Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Září 2018

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Léčivé byliny a duševní zdraví / Anna Strunecká, Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka. — Petrovice : ProfiSales, [2018]. — 226 stran, xx stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-87494-32-5

alternativní lékařství ; fytoterapie ; rostliny léčivé ; duševní zdraví ; duševní poruchy

Léčení silou přírody / Andreas Michalsen ; ve spolupráci s Petrou Thorbrietzovou ; do češtiny přeložila Jana Čeřenová. — Brno : Kazda, 2018. — 299 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-907197-3-6

naturopatie ; alternativní lékařství ; zdravý životní styl

Efektivita edukační intervence u osob trpících Alzheimerovou chorobou / Michal Vostrý et al.. — Vydání první. — Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018. — 194 stran : barevné ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-7561-117-8

Alzheimerova nemoc : diagnóza : rehabilitace : terapie ; ergoterapie ; demence : klasifikace : rehabilitace ; alternativní lékařství ; arteterapie ; muzikoterapie

Můj život v jeho tlapkách : já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce / Wendy Hillingová ; z anglického originálu My life in his paws … přeložila Helena Hartlová. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 261 stran ; ISBN 978-80-204-4247-5

epidermolysis bullosa dystrophica ; zooterapie ; psi ; alternativní lékařství

nahoru

ANATOMIE

Od střízlíka přes člověka k vorvaňovi : mozaika vzpomínek biologa, anatoma, vysokoškolského učitele / Milan Klíma. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. — 422 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-246-3968-0

anatomové : dějiny ; emigranti a imigranti ; humanitní vědy a umění ; anatomie ; anatomie ; lékařství v umění

nahoru

ANDROLOGIE

Péče o nemocné s erektilní dysfunkcí : postup doporučený Andrologickou sekcí České urologické společnosti / Vladimír Kubíček, Karel Kočí, V. Chaloupka. — [Praha]: Andrologická sekce České urologické společnosti, [mezi 2000 a 2018]. — 12 stran . ilustrace ;

erektilní dysfunkce ; andrologie

nahoru

BALNEOLOGIE

Lázně Anenská Studánka / Vlastimil Novák. — Vydání I. — Lanškroun : Domov u studánky, 2011. — 72 stran : ilustrace (převážně barevné), plány ; ISBN 978-80-254-9994-8

lázně ; balneologie ; mentálně postižení ; sociální péče ; balneologie

nahoru

BIOLOGIE

Profil senescenta / Anton Markoš. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. — 303 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7465-307-0

biologie ; biologická evoluce ; genetika ; antropologie ; život

Apologia pro vita mea = Omluva mého života / Karel Beneš. — Vydání první. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. — 237 stran, xxiv stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; — (Episteme) ISBN 978-80-7394-688-3

biologie ; věda a výzkum ; biologie

nahoru

CYTOLOGIE, KLINICKÁ CYTOLOGIE

Lékařská histologie I : cytologie a obecná histologie / Luděk Vajner, Jiří Uhlík, Václava Konrádová. — 2., upravené vydání. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2018. — 113 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-4107-2

cytologie, klinická cytologie ; histologie ; histologie ; biologie buňky

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Plague between Prague and Vienna : medicine and infectious diseases in early modern Central Europe / Karel Černý, Sonia Horn (eds.). — First edition. — Praha : Academia, 2018. — 303 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-200-2851-8

mor : dějiny ; dějiny lékařství ; lékařství v umění ; lékaři : dějiny ; architektura jako téma ; náboženství a lékařství

Žlutý kopec : historie léčby zářením v Brně na Žlutém kopci / Pavel Šlampa. — Praha : Maxdorf [2018]. — 141 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7345-581-1

onkologie ; dějiny lékařství ; onkologové : dějiny ; onkologická péče – zařízení : dějiny

nahoru

DIABETOLOGIE

Dieta pro diabetiky : doporučení lékaře – vzorové jídelníčky – recepty / Peter Minárik, Barbora Zoboková, Eva Blaho. — Vydání první. — Praha : Raabe, [2018]. — 319 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7496-383-4

diabetes mellitus : dietoterapie ; fyziologie výživy ; jídelníček ; diabetologie

Abeceda diabetu / Jan Lebl, Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník a kolektiv ; ilustrace Jaroslav Nachtigall, Kristýna Věříšová. — Páté rozšířené a přpracované vydání. — Praha : Maxdorf, [2018]. — 286 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7345-582-8

diabetologie ; diabetes mellitus 1. typu : dietoterapie : terapie

Akadémia kardiovaskulárneho rizika v liečbe DM 2. typu – prečo sú potrebné dlhodobé KV štúdie? / editoři suplementa Vladimír Uličiansky , Zbynek Schroner. — Bratislava : SAMEDI, 2016. — 19 stran : ilustrace, tabulky ; — (Interná medicína,; 16, S3, 2016)

diabetologie ; diabetes mellitus ; diabetes mellitus 2. typu ; hypoglykemika ; ischemická choroba srdeční

