Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Březen 2018

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ADIKTOLOGIE

Poradenství při odvykání kouření : doporučený postup / autor: Jana Ficnerová, Petra Petrášová ; oponent Eva Králíková, Alexandra Kmeťová ; spolupracovali: Vilma Vranová, Alena Petříková ; Monika Malovaná, Lubomír Chudoba. — [Praha] : [Česká lékárnická komora], [mezi 2013 a 2015]. — 17 stran : ilustrace, tabulky

odvykání kouření ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma ; adiktologie ; poruchy vyvolané užíváním tabáku : prevence a kontrola

nahoru

ALGEZIOLOGIE

Pokyny pro pacienty k paliativní léčbě bolesti pomocí Stroncia 89-přípravek Metastron. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [201-]. — 2 nečíslované strany ; ilustrace

paliativní medicína ; radioizotopy stroncia : terapeutické užití ; bolest : farmakoterapie ; algeziologie

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Z historie Ústavu mateřství. — Praha : Thomayerova nemocnice, 2013. — 15 stran : ilustrace

porodnice : dějiny ; porodnická centra : dějiny ; gynekologie a porodnictví ; dějiny lékařství

nahoru

DEMOGRAFIE

Aplikovaná matematika : vybrané kapitoly pro studující farmacie / Petr Klemera. — 3. vydání. — Praha : Karolinum, 2018. — 93 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-3863-8

matematika ; demografie

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Atopický ekzém / napsala Andrea Vocilková. — 1. vydání. — Praha : Národní centrum podpory zdraví, 1995. — 6 nečíslovaných stran

atopická dermatitida ; dermatovenerologie

Fotoprotekce : doporučený postup / Česká lékárnická komora. — [Praha] : [Česká lékárnická komora], [mezi 2010 a 2015]. — 8 stran : ilustrace, tabulky

přípravky chránící proti slunci ; ochranný sluneční faktor ; sluneční záření ; péče o kůži ; kůže ; dermatovenerologie

nahoru

DIAGNOSTIKA

Zátěžová funkční diagnostika ve sportu : východiska, aplikace a interpretace / Jan Heller. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 306 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3359-6

diagnóza ; zátěžový test : metody ; sporty ; diagnostika

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Co je eutanazie : studie k pojmu dobré smrti / Josef Kuře. — Vydání 1. — Praha : Academia, 2018. — 297 stran ; — (Právo – etika – společnost ;; sv. 4) ISBN 978-80-200-2762-7

etika, bioetika, lékařská etika ; eutanazie ; sémantika ; etika

Etika pro pomáhající profese / Jiří Jankovský. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2018. — 302 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-414-9

pomáhající chování ; etika ; etika, bioetika, lékařská etika ; náboženství a psychologie

V době zármutku : těm, kteří ztratili blízkého člověka – těm, kteří je provázejí / volně podle publikace D. Tausch-Flammer: Die Zeit der Trauer … pro české vydání zpracovala Aranka Gärtnerová. — 6. vydání. — Praha : Cesta domů, [2017]. — 27 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88126-25-6

péče v hospici : psychologie ; smutek ; smrt ; hospicová a paliativní péče : etika ; etika, bioetika, lékařská etika

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Biologická léčba : pro pacienty a lékaře / odborná garance: Jan Strojil. — Praha : Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, 2013. — 20 stran : ilustrace

farmakoterapie ; biologická terapie ; biologické produkty ; podobné biologické léčivé přípravky

Účinný boj s LDL-cholesterolem? : Statiny?! / připravila Česká společnost pro aterosklerózu. — Vydání první. — Brno : Česká společnost pro aterosklerózu : 2017. — 13 nečíslovaných stran : ilustrace

LDL-cholesterol ; hypercholesterolemie ; statiny ; pověry ; farmakoterapie ; vnitřní lékařství

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Dieta při onemocnění jater, žlučníku, pankreatu (slinivky břišní) / Autorka: Tamara Starnovská. — 1. vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2006. — 4 nečíslované strany : ilustrace ;

dietoterapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; gastroenterologie ; nemoci jater : dietoterapie ; nemoci žlučníku : dietoterapie ; nemoci slinivky břišní : dietoterapie

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Co to je prediktivní genetický test? : informace pro pacienty a rodiny / vytvořila skupina Genetic Alliance UK ; překlad: Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN v Motole. — [Praha] : [Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN v Motole], 2009. — 16 stran : ilustrace

genetické testování ; genetika, lékařská genetika

Genetické testování pro zdravotní účely / tento leták připravila Rada Evropy za pomoci Prof. Pascala Borryho ; s komentáři od Dr. Heidi Howardové, Prof. Martiny C. Cornelové a dalších členů Professional and Public Policy Committee European Society of Human Genetics ; ilustrace: Louis de la Taille ; překlad: Andrej Kutarňa. — Strasbourg : Rada Evropy, [2012]. — 10 stran : ilustrace

genetické testování ; genetika, lékařská genetika ; genetické poradenství ; genetické nemoci vrozené : diagnóza

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Řeším svou bulku v prsu / Miroslava Skovajsová. — Praha : Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., [2017]. — 23 stran

gynekologie a porodnictví ; samovyšetření prsu ; nádory prsu : diagnostické zobrazování : diagnóza : prevence a kontrola

Z historie Ústavu mateřství. — Praha : Thomayerova nemocnice, 2013. — 15 stran : ilustrace

porodnice : dějiny ; porodnická centra : dějiny ; gynekologie a porodnictví ; dějiny lékařství

