Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Prosinec 2017

Nové knihy ve fondu NLK


nahoru

ANGIOLOGIE


Tkáňová a klinická reakce při pentasacharidové prevenci : autoreferát dizertační práce / Stanislav Trča. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, 2009. — 19 stran ;

angiologie ; žilní trombóza : prevence a kontrola ; syndrom systémové zánětlivé reakce ; heparin : analogy a deriváty ; chemoprevence

nahoru

BIOCHEMIE


Od pluhu do senátu a zpátky / Josef Říman, František Houdek. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — 350 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-309-8

biochemie ; virologie ; věda a výzkum ; retrovirové infekce : genetika

nahoru

DEMOGRAFIE


Úmrtnostní tabulky – Česká republika …, kraje ČR … = Life tables – Czech Republic …, regions … / zpracoval odbor statistiky vývoje obyvatelstva. — Praha : Český statistický úřad, [199-]-. — tabulky ; — (Obyvatelstvo, volby. Demografie)

demografie ; mortalita ; interpretace statistických dat ; demografie ; epidemiologická měření ; interpretace statistických dat ; mortalitaÚmrtnostní tabulky – Česká republika …, kraje ČR … = Life tables – Czech Republic …, regions … / zpracoval odbor statistiky vývoje obyvatelstva. — Praha : Český statistický úřad, [199-]-. — tabulky ; — (Obyvatelstvo, volby. Demografie)

demografie ; mortalita ; interpretace statistických dat ; demografie ; epidemiologická měření ; interpretace statistických dat ; mortalita

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA


Informovaný souhlas : etické, právní, psychologické a klinické aspekty / Radek Ptáček, Petr Bartůněk, Jan Mach. — První vydání. — Praha : Galén, [2017]. — 327 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-334-0

etika, bioetika, lékařská etika ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; informovaný souhlas pacienta ; práva pacientů ; formuláře souhlasu ; sdělení pravdy ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem

nahoru

FYZIOLOGIE


Krev : tajemství našeho „tekutého orgánu“ / Ulrich Strunz ; z německého originálu Blut. Die Geheimnisse unseres „flüssigen Organs“ … přeložil Jiří Pondělíček. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2017. — 264 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-402-3

fyziologie ; molekulární biologie, molekulární medicína ; krev ; krevní a imunitní systémy ; molekulární biologie

nahoru

GERIATRIE


Rady pro závěr života / Ondřej Sláma, Ludmila Plátová. — Vydání druhé. — [Praha] : Diakonie ČCE, 2017. — 63 stran : ilustrace ; — (Rady pro pečující) ISBN 978-80-87953-31-0

paliativní medicína ; geriatrie ; paliativní péče ; péče o umírající ; domácí ošetřování ; staří

nahoru

CHIRURGIE


Zánětlivá odpověď organizmu u pacientů po operacích proximálního femoru : autoreferát dizertační práce / Martin Sedlář. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, 2009. — 27 nečíslovaných stran ; ilustrace

chirurgie ; ortopedie ; fraktury krčku femuru : chirurgie : imunologie ; krček femuru : chirurgie : imunologie : zranění ; syndrom systémové zánětlivé reakce

nahoru

LÉKAŘSTVÍ


Na hranici života a smrti : 25 rozhovorů s předními českými lékaři / Marie Frajtová ; fotografíe: Jan Zátorský. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Zeď s. r. o., [2017]. — 351 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-906593-4-6

lékařství ; lékařství ; lékaři

nahoru

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, MOLEKULÁRNÍ MEDICÍNA


Krev : tajemství našeho „tekutého orgánu“ / Ulrich Strunz ; z německého originálu Blut. Die Geheimnisse unseres „flüssigen Organs“ … přeložil Jiří Pondělíček. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2017. — 264 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-402-3

fyziologie ; molekulární biologie, molekulární medicína ; krev ; krevní a imunitní systémy ; molekulární biologie

nahoru

OFTALMOLOGIE


Aktuelle Aspekte und neue Entwicklungen in Diagnose und Therapie des Glaukoms / autor: F. Kimmich. — Heidelberg : Kaden Verlag, 2015. — 5 stran : ilustrace ; — (Zeitschrift für praktische Augenheilkunde & augenärztliche Fortbildung,; 36, Suppl. 1, 2015)

oftalmologie ; oční nemoci ; glaukom : diagnóza : terapieModernes Management in der Glaukomtherapie / autor: F. Kimmich. — Heidelberg : Kaden Verlag, 2015. — 3 strany : ilustrace ; — (Zeitschrift für praktische Augenheilkunde & augenärztliche Fortbildung,; 36, Suppl. 3, 2015)

oftalmologie ; oční nemoci ; glaukom : terapie ; management nemoci

nahoru

ORTOPEDIE


Zánětlivá odpověď organizmu u pacientů po operacích proximálního femoru : autoreferát dizertační práce / Martin Sedlář. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, 2009. — 27 nečíslovaných stran ; ilustrace

chirurgie ; ortopedie ; fraktury krčku femuru : chirurgie : imunologie ; krček femuru : chirurgie : imunologie : zranění ; syndrom systémové zánětlivé reakce

