Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Září 2017

Nové knihy ve fondu NLK


nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ


100 praktických použití aromaterapie / Daniele Festy ; přeložila Jitka Chmelařová. — Vydání první. — Praha : Práh, 2017. — 149 stran ; ISBN 978-80-7252-702-1

alternativní lékařství ; komplementární terapie ; aromaterapie ; rostliny léčivé ; oleje rostlin ; oleje prchavé

nahoru

BALNEOLOGIE


Lázně Karlova Studánka. — Ostrava : POLAR, [2010]. — 1 DVD

rehabilitační a fyzikální medicína ; balneologie ; lázně ; zdravotnická zařízení ; balneologie ; rehabilitace ; masáž ; elektrofyziologie : přístrojové vybavení ; koupele ; plavání ; cvičení

nahoru

BIOCHEMIE


Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik / Lenka Skálová a kolektiv. — Druhé, upravené a rozšířené vydání. — Praha : Karolinum, 2017. — 171 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty) ISBN 978-80-246-3733-4

farmacie a farmakologie ; biochemie ; léčivé přípravky : metabolismus ; xenobiotika : metabolismus ; biotransformace ; farmakologické účinky – molekulární mechanismy

nahoru

BIOLOGIE


How to practise biological and medical genetics / Drahomíra Křenová, Berta Otová. — Third edition. — Prague : Karolinum Press, 2017. — 199 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty) ISBN 978-80-246-3740-2

genetika, lékařská genetika ; biologie ; molekulární biologie, molekulární medicína ; genetika ; cytogenetika ; dělení bunečného jádra ; molekulární biologie ; imunogenetika ; vývojová biologie ; karcinogenezeInvazivní druhy komárů jako potenciální riziko pro biodiverzitu a přenos nebezpečných nákaz / Ivo Rudolf, Oldřich Šebesta. — Vydání 1. — Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro kancelář Akademie věd ČR, 2017. — 50 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; — (Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu) ISBN 978-80-270-2160-4

biologie ; infekční lékařství ; komáří přenašeči ; biodiverzita ; arboviry ; infekce přenášené vektorem ; Aedes ; surveillance populace ; přenos infekční nemoci ; arbovirové infekce ; všeobecná preventivní opatření

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ


Příběh medicíny : od prvních felčarů po zázraky moderního lékařství / Anne Rooney ; přeložila Dana Balatková. — Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. — 223 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; — (Knihy Omega) ISBN 978-80-7390-580-4

dějiny lékařství ; dějiny lékařství ; lékaři : dějiny ; věda : dějiny ; nemoc : dějiny ; umění

nahoru

DIABETOLOGIE


IR 1200 inzulínová pumpa : edukační CD k inzulinové pumpě. — Praha : A.Import, 2005. — 1 DVD

diabetologie ; diabetes mellitus : farmakoterapie ; inzulin ; infuzní pumpy ; vzdělávání pacientů jako témaLéčba pacientů s diabetem 2. typu Liraglutidem – rok poté. — Semily : Nakladatelství GEUM, s.r.o., 2012. — 31 stran : ilustrace, tabulky ; — (Kazuistiky v diabetologii,; ročník 10, mimořádné suplementum 1/2012)

farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; liraglutid ; hemoglobin A glykosylovaný ; obezita ; peptid 1 podobný glukagonu : agonisté ; inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 ; inzulin detemir ; kombinovaná farmakoterapieEpidemiologie a terapie komplikací onemocnění diabetes mellitus v České republice. — Brno : Facta medica, 2015. — 55 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vnitřní lékařství,; ročník 61, listopad 2015, číslo 11, suplementum 3)

diabetologie ; komplikace diabetu : epidemiologie : terapie ; využití lékařské informatiky ; zdravotní péče – hodnotící mechanismy ; hypoglykemika ; monitorování léků ; diabetická noha ; ekonomika farmaceutická

nahoru

DIAGNOSTIKA


Diagnostic pathology : lymph nodes and spleen with extranodal lymphomas / L. Jeffrey Medeiros, Roberto N. Miranda. — Second edition. — Philadelphia : Elsevier, [2018]. — xvii, 901, xxxviii strany : ilustrace ; ISBN 978-0-323-47779-6

lymfatické nemoci : diagnóza ; lymfom : diagnóza ; lymfatické uzliny : patologie ; slezina : patologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; patologie ; diagnostika

