Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Srpen 2018

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ADIKTOLOGIE

Jak přestat brát (drogy) : svépomocná příručka / Karel Nešpor, Marie Müllerová. — Čtvrté rozšířené vydání. — Praha : Sdružení FIT IN – Rodiče proti drogám pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. — 140 s. : il. ; ISBN 80-260-3874-6

poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : psychologie : rehabilitace : terapie ; adiktologie ; adiktologie ; uživatelé drog : psychologie : výchova

Už jsem prohrál dost : příručka pro ty, kdo mají problém s hazardní hrou, kdo chtějí takovým lidem pomáhat, kdo chtějí problémům s hazardní hrou předcházet / Karel Nešpor. — Praha : Sportpropag a.s., 2006. — 130 stran : ilustrace ; ISBN 80-260-3880-0

hráčství : patologie : prevence a kontrola : terapie ; sociální práce psychiatrická ; sociální problémy ; adiktologie ; adiktologie

WHO alcohol brief intervention training manual for primary care. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2017]. — ix, 105 stran : ilustrace

pití alkoholu : prevence a kontrola ; alkoholismus : rehabilitace ; manuály jako téma ; adiktologie

Policy in action : a tool for measuring alcohol policy implementation. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2017]. — vii, 50 stran : ilustrace, tabulky

pití alkoholu : prevence a kontrola : škodlivé účinky ; poruchy způsobené alkoholem : prevence a kontrola ; alkoholismus : prevence a kontrola ; regionální zdravotnické plánování ; adiktologie ; veřejné zdravotnictví

Prevention of harm caused by alcohol exposure in pregnancy : rapid review and case studies from member states / by: Lisa Schölin. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2016]. — vii, 43 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-92-890-5164-4

pití alkoholu : prevence a kontrola : škodlivé účinky ; spektrum vrozených alkoholových poruch : prevence a kontrola ; snížení rizika poškození ; těhotenství ; podpora zdraví ; adiktologie

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Alergická rýma / Irena Krčmová, Viktor Chrobok ; editoři Viktor Chrobok, Pavel Komínek. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o. , 2014. — 9 stran : ilustrace — (Příručka pro praxi)

otorinolaryngologie ; alergologie a imunologie ; alergická rýma

nahoru

ALGEZIOLOGIE

Metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti / editoři Jiří Kozák, Jan Lejčko. — Praha : Tigis, 2016. — 28 stran : portréy, tabulky ; — (Bolest,; Ročník 19, supplementum 1, 2016)

algeziologie ; bolest : farmakoterapie

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Žít bez ekzému : komplexní program pro zvládnutí a prevenci ekzému / Karen Fischer ; z anglického originálu The eczema diet přeložila Nikola Janotová. — Olomouc : ANAG, [2018]. — 287 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7554-163-5

ekzém : dietoterapie : terapie ; dermatologie ; dermatovenerologie ; jídelníček ; zdravá strava ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; alternativní lékařství

nahoru

ANATOMIE

Lidské tělo / napsal Steve Parker ; z anglického originálu … přeložila Kateřina Ševčíková. — 3. české vydání. — Praha : Slovart, [2001]. — 59 stran : barevné ilustrace ; — (Zvídavý pozorovatel) ISBN 80-7209-320-7

anatomie ; tělo lidské ; fyziologie

nahoru

BALNEOLOGIE

Graefenberg byl prvý / Oldřich Grünner. — Tišnov : Sursum, 1997. — 155 stran : ilustrace ; ISBN 80-85799-28-6

balneologie ; balneologie ; dějiny lékařství ; dějiny lékařství ; lázně : dějiny

nahoru

BOTANIKA

Léčivé rostliny ve sběru a v kultuře / Z. Blažek, M. Kučera, J. Hubík. — Druhé vydání, přepracované a rozšířené. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1956. — 454 stran, 131 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ;

pěstování plodin ; fytoterapie ; rostliny léčivé : klasifikace ; farmakognózie ; etnobotanika ; zemědělství a potravinářství ; botanika

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Klasik českého lékařství : profesor MUDr. Bohumil Prusík, DrSc. / Petr Bartůněk. — 1. vydání. — Praha : OPTIO CZ s.r.o., 2018. — 175 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88011-02-6

dějiny lékařství ; dějiny lékařství ; lékaři : dějiny

Graefenberg byl prvý / Oldřich Grünner. — Tišnov : Sursum, 1997. — 155 stran : ilustrace ; ISBN 80-85799-28-6

balneologie ; balneologie ; dějiny lékařství ; dějiny lékařství ; lázně : dějiny

Z pamětí poděbradské lékařky MUDr. Jarmily Hellichové Jarmila Hellichová. — Vydání první. — Poděbrady : Polabské muzeum v Poděbradech, 1984. — 127 stran : ilustrace, portréty ; — (Práce Polabského muzea v Poděbradech. Řada B ;; číslo 14)