Těhotenství : nejlepší tipy pro klidných devět měsíců / Brigit Laue ; překlad Alice Kavinová. — České vydání první. — Praha : Jan Vašut s. r. o., 2018. — 160 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7236-993-5

těhotenství ; porod ; gynekologie a porodnictví

Jak dál po operaci prsu / autoři Věra Krušinská, Dušan Kratochvíl, Jiřina Koutná. — Šumperk : Šumperská nemocnice a.s., [2007]. — 27 stran : ilustrace

onkologie ; gynekologie a porodnictví ; nádory prsu : chirurgie ; lymfedém související s rakovinou prsu : prevence a kontrola ; mastektomie ; pooperační období

nahoru

HEPATOLOGIE

Scintigrafie jater – hemangiom. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [201-]. — 2 nečíslované strany ; ilustrace

hepatologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radioisotopová scintigrafie ; játra : diagnostické zobrazování ; hemangiom : diagnostické zobrazování : diagnóza

nahoru

HYGIENA

Postup při mytí rukou : myjte si pouze viditelně znečištěné ruce, jinak používejte dezinfekci! / Světová zdravotnická organizace ; překlad Ministerstvo zdravotnictví České republiky. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2011]. — Leták : ilustrace

dezinfekce rukou : metody ; hygiena

Postup pro dezinfekci rukou : hygieny rukou dosáhnete dezinfekcí! Při viditelném znečištění si ruce myjte. / Světová zdravotnická organizace ; překlad Ministerstvo zdravotnictví České republiky. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2011]. — Leták : ilustrace

dezinfekce rukou ; hygiena

Pět základních situací pro hygienu rukou / Světová zdravotnická organizace ; překlad Ministerstvo zdravotnictví České republiky. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2011]. — Leták : ilustrace

hygiena rukou ; dezinfekce rukou ; hygiena

Jak vybrat školní brašnu? / autor Věra Filipová. — 1. vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2011. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace

zdraví dítěte ; záda ; hygiena

Kategorizace prací / autoři Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová. — 1. vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2009. — 5 nečíslovaných stran : ilustrace

práce ; riziko ; hygiena

Hygiena rukou ve zdravotnictví : souhrn : směrnice SZO : první globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů : čistá péče je bezpečnější / Světová zdravotnická organizace ; překlad Ministerstvo zdravotnictví České republiky. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2011]. — 52 stran : ilustrace, tabulky

hygiena ; hygiena rukou ; dezinfekce rukou ; veřejné zdravotnictví

Desatero rad k ochraně zdraví před mykotoxiny (plísňovými jedy) a toxinogenními plísněmi / autor Vladimír Ostrý ; kresby Karel Helmich. — 2., upravené vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace

mykotoxiny ; Fungi ; hygiena ; hygiena ; hygiena prostředí ; primární prevence

Zdravotně ne-bezpečná kuchyně / autor Jiří Ruprich ; kresby a grafický návrh Karel Helmich. — 2., upravené vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2001. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace

hygiena ; potraviny – manipulace ; zpracování potravin ; hygiena prostředí ; kontaminace potravin : prevence a kontrola

nahoru

CHIRURGIE

Proceedings of the Aortic symposium 2014 : New York, NY, April 24-25, 2014 / course directors Steven L Lansman, Joseph S. Coselli ; co-directors Joseph E. Bavaria, Nicholas T. Kouchoukos, David Spielvogel, Thoralf M. Sundt III, Lars G. Svensson. — New York, Elsevier, 2015. — 183 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of thoracic and cardiovascular surgery,; Volume 149, number S, February 2015)

kardiologie ; chirurgie ; kardiovaskulární chirurgické výkony ; hrudní chirurgie ; nemoci aorty

1. setkání hrudních chirurgů : 20. září 2007 : zámek Štiřín, Salmův sál / pořadatelé: Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty UK Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Česká chirurgická společnost JEP ; president konference Vladimír Visokai; sekretář konference Vladislav Hytych. — Praha : GEUM Praha, s. r. o., 2007. — 34 stran : tabulky ; — (Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL,; Ročník 4, Suplementum (mimořádná příloha) 3, 2007)

chirurgie ; hrudní chirurgie

nahoru

KARDIOLOGIE

Proceedings of the Aortic symposium 2014 : New York, NY, April 24-25, 2014 / course directors Steven L Lansman, Joseph S. Coselli ; co-directors Joseph E. Bavaria, Nicholas T. Kouchoukos, David Spielvogel, Thoralf M. Sundt III, Lars G. Svensson. — New York, Elsevier, 2015. — 183 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of thoracic and cardiovascular surgery,; Volume 149, number S, February 2015)

kardiologie ; chirurgie ; kardiovaskulární chirurgické výkony ; hrudní chirurgie ; nemoci aorty

Preventivní kardiologie pro praxi / Vladimír Tuka a kol.. — 1. vydání. — Praha : NOL-nakladatelství odborné literatury, 2018. — 328 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-903929-6-0

kardiologie ; kardiologie ; preventivní lékařství ; preventivní medicína ; ateroskleróza ; epidemiologie ; diabetes mellitus

nahoru

LOGOPEDIE, KLINICKÁ LOGOPEDIE

Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra : (hodnocení pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra z pohledu logopeda) / Kateřina Vitásková a Lucie Kytnarová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. — 162 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5214-2

autistická porucha ; dítě ; poruchy řeči ; logopedie, klinická logopedie ; klinická logopedie ; výchova speciální

nahoru

NEUROLOGIE

Genetika spinální svalové atrofie / hlavní autor Louise Simard. — [Smečno] : [Kolpingova rodina], [2015]. — 20 stránek : ilustrace, tabulka

spinální svalová atrofie ; neurologie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Co byste měli vědět o rtuti v rybách a rybích výrobcích : rady určené ženám, které chtějí otěhotnět, těhotným a kojícím ženám a dětem do tří roků / autor Jiří Ruprich. — 1. vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2006. — 4 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; ryby ; rtuť ; kvalita jídla ; bezpečnost potravin ; zdravá strava ; těhotenství