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE


Oxford handbook of clinical pharmacy / edited by Philip Wiffen, Marc Mitchell, Melanie Snelling, Nicola Stoner. — Third edition. — New York : Oxford University Press, 2017. — xvi, 728 stran : ilustrace, tabulky ; — (Oxford medical handbooks (oxhmed)) ISBN 978-0-19-873582-3

farmacie a farmakologie ; lékařství ; farmacie ; klinické lékařstvíLogistika ve farmaceutickém průmyslu 8. – 10. 12. 2009 : NYK Logystik & megacarrier. — Praha : NYK Logistics, 2009. — 1 CD-ROM

farmacie a farmakologie ; farmaceutický průmysl : organizace a řízení ; řízení kvality ; marketinkNOAC v klinické praxi / materiál vznikl ve spolupráci Ústavu lékového průvodce a členů Pracovní skupiny pro prevenci a léčbu tromboembolismu, pod vedením doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D.. — [Praha] : [Ústav lékového průvodce z.ú.], [2017]. — 2 nečíslované strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; ortopedie ; náhrada kyčelního kloubu ; artroplastika – náhrada kloubu ; cévní mozková příhoda : prevence a kontrola ; fibrilace síní : prevence a kontrola ; žilní trombóza : prevence a kontrola ; tromboembolie : prevence a kontrola ; heparin nízkomolekulární : aplikace a dávkování : farmakokinetika : škodlivé účinky : terapeutické užití ; věkové faktory ; antikoagulancia : aplikace a dávkování : farmakokinetika : škodlivé účinky : terapeutické užití ; klinické lékařství ; krvácení ; index tělesné hmotnosti ; antiflogistika nesteroidní : dějiny : farmakokinetika : škodlivé účinky : terapeutické užitíTerapeutický algoritmus roztoušené sklerózy / odborná úprava J. Piťha. — Praha : Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., [2014]. — 2 nečíslované strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; neurologie ; roztroušená skleróza : farmakoterapie ; glatiramer acetát ; interferon beta ; cyklofosfamid ; fingolimod hydrochlorid ; natalizumab ; mitoxantron ; intravenózní imunoglobuliny ; algoritmy ; farmakoterapie – management ; recidiva ; adherence k farmakoterapiiNové léky v gastroenterologické a hepatologické praxi / editoři Milan Lukáš, Martin Bortlík, Karel Dvořák. — Praha : Ambit Media, [2017]-. — ^^^svazků ;

farmacie a farmakologie ; gastroenterologie ; hepatologie ; idiopatické střevní záněty : farmakoterapie ; gastrointestinální látky ; monoklonální protilátky humanizované ; alfa řetězce integrinu : antagonisté a inhibitory : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; klinické zkoušky, fáze III – jako téma ; chronická hepatitida C : farmakoterapie ; kombinovaná farmakoterapie ; antivirové látky ; fixní kombinace léků ; genotyp ; kyselina ursodeoxycholová : farmakokinetika : farmakologie : škodlivé účinky : terapeutické užití ; apoptóza : účinky léků ; nemoci jater : farmakoterapieChemoterapie a vy : rady pro nemocné léčené chemoterapií / Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Lenka Šmardová, Hilda Vorlíčková ; rezence Pavel Klener. — 5., přepracované a doplněné vydání, 2. vydání Medical Tribune CZ. — Praha : Masarykův onkologický ústav Brno ve spolupráci se společností Teva Pharmaceuticals CR a s nakladatelstvím Medical Tribune CZ, 2013. — 35 stran ; ISBN 978-80-87135-51-8

farmacie a farmakologie ; onkologie ; protokoly protinádorové léčby ; cytostatické látky ; nežádoucí účinky léčiv ; vzdělávání pacientů jako témaMetabolismus léčiv a jiných xenobiotik / Lenka Skálová a kolektiv. — Druhé, upravené a rozšířené vydání. — Praha : Karolinum, 2017. — 171 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty) ISBN 978-80-246-3733-4

farmacie a farmakologie ; biochemie ; léčivé přípravky : metabolismus ; xenobiotika : metabolismus ; biotransformace ; farmakologické účinky – molekulární mechanismy

nahoru

FARMAKOTERAPIE


Léčba pacientů s diabetem 2. typu Liraglutidem – rok poté. — Semily : Nakladatelství GEUM, s.r.o., 2012. — 31 stran : ilustrace, tabulky ; — (Kazuistiky v diabetologii,; ročník 10, mimořádné suplementum 1/2012)

farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; liraglutid ; hemoglobin A glykosylovaný ; obezita ; peptid 1 podobný glukagonu : agonisté ; inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 ; inzulin detemir ; kombinovaná farmakoterapie

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA


Doba jedová 7 : elektrosmog / Martin Blank ; přeložil Václav Petr. — 1. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 351 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-341-8

veřejné zdravotnictví ; patologie ; fyzika, biofyzika ; poškození DNA ; nádory ; elektromagnetická pole : škodlivé účinky ; elektromagnetické záření ; rizikové faktory ; chytrý telefon ; počítače ; Alzheimerova nemoc ; internet

nahoru

FYZIOLOGIE


Silové schopnosti člověka : antologie publikovaných zahraničních prací s komentářem / Josef Pavlík. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 1996. — 56 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-210-1462-8

fyziologie ; fyziologie ; motorické dovednosti ; pohybová aktivita ; tělesná zdatnost

nahoru

GASTROENTEROLOGIE


Nové léky v gastroenterologické a hepatologické praxi / editoři Milan Lukáš, Martin Bortlík, Karel Dvořák. — Praha : Ambit Media, [2017]-. — ^^^svazků ;

farmacie a farmakologie ; gastroenterologie ; hepatologie ; idiopatické střevní záněty : farmakoterapie ; gastrointestinální látky ; monoklonální protilátky humanizované ; alfa řetězce integrinu : antagonisté a inhibitory : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; klinické zkoušky, fáze III – jako téma ; chronická hepatitida C : farmakoterapie ; kombinovaná farmakoterapie ; antivirové látky ; fixní kombinace léků ; genotyp ; kyselina ursodeoxycholová : farmakokinetika : farmakologie : škodlivé účinky : terapeutické užití ; apoptóza : účinky léků ; nemoci jater : farmakoterapieSelhání střeva a transplantace tenkého střeva / Martin Oliverius, Pavel Kohout et al.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 382 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-4088-4

gastroenterologie ; transplantologie ; střevo tenké : transplantace ; parenterální výživa ; kvalita života ; komplexní zdravotní péče

