Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

V budově Sokolská 31 (Lékařský dům) probíhá rekonstrukce.

Provoz čítárny není přerušen.

více informací

Květen 2017

Nové knihy ve fondu NLK


nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE


Jak překonat alergie / Leo Galland, Jonathan Galland ; z anglického originálu The allergy solution přeložila Libuše Mohelská. — Vydání první. — Praha : Beta, 2017. — 333 stran ; ISBN 978-80-7306-909-4

alergologie a imunologie ; alergie : prevence a kontrola ; imunitní systém – jevy : fyziologie ; vystavení vlivu životního prostředí ; zdravý životní styl

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Akupresúra pre každého / Juraj Grman. — Vydanie prvé. — Bratislava : Medipress, 1991. — 46 stran : ilustrace ; — (Zdravie pre všetkých) ISBN 80-85315-00-9

alternativní lékařství ; akupresura : metody ; akupunkturní body ; akupunkturní dráhyVybrané wellness procedury / editor: Alena Malcová. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. — 47 stran ; ISBN 978-80-87723-29-6

tělovýchovné lékařství ; alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; hydroterapie ; masáž ; balneologie ; podpora zdravíBachovy květy : pomoc z přírody pro vaše děti / Lenka Červená. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Maitrea, 2017. — 100 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7500-229-7

alternativní lékařství ; květinové esence : terapeutické užití ; emoční nastavení ; poruchy přizpůsobení ; psychický stres : terapie ; dítě ; mladistvíLéčení včelími produkty / Štefan Demeter ; ze slovenského originálu Liečenie včelími produktmi přeložila Miroslava Lánská. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2017. — 176 stran : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-070-4

alternativní lékařství ; komplementární terapie : metody ; apiterapie : metody

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015 : souhrn doporučení / editor českého překladu Anatolij Truhlář. — České Budějovice : MEDIPRAX CB s.r.o., 2015. — 74 stran : ilustrace ; — (Urgentní medicína,; Ročník 18, mimořádné vydání, 2015)

urgentní lékařství ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; resuscitační směrnice ; konsensus ; kardiopulmonální resuscitace rozšířená ; první pomoc ; studium lékařství specializační postgraduální ; lékařská etika ; novorozenec ; dítě ; dospělí

nahoru

ANGIOLOGIE


Kompendium – plicní hypertenze. — Praha : I.M.P. – International Medical Publication, 2015. — 24 stran : ilustrace ; — (Causa subita,; Ročník 15, 2. kompendium, 2015)

pneumologie a ftizeologie ; angiologie ; plicní hypertenze : diagnóza : etiologie : terapie ; prostaglandiny : terapeutické užití ; antagonisté endotelinového receptoru : terapeutické užití ; inhibitory fosfodiesterázy 3 : terapeutické užití ; časná diagnóza ; management nemoci ; analýza přežití

nahoru

BAKTERIOLOGIE


Bakterielle Infektionskrankheiten der Haut / Niels K.Veien. — [Ballerup] : Leo Pharmazeutische Produkte, 1999. — 50 stran : ilustrace ; — (Leo Themenbuch) ISBN 87-89468-40-6

dermatovenerologie ; bakteriologie ; bakteriální nemoci kůže : diagnóza : klasifikace : terapie

nahoru

BALNEOLOGIE


Kúpele na starých pohĺadniciach / Martin Kostelník. — 1. vydanie. — Bratislava : DAJAMA ; 2013. — 96 stran : ilustrace (převážně barevné), mapa ; ISBN 978-80-8136-019-0

humanitní vědy a umění ; balneologie ; balneologie : dějiny ; lázně : dějiny ; koupele : dějiny

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ


Můj dědeček MUDr. Karel Uzel / Radim Uzel. — První vydání. — Praha : Epocha, 2017. — 145 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7557-061-1

dějiny lékařství ; gynekologie a porodnictví ; dějiny lékařství ; porodnictví : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; lékaři ; humanitní vědy a umění