Jód – informace nejen pro maminky : jak zajistit dostatek jódu …pro sebe …pro miminko …pro celou rodinu / Autor: Lydie Ryšavá, Petra Lisníková. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2014. — 4 nečíslované strany : ilustrace, tabulky

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; jod ; fyziologie výživy v mateřství ; nutriční nároky ; výživové doporučené dávky ; nemoci štítné žlázy : prevence a kontrola

Dieta při onemocnění jater, žlučníku, pankreatu (slinivky břišní) / Autorka: Tamara Starnovská. — 1. vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2006. — 4 nečíslované strany : ilustrace ;

dietoterapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; gastroenterologie ; nemoci jater : dietoterapie ; nemoci žlučníku : dietoterapie ; nemoci slinivky břišní : dietoterapie

Výživa jako riziko vzniku nádorových onemocnění. — [Praha] : Státní zdravotní ústav, [mezi 2000 a 2017]. — 1 plakát : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nádory : etiologie ; jídelníček ; strava, jídlo, výživa ; chování při jídle ; preference v jídle

Výživa jako prevence vzniku nádorových onemocnění. — [Praha] : Státní zdravotní ústav, [mezi 2000 a 2017]. — 1 plakát : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nádory : prevence a kontrola ; zdravá strava ; jídelníček ; chování při jídle

Snídáš? Dobře děláš! : udržuješ si dobrý fyzický stav, bojuješ proti obezitě, jsi pohotovější, déle udržíš pozornost, lépe si pamatuješ / autoři: Lenka Suchopárová, Růžena Procházková ; foto: Marián Juskanin. — Praha : Státní zdravotná ústav, [2013]. — Leták : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; snídaně ; zdravá strava ; zdravý životní styl

Snídáš? Dobře děláš! : udržuješ si dobrý fyzický stav, bojuješ proti obezitě, jsi pohotovější, déle udržíš pozornost, lépe si pamatuješ / autoři: Lenka Suchopárová a kol.. — Praha : Státní zdravotná ústav, [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; snídaně ; zdravá strava ; zdravý životní styl

Recommended iron levels for nutritional formulas for infants (0-12 months / guest editor Ronald E. Kleinman. — New York : Elsevier, 2015. — 49 stran : ilustrace, — (The journal of pediatrics,; Volume 167, number 4, supplement 1, October 2015)

pediatrie ; potrava pro kojence ; železo ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapie ; fyziologie výživy kojenců

2. Eye Nutrition Meeting : Auge und Ernährung / Autor: U. Blumröder, M. Pahlitzsch. — Heidelberg : Kaden Verlag, 2016. — 5 stran : ilustrace, tabulky ; — (Zeitschrift für praktische Augenheilkunde & augenärztliche Fortbildung,; 37 Suppl. 3, 2016)

oftalmologie ; oftalmologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapie ; fyziologie výživy ; antioxidancia ; kyseliny mastné omega-3

nahoru

OBEZITOLOGIE

Manuál praktické obezitologie : nejen pro praktické lékaře / Martin Matoulek a kol.. — 1. vydání. — Praha : NOL, 2014. — 160 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-903929-4-6

obezita ; obezitologie ; diabetes mellitus 2. typu ; redukční dieta ; bariatrická chirurgie ; psychoterapie

nahoru

OFTALMOLOGIE

Aktuelle Aspekte in der Diagnostik und Therapie von chronischen Augenerkrankungen / Autor: F. Kimmich. — Heidelberg : Kaden Verlag, 2016. — 8 stran : ilustrace, tabulky ; — (Zeitschrift für praktische Augenheilkunde & augenärztliche Fortbildung,; 37 Suppl. 4, 2016)

oftalmologie ; oftalmologie ; oční nemoci ; glaukom ; cyklosporin

Der Glaukompatient im Fokus : Aktuelle Konzepte für eine erfolgreiche Therapie / Autor: Eva Stetzer. — Heidelberg : Kaden Verlag, 2016. — 3 strany : tabulka ; — (Zeitschrift für praktische Augenheilkunde & augenärztliche Fortbildung,; 37 Suppl. 5, 2016)

oftalmologie ; oftalmologie ; glaukom

Die Zufriedenheit des Patienten als Ziel – erste Erfahrungen mit einer neien Wirkstoffklasse bei Trockenem Auge / Autor: R. D. Gerste. — Heidelberg : Kaden Verlag, 2016. — 3 strany : ilustrace ; — (Zeitschrift für praktische Augenheilkunde & augenärztliche Fortbildung,; 37 Suppl. 1, 2016)

oftalmologie ; oftalmologie ; syndromy suchého oka ; oční roztoky ; slzy

2. Eye Nutrition Meeting : Auge und Ernährung / Autor: U. Blumröder, M. Pahlitzsch. — Heidelberg : Kaden Verlag, 2016. — 5 stran : ilustrace, tabulky ; — (Zeitschrift für praktische Augenheilkunde & augenärztliche Fortbildung,; 37 Suppl. 3, 2016)

oftalmologie ; oftalmologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapie ; fyziologie výživy ; antioxidancia ; kyseliny mastné omega-3