lékařky : dějiny ; dějiny lékařství ; dějiny lékařství ; pediatři : dějiny

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Žít bez ekzému : komplexní program pro zvládnutí a prevenci ekzému / Karen Fischer ; z anglického originálu The eczema diet přeložila Nikola Janotová. — Olomouc : ANAG, [2018]. — 287 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7554-163-5

ekzém : dietoterapie : terapie ; dermatologie ; dermatovenerologie ; jídelníček ; zdravá strava ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; alternativní lékařství

nahoru

DIABETOLOGIE

Léčba obézního diabetika / Štěpán Svačina. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2018. — 237 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-4901-6

diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : dietoterapie : chirurgie : prevence a kontrola ; obezita ; inhibitory glykosidových hydrolas ; diabetes mellitus 1. typu ; inhibitory dipeptidylpeptidasy 4 ; obezitologie

Inhibítory SGLT2 – nová cesta v liečbe diabetes mellitus 2. typu Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky. — 1. vydanie. — Košice : SchronerMED, s.r.o., 2015. — 65 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-8129-040-4

transportér 2 pro sodík a glukózu ; diabetes mellitus 2. typu ; diabetologie

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Medicines reimbursement policies in Europe / authors Sabine Vogler, Manuel Alexander Haasis, Guillaume Dedet, Janice Lam, Hanne Bak Pedersen. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — xv, 181 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5336-5

kontrola léčiv a omamných látek ; poplatky farmaceutické ; léčivé přípravky : zásobování a distribuce ; dostupnost zdravotnických služeb ; farmacie a farmakologie ; veřejné zdravotnictví ; léky esenciální : zásobování a distribuce

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA

Lékařská fyzika a biofyzika / Vojtěch Mornstein a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 339 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-8984-6

biofyzika ; fyzika, biofyzika

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Genetika pro trenéry : dekódování sportovního genu / Arnaud Ferec ; překlad Presto – překladatelské centrum s.r.o.. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — 168 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-247-5553-3

genetika, lékařská genetika ; genetika člověka ; sporty ; výkonnost ; pohybová aktivita : genetika ; genomika ; geny ; tělovýchovné lékařství

nahoru

GERIATRIE

Demence : život jde dál : 20-22/5/2009 : Ingarden, Dvouletky 42, Praha 10 – Strašnice : 13. Pražské gerontologické dny 2009 : 1. Gerontofarmakologický den / pořádají Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, Gerontocentrum. — Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2009. — 52 stran ;

geriatrie ; geriatrie

Stáří ve zdraví a nemocí : 28.-30. května 2008, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín : 12. Pražské gerontologické dny 2008 : sborník abstrakt. — Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2008. — 39 stran ; ISBN 80-86541-25-8

geriatrie ; geriatrie

Stárnout je normální : 27-28/5/2010 : konferenční centrum Green point, Dvouletky 42, Praha 10 – Strašnice : 14. Pražské gerontologické dny 2010 / pořádají Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, Gerontocentrum. — Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2010. — 40 stran ;

geriatrie ; geriatrie

Moderní dlouhodobá péče : 25-27/5/2011 : konferenční centrum Green point, Dvouletky 42, Praha 10 – Strašnice : 15. Pražské gerontologické dny 2011 / pořádají Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, Gerontocentrum, CELLO – ILC CZ. — Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2011. — 40 stran ;

geriatrie ; geriatrie

Age-friendly environments in Europe : a handbook of domains for policy action. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2017]. — ix, 146 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5288-7

zdraví ve městech ; zdravé stárnutí ; staří ; stárnutí ; dobrovolní pracovníci ; zdravotní politika ; veřejné zdravotnictví ; geriatrie

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Neviditelná dívka / Mariel Hemingway ; z anglického originálu Invisible girl přeložila Kateřina Pietrasová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2016. — 102 stran ; ISBN 978-80-262-1091-7

alkoholismus ; humanitní vědy a umění ; sociální problémy ; životní změny ; rodina

nahoru

CHIRURGIE

Průvodce životem stomika / Jiří Hoch, Otakar Macharáček, Hana Kleinwächterová, Filipína Kocinová, Pavel Kreml, Dragica Křenková. — [Praha] : ConvaTec, 2015. — 34 stran : ilustrace,

zavedení chirurgických vývodů : ošetřování ; chirurgie ; kolostomie : ošetřování ; ileostomie : ošetřování ; ureterostomie : ošetřování

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO European Region / scientific editors Masoud Dara, Zachary Thomas Gavry, Maiken Mansfeld. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — viii, 140 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5335-8

HIV infekce : prevence a kontrola ; poskytování zdravotní péče ; regionální zdravotnické plánování ; infekční lékařství

nahoru

KARDIOLOGIE

Srdeční selhání / Filip Málek, Ivan Málek. — Vydání druhé. — Praha : Univerzita Kalrova, Nkladatelství Karolinum, 2018. — 84 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-3823-2

kardiologie ; chronická nemoc ; diferenciální diagnóza ; srdeční selhání : chirurgie : patofyziologie : terapie ; elektrofyziologické techniky kardiologické : metody : využití ; akutní nemoc