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

On death and dying / Elisabeth Kübler-Ross. — First paperback edition. — New York : Macmillan, 1970. — viii, 289 stran : ilustrace ; ISBN 0-02-089130-X

etika, bioetika, lékařská etika ; thanatologie ; smrt ; umírající ; péče o umírající

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Vademecum 1992 : farmaka – Léčiva. — Praha : Léčiva, 1992. — 430 stran ;

farmacie a farmakologie ; farmacie ; farmakoterapie ; léčivé přípravky ; kosmetické přípravky

Systémová enzymoterapie : od historie po současnost / Karel Nouza a kolektiv. — Vydání první. — Havlíčkův Brod : Hypertenze.eu, 2018. — 132 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-270-4361-3

enzymová terapie ; farmacie a farmakologie

Súhrn charakteristických vlastností lieku : OFEV. — Bratislava : Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., 2015. — 35 stran : ilustrace, tabulky ; — (Via practica,; 12- príloha I-2015)

farmacie a farmakologie ; idiopatická plicní fibróza ; farmacie ; inhibitory proteinkinas : farmakologie : terapeutické užití

Oční přípravky : (OCULARIA, OPHTHALMICA) Zdeňka Šklubalová, Barbora Vraníková. — Praha : Maxdorf, [2018]. — 120 sran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-572-9

farmacie a farmakologie ; oftalmologie ; oční roztoky : aplikace a dávkování ; oči : anatomie a histologie ; aplikace oční ; injekce nitrooční

Tabulky obvyklých terapeutických dávek léčiv pro děti / Blažej Raška, Jiří Elis. — Praha : Spofa, 1978. — 144 stran ; — (Farmakoterapeutické zprávy Spofa ;; supplementum 1/1978)

dítě ; novorozenec ; kojenec ; předškolní dítě ; rozvrh dávkování léků ; výpočet dávky léku ; farmacie a farmakologie

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Vademecum 1992 : farmaka – Léčiva. — Praha : Léčiva, 1992. — 430 stran ;

farmacie a farmakologie ; farmacie ; farmakoterapie ; léčivé přípravky ; kosmetické přípravky

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA

Biomechanika člověka / Lukáš Čapek, Petr Hájek, Petr Henyš a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — 206 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0367-6

biomechanika ; tkáně ; anatomie ; fyzika, biofyzika

nahoru

FYZIOLOGIE

Obecná kineziologie / Petr Šifta. — Vydání 1. — Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. — 128 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7494-403-1

kineziologie aplikovaná ; muskuloskeletální systém – fyziologické jevy ; muskuloskeletální vývoj ; fyziologie ; ortopedie

nahoru

GERIATRIE

Psychotherapie mit alten Menschen / Hilarion Petzold, Elisabeth Bubolz, (Hrsg.). — Paderborn : Junfermann-Verlag, 1979. — 465 stran ; — (Reihe vergleichende Psychotherapie ;; Band 1) ISBN 3-87387-175-0

staří : psychologie ; psychoterapie ; psychoterapie ; geriatrie

IV. jihočeské gerontologické dny : sborník přednášek a referátů „Starý člověk a společnost“ : České Budějovice 10.-11. června 1982 / sborník uspořádali: Ivan Rameš, Jan Reban, Pavel Vedral. — České Budějovice : Okresni ústav národního zdraví, 1982. — 312 stran : ilustrace, tabulky ;

geriatrie ; geriatrie

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Fyziologie krve a základy imunity / Magdaléna Chottová Dvořáková, Eliška Mistrová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. — 108 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Kalovy) ISBN 978-80-246-3833-1

hematologie a transfuzní lékařství ; krev : imunologie ; krevní plazma ; hemostáza : fyziologie ; imunitní systém : fyziologie

nahoru

HISTOLOGIE

Lékařská histologie I : cytologie a obecná histologie / Luděk Vajner, Jiří Uhlík, Václava Konrádová. — 2., upravené vydání. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2018. — 113 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-4107-2

cytologie, klinická cytologie ; histologie ; histologie ; biologie buňky

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Chronický únavový syndrom – onticita a ontologie nemoci / Helena Kalábová. — Vydání první. — Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2016. — 86 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7494-286-0

syndrom chronické únavy : diagnóza : prevence a kontrola : terapie ; filosofie ; humanitní vědy a umění

