Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Srpen 2017

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

MMS – průvodce návratu ke zdraví / Jim Humble a Cari Lloydová ; překlad: Kateřina Drewsová. — [Česko] : New Technologies, [2017?]. — 247 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-905161-9-9

alternativní lékařství ; komplementární terapie

nahoru

BALNEOLOGIE

Příběh zázračné teplické kyselky : čtení o lázních, jeskyních a propasti / Radka Kunovská, Barbora Šimečková. — [Hranice] : Městská kulturní zařízení Hranice, p.o., 2017. — 51 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-270-1787-4

balneologie ; lázně ; balneologie ; zdravotnická zařízení ; jeskyně ; speleoterapie ; výzkum ; dějiny novověku 1601-

nahoru

BOTANIKA

Léčivé rostliny ve sběru a v kultuře / Z. Blažek, M. Kučera, J. Hubík. — Vydání 1. — Praha : Zdravotnické nakladatelství, 1952. — 410 stran : ilustrace, tabulky ;

botanika ; zemědělství a potravinářství ; rostliny léčivé : klasifikace ; etnobotanika ; farmakognózie ; fytoterapie ; pěstování plodin

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Analýza odlivu zisků : důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření : příspěvek k debatě o udržiteinosti českého hospodářského modelu / kolektiv autorů: Aleš Chmelař, Michal Pícl, Jan Bittner, Stanislav Volčík, Aleš Nechuta. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2016. — 63 stran : ilustrace, tabulky ; — (Diskuzní dokumeniy ÚV ČR) ISBN 978-80-7440-160-2

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika ; hrubý domácí produkt ; ekonomický rozvoj ; finanční řízení ; modely ekonomické

How to strengthen financing mechanism to promote care for people with multimorbidity in Europe? / Verena Struckmann, Wilm Quentin, Reinhard Busse, Ewout van Ginneken ; editors Erica Richardson, Ewout van Ginneken. — Brussels : European Observatory on Health Systems and Policies, [2017]. — 25 stran : ilustrace, tabulky ; — (Health systems and policy analysis)

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; chronická nemoc : ekonomika ; komorbidita ; integrované poskytování zdravotní péče : ekonomika ; náklady na zdravotní péči

Smluvní podmínky FIDIC / Lukáš Klee. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xvi, 404 stran ; ISBN 978-80-7552-161-3

technika ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; stavebnictví ; smlouvy ; veřejný sektor ; inženýrství ; poradenství ; dokumentace ; práce ; rozpočty ; riziko ; pojistná škoda – přezkoumání ; ekonomika ; právní vědy ; zákonodárství jako téma

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

North American plan for animal and pandemic influenza. — [Washington, D.C. : North America Leaders Summit : 2012]. — iii, 68 stran ;

infekční lékařství ; pandemie : prevence a kontrola ; chřipka lidská ; infekce viry z čeledi Orthomyxoviridae ; zvířata ; ptačí chřipka u ptáků ; všeobecná preventivní opatření ; infekční nemoci – kontrola : organizace a řízení ; politika zdravotní – programy

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Nové perspektivy ve zdravotnictví / Jan Stříteský. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [1945]. — 16 stran ;

management, organizace a řízení zdravotnictví ; sociální lékařství ; řízení zdravotnictví ; sociální zabezpečení ; poskytování zdravotní péče ; sociální péče

AGE management v organizacích : praktické využití a přínosy / Hana Urbancová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 260 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7552-772-1

management, organizace a řízení zdravotnictví ; organizace a řízení ; lidské inženýrství ; plnění a analýza úkolů ; psychologie práce ; věkové faktory

nahoru

PEDAGOGIKA

Výroční zpráva za rok … / Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010-. — svazků : ilustrace, tabulky ;

pedagogika ; veřejné zdravotnictví ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; univerzity : ekonomika : organizace a řízení ; veřejné zdravotnické služby ; studium vysokoškolské

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Zdravotní pojištění, zdravotní péče : podle stavu k 1. 11. 1998. — Ostrava : Sagit, 1998. — 112 stran ; — (ÚZ : Úplné znění ;; číslo 145)

veřejné zdravotnictví ; pojišťovnictví ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Zdravotní péče o venkovské zemědělské obyvatelstvo / A. Zlámal, J. Mourek, A. Kučera, J. Jánský. — Vydání 1. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1957. — 91 stran : tabulky ; — (Organisace socialistického zdravotnictví)

veřejné zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; venkovské obyvatelstvo ; zemědělství : pracovní síly ; hygiena prostředí ; prevence úrazů ; hygiena práce ; pracovní lékařství

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté / Jiří Jelínek a kolektiv. — Praha : Leges, 2017. — 288 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-205-9

právo, zákonodárství ; trestní zákon ; právní odpovědnost ; právní vědy ; soudní vědy