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Talking medicine : Czech for medical students / Iveta Čermáková. — Fourth revised English edition (Ttird at Karolinum Press). — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2018. — 307 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3954-3

lékařství ; lékařství ; lingvistika, lékařská terminologie ; lingvistika ; terminologie jako téma

Rodinná encyklopedie medicíny a zdraví / Elizabeth Adlam. — Vydání první. — Praha : Reader’s Digest Výběr, 2006. — 671 stran : barevné ilustrace ; ISBN 80-86880-20-6

nemoc ; zdraví ; zdravotní výchova ; první pomoc ; lékařství

Lékařská elita Česka : 19 rozhovorů o zdraví. — Praha : MAFRA, a.s., 2016. — 106 stran : ilustrace ; — (Téma,; 1-speciál, 2016)

lékaři ; klinické lékařství ; významné osobnosti ; lékařství

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Talking medicine : Czech for medical students / Iveta Čermáková. — Fourth revised English edition (Ttird at Karolinum Press). — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2018. — 307 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3954-3

lékařství ; lékařství ; lingvistika, lékařská terminologie ; lingvistika ; terminologie jako téma

Klinische Terminologie : Zusammenstellung der zur Zeit in der klinischen Medizin gebräuchlichen technischen Ausdrucke mit Erklärung ihrer Bedeutung und Ableitung / von Otto Roth ; besorgt von Hermann Gessler. — Zweite vermehrte imd verbesserte Auflage. — Erlangen : Eduard Besold, 1884. — xi, 423 stran ;

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; patologie ; patologie klinická

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

9 let Krajské zdravotní, a. s. : momenty z devítileté historie Krajské zdravotní, a. s.. — Ústí nad Labem : Krajská zdravotní, 2016. — 15 stran : ilustrace ; — (Infolisty KZ,; Speciál, 2016)

nemocnice krajské ; management, organizace a řízení zdravotnictví

nahoru

NEUROLOGIE

Máme doma dítě s DMO – poraďte! : informační příručka pro rodiče dětí s DMO / Veronika Nováková. — Jihlava : Soukromá VOŠ sociální : 2004. — 17 nečíslovaných stran ; ISBN 80-260-0817-0

mozková obrna : farmakoterapie : rehabilitace : terapie ; rehabilitace ; dítě ; pediatrie ; neurologie

Roztroušená skleróza a onemocnění bílé hmoty v MR zobrazení / Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl. — První vydání. — Praha : Mladá fronta a. s., 2018. — 286 stran : ilustrace, tabulky ; — (Aeskulap) ISBN 978-80-204-4687-9

roztroušená skleróza : diagnostické zobrazování ; bílá hmota : diagnostické zobrazování : patologie ; magnetická rezonanční tomografie : využití ; neurologie ; diferenciální diagnóza ; demyelinizační nemoci : diagnostické zobrazování ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Žít bez ekzému : komplexní program pro zvládnutí a prevenci ekzému / Karen Fischer ; z anglického originálu The eczema diet přeložila Nikola Janotová. — Olomouc : ANAG, [2018]. — 287 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7554-163-5

ekzém : dietoterapie : terapie ; dermatologie ; dermatovenerologie ; jídelníček ; zdravá strava ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; alternativní lékařství

Jsou rostliny k jídlu? : jak se zdravě stravovat a vyhnout se potížím nejen při rostlinné stravě / Jiří Hotzký. — 1. vydání. — Praha : ARSCI, 2018. — 94 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7420-054-0

zelenina ; ovoce ; zdravá strava ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy ; jedlá semena

Jedy : víme, co jíme? : obezita, nemoci, nezdravá strava / William Reymond ; přeložila Svatava Kučerová. — První vydání v nakladeltsví Levné knihy. — [Praha] : Levné knihy, 2008. — 337 stran ; ISBN 978-80-7309-683-0

obezita ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nemoc ; fyziologie výživy

Medová kuchařka / Marie Formáčková, Jan Beer. — Vydání první. — [Místo vydání není známé] : Hidoval s. r. o., 2012. — 125, 16 nečíslovaných stran barevné obrazové přílohy : ilustrace, foto ; ISBN 978-80-904860-5-8

med : využití ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa

nahoru

OBEZITOLOGIE

Léčba obézního diabetika / Štěpán Svačina. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2018. — 237 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-4901-6

diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : dietoterapie : chirurgie : prevence a kontrola ; obezita ; inhibitory glykosidových hydrolas ; diabetes mellitus 1. typu ; inhibitory dipeptidylpeptidasy 4 ; obezitologie