Encyklopedie zdravotnického humoru / Pavel Kasal, Štěpán Svačina. — První vydání. — Praha : Mladá fronta a. s., 2018. — 134 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-204-4985-6

vtip a humor jako téma ; smích ; lékaři ; lékařství v literatuře ; humanitní vědy a umění ; lékařství

Plotýnka a já / Zuzana Pechová. — První vydání. — [Praha] : Klika, 2018. — 125 stran ; — (Otevřeno) ISBN 978-80-907025-5-4

výhřez meziobratlové ploténky : psychologie : rehabilitace : terapie ; humanitní vědy a umění

Od střízlíka přes člověka k vorvaňovi : mozaika vzpomínek biologa, anatoma, vysokoškolského učitele / Milan Klíma. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. — 422 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-246-3968-0

anatomové : dějiny ; emigranti a imigranti ; humanitní vědy a umění ; anatomie ; anatomie ; lékařství v umění

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE

Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie / Věra Klimešová, Lenka Kubicová, Karel Palát, Jaroslav Sova. — 3. vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 181 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-3935-2

chemie anorganická ; chemie, klinická chemie ; chemie

nahoru

CHIRURGIE

Gliomy : současná diagnostika a léčba / Radek Lakomý, Tomáš Kazda, Pavel Šlampa a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Maxdorf, [2018]. — 267 stran . ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-561-3

gliom : diagnóza : epidemiologie : terapie ; onkologie ; chirurgie ; chemoradioterapie : metody ; radiochirurgie ; patologie molekulární

nahoru

KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE

Klinická výživa a dietologie : v kostce / Sangita Sharma a kolektiv ; přeložila: Hana Pospíšilová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — x, 229 stran . ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-0228-0

dietoterapie ; dietetika ; patologické procesy : dietoterapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; klinická výživa a intenzivní metabolická péče

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Encyklopedie zdravotnického humoru / Pavel Kasal, Štěpán Svačina. — První vydání. — Praha : Mladá fronta a. s., 2018. — 134 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-204-4985-6

vtip a humor jako téma ; smích ; lékaři ; lékařství v literatuře ; humanitní vědy a umění ; lékařství

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Kapesní anglicko-český medicínský slovník : s výkladem klíčových slov / Stephan Dressler ; překlad Hana Pospíšilová. — 1. české vydání. — Praha : Grada Publishing, a. s. 2018. — 393 stran ; ISBN 978-80-247-5591-5

lingvistika, lékařská terminologie ; slovník ; terminologie jako téma ; slovníky lékařské

nahoru

NEUROLOGIE

Zaznělo na XV. sympoziu praktické neurologie v Brně : 31. 5.-1. 6. 2018. — Olomouc : Solen, 2018. — 27 stran : ilustrace, tabulky ; — (Neurologie pro praxi,; Ročník 19, supplementum D, 2018) ISBN 978-80-7471-127-5

neurologie ; neurologie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Klinická výživa a dietologie : v kostce / Sangita Sharma a kolektiv ; přeložila: Hana Pospíšilová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — x, 229 stran . ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-0228-0

dietoterapie ; dietetika ; patologické procesy : dietoterapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Výživa a zdraví / Dana Hrnčířová, Jolana Rambousková a kolektiv autorů. — 2. vydání. — Praha : Ministerstvo zemědělství, odbor bezpečnosti potravin, 2013. — 52 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7434-109-0

zdravá strava ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; potraviny ; fyziologie výživy ; poruchy výživy ; bezpečnost potravin

nahoru

OFTALMOLOGIE

Oční přípravky : (OCULARIA, OPHTHALMICA) Zdeňka Šklubalová, Barbora Vraníková. — Praha : Maxdorf, [2018]. — 120 sran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-572-9

farmacie a farmakologie ; oftalmologie ; oční roztoky : aplikace a dávkování ; oči : anatomie a histologie ; aplikace oční ; injekce nitrooční

