Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Od 16. 2. otevřeno výdejní okénko

pro výdej všech předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a pro vracení všech výpůjček
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY:
PO-PÁ 10:00 – 15:00

více informací

Červen 2017

Nové knihy ve fondu NLK


nahoru

ADIKTOLOGIE


Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí / Milan Valenta a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. — 209 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5087-2

psychoterapie ; adiktologie ; uživatelé drog ; krizové intervence ; psychodrama ; skupinová psychoterapie ; průzkumy a dotazníky ; výzkum ; sociologie

nahoru

ALGEZIOLOGIE


Reviews from plenary session speakers at the 15th World Congress on Pain : Buenos Aires, October 6-11, 2014. — Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015. — 135 stran : ilustrace, tabulky ; — (Pain,; VoIume 156, no.4, Supplement 1, April 2015)

algeziologie ; management bolesti ; chronická bolest : terapie ; nádorová bolest : terapie

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Život bez hormonální antikoncepce / Adéla Nováková a kol. ; ilustrace: Kamila Kubátová a Kateřina Machytková. — 1. vydání. — Praha : Kořeny – Suchý Radek, 2017. — 310 stran : ilustrace (částečně barevné), portréty ; ISBN 978-80-906629-4-0

gynekologie a porodnictví ; alternativní lékařství ; antikoncepční chování ; antikoncepční látky ženské : škodlivé účinky ; zdravé chování ; určení ovulace ; metody přirozeného plánování rodičovství ; kazuistický přístup

nahoru

BIOLOGIE


Červená královna : sexualita a vývoj lidské přirozenosti / Matt Ridley ; z anglického originálu The red queen. Sex and the evolution of human nature přeložil Martin Konvička. — Třetí vydání v českém jazyce, v nakladatelstvích Dokořán a Argo první. — Praha : Argo; 2017. — 303 stran ; — (Zip ;; svazek 55) ISBN 978-80-7363-828-3

biologie ; genetika, lékařská genetika ; sexuologie ; biologická evoluce ; psychologie ; reprodukční chování ; sexuální chování ; sexualita ; sexuální chování zvířat ; sexuální diferenciace ; fylogeneze

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ


Fakta a poznámky k mému budoucímu nekrologu I. : vzpomínky pražského lékaře na léta 1770-1799 / Jan Theobald Held ; Jindřich Květ a Daniela Tinková (eds.). — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 647 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, 1 plán, noty, faksimile ; — (Paměť ;; sv. 90) ISBN 978-80-200-2653-8

dějiny lékařství ; humanitní vědy a umění ; dějiny lékařství ; umění : dějiny ; dějiny 18. století ; dějiny 19. století ; lékařiJan Janský : vynálezci a vynálezy : životopisný komiks k výstavě Národního muzea Vynálezci a vynálezy konané od 27. 9. 2011 do 1. 5. 2012 / autor Daniela Renčová. — Vydání první. — Praha : Národní muzeum, 2011. — 12 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7036-103-0

hematologie a transfuzní lékařství ; dějiny lékařství ; hematologie : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; hematologické testy ; věda ; významné osobnostiJan Evangelista Purkyně : vynálezci a vynálezy : životopisný komiks k výstavě Národního muzea Vynálezci a vynálezy konané od 27. 9. 2011 do 1. 5. 2012 / autor Irina Melnik. — Vydání první. — Praha : Národní muzeum, 2011. — 12 stran : vše ilustrované ; ISBN 978-80-7036-339-3

fyziologie ; dějiny lékařství ; dějiny lékařství ; dějiny 17. století ; dějiny 18. století ; významné osobnosti ; fyziologie : dějiny ; věda : dějiny

nahoru

FYZIOLOGIE


Jan Evangelista Purkyně : vynálezci a vynálezy : životopisný komiks k výstavě Národního muzea Vynálezci a vynálezy konané od 27. 9. 2011 do 1. 5. 2012 / autor Irina Melnik. — Vydání první. — Praha : Národní muzeum, 2011. — 12 stran : vše ilustrované ; ISBN 978-80-7036-339-3