nahoru

OFTALMOLOGIE

Neural dynamics of adaptive sensory-motor control : ballistic eye movements / Stephen Grossberg and Michael Kuperstein. — Amsterdam : North-Holland, 1986. — xvi, 336 stran : ilustrace ; — (Advances in psychology ;; 30) ISBN 0-444-87929-3

pohyby očí ; psychomotorické poruchy ; sakadické oční pohyby ; oftalmologie ; psychologie, klinická psychologie

nahoru

ONKOLOGIE

Metastáza do krčních uzlin při neznámém primárním nádoru : okultní karcinom hlavy a krku / Jan Klozar, Milan Vošmik, Petr Čelakovský ; editoři Viktor Chrobok, Pavel Komínek. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o., 2014. — 7 stran : ilustrace — (Příručka pro praxi)

nádory neznámé primární lokalizace ; metastázy nádorů ; nádory hlavy a krku ; otorinolaryngologie ; onkologie ; lymfatické metastázy ; lymfatické uzliny

Nemoc hodných lidí – rakovina / Petr Novotný. — Vydání první. — Liberec : Dialog, 2018. — 170 stran ; ISBN 978-80-7424-110-9

psychologie, klinická psychologie ; onkologie ; nádory ; psychologie

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE

Diferenciální diagnostika krčního uzlinového syndromu / Martin Chovanec, Pavel Komínek, Karol Zeleník ; editoři Viktor Chrobok, Pavel Komínek. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o., 2014. — 7 stran : ilustrace — (Příručka pro praxi)

otorinolaryngologie ; lymfadenopatie : diagnostické zobrazování : diagnóza : etiologie ; diferenciální diagnóza

Tracheotomie a koniotomie / Michal Černý, Petr Matoušek, Vladimír Černý ; editoři Viktor Chrobok, Pavel Komínek. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o. : 2015. — 6 stran : ilustrace — (Příručka pro praxi)

otorinolaryngologie ; tracheotomie ; otorinolaryngologické chirurgické výkony ; tracheostomie

Sialendoskopie : benigní obstrukční nemoc slinných žláz / Lucia Staníková, Pavel Štrympl ; editoři Viktor Chrobok, Pavel Komínek. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o. : 2018. — 6 stran : ilustrace — (Příručka pro praxi)

otorinolaryngologie ; nemoci slinných žláz ; endoskopie ; slinné žlázy : diagnostické zobrazování

Extraezofageální reflux / Karol Zeleník, Pavel Komínek, Jan Chlumský. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o., 2013. — 7 stran : barevné ilustrace, tabulky ; — (Příručka pro praxi) ISBN 978-80-87837-01-6

otorinolaryngologie ; laryngofaryngeální reflux

Alergická rýma / Irena Krčmová, Viktor Chrobok ; editoři Viktor Chrobok, Pavel Komínek. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o. , 2014. — 9 stran : ilustrace — (Příručka pro praxi)

otorinolaryngologie ; alergologie a imunologie ; alergická rýma

Akutní rinosinusitida / Jan Vodička, Iva Bártová. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o. , 2014. — 7 stran : ilustrace — (Příručka pro praxi)

otorinolaryngologie ; akutní nemoc ; sinusitida ; rinitida

Chronická rinosinusitida / Jan Vodička, Jan Mejzlík ; editoři Viktor Chrobok, Pavel Komínek. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o. , 2014. — 7 stran : ilustrace — (Příručka pro praxi)

otorinolaryngologie ; chronická nemoc ; sinusitida ; rinitida

Rinosinusitidy a nosní polypóza – EPOS 2012 / Jan Kastner, Petr Schalek ; editoři Viktor Chrobok, Pavel Komínek. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o. : 2015. — 19 stran : ilustrace — (Příručka pro praxi)

nosní polypy ; nemoci nosu ; sinusitida ; rinitida ; otorinolaryngologie

Poruchy čichu / Jan Vodička, Hana Faitlová. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o. , 2013. — 7 stran : barevné ilustrace ; — (Příručka pro praxi) ISBN 978-80-87837-03-0

otorinolaryngologie ; poruchy čichu ; čich

Septoplastika / Petr Matoušek, Jaroslava Hybášková, Petr Čelakovský ; editoři Viktor Chrobok, Pavel Komínek. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o. : 2015. — 6 stran : ilustrace — (Příručka pro praxi)

nosní přepážka : chirurgie ; nemoci nosu : chirurgie ; otorinolaryngologie ; chirurgie nosu ; nosní obstrukce : chirurgie

