple-negativní karcinom prsu ; buněčné linie nádorové ; nádorové supresorové proteiny ; protein p73 ; mikro RNA : analýza ; polymerázová řetězová reakce ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; imunohistochemie : metody ; exprese genu ; chemorezistence ; analýza přežití ; cisplatina ; prediktivní hodnota testů ; prognózaBuněčné stárnutí u hemato-onkologických onemocnění / řešitel Martin Piskáček, spoluřešitel Marta Krejčí, spolupracovníci Pavel Němec, Markéta Kolmanová, příjemce Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; hematologické nádory ; mnohočetný myelom ; stárnutí buněk ; messenger RNA ; mikro RNA ; kmenové buňky ; dárci krvePredikce odpovědi na demetylační léčbu u pacientů s myelodysplastickým syndromem s využitím integrativní genomiky / řešitel Monika Beličková, příjemce Ústav hematologie a krevní transfuze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; myelodysplastické syndromy ; azacytidin ; mikročipová analýza ; antigeny CD34 ; mikro RNA : analýza ; messenger RNA : analýza ; metylace DNA ; individualizovaná medicína ; prediktivní hodnota testůVýznam cyklin-dependentní kinázy 12 (CDK12) v patogenezi a predikci u karcinomu prsu a dalších malignit / řešitel Marek Svoboda, sopluřešitel Jiří Kohoutek, spolupracovníci Marie Navrátilová, Pavel Fabián, Marta Dzimková, David Vrábel, příjemce Masarykův onkologický ústav. — 1 svazek : grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory prsu ; nádory vaječníků ; cyklin-dependentní kinázy ; geny BRCA1 ; transkripce genetická ; checkpoint kináza 1 : antagonisté a inhibitory ; nádorový supresorový protein p53 ; chromatin – imunoprecipitaceMonitorování efektu léčby karcinomu plic pomocí kvantitativní analýzy genové exprese biomarkerů minimální zbytkové nemoci / řešitel Jiří Klein, nositel Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. — 1 svazek : grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; exprese genu ; reziduální nádor ; recidiva ; nádorové biomarkery ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; nemalobuněčný plicní karcinom ; individualizovaná medicínaRegulační proteiny mikrotubulů jako nové biomarkery gliomů / řešitel Pavel Dráber, spoluřešitel Leoš Křen, příjemce Ústav molekulární genetiky AV ČR. — 1 svazek ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; neurologie ; onkologie ; nádory mozku ; gliom ; nádorové biomarkery ; proteiny asociované v mikrotubulech ; imunohistochemie ; molekulární biologie ; biologie buňky ; individualizovaná medicína

nahoru

NEUROLOGIE


Regulační proteiny mikrotubulů jako nové biomarkery gliomů / řešitel Pavel Dráber, spoluřešitel Leoš Křen, příjemce Ústav molekulární genetiky AV ČR. — 1 svazek ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; neurologie ; onkologie ; nádory mozku ; gliom ; nádorové biomarkery ; proteiny asociované v mikrotubulech ; imunohistochemie ; molekulární biologie ; biologie buňky ; individualizovaná medicínaKorelace obrazu MR spektroskopie v oblasti hipokampu a poškození kognitivních funkcí u pacientů po ozařování mozkovny / řešitel Petr Pospíšil, spolupracovníci Tomáš Kazda, Ludmila Hynková, příjemce Masarykův onkologický ústav. — 1 svazek ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

neurologie ; onkologie ; nádory mozku : radioterapie ; hipokampus : účinky záření ; kognitivní poruchy ; metastázy nádorů : radioterapie ; magnetická rezonanční spektroskopieVyužití pokročilých MR technik v diagnostice recidivy high-grade gliomů po komplexní onkologické léčbě / řešitel Radim Jančálek, příjemce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. — 1 svazek : tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

neurologie ; onkologie ; nádory mozku : diagnóza ; gliom : diagnóza ; recidiva ; magnetická rezonanční tomografie ; difuzní magnetická rezonance ; protonová magnetická rezonanční spektroskopie ; biopsie ; sekundární prevence

nahoru

NEUROVĚDY


Trauma a paměť / Peter A. Levine ; přeložil Kamil Pinta. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Maitrea, 2017. — 181 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-7500-253-2

psychoterapie ; neurovědy ; psychické trauma ; paměť ; neurovědy ; psychoterapie ; psychofyziologie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA