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE


Diagnosis and management of tinea capitis / R. J. Hay. — London : Hacourt Publishers Ltd, [1999]. — 86 stran : ilustrace ;

dermatovenerologie ; tinea capitis : diagnóza : terapie ; diferenciální diagnóza ; mikrobiologické techniky ; antifungální látkyBakterielle Infektionskrankheiten der Haut / Niels K.Veien. — [Ballerup] : Leo Pharmazeutische Produkte, 1999. — 50 stran : ilustrace ; — (Leo Themenbuch) ISBN 87-89468-40-6

dermatovenerologie ; bakteriologie ; bakteriální nemoci kůže : diagnóza : klasifikace : terapie

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE


Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění / Jiří Vítovec, Jindřich Špinar, Lenka Špinarová a kolektiv. — 3., zcela přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — xv, 237 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-247-4713-2

farmacie a farmakologie ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci : farmakoterapie6. edukační sympozium ČNS Budoucnost farmakoterapie v nefrologii a Jan Brod memorial lecture : 22.-23. 4. 2015 Ostrava. — Praha : Tigis, 2015. — 60 stran : ilustrace ; — (Aktuality v nefrologii,; Ročník 21, číslo 1, příloha 2015)

farmacie a farmakologie ; nefrologie ; nemoci ledvin : farmakoterapie ; individualizovaná medicína

nahoru

FARMAKOTERAPIE


Léčba roztroušené sklerózy. — Praha : Farmakon Press, 2015. — 60 stran : ilustrace, tabulky ; — (Farmakoterapie,; Ročník 11, Supplmentum 2, 2015)

farmakoterapie ; neurologie ; roztroušená skleróza : farmakoterapie ; adjuvancia imunologická ; imunosupresiva ; monoklonální protilátky humanizované ; farmakovigilance

nahoru

GASTROENTEROLOGIE


33. český a slovenský gastroenterologický kongres : 12.-14. listopadu 2015, Praha : sborník abstrakt. — Praha : Ambit Media, 2015. — 39 stran : tabulky ; — (Gastroenterologie a hepatologie,; November 2015, Volume 69, S2)

gastroenterologie ; hepatologie ; nemoci trávicího systému : diagnóza : terapie

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA


Záblesk v temnotě : jak jsem žil s vědou : paměti II / Richard Dawkins ; z anglického originálu Brief candle in the dark přeložila Kateřina Ctiborová. — Vydání první. — Praha : Dybbuk, 2016. — 453 stran, xxiv stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7438-155-3

genetika, lékařská genetika ; humanitní vědy a umění ; biologická evoluce ; genetika ; věda ; náboženství a věda ; výzkum ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ


Můj dědeček MUDr. Karel Uzel / Radim Uzel. — První vydání. — Praha : Epocha, 2017. — 145 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7557-061-1

dějiny lékařství ; gynekologie a porodnictví ; dějiny lékařství ; porodnictví : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; lékaři ; humanitní vědy a umění

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ


Chronická lymfocytární leukemie a maligní lymfomy / Smolej L., Doubek M., Trněný M. et al. — Praha : Ambit Media, 2015. — 112 stran : ilustrace ; — (Klinická onkologie,; Ročník 28, supplementum 3, 2015)

onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; chronická lymfatická leukemie : diagnóza : terapie ; lymfom : diagnóza : klasifikace : terapie ; imunoterapie

nahoru

HEPATOLOGIE


33. český a slovenský gastroenterologický kongres : 12.-14. listopadu 2015, Praha : sborník abstrakt. — Praha : Ambit Media, 2015. — 39 stran : tabulky ; — (Gastroenterologie a hepatologie,; November 2015, Volume 69, S2)

gastroenterologie ; hepatologie ; nemoci trávicího systému : diagnóza : terapie

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ


Můj dědeček MUDr. Karel Uzel / Radim Uzel. — První vydání. — Praha : Epocha, 2017. — 145 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7557-061-1