Hyperkinetická dysfonie / Radan Havlík. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o., 2013. — 7 stran : barevné ilustrace ; — (Příručka pro praxi) ISBN 978-80-87837-04-7

otorinolaryngologie ; dysfonie

Adenoidektomie / Petr Matoušek, Martin Formánek, Jan Mejzlík ; editoři Viktor Chrobok, Pavel Komínek. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o., 2014. — 6 stran : ilustrace — (Příručka pro praxi)

adenektomie ; adenoidy : chirurgie ; otorinolaryngologie

Tonzilektomie / Jan Mejzlík, Petr Matoušek ; editoři Viktor Chrobok, Pavel Komínek. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o., 2014. — 9 stran : ilustrace — (Příručka pro praxi)

tonzilektomie ; otorinolaryngologie ; krční mandle : chirurgie

Ronchopatie a obstrukční spánková apnoe / Jaroslav Betka. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o. , 2013. — 7 stran : barevné ilustrace ; — (Příručka pro praxi) ISBN 978-80-87837-02-3

otorinolaryngologie ; chrápání ; spánková apnoe obstrukční

Metastáza do krčních uzlin při neznámém primárním nádoru : okultní karcinom hlavy a krku / Jan Klozar, Milan Vošmik, Petr Čelakovský ; editoři Viktor Chrobok, Pavel Komínek. — 1. vydání. — Praha : Merck spol. s r. o., 2014. — 7 stran : ilustrace — (Příručka pro praxi)

nádory neznámé primární lokalizace ; metastázy nádorů ; nádory hlavy a krku ; otorinolaryngologie ; onkologie ; lymfatické metastázy ; lymfatické uzliny

nahoru

PATOLOGIE

Klinische Terminologie : Zusammenstellung der zur Zeit in der klinischen Medizin gebräuchlichen technischen Ausdrucke mit Erklärung ihrer Bedeutung und Ableitung / von Otto Roth ; besorgt von Hermann Gessler. — Zweite vermehrte imd verbesserte Auflage. — Erlangen : Eduard Besold, 1884. — xi, 423 stran ;

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; patologie ; patologie klinická

nahoru

PEDAGOGIKA

ADHD a ADD v dospívání : dozrávání a překonávání krizí / Uta Reimann-Höhn ; přeložila Alena Bezděková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 157 stran ; ISBN 978-80-262-1362-8

mladiství ; dorostová psychologie ; hyperkinetická porucha ; psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; výchova speciální

Speciální pedagogika / Josef Slowík. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2016. — 162 stran : ilustrace ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-0095-8

psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; pedagogika ; výchova dítěte ; dítě ; poradenství pro děti ; výchova speciální ; diagnostické techniky a postupy ; postižené děti : klasifikace : psychologie : výchova

nahoru

PEDIATRIE

Speciální pedagogika / Josef Slowík. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2016. — 162 stran : ilustrace ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-0095-8

psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; pedagogika ; výchova dítěte ; dítě ; poradenství pro děti ; výchova speciální ; diagnostické techniky a postupy ; postižené děti : klasifikace : psychologie : výchova

Máme doma dítě s DMO – poraďte! : informační příručka pro rodiče dětí s DMO / Veronika Nováková. — Jihlava : Soukromá VOŠ sociální : 2004. — 17 nečíslovaných stran ; ISBN 80-260-0817-0

mozková obrna : farmakoterapie : rehabilitace : terapie ; rehabilitace ; dítě ; pediatrie ; neurologie

Naše dítě se učí mluvit / Karel Ohnesorg ; ilustrovala Dagmar Sedláčková. — Vydání 1. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1959. — 78 stran : ilustrace — (Rodičům o výchově dětí ;; svazek 14)

poruchy řeči ; výchova dítěte ; pediatrie ; pediatrie ; pláč ; dětská řeč

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Good practices in the prevention and care of tuberculosis and drug-resistant tuberculosis in correctional facilities. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — ix, 89 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5291-7

tuberkulóza : prevence a kontrola ; multirezistentní tuberkulóza : prevence a kontrola ; extenzivně rezistentní tuberkulóza : prevence a kontrola ; vězení ; infekční nemoci – kontrola ; poskytování zdravotní péče ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma ; pneumologie a ftizeologie ; veřejné zdravotnictví

Algorithm for laboratory diagnosis and treatment-monitoring of pulmonary tuberculosis and drug-resistant tuberculosis using state-of-the-art rapid molecular diagnostic technologies : expert opinion of the European Tuberculosis Laboratory Initiative core group members for the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2017]. — v, 29 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5237-5

plicní tuberkulóza : diagnóza ; multirezistentní tuberkulóza : diagnóza ; klinické laboratorní techniky ; diagnostické techniky a postupy ; pneumologie a ftizeologie

nahoru

PSYCHIATRIE

Culture and reform of mental health care in central and eastern Europe : cultural contexts of health and well-being : workshop report : Klecany, Czechia 2-3 October 2017. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — v, 31 stran ISBN 978-92-890-5307-5

služby v oblasti duševního zdraví ; reforma zdravotní péče ; kultura ; kulturní kompetence ; zdravotní politika ; psychiatrie ; veřejné zdravotnictví

