Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Listopad 2017

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

BIOLOGIE

Stručné dějiny biologie / Stanislav Komárek. — Vydání 1. — Praha : Academia, 2017. — 157 stran : ilustrace ; — (Spisy Stanislava Komárka) ISBN 978-80-200-2737-5

biologie ; biologie : dějiny ; věda

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Lékařství starých Egypťanů : Eugen Strouhal, Břetislav Vachala, Hana Vymazalová. — Praha : Academia, 2017. — 374 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-200-2689-7

dějiny lékařství ; dějiny lékařství ; tradiční lékařství ; dějiny starověku ; vnitřní lékařství : dějiny ; rukopisy lékařské

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Public sector economics : theory, policy and practice / Stephen J. Bailey. — Second edition. — Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2002. — xiii, 450 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-333-92953-5

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika ; veřejný sektor ; privatizace

Očekávaný ekonomický vývoj v roce 2018. — Praha : Sondy, s.r.o., 2017. — 79 stran : barevné ilustrace ; — (Pohledy : studie – analýzy – prognózy ;; 2/2017) ISBN 978-80-86846-65-1

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika ; vládní organizace ; rozpočty ; inflace ekonomická ; politika

Compliance v podnikové praxi / K. Schenková, J. Lasák a kol.. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xix, 460 stran ilustrace, tabulky ; — (Právní praxe) ISBN 978-80-7400-668-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; podnikání : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Životní prostředí : texty zákonů k 1. 11. 2017 a od 1. 1. 2018 : vodní hospodářství, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečištění, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : zásadní změny zákona o posuzování vlivů a životní prostředí od 1. 11. 2017 : změny 23 zákonů v souvislosti s novou úpravou přestupků. — Ostrava : Sagit, 2017. — 751 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1223) ISBN 978-80-7488-255-5

environmentální vědy ; právo, zákonodárství ; životní prostředí ; zákonodárství jako téma

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Hromadně vyráběné léčivé přípravky : společná ustanovení : oborová norma ON 86 2000. — 2. vydání. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČSR, 1972. — 8 stran : tabulky ;

farmacie a farmakologie ; léčivé přípravky : normy ; balení léků : normy ; značení léčiv : normy ; ustanovení a nařízení

Adresář lékáren České republiky. — Hradec Králové : Lagena, [1991 nebo 1992]. — 159 stran ;

farmacie a farmakologie ; lékárny

Biosimilars / Vladimír Tesař et al.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta a. s., 2017. — 150 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-4642-8

farmacie a farmakologie ; podobné biologické léčivé přípravky ; technologie farmaceutická ; biologické produkty : farmakokinetika ; biologická terapie ; klinické lékařství

Nábytek pro lékárny : lékárny a vysunutá pracoviště lékáren : sborník technického řešení : zak. číslo: 04-0-4800/02 / Zdravoprojekt. — Praha : [Zdravoprojekt] : 1990. — 2 svazky : ilustrace ; — (Nábytek pro zdravotnická zařízení)

farmacie a farmakologie ; technika ; lékárny ; design vybavení ; vybavení a zásobování

Oddělení léčivých rostlin : typizační studie – 1. etapa : zásady řešení : zak. č. 04-0-5257 / vypracoval Zdravoprojekt. — Praha : [Zdravoprojekt] : 1990. — 16 listů : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; lékárny : zásobování a distribuce ; rostliny léčivé ; vybavení a zásobování

Vybavenie lekární : lekárne : ON 84 5405. — 2. vydanie. — Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva SSR – odbor farmacie a hmotného zabezpečenia, 1972. — 18 stran ;

farmacie a farmakologie ; lékárny : normy ; vybavení a zásobování : normy

State drug control system in Czech Republic under the changing economic and political conditions : case study / Jan Mikeska. — [Perugia] : [nakladatel není známý], 1992. — 1 svazek : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; kontrola léčiv a omamných látek : ekonomika : organizace a řízení ; zákonodárství lékové ; studie případů a kontrol