fyziologie ; dějiny lékařství ; dějiny lékařství ; dějiny 17. století ; dějiny 18. století ; významné osobnosti ; fyziologie : dějiny ; věda : dějinyPatofyziologie pro zdravotnické obory / Nair Muralitharan, Ian Peate ; přeložila: Hana Pospíšilová. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2017. — x, 245 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-0229-7

patologie ; fyziologie ; patologie ; fyziologieVyšetření a výzkum mozku : pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory : základní principy stavby a funkce mozku, zobrazovací metody – vyšetření struktury mozku, funkční metody – vyšetření činnosti mozku, lidský mozek a psychické procesy / Miroslav Orel, Roman Procházka a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 168 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; — (Psyché) ISBN 978-80-247-5539-7

fyziologie ; neurologie ; mozek : anatomie a histologie : fyziologie ; neurofyziologie ; neuropsychologie ; diagnostické techniky neurologické ; neurologické vyšetření

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA


Červená královna : sexualita a vývoj lidské přirozenosti / Matt Ridley ; z anglického originálu The red queen. Sex and the evolution of human nature přeložil Martin Konvička. — Třetí vydání v českém jazyce, v nakladatelstvích Dokořán a Argo první. — Praha : Argo; 2017. — 303 stran ; — (Zip ;; svazek 55) ISBN 978-80-7363-828-3

biologie ; genetika, lékařská genetika ; sexuologie ; biologická evoluce ; psychologie ; reprodukční chování ; sexuální chování ; sexualita ; sexuální chování zvířat ; sexuální diferenciace ; fylogeneze

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ


The human placenta / editor Roberto Romero. — New York : Elsevier, 2015. — 206 stran : ilustrace, tabulky ; — (American journal of obstetrics and gynecology,; Volume213, Number 4, Supplement October 2015)

gynekologie a porodnictví ; placenta ; nemoci placenty ; komplikace těhotenství ; komplikace poroduŽivot bez hormonální antikoncepce / Adéla Nováková a kol. ; ilustrace: Kamila Kubátová a Kateřina Machytková. — 1. vydání. — Praha : Kořeny – Suchý Radek, 2017. — 310 stran : ilustrace (částečně barevné), portréty ; ISBN 978-80-906629-4-0

gynekologie a porodnictví ; alternativní lékařství ; antikoncepční chování ; antikoncepční látky ženské : škodlivé účinky ; zdravé chování ; určení ovulace ; metody přirozeného plánování rodičovství ; kazuistický přístup

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ


Jan Janský : vynálezci a vynálezy : životopisný komiks k výstavě Národního muzea Vynálezci a vynálezy konané od 27. 9. 2011 do 1. 5. 2012 / autor Daniela Renčová. — Vydání první. — Praha : Národní muzeum, 2011. — 12 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7036-103-0

hematologie a transfuzní lékařství ; dějiny lékařství ; hematologie : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; hematologické testy ; věda ; významné osobnosti

nahoru

HEPATOLOGIE


Hepatitida C / Petr Urbánek. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 359 stran : ilustrace ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-4410-3

hepatologie ; infekční lékařství ; hepatitida C : diagnóza : epidemiologie : komplikace : terapie ; chronická hepatitida C ; jaterní cirhóza ; hepatocelulární karcinom ; antivirové látky

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ


Fakta a poznámky k mému budoucímu nekrologu I. : vzpomínky pražského lékaře na léta 1770-1799 / Jan Theobald Held ; Jindřich Květ a Daniela Tinková (eds.). — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 647 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, 1 plán, noty, faksimile ; — (Paměť ;; sv. 90) ISBN 978-80-200-2653-8

dějiny lékařství ; humanitní vědy a umění ; dějiny lékařství ; umění : dějiny ; dějiny 18. století ; dějiny 19. století ; lékařiLéthé a Mnémosyné : budoucnost paměti a minulost zapomnění / Michal Janata. — První vydání. — Praha : Dybbuk, 2017. — 316 stran ; ISBN 978-80-7438-168-3

psychologie, klinická psychologie ; humanitní vědy a umění ; paměť ; výzkum ; filosofie ; kognitivní neurověda ; percepce

