Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Duben 2018

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ALGEZIOLOGIE

Reviews from plenary speakers at the 5th international congress on neuropathic pain : May 2015, Nice, France. — Philadelphia : Wolters Kluwer, 2016. — 105 stran : ilustrace, tabulky ; — (Pain,; VoIume 157, no.2, Supplement 1, February 2016)

algeziologie ; analgezie ; bolest ; management bolesti ; neuralgie

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Zdraví je v naší hlavě / Jarmila Mandžuková. — Vydání první. — Praha : Brána, 2018. — 231 stran ; ISBN 978-80-7584-053-0

nemoc : psychologie ; alternativní lékařství ; duševní zdraví ; zdraví – znalosti, postoje, praxe ; zdraví

Aby vlasy nepadaly / Gianni Coria ; přeložil Tomáš Kurka. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, a. s., 2018. — 158 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-583-9

vlasy, chlupy : abnormality : fyziologie ; nemoci vlasů : etiologie : terapie ; nutriční terapie ; alopecie : etiologie : terapie ; koupele : metody : využití ; psychický stres ; dermatovenerologie ; hypotrichóza : terapie ; alternativní lékařství

nahoru

ANGIOLOGIE

Diagnostik und Therapie der Venenthrombose und dre Lungenembolie : Interdisziplinäre S2k-Leitlinie / Leitlinienkoordinatíon Viola Hach-Wunderle, Ina Kopp ; Leitliniensteuerungsgruppe Horst Gerlach, Viola Hach-Wunderle, Stavros Konstantinides, Thomas Noppeney, Hanno Riess, Sebastian Schellong, Joachim Ernst Wildberger. — Bern : Hogrefe, 2016. — 48 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vasa,; Volume 45/Supplement 90/2016)

angiologie ; nemoci cév ; žilní trombóza : terapie ; plicní embolie : terapie

Diagnostik, Therapie und Nachsorge der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit S3-Leitlinie PAVK / Hearusgeber: Deutsche Gesellschaft für Angiologie – Gesellschaft für Gefäßmedizin, Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) ; Redaktion: Holger Lawall, Claudia Zemmrich ; Autoren: H. Lawall, P. Huppert, G. Rümenapf ; Leitlinienkoordinatíon Holger Lawall, Ina Kopp ; Leitliniensteuerungsgruppe I. Kopp, H. Lawall, E. S. Debus, P. Huppert, G. Rümenapf, K. L Schulte, J. Tacke. — Bern : Hogrefe, 2016. — 96 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vasa,; Volume 45/Supplement 95/2016)

angiologie ; onemocnění periferních cév : diagnóza : epidemiologie : chirurgie : terapie

Prophylaxe der venösen Thromboembolie : S3-Leitlinie / Autoren A. Encke, S. Haas, I. Kopp (Koordinatíon und Organsation), H.-H. Abholz, C. Bode, F. Bootz, H. C. Diener, S. Eggeling, M. Eikermann, H. Gerlach, W. Gogarten, A. Greinacher, V. Hach-Wunderle, H. Heidrich, U. Kneser, R. Krauspe, C. M. Krüger, P. Kujath, J. Kussmann,T. Mathes, E. Muhl, U. Nowak-Göttl, R. Pauschert, Ch. Protzel, E. Rabe, H. Riess, F.-C. Rieß, U. Rolle, S. Schellong, T. Schmitz-Rixen, K. Schwerdtfeger, E. Solomayer, M. Spannagl, K. Stürmer, L. Swoboda, K. Ulsenheimer, T. von Haussen, C. Waydhas, M. Weigl. — Zweie, komplett überarbeitete Auflage. — Bern : Hogrefe, 2016. — 87 stran : tabulky ; — (Vasa,; Volume 45/Supplement 92/2016)

angiologie ; žilní tromboembolie

nahoru

ANTROPOLOGIE

Funkční a sportovní antropologie : vybrané metody / Pavel Bláha. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2018. — 188 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87723-41-8

antropologie ; tělovýchovné lékařství ; tělovýchovné lékařství ; antropologie fyzická : metody