Náplně činností hlavních a vedoucích laborantů / zpracovala M. Plevová ; úvod Vladimír Jeřábek. — [Ostrava] : [Oddělení lékárenské služby a účelné farmakoterapie MZSV ČSR], 1989. — 13 stran ;

farmacie a farmakologie ; lékárny ; farmaceutické služby ; laboratoře : pracovní síly ; farmaceutický laborant : organizace a řízení : zákonodárství a právo

Provozní řád oddělení přípravy sterilních léků / Jiří Etzler ; úvod Vladimír Jeřábek. — Ostrava : [Oddělení lékárenské služby a účelné farmakoterapie MZSV ČSR], 1989. — 14 stran ;

farmacie a farmakologie ; technologie farmaceutická ; příprava léků ; sterilizace

Zásady hygienického režimu v zařízeních lékárenské služby. V. Janat, L. Tříska, J. Hejlek, M. Palkova, M. Snášelová, G. Thinschmidt, J. Pravečková. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [1988]. — 23 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; hygiena ; lékárny ; hygiena prostředí : normy

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Standards for haematopoietic progenitor cell collection, processing & transplantation / from the joint accreditation committee of ISCT-EBMT. — Second edition adapted. — Barcelona : Joint Accreditation Committee of ISCT-EBMT, [2005]. — 71 stran ;

hematologie a transfuzní lékařství ; hematopoetické kmenové buňky ; transplantace hematopoetických kmenových buněk ; klinické laboratorní techniky : normy

nahoru

HOMEOPATIE

Homeopatické funkční komplexy. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [mezi 1993 a 2010]. — 84 stran ;

homeopatie ; materia medica ; farmakopea homeopatická

nahoru

HYGIENA

Zásady hygienického režimu v zařízeních lékárenské služby. V. Janat, L. Tříska, J. Hejlek, M. Palkova, M. Snášelová, G. Thinschmidt, J. Pravečková. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [1988]. — 23 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; hygiena ; lékárny ; hygiena prostředí : normy

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

The Merck manual of diagnosis and therapy / Robert S. Porter, Justin L. Kaplan. — 19th edition. — Whitehouse Station : Merck, 2011. — xxxii, 3754 stran, 8 stran obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; — (The Merck manual,) ISBN 978-0-911910-19-3

lékařství ; klinické lékařství ; nemoc ; diagnóza ; terapie

Změny v regulaci zdravotnických prostředků : Norma 13485:2016 a Nařízení 2017/745 : komentář / Jakub Král, Aleš Martinovský, Veronika Moravová. — 1. vydání. — Praha : Porta Medica s.r.o., 2017. — 446 stran ; ISBN 978-80-906947-0-5

lékařství ; právo, zákonodárství ; zákonodárství lékařské ; zdravotnické zdroje : normy ; Evropská unie

Československo-sovětské styky mezi lékaři v padesátiletí 1917-1967 / Miloslav Matoušek.. — Praha : Československá lékařská společnost J. E. Purkyně, 1967. — 16 stran ;

lékařství ; lékařství ; lékaři ; interprofesionální vztahy ; mezinárodní spolupráce ; dějiny 20. století

Plán výzkumu v oboru lékařských věd a zdravotnictví na rok 1970. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví, 1970. — 234, 30 stran ;

lékařství ; veřejné zdravotnictví ; věda a výzkum ; výzkum ; lékařství ; výzkum v oblasti veřejného zdraví

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu / Marek Antoš, Jan Wintr (eds.). — Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta ; 2017. — 160 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sborníky ;; 67) ISBN 978-80-87975-68-8

lidská práva ; občanská práva ; lidská práva ; řízení společenských procesů ; veřejná politika ; krizové intervence ; osobní autonomie

nahoru

PEDAGOGIKA

Universitas Brunensis 1919-1969. — Vydání 1. — Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1969. — 418 stran ;

pedagogika ; univerzity : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Pracovněprávní předpisy : pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti a všechny prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 9. 10. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 288 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1221) ISBN 978-80-7488-253-1