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA


Rady pro závěr života / Ondřej Sláma, Ludmila Plátová. — Vydání druhé. — [Praha] : Diakonie ČCE, 2017. — 63 stran : ilustrace ; — (Rady pro pečující) ISBN 978-80-87953-31-0

paliativní medicína ; geriatrie ; paliativní péče ; péče o umírající ; domácí ošetřování ; staříOpravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí pro doktory a zdravotní sestry kdekoli na světě a Brevíř Asociace dětské paliativní medicíny / Justin Amery ; překlad Lucie Hrdličková. — Praha : Cesta domů, 2017. — 516 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-88126-34-8

pediatrie ; paliativní medicína ; paliativní péče ; paliativní medicína ; dítě

nahoru

PEDIATRIE


Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí pro doktory a zdravotní sestry kdekoli na světě a Brevíř Asociace dětské paliativní medicíny / Justin Amery ; překlad Lucie Hrdličková. — Praha : Cesta domů, 2017. — 516 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-88126-34-8

pediatrie ; paliativní medicína ; paliativní péče ; paliativní medicína ; dítěPrůvodce spokojeným dětským spánkem : praktické rady pro správné spací návyky / Stephanie Modellová ; přeložila Tereza Grufíková. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, a. s., 2017. — 143 stran ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-416-0

zdravotní výchova ; pediatrie ; spánková hygiena ; novorozenec ; kojenec

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Informovaný souhlas : etické, právní, psychologické a klinické aspekty / Radek Ptáček, Petr Bartůněk, Jan Mach. — První vydání. — Praha : Galén, [2017]. — 327 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-334-0

etika, bioetika, lékařská etika ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; informovaný souhlas pacienta ; práva pacientů ; formuláře souhlasu ; sdělení pravdy ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem

nahoru

VĚDA A VÝZKUM


Od pluhu do senátu a zpátky / Josef Říman, František Houdek. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — 350 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-309-8

biochemie ; virologie ; věda a výzkum ; retrovirové infekce : genetika

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ


Informovaný souhlas : etické, právní, psychologické a klinické aspekty / Radek Ptáček, Petr Bartůněk, Jan Mach. — První vydání. — Praha : Galén, [2017]. — 327 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-334-0

etika, bioetika, lékařská etika ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; informovaný souhlas pacienta ; práva pacientů ; formuláře souhlasu ; sdělení pravdy ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientemVybrané materiály z kursu metodiky zdravotnické osvěty v Ústavu pro doškolování lékařů v Praze 2.-14.10.1961 / autoři: Jiří Hronek, Jiří Branžovský, Jaroslav Kopřiva. — Praha : Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1962. — 63 stran ; — (Zdravotnická osvěta ;; Svazek 8)

veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; propedeutika lékařská ; primární prevence ; hromadné sdělovací prostředkySeznam textových publikací a názorných prostředků pro zdravotnickoosvětovou práci, vydaných Ústředním ústavem zdravotnické osvěty v Praze 1952-1962 / připravilo studijní oddělení ÚÚZO, zodpovědný pracovník Jarmila Letovská. — Praha : Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1963. — 147 stran ; — (Zdravotnická osvěta ;; svazek 10)

veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; propedeutika lékařská ; ošetřovatelství ; farmacie ; publikováníSborník referátů z druhé celostátní konference 3.-5. dubna 1963 / odborný redaktor Bohdan Ganický. — Praha : Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1964. — 137 stran ; — (Zdravotnická osvěta ;; svazek 11)

veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; propedeutika lékařská ; regionální zdravotnické plánováníSborník hlavních částí referátů a výňatků z diskusních příspěvků pronesených na I. celostátní konferenci zdravotnické osvěty 11.-12. 6. 1959 v Praze. — Praha : Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1960. — 240 stran ; — (Zdravotnická osvěta ;; svazek 5)

veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; propedeutika lékařská ; primární zdravotní péče ; primární prevence

nahoru

VIROLOGIE


Od pluhu do senátu a zpátky / Josef Říman, František Houdek. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — 350 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-309-8

biochemie ; virologie ; věda a výzkum ; retrovirové infekce : genetika

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA


Průvodce spokojeným dětským spánkem : praktické rady pro správné spací návyky / Stephanie Modellová ; přeložila Tereza Grufíková. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, a. s., 2017. — 143 stran ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-416-0

zdravotní výchova ; pediatrie ; spánková hygiena ; novorozenec ; kojenecSborník hlavních částí referátů a výňatků z diskusních příspěvků pronesených na I. celostátní konferenci zdravotnické osvěty 11.-12. 6. 1959 v Praze. — Praha : Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1960. — 240 stran ; — (Zdravotnická osvěta ;; svazek 5)

veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; propedeutika lékařská ; primární zdravotní péče ; primární prevenceSborník referátů z druhé celostátní konference 3.-5. dubna 1963 / odborný redaktor Bohdan Ganický. — Praha : Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1964. — 137 stran ; — (Zdravotnická osvěta ;; svazek 11)

veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; propedeutika lékařská ; regionální zdravotnické plánováníSeznam textových publikací a názorných prostředků pro zdravotnickoosvětovou práci, vydaných Ústředním ústavem zdravotnické osvěty v Praze 1952-1962 / připravilo studijní oddělení ÚÚZO, zodpovědný pracovník Jarmila Letovská. — Praha : Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1963. — 147 stran ; — (Zdravotnická osvěta ;; svazek 10)

veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; propedeutika lékařská ; ošetřovatelství ; farmacie ; publikováníVybrané materiály z kursu metodiky zdravotnické osvěty v Ústavu pro doškolování lékařů v Praze 2.-14.10.1961 / autoři: Jiří Hronek, Jiří Branžovský, Jaroslav Kopřiva. — Praha : Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1962. — 63 stran ; — (Zdravotnická osvěta ;; Svazek 8)

veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; propedeutika lékařská ; primární prevence ; hromadné sdělovací prostředky

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ


Evaluation of certain food additives : eighty-second report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. — Geneva : World Health Organization, [2016]. — x, 162 stran : ilustrace, tabulky ; — (WHO technical report series,; 1000) ISBN 978-92-4-121000-3

zemědělství a potravinářství ; potravinářské přísady : analýza : toxicita ; esence chuťové ; hodnocení rizik