Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Ve středu 27. září 2023 otevřeno do 15:30. Na státní svátek 28. 9. je knihovna uzavřena.

více informací

Únor 2018

Nové knihy ve fondu NLK


nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE


Základy klinické imunologie : 6. vydání Helen Chapel, Mansel Haeney, Siraj Misbah, Neil Snowden ; přeložil Vojtěch Thon. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, [2018]. — xiv, 343 stran : ilustrace (převážně barevné), tabulky ; ISBN 978-80-7553-396-8

alergologie a imunologie ; alergologie a imunologie

nahoru

ANGIOLOGIE


Klinická kardiologie / pořadatelé Jan Vojáček, Jiří Kettner. — 3. vydání. — Praha : Maxdorf-Jessenius, [2017]. — 1193 stran : ilustrace (převážně barevné), tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-549-1

kardiologie ; kardiologie ; klinické lékařství ; angiologie

nahoru

BIOLOGIE


Obecná biologie : evoluce, biologie buňky, genetika s 558 řešenými testovými otázkami : středoškolská učebnice / Vlastimila Chalupová-Karlovská. — 3. opravené vydání. — Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2018. — 206 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7182-305-6

biologie ; biologie buňky ; genetika ; biologická evoluce

nahoru

CESTOVNÍ A TROPICKÁ MEDICÍNA


Průvodce horskou a cestovní medicínou / Emmanuel Cauchy ; ilustrace Ronan Bégoc, Emmanuel a Alix Cauchy ; překlad Kristina Höschlová. — Praha : Cohen Property & Development, [2013]. — 145 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-260-4762-9

cestovní lékařství ; cestovní a tropická medicína ; příručky lékařské ; cestovní nemoci ; rány a poranění ; úrazy a nehody ; první pomoc

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ


Rozkoš mezi pohlavími : sexuální diference od antiky po Freuda / Thomas Laqueur ; přeložil Martin Pokorný. — První české vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 355 stran : faksimile ; ISBN 978-80-246-3471-5

sexuální diferenciace ; pohlavní dimorfismus ; sexualita ; dějiny lékařství ; dějiny lékařství

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ


Chronické nemoci : největší výzva zdravotnictví : analýzy/komentáře / Alföldi, Cikrt, Doležal, Dvořáček, Halačová, Honěk, Hroboň, Hůlek, Kalvach, Král, Plechatá, Rrahmaniová, Vepřek, Vrubel, Zámečník. — Praha : Sierit, s. r. o., 2016. — 70 stran : ilustrace, tabulky

chronická nemoc : ekonomika ; veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zdravotní péče – kvalita, dosažitelnost a hodnocení ; poskytování zdravotní péče : ekonomikaZpráva o stavu českého zdravotnictví : analýzy/komentáře / Alföldi, Doležal, Dvořáček, Honěk, Hroboň, Kožený, Mlčoch, Nosek, Palát, Pohanka, Potysz,Vepřek, Zámečník. — Praha : Sierit, s. r. o., 2014. — 90 stran : ilustrace, tabulky

veřejné zdravotnictví ; zdravotní péče – kvalita, dosažitelnost a hodnocení ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika a organizace zdravotní péče

nahoru

EPIDEMIOLOGIE


Vybrané kapitoly z epidemiologie / Helena Kollárová, Ivanka Matoušková, Dagmar Horáková, Jana Vlčková, Kateřina Azeem, Ondřej Holý. — Druhé, upravené a rozšířené vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. — 199 stran : ilustrace, mapy ; — (Skripta) ISBN 978-80-244-5230-2

epidemiologie ; epidemiologie

nahoru

FYZIOLOGIE


Praktická cvičení z fyziologie a neurověd / Zuzana Nováková a kolektiv. — 2., přepracované vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2017. — 161 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-210-8862-7

fyziologie ; fyziologie ; neurovědy ; neurovědy

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA


Anordnung : Mendel’s discovery of inherited information / Jiří Sekerák. — Brno : Moravian Museum, 2017. — 143 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7028-491-9

genetika, lékařská genetika ; genetika ; věda

nahoru

GERIATRIE


Stárnutí 2012 : sborník příspěvků = Ageing 2012 : conference proceedings / editor Hana Štěpánková. — 1. vydání. — Praha : Psychiatrické centrum Praha, 2012. — 170 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-87142-20-2

geriatrie ; stárnutí ; staří ; geriatrie

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ


Spirituální péče o nemocné a umírající / Aleš Opatrný. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. — 175 stran ; — (Bibliotheca theologica ;; 8) ISBN 978-80-7465-269-1

péče o umírající : etika : psychologie ; spiritualita ; pastorační péče ; nemoc : psychologie ; humanitní vědy a umění