Lunchsymposium von Santen „Schweres Trockenes Auge – Von der symptomatischen Behandlung zur kausalen Therapie“ / Autor: F. Kimmich. — Heidelberg : Kaden Verlag, 2016. — 7 stran : ilustrace ; — (Zeitschrift für praktische Augenheilkunde & augenärztliche Fortbildung,; 37 Suppl. 1, 2016)

oftalmologie ; syndromy suchého oka ; slzy ; oční roztoky ; cyklosporin

nahoru

ONKOLOGIE

Controversies in staging and combined treatment modalities in lung cancer : fourth IASLC workshop on therapy of non-small cell lung cancer : Bruges, 23-27 June 1996 / edited by Paul van Houtte. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1996. — 148 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 17, Supplement 1 June 1997)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; nemalobuněčný plicní karcinom ; malobuněčný plicní karcinom

Abstracts 8th world conference on lung cancer : 10-15 August 1997, Dublin, Ireland. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1997. — 268 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 18, Supplement 1 August 1997)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; lékařská onkologie

Léčiva pro cílenou léčbu nádorů / Karel Ulbrich, Blanka Říhová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2018. — 55 stran : ilustrace ; — (Slavnostní přednášky Akademie věd České republiky : špičkový výzkum ve veřejném zájmu ;; V.) ISBN 978-80-200-2844-0

biologická terapie ; glykoproteiny ; toxikologie ; onkologie ; imunotoxiny

International symposium on lifestyle factors and human lung cancer : Guangzhou, China. 12-16 December, 1994 / edited by Joseph M. Wu, Ying-xiu Du. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1996. — 245 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 14, Supplement 1, March 1996)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; lékařská onkologie ; životní styl

Current perspectives in the treatment of small cell lung cancer / edited by Daniel C. Ihde. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1995. — 95 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 12, Supplement 3, June 1995)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; malobuněčný plicní karcinom ; lékařská onkologie

Proceedings of the satelite symposium on current perspectives in the treatment of small cell lung cancer : Melbourne, Australia, November 10, 1991. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1993. — 122 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 9, Supplement 1 August 1993)

pneumologie a ftizeologie ; pneumologie ; nádory plic : radioterapie ; onkologie ; kraniální ozáření ; malobuněčný plicní karcinom

Jak dál po operaci prsu / autoři Věra Krušinská, Dušan Kratochvíl, Jiřina Koutná. — Šumperk : Šumperská nemocnice a.s., [2007]. — 27 stran : ilustrace

onkologie ; gynekologie a porodnictví ; nádory prsu : chirurgie ; lymfedém související s rakovinou prsu : prevence a kontrola ; mastektomie ; pooperační období

Proceedings of the second IASLC workshop on combined radiotherapy and chemistry modalities in lung cancer : Fontainebleau, 9-13 June 1992 / edited by T. Le Chevalier and R. Arriagada. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1994. — 340 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 10, Supplement 1 March1994)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; radioterapie ; nemalobuněčný plicní karcinom ; malobuněčný plicní karcinom ; adjuvantní chemoterapie ; chemoradioterapie

Proceedings of the satelite symposium on current perspectives in the treatment of non-small cell lung cancer : Melbourne, Australia, November 12, 1991. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1993. — 120 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 9, Supplement 2 August 1993)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nemalobuněčný plicní karcinom ; indukční chemoterapie ; radioterapie

Current perspectives in the treatment of non-small cell lung cancer / edited by Paul A. Bunn. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1995. — 152 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 12, Supplement 2 June 1995)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nemalobuněčný plicní karcinom ; nádory plic ; lékařská onkologie

Proceedings of the Perugia international cancer conference IV : Perugia, 18-19 June 1993. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1995. — 201 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 12, Supplement 1 April 1995)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; adjuvantní chemoterapie ; nemalobuněčný plicní karcinom

Seventh world conference on lung cancer : extended abstracts of invited speakers, abstracts of satelite symposia speakers: Colorado Springs, Colorado USA, June 26, 1994-July 1, 1994 / organizated by: The International Associatíon for the Study of Lung Cancer lASLC. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1994. — 259 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 11, Supplement 2 June 1994)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; lékařská onkologie

Seventh world conference on lung cancer : abstracts : Colorado Springs, Colorado USA, June 26, 1994-July 1, 1994 / organizated by: The International Associatíon for the Study of Lung Cancer lASLC. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1994. — 193 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 11, Supplement 1 June 1994)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Manuál pro zavedení péče Namasté : udržování kvality života osob s pokročilou demencí / Min Stacpooleová, Amanda Thompsellová, Jo Hockleyová ; překlad Pavla Le Roch. — Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2017. — 103 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-86541-51-8

Alzheimerova nemoc ; paliativní péče ; hospicová a paliativní péče ; demence ; paliativní medicína ; domy s pečovatelskou službou

Pokyny pro pacienty k paliativní léčbě bolesti pomocí Stroncia 89-přípravek Metastron. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [201-]. — 2 nečíslované strany ; ilustrace

paliativní medicína ; radioizotopy stroncia : terapeutické užití ; bolest : farmakoterapie ; algeziologie

nahoru

PARAZITOLOGIE

O parazitech a lidech / Jan Votýpka, Iva Kolářová, Petr Horák a kol.. — Vydání první. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2018. — 342 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7553-350-0

parazitologie ; parazitologie ; paraziti ; parazitární nemoci ; interakce hostitele a parazita ; lidé

nahoru

PEDIATRIE

Nízký počet kojených dětí s nadváhou a obezitou ve studii růstu českých dlouhodobě kojených dětí / J. Riedlová, M. Paulová, J. Vignerová. — [Praha] : [nakladatel není známý], [mezi 2008 a 2013]. — 1 nečislovaná strana : ilustrace

pediatrie ; kojenec ; kojení ; obezita dětí a dospívajících : epidemiologie

Recommended iron levels for nutritional formulas for infants (0-12 months / guest editor Ronald E. Kleinman. — New York : Elsevier, 2015. — 49 stran : ilustrace, — (The journal of pediatrics,; Volume 167, number 4, supplement 1, October 2015)

pediatrie ; potrava pro kojence ; železo ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapie ; fyziologie výživy kojenců