Race, genetics, and science: resisting racism in the 1930s / Hugo Iltis ; foreword by Ondřej Dostál ; introduction by Paul Weindling ; translations by Kareem James Abu-Zeid and Christopher Reid. — First edition. — Brno : Masaryk University, 2017. — 172 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-210-8764-4

vztahy mezi rasami ; rasizmus ; genetika člověka ; antropologie ; antropologie fyzická ; dějiny 20. století ; nacionální socialismus ; židé

nahoru

BIOCHEMIE

Biochemie : chemický pohled pohled na biologický svět / Milan Kodíček, Olga Valentová, Radovan Hynek. — 2. přepracované vydání. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. — 393 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7592-013-3

biochemie ; biochemie

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008. Karel Černý, Ludmila Hlaváčková (ed.) a kolektiv autorů. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 191 stran ; ISBN 978-80-246-3801-0

lékařství ; lékaři ; lékařství ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Historie zdravotnictví na Pelhřimovsku : historický náhled do minulosti (bez nároku na všeobsáhlé zpracování) / Ivo Balík. — Pelhřimov : Nová tiskárna, 2015. — 502 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; — (Edice Vysočiny) ISBN 978-80-7415-112-5

zdravotnická zařízení ; nemocnice ; dějiny lékařství ; dějiny lékařství ; lékaři ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století

Zdánlivá smrt : noční můra osvícenské Evropy / Václav Grubhoffer. — 1. vydání. — Polička : Městská knihovna Polička ; 2018. — 318 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; — (Kulturní dějiny ;; svazek 1.) ISBN 978-80-906832-3-5

smrt ; první pomoc ; dějiny lékařství ; dějiny 18. století ; dějiny 19. století ; lékařství v umění ; thanatologie

Historie a současnost léčby plicních nemocí : 90 let respirační medicíny v Olomouci 1927-2017 / autor Vítězslav Kolek ; spoluautoři Stanislav Losse, Petr Jakubec, Milada Hobzová, Ivona Grygárková, Vladimíra Lošťáková, Samuel Genzor, Milan Sova, Monika Žurková, Jaromír Zatloukal, Eva Voláková, Renata Zittová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. — 77 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-244-5191-6

pneumologie a ftizeologie ; pneumologie ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; plicní nemoci ; nemocnice ; dějiny 21. století

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Aby vlasy nepadaly / Gianni Coria ; přeložil Tomáš Kurka. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, a. s., 2018. — 158 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-583-9

vlasy, chlupy : abnormality : fyziologie ; nemoci vlasů : etiologie : terapie ; nutriční terapie ; alopecie : etiologie : terapie ; koupele : metody : využití ; psychický stres ; dermatovenerologie ; hypotrichóza : terapie ; alternativní lékařství

nahoru

DIABETOLOGIE

American Diabetes Association : standards of medical care in diabetes – 2017. — Alexandria : American Diabetes Association, 2017. — 135 stran : ilustrace, tabulky ; — (Diabetes care,; Volume 40, supplement 1, January 2017)

diabetologie ; diabetes mellitus 1. typu ; diabetes mellitus 2. typu ; diabetes mellitus : diagnóza : dietoterapie : farmakoterapie : klasifikace : terapie

Diabetická dyslipidemie / David Karásek. — Praha : Maxdorf, [2018]. — 179 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-556-9

diabetologie ; dyslipidemie : etiologie : farmakoterapie : patologie : terapie ; diabetes mellitus ; ztučnělá játra ; statiny

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Sterbende brauchen Solidarität : Üerlegungen aus medizinischer, ethischer und juristicher Sicht / Herausgegeben von Torsten Kruse und Herald Wagner. — München : C.H. Beck, 1986. — 156 stran ; — (Beck’sche Schwarze Reihe ;; 306) ISBN 3-406-31143-1

péče o umírající : psychologie ; umírající : psychologie ; lékařská etika ; etika, bioetika, lékařská etika