dějiny lékařství ; gynekologie a porodnictví ; dějiny lékařství ; porodnictví : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; lékaři ; humanitní vědy a uměníKúpele na starých pohĺadniciach / Martin Kostelník. — 1. vydanie. — Bratislava : DAJAMA ; 2013. — 96 stran : ilustrace (převážně barevné), mapa ; ISBN 978-80-8136-019-0

humanitní vědy a umění ; balneologie ; balneologie : dějiny ; lázně : dějiny ; koupele : dějinyZáblesk v temnotě : jak jsem žil s vědou : paměti II / Richard Dawkins ; z anglického originálu Brief candle in the dark přeložila Kateřina Ctiborová. — Vydání první. — Praha : Dybbuk, 2016. — 453 stran, xxiv stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7438-155-3

genetika, lékařská genetika ; humanitní vědy a umění ; biologická evoluce ; genetika ; věda ; náboženství a věda ; výzkum ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

CHIRURGIE


XX. setkání pneumologů a IV. setkání pneumologů a pneumochirurgů : 4. června 2015, Emauzský klášter / pořadatelé Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP. — Semily : Geum, 2015. — 25 stran : ilustrace ; — (Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL,; Ročník, 12, suplementum 1, 2015)

pneumologie a ftizeologie ; chirurgie ; nemoci dýchacího systému : diagnóza : terapie ; hrudní chirurgie ; trachea : patologie ; mezioborová komunikace ; histologie ; hrudní chirurgické výkony ; plicní hypertenze

nahoru

KARDIOLOGIE


Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění / Jiří Vítovec, Jindřich Špinar, Lenka Špinarová a kolektiv. — 3., zcela přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — xv, 237 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-247-4713-2

farmacie a farmakologie ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci : farmakoterapieSrdeční selhání : vychází u příležitosti XXII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti konaného ve dnech 4.-7. května 2014 v Brně = Heart failure / hlavní editor Josef Kautzner, CSc, ko-editor Vojtěch Melenovský. — Praha : Mladá fronta, 2014. — 96 stran : ilustrace, tabulky ; — (Postgraduální medicína,; roč. 16, příloha 1, 2014)

kardiologie ; srdeční selhání : diagnóza : terapie ; akutní nemoc : terapie ; chronická nemoc : terapie ; diagnostické techniky kardiovaskulární ; defibrilátory implantabilní ; týmová péče o pacienty

nahoru

LÉKAŘSTVÍ


Typologie osobnosti v medicíně : lékaři, sestry, pacienti / Michal Čakrt. — Vydání 1. — Praha : Management Press, 2017. — 272 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7261-496-7

psychologie, klinická psychologie ; veřejné zdravotnictví ; lékařství ; testování osobnosti ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; vztah sestra-pacient ; interprofesionální vztahy ; komunikace ; psychologie aplikovaná

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE


Obsahuji davy : o mikrobech v nás, kolem nás a o jejich fascinujícím vlivu na náš život / Ed Yong ; překlad Filip Drlík. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2017. — 419 stran : barevné ilustrace ; — (Pod povrchem) ISBN 978-80-7555-027-9

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; tělo lidské ; mikrobiologie

nahoru

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, MOLEKULÁRNÍ MEDICÍNA


Klíčová úloha výzkumných biobank v současné aplikované molekulární onkologii a klinickém výzkumu = Essential role of research biobanks for contemporary applied molecular oncology and clinical research / Hrstka R., Michalová E. et al. — Praha : Ambit Media, 2015. — 99 stran : ilustrace ; — (Klinická onkologie,; Ročník 28, supplementum 2, 2015)

onkologie ; molekulární biologie, molekulární medicína ; nádory : diagnóza : terapie ; molekulární biologie ; banka biologického materiálu ; výzkum

nahoru

NEFROLOGIE


6. edukační sympozium ČNS Budoucnost farmakoterapie v nefrologii a Jan Brod memorial lecture : 22.-23. 4. 2015 Ostrava. — Praha : Tigis, 2015. — 60 stran : ilustrace ; — (Aktuality v nefrologii,; Ročník 21, číslo 1, příloha 2015)