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Pulmonary vascular disease : the global perspective. — Northbrook : American College of Chest Physicians, 2010. — 101 stran : ilustrace, tabulky ; — (Chest,; Volume 137, number 6, supplement, June 2010)

pneumologie a ftizeologie ; pneumologie ; plicní hypertenze

Abstracts 8th world conference on lung cancer : 10-15 August 1997, Dublin, Ireland. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1997. — 268 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 18, Supplement 1 August 1997)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; lékařská onkologie

Controversies in staging and combined treatment modalities in lung cancer : fourth IASLC workshop on therapy of non-small cell lung cancer : Bruges, 23-27 June 1996 / edited by Paul van Houtte. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1996. — 148 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 17, Supplement 1 June 1997)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; nemalobuněčný plicní karcinom ; malobuněčný plicní karcinom

Idiopatická plicní fibróza : současná úroveň znalostí o etiologii a patogenezi : doporučené vyšetřovací a léčebné postupy : XI. Hradecké pneumologické dny : Hradec Králové, 27. dubna 2007, 17-19 hodin. — Praha : GEUM Praha, s. r. o., 2007. — 19 stran : ilustrace, tabulky ; — (Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL,; Ročník 4, Suplementum (příloha) 1, 2007)

pneumologie a ftizeologie ; pneumologie ; idiopatická plicní fibróza

Current perspectives in the treatment of non-small cell lung cancer / edited by Paul A. Bunn. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1995. — 152 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 12, Supplement 2 June 1995)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nemalobuněčný plicní karcinom ; nádory plic ; lékařská onkologie

Current perspectives in the treatment of small cell lung cancer / edited by Daniel C. Ihde. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1995. — 95 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 12, Supplement 3, June 1995)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; malobuněčný plicní karcinom ; lékařská onkologie

International symposium on lifestyle factors and human lung cancer : Guangzhou, China. 12-16 December, 1994 / edited by Joseph M. Wu, Ying-xiu Du. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1996. — 245 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 14, Supplement 1, March 1996)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; lékařská onkologie ; životní styl

Proceedings of the second IASLC workshop on combined radiotherapy and chemistry modalities in lung cancer : Fontainebleau, 9-13 June 1992 / edited by T. Le Chevalier and R. Arriagada. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1994. — 340 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 10, Supplement 1 March1994)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; radioterapie ; nemalobuněčný plicní karcinom ; malobuněčný plicní karcinom ; adjuvantní chemoterapie ; chemoradioterapie

Seventh world conference on lung cancer : abstracts : Colorado Springs, Colorado USA, June 26, 1994-July 1, 1994 / organizated by: The International Associatíon for the Study of Lung Cancer lASLC. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1994. — 193 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 11, Supplement 1 June 1994)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic

Controversies in staging and treatment of locally advanced non-small cell lung cancers : third IASLC workshop on therapy of non-small cell lung cancer : Bruges, 29 August – September 1993 / edited by P. Van Houtte. — Amsterdam : Elsevier Science Ireland, 1994. — 149 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 11, Supplement 3 November 1994)

pneumologie a ftizeologie ; pneumologie ; nádory plic : klasifikace : radioterapie ; indukční chemoterapie ; bronchogenní karcinom : radioterapie ; nemalobuněčný plicní karcinom

Seventh world conference on lung cancer : extended abstracts of invited speakers, abstracts of satelite symposia speakers: Colorado Springs, Colorado USA, June 26, 1994-July 1, 1994 / organizated by: The International Associatíon for the Study of Lung Cancer lASLC. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1994. — 259 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 11, Supplement 2 June 1994)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; lékařská onkologie

Proceedings of the Perugia international cancer conference IV : Perugia, 18-19 June 1993. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1995. — 201 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 12, Supplement 1 April 1995)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; adjuvantní chemoterapie ; nemalobuněčný plicní karcinom

Proceedings of the satelite symposium on current perspectives in the treatment of small cell lung cancer : Melbourne, Australia, November 10, 1991. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1993. — 122 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 9, Supplement 1 August 1993)

pneumologie a ftizeologie ; pneumologie ; nádory plic : radioterapie ; onkologie ; kraniální ozáření ; malobuněčný plicní karcinom

Proceedings of the satelite symposium on current perspectives in the treatment of non-small cell lung cancer : Melbourne, Australia, November 12, 1991. — Shannon : Elsevier Science Ireland, 1993. — 120 stran : ilustrace, tabulky ; — (Lung cancer,; Vol. 9, Supplement 2 August 1993)

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nemalobuněčný plicní karcinom ; indukční chemoterapie ; radioterapie

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Pracovnělékařské služby / Jakub Tomšej. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — ix, 154 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7552-955-8

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; pracovní lékařství : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; veřejné zdravotnické služby : metody : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; služby zdravotní péče o pracující : metody : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; posuzování zdravotní způsobilosti ; právní odpovědnost ; hygiena práce : zákonodárství a právo

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Pracovnělékařské služby / Jakub Tomšej. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — ix, 154 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7552-955-8