nahoru

ONKOLOGIE

Co potřebují onkologicky nemocní? : doporučení vyplývající z výzkumu potřeb onkologicky nemocných v ČR : tipy pro profesíonály – lékaře a zdravotní sestry. — Praha : Amelie, z.s., [2017 nebo 2018]. — 1 nečíslovaná strana ;

onkologie ; psychosociální podpůrné systémy

Co potřebují onkologicky nemocní? : doporučení vyplývající z výzkumu potřeb onkologicky nemocných v ČR : tipy pro lidi s onkologickou nemocí. — Praha : Amelie, z.s., [2017 nebo 2018]. — 1 list ;

onkologie ; psychosociální podpůrné systémy

Centrum Amelie Praha : psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejích blízké. — Praha : Amelie, z.s., [2018]. — Leták : portrét ;

onkologie ; psychosociální podpůrné systémy

Gliomy : současná diagnostika a léčba / Radek Lakomý, Tomáš Kazda, Pavel Šlampa a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Maxdorf, [2018]. — 267 stran . ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-561-3

gliom : diagnóza : epidemiologie : terapie ; onkologie ; chirurgie ; chemoradioterapie : metody ; radiochirurgie ; patologie molekulární

Žlutý kopec : historie léčby zářením v Brně na Žlutém kopci / Pavel Šlampa. — Praha : Maxdorf [2018]. — 141 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7345-581-1

onkologie ; dějiny lékařství ; onkologové : dějiny ; onkologická péče – zařízení : dějiny

nahoru

ORTOPEDIE

Vyšetření ramenního kloubu magnetickou rezonancí : s podrobným popisem nálezů u omezení pohybu a u bolestivých stavů ramene / Boris Pauček, David Smékal. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. — 147 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5240-1

ramenní kloub : patologie ; artrografie ; magnetická rezonanční spektroskopie ; rotátorová manžeta ; ortopedie

Obecná kineziologie / Petr Šifta. — Vydání 1. — Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. — 128 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7494-403-1

kineziologie aplikovaná ; muskuloskeletální systém – fyziologické jevy ; muskuloskeletální vývoj ; fyziologie ; ortopedie

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Teorie ošetřovatelství : (skripta pro bakalářské studijní obory) / Petra Podrazilová, Martin Krause, Lenka Ďuráčová, Tereza Kučerová. — Vydání 1. — Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2016. — 136 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7494-297-6

teorie ošetřovatelství ; ošetřovatelství

Speciální ošetřovatelská technika : učební text pro III. ročník zdravotnických škol (zdravotní sestry) / Olga Šulová a Jarmila Moravcová. — Vydání 1. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1953. — 142 stran : ilustrace ;

studium ošetřovatelství ; ošetřovatelský proces ; ošetřovatelská péče ; ošetřovatelství ; pedagogika

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE

Spezielle Pathologie und Therapie innerer Krankheiten. herausgegeben von Friedrich Kraus und Theodor Brugsch. — Berlin ; Urban & Schwarzenberg, 1924. — xiv, 865 stran, 40 nečíslovaných listů obrazové přílohy : ilustrace ;

pneumologie a ftizeologie ; plicní nemoci : chirurgie ; nemoci nosu ; nemoci laryngu ; nemoci pleury ; otorinolaryngologie

Introducing Acute Otorhinolaryngology: the role of ENT-specialist in emergency situations / editors JB Watelet , S. Hachimi Idrissi, J De Brouwer, P Van Der Veken. — Leuven : Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino Laryngology, 2016. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ; — (B-ENT,; Suppl.26/1-2, 2016)

otorinolaryngologie ; otorinolaryngologie ; otorinolaryngologické chirurgické výkony ; otorinolaryngologické nemoci ; traumatologie ; urgentní lékařství

Test větné srozumitelnosti v hovorovém šumu / Olga Dlouhá, Jan Vokřál. — První vydání. — Praha : Galén, [2018]. — 64 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-382-1

audiologie : metody ; audiometrie slovní : metody ; otorinolaryngologie

nahoru

PEDAGOGIKA

Speciální ošetřovatelská technika : učební text pro III. ročník zdravotnických škol (zdravotní sestry) / Olga Šulová a Jarmila Moravcová. — Vydání 1. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1953. — 142 stran : ilustrace ;

studium ošetřovatelství ; ošetřovatelský proces ; ošetřovatelská péče ; ošetřovatelství ; pedagogika

nahoru

PEDIATRIE

Vzácná onemocnění u dětí : motolské pediatrické semináře 2 / Jan Lebl, Tereza Doušová, Jana Haberlová, Markéta Havlicová, Radana Kotalová, Milan Macek ml., Kristýna Potužníková, Klára Roženková, Anna Šedivá, Zdeněk Šumník, Daniela Zemánková. — První vydání. — Praha : Galén, [2018]. — 109 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-381-4

vzácné nemoci ; pediatrie ; hypofosfatázie : diagnóza : terapie ; cystická fibróza : terapie

