Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Říjen 2017

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Autoprotilátky u idiopatických střevních zánětů : literární rešerše / Karin Malíčková ; školitel Milan Lukáš. — [Místo vydání není známé]: [nakladatel není známý], 2010. — 22 listů : tabulka ;

gastroenterologie ; alergologie a imunologie ; idiopatické střevní záněty : imunologie ; protilátky proti cytoplazmě neutrofilů ; Saccharomyces cerevisiae : imunologie ; diagnostické techniky gastrointestinální ; autoprotilátky ; biologická terapie ; autoimunita

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Sebeléčba : cesta ke zdraví a vitalitě / Jarmila Mandžuková. — První vydání. — Benešov : Start, 2017. — 183 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-86231-63-1

alternativní lékařství ; komplementární terapie : metody ; samoléčba ; postoj ke zdraví ; primární prevence ; přenos energie

nahoru

ANATOMIE

Memorix anatomie / Radovan Hudák, David Kachlík a kolektiv ; ilustrace: Jan Balko, Šárka Zavázalová, Radovan Hudák. — 4. vydání. — Praha : Triton, 2017. — xxi, 607 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7553-420-0

anatomie ; anatomie

Memorix anatomy : entire human anatomy in English and Latin / Radovan Hudák, David Kachlík, Ondřej Volný et al. ; illustrations: Jan Balko, Šárka Zavázalová, Radovan Hudák. — 2nd edition. — Praha : Triton, 2017. — xvii, 611 stran : ilustrace (převážně barevné), tabulky ; ISBN 978-80-7553-415-6

anatomie ; anatomie

nahoru

ANDROLOGIE

Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty : výběr článků z knihy / Michaela Matoušková, Tomáš Svoboda a kol.. — Olomouc : Solen, 2017. — 56 stran : ilustrace, tabulky ; — (Meduca) ISBN 978-80-7471-206-7

andrologie ; onkologie ; nádory močového měchýře : terapie ; nádory prostaty : terapie ; management bolesti ; sexuální dysfunkce fyziologická ; paliativní medicína ; metastázy nádorů ; nádory kostí : sekundární ; radionuklidy ; karcinom z přechodných buněk : imunologie : terapie

nahoru

BALNEOLOGIE

Emanuel Engel : první český lázeňský lékař v Karlových Varech / Otakar Bořík, Jana Boříková. — Vydání první. — Praha : TABET, s.r.o., 2015. — 264 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-260-9235-3

dějiny lékařství ; balneologie ; balneologie : dějiny ; lékaři : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století

nahoru

BIOCHEMIE

Lépe bych život už znovu neprožil / Josef Hyánek. — Praha : Galén, [2017]. — 196 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-319-7

humanitní vědy a umění ; pediatrie ; biochemie ; vrozené poruchy metabolismu ; prenatální poškození : diagnóza ; prenatální diagnóza ; lékaři ; autobiografie jako téma

nahoru

BIOLOGIE

Biologie 2015 : modelové otázky k přijímacím zkouškám na LF UK v Plzni / kolektiv autorů: Alena Kučerová, Marie Ludvíková. — 3. upravené a doplněné vydání. — V Plzni : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta, 2015. — 132 stran ; ISBN 978-80-88120-09-4

biologie ; biologie ; přijímací zkouška na vysokou školu

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

O zachování dobrého zdraví : (1587) / Heinrich Rantzau ; Adam Huber z Riesenpachu (překlad) ; edici textu připravili Ruth J. Weiniger a Martin Žemla ; úvod a poznámky napsal Martin Žemla. — Vydání první. — Praha : Malvern, 2017. — 271 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7530-083-6

zdravotní výchova ; dějiny lékařství ; dějiny 16. století ; dějiny lékařství ; postoj ke zdraví ; životní styl ; činnosti denního života ; tradiční lékařství ; literatura středověká

Emanuel Engel : první český lázeňský lékař v Karlových Varech / Otakar Bořík, Jana Boříková. — Vydání první. — Praha : TABET, s.r.o., 2015. — 264 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-260-9235-3

dějiny lékařství ; balneologie ; balneologie : dějiny ; lékaři : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Náklady na požární ochranu v některých zemích světa a v České republice v letech 2008-2010 / Vladimír Vonásek. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2015. — 8 stran : ilustrace, tabulky ; — (112,; Ročník 14, příloha číslo 7/2015)

technika ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; požáry : ekonomika : prevence a kontrola : statistika a číselné údaje ; hodnocení rizik : ekonomika : klasifikace : statistika a číselné údaje

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Povodně v České republice. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2015. — 36 stran : ilustrace, tabulky ; — (112,; Ročník 14, příloha číslo 4/2015)

environmentální vědy ; záplavy : dějiny : statistika a číselné údaje ; katastrofy : prevence a kontrola ; plánování postupu v případě katastrof ; bezpečnostní opatření ; krizové intervence