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA


How to practise biological and medical genetics / Drahomíra Křenová, Berta Otová. — Third edition. — Prague : Karolinum Press, 2017. — 199 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty) ISBN 978-80-246-3740-2

genetika, lékařská genetika ; biologie ; molekulární biologie, molekulární medicína ; genetika ; cytogenetika ; dělení bunečného jádra ; molekulární biologie ; imunogenetika ; vývojová biologie ; karcinogeneze

nahoru

GERIATRIE


Doma je doma / garant cyklu Tamara Tošnerová, moderátor Martina Klausová. — [Praha] : Rádio Classic FM, [2007]. — 3 CD

geriatrie ; paliativní medicína ; služby domácí péče ; domácí ošetřování ; ošetřovatelská péče ; komplementární terapie ; pastorační péče ; staří

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ


Diagnostic pathology : lymph nodes and spleen with extranodal lymphomas / L. Jeffrey Medeiros, Roberto N. Miranda. — Second edition. — Philadelphia : Elsevier, [2018]. — xvii, 901, xxxviii strany : ilustrace ; ISBN 978-0-323-47779-6

lymfatické nemoci : diagnóza ; lymfom : diagnóza ; lymfatické uzliny : patologie ; slezina : patologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; patologie ; diagnostika

nahoru

HEPATOLOGIE


MacSween’s pathology of the liver / Alastair D. Burt, Linda D. Ferrell, Stefan G. Hübscher. — Seventh edition. — Philadelphia, PA : Elsevier, [2018]. — xi., 1043 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-0-7020-6697-9

hepatologie ; nemoci jater : patofyziologie : patologieNové léky v gastroenterologické a hepatologické praxi / editoři Milan Lukáš, Martin Bortlík, Karel Dvořák. — Praha : Ambit Media, [2017]-. — ^^^svazků ;

farmacie a farmakologie ; gastroenterologie ; hepatologie ; idiopatické střevní záněty : farmakoterapie ; gastrointestinální látky ; monoklonální protilátky humanizované ; alfa řetězce integrinu : antagonisté a inhibitory : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; klinické zkoušky, fáze III – jako téma ; chronická hepatitida C : farmakoterapie ; kombinovaná farmakoterapie ; antivirové látky ; fixní kombinace léků ; genotyp ; kyselina ursodeoxycholová : farmakokinetika : farmakologie : škodlivé účinky : terapeutické užití ; apoptóza : účinky léků ; nemoci jater : farmakoterapieNovinky v hepatologii. — Brno : Facta medica, 2015. — 29 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vnitřní lékařství,; ročník 61, listopad 2015, číslo 11, suplementum 4)

hepatologie ; nemoci jater ; ztučnělá játra ; metabolický syndrom ; chronická hepatitida C : farmakoterapie ; antivirové látky ; kombinovaná farmakoterapie

nahoru

HISTOLOGIE


Lehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie / begründet von Eduard Kaufmann ; herausgegeben von Martin Staemmler. — 11. und 12. Auflage. — Berlin : Walter de Gruyter, 1955-1972. — svazky : ilustrace, portréty ;

patologie ; histologie ; patologie klinická ; morfologické a mikroskopické nálezy ; histologie

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE


Laboratoř analýzy biologických materiálů / Jan Lipov, Zdeněk Knejzlík, Eva Jablonská. — Vydání první. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. — 133 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7080-992-1

molekulární biologie, molekulární medicína ; chemie, klinická chemie ; soudní lékařství ; odběr biologického vzorku ; biochemická analýza krve ; DNA : analýza ; klinické laboratorní techniky ; soudní vědy ; laboratoře

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ


Invazivní druhy komárů jako potenciální riziko pro biodiverzitu a přenos nebezpečných nákaz / Ivo Rudolf, Oldřich Šebesta. — Vydání 1. — Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro kancelář Akademie věd ČR, 2017. — 50 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; — (Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu) ISBN 978-80-270-2160-4

biologie ; infekční lékařství ; komáří přenašeči ; biodiverzita ; arboviry ; infekce přenášené vektorem ; Aedes ; surveillance populace ; přenos infekční nemoci ; arbovirové infekce ; všeobecná preventivní opatřeníAbstracts of the 14th European Congress of Clinical Microbiology and Diseases : Prague, May 1-4. 2004. — [Praha] : AKM, 2004. — 1 CD-ROM