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Dechový stereotyp a jeho vliv na dechové funkce / Renata Malátová, Petr Bahenský & Martin Mareš. — 1. vydání. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2017. — 85 stran, 30 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7394-678-4

dýchání ; dechová cvičení ; pneumologie a ftizeologie

Olivovna : 122 let Olivovy dětské léčebny : 100 let československého státu : 1918-2018. — Říčany : Olivovna, 2018. — Pohlednice

nemoci dýchacího systému ; pneumologie a ftizeologie ; pneumologie ; pediatrie

Spezielle Pathologie und Therapie innerer Krankheiten. herausgegeben von Friedrich Kraus und Theodor Brugsch. — Berlin ; Urban & Schwarzenberg, 1924. — xiv, 865 stran, 40 nečíslovaných listů obrazové přílohy : ilustrace ;

pneumologie a ftizeologie ; plicní nemoci : chirurgie ; nemoci nosu ; nemoci laryngu ; nemoci pleury ; otorinolaryngologie

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování : Zákon o specifických zdravotních službách / Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Miloš Máca, Barbora Vráblová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xvi, 766 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7598-103-5

veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; nemoci z povolání ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; posuzování zdravotní způsobilosti

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Metodika prevence sportovních úrazů u dětí a mladých dospělých / Marie Joachimová, Jiří Radvanský, Veronika Benešová. — Vydání: první. — Praha : pro Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti vydala Fakultní nemocnice v Motole, 2017. — 38 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87347-36-2

prevence úrazů ; sportovní úrazy ; dítě ; preventivní medicína ; mladiství

Bezpečná škola – metodika prevence úrazů a násilí pro první stupeň základní školy / Jindra Falcmanová, Petra Fečková, Marcela Honzírková, Zdeněk Vopička, Veronika Benešová. — Vydání: první. — Praha : pro Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti vydala Fakultní nemocnice v Motole, 2017. — 47 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87347-34-8

prevence úrazů ; školy ; preventivní medicína

Bezpečná škola – metodika prevence úrazů a násilí pro druhý stupeň základní školy / Petra Fečková, Jindra Falcmanová, Marcela Honzírková, Zdeněk Vopička, Veronika Benešová. — Vydání: první. — Praha : pro Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti vydala Fakultní nemocnice v Motole, 2017. — 26 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87347-35-5

prevence úrazů ; školy ; preventivní medicína

Metodika sekundární prevence / Ladislav Plánka, Štěpánka Bibrová, David Starý, Rostislav Durďák. — Vydání: první. — Praha : pro Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti vydala Fakultní nemocnice v Motole, 2016. — 45 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-87347-25-6

prevence úrazů ; sportovní úrazy : prevence a kontrola ; preventivní medicína ; sekundární prevence

Rodič, ten těžký úděl má, aneb, Jak na úrazy / Alena Švancarová, Pavel Biskup, Veronika Benešová. — Vydání: první. — Praha : pro Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti vydala Fakultní nemocnice v Motole, 2017. — 2 svazky (39; 30 stran) : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87347-32-4

prevence úrazů ; preventivní medicína ; první pomoc ; rodičovství

nahoru

PSYCHIATRIE

Depression in the elderly : proceedings of a symposium held at the Beaufort Hotel, Bath, on Tuesday and Wednesday, September 20th and 21st, 1977 / editors, G. Beaumont, C.A.S. Wink. — London : Harvey & Blythe, [1978]. — iv, 76 stran : ilustrace, tabulky ; — (British journal of clinical practicet ;; Supplementum 2, 1978)

depresivní poruchy ; staří ; psychiatrie

Duševní zdraví – věc veřejná : sborník příspěvků XI. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. — V Tribunu EU vydání první. — Brno : Tribun EU, 2016. — 263 stran ; ISBN 978-80-263-1047-1

psychiatrie ; duševní zdraví ; duševní poruchy

Alzheimer : Grundlagen, Diagnostik, Therapie / K. Mauer, R. Ihl, L. Frölich. — Berlin : Springer-Verlag, [1993]. — ix, 173 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-540-56932-4