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Psychotropics 2000-2001. — Valby : H. Lindbeck A/S, [mezi 1999 a 2002]. — 772 stran : ilustrace ; ISBN 87-88085-09-0

psychotropní léky ; psychiatrie ; psychiatrie ; anxiolytika ; antipsychotika ; antidepresiva ; farmacie a farmakologie

Toxicky významné látky v potravinách / Luboš Babička. — 1. vydání. — Praha : Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2017. — 54 stran : barevné ilustrace ; — (Publikace České technologické platformy pro potraviny) ISBN 978-80-88019-28-2

kontaminace potravin ; zemědělství a potravinářství ; farmacie a farmakologie ; hodnocení rizik ; rezidua pesticidů ; toxiny biologické

Léky pod kontrolou / Ivana Plechatá. — Praha : Ústav lékového průvodce, z. ú., [2018]. — 23 stran : ilustrace

farmacie a farmakologie ; léčivé přípravky ; náklady na léky ; ekonomika farmaceutická ; zdravotní pojištění

Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby : návod pro české pacienty / ilustrace: Jan Hofman. — [Praha] : ONKO Unie, o.p.s., 2018. — 8 nečíslovaných stran : ilustrace

farmacie a farmakologie ; léčivé přípravky ; náklady na léky ; kontrola léčiv a omamných látek

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Nežádoucí účinky při léčbě kolorektálního karcinomu / Jana Prausová. — [Praha] : Občanské sdružení Onkomaják o.s., [mezi 2014 a 2018]. — 13 stran : ilustrace

kolorektální nádory : terapie ; antitumorózní látky : škodlivé účinky ; cytostatické látky : škodlivé účinky ; nežádoucí účinky léčiv ; onkologie ; gastroenterologie

nahoru

HEPATOLOGIE

Onemocnění virem hepatitidy C : informace pro pacienty / Václav Hejda. — Praha : Schering-Plough, 2006. — 120 stran : ilustrace, tabulky

hepatitida C ; hepatologie ; infekční lékařství

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Near-death experiences : an annotated bibliography / Terry K. Basford. — New York : Garland, 1990. — ix, 182 stran ; — (Garland reference library of social science ;; vol. 481) ISBN 0-8240-6349-X

postoj ke smrti ; filosofie ; náboženství ; výzkum ; humanitní vědy a umění ; psychologie

Heading toward omega : in search of the meaning of the near-death experience / Kenneth Ring. — First Quill edition. — New York : Quill, [1985]. — 348 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-688-06268-7

postoj ke smrti ; filosofie ; náboženství a věda ; výzkum ; humanitní vědy a umění ; psychologie

The light beyond / Raymond A. Moody, jr. with Paul Perry ; foreword hy Andrew Greeley. — New York : Bantam books, 1989. — 205 stran ; ISBN 0-553-27813-4

postoj ke smrti ; filosofie ; náboženství ; výzkum ; humanitní vědy a umění

Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800-1945 / Šárka Caitlín Rábová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2018. — 245 stran : ilustrace, tabulky ; — (Studentské práce) ISBN 978-80-200-2774-0

tuberkulóza ; humanitní vědy a umění ; nemocnice pro chronická onemocnění ; lékařství v umění ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století

Čestní doktoři Univerzity Karlovy : 1848-2015 / Josef Petráň, Lydia Petráňová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 386 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-246-3774-7

univerzity : dějiny ; humanitní vědy a umění ; věda : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Onemocnění virem hepatitidy C : informace pro pacienty / Václav Hejda. — Praha : Schering-Plough, 2006. — 120 stran : ilustrace, tabulky

hepatitida C ; hepatologie ; infekční lékařství

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Mistrovství Microsoft Windows 10 / Ed Bott, Carl Siechert, Craig Stinson ; překlad: Jakub Goner. — 1. vydání. — Brno : Computer Press, 2017. — 720 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-251-4869-3

software ; počítačové systémy ; lékařská informatika ; uživatelské rozhraní počítače