Správní řád s poznámkami a judikaturou : podle stavu k 1. 7. 2017 / Petr Průcha. — 3. aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Leges, 2017. — 519 stran ; — (Glosátor) ISBN 978-80-7502-202-8

státní správa ; právo, zákonodárství ; soudní vědy ; státní správa ; řízení společenských procesů : zákonodárství a právo

Správní řád : změny správního řádu od 1. 7. 2017 ; Přestupky : od 1. 7. 2017 : zákon o některých přestupcích, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ; Soudní řád správní : redakční uzávěrka 30. 6. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 128 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1202) ISBN 978-80-7488-234-0

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; soudní vědy ; řízení společenských procesů : zákonodárství a právo ; právní vědy

Pravidla silničního provozu : zákon o silničním provozu, zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky, evidence dopravních nehod, řidičské průkazy, zdravotní způsobilost m; Autoškoly : získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů : redakční uzávěrka 17. 7. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 336 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1203) ISBN 978-80-7488-235-7

právo, zákonodárství ; technika ; doprava ; motorová vozidla ; dopravní nehody ; řízení motorových vozidel ; automobily – řidičská zkouška ; bezpečnost ; odborná způsobilost ; zákonodárství jako téma

Občanský zákoník : komentář / Petrov, Výtisk, Beran a kol.. — 1. vydání. — Praha : C.H. Beck, 2017. — lxii, 3053 stran ; — (Beckova edice komentované zákony) ISBN 978-80-7400-653-1

právo, zákonodárství ; občanská práva ; zákonodárství jako téma

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi / Jiří Šamánek, Eva Nehudková, Petr Polák, Marína Urbániková, Lucie Obrovská. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xvii, 262 stran ; — (Právní praxe) ISBN 978-80-7400-658-6

právo, zákonodárství ; sociální diskriminace : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma

Olomoucké debaty mladých právníků … : sborník příspěvků z konference … pořádané ve dnech … Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. — Olomouc : Univerzita Palackého, Právnická fakulta, [2007]-. — svazků ;

právo, zákonodárství ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; osobní autonomie

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi / Michal Márton, Barbora Gonsiorová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 272 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-200-4

právo, zákonodárství ; trestní zákon ; prosazení zákonů ; právní odpovědnost ; společenská kontrola formální ; ústavní řízení a kontrola ; řízení společenských procesů ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; státní správa

nahoru

PSYCHIATRIE

Souvislosti neuroticismu / Vladimíra Lovasová. — První vydání. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. — 191 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-261-0675-3

psychiatrie ; neurotické poruchy ; emoce ; extroverze (psychologie) ; afektivní symptomy ; poruchy nálady ; psychický stres ; životní styl

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Sebevýchova a duševní zdraví / Libor Míček. — 3. rozšířené vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1984. — 219 stran : ilustrace ; — (Knižnice psychologické literatury)

psychologie, klinická psychologie ; duševní zdraví ; psychologické jevy a procesy ; sebezhodnocení (psychologie)

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Nové perspektivy ve zdravotnictví / Jan Stříteský. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [1945]. — 16 stran ;

management, organizace a řízení zdravotnictví ; sociální lékařství ; řízení zdravotnictví ; sociální zabezpečení ; poskytování zdravotní péče ; sociální péče

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Správní řád s poznámkami a judikaturou : podle stavu k 1. 7. 2017 / Petr Průcha. — 3. aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Leges, 2017. — 519 stran ; — (Glosátor) ISBN 978-80-7502-202-8

státní správa ; právo, zákonodárství ; soudní vědy ; státní správa ; řízení společenských procesů : zákonodárství a právo

Správní řád : změny správního řádu od 1. 7. 2017 ; Přestupky : od 1. 7. 2017 : zákon o některých přestupcích, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ; Soudní řád správní : redakční uzávěrka 30. 6. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 128 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1202) ISBN 978-80-7488-234-0

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; soudní vědy ; řízení společenských procesů : zákonodárství a právo ; právní vědy

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi / Michal Márton, Barbora Gonsiorová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 272 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-200-4

právo, zákonodárství ; trestní zákon ; prosazení zákonů ; právní odpovědnost ; společenská kontrola formální ; ústavní řízení a kontrola ; řízení společenských procesů ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; státní správa

nahoru

TECHNIKA

Smluvní podmínky FIDIC / Lukáš Klee. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xvi, 404 stran ; ISBN 978-80-7552-161-3

technika ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; stavebnictví ; smlouvy ; veřejný sektor ; inženýrství ; poradenství ; dokumentace ; práce ; rozpočty ; riziko ; pojistná škoda – přezkoumání ; ekonomika ; právní vědy ; zákonodárství jako téma

