Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

CINAHL Complete

cinahllogoCinahl (Cumullative Index of Nursing and Allied Health Literature) je databáze zaměřená na literaturu z oblasti ošetřovatelství a pomocných zdravotnických oborů. Obsahuje bibliografické záznamy cca 5 mil. článků z 5 400 časopisů z těchto oborů, přičemž pro více než 1 400 časopisů jsou dostupné i fulltexty článků. Retrospektiva zpracování sahá u některých časopisů až do roku 1937. Uvádí se, že asi 55% záznamů Cinahl je unikátních ve srovnání s Medline.

Producent: EBSCO

  Licencovaný zdroj

Vzdálený přístup

Tutoriály v češtině – vyhledávání v rozhraní EBSCOHost

Tutoriály v angličtině