farmacie a farmakologie ; nefrologie ; nemoci ledvin : farmakoterapie ; individualizovaná medicína

nahoru

NEUROLOGIE


Léčba roztroušené sklerózy. — Praha : Farmakon Press, 2015. — 60 stran : ilustrace, tabulky ; — (Farmakoterapie,; Ročník 11, Supplmentum 2, 2015)

farmakoterapie ; neurologie ; roztroušená skleróza : farmakoterapie ; adjuvancia imunologická ; imunosupresiva ; monoklonální protilátky humanizované ; farmakovigilance

nahoru

NEUROVĚDY


Váš mozek se dokáže uzdravit : pozoruhodné případy léčby a uzdravení využívající neuroplastcity mozku / Norman Doidge ; překlad: Eva Kadlecová. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2017. — 407 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-264-1432-2

psychoterapie ; neurovědy ; neurodegenerativní nemoci ; neuroplasticita ; psychoanalýza ; psychoterapie ; kazuistický přístup

nahoru

ONKOLOGIE


Chronická lymfocytární leukemie a maligní lymfomy / Smolej L., Doubek M., Trněný M. et al. — Praha : Ambit Media, 2015. — 112 stran : ilustrace ; — (Klinická onkologie,; Ročník 28, supplementum 3, 2015)

onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; chronická lymfatická leukemie : diagnóza : terapie ; lymfom : diagnóza : klasifikace : terapie ; imunoterapieImunoterapie v onkologii / kolektiv autorů. — Praha : Ambit Media, 2015. — 121 stran : ilustrace ; — (Klinická onkologie,; Ročník 28, supplementum 4, 2015)

onkologie ; nádory : terapie ; imunoterapie ; klinické lékařstvíXXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : sborník abstrakt = XXXIX. Brno oncology days and XXIX. conference for non-medical healthcare proffessionals : proceedings book : 8.- 10. 4. 2015, Brno. — Praha : Ambit Media, 2015. — 174 stran : ilustrace ; — (Klinická onkologie,; Ročník 28, supplementum 1, 2015)

onkologie ; nádory : diagnóza : terapie ; lékařská onkologie : metody : trendy ; pomocný zdravotnický personál ; asistenti lékařůKlíčová úloha výzkumných biobank v současné aplikované molekulární onkologii a klinickém výzkumu = Essential role of research biobanks for contemporary applied molecular oncology and clinical research / Hrstka R., Michalová E. et al. — Praha : Ambit Media, 2015. — 99 stran : ilustrace ; — (Klinická onkologie,; Ročník 28, supplementum 2, 2015)

onkologie ; molekulární biologie, molekulární medicína ; nádory : diagnóza : terapie ; molekulární biologie ; banka biologického materiálu ; výzkum

nahoru

PEDAGOGIKA


Základy odborné práce / Věra Radváková, Tomáš Sigmund. — Vydání první. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2016. — 125 stran : ilustrace, mapy ; ISBN 978-80-245-2162-6

pedagogika ; studium vysokoškolské ; věda ; systémová teorie ; publikování ; výzkum ; informační věda ; profesionální etika

nahoru

PEDIATRIE


Dítě od početí do puberty : 1500 otázek a odpovědí / Miloš Velemínský, Miloš Velemínský [jr.] ; fotografie Markéta Navrátilová, Marcel Pašek, Jana Krajíčková, Romana Hrubá, Anna Petrželová, Stanislav Juhaňák, Lucie Vernerová, Julie Klimentová ; ilustrace Iveta Autratová, Jiří Hlaváček, Dagmar Ježková, Majka Tichá. — 4. vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 443 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-148-3

pediatrie ; péče o dítě ; primární prevence ; prevence úrazů ; vývoj dítěte ; těhotenství ; nemoc ; dítě

