Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Leden 2018

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ALGEZIOLOGIE

Léčba bolesti v primární péči / Richard Rokyta, Josef Bednařík, Jitka Fricová, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, František Neradilek, Marek Orko Vácha, Eva Vlčková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 167 stran, iv strany obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) : ISBN 978-80-271-0312-6

bolest : farmakoterapie : klasifikace ; primární zdravotní péče ; bolesti hlavy ; bolesti zad ; bolesti břicha ; algeziologie ; management bolesti

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Insolvence : insolvenční zákon, insolvenční správci ; Hospodářská soutěž : ochrana hospodářské soutěže, Úřad, nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže ; Veřejná podpora ; Investiční nabídky ; Významná tržní síla : redakční uzávěrka 25. 9. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 255 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1217) ISBN 978-80-7488-249-4

obchod : zákonodárství a právo ; podnikání : ekonomika : zákonodárství a právo ; bankrot : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ochrana spotřebitele

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : zásadní novela katalogu prací od 1.1.2018 : zaměstnanci státu, zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka 4.12.2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1232) ISBN 978-80-7488-264-7

mzdy a přídavky : klasifikace : zákonodárství a právo ; státní správa ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Odměňování státních zaměstnanců : katalog správních činností, platové poměry státních zaměstnanců, služební hodnocení, osobní příplatek, vybraná ustanovení zákoníku práce, vybraná ustanovení zákona o státní službě : velké změny katalogu správních činností od 1. 1. 2018 : redakční uzávěrka 4. 12. 2017. — Ostrava : Sagit, [2017]. — 144 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1233) ISBN 978-80-7488-265-4

státní správa ; státní zaměstnanci : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; zaměstnání : ekonomika : zákonodárství a právo ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Potřebujeme porodní asistentky? / Michel Odent ; přeložila Klára Meissnerová. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Maitrea, 2017. — 146 stran ; ISBN 978-80-7500-300-3

porodnictví ; babictví ; porodní asistentky ; gynekologie a porodnictví

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Slovník žurnalistiky : výklad pojmů a teorie oboru / Jan Halada, Barbora Osvaldová (eds.). — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 301 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-246-3752-5

žurnalistika ; sociální média ; noviny ; humanitní vědy a umění ; terminologie jako téma

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Péče na prodej : jak se práce z lásky stává placenou službou / Adéla Souralová a kolektiv ; ilustrace Vendula Chalánková. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2017. — 249 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-210-8651-7

služby domácí péče ; péče o dítě ; péče o zvířata ; domácí ošetřovatelství ; zdravotnické služby pro staré lidi ; agentury domácí péče ; kvalitativní výzkum ; ošetřovatelství

nahoru

PEDAGOGIKA

Vzdělávací systémy v zahraničí : encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA / Jan Průcha. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 319 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7552-845-2

vyučování ; výchova, vzdělávání : organizace a řízení ; školy ; univerzity ; pedagogika

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Zdravotní pojištění : novelizované zákony k 1. 1. 2018: veřejné zdravotní pojištění, pojistné na veřejné zaravotní pojištění VZP a další zdravotní pojišťovny : redakční uzávěrka 18. 12. 2017. — Ostrava : Sagit, [2017]. — 240 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1236) ISBN 978-80-7488-269-2

zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů a lékařů / Bořivoj Šubrt, Milan Tuček. — 3. zásadně doplněné vydání. — Olomouc : ANAG, 2017. — 423 stran : formuláře ; — (Práce, mzdy, pojištění) ISBN 978-80-7554-106-2

pracovní lékařství : zákonodárství a právo ; pracovní lékařství ; posuzování pracovní neschopnosti ; služby zdravotní péče o pracující ; nemoci z povolání ; právo, zákonodárství