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Solutio : příruční kniha pro lékárny. — Praha : Medon, [1996]-2013. — 18 svazků : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; farmacie : dějiny : metody : trendy ; výzkum v lékárnictví ; poradenství ; veřejné lékárenské služby ; kontinuální vzdělávání farmaceutů

Fenomén psychedelie : subjektivní popisy zážitků z experimentální intoxikace psilocybinem doplněné pohledy výzkumníků / Filip Tylš a kol. ; ilustrace Otto Placht. — Vydání první. — Praha : dybbuk, 2017. — 206 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7438-178-2

farmacie a farmakologie ; psychiatrie ; halucinogeny ; psilocybin ; výzkum ; duševní poruchy : farmakoterapie ; nevědomí (psychologie)

Respiratory forum journal. — Praha : Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., 2016-. — svazky ; — (Teva respiratory forum)

pneumologie a ftizeologie ; farmacie a farmakologie ; bronchiální astma : farmakoterapie ; chronická obstrukční plicní nemoc : farmakoterapie ; antiastmatika ; lékové interakce ; P-glykoprotein ; inhibitory cytochromu P450 CYP3A ; induktory cytochromu P450 CYP3A ; plicní aspergilóza : terapie ; chronická nemoc ; akutní nemoc

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Farmakoterapie revmatických onemocnění / Karel Pavelka, Jiří Vencovský, Ladislav Šenolt, Pavel Horák, Marta Olejárová, Michal Tomčík, Jakub Závada, Jan Štěpán a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 347 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-537-8

farmakoterapie ; revmatologie ; revmatické nemoci : farmakoterapie ; antirevmatika

Úvod do kombinované antiretrovirové léčby / … příručka byla napsána a sestavena Simonem Collinsem. — Praha : pro Českou společnost AIDS pomoc, z.s. vydalo Centrum pro komunitní práci, 2016. — 94 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87809-39-6

infekční lékařství ; farmakoterapie ; HIV infekce : farmakoterapie ; vysoce aktivní antiretrovirová terapie ; antiretrovirové látky ; CD4 lymfocyty – počet ; virová nálož ; časná diagnóza ; opožděná diagnóza ; primární prevence ; nežádoucí účinky léčiv

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA

Fyzika 2015 : modelové otázky k přijímacím zkouškám na LF UK v Plzni / kolektiv autorů: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš. — 3. upravené a doplněné vydání. — V Plzni : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta, 2015. — 115 stran ; ISBN 978-80-88120-10-0

fyzika, biofyzika ; fyzika ; přijímací zkouška na vysokou školu

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Aktuality v diagnostice a terapii nespecifických střevních zánětů / Jiří Hoch, Tomáš Skřička. — Praha : [Česká chirurgická společnost], 2004. — 30 listů : ilustrace, tabulky ;

gastroenterologie ; idiopatické střevní záněty : diagnóza : chirurgie : terapie ; Crohnova nemoc : komplikace ; diagnostické techniky gastrointestinální

Autoprotilátky u idiopatických střevních zánětů : literární rešerše / Karin Malíčková ; školitel Milan Lukáš. — [Místo vydání není známé]: [nakladatel není známý], 2010. — 22 listů : tabulka ;

gastroenterologie ; alergologie a imunologie ; idiopatické střevní záněty : imunologie ; protilátky proti cytoplazmě neutrofilů ; Saccharomyces cerevisiae : imunologie ; diagnostické techniky gastrointestinální ; autoprotilátky ; biologická terapie ; autoimunita

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Gynekologie / Radovan Pilka, Martin Procházka. — 2. opravené vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. — 192 stran : ilustrace ; — (Skripta) ISBN 978-80-244-5158-9

gynekologie a porodnictví ; gynekologická onemocnění

nahoru

HISTOLOGIE

Histologická technika : pro studenty lékařství a zdravotnické techniky / Marie Jirkovská. — Druhé, doplněné vydání. — Praha : Galén, [2017]. — 79 stran : ilustrace ; — (Základy) ISBN 978-80-7492-325-8

histologie ; histologické techniky

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Lépe bych život už znovu neprožil / Josef Hyánek. — Praha : Galén, [2017]. — 196 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-319-7

humanitní vědy a umění ; pediatrie ; biochemie ; vrozené poruchy metabolismu ; prenatální poškození : diagnóza ; prenatální diagnóza ; lékaři ; autobiografie jako téma