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; pracovní lékařství : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; veřejné zdravotnické služby : metody : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; služby zdravotní péče o pracující : metody : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; posuzování zdravotní způsobilosti ; právní odpovědnost ; hygiena práce : zákonodárství a právo

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Determinanty zdravia / Dana Farkašová, Hana Padyšáková, Adriana Repková, Klára Gebeová, Emília Miklovičová. — Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2018. — 118 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-8063-461-2

preventivní medicína ; obezita dětí a dospívajících : prevence a kontrola ; nemoci srdce : prevence a kontrola

Preventivní kardiologie pro praxi / Vladimír Tuka a kol.. — 1. vydání. — Praha : NOL-nakladatelství odborné literatury, 2018. — 328 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-903929-6-0

kardiologie ; kardiologie ; preventivní lékařství ; preventivní medicína ; ateroskleróza ; epidemiologie ; diabetes mellitus

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY

Kompendium matematiky : vzorce a pravidla, četné příklady včetně řešení : od základních operací po vyšší matematiku / Katka Maria Delventhal, Alfred Kissner, Malte Kulick ; z německého originálu … přeložil Jiří Henzler. — Druhé vydání. — V Praze : Euromedia Group – Knižní klub, 2008. — 714 stran : ilustrace, tabulky ; — (Universum) ISBN 978-80-242-2101-4

matematika ; školy ; přírodní vědy ; přírodní vědy

nahoru

PSYCHIATRIE

Deprese / autoři Vladimír Kebza, Ivo Paclt. — 1. vydání. — Praha : SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. — 6 nečíslovaných stran

deprese ; psychiatrie

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Deník psychologa : posaďte se… / Marta Boučková. — Cheb : HB Print s.r.o., 2017. — 137 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87252-14-7

psychologie, klinická psychologie ; psychologie ; psychoterapie ; psychoterapie

Kryštof ÁDéHáDě / Pavlína Brzáková ; doslov Václav Mertin ; ilustrace Petr Herold. — Praha : Eminent, 2018. — 231 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7281-521-0

hyperkinetická porucha ; psychologie, klinická psychologie ; výchova dítěte ; dítě ; vztahy mezi rodiči a dětmi

Psýché : základy a záhady duševního života / Milan Nakonečný. — 1. vydání. — Praha : Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář, 2017. — 658 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7439-124-8

psychologie, klinická psychologie ; psychologie

Chci žít bez stresu : jak vnést do svého života klid a necítit se přetížení / Harriet Griffeyová ; z anglického originálu I want to be calm … přeložila Kateřina Knišová. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2017. — 143 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-310-1

psychický stres ; psychologie, klinická psychologie ; zdravotní výchova ; zdravý životní styl ; psychologie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Budování citového pouta : jak probouzet lásku v hluboce traumatizovaných dětech / Daniel A. Hughes ; z anglického originálu Building the bonds of attachment … přeložila Eva Lee. — První české vydání. — V Praze : Institut fyziologické socializace, 2017. — 332 stran ; ISBN 978-80-270-2838-2

afektivní symptomy ; psychopatologie ; rodiče ; dítě ; pěstounství ; psychoterapie

Deník psychologa : posaďte se… / Marta Boučková. — Cheb : HB Print s.r.o., 2017. — 137 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87252-14-7

psychologie, klinická psychologie ; psychologie ; psychoterapie ; psychoterapie

Změna k lepšímu : šestistupňový program pro překonání zlozvyků / J. O. Prochaska, J. C. Norcross, C. C. DiClemente ; přeložil Ondřej Fafejta. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 279 stran : ilustrace, tabulky ; — (Spektrum ;; 111) ISBN 978-80-262-1343-7

psychoterapie ; sebepojetí ; self-management : psychologie ; životní změny

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Scintigrafie jater – hemangiom. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [201-]. — 2 nečíslované strany ; ilustrace

hepatologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radioisotopová scintigrafie ; játra : diagnostické zobrazování ; hemangiom : diagnostické zobrazování : diagnóza

Pokyny pro pacienty k celotělové scintigrafii –111In OctreoScan. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [201-]. — 2 nečíslované strany ; ilustrace

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radioisotopová scintigrafie

Vasovist – founder of a new class of MRA contrast agents – first pass and beyond / guest editors: S. Schönberg, J. Meaney. — Berlin : Springer, 2006. — 23 stran : ilustrace, tabulky ; — (European radiology,; Vol. 16/ Suppl. 2 / February 2006)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radiologie ; kontrastní látky ; angiografie

European workshop on Gadovist : Insights in MR imaging : Malaga, Spaín, October 2003 / guest editors: Michael Forsting, Annette Hentsch. — Berlin : Springer, 2004. — 33 stran : ilustrace, tabulky ; — (European radiology,; Vol. 14/ Suppl. 5 / May 2004)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; magnetická rezonanční angiografie ; cévní mozková příhoda : diagnostické zobrazování ; kontrastní látky

ECR 2004 : European congress of radiology : March 5-9, Vienna, Austria : final programme. — Berlin : Springer, 2004. — 92, 656 stran : ilustrace ; — (European radiology,; Vol. 14/ Suppl. 2 / February 2004)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radiologie

MR imaging with Resovist in the management of liver patients / guest editor: Borut Marincek. — Berlin : Springer, 2004. — 16 stran : ilustrace ; — (European radiology,; Vol. 14/ Suppl. 1 / January 2004)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; játra : diagnostické zobrazování ; kontrastní látky ; radiologie

