Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

OVI Červen 2017

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

BALNEOLOGIE

Vincenz Priessnitz : světový přírodní léčitel / Miloš Kočka, Alois Kubík. — II. upravené vydání. — Štíty : Pavel Ševčík – Veduta, 2016. — 181 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; ISBN 978-80-86438-64-1

balneologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; humanitní vědy a umění ; hydroterapie : dějiny ; dějiny 19. století ; komplementární terapie : metody ; významné osobnosti ; balneologie : dějiny

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Fakta a poznámky k mému budoucímu nekrologu I. : vzpomínky pražského lékaře na léta 1770-1799 / Jan Theobald Held ; Jindřich Květ a Daniela Tinková (eds.). — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 647 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, 1 plán, noty, faksimile ; — (Paměť ;; sv. 90) ISBN 978-80-200-2653-8

dějiny lékařství ; humanitní vědy a umění ; dějiny lékařství ; umění : dějiny ; dějiny 18. století ; dějiny 19. století ; lékaři

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Zničí nás klima nebo boj s klimatem / Václav Klaus. — První vydání. — Praha : Cosmopolis, 2017. — 197 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0589-2

environmentální vědy ; globální oteplování : ekonomika ; změna klimatu : ekonomika ; environmentální politika ; mínění ; postoj ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Zničí nás klima nebo boj s klimatem / Václav Klaus. — První vydání. — Praha : Cosmopolis, 2017. — 197 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0589-2

environmentální vědy ; globální oteplování : ekonomika ; změna klimatu : ekonomika ; environmentální politika ; mínění ; postoj ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti / Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek. — 2. vydání. — V Praze : Cesta domů, 2017. — 116 stran ; ISBN 978-80-88126-22-5

humanitní vědy a umění ; náboženství ; křesťanství ; buddhismus ; judaismus ; islám ; hinduismus ; rituální chování ; umírající ; smrt ; pohřební obyčeje

Fakta a poznámky k mému budoucímu nekrologu I. : vzpomínky pražského lékaře na léta 1770-1799 / Jan Theobald Held ; Jindřich Květ a Daniela Tinková (eds.). — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 647 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, 1 plán, noty, faksimile ; — (Paměť ;; sv. 90) ISBN 978-80-200-2653-8

dějiny lékařství ; humanitní vědy a umění ; dějiny lékařství ; umění : dějiny ; dějiny 18. století ; dějiny 19. století ; lékaři

Vincenz Priessnitz : světový přírodní léčitel / Miloš Kočka, Alois Kubík. — II. upravené vydání. — Štíty : Pavel Ševčík – Veduta, 2016. — 181 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; ISBN 978-80-86438-64-1

balneologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; humanitní vědy a umění ; hydroterapie : dějiny ; dějiny 19. století ; komplementární terapie : metody ; významné osobnosti ; balneologie : dějiny

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně : praktická příručka / Jan Brázda. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. — 270 stran ; — (Pro praxi) ISBN 978-80-7380-664-4

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní odpovědnost ; trestní zákon ; státní správa

GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů / Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xvi, 525 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7552-765-3

právo, zákonodárství ; občanská práva ; soukromí ; přístup k informacím ; důvěrnost informací ; soukromý sektor ; směrnice jako téma ; ustanovení a nařízení

Postavení úřední osoby v trestním právu / Marek Fryšták, Josef Kuchta, Jan Provazník, David Čep. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xvi, 312 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7552-622-9

právo, zákonodárství ; právní vědy ; trestní zákon

Vyznejte se v zákoně o státní službě : podle právní úpravy k 30. listopadu 2016 / Tereza Erényi, Diana Kantorová, Daniel Vejsada. — 1. vydání. — Brno : BizBooks, 2017. — 223 stran ; ISBN 978-80-265-0607-2