Metabolic issues of clinical nutrition / editors Simon P. Allison, Vay Liang W. Go. — Basel : Karger, [2004]. — xiv, 271 stran : ilustrováno ; — (Nestle´ Nutrition workshop series. Clinical & performance program,; vol. 9) ISBN 3-8055-7756-7

klinické lékařství ; fyziologie výživy ; metabolické nemoci ; poruchy výživy ; nutriční vědy ; diabetes mellitus 2. typu ; dietoterapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; vnitřní lékařstvíNutrition support for the critically ill patient : a guide to practice / edited by Gail Cresci. — Boca Raton : Taylor & Francis, 2005. — 686 stran : ilustrováno ; ISBN 978-0-8493-2153-5

nutriční podpora ; kritický stav ; nutriční nároky ; urgentní lékařství ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční vědy ; klinické lékařství

nahoru

ONKOLOGIE


Peritoneal carcinomatosis : a multidisciplinary approach / edited by Wim P. Ceelen. — New York : Springer, [2007]. — xxxi, 533 stran : ilustrováno ; — (Cancer treatment and research ;; 134) ISBN 978-0-387-48991-9

vnitřní lékařství ; onkologie ; peritoneální nádory : terapie ; týmová péče o pacienty ; klinické lékařstvíExpression profiling of human tumors : diagnostic and research applications / edited by Marc Ladanyi, William L. Gerald. — Totowa ; Humana Press, 2003. — x, 399 stran : ilustrováno ; ISBN 1-58829-122-7

nádory : diagnóza : genetika ; stanovení celkové genové exprese ; diagnostické techniky molekulární ; molekulární biologie, molekulární medicína ; onkologieInternational Association for the Study of Lung Cancer textbook of prevention and detection of early lung cancer / edited by Fred R. Hirsch, Paul A. Bunn Jr., Harubumi Kato, James l. Mulshine. — First published. — London ; Taylor & Francis, 2006. — xii, 396 stran : ilustrováno ; ISBN 978-1-84184-301-8

nádory plic : diagnóza : prevence a kontrola ; časná detekce nádoru ; diagnostické techniky dýchacího ústrojí ; pneumologie a ftizeologie ; onkologieVyužití pokročilých MR technik v diagnostice recidivy high-grade gliomů po komplexní onkologické léčbě / řešitel Radim Jančálek, příjemce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. — 1 svazek : tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

neurologie ; onkologie ; nádory mozku : diagnóza ; gliom : diagnóza ; recidiva ; magnetická rezonanční tomografie ; difuzní magnetická rezonance ; protonová magnetická rezonanční spektroskopie ; biopsie ; sekundární prevenceInhibice angiogenese jako účinná metoda potlačení karcinomu pankreatu / řešitel Libor Vítek, příjemce Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; onkologie ; nádory slinivky břišní ; nádory prsu ; mezoteliom ; patologická angiogeneze ; transdiferenciace buněk ; vitamin E : analogy a deriváty : terapeutické užití ; experimentální nádory ; inhibitory angiogeneze ; Spirulina ; myšiIntegrativní vývoj multimodálního rizikového skóre pro odhad relapsu u pacientek s karcinomem prsu / řešitel Vlad Popovici, příjemce Masarykova univerzita, IBA. — 1 svazek ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory prsu : diagnóza ; karcinom : diagnóza ; recidiva ; biopsie ; nádorové biomarkery ; obrazy – zpracování pomocí počítače ; multimodální zobrazování ; receptory rozpoznávající vzory ; genomika ; histologické techniky ; prognózaOvlivnění kolorektálního karcinomu biologickou léčbou – in vitro studie / řešitel Aleš Ryška, nositel Fakultní nemocnice Hradec Králové. — 1 svazek : fotografie ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