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; práce : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Změny v regulaci zdravotnických prostředků : Norma 13485:2016 a Nařízení 2017/745 : komentář / Jakub Král, Aleš Martinovský, Veronika Moravová. — 1. vydání. — Praha : Porta Medica s.r.o., 2017. — 446 stran ; ISBN 978-80-906947-0-5

lékařství ; právo, zákonodárství ; zákonodárství lékařské ; zdravotnické zdroje : normy ; Evropská unie

Životní prostředí : texty zákonů k 1. 11. 2017 a od 1. 1. 2018 : vodní hospodářství, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečištění, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : zásadní změny zákona o posuzování vlivů a životní prostředí od 1. 11. 2017 : změny 23 zákonů v souvislosti s novou úpravou přestupků. — Ostrava : Sagit, 2017. — 751 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1223) ISBN 978-80-7488-255-5

environmentální vědy ; právo, zákonodárství ; životní prostředí ; zákonodárství jako téma

Evropské právo : základní smlouvy : Smlouva o fungování Evropské unie, Smlouva o Evropské unii, Listina základních práv Evropské unie, další smlouvy a dokumenty ; Přistoupení ČR k Evropské unii ; Volby do Evropského parlamentu : redakční uzávěrka 6. 11. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 368 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1225) ISBN 978-80-7488-257-9

právo, zákonodárství ; mezinárodní právo ; Evropská unie ; smlouvy

Zákon o svobodném přístupu k informacím / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xii, 271 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7552-859-9

právo, zákonodárství ; přístup k informacím : zákonodárství a právo

Praktický průvodce GDPR / Jiří Žůrek. — 1. vydání. — Olomouc : ANAG, [2017]. — 223 stran ; — (Právo) ISBN 978-80-7554-097-3

právo, zákonodárství ; důvěrnost informací ; občanská práva ; přístup k informacím ; Evropská unie ; zákonodárství jako téma

Compliance v podnikové praxi / K. Schenková, J. Lasák a kol.. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xix, 460 stran ilustrace, tabulky ; — (Právní praxe) ISBN 978-80-7400-668-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; podnikání : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 9. 10. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 272 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1220) ISBN 978-80-7488-252-4

sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo

Pracovněprávní předpisy : pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti a všechny prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 9. 10. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 288 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1221) ISBN 978-80-7488-253-1

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; práce : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo

Nové přestupkové právo / Helena Prášková. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 448 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-221-9

právo, zákonodárství ; právní vědy ; právní odpovědnost ; trestní zákon

Pracovní právo / Miroslav Bělina, Jan Pichrt a kolektiv. — 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xxviii, 477 stran ; — (Academia iuris) ISBN 978-80-7400-667-8

právo, zákonodárství ; právní vědy ; práce : zákonodárství a právo

Zákon o odpovědnosti za přestupky : praktický průvodce / Antonín Slabý, Jindřich Škoda, František Vavera. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.p., 2017. — 475 stran ; — (Pro praxi) ISBN 978-80-7380-683-5

právní vědy ; právo, zákonodárství ; trestní zákon ; právní odpovědnost

Autorský zákon : komentář / Helena Chaloupková, Petr Holý. — 5. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xxi, 364 stran ; — (Beckovy komentáře) ISBN 978-80-7400-671-5

právo, zákonodárství ; právní vědy ; duševní vlastnictví

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace / Tereza Drábková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xii, 200 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7552-723-3

právo, zákonodárství ; právní vědy ; komunikace ; elektronická pošta : zákonodárství a právo

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY

Česká republika : portréty krajů / autoři Václav Toušek, Irena Smolová, Miloš Fňukal, Martin Jurek, Pavel Klapka ; zpracování map Aleš Létal. — Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. — 136 stran : barevné ilustrace, mapy, tabulky ; ISBN 80-239-6305-8

přírodní vědy ; zeměpis

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Násilí je možné zastavit : terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích / Barbora Jakobsen a Marius Rakil (eds.) ; z norských originálů přeložila Petra Štajnerová, z anglických originálu přeložil Skřivánek, s.r.o.. — Vydání první. — Praha : Nadace Open Society Fund Praha, 2017. — 279 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87725-40-5

oběti zločinu ; syndrom vyhoření ; sociologie ; psychoterapie ; rodinné vztahy ; interpersonální vztahy ; domácí násilí ; psychoterapie