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE


XX. setkání pneumologů a IV. setkání pneumologů a pneumochirurgů : 4. června 2015, Emauzský klášter / pořadatelé Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP. — Semily : Geum, 2015. — 25 stran : ilustrace ; — (Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL,; Ročník, 12, suplementum 1, 2015)

pneumologie a ftizeologie ; chirurgie ; nemoci dýchacího systému : diagnóza : terapie ; hrudní chirurgie ; trachea : patologie ; mezioborová komunikace ; histologie ; hrudní chirurgické výkony ; plicní hypertenzeKompendium – plicní hypertenze. — Praha : I.M.P. – International Medical Publication, 2015. — 24 stran : ilustrace ; — (Causa subita,; Ročník 15, 2. kompendium, 2015)

pneumologie a ftizeologie ; angiologie ; plicní hypertenze : diagnóza : etiologie : terapie ; prostaglandiny : terapeutické užití ; antagonisté endotelinového receptoru : terapeutické užití ; inhibitory fosfodiesterázy 3 : terapeutické užití ; časná diagnóza ; management nemoci ; analýza přežitíChronická plicní hypertenze / Pavel Jansa, Michael Aschermann a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 378 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-525-5

pneumologie a ftizeologie ; vnitřní lékařství ; plicní hypertenze : diagnóza : patofyziologie : terapie ; chronická nemoc

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE


Před úsvitem, po ránu : eseje o dětech a rodičích / František Koukolík. — Vydání druhé, přepracované. — Praha : Karolinum, 2017. — 239 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3634-4

psychologie, klinická psychologie ; rodičovství ; dětská psychologie ; vývojová psychologie ; mozek ; neuropsychologie ; biologická evoluceSociální dovednosti v praxi / David Fontana ; z anglického originálu Social skills at work přeložila Alice Zavadilová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 119 stran ; ISBN 978-80-262-1197-6

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; interpersonální vztahy ; komunikace ; sociální dovednosti ; chování a mechanismy chování ; sebezhodnocení (psychologie)Typologie osobnosti v medicíně : lékaři, sestry, pacienti / Michal Čakrt. — Vydání 1. — Praha : Management Press, 2017. — 272 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7261-496-7

psychologie, klinická psychologie ; veřejné zdravotnictví ; lékařství ; testování osobnosti ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; vztah sestra-pacient ; interprofesionální vztahy ; komunikace ; psychologie aplikovaná

nahoru

PSYCHOTERAPIE


Váš mozek se dokáže uzdravit : pozoruhodné případy léčby a uzdravení využívající neuroplastcity mozku / Norman Doidge ; překlad: Eva Kadlecová. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2017. — 407 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-264-1432-2

psychoterapie ; neurovědy ; neurodegenerativní nemoci ; neuroplasticita ; psychoanalýza ; psychoterapie ; kazuistický přístupPraxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin / Leona Němcová, Jan Svoboda. — 1. vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 185 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-253-4

sociální lékařství ; psychoterapie ; sociální práce ; skupinová psychoterapie ; rozvoj osobnosti ; sociální facilitace ; poradenstvíHra v terapii / Milan Valenta, Pavel Humpolíček a kol.. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 254 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1190-7

psychoterapie ; terapie hrou ; behaviorální terapie ; psychoterapie ; hra a hračky ; gestalt terapieZáklady psychoterapie / Stanislav Kratochvíl. — 7. vydání. — Praha : Portál, 2017. — 403 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1227-0

psychoterapie ; psychoterapie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA


Vybrané wellness procedury / editor: Alena Malcová. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. — 47 stran ; ISBN 978-80-87723-29-6

tělovýchovné lékařství ; alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; hydroterapie ; masáž ; balneologie ; podpora zdraví

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ


Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice / Jitka Vacková a kolektiv. — Vydání první. — Praha : NLN, s. r. o., 2016. — 313 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7422-470-6