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008. Karel Černý, Ludmila Hlaváčková (ed.) a kolektiv autorů. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 191 stran ; ISBN 978-80-246-3801-0

lékařství ; lékaři ; lékařství ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

NEUROLOGIE

Praktický průvodce laboratorním vyšetřením likvoru / David Zeman. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. — 135 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5262-3

mozkomíšní mok : cytologie ; klinické laboratorní techniky ; cytodiagnostika ; neurologie ; neurologie ; neurovědy ; neurovědy

nahoru

NEUROVĚDY

Praktický průvodce laboratorním vyšetřením likvoru / David Zeman. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. — 135 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5262-3

mozkomíšní mok : cytologie ; klinické laboratorní techniky ; cytodiagnostika ; neurologie ; neurologie ; neurovědy ; neurovědy

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Stravovací diář / autorka: Nikola Peřinová. — Brno : Občanské sdružení Anabell, [2013]. — 52 nečíslovaných stran : ilustrace, tabulky

poruchy příjmu potravy : dietoterapie ; strava, jídlo, výživa ; přijímání potravy : psychologie ; velikost porce ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa

Nutriční doporučení pro komunikaci s klientem s poruchou příjmu potravy / autorka: Nikola Peřinová. — 1. vydání. — Brno : Občanské sdružení Anabell, [2013]. — 26 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-905436-4-5

poruchy příjmu potravy ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapie ; přijímání potravy ; strava, jídlo, výživa

Atlas porcí / autorka: Tereza Bočková ; fotografie: Vojtěch Veškrna ; metodická spolupráce: Jana Sladká Ševčíková. — 1. vydání. — [Brno] : Centrum Anabell, z. s., [2015]. — 40 stran : ilustrace

doporučená velikost porce ; strava, jídlo, výživa ; poruchy příjmu potravy : dietoterapie : prevence a kontrola ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa

Prevence relapsu poruchy příjmu potravy / autorský kolektiv: Michaela Polanská, Jana Sladká Ševčíková, Jarmila Švédová ; ilustrace: Iva Farkačová. — [Brno] : O. s. Anabell, [2007]. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace

poruchy příjmu potravy ; recidiva ; psychiatrie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa

Potravinová pyramida. — [Brno] : [Anabell], [mezi 2009 a 2012]. — Leták : ilustrace

strava, jídlo, výživa ; zdravá strava ; jídelníček ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa

Potravinová pyramida : vhodný pro školy, srozumitelný a praktický náhled na doporučované složení potravin. — [Brno] : [Anabell], [mezi 2009 a 2012]. — Leták : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zdravá strava ; strava, jídlo, výživa ; jídelníček

Jak počítat sacharidy? / Zdeněk Rušavý, Klára Picková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2018]. — 107 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7345-557-6

diabetes mellitus 1. typu ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; sacharidy ; jídelníček ; sacharidová dieta

nahoru

ONKOLOGIE

Nemoc jako křižovatka : rady onkologickým pacientům / Olga Dostálová. — Vydání 1. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2018. — 351 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-454-5

onkologie ; pacienti ; nemoc : psychologie ; psychoterapie ; nádory ; kvalita života : psychologie ; zdravotní výchova

Nežádoucí účinky při léčbě kolorektálního karcinomu / Jana Prausová. — [Praha] : Občanské sdružení Onkomaják o.s., [mezi 2014 a 2018]. — 13 stran : ilustrace

kolorektální nádory : terapie ; antitumorózní látky : škodlivé účinky ; cytostatické látky : škodlivé účinky ; nežádoucí účinky léčiv ; onkologie ; gastroenterologie

nahoru

ORTOPEDIE

Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu / Valér Džupa, Jiří Jenšovský (eds.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 230 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3741-9

ortopedie ; osteoporóza : diagnostické zobrazování : diagnóza : epidemiologie : genetika : chirurgie ; Pagetova kostní nemoc ; křehkost ; sarkopenie ; biopsie