gastroenterologie ; onkologie ; kolorektální nádory : farmakoterapie ; biologická terapie ; buněčné linie nádorové ; imunohistochemie ; blotting western ; polymerázová řetězová reakce ; bevacizumab ; cetuximab ; proteomika ; individualizovaná medicína ; techniky in vitroStanovení prediktivních faktorů pro léčebný efekt chemoterapie u nemocných s karcinomem žaludku / řešitel David Šmíd, spoluřešitelé Tomáš Skalický, Tomáš Svoboda, Martin Pešta, Vlastimil Kulda, spolupracovníci Ondřej Daum, Radek Kučera, Daša Kubačková, Jan Doležal, příjemce Fakultní nemocnice Plzeň. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; gastroenterologie ; onkologie ; nádory žaludku : farmakoterapie ; přežití ; kvalita života ; nádorové biomarkery ; prediktivní hodnota testů ; mikro RNA : analýza ; plošný screeningVliv 5-azacytidinu na imunogenetiku a genotoxický stres v léčbě myelodysplastického syndromu / řešitel Anna Jonášová, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; myelodysplastické syndromy : terapie ; prognóza ; nádorové biomarkery ; hematopoetické kmenové buňky ; genom ; poškození DNA ; azacytidin ; epigenetická represe ; techniky in vitroKorelace obrazu MR spektroskopie v oblasti hipokampu a poškození kognitivních funkcí u pacientů po ozařování mozkovny / řešitel Petr Pospíšil, spolupracovníci Tomáš Kazda, Ludmila Hynková, příjemce Masarykův onkologický ústav. — 1 svazek ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

neurologie ; onkologie ; nádory mozku : radioterapie ; hipokampus : účinky záření ; kognitivní poruchy ; metastázy nádorů : radioterapie ; magnetická rezonanční spektroskopieSyncytiny jako diagnostický marker nádorů germinální linie / řešitel Jiří Hejnar, splupracovníci Kateřina Trejbalová, Martina Benešová, Zdena Vernerová, Petr Klezl, příjemce Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky. — 1 svazek : ilustrace, grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; andrologie ; onkologie ; germinální a embryonální nádory ; seminom ; choriokarcinom ; genové produkty env ; Retroviridae – proteiny onkogenní ; exprese genu ; mikro RNA : analýza ; polymerázová řetězová reakce ; exony ; chromatin – imunoprecipitace ; histonyVyužití proteinů p63/p73 a jejich signálních drah jako prediktivních markerů v klinické onkologii / řešitel Jitka Holčáková, nositel Masarykův onkologický ústav, Brno. — 1 svazek : grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory prsu ; triple-negativní karcinom prsu ; buněčné linie nádorové ; nádorové supresorové proteiny ; protein p73 ; mikro RNA : analýza ; polymerázová řetězová reakce ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; imunohistochemie : metody ; exprese genu ; chemorezistence ; analýza přežití ; cisplatina ; prediktivní hodnota testů ; prognózaRegulační proteiny mikrotubulů jako nové biomarkery gliomů / řešitel Pavel Dráber, spoluřešitel Leoš Křen, příjemce Ústav molekulární genetiky AV ČR. — 1 svazek ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; neurologie ; onkologie ; nádory mozku ; gliom ; nádorové biomarkery ; proteiny asociované v mikrotubulech ; imunohistochemie ; molekulární biologie ; biologie buňky ; individualizovaná medicínaMonitorování efektu léčby karcinomu plic pomocí kvantitativní analýzy genové exprese biomarkerů minimální zbytkové nemoci / řešitel Jiří Klein, nositel Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. — 1 svazek : grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; exprese genu ; reziduální nádor ; recidiva ; nádorové biomarkery ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; nemalobuněčný plicní karcinom ; individualizovaná medicínaVýznam cyklin-dependentní kinázy 12 (CDK12) v patogenezi a predikci u karcinomu prsu a dalších malignit / řešitel Marek Svoboda, sopluřešitel Jiří Kohoutek, spolupracovníci Marie Navrátilová, Pavel Fabián, Marta Dzimková, David Vrábel, příjemce Masarykův onkologický ústav. — 1 svazek : grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory prsu ; nádory vaječníků ; cyklin-dependentní kinázy ; geny BRCA1 ; transkripce genetická ; checkpoint kináza 1 : antagonisté a inhibitory ; nádorový supresorový protein p53 ; chromatin – imunoprecipitacePredikce odpovědi na demetylační léčbu u pacientů s myelodysplastickým syndromem s využitím integrativní genomiky / řešitel Monika Beličková, příjemce Ústav hematologie a krevní transfuze. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; myelodysplastické syndromy ; azacytidin ; mikročipová analýza ; antigeny CD34 ; mikro RNA : analýza ; messenger RNA : analýza ; metylace DNA ; individualizovaná medicína ; prediktivní hodnota testůBuněčné stárnutí u hemato-onkologických onemocnění / řešitel Martin Piskáček, spoluřešitel Marta Krejčí, spolupracovníci Pavel Němec, Markéta Kolmanová, příjemce Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; hematologické nádory ; mnohočetný myelom ; stárnutí buněk ; messenger RNA ; mikro RNA ; kmenové buňky ; dárci krveČasná diagnostika adenokarcinomu pankreatu – povrchové proteázy a specifické biomarkery / řešitel Přemysl Frič, spoluřešitel Aleksi Šedo, Jan Škrha, příjemce Ústřední vojenská nemocnice. — 1 svazek : grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