nahoru

CHIRURGIE


Pochopitelné texty z chirurgie, traumatologie a ortopedie / Miroslav Nýdrle. — Vydání: první. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2017. — 245 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7013-586-0

ortopedie ; chirurgie ; traumatologie ; obory chirurgické

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ


Hepatitida C / Petr Urbánek. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 359 stran : ilustrace ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-4410-3

hepatologie ; infekční lékařství ; hepatitida C : diagnóza : epidemiologie : komplikace : terapie ; chronická hepatitida C ; jaterní cirhóza ; hepatocelulární karcinom ; antivirové látky

nahoru

KARDIOLOGIE


Akutní kardiologie / Jiří Kettner, Josef Kautzner et al.. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 634 stran : ilustrace (částečně barevné) ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-4422-6

kardiologie ; nemoci srdce ; akutní nemoc ; medicína založená na důkazechKardiorenální syndromy / Štefan Vítko, Věra Adámková ; předmluvou Prof. Claudia Ronca. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 130 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-527-9

kardiologie ; nefrologie ; kardiorenální syndrom

nahoru

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, MOLEKULÁRNÍ MEDICÍNA


Molekuly emocí : věda v pozadí medicíny těla a mysli / Candace B. Pert ; předmluva Deepak Chopra ; z anglického originálu “Molecules of emotion” přeložila Andrea Bačová. — Olomouc : ANAG, [2016]. — 366 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7554-049-2

molekulární biologie, molekulární medicína ; psychologie, klinická psychologie ; emoce ; biochemie ; psychofyziologie

nahoru

NEFROLOGIE


Kardiorenální syndromy / Štefan Vítko, Věra Adámková ; předmluvou Prof. Claudia Ronca. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 130 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-527-9

kardiologie ; nefrologie ; kardiorenální syndrom

nahoru

NEUROLOGIE


Vyšetření a výzkum mozku : pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory : základní principy stavby a funkce mozku, zobrazovací metody – vyšetření struktury mozku, funkční metody – vyšetření činnosti mozku, lidský mozek a psychické procesy / Miroslav Orel, Roman Procházka a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 168 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; — (Psyché) ISBN 978-80-247-5539-7

fyziologie ; neurologie ; mozek : anatomie a histologie : fyziologie ; neurofyziologie ; neuropsychologie ; diagnostické techniky neurologické ; neurologické vyšetřeníLéčebná rehabilitace u neurologických diagnóz. Jan Vacek, Ivana Wurstová, Jiří Kříž, Martina Hoskovcová, Yvona Angerová. — Praha : Raabe, [2017]. — 168 stran : ilustrace ; — (Rehabilitační a fyzikální terapie ;; 2) ISBN 978-80-7496-309-4

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; poliomyelitida ; postpoliomyelitický syndrom : diagnóza : etiologie : komplikace : rehabilitace : terapie ; neurorehabilitaceLéčebná rehabilitace u neurologických diagnóz. Pavla Formanová, Dobroslava Jandová. — Praha : Raabe, [2017]. — 246 stran : ilustrace, tabulky ; — (Rehabilitační a fyzikální terapie ;; 3) ISBN 978-80-7496-310-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; cévní mozková příhoda ; akutní nemoc ; rehabilitace po cévní mozkové příhodě

nahoru

OBEZITOLOGIE


Obézní planeta : past zvaná obezita a jak z ní uniknout / David Lewis & Margaret Leitchová ; z anglického originálu Fat planet přeložila Hana Šuláková. — Praha : Naše vojsko, 2017. — 315 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-206-1648-7

zdravotní výchova ; obezitologie ; obezita : epidemiologie : prevence a kontrola ; hmotnostní úbytek ; změny tělesné hmotnosti ; přijímání potravy ; fyziologie výživy ; životní styl ; emoce ; psychologie sociální

nahoru

ONKOLOGIE


WHO classification of head and neck tumours / edited by Adel K. El-Naggar, John K.C. Chan, Jennifer R. Grandis, Takashi Takata, Pieter J. Slootweg. — 4th edition. — Lyon : International Agency for Research on Cancer, 2017. — 347 stran : ilustrace (převážně barevné), tabulky ; — (World Health Organization classification of tumours) ISBN 978-92-832-2438-9