Spirální stabilizace páteře : léčba výhřezu meziobratlového disku a skoliózy : metoda Spirální stabilizace páteře : SMíšek Systém / Richard Smíšek, Kateřina Smíšková, Zuzana Smíšková. — 3. vydání. — [Praha] : Richard Smíšek, 2018. — 117 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-88267-03-4

výhřez meziobratlové ploténky : rehabilitace ; skolióza : rehabilitace ; terapie cvičením ; techniky cvičení a pohybu ; bolesti zad : terapie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; zatížení (muskuloskeletálního systému)

nahoru

PEDAGOGIKA

Poruchy příjmu potravy : manuál pro pedagogy / autorky: Jarmila Švédová, Lenka Mičová ; odborná spolupráce: Jana Sladká Ševčíková. — [Brno] : Občanské sdružení Anabell, [2010]. — 31 stran : ilustrace

poruchy příjmu potravy ; poruchy příjmu potravy v dětství ; mentální anorexie ; bulimia nervosa ; psychiatrie ; pedagogika

Poruchy příjmu potravy …a co s tím? : pro učitele / autorka Michaela Bartáková ; recenze Ria Černá. — [Brno] : Občanské sdružení Anabell, [2009]. — 2 nečíslované strany

poruchy příjmu potravy ; mentální anorexie ; bulimia nervosa ; pedagogika ; psychiatrie

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Historie a současnost léčby plicních nemocí : 90 let respirační medicíny v Olomouci 1927-2017 / autor Vítězslav Kolek ; spoluautoři Stanislav Losse, Petr Jakubec, Milada Hobzová, Ivona Grygárková, Vladimíra Lošťáková, Samuel Genzor, Milan Sova, Monika Žurková, Jaromír Zatloukal, Eva Voláková, Renata Zittová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. — 77 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-244-5191-6

pneumologie a ftizeologie ; pneumologie ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; plicní nemoci ; nemocnice ; dějiny 21. století

Chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN. — Praha : Medimedia Information, spol. s r.o., [2004]. — Leták : ilustrace

chronická obstrukční plicní nemoc ; plicní emfyzém ; bronchitida chronická ; pneumologie a ftizeologie

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu / Hana Vičarová Hefnerová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 240 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-272-1

právo, zákonodárství ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; státní správa ; státní správa ; právní vědy ; správní pracovníci ; role soudu

nahoru

PSYCHIATRIE

Jsem bipolární nebo se probouzím? : vzpomínky Seana Blackwella / Sean Blackwell ; přeložila Marie Suková. — 1. vydání. — Praha : VIDA z.s., [2017]. — 115 stran : portrét

bipolární porucha ; psychiatrie

Průvodce bezpečnějším vysazováním psychiatrických léků / autor textu Will Hall ; přeložila Marie Suková. — 1. vydání. — Praha : VIDA o.s., [2013]. — 59 stran : ilustrace

duševní poruchy : farmakoterapie ; psychotropní léky : aplikace a dávkování : škodlivé účinky : terapeutické užití ; psychiatrie ; abstinenční syndrom : prevence a kontrola

Metodika multidisciplinární spolupráce / autorka: Dana Starostková ; metodická spolupráce a slovo úvodem: Jana Sladká Ševčíková ; kolektiv odborníků: Petr Brandtl, Lucie Brandtlová, Milada Dvořáková, Věra Linhartová, Lucie Mucalová, Jana Najmanová, Nikola Peřinová, Eva Slezáková, Jiří Šupa, Hana Vavříčková. — 1. vydání. — [Brno] : Centrum Anabell, z. s., [2015]. — 32 stran : ilustrace

poruchy příjmu potravy ; péče o pacienta ; týmová péče o pacienty ; psychiatrie

Klinika neuróz / Werner Schwidder ; preložil J. Hašto. — 123 listů : tabulky ;

neurotické poruchy ; hysterie ; fobie ; deprese ; psychiatrie

Základní metodika – Podpora pedagogům pro výuku v předmětech Člověk a zdraví a Výchova ke zdraví / autorka: Lenka.Procházková ; odborná spolupráce a recenze: Nikola Peřinová. — 1. vydání. — Brno : Občanské sdružení Anabell, [2011]. — 54 stran : ilustrace, tabulky

mentální anorexie ; bulimia nervosa ; poruchy příjmu potravy ; psychiatrie

Psychotropics 2000-2001. — Valby : H. Lindbeck A/S, [mezi 1999 a 2002]. — 772 stran : ilustrace ; ISBN 87-88085-09-0

psychotropní léky ; psychiatrie ; psychiatrie ; anxiolytika ; antipsychotika ; antidepresiva ; farmacie a farmakologie