25. celostátní psychofarmakologická konference : Lázně Jeseník 4.-8. ledna 1983 = 25th Annual psychopharmacology meeting / pořádá Psychofarmakolgická sekce Českoslovenké psychiatrické společnosti ve spolupráci s Farmakologickou společností Společností pro studium VNČ a psychiatrickými klinikami v Brně a v Olomouci. — [Brno] : [nakladatel není známý], 1983. — 43 stran ;

psychofarmakologie ; psychofarmakologie ; psychiatrie

Manuál pro rodiče dítěte s poruchou příjmu potravy : změna je možná, krok za krokem, den za dnem, vidličku po vidličce / autor: Centrum Anabell z. ú.. — Brno : Centrum Anabell z. ú., 2017. — 2 nečíslované strany : ilustrace

poruchy příjmu potravy v dětství ; psychiatrie ; dítě

Poruchy příjmu potravy – mýty. — Brno : Centrum Anabell z. ú., [2017]. — Leták : ilustrace

psychiatrie ; poruchy příjmu potravy ; mentální anorexie ; bulimia nervosa ; pověry

ADHD – variabilita v dětství a dospělosti / Radek Ptáček, Hana Ptáčková. — Vydání první. — Praha : Univerzita Kalrova, Nkladatelství Karolinum, 2018. — 127 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-2930-8

hyperkinetická porucha : etiologie : genetika : terapie ; vývojová psychologie ; dětská psychologie ; psychiatrie ; individuální biologická variabilita

Mental health, human rights and standards of care : assessment of the quality of institutional care for adults with psychosocial and intellectual disabilities in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — vii, 44 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-92-890-5320-4

duševní zdraví ; služby v oblasti duševního zdraví ; duševní poruchy ; mentální retardace ; lidská práva ; poskytování zdravotní péče ; veřejné zdravotnictví ; psychiatrie

nahoru

PSYCHOFARMAKOLOGIE

25. celostátní psychofarmakologická konference : Lázně Jeseník 4.-8. ledna 1983 = 25th Annual psychopharmacology meeting / pořádá Psychofarmakolgická sekce Českoslovenké psychiatrické společnosti ve spolupráci s Farmakologickou společností Společností pro studium VNČ a psychiatrickými klinikami v Brně a v Olomouci. — [Brno] : [nakladatel není známý], 1983. — 43 stran ;

psychofarmakologie ; psychofarmakologie ; psychiatrie

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Psychologická typologie krevních skupin : vy a vaše krevní skupina / Totshitaka Nomi, Alexander Besher. — 1. české vydání. — Hradec Králové : Svítání plus, 2002. — 151 stran ; ISBN 80-86601-02-1

ABO systém krevních skupin ; osobnost ; testování osobnosti ; rozvoj osobnosti ; psychologie, klinická psychologie ; psychologie aplikovaná

Intenzívní kurz vedení lidí : 150 praktických cvičení a technik rozvíjejících manažerské schopnosti / Brian Clegg, Paul Birch ; překlad Jana Kalová. — Vydání první. — Brno : Computer Press, 2004. — ix, 258 stran ; — (Praxe manažera) ISBN 80-251-0356-0

personál – řízení ; mentoring ; psychologie, klinická psychologie ; motivace ; psychologie práce ; interprofesionální vztahy

Autenticita : jak být sám sebou a proč na tom záleží / Stephen Joseph ; přeložila Magdalena Herelová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 191 stran ; — (Spektrum ;; 116) ISBN 978-80-262-1361-1

sebepojetí ; rozhodování ; psychologie, klinická psychologie ; výzkum ; osobní uspokojení ; osobní autonomie

ADHD a ADD v dospívání : dozrávání a překonávání krizí / Uta Reimann-Höhn ; přeložila Alena Bezděková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 157 stran ; ISBN 978-80-262-1362-8

mladiství ; dorostová psychologie ; hyperkinetická porucha ; psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; výchova speciální

Hodný holky nikdy nedostanou přidáno : 101 chyb, kterými ženy sabotují svou kariéru / Lois P. Frankelová ; překlad Jana Doleželová. — 1. vydání. — Brno : BizBooks, 2012. — xii, 273 stran ; ISBN 978-80-265-0017-9

ženy ; asertivita ; práce ; psychologie, klinická psychologie

Neural dynamics of adaptive sensory-motor control : ballistic eye movements / Stephen Grossberg and Michael Kuperstein. — Amsterdam : North-Holland, 1986. — xvi, 336 stran : ilustrace ; — (Advances in psychology ;; 30) ISBN 0-444-87929-3

pohyby očí ; psychomotorické poruchy ; sakadické oční pohyby ; oftalmologie ; psychologie, klinická psychologie

Dítě mezi dětmi / Milada Rampasová ; ilustroval Ladislav Karoušek. — Vydání 1. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1959. — 78 stran : ilustrace ; — (Rodičům o výchově dětí ;; svazek 15)

výchova dítěte ; interpersonální vztahy ; dětská psychologie ; rodičovství ; psychologie, klinická psychologie