Alzheimerova nemoc : diagnóza : epidemiologie : terapie ; psychiatrie

Osobná duševná hygiena moderného človeka / Milan Smolko. — Prešov : Okresné ústredie zdravotníckej osvěty, 1962. — 112 stran ;

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; duševní zdraví ; duševní poruchy : prevence a kontrola : terapie

Physicians‘ handbook on psychotherapeutic drug use in the aged / edited by Thomas Crook and Gene D. Cohen. — New Canaan : Mark Powley Associates, [1981]. — 87 stran : portréty, tabulky ; ISBN 0-936048-99-9

geriatrická psychiatrie ; duševní poruchy : farmakoterapie ; psychotropní léky ; staří ; psychiatrie

Dementia : manual of assessment and management in older people / edited by Anthony Bayer, Jan Reban. — First published. — Rudolfov : Medea Press, 1996. — 201 stran ; ISBN 80-900151-7-4

demence : epidemiologie : farmakoterapie : terapie ; psychiatrie

Diagnostic and statistical manual of mental disorders. — Third edition. — Washington : American Psychiatric Association, 1980. — 494 stran : ilustrace, tabulky ;

psychiatrie ; duševní poruchy : diagnóza : klasifikace ; diferenciální diagnóza ; mentálně postižení : statistika a číselné údaje ; Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch

Dementia : a clinical approach / Jeffrey L. Cummings, D. Frank Benson. — Boston : Butterworths, [1983]. — ix, 416 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-409-95044-0

psychiatrie ; demence : diagnóza : epidemiologie : patofyziologie

Generalized anxiety disorder : symptomatology, pathogenesis, and management / edited by David Nutt, Karl Rickels, Dan Stein. — First published in London. — London : Martin Dunitz ; 2002. — x, 204 stran : ilustrace ; ISBN 1-84184-131-5

úzkostné poruchy : etiologie : patofyziologie : terapie ; psychiatrie

Rozvoj dovedností a komunikace osob s Angelmanovým syndromem nebo kombinovaným postižením / Markéta Mikuláčková. — 1. vydání. — [Ostrava] : ANGELMAN CZ, 2016. — 110 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7329-421-2

Angelmanův syndrom : ošetřování : rehabilitace : terapie ; psychomotorické poruchy ; poruchy řeči ; poruchy chování u dětí ; psychiatrie ; vzácné nemoci ; vzácné nemoci

nahoru

PSYCHOFARMAKOLOGIE

A guide to the extrapyramidal side-effects of antipsychotic drugs / D.G. Cunningham Owens. — Cambridge ; Cambridge University Press, 1999. — x, 351 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-521-63353-2

psychofarmakologie ; nemoci bazálních ganglií : chemicky indukované ; neurotoxické syndromy ; antipsychotika : škodlivé účinky ; extrapyramidové dráhy : účinky léků

Schlaf, Schlafstörung, Schlafmittel / Victor Leutner. — Basel : Editiones Roche, [1993]. — 224 stran : ilustrace ; ISBN 3-88878-063-2

poruchy spánku a bdění : farmakoterapie ; trankvilizéry : farmakokinetika : farmakologie : klasifikace ; barbituráty : farmakologie ; psychofarmakologie ; spánek : fyziologie

Movement disorders in psychiatry / copy editor: M. Dose, C. Höschl. — Stuttgart : Thieme, 2000. — 48 stran : tabulky ; — (Pharmacopsychiatry,; Supplement 1, volume 33, September 2000)

pohybové poruchy ; dyskineze ; antipsychotika ; cholinergní antagonisté ; psychofarmakologie ; neurofarmakologie

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Pečujte o svůj vztah : …dokud se ještě máte rádi / Mattias Stolen Due ; z dánského originálu Pas pa parforholdet, mens l stadig elsker hinanden přeložila Markéta Kliková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 174 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1369-7

psychologie, klinická psychologie ; interpersonální vztahy ; manželství : psychologie ; komunikace

Stůjte si za svým : i citliví lidé se dokážou vymezit / Doris Dahlin, Maggan Hägglund ; přeložila Lucie Johnová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 174 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1375-8

interpersonální vztahy ; asertivita ; self-management ; psychologie, klinická psychologie