Příručka pro zdravotníky, aneb, Různé tváře poruch příjmu potravy / autor: František David Krch, Jarmila Švédová. — 1. vydání. — Brno : Občanské sdružení Anabell, [2013]. — 41 stran : ilustrace ISBN 978-80-905436-5-2

poruchy příjmu potravy ; péče o pacienta ; mentální anorexie ; bulimia nervosa ; psychiatrie

Poruchy příjmu potravy : manuál pro pedagogy / autorky: Jarmila Švédová, Lenka Mičová ; odborná spolupráce: Jana Sladká Ševčíková. — [Brno] : Občanské sdružení Anabell, [2010]. — 31 stran : ilustrace

poruchy příjmu potravy ; poruchy příjmu potravy v dětství ; mentální anorexie ; bulimia nervosa ; psychiatrie ; pedagogika

Mýty a omyly / autorka: Kristýna Galová ; odborná spolupráce: Nikola Peřinová. — 1. vydání. — Brno : Anabell, o. p. s., [2013]. — 20 stran : ilustrace, tabulky

poruchy příjmu potravy ; pověry ; psychiatrie

Afirmace pro každý den v roce / autorka: Jana Sladká Ševčíková ; obrazová dokumentace a kresby: Lucie Munclingerová. — 1. vydání. — Brno : Občanské sdružení Anabell, [2011]. — 367 stran : ilustrace

poruchy příjmu potravy : psychologie ; motivace ; psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; mentální anorexie : psychologie ; bulimia nervosa : psychologie

Obsedantně kompulzivní porucha u dětí a dospívajících : příručka pro terapeuty, psychology i rodiče : pohledem kognitivně behaviorální terapie / Lucie Straková Jirků. — Vydání první. — Praha : Pasparta, 2018. — 115 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88163-89-3

obsedantně kompulzivní porucha ; behaviorální terapie ; mladiství ; dítě ; psychiatrie

Za zdmi : deinstitucionalizace v evropských příkladech dobré praxe / redakce Lorenzo Toresini & Roberto Mezzina ; z angličtiny přeložila Kateřina Lintymerová. — Praha : Fokus, 2017. — 230 stran : ilustrace, portréty ; — (Marco Cavallo) ISBN 978-80-902741-0-5

deinstitucionalizace : trendy ; psychiatrická rehabilitace ; komunitní psychiatrie ; psychiatrie ; psychiatrie ; nemocnice psychiatrické : trendy ; střediska psychiatrická : trendy

Poruchy příjmu potravy …a co s tím? : pro učitele / autorka Michaela Bartáková ; recenze Ria Černá. — [Brno] : Občanské sdružení Anabell, [2009]. — 2 nečíslované strany

poruchy příjmu potravy ; mentální anorexie ; bulimia nervosa ; pedagogika ; psychiatrie

Poruchy příjmu potravy …a co s tím? : pro rodiče / autorka Michaela Bartáková ; recenze Ria Černá. — [Brno] : Občanské sdružení Anabell, [2009]. — 2 nečíslované strany

poruchy příjmu potravy ; mentální anorexie ; bulimia nervosa ; primární prevence ; psychiatrie

