Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Březen 2018

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Účetnictví nevýdělečných organizací : zákon o účetnictví, vyhláška pro podvojné účetnictví nevýdělečných organizací, vyhláška pro jednoduché účetnictví, České účetní standardy pro nevýdělečné organizace : redakční uzávěrka 5. 2. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 111 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1252) ISBN 978-80-7488-285-2

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; účetnictví : zákonodárství a právo ; organizace nevýdělečné : ekonomika : normy : zákonodárství a právo

České účetní standardy : podnikatelé, nevýdělečné organizace, obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace státni fondy : redakční uzávěrka 5. 2. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 223 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1253) ISBN 978-80-7488-286-9

účetnictví : normy : zákonodárství a právo ; vláda ; místní státní správa ; organizace nevýdělečné : ekonomika : normy : zákonodárství a právo ; podnikání : ekonomika : normy : zákonodárství a právo ; finanční řízení : normy : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Poplatky : místní poplatky, soudní poplatky, spravni poplatky, některé další poplatky : redakční uzávěrka 19. 2. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 176 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1257) ISBN 978-80-7488-290-6

poplatky – seznamy : ekonomika : zákonodárství a právo ; poplatky a výdaje ; právní vědy ; předpisy – poplatky ; sazby – stanovení a přezkoumání ; veřejný sektor ; soudní vědy : ekonomika ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Katalog prací ve veřejných službách a správě : katalog správních činností : zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd / Ivan Tomší. — 3. aktualizované vydání. — Olomouc : ANAG, [2018]. — 671 stran ; — (Práce, mzdy, pojištění) ISBN 978-80-7554-123-9

mzdy a přídavky : klasifikace : zákonodárství a právo ; státní správa ; státní správa ; práce : klasifikace : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; zaměstnanci – hodnocení výkonnosti : klasifikace : zákonodárství a právo ; sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Etika pro pomáhající profese / Jiří Jankovský. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2018. — 302 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-414-9

pomáhající chování ; etika ; etika, bioetika, lékařská etika ; náboženství a psychologie

Co je eutanazie : studie k pojmu dobré smrti / Josef Kuře. — Vydání 1. — Praha : Academia, 2018. — 297 stran ; — (Právo – etika – společnost ;; sv. 4) ISBN 978-80-200-2762-7

etika, bioetika, lékařská etika ; eutanazie ; sémantika ; etika

nahoru

ONKOLOGIE

Léčiva pro cílenou léčbu nádorů / Karel Ulbrich, Blanka Říhová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2018. — 55 stran : ilustrace ; — (Slavnostní přednášky Akademie věd České republiky : špičkový výzkum ve veřejném zájmu ;; V.) ISBN 978-80-200-2844-0

biologická terapie ; glykoproteiny ; toxikologie ; onkologie ; imunotoxiny

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Pracovnělékařské služby / Jakub Tomšej. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — ix, 154 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7552-955-8

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; pracovní lékařství : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; veřejné zdravotnické služby : metody : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; služby zdravotní péče o pracující : metody : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; posuzování zdravotní způsobilosti ; právní odpovědnost ; hygiena práce : zákonodárství a právo

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Ústava ČR ; Listina základních práv a svobod : Parlament, volby, Ústavní soud, ombudsman, ministerstva ; Antidiskriminační zákon, zákon o sbírce zákonů ; Volba prezidenta : aktuální texty všech zákonů k 1. 3. 2018 : redakční uzávěrka 1. 3. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 288 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1256) ISBN 978-80-7488-289-0

občanská práva : zákonodárství a právo ; vláda ; lidská práva : zákonodárství a právo ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; státní správa ; státní správa ; právo, zákonodárství

Katastr nemovitostí ; zeměměřictví ; pozemkové úpravy a úřady : redakční uzávěrka 5. 3. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 272 stran : ilustrace, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1258) ISBN 978-80-7488-291-3

stavební zákony ; zákonodárství jako téma ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; státní správa ; databáze faktografické : zákonodárství a právo ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo ; geografická kartografie ; právo, zákonodárství

Ústavní právo : casebook / David Kosař, Marek Antoš, Zdeněk Kühn, Ladislav Vyhnánek. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2014. — 635 stran ; ISBN 978-80-7478-664-8

státní správa ; státní správa ; vláda ; právní vědy ; role soudu ; právo, zákonodárství

Pracovnělékařské služby / Jakub Tomšej. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — ix, 154 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7552-955-8

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; pracovní lékařství : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; veřejné zdravotnické služby : metody : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; služby zdravotní péče o pracující : metody : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; posuzování zdravotní způsobilosti ; právní odpovědnost ; hygiena práce : zákonodárství a právo