Multidetector-row computed tomography : present applications and future trends : proceedings of the 4rd Bracco Symposium on MDCT, Frankfurt, Germany, May 9-10, 2003 guest editor: Thomas J. Vogl. — Berlin : Springer, 2003. — 145 stran : ilustrace, tabulky ; — (European radiology,; Vol. 13/ Suppl. 5 / December 2003)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radiologie ; tomografie ; kontrastní látky

Contrast optimization in MRI ; Advances in vascular and cardiac MDCT imaging ; Contrast ultrasound ; A new modality for abdominal imaging : ECR 2003, Vienna, Austria, March 7-9, 2003. — Berlin : Springer, 2003. — 108 stran : ilustrace, tabulky ; — (European radiology,; Vol. 13/ Suppl. 3 / November 2003)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; ultrazvuk ; kontrastní látky ; radiologie ; angiografie ; srdce : diagnostické zobrazování

ESGAR 2003 : 14th annual meeting and postgraduate course, June 17-21, Budapest, Hungary : final programme / European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology. — Berlin : Springer, 2003. — 172 stran : ilustrace ; — (European radiology,; Vol. 13/ Suppl. 2 / June 2003)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radiologie ; gastroenterologie

Present and future trends in MDCT applications : ECR 2002, Vienna, Austria, March 1, 2002 / editor J. L. Sablayrolles. — Berlin : Springer, 2002. — 31 stran : ilustrace, tabulky ; — (European radiology,; Vol. 12/ Suppl. 2 / July 2002)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radiologie ; angiografie ; cévní mozková příhoda : diagnostické zobrazování ; tomografie

Reflecting the future of contrast ultrasound : liver and breast : February 16-17, 2001, Cannes, France / editors: C. Bartolozzi and A. R. M. Wilson. — Berlin : Springer, 2001. — 51 stran : ilustrace, tabulky ; — (European radiology,; Volume 11, Suppl. 3, 2001)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radiologie ; ultrasonografie prsů ; játra : diagnostické zobrazování ; kontrastní látky

Radiologic-pathologic correlations : categorical course ECR 2001, Vienna, March 2-6 2001 : syllabus / editors: N. Gourtsoyiannis, P. R. Ros. — Berlin : Springer, 2001. — 314 stran : ilustrace, tabulky ; — (European radiology,; Volume 11, Suppl. 2, 2001)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radiologie ; neurologie ; hrudník : diagnostické zobrazování ; hlava : diagnostické zobrazování ; gastroenterologie ; duktální karcinom prsu

Third international symposium on the costs and benefits of radiology : August 19-21, 1999 / editors: A..L. Baert, A. R. Margulis, K.-J. Wolf. — Berlin : Springer, 2000. — 341-446 stran : ilustrace, tabulky ; — (European radiology,; Volume 10, Suppl. 3, 2000)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radiologie : ekonomika

Ultrasonography today and tomorrow: new developments and contrast media : international meeting : 16-17 April 1999, Trieste, Italy / editor L. Dalla-Palma. — Berlin : Springer, 1999. — 299-414 stran : ilustrace, tabulky ; — (European radiology,; Volume 9, Suppl. 3, 1999)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radiologie ; ultrasonografie : přístrojové vybavení ; kontrastní látky

MRI contrast media : new developments and trends : symposium : 16 November 1996, Barcelona, Spain / guest editor: D. Balériaux. — Berlin : Springer, 1997. — 6, 165-306 stran : ilustrace, tabulky ; — (European radiology,; Vol. 7, Supplement 5, 1977)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radiologie ; angiografie ; kontrastní látky ; magnetická rezonance intervenční

Iopentol (Imagopaque®) : original articles, including results from large patient popuiations / guest editor: Ivar Enge. — Berlin : Springer, 1997. — 6, 105-161 stran : ilustrace, tabulky ; — (European radiology,; Volume 7, Supplement 4, 1977)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; angiografie ; artrografie ; urografie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Cvičení pro muže na posílení svalů pánevního dna a močové trubice : soubor šesti základních cviků : při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči), pro správné držení těla a vzhled břicha, pro zpevnění ochablého svalstva / autor textu Františka Zadražilová ; odborný garant Dagmar Pavlů ; ilustrace Jakub Horn. — Praha : Incoforum, z. s., 2015. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace

cvičení ; muži ; inkontinence moči : prevence a kontrola ; postura těla ; svalová hypotonie : prevence a kontrola ; rehabilitační a fyzikální medicína

Gymnastika svalů pánevního dna : soubor pěti základních cviků při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči), pro správné držení těla a vzhled břicha, pro intenzivnější sexuální zážitek, pro snazší porod a zpevnění ochablého svalstva po porodu / autor textu Jaroslav Feyereisl, Jan Zmrhal ; autor cviků Marie Babičková ; ilustrace Petr Pačes. — Praha : Incoforum, o. s., 2013. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace

cvičení ; inkontinence moči : prevence a kontrola : rehabilitace ; svalová hypotonie : prevence a kontrola : rehabilitace ; postura těla ; rehabilitační a fyzikální medicína

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Kompendium statistického zpracování dat / Milan Meloun, Jiří Militký. — Vyd.ání třetí, v nakladetství Karolinum první. — Praha : Karolinum, 2012. — 982 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-2196-8

interpretace statistických dat ; statistika jako téma ; modely statistické ; automatizované zpracování dat : metody ; faktorová analýza statistická ; statistika, zdravotnická statistika

nahoru

TECHNIKA

Bezbariérové užívání staveb : metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb / Renata Zdařilová. — 1. vydání. — Praha : ČKAIT : 2011. — 193 stran : ilustrace, plány ; ISBN 978-80-87438-17-6

postižení ; architektonická přístupnost ; vnitřní vybavení a bytové zařízení : normy : zákonodárství a právo ; zařízení – design a konstrukce : normy ; stavebnictví : normy ; zdravotně postižení ; technika