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů a lékařů / Bořivoj Šubrt, Milan Tuček. — 3. zásadně doplněné vydání. — Olomouc : ANAG, 2017. — 423 stran : formuláře ; — (Práce, mzdy, pojištění) ISBN 978-80-7554-106-2

pracovní lékařství : zákonodárství a právo ; pracovní lékařství ; posuzování pracovní neschopnosti ; služby zdravotní péče o pracující ; nemoci z povolání ; právo, zákonodárství

Bezpečnost občanů a rizika v území / Pavel Šenovský a kolektiv. — 1. vydání. — V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. — 146 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (SPBI Spektrum. Červená řada ;; 91.) ISBN 978-80-7385-172-9

bezpečnost ; civilní obrana ; plánování postupu v případě katastrof ; řízení rizik ; právo, zákonodárství

Strategie územního plánování v technické infrastruktuře / Šárka Kročová. — 1. vydání. — V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. — 133 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány ; — (SPBI Spektrum. Červená řada ;; 82) ISBN 978-80-7385-128-6

ochrana vodních zdrojů ; životní prostředí – projekt ; záplavy ; plánování postupu v případě katastrof ; hodnocení rizik ; právo, zákonodárství

Zákon o ochranných známkách : komentář / Pavel Koukal, Radim Charvát, Simona Hejdová, Miroslav Černý. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — lxiv, 582 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-762-2

patenty jako téma : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

Krizové štáby veřejné správy / Vilém Adamec. — 1. vydání. — V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. — 103 stran : ilustrace ; — (SPBI Spektrum. Modrá řada ;; 22) ISBN 978-80-7385-139-2

místní státní správa ; státní správa ; státní správa ; plánování postupu v případě katastrof ; civilní obrana ; právo, zákonodárství

Prezident republiky / Zdeněk Koudelka. — 2. aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Leges, 2018. — 375 stran : ilustrace ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-126-7

vláda ; zákonodárství jako téma ; právo, zákonodárství

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : velké změny všech 4 zákonů od 1. 2. 2018 : redakční uzávěrka 8. 1. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 399 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1246) ISBN 978-80-7488-279-1

sociální zabezpečení : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; právo, zákonodárství

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. : (přestupkový řád) s důvodovou zprávou a základní judikaturou / Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Leges, s. r. o., 2017. — 773 stran ; — (Komentátor) ISBN 978-80-7502-212-7

právní odpovědnost ; trestní zákon ; zákonodárství jako téma ; právo, zákonodárství

Základy organizace a řízení bezpečnosti v České republice / Vilém Adamec, David Řehák, Lenka Černá. — 1. vydání. — V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. — 128 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty ; — (SPBI Spektrum. Modrá řada ;; XX.) ISBN 978-80-7385-123-1

bezpečnost ; státní správa ; státní správa ; civilní obrana ; právo, zákonodárství

Zákoník práce 2018 : rejstřík : redakční uzávěrka 1. 1. 2018 / Nataša Randlová, Petr Hůrka. — Ostrava : Sagit, 2018. — 143 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1242) ISBN 978-80-7488-275-3

práce : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami / Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, Miroslav Mocek, Klára Norková, Olga Pouperová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — xv, 297 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-213-4

státní správa ; státní správa ; místní státní správa ; právo, zákonodárství

Zdravotní pojištění : novelizované zákony k 1. 1. 2018: veřejné zdravotní pojištění, pojistné na veřejné zaravotní pojištění VZP a další zdravotní pojišťovny : redakční uzávěrka 18. 12. 2017. — Ostrava : Sagit, [2017]. — 240 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1236) ISBN 978-80-7488-269-2

zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství

Zdravotní služby : zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě : preventivní prohlídky, zdravotnická dokumentace, nemoci z povolání : velká novela zákona o specifických zdravotních službách od 1. 11. 2017 : redakční uzávěrka 1. 1. 2018. — Ostrava : Sagit, 2017. — 271 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1238) ISBN 978-80-7488-271-5

veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; urgentní zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zákonodárství lékařské ; zákonodárství jako téma