gastroenterologie ; endokrinologie ; onkologie ; duktální karcinom pankreatu : diagnóza ; adenokarcinom : diagnóza ; dipeptidyl peptidáza 4 : analýza ; fibroblasty asociované s nádorem ; prediabetes ; hmotnostní úbytek ; diferenciální diagnóza ; buňky stromatu ; peptidhydrolázy ; prognóza

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE


Hlasová terapie / Jitka Vydrová a kolektiv ; editor: Viktor Chrobok. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2017. — 232 stran : barevné ilustrace ; — (Medicína hlavy a krku pro nelékaře) ISBN 978-80-7311-169-4

otorinolaryngologie ; poruchy hlasu : diagnóza : klasifikace : terapie ; hlas : fyziologie ; fonace

nahoru

PEDAGOGIKA


Náročné otcovství : být otcem dítěte s postižením / Monika Kunhartová, Miloň Potměšil, Petra Potměšilová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 218 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3600-9

sociologie ; pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; postižené děti ; výchova dítěte ; vztahy mezi otcem a dítětem ; rodinné vztahy ; rodičovství ; výzkum

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE


Monitorování efektu léčby karcinomu plic pomocí kvantitativní analýzy genové exprese biomarkerů minimální zbytkové nemoci / řešitel Jiří Klein, nositel Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. — 1 svazek : grafy ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; exprese genu ; reziduální nádor ; recidiva ; nádorové biomarkery ; kvantitativní polymerázová řetězová reakce ; nemalobuněčný plicní karcinom ; individualizovaná medicínaInternational Association for the Study of Lung Cancer textbook of prevention and detection of early lung cancer / edited by Fred R. Hirsch, Paul A. Bunn Jr., Harubumi Kato, James l. Mulshine. — First published. — London ; Taylor & Francis, 2006. — xii, 396 stran : ilustrováno ; ISBN 978-1-84184-301-8

nádory plic : diagnóza : prevence a kontrola ; časná detekce nádoru ; diagnostické techniky dýchacího ústrojí ; pneumologie a ftizeologie ; onkologie

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-55649-19/PO-OKR-2013 : ze dne 7. listopadu 2013 o stanovení postupů a působností orgánů obce a orgánů kraje při vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb, o krizovém řízení a o změné některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. / ministr Martin Pecina ; generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2014. — 4 strany ; — (112,; Roč. 13, č. 2- příloha 2014)

státní správa ; právo, zákonodárství ; vláda ; státní správa ; populace ; bezpečnostní opatření : normy : zákonodárství a právo ; registrace ; řízení rizik : normy : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti : normy : zákonodárství a právoPrávo pro zdravotnické pracovníky / Lukáš Prudil. — 2., doplněné a upravené vydání. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. — xvi, 155 stran ; — (Právo prakticky) ISBN 978-80-7552-507-9