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE


Chemie pro biology II / Lucie Plíhová a kol.. — 2. rozšířené vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. — 98 stran : ilustrace ; — (Skripta) ISBN 978-80-244-5179-4

chemie, klinická chemie ; chemie organická

nahoru

CHIRURGIE


Chirurgie pro zdravotnické nelékařské obory / Luboš Holubec. — 1. vydání. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. — x, 103 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-261-0723-1

chirurgie ; chirurgieTransplantace v rekonstrukční chirurgii / Martin Molitor a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2017. — xxvi, 276 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edice celoživotního vzdělávání ČLK) ISBN 978-80-247-5546-5

transplantace ; chirurgie ; chirurgie ; transplantologie

nahoru

KARDIOLOGIE


Klinická kardiologie / pořadatelé Jan Vojáček, Jiří Kettner. — 3. vydání. — Praha : Maxdorf-Jessenius, [2017]. — 1193 stran : ilustrace (převážně barevné), tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-549-1

kardiologie ; kardiologie ; klinické lékařství ; angiologieKardiologie (nejen) pro pacienty / Jan Beneš ; autorem ilustrací je Jiří Hlaváček. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, a. s., 2018. — 207 stran : barevné ilustrace ; — (Medical services) ISBN 978-80-204-4653-4

kardiologie ; kardiologie ; nemoci srdce

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE


Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník = Thematic Czech-English and English-Czech dictionary of forensic medicíne / Michal Beran, Petra Dohnalová, Klára Neureutterová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 122 stran ; ISBN 978-80-246-3712-9

soudní lékařství ; soudní lékařství ; terminologie jako téma ; lingvistika ; lingvistika, lékařská terminologie

nahoru

NEUROVĚDY


Praktická cvičení z fyziologie a neurověd / Zuzana Nováková a kolektiv. — 2., přepracované vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2017. — 161 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-210-8862-7

fyziologie ; fyziologie ; neurovědy ; neurovědy

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA


Regenerace a výživa ve sportu / Martina Bernaciková, Jan Cacek, Lenka Dovrtělová, Iva Hrnčiříková, Kateřina Kapounková, Jitka Kopřivová, Michal Kumstát, Dagmar Moc Králová, Jan Novotný, Petr Pospíšil, Jana Řezaninová, Michal Šafář, Ivan Struhár. — 2., přepracované vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2017. — 250 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-210-8810-8

tělovýchovné lékařství ; tělovýchovné lékařství ; nutriční terapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; sporty ; fyzioterapie (techniky) ; fyziologie sportovní výživy ; techniky cvičení a pohybu

nahoru

ONKOLOGIE


Onkologie : učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK / Martina Kubecová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta ; 2011. — 178 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-254-9742-5

onkologie ; lékařská onkologie ; nádory

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ


Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství : studijní texty / Anna Krátká. — 1. vydání. — Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. — 74 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-7454-635-8

pedagogika ; výchova, vzdělávání ; edukační sestry : výchova ; ošetřovatelství ; ošetřovatelství ; vzdělávání pacientů jako téma ; vyučování

nahoru

PEDAGOGIKA


Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství : studijní texty / Anna Krátká. — 1. vydání. — Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. — 74 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-7454-635-8

pedagogika ; výchova, vzdělávání ; edukační sestry : výchova ; ošetřovatelství ; ošetřovatelství ; vzdělávání pacientů jako téma ; vyučování

nahoru

PEDIATRIE


Orgánové transplantace u dětí : motolské pediatrické semináře 1 / Jan Lebl, Tereza Doušová, Lucia Karnišová, Radana Kotalová, Karel Koubský, Tomáš Seeman, Karel Vondrák. — První vydání. — Praha : Galén, [2018]. — 75 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7492-356-2

transplantologie ; transplantace ; dítě ; pediatrie ; pediatrie

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA


Jan Masaryk : tajemství života, smrti / Vladimír Liška. — Praha : XYZ, 2018. — 214 stran : portréty, fotografie, schéma ; ISBN 978-80-7505-954-3

vražda : dějiny ; sebevražda : dějiny ; politika ; politologie, politika, zdravotní politika ; dějiny 20. století

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA


Jídlem proti Alzheimerově chorobě a jiným neurodegenerativním nemocem / napsala Cinzia Cuneová ; předmluva od Christiane Labergeové ; překlad: Dominika Trubačová. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2018. — 223 stran : barevné ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-264-1806-1

Alzheimerova nemoc : prevence a kontrola ; neurodegenerativní nemoci : prevence a kontrola ; dietoterapie ; jídelníček ; preventivní medicína

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY


Les a zdraví / Erich Václav. — [Praha] : Petrklíč, 2018. — 175 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7229-633-0

lesnictví ; příroda ; zdraví ; stromy ; přírodní vědy

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE


Emoce : regulace a vývoj v průběhu života : funkce a zákonitosti emocí, sociální a kulurní souvislosti, měření emocí / Iva Poláčková Šolcová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2018. — 237 stran ; — (Psyché) ISBN 978-80-247-5128-3

emoce ; vývojová psychologie ; self-management ; psychologie, klinická psychologieStřízlivě, většinou vesele : postřehy, vzpomínky i něco praktického / Karel Nešpor. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 166 stran : portréty ; ISBN 978-80-262-1336-9

alkoholová abstinence ; alkoholici anonymní ; duševní zdraví ; psychologie ; psychologie, klinická psychologie