onkologie ; nádory hlavy a krku : genetika : klasifikace : patologie ; odontogenní nádory : genetika : klasifikace : patologieBest practices in treatment selection for patients with advanced NSCLC / Mark A. Socinski and Nathan Pennell. — Tampa : H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, 2015. — 16 stran : ilustrace, tabulky ; — (Cancer control,; Vol. 23, No. 4, October 2016 Supplement)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nemalobuněčný plicní karcinom : terapie ; klinické lékařství ; protokoly antitumorózní kombinované chemoterapie ; klinický obraz nemoci ; kazuistický přístup

nahoru

ORTOPEDIE


Pochopitelné texty z chirurgie, traumatologie a ortopedie / Miroslav Nýdrle. — Vydání: první. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2017. — 245 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7013-586-0

ortopedie ; chirurgie ; traumatologie ; obory chirurgickéEPOS : … annual meeting : scientific programme & abstracts. — Heidelberg : Springer, 2007-. — svazky ; — (Journal of children’s orthopaedics,)

ortopedie ; pediatrie ; muskuloskeletální nemoci ; dítě

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ


Vybrané ošetřovatelské modely a teorie / Darja Jarošová. — Vydání první. — Ostrava : Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2002. — 75 stran ; ISBN 80-7042-339-0

ošetřovatelství ; teorie ošetřovatelství ; modely ošetřovatelské

nahoru

PATOLOGIE


Patofyziologie pro zdravotnické obory / Nair Muralitharan, Ian Peate ; přeložila: Hana Pospíšilová. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2017. — x, 245 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-0229-7

patologie ; fyziologie ; patologie ; fyziologie

nahoru

PEDAGOGIKA


Psychický vývoj dítěte a výchova : jak porozumět socializačním obtížím / Richard Jedlička. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 280 stran ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-0096-5

psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; sociologie ; vývoj dítěte ; vývoj mladistvých ; rozvoj osobnosti ; dětská psychologie ; vývojová psychologie ; dorostová psychologie ; socializace ; sociální učení ; psychopatologie ; výchova dítěte

nahoru

PEDIATRIE


EPOS : … annual meeting : scientific programme & abstracts. — Heidelberg : Springer, 2007-. — svazky ; — (Journal of children’s orthopaedics,)

ortopedie ; pediatrie ; muskuloskeletální nemoci ; dítěAkrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda u kojenců a dětí / Ingrid Palaščáková Špringrová. — 2., doplněné vydání. — [Čelákovice] : ACT centrum s.r.o., 2016. — 118 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-906440-1-4

rehabilitační a fyzikální medicína ; pediatrie ; kineziologie aplikovaná ; muskuloskeletální nemoci : prevence a kontrola ; postura těla ; motorické dovednosti ; terapie cvičením ; kojenec ; dítě

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE


HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách / Eva Kočová a kolektiv ; editor Martina Vašáková. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 242 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-532-3

pneumologie a ftizeologie ; intersticiální plicní nemoci : diagnóza ; diferenciální diagnóza ; rentgendiagnostika ; kazuistický přístupBronchologie a pneumologická cytodiagnostika / Martina Vašáková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 364 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-533-0

nemoci dýchacího systému : diagnóza ; cytodiagnostika ; pneumologie a ftizeologieBest practices in treatment selection for patients with advanced NSCLC / Mark A. Socinski and Nathan Pennell. — Tampa : H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, 2015. — 16 stran : ilustrace, tabulky ; — (Cancer control,; Vol. 23, No. 4, October 2016 Supplement)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nemalobuněčný plicní karcinom : terapie ; klinické lékařství ; protokoly antitumorózní kombinované chemoterapie ; klinický obraz nemoci ; kazuistický přístup

nahoru

PSYCHIATRIE


Kdo je tu vlastně blázen? : zábavný úvod do psychiatrie a psychoterapie / Manfred Lütz ; německého originálu přeložila Kateřina Prešlová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 207 stran ; ISBN 978-80-262-1203-4