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zdravotničtí pracovníci : zákonodárství a právo ; práva pacientů ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; právní odpovědnostVyhláška č. 69/2014 Sb. : ze dne 2. dubna 2014 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany / generální ředitel HZS ČR Jakub Nebesář ; ministr Chovanec. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2014. — 15 stran ; — (112,; Roč. 13, č. 5- příloha 2014)

technika ; právo, zákonodárství ; požáry : prevence a kontrola : zákonodárství a právo ; záchranná práce : normy : zákonodárství a právo ; vybavení a zásobování : normy

nahoru

PSYCHIATRIE


Anorexie : hlad po jiném světě / Eva Steppanová. — 1. české vydání. — Praha : Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář, 2017. — 234 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7439-119-4

psychiatrie ; humanitní vědy a umění ; mentální anorexie ; literaturaGeneralizovaná úzkostná porucha v praxi / Marie Ocisková, Ján Praško. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 262 stran : ilustrace ; — (Psyché) ISBN 978-80-247-5822-0

psychiatrie ; úzkostné poruchy : diagnóza : terapie ; klinické lékařstvíOperacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2 : manuál pro diagnostiku a plánování léčby / Pracovní skupina OPD (eds.) ; český překlad připravili a odborně redigovali Roman Telerovský a David Holub. — První české vydání. — Praha : Hogrefe – Testcentrum, 2013. — 365 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-86471-45-7

psychiatrie ; psychoterapie ; duševní poruchy : diagnóza : klasifikace ; psychodynamická psychoterapie

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE


Trénink paměti pro seniory : prevence Alzheimerovy choroby a dalších závažných onemocnění / Jitka Suchá, Eva Jarolímová. — 1. vydání. — Brno : Edika, 2017. — 152 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-266-0570-6

psychologie, klinická psychologie ; geriatrie ; demence : prevence a kontrola ; Alzheimerova nemoc : prevence a kontrola ; paměť ; učení ; kreativita ; myšlení ; staříNáročné otcovství : být otcem dítěte s postižením / Monika Kunhartová, Miloň Potměšil, Petra Potměšilová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 218 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3600-9

sociologie ; pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; postižené děti ; výchova dítěte ; vztahy mezi otcem a dítětem ; rodinné vztahy ; rodičovství ; výzkumJazyk těla : tělesná dynamika charakterových struktur / Alexander Lowen ; přeložila Hana Antonínová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 381 stran : ilustrace ; — (Spektrum ;; 106) ISBN 978-80-262-1185-3

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; psychofyziologie ; psychoanalýza ; charakter ; psychosomatické poruchy

nahoru

PSYCHOTERAPIE


Jazyk těla : tělesná dynamika charakterových struktur / Alexander Lowen ; přeložila Hana Antonínová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 381 stran : ilustrace ; — (Spektrum ;; 106) ISBN 978-80-262-1185-3

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; psychofyziologie ; psychoanalýza ; charakter ; psychosomatické poruchyTrauma a paměť / Peter A. Levine ; přeložil Kamil Pinta. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Maitrea, 2017. — 181 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-7500-253-2

psychoterapie ; neurovědy ; psychické trauma ; paměť ; neurovědy ; psychoterapie ; psychofyziologieOperacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2 : manuál pro diagnostiku a plánování léčby / Pracovní skupina OPD (eds.) ; český překlad připravili a odborně redigovali Roman Telerovský a David Holub. — První české vydání. — Praha : Hogrefe – Testcentrum, 2013. — 365 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-86471-45-7

psychiatrie ; psychoterapie ; duševní poruchy : diagnóza : klasifikace ; psychodynamická psychoterapie

nahoru

SOCIOLOGIE


Náročné otcovství : být otcem dítěte s postižením / Monika Kunhartová, Miloň Potměšil, Petra Potměšilová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 218 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3600-9

sociologie ; pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; postižené děti ; výchova dítěte ; vztahy mezi otcem a dítětem ; rodinné vztahy ; rodičovství ; výzkum

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA


Metodika MV-generálního ředitelství HZS ČR : k vydání nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení prostředků požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2014. — 4 strany ; — (112,; Roč. 13, č. 8- příloha 2014)

státní správa ; požáry : prevence a kontrola : zákonodárství a právo ; záchranná práce : organizace a řízení ; státní správa ; bezpečnost : normy : zákonodárství a právoVyhláška č. 246/2001 Sb. : ze dne 29. června 2001 ; změna : Vyhláška č. 221/2014 Sb. : o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2014. — 32 stran ; — (112,; Roč. 13, č. 12- příloha 2014)