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; infekční lékařství ; mikrobiologie ; klinické lékařství ; infekční lékařství

nahoru

KARDIOLOGIE


Myocardial infarction : a companion to Braunwald’s heart disease / David A. Morrow. — St. Louis : Elsevier, [2017]. — xxiii, 468 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-0-323-35943-6

kardiologie ; koronární trombóza ; infarkt myokardu ; klinické lékařství

nahoru

LÉKAŘSTVÍ


Oxford handbook of clinical pharmacy / edited by Philip Wiffen, Marc Mitchell, Melanie Snelling, Nicola Stoner. — Third edition. — New York : Oxford University Press, 2017. — xvi, 728 stran : ilustrace, tabulky ; — (Oxford medical handbooks (oxhmed)) ISBN 978-0-19-873582-3

farmacie a farmakologie ; lékařství ; farmacie ; klinické lékařství

nahoru

LOGOPEDIE, KLINICKÁ LOGOPEDIE


Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu / Kateřina Vitásková a kolektiv. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. — 179 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5099-5

pedagogika ; logopedie, klinická logopedie ; výchova speciální ; poruchy řeči ; verbální chování ; autistická porucha ; percepce ; diagnostické techniky a postupy ; měření tvorby řeči ; zvuková spektrografie ; dítě

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ


Zdravotnictví 2.0 : příručka pro ministra / Analýzy: Alföldi, Friedrich, Hroboň, Král, Plechatá, Vepřek, Viereckl, Vitásek, Vrubel, Zámečník. — Praha : Sierit, [2017]. — 68 stran

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; řízení zdravotnictví ; řízení zdravotnických zařízení ; řízení zdravotnických informací ; zdravotní pojištění : organizace a řízení ; vybavení a zásobování ; zákonodárství lékové ; chronická nemoc ; management nemoci ; psychiatrie ; reforma zdravotní péče

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE


Abstracts of the 14th European Congress of Clinical Microbiology and Diseases : Prague, May 1-4. 2004. — [Praha] : AKM, 2004. — 1 CD-ROM

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; infekční lékařství ; mikrobiologie ; klinické lékařství ; infekční lékařství

nahoru

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, MOLEKULÁRNÍ MEDICÍNA


Laboratoř analýzy biologických materiálů / Jan Lipov, Zdeněk Knejzlík, Eva Jablonská. — Vydání první. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. — 133 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7080-992-1

molekulární biologie, molekulární medicína ; chemie, klinická chemie ; soudní lékařství ; odběr biologického vzorku ; biochemická analýza krve ; DNA : analýza ; klinické laboratorní techniky ; soudní vědy ; laboratořeHow to practise biological and medical genetics / Drahomíra Křenová, Berta Otová. — Third edition. — Prague : Karolinum Press, 2017. — 199 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty) ISBN 978-80-246-3740-2

genetika, lékařská genetika ; biologie ; molekulární biologie, molekulární medicína ; genetika ; cytogenetika ; dělení bunečného jádra ; molekulární biologie ; imunogenetika ; vývojová biologie ; karcinogeneze

nahoru

NEUROCHIRURGIE


Neublížíš : fascinující příběhy lékaře, který operuje lidské mozky / Henry Marsh ; překlad: Jakub Goner. — 1. vydání. — Brno : BizBooks, 2017. — 296 stran ; ISBN 978-80-265-0664-5

neurochirurgie ; neurochirurgové ; neurochirurgie

nahoru

NEUROLOGIE


Alzheimerovo dědictví / garant a moderátor Cyril Hőschl. — [Praha] : 2R Production , [2006]. — 3 cd

neurologie ; Alzheimerova nemoc : diagnóza : etiologie ; diferenciální diagnóza ; vaskulární demenceZkvalitnění léčebné péče a zavedení efektivnějších metod léčby v HL Luže – Košumberk / Alena Klapalová. — Luže : Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, 2011. — 1 CD-ROM

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; zdravotně postižení ; zdravotnická zařízení ; rehabilitační centra ; cévní mozková příhoda ; poranění míchy ; následná péče ; zajištění kvality zdravotní péče : organizace a řízení ; zlepšení kvality ; vybavení a zásobováníTerapeutický algoritmus roztoušené sklerózy / odborná úprava J. Piťha. — Praha : Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., [2014]. — 2 nečíslované strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; neurologie ; roztroušená skleróza : farmakoterapie ; glatiramer acetát ; interferon beta ; cyklofosfamid ; fingolimod hydrochlorid ; natalizumab ; mitoxantron ; intravenózní imunoglobuliny ; algoritmy ; farmakoterapie – management ; recidiva ; adherence k farmakoterapii

nahoru

OFTALMOLOGIE


Oční lékařství / Pavel Rozsíval et al.. — Druhé, přepracované vydání. — Praha : Galén, [2017]. — vi, 229 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-316-6

oftalmologie ; oční nemoci : terapie

nahoru

ONKOLOGIE


IASLC thoracic oncology / executive editor, Harvey I. Pass ; editors, David Ball, Giorgio V. Scagliotti. — Second edition. — Philadelphia : Elsevier, [2018]. — xvii, 685 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-0-323-52357-8