Tichá síla : tajné přednosti introvertních dětí / Susan Cain ; z anglického originálu přeložil Ondřej Fafejta. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 231 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1367-3

psychologie, klinická psychologie ; introverze (psychologie) ; interpersonální vztahy ; extroverze (psychologie) ; dítě ; mladiství ; výchova dítěte : psychologie

Nemoc hodných lidí – rakovina / Petr Novotný. — Vydání první. — Liberec : Dialog, 2018. — 170 stran ; ISBN 978-80-7424-110-9

psychologie, klinická psychologie ; onkologie ; nádory ; psychologie

Digitální detox : zbavte se závislosti na mobilu a internetu / Orianna Fielding ; překlad: Martina Mutlová. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2018. — 120 stran ; ISBN 978-80-264-1804-7

psychologie, klinická psychologie ; sociální média ; adiktologie ; internet ; sebekontrola

Speciální pedagogika / Josef Slowík. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2016. — 162 stran : ilustrace ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-0095-8

psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; pedagogika ; výchova dítěte ; dítě ; poradenství pro děti ; výchova speciální ; diagnostické techniky a postupy ; postižené děti : klasifikace : psychologie : výchova

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Roztroušená skleróza a onemocnění bílé hmoty v MR zobrazení / Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl. — První vydání. — Praha : Mladá fronta a. s., 2018. — 286 stran : ilustrace, tabulky ; — (Aeskulap) ISBN 978-80-204-4687-9

roztroušená skleróza : diagnostické zobrazování ; bílá hmota : diagnostické zobrazování : patologie ; magnetická rezonanční tomografie : využití ; neurologie ; diferenciální diagnóza ; demyelinizační nemoci : diagnostické zobrazování ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody

nahoru

SEXUOLOGIE

Mluvíme o sexu : 10-13 let / autoři: Jacqueline Kahn-Nathan, Jean Cohen, Christiane Verdoux ; ilustrace: Adejie, Ray Bret Koch. — První české vydání. — Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2018. — 66 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-256-2332-9

sexuologie ; zdravotní výchova ; sexuální výchova ; sexuální chování ; antikoncepční chování

Porozprávame sa o dôležitej téme : poznamky o pohlavnej výchove mládeže / A. G. Chripkovová, L. A. Bogdanovičová a A. N. Šibajevová ; z ruského originálu Prodolžim razgovor na trudnuju temu preložil Alojz Capiak. — 1. vydanie. — Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976. — 147 stran ; — (Rodičom o výchove detí)

zdravotní výchova ; sexuologie ; sexuální chování ; sexuální výchova ; výchova dítěte

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

Duše a zločin / Edward Knobloch. — Praha : Nakladatelské družstvo Máje, 1948. — 277 stran : ilustrace ; — (Věda mluví k lidu ;; sv. 4)

soudní lékařství ; soudní lékařství ; psychopatologie ; kriminální psychologie ; duševní poruchy ; zločin ; kriminální chování

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Genetika pro trenéry : dekódování sportovního genu / Arnaud Ferec ; překlad Presto – překladatelské centrum s.r.o.. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — 168 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-247-5553-3

genetika, lékařská genetika ; genetika člověka ; sporty ; výkonnost ; pohybová aktivita : genetika ; genomika ; geny ; tělovýchovné lékařství

Factsheets on health-enhancing physical activity in the 28 European Union Member States of the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2015]. — ii, 19 stran : ilustrace

Evropská unie ; zdravotní politika ; cvičení ; pohybová aktivita ; veřejné zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; tělovýchovné lékařství

Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2016]. — v, 23 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5147-7

pohybová aktivita ; podpora zdraví ; chronická nemoc : prevence a kontrola ; regionální zdravotnické plánování ; veřejné zdravotnictví ; tělovýchovné lékařství

Towards more physical activity in cities : transforming public spaces to promote physical activity – a key contributor to achieving the sustainable development goals in Europe. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2017]. — 91 stran : ilustrace

cvičení ; plánování měst ; zdraví ve městech ; pohybová aktivita ; pohyb ; zdraví ; tělovýchovné lékařství ; veřejné zdravotnictví

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Towards more physical activity in cities : transforming public spaces to promote physical activity – a key contributor to achieving the sustainable development goals in Europe. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2017]. — 91 stran : ilustrace

cvičení ; plánování měst ; zdraví ve městech ; pohybová aktivita ; pohyb ; zdraví ; tělovýchovné lékařství ; veřejné zdravotnictví

Planning healthy and sustainable meetings : a how-to guide for healthy and sustainable meetings at the WHO Regional Office for Europe. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — iii, 21 stran : ilustrace

strava, jídlo, výživa ; zdravá strava ; kongresy jako téma ; veřejné zdravotnictví