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE

Chemie 2015 : modelové otázky k přijímacím zkouškám na LF UK v Plzni / kolektiv autorů: Václav Babuška, Vlastimil Kulda, Kristýna Srbecká, Jan Michálek. — 3. upravené a doplněné vydání. — V Plzni : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta, 2015. — 102 stran ; ISBN 978-80-88120-11-7

chemie, klinická chemie ; chemie ; přijímací zkouška na vysokou školu

Vyhláška č. 226/2015 Sb. ze dne 12. srpna 2015 o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2015. — 28 stran ; — (112,; Ročník 14, příloha číslo 11/2015)

státní správa ; chemie, klinická chemie ; ustanovení a nařízení ; chemické látky – účinky a užití ; katastrofy ; záchranná práce ; systémová integrace ; zákonodárství jako téma

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Úvod do kombinované antiretrovirové léčby / … příručka byla napsána a sestavena Simonem Collinsem. — Praha : pro Českou společnost AIDS pomoc, z.s. vydalo Centrum pro komunitní práci, 2016. — 94 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87809-39-6

infekční lékařství ; farmakoterapie ; HIV infekce : farmakoterapie ; vysoce aktivní antiretrovirová terapie ; antiretrovirové látky ; CD4 lymfocyty – počet ; virová nálož ; časná diagnóza ; opožděná diagnóza ; primární prevence ; nežádoucí účinky léčiv

Doba jedová 8. Harriet A. Washingtonová ; přeložil Daniel Micka. — 1. vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 284 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-343-2

infekční lékařství ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; neurologie ; infekční nemoci ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; mikrobiologie ; infekční lékařství ; nemoci nervového systému ; virové nemoci ; schizofrenie ; autistická porucha

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

The Fourth European Conference on Information Literacy (ECIL) : October 10th-13th, 2016, Prague, Czech Republic : abstracts / editors: Sonja Špiranec, Serap Kurbanoglu, Hana Landová, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, Denis Kos. — Prague : Association ot Libraries of Czecn Universities, 2016. — 200 stran ; ISBN 978-80-270-0530-7

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; informační gramotnost ; informační věda : výchova ; on-line systémy ; chování a mechanismy chování ; počítačová gramotnost

Výroční zpráva / Moravská zemská knihovna. — Brno : Moravská zemská knihovna, 2002-. — ^^^svazků ;

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; knihovny ; knihovnické služby ; informační služby ; mezinárodní spolupráce

Výroční zpráva / Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. — V Hradci Králové : Státní vědecká knihovna v Hradci Králové, [1999]-. — ^^^svazků : ilustrace ;

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; věda a výzkum ; knihovny ; knihovnické služby ; informační služby ; katalogizace ; marketink ; knihovnické technické služby ; knihovní fondy ; věda

Hustej internet / napsala Lenka Eckertová ; ilustrovala Lucie Seifertová. — Praha : Petr Prchal, 2014. — 87 stran : vše barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87003-39-8

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; internet ; sociální média ; sociální sítě ; důvěrnost informací ; zabezpečení počítačových systémů

Metodická pomůcka pro označování, evidenci, manipulaci a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti a postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2015. — 28 stran ; — (112,; Ročník 14, příloha číslo 10/2015)

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; archivy ; datové kurátorství ; dokumentace

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Lidská práva a medicína / Vojtěch Šimíček (ed.). — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2017. — 223 stran : ilustrace ; — (Sborníky ;; svazek č. 56) ISBN 978-80-210-8700-2

právo, zákonodárství ; lékařství ; zákonodárství lékařské ; práva pacientů ; lékařská etika

Medical English 2, Alena Holá. — Druhé, přepracované vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 182 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-3723-5

lingvistika, lékařská terminologie ; lékařství ; lékařství ; lingvistika ; terminologie jako téma

Africká zima : v Jižním Súdánu s Lékaři bez hranic / Tomáš Šebek. — Vydání první. — V Praze : Paseka, 2017. — 284 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7432-863-3

lékařství ; lékařské mise na pomoc zahraničí ; mezinárodní spolupráce ; lékaři ; poskytování zdravotní péče

22 let úspěšné spolupráce : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Česká republika, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA = Twenty-two years of successful cooperation : Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Czech Republic, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA / editoři Miroslav Červinka, Ladislav Chrobák, Vladimír Palička, Ivo Šteiner ; překlad Jan Comorek, Jana Petružálková. — Hradec Králové : ATD pro Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, 2012. — 63 stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-86358-17-8

lékařství ; pedagogika ; veřejné zdravotnictví ; nemocnice ; studium lékařství ; univerzity ; mezinárodní spolupráce ; kurzy a stáže v nemocnici

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

English in nursing : case studies = Angličtina v ošetřovatelství : kazuistiky / Irena Baumruková. — První vydání. — Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. — 372 stran ; ISBN 978-80-7490-165-2

lingvistika, lékařská terminologie ; ošetřovatelství ; ošetřovatelství ; lingvistika ; kazuistický přístup