onkologie ; vnitřní lékařství ; nádory hrudníkuChemoterapie a vy : rady pro nemocné léčené chemoterapií / Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Lenka Šmardová, Hilda Vorlíčková ; rezence Pavel Klener. — 5., přepracované a doplněné vydání, 2. vydání Medical Tribune CZ. — Praha : Masarykův onkologický ústav Brno ve spolupráci se společností Teva Pharmaceuticals CR a s nakladatelstvím Medical Tribune CZ, 2013. — 35 stran ; ISBN 978-80-87135-51-8

farmacie a farmakologie ; onkologie ; protokoly protinádorové léčby ; cytostatické látky ; nežádoucí účinky léčiv ; vzdělávání pacientů jako téma

nahoru

ORTOPEDIE


NOAC v klinické praxi / materiál vznikl ve spolupráci Ústavu lékového průvodce a členů Pracovní skupiny pro prevenci a léčbu tromboembolismu, pod vedením doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D.. — [Praha] : [Ústav lékového průvodce z.ú.], [2017]. — 2 nečíslované strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; ortopedie ; náhrada kyčelního kloubu ; artroplastika – náhrada kloubu ; cévní mozková příhoda : prevence a kontrola ; fibrilace síní : prevence a kontrola ; žilní trombóza : prevence a kontrola ; tromboembolie : prevence a kontrola ; heparin nízkomolekulární : aplikace a dávkování : farmakokinetika : škodlivé účinky : terapeutické užití ; věkové faktory ; antikoagulancia : aplikace a dávkování : farmakokinetika : škodlivé účinky : terapeutické užití ; klinické lékařství ; krvácení ; index tělesné hmotnosti ; antiflogistika nesteroidní : dějiny : farmakokinetika : škodlivé účinky : terapeutické užití

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ


Role krytí v prevenci dekubitů / vytvořila divize Wounds International společnosti Omnia-Med Ltd. — [London] : World Union of Wound Healing Societies, [2016]. — 27 stran : ilustrace, tabulky ; — (Consensus dokument)

ošetřovatelství ; dekubity : prevence a kontrola ; hojení ran ; obvazy hydrokoloidní ; ošetřovatelská péče ; konsensusMezinárodní den ošetřovatelství 2007 / Česká asociace sester. — [Praha] : Česká asociace sester, 2007. — 1 DVD

ošetřovatelství ; ošetřovatelství ; odměny a ceny ; ošetřovatelská péče : pracovní síly ; zdravotní sestry ; mezinárodní spolupráceDomácí péče / odborný garant Lenka Cejnková, moderátor Ivan Dlask. — [Praha] : Classic FM, [2017]. — 3 CD

sociální lékařství ; ošetřovatelství ; služby domácí péče ; komplexní zdravotní péče ; sociální zabezpečení ; ošetřovatelské služby ; Alzheimerova nemoc ; paliativní péče ; linka integrovaného záchranného systému

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA


Doma je doma / garant cyklu Tamara Tošnerová, moderátor Martina Klausová. — [Praha] : Rádio Classic FM, [2007]. — 3 CD

geriatrie ; paliativní medicína ; služby domácí péče ; domácí ošetřování ; ošetřovatelská péče ; komplementární terapie ; pastorační péče ; staří

nahoru

PATOLOGIE


Diagnostic pathology : lymph nodes and spleen with extranodal lymphomas / L. Jeffrey Medeiros, Roberto N. Miranda. — Second edition. — Philadelphia : Elsevier, [2018]. — xvii, 901, xxxviii strany : ilustrace ; ISBN 978-0-323-47779-6

lymfatické nemoci : diagnóza ; lymfom : diagnóza ; lymfatické uzliny : patologie ; slezina : patologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; patologie ; diagnostikaLehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie / begründet von Eduard Kaufmann ; herausgegeben von Martin Staemmler. — 11. und 12. Auflage. — Berlin : Walter de Gruyter, 1955-1972. — svazky : ilustrace, portréty ;

patologie ; histologie ; patologie klinická ; morfologické a mikroskopické nálezy ; histologieDoba jedová 7 : elektrosmog / Martin Blank ; přeložil Václav Petr. — 1. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 351 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-341-8

veřejné zdravotnictví ; patologie ; fyzika, biofyzika ; poškození DNA ; nádory ; elektromagnetická pole : škodlivé účinky ; elektromagnetické záření ; rizikové faktory ; chytrý telefon ; počítače ; Alzheimerova nemoc ; internet

nahoru

PEDAGOGIKA


Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu / Kateřina Vitásková a kolektiv. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. — 179 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5099-5

pedagogika ; logopedie, klinická logopedie ; výchova speciální ; poruchy řeči ; verbální chování ; autistická porucha ; percepce ; diagnostické techniky a postupy ; měření tvorby řeči ; zvuková spektrografie ; dítě

nahoru

PEDIATRIE


Vy a Vaše dítě / Benjamin Spock, Michael B. Rothenberg ; přeložili Kristýna Kučerová a Luboš Trávníček. — První vydání. — [Praha] : Victoria Publishing, 1992. — 590 stran : ilustrace ; ISBN 80-85605-25-2

