Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Srpen 2018

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Management ekonomiky správy majetku / František Kuda, Václav Beran, Petr Dlask, Eva Wernerová. — První vydání. — [Průhonice] : Professional Publishing, 2018. — 280 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-88260-03-5

management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; stavebnictví : ekonomika : zákonodárství a právo ; konstrukční materiály : normy : využití ; stavební zákony ; vlastnictví

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Informační technologie – bezpečnostní techniky – systémy řízení bezpečnosti informací – požadavky = Information technology – security techniques – information security management systems – requirements = Technologies de l’nfomiation – techniques de sécurité – systěmes de management de la sécurité de l’information exigences : ČSN ISO/IEC 27001 / vypracoval Miroslav Škop. — Druhé vydání. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. — 25 stran : tabulky ;

informační technologie ; zabezpečení počítačových systémů ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; informační systémy : normy

Informační technologie – bezpečnostní techniky – soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací = Information technology – security techniques – information security management systems – code of practice for information security controls = Technologies de l’nfomiation – techniques de sécurité – code de bonne pratique pour le management de la sécurité de l’information : ČSN ISO/IEC 27002 / vypracoval Miroslav Škop. — Druhé vydání. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. — 73, 3, 3, 3 stran

informační technologie ; zabezpečení počítačových systémů ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; informační systémy : normy

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Talking medicine : Czech for medical students / Iveta Čermáková. — Fourth revised English edition (Ttird at Karolinum Press). — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2018. — 307 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3954-3

lékařství ; lékařství ; lingvistika, lékařská terminologie ; lingvistika ; terminologie jako téma

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Talking medicine : Czech for medical students / Iveta Čermáková. — Fourth revised English edition (Ttird at Karolinum Press). — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2018. — 307 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3954-3

lékařství ; lékařství ; lingvistika, lékařská terminologie ; lingvistika ; terminologie jako téma

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Tajemství facilitace : dosáhněte výjimečných výsledků v týmové práci pomocí SMART metody / Michael Wilkinson ; překlad Martina Chalupová. — Vydání první. — Brno : Computer Press, 2011. — 288 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-251-2607-3

management, organizace a řízení zdravotnictví ; pracovní výkon ; motivace ; sociální facilitace

Moderní management ve veřejné správě : nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: výzvy a možnosti / Jana Krbová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 143 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7552-744-8

management, organizace a řízení zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; management znalostí ; marketing

Abeceda personalisty … / Dominik Brůha, Petr Bukovjan, Helena Čornejová, Aleš Kalvoda, Vlasta Leštinská, Petr Pelech, Dana Roučková, Zdeněk Schmied, Jiří Stýblo, Zdeněk Šenk, Jiří Valenta. — Olomouc : ANAG, [2007]-. — ^^^svazků : ilustrace ; — (Práce, mzdy, pojištění)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; pracovní výkon ; hygiena práce ; personál – řízení : trendy : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky

Management ekonomiky správy majetku / František Kuda, Václav Beran, Petr Dlask, Eva Wernerová. — První vydání. — [Průhonice] : Professional Publishing, 2018. — 280 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-88260-03-5

management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; stavebnictví : ekonomika : zákonodárství a právo ; konstrukční materiály : normy : využití ; stavební zákony ; vlastnictví

Zdravotní služby : zákon o zdravotních službách, zdravotní péče, poskytování zdravotních služeb, postavení pacienta, zdravotnická dokumentace, stížnosti, kontrolní činnost, preventivní prohlídky : velké změny vyhlášky o zdravotnické dokumentaci : zákon o specifických zdravotních službách, posuzování nemoci z povolání, pracovnělékařské služby, ochranné léčení : zákon o zdravotnické záchranné službě : redakční uzávěrka 1. 8. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 271 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1272) ISBN 978-80-7488-305-7

veřejné zdravotnické služby : zásobování a distribuce ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; posudkové řízení ; urgentní zdravotnické služby ; zdravotní péče – zařízení, personál a služby ; kvalita zdravotní péče ; veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; management, organizace a řízení zdravotnictví

nahoru

PEDAGOGIKA

ADHD a ADD v dospívání : dozrávání a překonávání krizí / Uta Reimann-Höhn ; přeložila Alena Bezděková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 157 stran ; ISBN 978-80-262-1362-8

mladiství ; dorostová psychologie ; hyperkinetická porucha ; psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; výchova speciální

