Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

OVI Květen 2017

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015 : souhrn doporučení / editor českého překladu Anatolij Truhlář. — České Budějovice : MEDIPRAX CB s.r.o., 2015. — 74 stran : ilustrace ; — (Urgentní medicína,; Ročník 18, mimořádné vydání, 2015)

urgentní lékařství ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; resuscitační směrnice ; konsensus ; kardiopulmonální resuscitace rozšířená ; první pomoc ; studium lékařství specializační postgraduální ; lékařská etika ; novorozenec ; dítě ; dospělí

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Zákon o zadávání veřejných zakázek : komentář / David Dvořák, Tomáš Machurek, Petr Novotný, Milan Šebesta a kolektiv. — 1. vydání. — V Praze : C. H. Beck,, 2017. — xix, 1294 stran ; — (Velké komentáře) ISBN 978-80-7400-651-7

státní správa ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; podnikání ; veřejný sektor ; ekonomické soutěžení ; obchod ; smlouvy ; zákonodárství jako téma

Náklady řízení / Karel Svoboda, Miroslav Hromada, Jiří Levý, David Vláčil, Šárka Tlášková, Tomáš Pirk. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xxii, 272 stran ; — (Právní praxe) ISBN 978-80-7400-650-0

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; občanská práva ; role soudu ; soukromý sektor ; ekonomika

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Univerzita v Olomouci (1573-2013) / Jiří Fiala, Zdeněk Kašpar, Leoš Mlčák, Miloslav Urbášek. — 2., upravené vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. — 189 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimilie ; ISBN 978-80-244-3363-9

pedagogika ; humanitní vědy a umění ; univerzity : dějiny ; studium vysokoškolské : dějiny ; ubytovací zařízení : dějiny ; dějiny novověku 1601-

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Základní práva. Pavel Molek. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 549 stran ; — (Lidská práva) ISBN 978-80-7552-167-5

právo, zákonodárství ; lidská práva ; lidská práva ; občanská práva ; porušování lidských práv ; soukromí ; rodina ; zákonodárství jako téma ; důstojnost lidského života

nahoru

PEDAGOGIKA

Didaktika dospělých / Lucie Zormanová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 223 stran : ilustrace ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-0051-4

pedagogika ; výchova, vzdělávání ; kontinuální vzdělávání ; dospělí

Univerzita v Olomouci (1573-2013) / Jiří Fiala, Zdeněk Kašpar, Leoš Mlčák, Miloslav Urbášek. — 2., upravené vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. — 189 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimilie ; ISBN 978-80-244-3363-9

pedagogika ; humanitní vědy a umění ; univerzity : dějiny ; studium vysokoškolské : dějiny ; ubytovací zařízení : dějiny ; dějiny novověku 1601-

Školství : školský zákon, vyhlášky, předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školy a školská zařízení, dotace, školní stravování, maturity, výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, pedagogičtí pracovníci, vysoké školství : velká novela školského zákona : redakční uzávěrka 10. 4. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 688 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1194) ISBN 978-80-7488-226-5

právo, zákonodárství ; pedagogika ; výchova, vzdělávání ; školy ; zákonodárství jako téma

Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945-1969 / Pavel Urbášek, Jiří Pulec. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. — 433 stran ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-2979-3

pedagogika ; univerzity : dějiny ; výchova, vzdělávání : dějiny ; studium vysokoškolské : dějiny ; socialismus ; dějiny 20. století

Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace / Pavel Urbášek. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. — 234 stran ; ISBN 978-80-244-1879-7

pedagogika ; studium vysokoškolské : dějiny ; socialismus ; dějiny 20. století ; výchova, vzdělávání : dějiny ; univerzity : dějiny

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Zákon o pojišťovnictví : komentář / Vladimír Přikryl, Jana Čechová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xxvi, 474 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-546-8

pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; pojištění : zákonodárství a právo

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Zákon o pojišťovnictví : komentář / Vladimír Přikryl, Jana Čechová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xxvi, 474 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-546-8

pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; pojištění : zákonodárství a právo

Ochrana zdraví : ochrana veřejného zdraví : ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek : redakční uzávěrka 1. 5. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 160 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1196) ISBN 978-80-7488-228-9

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; ochrana veřejného zdraví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; zákonodárství jako téma

Zákon o zadávání veřejných zakázek : komentář / David Dvořák, Tomáš Machurek, Petr Novotný, Milan Šebesta a kolektiv. — 1. vydání. — V Praze : C. H. Beck,, 2017. — xix, 1294 stran ; — (Velké komentáře) ISBN 978-80-7400-651-7

státní správa ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; podnikání ; veřejný sektor ; ekonomické soutěžení ; obchod ; smlouvy ; zákonodárství jako téma