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Posilování kloubní kondice : centrálně-stabilizační cvičeni / Petr Tlapák. — 1. vydání. — Praha : ARSCI, 2018. — 356 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7420-053-3

klouby ; silový trénink ; tělovýchovné lékařství ; tělovýchovné lékařství ; techniky cvičení a pohybu

nahoru

UROLOGIE

Inkontinence po operacích prostaty / autor textu Roman Zachoval. — Praha : Incoforum, z. s., 2015. — 6 nečíslovaných stran : portrét

prostata : chirurgie ; pooperační komplikace ; inkontinence moči : diagnóza : terapie ; urologie

Inkontinence : základní otázky a odpovědi / autor textu Lukáš Horčička. — Praha : Incoforum, o. s., 2013. — 6 nečíslovaných stran

inkontinence moči : diagnóza : klasifikace : terapie ; urologie

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Hygiena rukou ve zdravotnictví : souhrn : směrnice SZO : první globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů : čistá péče je bezpečnější / Světová zdravotnická organizace ; překlad Ministerstvo zdravotnictví České republiky. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2011]. — 52 stran : ilustrace, tabulky

hygiena ; hygiena rukou ; dezinfekce rukou ; veřejné zdravotnictví

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Účinný boj s LDL-cholesterolem? : Statiny?! / připravila Česká společnost pro aterosklerózu. — Vydání první. — Brno : Česká společnost pro aterosklerózu : 2017. — 13 nečíslovaných stran : ilustrace

LDL-cholesterol ; hypercholesterolemie ; statiny ; pověry ; farmakoterapie ; vnitřní lékařství

Zjistil vám lékař velmi vysoký cholesterol?. — [Praha] : [Česká společnost pro aterosklerózu], [mezi 2002 a 2016]. — Leták

hypercholesterolemie ; hyperlipoproteinemie typ II ; vnitřní lékařství

FH – familiární hypercholesterolémie? : nebuďte na ni sami…. — [Libáň] : [Diagnóza FH, z.s.], [mezi 2002 a 2016]. — Leták

hyperlipoproteinemie typ II ; vnitřní lékařství

Průvodce familiární hypercholesterolémií (FH) pro pacienty / vytvořeno ve spolupráci s ČSAT a spolkem Diagnóza FH. — [Praha] : [Česká společnost pro aterosklerózu], [mezi 2002 a 2016]. — 19 stran : ilustrace

hyperlipoproteinemie typ II ; cholesterol ; LDL-cholesterol : krev ; vnitřní lékařství

Familiární hypercholesterolémie : informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií / Leiv Ose ; Tomáš Freiberger, Zuzana Urbanová. — [Praha] : [Česká společnost pro aterosklerózu], [mezi 2001 a 2016]. — 27 stran : ilustrace

hyperlipoproteinemie typ II ; kardiovaskulární nemoci ; vnitřní lékařství

Jak na zvýšený cholesterol a srdečně-cévní rizika?. — Praha : IDS Media CZ s.r.o., [mezi 2004 a 2016]. — 14 nečíslovaných stran : ilustrace

hypercholesterolemie ; hyperlipoproteinemie typ II ; ateroskleróza ; tuky ; zdravá strava ; jídelníček ; zdravý životní styl ; rizikové faktory ; vnitřní lékařství

Jak na zvýšený cholesterol v krvi?. — Praha : [IDS Media CZ s.r.o.], [mezi 2004 a 2016]. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace

hypercholesterolemie ; zdravá strava ; zdravý životní styl ; vnitřní lékařství

Natři to FH : když máš familiární hypercholesterolemii (FH) / na přípravě této brožury se podílely Diagnóza FH , Česká společnost pro aterosklerózu a Sekce výživy a nutriční péče. — [Libáň] : [Diagnóza FH, z.s.], 2017. — 12 nečíslovaných stran : ilustrace

hyperlipoproteinemie typ II ; zdravá strava ; zdravý životní styl ; vnitřní lékařství

FH a já / na přípravě této brožury se podílely Diagnóza FH , Česká společnost pro aterosklerózu a Sekce výživy a nutriční péče. — [Libáň] : [Diagnóza FH, z.s.], 2017. — 14 nečíslovaných stran : ilustrace

hyperlipoproteinemie typ II ; zdravý životní styl ; vnitřní lékařství

Moje rodina, FH a já / na přípravě této brožury se podílely Diagnóza FH , Česká společnost pro aterosklerózu a Sekce výživy a nutriční péče. — [Libáň] : [Diagnóza FH, z.s.], 2017. — 14 nečíslovaných stran : ilustrace

hyperlipoproteinemie typ II ; vnitřní lékařství

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Bezbariérové užívání staveb : metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb / Renata Zdařilová. — 1. vydání. — Praha : ČKAIT : 2011. — 193 stran : ilustrace, plány ; ISBN 978-80-87438-17-6

postižení ; architektonická přístupnost ; vnitřní vybavení a bytové zařízení : normy : zákonodárství a právo ; zařízení – design a konstrukce : normy ; stavebnictví : normy ; zdravotně postižení ; technika

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Chci spát : jak se v noci dobře vyspat / Harriet Griffeyová ; z anglického originálu I want to sleep … přeložila Michaela Ponocná. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2017. — 143 stran : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-308-8

spánek ; poruchy spánku a bdění ; poruchy iniciace a udržování spánku ; spánková deprivace ; spánková hygiena ; zdravotní výchova