pediatrie ; péče o dítě ; vývoj dítěte ; fyziologie výživy kojenců ; fyziologie výživy dětí ; kojení ; vakcinace ; výchova dítěte ; služby preventivní péčeCo by měli rodiče vědět o očkování : pravidelná očkování, dobrovolná očkování, doporučená očkování / Marek Petráš. — Praha : Švejnohová a přátelé, 2015. — 32 stran : tabulky ; — (Informace pro lékařské praxe,; ročník 16, příloha, 2015)

pediatrie ; vakcinace ; očkovací schéma ; vakcíny ; kojenec ; dítě

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Info pro rodiče : mateřská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství, porodné, rodičovská dovolená / autor Šárka Gregorová. — Praha : Švejnohová a přátelé, 2015. — 16 stran ; — (Informace pro lékařské praxe,; ročník 16, příloha, 2015)

právo, zákonodárství ; sociální lékařství ; péče o kojence ; pojištění nemocenské ; sociální zabezpečení ; sociální péče ; zákonodárství jako téma

nahoru

PSYCHIATRIE


A co řeknete teď, doktore? / Miroslav Orel. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 172 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-262-1236-2

psychiatrie ; psychoterapie ; duševní poruchy ; psychoterapie ; kazuistický přístup

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE


Muži nestárnou? Ale ženy žijí déle / Ota Gregor ; ilustrace Jiří Slíva. — Kladno : Delta, [1998]. — 125 stran : ilustrace ; ISBN 80-86091-07-4

psychologie, klinická psychologie ; stárnutí ; psychofyziologie ; duševní zdraví ; životní styl ; zdraví mužů ; zdraví ženJak přežít, když se často bojím : průvodce pro děti k překonání úzkosti / Lucie Bělohlávková ; ilustrace na obálce a v knize Libor Drobný. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 116 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1245-4

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; dětská psychologie ; emoce ; úzkost ; psychický stres ; adaptace psychologická ; kognitivně behaviorální terapie ; řešení problému ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; dítěKrize a krizová intervence : průběh krize, psychologická první pomoc, proces krizové intervence, krize jako šance a/nebo ztráta / Naděžda Špatenková a kolektiv. — vydání I. — Praha : Grada, 2017. — 285 stran : ilustrace, tabulky ; — (Psyché) ISBN 978-80-247-5327-0

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; urgentní lékařství ; krizové intervence ; pomáhající chování ; call centra ; urgentní služby psychiatrické ; sociální problémy ; náhlé příhody ; psychický stres ; psychoterapieMužský kód : klíč k mužským emocím / Robert Garfield ; přeložil Ivo Müller. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 236 stran ; ISBN 978-80-262-1253-9

psychologie, klinická psychologie ; behaviorální výzkum ; interpersonální vztahy ; představa o vlastním těle ; osobní uspokojení ; mužskost ; emoce ; sexuální chování ; pohlavní identita ; psychologie sociální ; muži

nahoru

PSYCHOTERAPIE


Klíče k řešení v krátké terapii / Steve de Shazer ; z anglického originálu přeložila Pavla Doláková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 191 stran : ilustrace ; — (Spektrum ;; 108) ISBN 978-80-262-1244-7

psychoterapie ; psychoterapie krátká ; řešení problému ; psychoterapeutické procesyJak přežít, když se často bojím : průvodce pro děti k překonání úzkosti / Lucie Bělohlávková ; ilustrace na obálce a v knize Libor Drobný. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 116 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1245-4

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; dětská psychologie ; emoce ; úzkost ; psychický stres ; adaptace psychologická ; kognitivně behaviorální terapie ; řešení problému ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; dítěA co řeknete teď, doktore? / Miroslav Orel. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 172 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-262-1236-2

psychiatrie ; psychoterapie ; duševní poruchy ; psychoterapie ; kazuistický přístup

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA


Zkvalitnění léčebné péče a zavedení efektivnějších metod léčby v HL Luže – Košumberk / Alena Klapalová. — Luže : Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, 2011. — 1 CD-ROM

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; zdravotně postižení ; zdravotnická zařízení ; rehabilitační centra ; cévní mozková příhoda ; poranění míchy ; následná péče ; zajištění kvality zdravotní péče : organizace a řízení ; zlepšení kvality ; vybavení a zásobováníLázně Karlova Studánka. — Ostrava : POLAR, [2010]. — 1 DVD

rehabilitační a fyzikální medicína ; balneologie ; lázně ; zdravotnická zařízení ; balneologie ; rehabilitace ; masáž ; elektrofyziologie : přístrojové vybavení ; koupele ; plavání ; cvičeníManipulation of the spine, thorax and pelvis / Peter Gibbons, Philip Tehan ; foreword by Timothy W. Flynn ; photographs by Tim Turner, Effie and Shane Coleman. — Fourth edition. — Edinburgh : Elsevier, [2016]. — xiii, 315 stran : ilustrace ; ISBN 978-0-7020-5921-6

manipulace osteopatická : metody ; manipulace spinální : metody ; pánev ; hrudník ; rehabilitační a fyzikální medicína