Slovník sociální patologie / Václav Bělík, Stanislava Hoferková, Blahoslav Kraus a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 120 stran ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-0599-1

sociologie ; patologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; poruchy sociálního chování : patologie ; terminologie jako téma

Medical English 2, Alena Holá. — Druhé, přepracované vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 182 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-3723-5

lingvistika, lékařská terminologie ; lékařství ; lékařství ; lingvistika ; terminologie jako téma

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Spolupráce České republiky a Světové zdravotnické organizace : panorama 15 let činnosti pražské kanceláře WHO / publikaci sestavili: Alena Šteflová, Petr Struk a Pavla Kortusová. — Praha : Kancelář Světové zdravotnická organizace v České republice, 2017. — 26 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; Světová zdravotnická organizace ; mezinárodní spolupráce ; programy podpory zdraví ; politika zdravotní – programy

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Doba jedová 8. Harriet A. Washingtonová ; přeložil Daniel Micka. — 1. vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 284 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-343-2

infekční lékařství ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; neurologie ; infekční nemoci ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; mikrobiologie ; infekční lékařství ; nemoci nervového systému ; virové nemoci ; schizofrenie ; autistická porucha

nahoru

NEUROLOGIE

Doba jedová 8. Harriet A. Washingtonová ; přeložil Daniel Micka. — 1. vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 284 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-343-2

infekční lékařství ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; neurologie ; infekční nemoci ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; mikrobiologie ; infekční lékařství ; nemoci nervového systému ; virové nemoci ; schizofrenie ; autistická porucha

Závratě / Zdeněk Čada, Rudolf Černý, Ondřej Čakrt a kolektiv ; editor Viktor Chrobok ; ilustrace Josef Bavor. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2017. — 516 stran : ilustrace, tabulky ; — (Medicína hlavy a krku) ISBN 978-80-7311-165-6

otorinolaryngologie ; neurologie ; neurootologie ; vestibulární nemoci ; závrať : diagnóza : terapie ; diferenciální diagnóza ; reflex vestibulookulární

nahoru

ONKOLOGIE

Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty : výběr článků z knihy / Michaela Matoušková, Tomáš Svoboda a kol.. — Olomouc : Solen, 2017. — 56 stran : ilustrace, tabulky ; — (Meduca) ISBN 978-80-7471-206-7

andrologie ; onkologie ; nádory močového měchýře : terapie ; nádory prostaty : terapie ; management bolesti ; sexuální dysfunkce fyziologická ; paliativní medicína ; metastázy nádorů ; nádory kostí : sekundární ; radionuklidy ; karcinom z přechodných buněk : imunologie : terapie

nahoru

ORTOPEDIE

Diagnostika a fyzioterapie hybných poruch dle Vojty / Věra Skaličková-Kováčiková. — První vydání. — Olomouc : RL-CORPUS, s.r.o, 2017. — 223 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-270-2292-2

rehabilitační a fyzikální medicína ; pediatrie ; ortopedie ; muskuloskeletální nemoci : diagnóza : terapie ; reflexní terapie ; pohybové poruchy : diagnóza : terapie ; poruchy motorických dovedností : diagnóza : terapie ; rehabilitace ; kojenec ; dítě ; dospělí ; rehabilitační centra

Osteoporóza : tichý zloděj kostí. — Praha : Státní zdravotní ústav [2017]. — Plakát : ilustrace ;

ortopedie ; patologie ; metabolické nemoci kostí : prevence a kontrola ; osteoporóza : prevence a kontrola ; fyziologie výživy ; potravní doplňky ; pohybová aktivita

Léčebná rehabilitace v ortopedii a revmatologii / Dobroslava Jandová, Miloslav Kubíček, Irma Veselá. — Praha : Raabe, [2017]. — 140 stran : ilustrace, tabulky ; — (Rehabilitační a fyzikálni terapie ;; 5) ISBN 978-80-7496-312-4

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; revmatologie ; skolióza ; artroplastika – náhrada kloubu ; fraktury femuru ; ankylózující spondylitida ; revmatoidní artritida ; dnavá artritida ; ligamentum cruciatum anterius ; rehabilitace

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

English in nursing : case studies = Angličtina v ošetřovatelství : kazuistiky / Irena Baumruková. — První vydání. — Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. — 372 stran ; ISBN 978-80-7490-165-2

lingvistika, lékařská terminologie ; ošetřovatelství ; ošetřovatelství ; lingvistika ; kazuistický přístup

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi / Alena Mellanová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 112 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-247-5589-2

ošetřovatelství ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; ošetřovatelská péče ; psychologie sociální ; studium ošetřovatelství ; personál – výběr