Integrating diet, physical activity and weight management services into primary care. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2016]. — v, 30 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5221-4

poskytování zdravotní péče ; primární zdravotní péče ; strava, jídlo, výživa ; cvičení ; pohybová aktivita ; výživa – hodnocení ; veřejné zdravotnictví

Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2016]. — v, 23 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5147-7

pohybová aktivita ; podpora zdraví ; chronická nemoc : prevence a kontrola ; regionální zdravotnické plánování ; veřejné zdravotnictví ; tělovýchovné lékařství

Factsheets on health-enhancing physical activity in the 28 European Union Member States of the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2015]. — ii, 19 stran : ilustrace

Evropská unie ; zdravotní politika ; cvičení ; pohybová aktivita ; veřejné zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; tělovýchovné lékařství

Policy in action : a tool for measuring alcohol policy implementation. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2017]. — vii, 50 stran : ilustrace, tabulky

pití alkoholu : prevence a kontrola : škodlivé účinky ; poruchy způsobené alkoholem : prevence a kontrola ; alkoholismus : prevence a kontrola ; regionální zdravotnické plánování ; adiktologie ; veřejné zdravotnictví

Culture and reform of mental health care in central and eastern Europe : cultural contexts of health and well-being : workshop report : Klecany, Czechia 2-3 October 2017. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — v, 31 stran ISBN 978-92-890-5307-5

služby v oblasti duševního zdraví ; reforma zdravotní péče ; kultura ; kulturní kompetence ; zdravotní politika ; psychiatrie ; veřejné zdravotnictví

Good practices in the prevention and care of tuberculosis and drug-resistant tuberculosis in correctional facilities. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — ix, 89 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5291-7

tuberkulóza : prevence a kontrola ; multirezistentní tuberkulóza : prevence a kontrola ; extenzivně rezistentní tuberkulóza : prevence a kontrola ; vězení ; infekční nemoci – kontrola ; poskytování zdravotní péče ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma ; pneumologie a ftizeologie ; veřejné zdravotnictví

Age-friendly environments in Europe : a handbook of domains for policy action. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2017]. — ix, 146 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5288-7

zdraví ve městech ; zdravé stárnutí ; staří ; stárnutí ; dobrovolní pracovníci ; zdravotní politika ; veřejné zdravotnictví ; geriatrie

Mental health, human rights and standards of care : assessment of the quality of institutional care for adults with psychosocial and intellectual disabilities in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — vii, 44 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-92-890-5320-4

duševní zdraví ; služby v oblasti duševního zdraví ; duševní poruchy ; mentální retardace ; lidská práva ; poskytování zdravotní péče ; veřejné zdravotnictví ; psychiatrie

Medicines reimbursement policies in Europe / authors Sabine Vogler, Manuel Alexander Haasis, Guillaume Dedet, Janice Lam, Hanne Bak Pedersen. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — xv, 181 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5336-5

kontrola léčiv a omamných látek ; poplatky farmaceutické ; léčivé přípravky : zásobování a distribuce ; dostupnost zdravotnických služeb ; farmacie a farmakologie ; veřejné zdravotnictví ; léky esenciální : zásobování a distribuce

nahoru

VOJENSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Posudková činnost vojenského lékaře / Kolektiv autorů. — Hradec Králové : Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně, 1969. — 221 stran : formuláře ; — (Učební texty Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu Hradec Králové ;; svazek 89)

vojenské lékařství ; vojenské lékařství ; posouzení stavu pacienta ; znalecký posudek

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Porozprávame sa o dôležitej téme : poznamky o pohlavnej výchove mládeže / A. G. Chripkovová, L. A. Bogdanovičová a A. N. Šibajevová ; z ruského originálu Prodolžim razgovor na trudnuju temu preložil Alojz Capiak. — 1. vydanie. — Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976. — 147 stran ; — (Rodičom o výchove detí)

zdravotní výchova ; sexuologie ; sexuální chování ; sexuální výchova ; výchova dítěte

Cviky a protahování při sedavém zaměstnání : první pomoc při bolesti zad : kdo více sedí, dříve umírá / Frank Thömmes ; překlad Iva Michňová. — První vydání. — Praha : Grada, 2018. — 126 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-247-3493-4

techniky cvičení a pohybu ; strečink ; zdravotní výchova

Mluvíme o sexu : 10-13 let / autoři: Jacqueline Kahn-Nathan, Jean Cohen, Christiane Verdoux ; ilustrace: Adejie, Ray Bret Koch. — První české vydání. — Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2018. — 66 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-256-2332-9

sexuologie ; zdravotní výchova ; sexuální výchova ; sexuální chování ; antikoncepční chování

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Léčivé rostliny ve sběru a v kultuře / Z. Blažek, M. Kučera, J. Hubík. — Druhé vydání, přepracované a rozšířené. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1956. — 454 stran, 131 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ;

pěstování plodin ; fytoterapie ; rostliny léčivé : klasifikace ; farmakognózie ; etnobotanika ; zemědělství a potravinářství ; botanika