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; sociální determinanty zdraví ; zdravotní stav ; zdraví menšin ; výzkum ; emigranti a imigrantiPraxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin / Leona Němcová, Jan Svoboda. — 1. vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 185 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-253-4

sociální lékařství ; psychoterapie ; sociální práce ; skupinová psychoterapie ; rozvoj osobnosti ; sociální facilitace ; poradenství

nahoru

SOCIOLOGIE


Metody výzkumu a evaluace / Jan Hendl, Jiří Remr. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 372 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1192-1

věda a výzkum ; sociologie ; sociální vědy ; věda : metody ; výzkum ; empirický výzkumSociální dovednosti v praxi / David Fontana ; z anglického originálu Social skills at work přeložila Alice Zavadilová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 119 stran ; ISBN 978-80-262-1197-6

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; interpersonální vztahy ; komunikace ; sociální dovednosti ; chování a mechanismy chování ; sebezhodnocení (psychologie)

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ


Vybrané wellness procedury / editor: Alena Malcová. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. — 47 stran ; ISBN 978-80-87723-29-6

tělovýchovné lékařství ; alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; hydroterapie ; masáž ; balneologie ; podpora zdraví

nahoru

TRANSPLANTOLOGIE


Guide of recommendations for quality assurance programmes in the deceased donation process / edited and produced by Grupo Aula Me´dica ; developed by Dopki project funded by the European Commision. — Madrid : Grupo Aula Me´dic], [2009]. — 79 stran : ilustrace ; ISBN 978-84-7885-485-1

transplantologie ; dárci tkání ; získávání tkání a orgánů ; výběr dárců ; řízení kvality ; mezinárodní spolupráce

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ


Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015 : souhrn doporučení / editor českého překladu Anatolij Truhlář. — České Budějovice : MEDIPRAX CB s.r.o., 2015. — 74 stran : ilustrace ; — (Urgentní medicína,; Ročník 18, mimořádné vydání, 2015)

urgentní lékařství ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; resuscitační směrnice ; konsensus ; kardiopulmonální resuscitace rozšířená ; první pomoc ; studium lékařství specializační postgraduální ; lékařská etika ; novorozenec ; dítě ; dospělí

nahoru

VĚDA A VÝZKUM


Metody výzkumu a evaluace / Jan Hendl, Jiří Remr. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 372 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1192-1

věda a výzkum ; sociologie ; sociální vědy ; věda : metody ; výzkum ; empirický výzkum

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ


Typologie osobnosti v medicíně : lékaři, sestry, pacienti / Michal Čakrt. — Vydání 1. — Praha : Management Press, 2017. — 272 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7261-496-7

psychologie, klinická psychologie ; veřejné zdravotnictví ; lékařství ; testování osobnosti ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; vztah sestra-pacient ; interprofesionální vztahy ; komunikace ; psychologie aplikovanáPhysical activity – the cheapest and natural form of prevention. — Prague : National Institute of Public Health : 2015. — 96 stran : ilustrace, tabulky ; — (Central European journal of public health,; Vol. 23, Supplement, November 2015)

veřejné zdravotnictví ; postoj ke zdraví ; primární prevence ; pohybová aktivita ; cvičení ; životní stylSociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice / Jitka Vacková a kolektiv. — Vydání první. — Praha : NLN, s. r. o., 2016. — 313 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7422-470-6

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; sociální determinanty zdraví ; zdravotní stav ; zdraví menšin ; výzkum ; emigranti a imigranti

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ


Chronická plicní hypertenze / Pavel Jansa, Michael Aschermann a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 378 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-525-5

pneumologie a ftizeologie ; vnitřní lékařství ; plicní hypertenze : diagnóza : patofyziologie : terapie ; chronická nemoc

nahoru

ZÁJMY A ZÁLIBY


Kuchařka při onemocnění ledvin : 109 receptů / Růžena Milatová, Marek Novotný. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, spol. s r.o., 2017. — 93 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7429-809-7

zájmy a záliby ; nemoci ledvin : dietoterapie ; dietetika ; vaření

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ


Co všechno nám pomáhá ? / Martina Špinková. — Praha : Cesta domů, 2017. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ;

zdravotně postižení ; postižení ; pomůcky pro sebeobsluhu ; pomáhající chování