Katastr nemovitostí : velká novela katastrální vyhlášky od 1. 4. 2017 ; zeměměřictví ; pozemkové úpravy a úřady : redakční uzávěrka 17. 4. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 272 stran : plány, ilustrace, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1195) ISBN 978-80-7488-227-2

právo, zákonodárství ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo ; databáze faktografické : zákonodárství a právo ; geografická kartografie ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; stavební zákony ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; státní správa

Autorské právo ; Průmyslová práva : autorský zákon, užitné a průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy, ochranné známky, označení původu, topografie polovodičových prvků, biotechnologie, odrůdy rostlin, patentoví zástupci, vymáhání práv duševního vlastnictví, vybraná ustanovení souvisejících předpisů, přehled mezinárodního a evropského práva duševního vlastnictví : velká novela autorského zákona od 20. 4. 2017 : redakcní uzávěrka 10. 4. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1193) ISBN 978-80-7488-225-8

právo, zákonodárství ; autorské právo ; průmysl : zákonodárství a právo ; vlastnictví : zákonodárství a právo

Školství : školský zákon, vyhlášky, předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školy a školská zařízení, dotace, školní stravování, maturity, výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, pedagogičtí pracovníci, vysoké školství : velká novela školského zákona : redakční uzávěrka 10. 4. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 688 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1194) ISBN 978-80-7488-226-5

právo, zákonodárství ; pedagogika ; výchova, vzdělávání ; školy ; zákonodárství jako téma

Náklady řízení / Karel Svoboda, Miroslav Hromada, Jiří Levý, David Vláčil, Šárka Tlášková, Tomáš Pirk. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xxii, 272 stran ; — (Právní praxe) ISBN 978-80-7400-650-0

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; občanská práva ; role soudu ; soukromý sektor ; ekonomika

Základní práva. Pavel Molek. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 549 stran ; — (Lidská práva) ISBN 978-80-7552-167-5

právo, zákonodárství ; lidská práva ; lidská práva ; občanská práva ; porušování lidských práv ; soukromí ; rodina ; zákonodárství jako téma ; důstojnost lidského života

nahoru

RADIAČNÍ OCHRANA

Vliv provozu úpravny uranových rud MAPE Mydlovary na zdravotní stav jejích zaměstnanců a obyvatel v okolí / Friedo Zölzer, Renata Havránková a kolektiv. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. — 124 stran : ilustrace, mapy ; ISBN 978-80-7422-468-3

radiační ochrana ; radiační expozice : prevence a kontrola ; vystavení vlivu životního prostředí ; pracovní expozice ; riziko ; uran ; radon ; pracoviště ; populace ; zdravotní stav

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice / Jitka Vacková a kolektiv. — Vydání první. — Praha : NLN, s. r. o., 2016. — 313 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7422-470-6

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; sociální determinanty zdraví ; zdravotní stav ; zdraví menšin ; výzkum ; emigranti a imigranti

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Strategické plánování ve veřejné správě / Jana Krbová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — 143 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7552-587-1

státní správa ; státní správa ; organizace a řízení ; strategické plánování

Zákon o zadávání veřejných zakázek : komentář / David Dvořák, Tomáš Machurek, Petr Novotný, Milan Šebesta a kolektiv. — 1. vydání. — V Praze : C. H. Beck,, 2017. — xix, 1294 stran ; — (Velké komentáře) ISBN 978-80-7400-651-7

státní správa ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; podnikání ; veřejný sektor ; ekonomické soutěžení ; obchod ; smlouvy ; zákonodárství jako téma

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015 : souhrn doporučení / editor českého překladu Anatolij Truhlář. — České Budějovice : MEDIPRAX CB s.r.o., 2015. — 74 stran : ilustrace ; — (Urgentní medicína,; Ročník 18, mimořádné vydání, 2015)

urgentní lékařství ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; resuscitační směrnice ; konsensus ; kardiopulmonální resuscitace rozšířená ; první pomoc ; studium lékařství specializační postgraduální ; lékařská etika ; novorozenec ; dítě ; dospělí

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice / Jitka Vacková a kolektiv. — Vydání první. — Praha : NLN, s. r. o., 2016. — 313 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7422-470-6

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; sociální determinanty zdraví ; zdravotní stav ; zdraví menšin ; výzkum ; emigranti a imigranti

Ochrana zdraví : ochrana veřejného zdraví : ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek : redakční uzávěrka 1. 5. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 160 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1196) ISBN 978-80-7488-228-9

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; ochrana veřejného zdraví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; zákonodárství jako téma