Poplatky : místní poplatky, soudní poplatky, spravni poplatky, některé další poplatky : redakční uzávěrka 19. 2. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 176 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1257) ISBN 978-80-7488-290-6

poplatky – seznamy : ekonomika : zákonodárství a právo ; poplatky a výdaje ; právní vědy ; předpisy – poplatky ; sazby – stanovení a přezkoumání ; veřejný sektor ; soudní vědy : ekonomika ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, ochrana svědka, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : redakční uzávěrka 1. 3. 2018. — Ostrava Sagit, 2018. — 463 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1259) ISBN 978-80-7488-292-0

trestní zákon ; kriminologie : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; role soudu ; právo, zákonodárství

Stavební zákon a vyhlášky : technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, bezbariérové užívání staveb, vodní díla, dopravní stavby, stavby pro plnění funkcí lesa, stavební povolení, stavební dozor, kolaudace : Autorizované profese, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury : redakční uzávěrka 1. 3. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 543 stran : ilustrace, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění; číslo 1260) ISBN 978-80-7488-293-7

stavební zákony ; zákonodárství jako téma ; právo, zákonodárství

Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie / Zdeňka Gregorová, Milan Gavlas, Jana Komendová, Jaroslav Stránský, Jitka Černá. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 278 stran : ilustrace ; — (Učebnice Právnické fakulty MU ;; svazek č. 53) ISBN 978-80-210-8842-9

sociální zabezpečení ; zdravotní pojištění ; pojištění nemocenské ; důchod : zákonodárství a právo ; Evropská unie ; právo, zákonodárství

Správní trestání / Kateřina Frumarová a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 396 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-250-9

trestní zákon ; právo, zákonodárství ; právní odpovědnost ; státní správa ; státní správa

Praktikum z obecného správního práva / Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková. — 2. přepracované vydání. — Praha : Leges, 2017-. — 2 svazky ; — (Student) ISBN 978-80-7502-263-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; právní vědy ; místní státní správa ; prosazení zákonů

České účetní standardy : podnikatelé, nevýdělečné organizace, obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace státni fondy : redakční uzávěrka 5. 2. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 223 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1253) ISBN 978-80-7488-286-9

účetnictví : normy : zákonodárství a právo ; vláda ; místní státní správa ; organizace nevýdělečné : ekonomika : normy : zákonodárství a právo ; podnikání : ekonomika : normy : zákonodárství a právo ; finanční řízení : normy : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

nahoru

SOCIOLOGIE

Katalog prací ve veřejných službách a správě : katalog správních činností : zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd / Ivan Tomší. — 3. aktualizované vydání. — Olomouc : ANAG, [2018]. — 671 stran ; — (Práce, mzdy, pojištění) ISBN 978-80-7554-123-9

mzdy a přídavky : klasifikace : zákonodárství a právo ; státní správa ; státní správa ; práce : klasifikace : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; zaměstnanci – hodnocení výkonnosti : klasifikace : zákonodárství a právo ; sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Ústavní právo : casebook / David Kosař, Marek Antoš, Zdeněk Kühn, Ladislav Vyhnánek. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2014. — 635 stran ; ISBN 978-80-7478-664-8

státní správa ; státní správa ; vláda ; právní vědy ; role soudu ; právo, zákonodárství

Katalog prací ve veřejných službách a správě : katalog správních činností : zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd / Ivan Tomší. — 3. aktualizované vydání. — Olomouc : ANAG, [2018]. — 671 stran ; — (Práce, mzdy, pojištění) ISBN 978-80-7554-123-9

mzdy a přídavky : klasifikace : zákonodárství a právo ; státní správa ; státní správa ; práce : klasifikace : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; zaměstnanci – hodnocení výkonnosti : klasifikace : zákonodárství a právo ; sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Praktikum z obecného správního práva / Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková. — 2. přepracované vydání. — Praha : Leges, 2017-. — 2 svazky ; — (Student) ISBN 978-80-7502-263-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; právní vědy ; místní státní správa ; prosazení zákonů

Správní trestání / Kateřina Frumarová a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 396 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-250-9

trestní zákon ; právo, zákonodárství ; právní odpovědnost ; státní správa ; státní správa

Ústava ČR ; Listina základních práv a svobod : Parlament, volby, Ústavní soud, ombudsman, ministerstva ; Antidiskriminační zákon, zákon o sbírce zákonů ; Volba prezidenta : aktuální texty všech zákonů k 1. 3. 2018 : redakční uzávěrka 1. 3. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 288 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1256) ISBN 978-80-7488-289-0

občanská práva : zákonodárství a právo ; vláda ; lidská práva : zákonodárství a právo ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; státní správa ; státní správa ; právo, zákonodárství