Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Únor 2018

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Rakovina je houba : revoluce v léčení nádorů / Tullio Simoncini ; překlad: Kateřina Drewsová. — [Praha] : New Technologies, s.r.o., 2015. — 228 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-905161-7-5

nádory : terapie ; onkologie ; komplementární terapie ; Candida ; hydrouhličitan sodný : terapeutické užití ; alternativní lékařství

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intezivní péči – vybrané kapitoly / Zdeněk Handl. — Vydání třetí. — V Brně : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. — 139 stran : ilustrace ; ISBN 80-7013-378-3

monitorování fyziologických funkcí ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; anesteziologie ; resuscitace

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Sborník k 50. výročí založení školy : Střední zdravotnická škola Trutnov : 1949 : 1999 / almanach sestavili Alžběta Pivoňková, Milada Štěpánová, Jana Klossovská, Ivo Suchánek. — Trutnov : Střední zdravotnická škola Trutnov, [1999]. — 101 stran : ilustrace ;

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; učitelé ; školy zdravotnické ; dějiny 20. století ; dějiny lékařství ; dějiny lékařství

nahoru

DIAGNOSTIKA

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů : MKN-10 : desátá revize : obsahová aktualizace k 1. 1. 2018 / editoři českého překladu: Dalibor Slovák, Petra Przeczková, Šárka Daňková a Miroslav Zvolský. — Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2017. — 3 svazky ; ISBN 978-80-7472-168-7

mezinárodní klasifikace nemocí ; patologie ; diagnostika

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Zcela legální daňové triky : pro podnikatele, svobodná povolání, pronajímatele, zaměstnance, studenty, seniory / Miloslav Hnátek. — 2. rozšířené vydání. — Praha : ESAP s.r.o., 2018. — 248 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-905899-6-4

daně ; podnikání ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství

Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku : novela oceňovaní vyhlášky od 1. 1. 2018 : redakční uzávěrka 15. 1. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 255 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1247) ISBN 978-80-7488-280-7

znalecký posudek ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Předpisy související s občanským zákoníkem : velké změny zákona o veřejných rejstřících od 1. 1. 2018 : plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostorů, rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu, běžná údržba a drobné opravy, úrok z prodlení, odměna likvidátora a další odpovědnost za škodu – veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : redakční uzávěrka 22. 1. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 112 stran : formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1249) ISBN 978-80-7488-282-1

občanská práva : zákonodárství a právo ; bydlení : ekonomika : zásobování a distribuce ; právní odpovědnost : ekonomika ; spolupráce organizací a občanů : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Účetnictví veřejného sektoru : změny účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb. ; změny konsolidační vyhlášky státu a vyhlášky o inventarizaci : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky : redakční uzáverka 1. 2. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 336 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1250) ISBN 978-80-7488-283-8

účetnictví : ekonomika : metody : normy : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; finanční revize : ekonomika : metody : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; finanční řízení : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Rozpočet a financování : novelizovaná rozpočtová pravidla ; velká novela vyhlášky o rozpočtové skladbě ; obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí : redakční uzávěrka 1. 2. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 335 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1251) ISBN 978-80-7488-284-5

rozpočty : zákonodárství a právo ; financování vládou : ekonomika : zákonodárství a právo ; financování organizované : ekonomika : zákonodárství a právo ; vláda ; místní státní správa ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Kontrola veřejných financí : finanční kontrola, kontrolní řád, Nejvyšší kontrolní úřad ; Majetek státu : majetek České republiky, vystupování ČR v právních vztazích, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových : redakční uzávěrka 1. 2. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 159 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1254) ISBN 978-80-7488-287-6

právo, zákonodárství ; finanční revize : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních v letech 1973-1991 ve vzpomínkách projektanta / Pavel Janeček. — 1. vydání. — Praha : ČKAIT, 2017. — 148 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; ISBN 978-80-87438-95-4

humanitní vědy a umění ; lázně : dějiny ; architektura jako téma : dějiny : přístrojové vybavení ; dějiny 20. století

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Uživatelská příručka pro verzi ASPI 8. — Praha : ASPI. a.s., 2005. — 96 stran : ilustrace, tabulky ;

informační systémy : zákonodárství a právo ; software : zákonodárství a právo ; knihovnictví, informační věda a muzeologie

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník = Thematic Czech-English and English-Czech dictionary of forensic medicíne / Michal Beran, Petra Dohnalová, Klára Neureutterová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 122 stran ; ISBN 978-80-246-3712-9

soudní lékařství ; soudní lékařství ; terminologie jako téma ; lingvistika ; lingvistika, lékařská terminologie

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Úspěšná nezisková organizace / Marek Šedivý, Olga Medlíková. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2011. — 155 stran : ilustrace, 1 portrét ; — (Management) ISBN 978-80-247-4041-6

organizace nevýdělečné ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; marketing ; public relations