Stress : signs : sources : symptoms . solutions / text by Mina Michal ; illustrated by Pécub. — Second edition. — Basel : Editiones Roche, 1994. — 139 stran : ilustrace ; ISBN 3-907770-38-2

psychologie, klinická psychologie ; psychický stres

Lidská zoo : o městském živočišném druhu / Desmond Morris ; z anglického originálu The human zoo … přeložil Karel Makovský. — Vydání první. — V Brně : Jota, 2018. — 286 stran ; — (Populárně naučná) ISBN 978-80-7565-325-3

psychologie srovnávací ; chování ; sociobiologie ; interpersonální vztahy ; psychologie, klinická psychologie

Osobná duševná hygiena moderného človeka / Milan Smolko. — Prešov : Okresné ústredie zdravotníckej osvěty, 1962. — 112 stran ;

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; duševní zdraví ; duševní poruchy : prevence a kontrola : terapie

Osoba a osobnost / Paul Tournier ; překlad Kateřina Bodnárová. — První vydání. — Praha : Návrat domů, 1998. — 190 stran ; ISBN 80-85495-78-3

osobnost ; sebepojetí ; křesťanství ; život ; psychologie, klinická psychologie

Zrazený otcem / Wojciech Eichelberger ; přeložila Dorota Müllerová. — Vydání první. — Praha : Argo, 2017. — 115 stran ; ISBN 978-80-257-2271-8

výchova dítěte : psychologie ; otcové : psychologie ; psychologie, klinická psychologie ; vztahy mezi otcem a dítětem ; otcovské chování

Dialog s nevědomím : práce s metodou voice dialogue / Radim Ress, Alexander Riechers ; z německého originálu přeložil Petr Babka. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 134 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-262-1371-0

nevědomí (psychologie) ; psychologie, klinická psychologie ; sebepojetí ; psychické trauma ; psychoanalýza ; Jungova teorie

Člověk, jaký je : základy individuální psychologie / Alfred Adler ; přeložil Karel Valeška. — Vydání druhé, v Portále první. — Praha : Portál, 2018. — 247 stran ; ISBN 978-80-262-1385-7

psychologie, klinická psychologie ; charakter ; interpersonální vztahy ; sourozenecké vztahy ; rozvoj osobnosti ; vývojová psychologie

Puberťáci truchlí po svém : jak pomoci dospívajícím projít obdobím smutku / napsaly Gražina Kokešová Kleinová, Jindřiška Prokopová ; ilustrace Petra Josefína Stibitzová. — 1. vydání. — Praha : Cesta domů, 2018. — 4 nečíslované strany : ilustrace ;

postoj ke smrti ; smutek ; ztráta blízké osoby ; psychologie, klinická psychologie ; mladiství

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Psychotherapie mit alten Menschen / Hilarion Petzold, Elisabeth Bubolz, (Hrsg.). — Paderborn : Junfermann-Verlag, 1979. — 465 stran ; — (Reihe vergleichende Psychotherapie ;; Band 1) ISBN 3-87387-175-0

staří : psychologie ; psychoterapie ; psychoterapie ; geriatrie

Držme se pevně : párová terapie zaměřená na emoce / Sue Johnson ; přeložila Pavla Le Roch. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 262 stran ; — (Spektrum ;; 115) ISBN 978-80-262-1376-5

párová terapie ; interpersonální vztahy ; emoce ; psychoterapie

Nedostupný otec : jak zvládnout narušený vztah mezi dcerou a otcem / Sarah Simms Rosenthal ; přeložila Viola Somogyi. — Praha : Portál, 2018. — 165 stran ; ISBN 978-80-262-1373-4

psychoterapie ; vztahy mezi otcem a dítětem ; psychické trauma : psychologie ; interpersonální vztahy ; otcové : psychologie ; sebezhodnocení (psychologie) ; self-management : psychologie ; nukleární rodina

Horizonty psychoterapie : 16. celostátní psychoterapeutická konference Fratiškovy Lázné 13.-17. prosince 1987 : souhrny : /referáty, panely, praktika, vývěsky/. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], 1987. — 103 stran ;

psychoterapie ; psychoterapie

nahoru

SEXUOLOGIE

Mluvíme o sexu : 4-6 let / autor: Isabelle Fougere ; ilustrace: Coline Citron. — První české vydání. — Praha : Svojtka & Co., 2018. — 29 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-256-2330-5

sexuologie ; sexuální výchova

Mluvíme o sexu : 7-9 let / autoři: Christiane Verdoux, Jean Cohen, Jacqueline Kahn-Nathan ; ilustrace: Marie Leghima. — První české vydání. — Praha : Svojtka & Co., 2018. — 44 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-256-2331-2