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE

Závratě / Zdeněk Čada, Rudolf Černý, Ondřej Čakrt a kolektiv ; editor Viktor Chrobok ; ilustrace Josef Bavor. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2017. — 516 stran : ilustrace, tabulky ; — (Medicína hlavy a krku) ISBN 978-80-7311-165-6

otorinolaryngologie ; neurologie ; neurootologie ; vestibulární nemoci ; závrať : diagnóza : terapie ; diferenciální diagnóza ; reflex vestibulookulární

nahoru

PATOLOGIE

Slovník sociální patologie / Václav Bělík, Stanislava Hoferková, Blahoslav Kraus a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 120 stran ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-0599-1

sociologie ; patologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; poruchy sociálního chování : patologie ; terminologie jako téma

Osteoporóza : tichý zloděj kostí. — Praha : Státní zdravotní ústav [2017]. — Plakát : ilustrace ;

ortopedie ; patologie ; metabolické nemoci kostí : prevence a kontrola ; osteoporóza : prevence a kontrola ; fyziologie výživy ; potravní doplňky ; pohybová aktivita

nahoru

PEDAGOGIKA

22 let úspěšné spolupráce : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Česká republika, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA = Twenty-two years of successful cooperation : Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Czech Republic, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA / editoři Miroslav Červinka, Ladislav Chrobák, Vladimír Palička, Ivo Šteiner ; překlad Jan Comorek, Jana Petružálková. — Hradec Králové : ATD pro Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, 2012. — 63 stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-86358-17-8

lékařství ; pedagogika ; veřejné zdravotnictví ; nemocnice ; studium lékařství ; univerzity ; mezinárodní spolupráce ; kurzy a stáže v nemocnici

Psychologie myšlení a řeči / Lev Semjonovič Vygotskij ; z vlastního překladu ruského originálu texty vybral, předmluvu, doslov komentáře napsal Jan Průcha. — Vydání druhé, upravené (jako komentovaný výbor, celkově v češtině čtvrté). — Praha : Portál, 2017. — 151 stran : portrét ; ISBN 978-80-262-1258-4

psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; dětská psychologie ; psycholingvistika ; vývoj řeči ; myšlení ; výchova dítěte ; dítě

Rodina a dítě se zdravotním postižením / Iva Dokoupilová, Adéla Hanáková, Simona Kmentová, Miloň Potměšil, Jana Soldanová, Nikola Štěpničková, Eva Urbanovská. — Brno : Paido, 2017. — 107 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-7315-262-8

pedagogika ; zdravotně postižení ; sociologie ; postižené děti ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; životní styl ; mezioborová komunikace ; výchova speciální

Dyspraxie : vývojová porucha pohybové koordinace / Olga Zelinková ; ilustrace Libor Drobný. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 140 stran : ilustrace ; — (Speciální pedagogika) ISBN 978-80-262-1266-9

pedagogika ; zdravotně postižení ; apraxie ; specifické poruchy učení ; postižené děti

nahoru

PEDIATRIE

Kardiorespirační zdatnost sportující populace / J. Novák. Multiplexní imunoanalýza u kriticky nemocných dětí / L. Šašek, K. Pizingerová, J. Fremuth, J. Kobr. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum ; 2016. — 134 stran : ilustrace, grafy ; — (Plzeňský lékařský sborník =; supplementum 85/2015) ISBN 978-80-246-3399-2

tělovýchovné lékařství ; pediatrie ; tělovýchovné lékařství ; antropometrie ; zátěžový test ; kardiorespirační zdatnost ; respirační insuficience ; kritický stav ; syndrom systémové zánětlivé reakce ; biologické markery ; dítě

Lépe bych život už znovu neprožil / Josef Hyánek. — Praha : Galén, [2017]. — 196 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-319-7

humanitní vědy a umění ; pediatrie ; biochemie ; vrozené poruchy metabolismu ; prenatální poškození : diagnóza ; prenatální diagnóza ; lékaři ; autobiografie jako téma

Diagnostika a fyzioterapie hybných poruch dle Vojty / Věra Skaličková-Kováčiková. — První vydání. — Olomouc : RL-CORPUS, s.r.o, 2017. — 223 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-270-2292-2

rehabilitační a fyzikální medicína ; pediatrie ; ortopedie ; muskuloskeletální nemoci : diagnóza : terapie ; reflexní terapie ; pohybové poruchy : diagnóza : terapie ; poruchy motorických dovedností : diagnóza : terapie ; rehabilitace ; kojenec ; dítě ; dospělí ; rehabilitační centra

Léčebná rehabilitace v pediatrii / Olga Dyrhonová, Miloš Máček, Libuše Smolíková, Blanka Vlčková. — Praha : Raabe, [2017]. — 96 stran : ilustrace, tabulky ; — (Rehabilitační a fyzikálni terapie ;; 6) ISBN 978-80-7496-313-1

pediatrie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; nemoci dýchacího systému : rehabilitace ; obezita : rehabilitace ; pohybová aktivita ; poruchy motorických dovedností : rehabilitace ; reflexní terapie ; dítě