Prevence relapsu poruchy příjmu potravy / autorský kolektiv: Michaela Polanská, Jana Sladká Ševčíková, Jarmila Švédová ; ilustrace: Iva Farkačová. — [Brno] : O. s. Anabell, [2007]. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace

poruchy příjmu potravy ; recidiva ; psychiatrie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Příliš inteligentní na to být šťastný? : výjimečná inteligence – dar či prokletí? / Jeanne Siaud-Facchin ; překlad Radka Labric. — 1. vydání. — Praha : Ekopress, 2017. — 227 stran ; ISBN 978-80-87865-34-7

nadání ; inteligence ; psychologie, klinická psychologie ; klinická psychologie ; štěstí

Psychologie celoživotního vývoje : uvedení do moderních teorií / Katarína Millová. — První vydání. — Brno : Host, 2012. — 126 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7294-699-0

vývojová psychologie ; psychologie ; rozvoj osobnosti ; psychologie, klinická psychologie

Skok po hlavě : o životě po traumatu / Nicole Huberová ; přeložila Jana Neumannová. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Maitrea, 2018. — 163 stran ; ISBN 978-80-7500-349-2

psychické trauma ; deprese ; psychoterapie ; psychologie, klinická psychologie

Afirmace pro každý den v roce / autorka: Jana Sladká Ševčíková ; obrazová dokumentace a kresby: Lucie Munclingerová. — 1. vydání. — Brno : Občanské sdružení Anabell, [2011]. — 367 stran : ilustrace

poruchy příjmu potravy : psychologie ; motivace ; psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; mentální anorexie : psychologie ; bulimia nervosa : psychologie

Cirkadiánne preferencie a depresia / Eva Škorvagová. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. — 137 stran : barevné ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7380-680-4

spánek ; deprese : terapie ; denní rytmus ; poruchy cirkadiánního rytmu (spánek) : farmakoterapie : psychologie ; cirkadiánní hodiny ; hygiena práce ; psychologie, klinická psychologie ; výzkum

Komplexy : archetypy, které v nás ožívají / Erel Shalit ; z anglického originálu přeložil Ivo Müller. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 150 stran ; — (Spektrum ;; 113) ISBN 978-80-262-1312-3

sebepojetí ; nevědomí (psychologie) ; psychoanalýza ; Jungova teorie ; oidipovský komplex ; psychologie, klinická psychologie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Mezinárodní seminář o zooterapiích : v Brně … : sborník příspěvků / Sdružení Filia Brno. — Brno : Sdružení Filia, [2003]-. — ilustrace, tabulky ;

zooterapie ; psychoterapie ; terapie využívající koní ; psychoterapie

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Clinical and translational molecular imaging of breast cancer / guest editors David Mankoff, and Johannes Czernin. — Reston : SNMMI, 2016. — 104 stran : ilustrace, tabulky ; — (The journal of nuclear medicine,; Vol. 57, Supplement 1, February 2016)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; nukleární lékařství ; molekulární zobrazování ; nádory prsu : diagnostické zobrazování : diagnóza ; radioisotopová scintigrafie

AACR/SNMMI state-of-the-art molecular imaging in cancer biology and therapy : abstracts. — Reston : SNMMI, 2015. — 28 stran ; — (The journal of nuclear medicine,; Vol. 56, Supplement 1, February 2015)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; nukleární lékařství ; nádory ; molekulární zobrazování

Third Theranostics World Congress on Gallium-68 and PRRT : abstracts. — Reston : SNMMI, 2015. — 30 stran ; — (The journal of nuclear medicine,; Vol. 56, Supplement 2, May 2015)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; nukleární lékařství ; teranostická nanomedicína ; galium

Heart failure, myocardial denervation, and noninvasive imaging / guest editors Vasken Dilsizian, and Jagat Narula. — Reston : SNMMI, 2015. — 64 stran : ilustrace, tabulky ; — (The journal of nuclear medicine,; Vol. 56, Supplement 4, June 2015)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; nukleární lékařství ; srdeční selhání : diagnostické zobrazování ; CT angiografie ; echokardiografie trojrozměrná

