Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Leden 2019

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Cenové předpisy : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami : nový cenový výměr č. 01/2019 : redakční uzávěrka 10. 12. 2018. — Ostrava : Sagit, [2018 nebo 2019]. — 63 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1287) ISBN 978-80-7488-320-0

obchod : zákonodárství a právo ; ekonomika : zákonodárství a právo ; marketing : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : změny platových pomérů zaměstnanců ve veřejných službách a správě : změny katalogu prací v oblastí justice : zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka 10. 12. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1288) ISBN 978-80-7488-321-7

mzdy a přídavky : klasifikace : zákonodárství a právo ; státní správa ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Rozpočet a financování : velká novela vyhlášky o rozpočtové skladbě ; obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí : redakční uzávěrka 7. 1. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 352 stran : tabulky, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1294) ISBN 978-80-7488-327-9

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika : zákonodárství a právo ; financování vládou : zákonodárství a právo ; rozpočty : zákonodárství a právo ; financování organizované

Finanční účetnictví veřejného sektoru / Miroslav Máče. — První vydání. — Praha : Grada, 2018. — 601 stran : ilustrace, tabulky ; — (Účetnictví a daně) ISBN 978-80-271-2002-4

účetnictví ; veřejný sektor ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Cestovní náhrady : předpisy, sazby, průměrné ceny PHM ; Další náležitosti : soudci, státní zástupci a představitelé státní moci ; Odměňování v podnikatelské sféře : zákoník práce, minimální mzda : redakční uzávěrka 7. 1. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 112 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1293) ISBN 978-80-7488-326-2

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; práce : zákonodárství a právo

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

The CDC field epidemiology manual / edited by Sonja A. Rasmussen, Richard A. Goodman. — Fourth edition. — Oxford ; Oxford University Press, [2019]. — xxviii, 498 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-0-19-062424-8

epidemiologie ; epidemiologické metody ; veřejné zdravotnictví : metody

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví : metodika prevence, identifikace a analýza / Andrea Pokorná, Dana Dolanová, Veronika Štrombachová, Petra Búřilová, Jana Kučerová, Jan Mužík. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a. s., 2019. — 247 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-0720-9

lékařství ; dekubity : prevence a kontrola ; chorobopisy ; úrazy pádem : prevence a kontrola

nahoru

NEUROLOGIE

Riziko pádu v ošetřovatelské praxi : u hospitalizovaných pacientů s neurologickým onemocněním / Michaela Miertová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 135 stran : tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-0850-3

neurologie ; úrazy pádem : prevence a kontrola ; ošetřovatelská péče ; pacienti hospitalizovaní ; nemoci nervového systému : ošetřování ; zdravotně rizikové chování ; chování snižující riziko

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I / Eva Veverková, Eva Kozáková, Lucie Dolejší. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 216 stran, xii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-247-2747-9

ošetřovatelství ; urgentní zdravotnické služby

Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu : učební texty pro vyšší zdravotnické školy, bakalářské a magisterské studium, specializační studium sester / Eva Trachtová a kolektiv. — Vydání: čtvrté rozšířené. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2018. — 261 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7013-590-7

ošetřovatelská péče ; ošetřovatelství ; pacienti ; ošetřovatelský proces

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách :nlařízení vlády a vyhlášky : novela zákona o veřejném zdravotním pojištění : redakční uzávěrka 1. 1. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 352 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1290) ISBN 978-80-7488-323-1

zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojištění zdravotní všeobecné : zákonodárství a právo ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : změny všech 4 zákonů od 1. 1. 2019 : redakční uzávěrka 14. 1. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 384 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1296) ISBN 978-80-7488-329-3

pojištění : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; pojišťovnictví

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Občanský soudní řád ; Zvláštní řízení soudní ; Rozhodčí řízení : soudní poplatky, mediace, kompetenční spory : redakčni uzávěrka 14. 1. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 304 stran : formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1297) ISBN 978-80-7488-330-9

občanská práva : zákonodárství a právo ; právní vědy ; soudní vědy ; vyjednávání ; role soudu ; právo, zákonodárství ; poplatky – seznamy : zákonodárství a právo

Veřejné stavební investice / Zdeněk Dufek, Jana Korytárová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský, Jan Vaněrek, Petr Aigel, Miloslav Výskala, Martin Nový. — Praha : Leges, 2018. — 387 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7502-322-3

stavebnictví : ekonomika : zákonodárství a právo ; stavební zákony ; veřejný sektor ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : změny všech 4 zákonů od 1. 1. 2019 : redakční uzávěrka 14. 1. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 384 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1296) ISBN 978-80-7488-329-3

pojištění : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; pojišťovnictví

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů / Matěj Řičánek. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2019. — xvi, 160 stran ; — (Právní instituty) ISBN 978-80-7400-718-7

právo, zákonodárství ; role soudu ; práce : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma

Rozpočet a financování : velká novela vyhlášky o rozpočtové skladbě ; obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí : redakční uzávěrka 7. 1. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 352 stran : tabulky, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1294) ISBN 978-80-7488-327-9

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika : zákonodárství a právo ; financování vládou : zákonodárství a právo ; rozpočty : zákonodárství a právo ; financování organizované

Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku / Marie Zámečníková. — Vydání první. — Praha: Leges, 2018. — 184 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-315-5

zákonodárství jako téma ; právo, zákonodárství ; právní vědy

Zaměstnávání cizinců v České republice / Jakub Tomšej a kolektiv. — Vydání první. — Praha: Wolters Kluwer, 2018. — xiii, 217 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7598-233-9

zákonodárství jako téma ; zaměstnání : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; emigranti a imigranti ; právo, zákonodárství

Cestovní náhrady : předpisy, sazby, průměrné ceny PHM ; Další náležitosti : soudci, státní zástupci a představitelé státní moci ; Odměňování v podnikatelské sféře : zákoník práce, minimální mzda : redakční uzávěrka 7. 1. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 112 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1293) ISBN 978-80-7488-326-2

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; práce : zákonodárství a právo

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách :nlařízení vlády a vyhlášky : novela zákona o veřejném zdravotním pojištění : redakční uzávěrka 1. 1. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 352 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1290) ISBN 978-80-7488-323-1

zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojištění zdravotní všeobecné : zákonodárství a právo ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství

Cenové předpisy : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami : nový cenový výměr č. 01/2019 : redakční uzávěrka 10. 12. 2018. — Ostrava : Sagit, [2018 nebo 2019]. — 63 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1287) ISBN 978-80-7488-320-0

obchod : zákonodárství a právo ; ekonomika : zákonodárství a právo ; marketing : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Správní řád ; Přestupky : zákon o některých přestupcích, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ; Soudní řád správní : redakční uzávěrka 1. 1. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 128 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1291) ISBN 978-80-7488-324-8

právní vědy ; zákonodárství jako téma ; místní státní správa ; státní správa ; právní odpovědnost ; role soudu ; soudní vědy : zákonodárství a právo ; státní správa ; právo, zákonodárství

Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, ochrana svědka, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob ; novela TZ a TŘ od 1. 2. 2019. — Ostrava : Sagit, [2019]. — 479 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1289) ISBN 978-80-7488-322-4

trestní zákon ; kriminologie : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; role soudu ; právo, zákonodárství

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Řízení sociálních procesů v České republice / Kateřina Šámalová, Igor Tomeš (editoři) a kolektiv auutorů. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. — 147 stran ; ISBN 978-80-246-4180-5

sociální práce ; veřejná politika ; státní správa ; sociální lékařství

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie / M. Hirt, F. Vorel, P. Hejna a kolektiv. — 1.vydání. — Praha : Grada, 2018. — 168 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-247-1979-5

soudní lékařství ; soudní lékařství ; terminologie jako téma

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Správní řád ; Přestupky : zákon o některých přestupcích, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ; Soudní řád správní : redakční uzávěrka 1. 1. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 128 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1291) ISBN 978-80-7488-324-8

právní vědy ; zákonodárství jako téma ; místní státní správa ; státní správa ; právní odpovědnost ; role soudu ; soudní vědy : zákonodárství a právo ; státní správa ; právo, zákonodárství

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : změny platových pomérů zaměstnanců ve veřejných službách a správě : změny katalogu prací v oblastí justice : zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka 10. 12. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1288) ISBN 978-80-7488-321-7

mzdy a přídavky : klasifikace : zákonodárství a právo ; státní správa ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

nahoru

TECHNIKA

Bezpečnost strojních zařízení – fyzická výkonnost člověka. Safety of machinery – human physical performance. zpracovatel: Zdeněk Chlubna, Josef Vašák. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. — 23 stran : ilustrace ;

technika ; výkonnost ; hygiena práce ; systémy člověk-stroj ; hodnocení rizik : normy ; bezpečnost : normy

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje / Sylva Bártlová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2018. — 170 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-271-2201-1

zdravotní gramotnost ; zdravotní výchova ; zdravotní výchova