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Respiratory forum journal. — Praha : Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., 2016-. — svazky ; — (Teva respiratory forum)

pneumologie a ftizeologie ; farmacie a farmakologie ; bronchiální astma : farmakoterapie ; chronická obstrukční plicní nemoc : farmakoterapie ; antiastmatika ; lékové interakce ; P-glykoprotein ; inhibitory cytochromu P450 CYP3A ; induktory cytochromu P450 CYP3A ; plicní aspergilóza : terapie ; chronická nemoc ; akutní nemoc

Pneumologie / Vítězslav Kolek, Viktor Kašák, Martina Vašáková a kolektiv. — 3. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 645 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-538-5

pneumologie a ftizeologie ; nemoci dýchacího systému

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Lidská práva a medicína / Vojtěch Šimíček (ed.). — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2017. — 223 stran : ilustrace ; — (Sborníky ;; svazek č. 56) ISBN 978-80-210-8700-2

právo, zákonodárství ; lékařství ; zákonodárství lékařské ; práva pacientů ; lékařská etika

nahoru

PSYCHIATRIE

Fenomén psychedelie : subjektivní popisy zážitků z experimentální intoxikace psilocybinem doplněné pohledy výzkumníků / Filip Tylš a kol. ; ilustrace Otto Placht. — Vydání první. — Praha : dybbuk, 2017. — 206 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7438-178-2

farmacie a farmakologie ; psychiatrie ; halucinogeny ; psilocybin ; výzkum ; duševní poruchy : farmakoterapie ; nevědomí (psychologie)

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Totem a tabu : o podrobnostech v duševním životě divocha a neurotika / Sigmund Freud ; z německého originálu přeložil Ludvík Hošek. — Vydání třetí, v Portále první. — Praha : Portál, 2017. — 166 stran ; ISBN 978-80-262-1249-2

psychologie, klinická psychologie ; psychoanalýza ; etnopsychologie ; okultismus ; tabu

Psychologie myšlení a řeči / Lev Semjonovič Vygotskij ; z vlastního překladu ruského originálu texty vybral, předmluvu, doslov komentáře napsal Jan Průcha. — Vydání druhé, upravené (jako komentovaný výbor, celkově v češtině čtvrté). — Praha : Portál, 2017. — 151 stran : portrét ; ISBN 978-80-262-1258-4

psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; dětská psychologie ; psycholingvistika ; vývoj řeči ; myšlení ; výchova dítěte ; dítě

Projektivní metody v psychologické diagnostice / Kristina Najbrtová, Jiří Šípek (eds.), Katarína Loneková, David Čáp. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 175 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-262-1260-7

psychologie, klinická psychologie ; projektivní techniky ; testování osobnosti ; behaviorální disciplíny a činnosti ; tematický apercepční test ; psychoterapeutické procesy ; přenos (psychologie)

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi / Alena Mellanová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 112 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-247-5589-2

ošetřovatelství ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; ošetřovatelská péče ; psychologie sociální ; studium ošetřovatelství ; personál – výběr

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Biosyntéza : zdroje a energie v terapii : výběr z textů / David Boadella a kol.. — 1. vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 179 stran ; — (Psyché ;; svazek č. 83) ISBN 978-80-7553-452-1

psychoterapie ; psychoterapie ; biosyntetické dráhy ; energetický metabolismus ; psychofyziologie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Léčebná rehabilitace v pediatrii / Olga Dyrhonová, Miloš Máček, Libuše Smolíková, Blanka Vlčková. — Praha : Raabe, [2017]. — 96 stran : ilustrace, tabulky ; — (Rehabilitační a fyzikálni terapie ;; 6) ISBN 978-80-7496-313-1

pediatrie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; nemoci dýchacího systému : rehabilitace ; obezita : rehabilitace ; pohybová aktivita ; poruchy motorických dovedností : rehabilitace ; reflexní terapie ; dítě

Diagnostika a fyzioterapie hybných poruch dle Vojty / Věra Skaličková-Kováčiková. — První vydání. — Olomouc : RL-CORPUS, s.r.o, 2017. — 223 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-270-2292-2

rehabilitační a fyzikální medicína ; pediatrie ; ortopedie ; muskuloskeletální nemoci : diagnóza : terapie ; reflexní terapie ; pohybové poruchy : diagnóza : terapie ; poruchy motorických dovedností : diagnóza : terapie ; rehabilitace ; kojenec ; dítě ; dospělí ; rehabilitační centra

Fyzioterapie v indikační oblasti II : učební text / autor: Eva Buchtelová, Alena Charvátová. — Vydání první. — Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2017. — 139 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Skripta) ISBN 978-80-7561-060-7

rehabilitační a fyzikální medicína ; fyzioterapie (techniky) ; rány a poranění : rehabilitace ; muskuloskeletální nemoci : rehabilitace ; nemoci nervového systému : rehabilitace