Radiotheranostics in prostate cancer / guest editor Hossein Jadvar. — Reston : SNMMI, 2016. — 116 stran : ilustrace, tabulky ; — (The journal of nuclear medicine,; Vol. 57, Supplement 3, October 2016)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; nukleární lékařství ; teranostická nanomedicína ; nádory prostaty : diagnostické zobrazování : diagnóza : radioterapie ; ultrasonografie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Spirální stabilizace páteře : léčba výhřezu meziobratlového disku a skoliózy : metoda Spirální stabilizace páteře : SMíšek Systém / Richard Smíšek, Kateřina Smíšková, Zuzana Smíšková. — 3. vydání. — [Praha] : Richard Smíšek, 2018. — 117 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-88267-03-4

výhřez meziobratlové ploténky : rehabilitace ; skolióza : rehabilitace ; terapie cvičením ; techniky cvičení a pohybu ; bolesti zad : terapie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; zatížení (muskuloskeletálního systému)

nahoru

REPRODUKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Reprodukční medicína : současné možnosti v asistované reprodukci / Jitka Řezáčová et al.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta a. s., 2018. — 710 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-4657-2

reprodukční lékařství ; reprodukční lékařství ; asistovaná reprodukce ; fertilizace in vitro ; infertilita ; imunomodulace

nahoru

REVMATOLOGIE

Léčba revmatoidní artritidy v ČR : pohledem pacientů / obsah a texty: Revma Liga ČR, Ústav lékového průvodce ; odborný garant Česká revmatologická společnost ČLS JEP ; úvod Edita Müllerová, Ivana Plechatá. — Praha : Revma Liga ČR : 2016. — 25 stran : ilustrace

revmatoidní artritida ; biologická terapie ; revmatologie

Desatero pacienta/pacientky se zánětlivým revmatickým onemocněním / připravila Revma Liga Česká republika. — Praha : Revma Liga Česká republika, [mezi 2016 a 2018]. — 5 nečíslovaných stran

revmatické nemoci ; revmatologie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu / Hana Vičarová Hefnerová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 240 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-272-1

právo, zákonodárství ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; státní správa ; státní správa ; právní vědy ; správní pracovníci ; role soudu

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Variabilita srdeční frekvence v tréninkovém procesu: historie, současnost a perspektiva / Michal Botek, Jakub Krejčí, Andrew J. McKune. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. — 178 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5202-9

sporty ; autonomní nervový systém ; srdeční frekvence ; neurofyziologie ; elektrodiagnostika ; tělovýchovné lékařství ; tělovýchovné lékařství

Funkční a sportovní antropologie : vybrané metody / Pavel Bláha. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2018. — 188 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87723-41-8

antropologie ; tělovýchovné lékařství ; tělovýchovné lékařství ; antropologie fyzická : metody

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Koučink & supervize : inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru / autorka publikace: Věra Staňková ; odborná spolupráce: Jana Sladká Ševčíková ; autor fotografií: Dalibor Ševčík. — 1. vydání. — Brno : Anabell, o. p. s., [2013]. — 20 stran : ilustrace

mentoring ; organizace a řízení ; veřejné zdravotnictví ; zdravotnický personál

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Nakažte ostatní dobrou náladou – ne chřipkou : 7 mýtů o chřipce / autor: Marie Nejedlá. — Praha : Státní zdravotní ústav, [2013]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

chřipka lidská ; vakcinace ; zdravotní výchova

Jóga mezi e-maily : jak přežít v kanceláři a nezruinovat si tělo / Helena Nehasilová. — Vydání první. — Praha : Ing. Helena Nehasilová, Office yoga, 2018. — 151 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-270-3501-4

jóga ; rehabilitace ; zdravotní výchova ; terapie cvičením ; práce

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Toxicky významné látky v potravinách / Luboš Babička. — 1. vydání. — Praha : Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2017. — 54 stran : barevné ilustrace ; — (Publikace České technologické platformy pro potraviny) ISBN 978-80-88019-28-2

kontaminace potravin ; zemědělství a potravinářství ; farmacie a farmakologie ; hodnocení rizik ; rezidua pesticidů ; toxiny biologické