nahoru

PSYCHOTERAPIE


Sám sobě psychoterapeutem, aneb, Co opravdu pomáhá zvládat úzkosti a deprese : pohledem kognitivně behaviorální terapie / Roman Pešek. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2018. — 105 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-88163-85-5

psychoterapie ; psychoterapie : metody ; úzkostné poruchy ; deprese : terapieA na mě nikdo nemá čas : jak se cítí a jak to vidí sourozenci lidí (nejen) s autismem / Lenka Bittmannová, Julius Bittmann. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2018. — 79 stran : ilustrace, faksimile ; ISBN 978-80-88163-60-2

autistická porucha : terapie ; sourozenci : psychologie ; interpersonální vztahy ; rodinné vztahy : psychologie ; mentálně postižení : psychologie ; dítě ; psychoterapieJak současná věda objevuje empatii : transdisciplinární pohled na klíč k lidské duši / Petr Mikoška, Lukáš Novák. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. — 213 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-7465-290-5

empatie ; psychoterapie ; psychoterapie : metody ; sociální chováníLéčba zraněného srdce : bolest ze sexuálního zneužití a naděje na proměnu / Dan B. Allender ; přeložil Daniel Micka. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2018. — 281 stran ; ISBN 978-80-7553-518-4

sexuální zneužívání dítěte ; sexuální delikty ; psychické trauma ; pastorační péče ; psychoterapieUmění naslouchat / Erich Fromm ; z anglického originálu přeložil Jan Lusk. — Vydání druhé, v Portále první. — Praha : Portál, 2018. — 198 stran ; ISBN 978-80-262-1341-3

interpersonální vztahy ; psychoanalýza ; psychoanalytická terapie ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; psychoterapie

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ


Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník = Thematic Czech-English and English-Czech dictionary of forensic medicíne / Michal Beran, Petra Dohnalová, Klára Neureutterová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 122 stran ; ISBN 978-80-246-3712-9

soudní lékařství ; soudní lékařství ; terminologie jako téma ; lingvistika ; lingvistika, lékařská terminologie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA


Quo vadis, sociální práce v ČR? / David Zámek, Jana Firstová a kolektiv. — Vydání: první. — Praha : Institut pro veřejnou správu Praha : 2017. — 242 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-86976-46-4

sociální práce ; státní správa ; státní správa ; veřejné zdravotnictví

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ


Regenerace a výživa ve sportu / Martina Bernaciková, Jan Cacek, Lenka Dovrtělová, Iva Hrnčiříková, Kateřina Kapounková, Jitka Kopřivová, Michal Kumstát, Dagmar Moc Králová, Jan Novotný, Petr Pospíšil, Jana Řezaninová, Michal Šafář, Ivan Struhár. — 2., přepracované vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2017. — 250 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-210-8810-8

tělovýchovné lékařství ; tělovýchovné lékařství ; nutriční terapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; sporty ; fyzioterapie (techniky) ; fyziologie sportovní výživy ; techniky cvičení a pohybu

nahoru

TRANSPLANTOLOGIE


Orgánové transplantace u dětí : motolské pediatrické semináře 1 / Jan Lebl, Tereza Doušová, Lucia Karnišová, Radana Kotalová, Karel Koubský, Tomáš Seeman, Karel Vondrák. — První vydání. — Praha : Galén, [2018]. — 75 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7492-356-2

transplantologie ; transplantace ; dítě ; pediatrie ; pediatrieTransplantace v rekonstrukční chirurgii / Martin Molitor a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2017. — xxvi, 276 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edice celoživotního vzdělávání ČLK) ISBN 978-80-247-5546-5

transplantace ; chirurgie ; chirurgie ; transplantologie

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ


Quo vadis, sociální práce v ČR? / David Zámek, Jana Firstová a kolektiv. — Vydání: první. — Praha : Institut pro veřejnou správu Praha : 2017. — 242 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-86976-46-4

sociální práce ; státní správa ; státní správa ; veřejné zdravotnictvíZpráva o stavu českého zdravotnictví : analýzy/komentáře / Alföldi, Doležal, Dvořáček, Honěk, Hroboň, Kožený, Mlčoch, Nosek, Palát, Pohanka, Potysz,Vepřek, Zámečník. — Praha : Sierit, s. r. o., 2014. — 90 stran : ilustrace, tabulky

veřejné zdravotnictví ; zdravotní péče – kvalita, dosažitelnost a hodnocení ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika a organizace zdravotní péčeChronické nemoci : největší výzva zdravotnictví : analýzy/komentáře / Alföldi, Cikrt, Doležal, Dvořáček, Halačová, Honěk, Hroboň, Hůlek, Kalvach, Král, Plechatá, Rrahmaniová, Vepřek, Vrubel, Zámečník. — Praha : Sierit, s. r. o., 2016. — 70 stran : ilustrace, tabulky

chronická nemoc : ekonomika ; veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zdravotní péče – kvalita, dosažitelnost a hodnocení ; poskytování zdravotní péče : ekonomika