sexuální výchova ; sexuologie

Nové trendy v sexuální výchově / Martina Venglářová, Veronika Brožová ; ilustrovala Petra Kameníčková. — 1. vydání. — Praha : Národní institut pro další vzdělávání, 2009. — 39 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-86956-52-7

sexuální výchova ; sexuologie

nahoru

SOCIOLOGIE

Od přírody podřadné : jak se věda mýlila v ženách / z anglického originálu přeložila Kateřina Šebková.. — Vydání 1. — Praha : Academia : 2018. — 212 stran ; — (Společnost ;; Sv. 28) ISBN 978-80-200-2902-7

sociologie ; ženy ; sexismus ; pohlavní dimorfismus

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže / Pavel Slepička, Irena Slepičková, Jiří Mudrák. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. — 180 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-3995-6

dítě ; mladiství ; mladý dospělý ; sport pro děti a mládež ; zdravotně rizikové chování ; doping ve sportu ; tělovýchovné lékařství

nahoru

TRANSPLANTOLOGIE

Organ donation and transplantation : striving to achieve self-sufficiency : 3rd global WHO consultation : Madrid, March 2010. — Hagerstown : Lippincott Williams and Wilkins, 2011. — 114 stran : ilustrace ; — (Transplantation,; Volume 91, number 11S, June, 2011)

transplantologie ; získávání tkání a orgánů ; dárci tkání ; transplantace orgánů

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Naléhavé situace na operačním sále, aneb, Co dělat, když… / Tomáš Vymazal a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. — 69 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-246-3901-7

náhlé příhody ; urgentní lékařství ; operační sály

Domácí první pomoc dětem : co dělat při nehodách, poraněních či nemocech / vedoucí odborná redaktorka Vivien J. Armstrongová ; z anglického originálu First aid fast for babies and children … přeložila Miroslava Lánská. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2018. — 128 stran : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-616-4

první pomoc ; urgentní lékařství ; urgentní zdravotnické služby

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Apologia pro vita mea = Omluva mého života / Karel Beneš. — Vydání první. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. — 237 stran, xxiv stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; — (Episteme) ISBN 978-80-7394-688-3

biologie ; věda a výzkum ; biologie

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

The determinants of health / Dana Farkašová, Hana Padyšáková, Adriana Repková, Klára Gebeová, Emília Miklovičová ; translation Jana Plevková. — Praha : Galén, 2018. — 118 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-370-8

zdraví ; obezita ; kardiovaskulární nemoci : diagnóza : prevence a kontrola ; veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování : Zákon o specifických zdravotních službách / Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Miloš Máca, Barbora Vráblová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xvi, 766 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7598-103-5

veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; nemoci z povolání ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; posuzování zdravotní způsobilosti

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Obvyklé příznaky a projevy Pompeho nemoci u dětí a dospělých. — Praha : Sanofi-aventis, s.r.o., 2018. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace ;

glykogenóza typu II ; vnitřní lékařství

nahoru

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Sborník Lékařské fakulty hygienické University Karlovy 1952-1967. — Praha : [Univerita Karlova, Lékařská fakulta hygienická], 1967. — 147 stran : ilustrace, tabulky ;

akademický sbor lékařské fakulty : organizace a řízení ; hygiena : výchova ; školy lékařské : organizace a řízení ; studenti lékařství ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

nahoru

VZÁCNÉ NEMOCI

Rozvoj dovedností a komunikace osob s Angelmanovým syndromem nebo kombinovaným postižením / Markéta Mikuláčková. — 1. vydání. — [Ostrava] : ANGELMAN CZ, 2016. — 110 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7329-421-2

Angelmanův syndrom : ošetřování : rehabilitace : terapie ; psychomotorické poruchy ; poruchy řeči ; poruchy chování u dětí ; psychiatrie ; vzácné nemoci ; vzácné nemoci

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Budeme tři : čtení o těhotenství, porodu a šestinedělí, určené nastávající matce a otci / Eva Martinčíková. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1959. — 107 stran : ilustrace ;

zdravotní výchova ; těhotenství ; porod ; poporodní období

Soubor znalostních testů k výukovému programu Výživa ve výchově ke zdraví / Dana Hrnčířová. — Praha : Ministerstvo zemědělství, odbor bezpečnosti potravin, 2016. — 40 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7434-273-8

bezpečnost potravin ; zdravá strava ; fyziologie výživy ; zdravotní výchova