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; zákonodárství jako téma

Trestní řád : komentář / Antonín Draštík, Jaroslav Fenyk a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 2 svazky ; ISBN 978-80-7552-600-7

právo, zákonodárství ; trestní zákon : zákonodárství a právo ; právní vědy ; kriminologie : zákonodárství a právo

Státní služba : velká novela zákona o státní službě od 1. 6. 2017 : kompletní soubor nařízení vlády a vyhlášek: obory státní služby, úřednická zkouška, placené překážky ve státní službě, organizace služebního úřadu, sladění osobního a rodinného života, rovnocennost zkoušek a odborných kvalifikací … a další oblasti : rejstřik : podle stavu k 22. 5. 2017 / rejstřík Antonín Kottnauer. — Ostrava : Sagit, 2017. — 128 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1198) ISBN 978-80-7488-230-2

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; vládní organizace : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. sestavil Petr Vojtek. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. — 661 stran ; — (Judikatura) ISBN 978-80-7552-361-7

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; právní odpovědnost ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo ; role soudu

nahoru

PSYCHIATRIE

Sociálnopatologické javy / Henrieta Roľková. — Plzeň : Vydavatelství nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. — 105 stran : ilustrace ; — (Učebnice) ISBN 978-80-7380-662-0

sociologie ; psychiatrie ; poruchy sociálního chování ; závislost (psychologie) ; závislosti zřetězené (psychologie) ; poruchy příjmu potravy ; psychopatologie ; náboženství ; riziko ; primární prevence ; dítě ; mladiství

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Vincenz Priessnitz : světový přírodní léčitel / Miloš Kočka, Alois Kubík. — II. upravené vydání. — Štíty : Pavel Ševčík – Veduta, 2016. — 181 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; ISBN 978-80-86438-64-1

balneologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; humanitní vědy a umění ; hydroterapie : dějiny ; dějiny 19. století ; komplementární terapie : metody ; významné osobnosti ; balneologie : dějiny

nahoru

SOCIOLOGIE

Sociálnopatologické javy / Henrieta Roľková. — Plzeň : Vydavatelství nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. — 105 stran : ilustrace ; — (Učebnice) ISBN 978-80-7380-662-0

sociologie ; psychiatrie ; poruchy sociálního chování ; závislost (psychologie) ; závislosti zřetězené (psychologie) ; poruchy příjmu potravy ; psychopatologie ; náboženství ; riziko ; primární prevence ; dítě ; mladiství

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Statistika v aplikacích / Jan Hendl a kol.. — Vydání 1. — Praha : Portál, 2014. — 455 stran : ilustrace, mapy, tabulky ; ISBN 978-80-262-0700-9

statistika, zdravotnická statistika ; statistika jako téma ; interpretace statistických dat ; metody pro podporu rozhodování

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. sestavil Petr Vojtek. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. — 661 stran ; — (Judikatura) ISBN 978-80-7552-361-7

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; právní odpovědnost ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo ; role soudu

Státní služba : velká novela zákona o státní službě od 1. 6. 2017 : kompletní soubor nařízení vlády a vyhlášek: obory státní služby, úřednická zkouška, placené překážky ve státní službě, organizace služebního úřadu, sladění osobního a rodinného života, rovnocennost zkoušek a odborných kvalifikací … a další oblasti : rejstřik : podle stavu k 22. 5. 2017 / rejstřík Antonín Kottnauer. — Ostrava : Sagit, 2017. — 128 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1198) ISBN 978-80-7488-230-2

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; vládní organizace : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma

Vyznejte se v zákoně o státní službě : podle právní úpravy k 30. listopadu 2016 / Tereza Erényi, Diana Kantorová, Daniel Vejsada. — 1. vydání. — Brno : BizBooks, 2017. — 223 stran ; ISBN 978-80-265-0607-2

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; zákonodárství jako téma

Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně : praktická příručka / Jan Brázda. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. — 270 stran ; — (Pro praxi) ISBN 978-80-7380-664-4

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní odpovědnost ; trestní zákon ; státní správa