Pravidla silničního provozu : zákon o silničním provozu, zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky, evidence dopravních nehod, řidičské průkazy, zdravotní způsobilost m; Autoškoly : získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů : redakční uzávěrka 17. 7. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 336 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1203) ISBN 978-80-7488-235-7

právo, zákonodárství ; technika ; doprava ; motorová vozidla ; dopravní nehody ; řízení motorových vozidel ; automobily – řidičská zkouška ; bezpečnost ; odborná způsobilost ; zákonodárství jako téma

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní péče o venkovské zemědělské obyvatelstvo / A. Zlámal, J. Mourek, A. Kučera, J. Jánský. — Vydání 1. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1957. — 91 stran : tabulky ; — (Organisace socialistického zdravotnictví)

veřejné zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; venkovské obyvatelstvo ; zemědělství : pracovní síly ; hygiena prostředí ; prevence úrazů ; hygiena práce ; pracovní lékařství

Zdravotní pojištění, zdravotní péče : podle stavu k 1. 11. 1998. — Ostrava : Sagit, 1998. — 112 stran ; — (ÚZ : Úplné znění ;; číslo 145)

veřejné zdravotnictví ; pojišťovnictví ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo

Výroční zpráva za rok … / Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010-. — svazků : ilustrace, tabulky ;

pedagogika ; veřejné zdravotnictví ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; univerzity : ekonomika : organizace a řízení ; veřejné zdravotnické služby ; studium vysokoškolské

How to support integration to promote care for people with multimorbidity in Europe? Anneli Hujala, Helena Taskinen, Sari Rissanen ; editors Erica Richardson, Ewout van Ginneken. — Brussels : European Observatory on Health Systems and Policies, [2017]. — 21 stran : ilustrace, tabulky ; — (Health systems and policy analysis)

veřejné zdravotnictví ; chronická nemoc ; komorbidita ; integrované poskytování zdravotní péče

How to improve care for people with multimorbidity in Europe? / authors Mieke Rijken, Verena Struckmann, Iris van der Heide, Anneli Hujala, Francesco Barbabella, Ewout van Ginneken, François Schellevis ; editors Erica Richardson, Ewout van Ginneken. — Brussels : European Observatory on Health Systems and Policies, [2017]. — 27 stran : ilustrace ; — (Health systems and policy analysis)

veřejné zdravotnictví ; chronická nemoc ; komorbidita ; péče orientovaná na pacienta : metody ; integrované poskytování zdravotní péče

How can eHealth improve care for people with multimorbidity in Europe? authors Francesco Barbabella, Maria Gabriella Melchiorre, Sabrina Quattrini, Roberta Papa, Giovanni Lamura ; editors Erica Richardson, Ewout van Ginneken. — Brussels : European Observatory on Health Systems and Policies, [2017]. — 24 stran : ilustrace ; — (Health systems and policy analysis)

veřejné zdravotnictví ; chronická nemoc ; komorbidita ; telemedicína

How to strengthen patient centredness in caring for people with multimorbidity in Europe? / Iris van der Heide, Sanne P. Snoeijs, Wienke G. W. Boerma, François G. Schellevis, Mieke P. Rijken ; editors Erica Richardson, Ewout van Ginneken. — Brussels : European Observatory on Health Systems and Policies, [2017]. — 28 stran : ilustrace, tabulky ; — (Health systems and policy analysis)

veřejné zdravotnictví ; péče orientovaná na pacienta ; souběh chronických nemocí ; chronická nemoc

How to strengthen financing mechanism to promote care for people with multimorbidity in Europe? / Verena Struckmann, Wilm Quentin, Reinhard Busse, Ewout van Ginneken ; editors Erica Richardson, Ewout van Ginneken. — Brussels : European Observatory on Health Systems and Policies, [2017]. — 25 stran : ilustrace, tabulky ; — (Health systems and policy analysis)

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; chronická nemoc : ekonomika ; komorbidita ; integrované poskytování zdravotní péče : ekonomika ; náklady na zdravotní péči

nahoru

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Výroční zpráva za rok … / Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010-. — svazků : ilustrace, tabulky ;

pedagogika ; veřejné zdravotnictví ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; univerzity : ekonomika : organizace a řízení ; veřejné zdravotnické služby ; studium vysokoškolské

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Léčivé rostliny ve sběru a v kultuře / Z. Blažek, M. Kučera, J. Hubík. — Vydání 1. — Praha : Zdravotnické nakladatelství, 1952. — 410 stran : ilustrace, tabulky ;

botanika ; zemědělství a potravinářství ; rostliny léčivé : klasifikace ; etnobotanika ; farmakognózie ; fytoterapie ; pěstování plodin