Léčebná rehabilitace v ortopedii a revmatologii / Dobroslava Jandová, Miloslav Kubíček, Irma Veselá. — Praha : Raabe, [2017]. — 140 stran : ilustrace, tabulky ; — (Rehabilitační a fyzikálni terapie ;; 5) ISBN 978-80-7496-312-4

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; revmatologie ; skolióza ; artroplastika – náhrada kloubu ; fraktury femuru ; ankylózující spondylitida ; revmatoidní artritida ; dnavá artritida ; ligamentum cruciatum anterius ; rehabilitace

nahoru

REVMATOLOGIE

Léčebná rehabilitace v ortopedii a revmatologii / Dobroslava Jandová, Miloslav Kubíček, Irma Veselá. — Praha : Raabe, [2017]. — 140 stran : ilustrace, tabulky ; — (Rehabilitační a fyzikálni terapie ;; 5) ISBN 978-80-7496-312-4

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; revmatologie ; skolióza ; artroplastika – náhrada kloubu ; fraktury femuru ; ankylózující spondylitida ; revmatoidní artritida ; dnavá artritida ; ligamentum cruciatum anterius ; rehabilitace

Farmakoterapie revmatických onemocnění / Karel Pavelka, Jiří Vencovský, Ladislav Šenolt, Pavel Horák, Marta Olejárová, Michal Tomčík, Jakub Závada, Jan Štěpán a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 347 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-537-8

farmakoterapie ; revmatologie ; revmatické nemoci : farmakoterapie ; antirevmatika

nahoru

SOCIOLOGIE

Rodina a dítě se zdravotním postižením / Iva Dokoupilová, Adéla Hanáková, Simona Kmentová, Miloň Potměšil, Jana Soldanová, Nikola Štěpničková, Eva Urbanovská. — Brno : Paido, 2017. — 107 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-7315-262-8

pedagogika ; zdravotně postižení ; sociologie ; postižené děti ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; životní styl ; mezioborová komunikace ; výchova speciální

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi / Alena Mellanová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 112 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-247-5589-2

ošetřovatelství ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; ošetřovatelská péče ; psychologie sociální ; studium ošetřovatelství ; personál – výběr

Slovník sociální patologie / Václav Bělík, Stanislava Hoferková, Blahoslav Kraus a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 120 stran ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-0599-1

sociologie ; patologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; poruchy sociálního chování : patologie ; terminologie jako téma

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

Advokáti mrtvých : rozhovory se soudními lékaři / Pavel Nečas, ed. ; autoři Pavel Nečas, Petr Hejna ; autoři úvodních textů Pavel Nečas, Oldřich Fryc, Petr Hejna a Jiří Hlaváček, medailony zpovídaných lékařů, poznámky pod čarou a biografický slovník Petr Hejna. — První vydání. — Praha : Galén, [2017]. — 549 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-317-3

soudní lékařství ; soudní lékařství ; lékaři ; soudní patologie ; právní vědy

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. : znění účinné od 1. ledna 2015. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2015. — 8 stran ; — (112,; Ročník 14, příloha číslo 2/2015)

státní správa ; krizové intervence ; řízení bezpečnosti : organizace a řízení ; vládní programy : organizace a řízení ; ustanovení a nařízení ; státní správa

Vyhláška č. 226/2015 Sb. ze dne 12. srpna 2015 o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2015. — 28 stran ; — (112,; Ročník 14, příloha číslo 11/2015)

státní správa ; chemie, klinická chemie ; ustanovení a nařízení ; chemické látky – účinky a užití ; katastrofy ; záchranná práce ; systémová integrace ; zákonodárství jako téma

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmisťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky : určeno pro vlastníky lesů. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2015. — 8 stran : tabulky ; — (112,; Ročník 14, příloha číslo 12/2015)

státní správa ; plánování postupu v případě katastrof ; lesy ; záchranná práce ; systémová integrace ; ustanovení a nařízení

nahoru

TECHNIKA

Metodika pro specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2015. — 12 stran : ilustrace ; — (112,; Ročník 14, příloha číslo 6/2015)

technika ; požáry ; hasicí systémy ; inženýrství ; bezpečnost

Náklady na požární ochranu v některých zemích světa a v České republice v letech 2008-2010 / Vladimír Vonásek. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2015. — 8 stran : ilustrace, tabulky ; — (112,; Ročník 14, příloha číslo 7/2015)

technika ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; požáry : ekonomika : prevence a kontrola : statistika a číselné údaje ; hodnocení rizik : ekonomika : klasifikace : statistika a číselné údaje