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti : komentář / Jan Dvořák, Jiří Chrobák. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xxiii, 453 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7598-016-8

zákonodárství jako téma ; zabezpečení počítačových systémů : zákonodárství a právo ; šíření informací : zákonodárství a právo ; informatika : zákonodárství a právo ; státní správa ; právo, zákonodárství

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : komentář / David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xxi, 674 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7598-052-6

trestní zákon ; právní odpovědnost ; role soudu ; soudní vědy ; právo, zákonodárství ; státní správa ; řízení společenských procesů : organizace a řízení : zákonodárství a právo

Stavební zákon a vyhlášky : velká novela vyhlášky č. 503/2006 Sb. od dubna 2018 : technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, bezbariérové užívání staveb, vodní díla, dopravní stavby, stavby pro plnění funkcí lesa, stavební povolení, ohlašování stavrb, stavební dozor, kolaudace : Autorizované profese, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury : redakční uzávěrka 28. 5. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 543 stran . tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1266) ISBN 978-80-7488-299-9

stavební zákony ; zákonodárství jako téma ; právo, zákonodárství

Compliance programy (nejen) v České republice / Klára Hurychová, Michal Sýkora. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xv, 287 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7552-667-0

právní odpovědnost ; trestní zákon : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; právo, zákonodárství ; podnikání : zákonodárství a právo

Zdravotní služby : zákon o zdravotních službách, zdravotní péče, poskytování zdravotních služeb, postavení pacienta, zdravotnická dokumentace, stížnosti, kontrolní činnost, preventivní prohlídky : velké změny vyhlášky o zdravotnické dokumentaci : zákon o specifických zdravotních službách, posuzování nemoci z povolání, pracovnělékařské služby, ochranné léčení : zákon o zdravotnické záchranné službě : redakční uzávěrka 1. 8. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 271 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1272) ISBN 978-80-7488-305-7

veřejné zdravotnické služby : zásobování a distribuce ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; posudkové řízení ; urgentní zdravotnické služby ; zdravotní péče – zařízení, personál a služby ; kvalita zdravotní péče ; veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; management, organizace a řízení zdravotnictví

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

ADHD a ADD v dospívání : dozrávání a překonávání krizí / Uta Reimann-Höhn ; přeložila Alena Bezděková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 157 stran ; ISBN 978-80-262-1362-8

mladiství ; dorostová psychologie ; hyperkinetická porucha ; psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; výchova speciální

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : komentář / David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xxi, 674 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7598-052-6

trestní zákon ; právní odpovědnost ; role soudu ; soudní vědy ; právo, zákonodárství ; státní správa ; řízení společenských procesů : organizace a řízení : zákonodárství a právo

Moderní management ve veřejné správě : nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: výzvy a možnosti / Jana Krbová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 143 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7552-744-8

management, organizace a řízení zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; management znalostí ; marketing

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní služby : zákon o zdravotních službách, zdravotní péče, poskytování zdravotních služeb, postavení pacienta, zdravotnická dokumentace, stížnosti, kontrolní činnost, preventivní prohlídky : velké změny vyhlášky o zdravotnické dokumentaci : zákon o specifických zdravotních službách, posuzování nemoci z povolání, pracovnělékařské služby, ochranné léčení : zákon o zdravotnické záchranné službě : redakční uzávěrka 1. 8. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 271 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1272) ISBN 978-80-7488-305-7

veřejné zdravotnické služby : zásobování a distribuce ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; posudkové řízení ; urgentní zdravotnické služby ; zdravotní péče – zařízení, personál a služby ; kvalita zdravotní péče ; veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; management, organizace a řízení zdravotnictví