psychiatrie ; duševní poruchy ; psychopatologie ; psychologické testy ; psychoterapieJak se uklidnit bez jídla : 50 cvičení / Susan Albers ; anglického originálu přeložila Helena Šilhánková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 183 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1205-8

psychiatrie ; záchvatovité přejídání : psychologie ; psychický stres ; samoléčba ; buddhismus ; meditaceSociálnopatologické javy / Henrieta Roľková. — Plzeň : Vydavatelství nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. — 105 stran : ilustrace ; — (Učebnice) ISBN 978-80-7380-662-0

sociologie ; psychiatrie ; poruchy sociálního chování ; závislost (psychologie) ; závislosti zřetězené (psychologie) ; poruchy příjmu potravy ; psychopatologie ; náboženství ; riziko ; primární prevence ; dítě ; mladiství

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE


Molekuly emocí : věda v pozadí medicíny těla a mysli / Candace B. Pert ; předmluva Deepak Chopra ; z anglického originálu “Molecules of emotion” přeložila Andrea Bačová. — Olomouc : ANAG, [2016]. — 366 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7554-049-2

molekulární biologie, molekulární medicína ; psychologie, klinická psychologie ; emoce ; biochemie ; psychofyziologiePsycholog ve zdravotnictví / Vladimír Kebza a kolektiv. — 2., upravené vydání. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2017. — 119 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-3657-3

veřejné zdravotnictví ; psychologie, klinická psychologie ; nelékařská zdravotnická povolání ; psychologie aplikovaná : pracovní síly ; akreditace ; klinické kompetence ; veřejné zdravotnické služby : pracovní sílyPsychický vývoj dítěte a výchova : jak porozumět socializačním obtížím / Richard Jedlička. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 280 stran ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-0096-5

psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; sociologie ; vývoj dítěte ; vývoj mladistvých ; rozvoj osobnosti ; dětská psychologie ; vývojová psychologie ; dorostová psychologie ; socializace ; sociální učení ; psychopatologie ; výchova dítěteLéthé a Mnémosyné : budoucnost paměti a minulost zapomnění / Michal Janata. — První vydání. — Praha : Dybbuk, 2017. — 316 stran ; ISBN 978-80-7438-168-3

psychologie, klinická psychologie ; humanitní vědy a umění ; paměť ; výzkum ; filosofie ; kognitivní neurověda ; percepce

nahoru

PSYCHOTERAPIE


Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí / Milan Valenta a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. — 209 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5087-2

psychoterapie ; adiktologie ; uživatelé drog ; krizové intervence ; psychodrama ; skupinová psychoterapie ; průzkumy a dotazníky ; výzkum ; sociologie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA


Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda u kojenců a dětí / Ingrid Palaščáková Špringrová. — 2., doplněné vydání. — [Čelákovice] : ACT centrum s.r.o., 2016. — 118 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-906440-1-4

rehabilitační a fyzikální medicína ; pediatrie ; kineziologie aplikovaná ; muskuloskeletální nemoci : prevence a kontrola ; postura těla ; motorické dovednosti ; terapie cvičením ; kojenec ; dítěLéčebná rehabilitace u neurologických diagnóz. Pavla Formanová, Dobroslava Jandová. — Praha : Raabe, [2017]. — 246 stran : ilustrace, tabulky ; — (Rehabilitační a fyzikální terapie ;; 3) ISBN 978-80-7496-310-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; cévní mozková příhoda ; akutní nemoc ; rehabilitace po cévní mozkové příhoděLéčebná rehabilitace u neurologických diagnóz. Jan Vacek, Ivana Wurstová, Jiří Kříž, Martina Hoskovcová, Yvona Angerová. — Praha : Raabe, [2017]. — 168 stran : ilustrace ; — (Rehabilitační a fyzikální terapie ;; 2) ISBN 978-80-7496-309-4