ustanovení a nařízení ; hasicí systémy : normy : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti : normy : zákonodárství a právo ; požáry : prevence a kontrola ; bezpečnostní opatření : normy : zákonodárství a právo ; zařízení – design a konstrukce : normy : zákonodárství a právo ; orientační tabule a značení : normy ; státní správa ; státní správaSměrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-55649-19/PO-OKR-2013 : ze dne 7. listopadu 2013 o stanovení postupů a působností orgánů obce a orgánů kraje při vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb, o krizovém řízení a o změné některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. / ministr Martin Pecina ; generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2014. — 4 strany ; — (112,; Roč. 13, č. 2- příloha 2014)

státní správa ; právo, zákonodárství ; vláda ; státní správa ; populace ; bezpečnostní opatření : normy : zákonodárství a právo ; registrace ; řízení rizik : normy : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti : normy : zákonodárství a právo

nahoru

TECHNIKA


Vyhláška č. 69/2014 Sb. : ze dne 2. dubna 2014 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany / generální ředitel HZS ČR Jakub Nebesář ; ministr Chovanec. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2014. — 15 stran ; — (112,; Roč. 13, č. 5- příloha 2014)

technika ; právo, zákonodárství ; požáry : prevence a kontrola : zákonodárství a právo ; záchranná práce : normy : zákonodárství a právo ; vybavení a zásobování : normy

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ


Bezpečnost a záchrana u vody : hladinová služba / Jan Sedláček. — 1. vydání. — Praha : Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, [2000]. — 75 stran : ilustrace ; — (Záchranář) ISBN 80-902805-2-8

veřejné zdravotnictví ; urgentní lékařství ; urgentní zdravotnické služby ; utonutí neúplné ; záchranná práce ; Červený kříž ; dobrovolní pracovníci ; voda ; sporty ; první pomoc ; prevence úrazůNutrition support for the critically ill patient : a guide to practice / edited by Gail Cresci. — Boca Raton : Taylor & Francis, 2005. — 686 stran : ilustrováno ; ISBN 978-0-8493-2153-5

nutriční podpora ; kritický stav ; nutriční nároky ; urgentní lékařství ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční vědy ; klinické lékařství

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ


Bezpečnost a záchrana u vody : hladinová služba / Jan Sedláček. — 1. vydání. — Praha : Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, [2000]. — 75 stran : ilustrace ; — (Záchranář) ISBN 80-902805-2-8

veřejné zdravotnictví ; urgentní lékařství ; urgentní zdravotnické služby ; utonutí neúplné ; záchranná práce ; Červený kříž ; dobrovolní pracovníci ; voda ; sporty ; první pomoc ; prevence úrazůKardiovaskulární onemocnění v České republice v letech 1965-2014 a faktory, které je ovlivňovaly / Jan Bruthans. — První vydání. — Praha : Gasset, 2017. — 175 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-87079-54-6

veřejné zdravotnictví ; epidemiologie ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci : epidemiologie : mortalita ; sociálně ekonomické faktory ; rizikové faktory ; veřejné zdravotnické služby ; životní styl ; zdravotní stav ; dějiny 20. století ; dějiny 21. stoletíPrávo pro zdravotnické pracovníky / Lukáš Prudil. — 2., doplněné a upravené vydání. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. — xvi, 155 stran ; — (Právo prakticky) ISBN 978-80-7552-507-9

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zdravotničtí pracovníci : zákonodárství a právo ; práva pacientů ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ


Peritoneal carcinomatosis : a multidisciplinary approach / edited by Wim P. Ceelen. — New York : Springer, [2007]. — xxxi, 533 stran : ilustrováno ; — (Cancer treatment and research ;; 134) ISBN 978-0-387-48991-9

vnitřní lékařství ; onkologie ; peritoneální nádory : terapie ; týmová péče o pacienty ; klinické lékařstvíMetabolic issues of clinical nutrition / editors Simon P. Allison, Vay Liang W. Go. — Basel : Karger, [2004]. — xiv, 271 stran : ilustrováno ; — (Nestle´ Nutrition workshop series. Clinical & performance program,; vol. 9) ISBN 3-8055-7756-7

klinické lékařství ; fyziologie výživy ; metabolické nemoci ; poruchy výživy ; nutriční vědy ; diabetes mellitus 2. typu ; dietoterapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; vnitřní lékařství

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA


Smrdíš / Jiří Drahota. — První vydání. — Praha : Galén, [2016]. — 81 stran ; ISBN 978-80-7492-280-0

zdravotní výchova ; odvykání kouření ; životní styl ; zdraví – znalosti, postoje, praxe