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ


Info pro rodiče : mateřská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství, porodné, rodičovská dovolená / autor Šárka Gregorová. — Praha : Švejnohová a přátelé, 2015. — 16 stran ; — (Informace pro lékařské praxe,; ročník 16, příloha, 2015)

právo, zákonodárství ; sociální lékařství ; péče o kojence ; pojištění nemocenské ; sociální zabezpečení ; sociální péče ; zákonodárství jako témaDomácí péče / odborný garant Lenka Cejnková, moderátor Ivan Dlask. — [Praha] : Classic FM, [2017]. — 3 CD

sociální lékařství ; ošetřovatelství ; služby domácí péče ; komplexní zdravotní péče ; sociální zabezpečení ; ošetřovatelské služby ; Alzheimerova nemoc ; paliativní péče ; linka integrovaného záchranného systému

nahoru

SOCIOLOGIE


Krize a krizová intervence : průběh krize, psychologická první pomoc, proces krizové intervence, krize jako šance a/nebo ztráta / Naděžda Špatenková a kolektiv. — vydání I. — Praha : Grada, 2017. — 285 stran : ilustrace, tabulky ; — (Psyché) ISBN 978-80-247-5327-0

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; urgentní lékařství ; krizové intervence ; pomáhající chování ; call centra ; urgentní služby psychiatrické ; sociální problémy ; náhlé příhody ; psychický stres ; psychoterapiePo stopách moci v nemoci : o morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví / Olga Šmídová-Matoušová, Blanka Tollarová, Karel Čada, Boleslav Keprt, Ema Hrešanová, Lenka Němcová Guhlová, Veronika Koncrová. — Vydání první. — Praha : SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), 2017. — 238 stran ; — (Studie) ISBN 978-80-7419-250-0

sociologie ; veřejné zdravotnictví ; sociologie ; poskytování zdravotní péče ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; právní odpovědnost ; dobrovolní pracovníci ; morálka ; komunikace ; profesionalita ; veřejné zdravotnické služby

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ


Laboratoř analýzy biologických materiálů / Jan Lipov, Zdeněk Knejzlík, Eva Jablonská. — Vydání první. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. — 133 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7080-992-1

molekulární biologie, molekulární medicína ; chemie, klinická chemie ; soudní lékařství ; odběr biologického vzorku ; biochemická analýza krve ; DNA : analýza ; klinické laboratorní techniky ; soudní vědy ; laboratoře

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ


Blackroll : posilování, strečink, automasáž s pěnovým válcem / Július Kazimír, Monika Klenková ; ze slovenského originálu Blackroll … přeložila Jiřina Stárková. — První vydání. — Praha : Slovart, [2017]. — 183 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7529-382-4

tělovýchovné lékařství ; techniky cvičení a pohybu ; strečink ; silový trénink ; masáž

nahoru

TOXIKOLOGIE


Forenzní a klinická toxikologie : laboratorní toxikologická vyšetření / Marie Balíková. — Druhé, doplněné vydání. — Praha : Galén, 2017. — 127 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-304-3

toxikologie ; toxikologie ; klinické laboratorní techniky ; soudní toxikologie ; farmakokinetika ; metabolismus : účinky léků ; biotransformace ; otrava ; předávkování léky ; noxy ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek

nahoru

TRANSPLANTOLOGIE


Selhání střeva a transplantace tenkého střeva / Martin Oliverius, Pavel Kohout et al.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 382 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-4088-4

gastroenterologie ; transplantologie ; střevo tenké : transplantace ; parenterální výživa ; kvalita života ; komplexní zdravotní péče

nahoru

TRAUMATOLOGIE


Lékařem mezi nebem a horami / Kristina Höschlová. — První vydání. — Praha : Galén, [2017]. — 139 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-321-0

urgentní lékařství ; traumatologie ; urgentní zdravotnické služby ; výška nadmořská ; úrazy a nehody ; letecká záchranná služba ; vybavení a zásobování ; transport pacientů ; kazuistický přístup ; lékařky

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ


Lékařem mezi nebem a horami / Kristina Höschlová. — První vydání. — Praha : Galén, [2017]. — 139 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-321-0

urgentní lékařství ; traumatologie ; urgentní zdravotnické služby ; výška nadmořská ; úrazy a nehody ; letecká záchranná služba ; vybavení a zásobování ; transport pacientů ; kazuistický přístup ; lékařkyKrize a krizová intervence : průběh krize, psychologická první pomoc, proces krizové intervence, krize jako šance a/nebo ztráta / Naděžda Špatenková a kolektiv. — vydání I. — Praha : Grada, 2017. — 285 stran : ilustrace, tabulky ; — (Psyché) ISBN 978-80-247-5327-0

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; urgentní lékařství ; krizové intervence ; pomáhající chování ; call centra ; urgentní služby psychiatrické ; sociální problémy ; náhlé příhody ; psychický stres ; psychoterapie