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 9. 10. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 272 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1220) ISBN 978-80-7488-252-4

sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo

nahoru

SOCIOLOGIE

Násilí je možné zastavit : terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích / Barbora Jakobsen a Marius Rakil (eds.) ; z norských originálů přeložila Petra Štajnerová, z anglických originálu přeložil Skřivánek, s.r.o.. — Vydání první. — Praha : Nadace Open Society Fund Praha, 2017. — 279 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87725-40-5

oběti zločinu ; syndrom vyhoření ; sociologie ; psychoterapie ; rodinné vztahy ; interpersonální vztahy ; domácí násilí ; psychoterapie

Proč selhává sociální práce se sociálně exkludovanými / Alena Kajanová. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. — 69 stran ; ISBN 978-80-7422-613-7

sociologie ; sociální práce ; sociální izolace ; výzkum ; kazuistický přístup

Základy metodologie výzkumu / Ludvík Eger, Dana Egerová. — 2. přepracované a rozšířené vydání. — V Plzni : Západočeská univerzita, 2017. — iv, 184 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-261-0735-4

věda a výzkum ; sociologie ; sociální vědy : metody ; výzkum : klasifikace ; sociologie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Krizový zákon : komentář / Jiří Vaníček, Ondřej Vodehnal. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xxv, 335 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-787-5

státní správa ; státní správa ; požáry : zákonodárství a právo ; bezpečnost : zákonodárství a právo ; záchranná práce : zákonodárství a právo ; katastrofy

Zpráva vlády Bohuslava Sobotky o plnění programového prohlášení 2014-2017. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2017. — 89 stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7440-201-2

státní správa ; vláda ; politika ; vládní programy : statistika a číselné údaje

nahoru

TECHNIKA

Nábytek pro lékárny : lékárny a vysunutá pracoviště lékáren : sborník technického řešení : zak. číslo: 04-0-4800/02 / Zdravoprojekt. — Praha : [Zdravoprojekt] : 1990. — 2 svazky : ilustrace ; — (Nábytek pro zdravotnická zařízení)

farmacie a farmakologie ; technika ; lékárny ; design vybavení ; vybavení a zásobování

nahoru

TRANSPLANTOLOGIE

Contribution to safety assurance in the cryopreservation of cells and tissues used for clinical transplantation : autoreferát disertační práce / Pavel Měřička. — 1. vydání. — Hradec Králové : Nucleus HK, 2006. — 35 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-86225-94-1

transplantologie ; uchovávání tkání ; kryoprezervace ; ochrana biologická ; transplantační imunologie ; transplantace buněk : zákonodárství a právo ; transplantace tkání : zákonodárství a právo ; infekce získané v nemocnicích : prevence a kontrola ; banka biologického materiálu : zákonodárství a právo

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Plán výzkumu v oboru lékařských věd a zdravotnictví na rok 1970. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví, 1970. — 234, 30 stran ;

lékařství ; veřejné zdravotnictví ; věda a výzkum ; výzkum ; lékařství ; výzkum v oblasti veřejného zdraví

Základy metodologie výzkumu / Ludvík Eger, Dana Egerová. — 2. přepracované a rozšířené vydání. — V Plzni : Západočeská univerzita, 2017. — iv, 184 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-261-0735-4

věda a výzkum ; sociologie ; sociální vědy : metody ; výzkum : klasifikace ; sociologie

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Plán výzkumu v oboru lékařských věd a zdravotnictví na rok 1970. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví, 1970. — 234, 30 stran ;

lékařství ; veřejné zdravotnictví ; věda a výzkum ; výzkum ; lékařství ; výzkum v oblasti veřejného zdraví

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Seznam dentálních a dezinfekčních výrobků. — Praha : [Dental a. s.], [mezi 2000 a 2008]. — 40 stran : ilustrace ;

zubní lékařství ; zubní materiály ; materiály pro zubní otisky ; zubní dezinficiencia : klasifikace