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Kardiorespirační zdatnost sportující populace / J. Novák. Multiplexní imunoanalýza u kriticky nemocných dětí / L. Šašek, K. Pizingerová, J. Fremuth, J. Kobr. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum ; 2016. — 134 stran : ilustrace, grafy ; — (Plzeňský lékařský sborník =; supplementum 85/2015) ISBN 978-80-246-3399-2

tělovýchovné lékařství ; pediatrie ; tělovýchovné lékařství ; antropometrie ; zátěžový test ; kardiorespirační zdatnost ; respirační insuficience ; kritický stav ; syndrom systémové zánětlivé reakce ; biologické markery ; dítě

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace / Jan Hendl. — Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. — Praha : Portál, 2016. — 437 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-0982-9

věda a výzkum ; výzkum ; sběr dat ; metody pro podporu rozhodování ; interpretace statistických dat

Výroční zpráva / Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. — V Hradci Králové : Státní vědecká knihovna v Hradci Králové, [1999]-. — ^^^svazků : ilustrace ;

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; věda a výzkum ; knihovny ; knihovnické služby ; informační služby ; katalogizace ; marketink ; knihovnické technické služby ; knihovní fondy ; věda

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Veřejné zdravotnictví : učební texty pro zdravotnické obory / Margaréta Šulcová. — Vydání první. — Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2017. — 80 stran ; ISBN 978-80-7561-076-8

veřejné zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; sociální determinanty zdraví ; zdravotní stav ; primární prevence ; zdravotní výchova

22 let úspěšné spolupráce : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Česká republika, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA = Twenty-two years of successful cooperation : Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Czech Republic, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA / editoři Miroslav Červinka, Ladislav Chrobák, Vladimír Palička, Ivo Šteiner ; překlad Jan Comorek, Jana Petružálková. — Hradec Králové : ATD pro Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, 2012. — 63 stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-86358-17-8

lékařství ; pedagogika ; veřejné zdravotnictví ; nemocnice ; studium lékařství ; univerzity ; mezinárodní spolupráce ; kurzy a stáže v nemocnici

Spolupráce České republiky a Světové zdravotnické organizace : panorama 15 let činnosti pražské kanceláře WHO / publikaci sestavili: Alena Šteflová, Petr Struk a Pavla Kortusová. — Praha : Kancelář Světové zdravotnická organizace v České republice, 2017. — 26 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; Světová zdravotnická organizace ; mezinárodní spolupráce ; programy podpory zdraví ; politika zdravotní – programy

Zdravotní gramotnost a zdravotní politika : sborník textů pro kolokvium. — Praha : Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú., 2017. — 45 stran : grafická znázornění ;

veřejné zdravotnictví ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; zdravotní gramotnost ; politika zdravotní – programy ; zdraví – znalosti, postoje, praxe

nahoru

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní gramotnost a zdravotní politika : sborník textů pro kolokvium. — Praha : Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú., 2017. — 45 stran : grafická znázornění ;

veřejné zdravotnictví ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; zdravotní gramotnost ; politika zdravotní – programy ; zdraví – znalosti, postoje, praxe

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Dyspraxie : vývojová porucha pohybové koordinace / Olga Zelinková ; ilustrace Libor Drobný. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 140 stran : ilustrace ; — (Speciální pedagogika) ISBN 978-80-262-1266-9

pedagogika ; zdravotně postižení ; apraxie ; specifické poruchy učení ; postižené děti

Rodina a dítě se zdravotním postižením / Iva Dokoupilová, Adéla Hanáková, Simona Kmentová, Miloň Potměšil, Jana Soldanová, Nikola Štěpničková, Eva Urbanovská. — Brno : Paido, 2017. — 107 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-7315-262-8

pedagogika ; zdravotně postižení ; sociologie ; postižené děti ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; životní styl ; mezioborová komunikace ; výchova speciální

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

O zachování dobrého zdraví : (1587) / Heinrich Rantzau ; Adam Huber z Riesenpachu (překlad) ; edici textu připravili Ruth J. Weiniger a Martin Žemla ; úvod a poznámky napsal Martin Žemla. — Vydání první. — Praha : Malvern, 2017. — 271 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7530-083-6

zdravotní výchova ; dějiny lékařství ; dějiny 16. století ; dějiny lékařství ; postoj ke zdraví ; životní styl ; činnosti denního života ; tradiční lékařství ; literatura středověká

Chůze v životě starších žen se sedavým zaměstnáním / Roman Cuberek, Aleš Gába, Zdeněk Svoboda, Jana Pelclová, František Chmelík, Michal Lehnert, Michal Šafář, Karel Frömel. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. — 84 stran : ilustrace, tabulky ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-4376-8

zdravotní výchova ; zdravý životní styl ; zdravé chování ; pohybová aktivita ; chůze ; volnočasové aktivity ; sedavý životní styl ; ženy ; lidé středního věku