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; poliomyelitida ; postpoliomyelitický syndrom : diagnóza : etiologie : komplikace : rehabilitace : terapie ; neurorehabilitace

nahoru

SEXUOLOGIE


Červená královna : sexualita a vývoj lidské přirozenosti / Matt Ridley ; z anglického originálu The red queen. Sex and the evolution of human nature přeložil Martin Konvička. — Třetí vydání v českém jazyce, v nakladatelstvích Dokořán a Argo první. — Praha : Argo; 2017. — 303 stran ; — (Zip ;; svazek 55) ISBN 978-80-7363-828-3

biologie ; genetika, lékařská genetika ; sexuologie ; biologická evoluce ; psychologie ; reprodukční chování ; sexuální chování ; sexualita ; sexuální chování zvířat ; sexuální diferenciace ; fylogeneze

nahoru

SOCIOLOGIE


Sociálnopatologické javy / Henrieta Roľková. — Plzeň : Vydavatelství nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. — 105 stran : ilustrace ; — (Učebnice) ISBN 978-80-7380-662-0

sociologie ; psychiatrie ; poruchy sociálního chování ; závislost (psychologie) ; závislosti zřetězené (psychologie) ; poruchy příjmu potravy ; psychopatologie ; náboženství ; riziko ; primární prevence ; dítě ; mladistvíPsychický vývoj dítěte a výchova : jak porozumět socializačním obtížím / Richard Jedlička. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 280 stran ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-0096-5

psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; sociologie ; vývoj dítěte ; vývoj mladistvých ; rozvoj osobnosti ; dětská psychologie ; vývojová psychologie ; dorostová psychologie ; socializace ; sociální učení ; psychopatologie ; výchova dítěteDramaterapeutická intervence u osob se závislostí / Milan Valenta a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. — 209 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5087-2

psychoterapie ; adiktologie ; uživatelé drog ; krizové intervence ; psychodrama ; skupinová psychoterapie ; průzkumy a dotazníky ; výzkum ; sociologie

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA


Statistika v aplikacích / Jan Hendl a kol.. — Vydání 1. — Praha : Portál, 2014. — 455 stran : ilustrace, mapy, tabulky ; ISBN 978-80-262-0700-9

statistika, zdravotnická statistika ; statistika jako téma ; interpretace statistických dat ; metody pro podporu rozhodování

nahoru

TRAUMATOLOGIE


Pochopitelné texty z chirurgie, traumatologie a ortopedie / Miroslav Nýdrle. — Vydání: první. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2017. — 245 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7013-586-0

ortopedie ; chirurgie ; traumatologie ; obory chirurgickéTraumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách / Vladislav Hytych, Alice Tašková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 264 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-526-2

traumatologie ; vnitřní lékařství ; poranění hrudníku : chirurgie ; kazuistický přístup

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ


Psycholog ve zdravotnictví / Vladimír Kebza a kolektiv. — 2., upravené vydání. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2017. — 119 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-3657-3

veřejné zdravotnictví ; psychologie, klinická psychologie ; nelékařská zdravotnická povolání ; psychologie aplikovaná : pracovní síly ; akreditace ; klinické kompetence ; veřejné zdravotnické služby : pracovní síly

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ


Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách / Vladislav Hytych, Alice Tašková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 264 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-526-2

traumatologie ; vnitřní lékařství ; poranění hrudníku : chirurgie ; kazuistický přístup

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA


10 tipů, jak prodloužit život o 10 let / Bertil Marklund ; ze švédského originálu 10 tips: ma bättre och lev 10 ar längre … přeložila Viola Somogyi. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2017. — 125 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-235-7

zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; zdraví – znalosti, postoje, praxe ; fyziologie výživy ; zdravé chování ; pohybová aktivitaObézní planeta : past zvaná obezita a jak z ní uniknout / David Lewis & Margaret Leitchová ; z anglického originálu Fat planet přeložila Hana Šuláková. — Praha : Naše vojsko, 2017. — 315 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-206-1648-7

zdravotní výchova ; obezitologie ; obezita : epidemiologie : prevence a kontrola ; hmotnostní úbytek ; změny tělesné hmotnosti ; přijímání potravy ; fyziologie výživy ; životní styl ; emoce ; psychologie sociální