Průvodce uzavíráním smluv / Dana Ondrejová. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xviii, 456 stran ; — (Právo prakticky) ISBN 978-80-7552-809-4

smlouvy : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

Zákon o obcích : komentář / Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček. — 3. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xxii, 353 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-862-9

města : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; místní státní správa

Zákoník práce : Zákon o kolektivním vyjednávání / Jan Pichrt a kol.. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xxxv, 1157 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7552-609-0

práce : zákonodárství a právo ; kolektivní smlouvy : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

Prevence a připravenost na závažné havárie / Ivana Bartlová. — 2. vydání. — V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. — 67 stran ; — (SPBI Spektrum. Modrá řada ;; XIII.) ISBN 978-80-7385-184-2

plánování postupu v případě katastrof ; civilní obrana ; hromadné neštěstí ; právo, zákonodárství

Správní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek et al.. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 304 stran : ilustrace, tabulky ; — (Student) ISBN 978-80-7502-219-6

trestní zákon : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; právo, zákonodárství

Správní právo procesní / Soňa Skulová a kolektiv. — 3. aktualizované a doplněné vydání. — Plzeň : Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. — 421 stran ; ISBN 978-80-7380-688-0

zákonodárství jako téma ; právo, zákonodárství ; státní správa

GDPR pro praxi / Jiří Navrátil a kolektiv. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. — 339 stran : ilustrace, tabulky ; — (Pro praxi) ISBN 978-80-7380-689-7

osobní údaje : zákonodárství a právo ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; zabezpečení počítačových systémů ; právo, zákonodárství

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci : komentář / Petr Vojtek, Vít Bičák. — 4. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xv, 423 stran ; — (Beckova edice komentované zákony) ISBN 978-80-7400-670-8

právní odpovědnost ; státní správa ; právo, zákonodárství

Insolvence : insolvenční zákon, insolvenční správci ; Hospodářská soutěž : ochrana hospodářské soutěže, Úřad, nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže ; Veřejná podpora ; Investiční nabídky ; Významná tržní síla : redakční uzávěrka 25. 9. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 255 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1217) ISBN 978-80-7488-249-4

obchod : zákonodárství a právo ; podnikání : ekonomika : zákonodárství a právo ; bankrot : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ochrana spotřebitele

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : zásadní novela katalogu prací od 1.1.2018 : zaměstnanci státu, zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka 4.12.2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1232) ISBN 978-80-7488-264-7

mzdy a přídavky : klasifikace : zákonodárství a právo ; státní správa ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Krizové štáby veřejné správy / Vilém Adamec. — 1. vydání. — V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. — 103 stran : ilustrace ; — (SPBI Spektrum. Modrá řada ;; 22) ISBN 978-80-7385-139-2

místní státní správa ; státní správa ; státní správa ; plánování postupu v případě katastrof ; civilní obrana ; právo, zákonodárství

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami / Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, Miroslav Mocek, Klára Norková, Olga Pouperová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — xv, 297 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-213-4

státní správa ; státní správa ; místní státní správa ; právo, zákonodárství

Základy organizace a řízení bezpečnosti v České republice / Vilém Adamec, David Řehák, Lenka Černá. — 1. vydání. — V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. — 128 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty ; — (SPBI Spektrum. Modrá řada ;; XX.) ISBN 978-80-7385-123-1

bezpečnost ; státní správa ; státní správa ; civilní obrana ; právo, zákonodárství

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní služby : zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě : preventivní prohlídky, zdravotnická dokumentace, nemoci z povolání : velká novela zákona o specifických zdravotních službách od 1. 11. 2017 : redakční uzávěrka 1. 1. 2018. — Ostrava : Sagit, 2017. — 271 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1238) ISBN 978-80-7488-271-5

veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; urgentní zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zákonodárství lékařské ; zákonodárství jako téma