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ


Doba jedová 7 : elektrosmog / Martin Blank ; přeložil Václav Petr. — 1. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 351 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-341-8

veřejné zdravotnictví ; patologie ; fyzika, biofyzika ; poškození DNA ; nádory ; elektromagnetická pole : škodlivé účinky ; elektromagnetické záření ; rizikové faktory ; chytrý telefon ; počítače ; Alzheimerova nemoc ; internetPo stopách moci v nemoci : o morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví / Olga Šmídová-Matoušová, Blanka Tollarová, Karel Čada, Boleslav Keprt, Ema Hrešanová, Lenka Němcová Guhlová, Veronika Koncrová. — Vydání první. — Praha : SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), 2017. — 238 stran ; — (Studie) ISBN 978-80-7419-250-0

sociologie ; veřejné zdravotnictví ; sociologie ; poskytování zdravotní péče ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; právní odpovědnost ; dobrovolní pracovníci ; morálka ; komunikace ; profesionalita ; veřejné zdravotnické službyNemocnice ČR 2008. — [Praha] : Health care institute, 2008. — 1 CD-ROM

veřejné zdravotnictví ; finanční řízení nemocnic ; spokojenost pacientů ; zdravotnický personál ; průzkumy a dotazníky ; interpretace statistických datZdravotnictví 2.0 : příručka pro ministra / Analýzy: Alföldi, Friedrich, Hroboň, Král, Plechatá, Vepřek, Viereckl, Vitásek, Vrubel, Zámečník. — Praha : Sierit, [2017]. — 68 stran

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; řízení zdravotnictví ; řízení zdravotnických zařízení ; řízení zdravotnických informací ; zdravotní pojištění : organizace a řízení ; vybavení a zásobování ; zákonodárství lékové ; chronická nemoc ; management nemoci ; psychiatrie ; reforma zdravotní péče

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ


XXXIV. dny mladých internistů : Olomouc, 4.-5.6. 2015 : Sborník abstrakt. — Brno : Facta medica, 2015. — 61 stran ; — (Vnitřní lékařství,; ročník 61, červen 2015, číslo 6, suplementum 2)

vnitřní lékařství ; vnitřní lékařstvíIASLC thoracic oncology / executive editor, Harvey I. Pass ; editors, David Ball, Giorgio V. Scagliotti. — Second edition. — Philadelphia : Elsevier, [2018]. — xvii, 685 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-0-323-52357-8

onkologie ; vnitřní lékařství ; nádory hrudníku

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ


Prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc. : 1933-2014. — Brno : Facta medica, 2015. — 70 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vnitřní lékařství,; ročník 61, prosinec 2015, číslo 12, suplementum 5)

všeobecné lékařství ; hyperurikemie : epidemiologie ; primární zdravotní péče ; neuroendokrinní nádory : terapie ; krevní tlak – monitorování ambulantní ; hypertenze ; idiopatické střevní záněty : patofyziologie ; syndrom polycystických ovarií : diagnóza ; hypoglykemie ; srdeční selhání : metabolismus ; hemokoagulace

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ


Zkvalitnění léčebné péče a zavedení efektivnějších metod léčby v HL Luže – Košumberk / Alena Klapalová. — Luže : Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, 2011. — 1 CD-ROM

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; zdravotně postižení ; zdravotnická zařízení ; rehabilitační centra ; cévní mozková příhoda ; poranění míchy ; následná péče ; zajištění kvality zdravotní péče : organizace a řízení ; zlepšení kvality ; vybavení a zásobování

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA


Hodnotenie dopadov na verejné zdravie : 36. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu : zborník príspevkov z vedeckej konference, 18. – 19. október 2011, horský hotel Remata, Ráztočno / editori Gabriel Šimko, Róbert Ochaba, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. — Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, [2011]. — 1 CD-ROM ISBN 978-80-7159-210-5

zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; regionální zdravotnické plánování ; komunitní ošetřovatelská péče ; farní ošetřovatelství ; zdravý životní styl ; primární prevence ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; ambulantní péčeNenechte svůj mozek zahálet, nebude mít na Alzheimera pomyšlení. — [Praha] : Státní zdravotní ústav, 2016. — 1 plakát : barevný ;

zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; Alzheimerova nemoc : prevence a kontrola ; postoj ke zdravíProgram zdraví : program švýcarsko-české spolupráce = Swiss-Czech cooperation programme. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2017]. — 27 stran : ilustrace ;

zdravotní výchova ; zdraví – znalosti, postoje, praxe ; politika zdravotní – programy ; komunitní zdraví – plánování ; hospicová a paliativní péče ; komunitní ošetřovatelská péče ; mezinárodní spolupráceSpánek je umění : 21 klíčových strategií, jak zlepšit kvalitu spánku a života : 14 denní program / Shawn Stevenson ; z anglického originálu Sleep smarter … přeložila Kateřina Tomcová. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2017. — 375 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-247-0

zdravotní výchova ; spánek ; zdravý životní styl ; poruchy spánku a bdění ; spánková hygiena

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ


Stomatologie / Jiří Mazánek, Milena Nedvědová, Hana Staňková ; pořadatelé Karel Horký, Jan Petrášek. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — 136 stran : ilustrace ; — (Lékařské repetitorium) ISBN 978-80-7492-315-9

zubní lékařství ; stomatologie