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Pravda o soli : lži odborníků o látce, bez které nemůžeme žít / James DiNicolantonio ; z anglického originálu The salt fix … přeložil Jan Kozák. — Vydání první. — Brno : Jota, 2017. — 286 stran ; — (Populárně naučná) ISBN 978-80-7565-235-5

kuchyňská sůl ; fyziologie výživy ; nutriční terapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa

nahoru

ONKOLOGIE

Rakovina je houba : revoluce v léčení nádorů / Tullio Simoncini ; překlad: Kateřina Drewsová. — [Praha] : New Technologies, s.r.o., 2015. — 228 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-905161-7-5

nádory : terapie ; onkologie ; komplementární terapie ; Candida ; hydrouhličitan sodný : terapeutické užití ; alternativní lékařství

nahoru

PATOLOGIE

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů : MKN-10 : desátá revize : obsahová aktualizace k 1. 1. 2018 / editoři českého překladu: Dalibor Slovák, Petra Przeczková, Šárka Daňková a Miroslav Zvolský. — Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2017. — 3 svazky ; ISBN 978-80-7472-168-7

mezinárodní klasifikace nemocí ; patologie ; diagnostika

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Právní a politický systém Evropské unie / Ivo Šlosarčík. — 4. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 373 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7552-534-5

Evropská unie ; právo, zákonodárství ; politologie, politika, zdravotní politika ; politika

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost / Soňa Skulová, Lukáš Potěšil a kol.. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xxi, 443 stran : ilustrace, tabulky ; — (Právní instituty) ISBN 978-80-7400-647-0

státní správa ; státní správa ; právo, zákonodárství

Právní a politický systém Evropské unie / Ivo Šlosarčík. — 4. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 373 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7552-534-5

Evropská unie ; právo, zákonodárství ; politologie, politika, zdravotní politika ; politika

Zákon o vojácích z povolání : komentář / Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xlviii, 419 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-929-9

právo, zákonodárství ; vojenský personál : zákonodárství a právo ; veteráni váleční : zákonodárství a právo

Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady / Věra Štanglová, Roman Lang a kolektiv. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. — 233 stran ; ISBN 978-80-7380-700-9

sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

Správní právo – Casebook / Richard Pomahač, Martin Kopecký, Lenka Pítrová, Helena Prášková, Josef Staša. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 632 stran ; ISBN 978-80-7552-938-1

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; právní vědy ; správní pracovníci ; prosazení zákonů

Zcela legální daňové triky : pro podnikatele, svobodná povolání, pronajímatele, zaměstnance, studenty, seniory / Miloslav Hnátek. — 2. rozšířené vydání. — Praha : ESAP s.r.o., 2018. — 248 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-905899-6-4

daně ; podnikání ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství

Stavební zákon : úplné znění podle stavu ke dni …. — Praha : Informační centrum ČKAIT, 2007-. — svazky ; — (Základní knižnice odborných činností ve výstavbě. Řada A)

právo, zákonodárství ; právní vědy ; inženýrství : zákonodárství a právo ; architektura jako téma : zákonodárství a právo

Občanství Evropské unie / autorský kolektiv: Anna Šabatová, Stanislav Křeček, Veronika Bazalová, Iva Palkovská. — Brno ; Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., [2017]. — 136 stran ; — (Stanoviska ;; 18) ISBN 978-80-87949-64-1

Evropská unie ; státní správa ; státní správa ; právo, zákonodárství

Kontrola veřejných financí : finanční kontrola, kontrolní řád, Nejvyšší kontrolní úřad ; Majetek státu : majetek České republiky, vystupování ČR v právních vztazích, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových : redakční uzávěrka 1. 2. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 159 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1254) ISBN 978-80-7488-287-6

právo, zákonodárství ; finanční revize : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo

Rozpočet a financování : novelizovaná rozpočtová pravidla ; velká novela vyhlášky o rozpočtové skladbě ; obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí : redakční uzávěrka 1. 2. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 335 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1251) ISBN 978-80-7488-284-5

rozpočty : zákonodárství a právo ; financování vládou : ekonomika : zákonodárství a právo ; financování organizované : ekonomika : zákonodárství a právo ; vláda ; místní státní správa ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Účetnictví veřejného sektoru : změny účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb. ; změny konsolidační vyhlášky státu a vyhlášky o inventarizaci : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky : redakční uzáverka 1. 2. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 336 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1250) ISBN 978-80-7488-283-8

účetnictví : ekonomika : metody : normy : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; finanční revize : ekonomika : metody : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; finanční řízení : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Veřejné zakázky : změny k 1. 1. 2018, nové finanční limity ; Registr smluv : redakční uzávěrka 22. 1. 2018 / rejstřík zpracoval tým specialistů advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o.. — Ostrava : Sagit, 2018. — 192 stran : tabulky, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1248) ISBN 978-80-7488-281-4

státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

Předpisy související s občanským zákoníkem : velké změny zákona o veřejných rejstřících od 1. 1. 2018 : plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostorů, rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu, běžná údržba a drobné opravy, úrok z prodlení, odměna likvidátora a další odpovědnost za škodu – veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : redakční uzávěrka 22. 1. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 112 stran : formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1249) ISBN 978-80-7488-282-1

občanská práva : zákonodárství a právo ; bydlení : ekonomika : zásobování a distribuce ; právní odpovědnost : ekonomika ; spolupráce organizací a občanů : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Náhradní péče o dítě / Lucie Trnková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 151 stran ; — (Právo prakticky) ISBN 978-80-7552-864-3

péče o dítě ; pěstounství ; adopce ; opatrovnictví dítěte ; dětský domov ; právo, zákonodárství

Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku : novela oceňovaní vyhlášky od 1. 1. 2018 : redakční uzávěrka 15. 1. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 255 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1247) ISBN 978-80-7488-280-7

znalecký posudek ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Střízlivě, většinou vesele : postřehy, vzpomínky i něco praktického / Karel Nešpor. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 166 stran : portréty ; ISBN 978-80-262-1336-9

alkoholová abstinence ; alkoholici anonymní ; duševní zdraví ; psychologie ; psychologie, klinická psychologie

nahoru

SOCIOLOGIE

Předčasné odchody mladých lidí ze středního vzdělávání : rozsah, problémy, příčiny, možnosti prevence / Helena Úlovcová, Milena Bubíková, Tereza Viceníková, Pavel Hyťha. — Praha : NÚOV, 2006. — 47 stran : ilustrace ; ISBN 80-85118-99-8

školy ; práce ; zběhnutí ze studií ; sociologie

Sociální aspekty dlouhodobé nezaměstnanosti mladých lidí s nízkou úrovní vzdělání : šetření mladistvých, kteří jsou po ukončení základní školy evidováni jako uchazeči o zaměstnání na úřadech práce ČR / Jana Trhlíková, Helena Úlovcová, Jiří Vojtěch. — Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2006. — 68 stran : barevné ilustrace ; ISBN 80-85118-98-X

nezaměstnanost ; mladiství ; sociální problémy ; stupeň vzdělání ; sociologie

Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století / Martin Ouředníček, Jana Jíchová (eds.). — Vydání 1. — Praha : Academia, 2017. — 248 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány ; ISBN 978-80-200-2729-0

plánování měst ; sociologie ; dějiny 21. století

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník = Thematic Czech-English and English-Czech dictionary of forensic medicíne / Michal Beran, Petra Dohnalová, Klára Neureutterová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 122 stran ; ISBN 978-80-246-3712-9

soudní lékařství ; soudní lékařství ; terminologie jako téma ; lingvistika ; lingvistika, lékařská terminologie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Občanství Evropské unie / autorský kolektiv: Anna Šabatová, Stanislav Křeček, Veronika Bazalová, Iva Palkovská. — Brno ; Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., [2017]. — 136 stran ; — (Stanoviska ;; 18) ISBN 978-80-87949-64-1

Evropská unie ; státní správa ; státní správa ; právo, zákonodárství

Quo vadis, sociální práce v ČR? / David Zámek, Jana Firstová a kolektiv. — Vydání: první. — Praha : Institut pro veřejnou správu Praha : 2017. — 242 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-86976-46-4

sociální práce ; státní správa ; státní správa ; veřejné zdravotnictví

Veřejné zakázky : změny k 1. 1. 2018, nové finanční limity ; Registr smluv : redakční uzávěrka 22. 1. 2018 / rejstřík zpracoval tým specialistů advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o.. — Ostrava : Sagit, 2018. — 192 stran : tabulky, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1248) ISBN 978-80-7488-281-4

státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

Kontrola veřejných financí : finanční kontrola, kontrolní řád, Nejvyšší kontrolní úřad ; Majetek státu : majetek České republiky, vystupování ČR v právních vztazích, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových : redakční uzávěrka 1. 2. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 159 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1254) ISBN 978-80-7488-287-6

právo, zákonodárství ; finanční revize : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo

Správní právo – Casebook / Richard Pomahač, Martin Kopecký, Lenka Pítrová, Helena Prášková, Josef Staša. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 632 stran ; ISBN 978-80-7552-938-1

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; právní vědy ; správní pracovníci ; prosazení zákonů

Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost / Soňa Skulová, Lukáš Potěšil a kol.. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xxi, 443 stran : ilustrace, tabulky ; — (Právní instituty) ISBN 978-80-7400-647-0

státní správa ; státní správa ; právo, zákonodárství

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Quo vadis, sociální práce v ČR? / David Zámek, Jana Firstová a kolektiv. — Vydání: první. — Praha : Institut pro veřejnou správu Praha : 2017. — 242 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-86976-46-4

sociální práce ; státní správa ; státní správa ; veřejné zdravotnictví

nahoru

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Sborník k 50. výročí založení školy : Střední zdravotnická škola Trutnov : 1949 : 1999 / almanach sestavili Alžběta Pivoňková, Milada Štěpánová, Jana Klossovská, Ivo Suchánek. — Trutnov : Střední zdravotnická škola Trutnov, [1999]. — 101 stran : ilustrace ;

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; učitelé ; školy zdravotnické ; dějiny 20. století ; dějiny lékařství ; dějiny lékařství