Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Březen 2019

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Bankovní unie : morální hazard evropských rozměrů? : sborník textů / Vladimír Tomšík, Aleš Michl, Stanislava Janáčková, Charles Dallara, Petr Nečas, Mojmír Hampl, Ivo Strejček, Pavel Kohout, Pavel Páral, Petr Mach, Jan Bureš, Vladimír Pikora, Yuval Levin, Jaroslav Daňhel, Lukáš Kovanda, Tomáš Munzi, Lenka Zlámalová ; Marek Loužek (ed.) ; předmluva Václava Klause. — Vydání první. — Praha : CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2013. — 125 stran : ilustrace ; — (Ekonomika, právo, politika,; č. 100/2013) ISBN 978-80-87460-15-3

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika ; Evropská unie

Korupce : ekonomie vs. mýty / Pavel Ryska, Jan Průša. — Vydání první. — Praha : Institut Václava Klause, 2013. — 102 stran ; — (Publikace ;; č. 6/2013) ISBN 978-80-87806-03-6

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS za zok 2014 / text: Stanislava Beyerová. — Praha : IMPULS, nadační fond, 2015. — 86 stran : ilustrace ;

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; nadace ; finanční podpora

Odměňování státních zaměstnanců : katalog správních činností, platové poměry státních zaměstnanců, služební hodnocení, osobní příplatek, vybraná ustanovení zákoníku práce, vybraná ustanovení zákona o státní službě : velké změny služebního hodnocení, osobního příplatku od 1. 3. 2019 : redakční uzávěrka 18. 2. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 144 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1304) ISBN 978-80-7488-337-8

státní zaměstnanci : zákonodárství a právo ; zaměstnání : ekonomika : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; státní správa ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Informační technologie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví / editorky Jana Zvárová, Petra Přečková. — Praha : EuroMISE, [2008]. — 64 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-903431-3-9

informační technologie ; lékařská informatika ; lékařská informatika ; šíření informací

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Management ve zdravotnictví I. : učební text pro vysokoškolskou výuku / Jaroslav Žďára. — Vydání 1. — V Brně : Univerzita obrany, 2018. — 103 stran : barevné ilustrace ; — (Učební texty ;; svazek 380) ISBN 978-80-7231-369-3

management, organizace a řízení zdravotnictví ; zajištění kvality zdravotní péče ; řízení zdravotnictví

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Koncept občanské společnosti : nepřítel svobodného občana? : sborník textů / Ladislav Jakl, Miroslav Novák, Michal Semín, Vladimír Železný, Václav Klaus, Hynek Fajmon, Jefim Fištejn, Miroslav Ševčík, Miroslav Bednář, Marek Loužek, Petr Mach, Jíří Payne, Miroslav Macek, Jan Holzer, Alexandr Tomský, Jan Sokol, Luboš Smrčka, Jiří Hanzlíček, Petr Žantovský ; Marek Loužek (ed.) ; předmluva Václava Klause. — Vydání první. — Praha : CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2012. — 135 stran ; — (Ekonomika, právo, politika,; č. 95/2012) ISBN 978-80-87460-08-5

politika ; politologie, politika, zdravotní politika

Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020 = State policy with respect to non-governmental organizations for the years 2015 – 2020 / Úřad vlády České republiky, Office of the Government of the Czech Republic. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2016. — 99, 113 stran : tabulky, ilustrace ; ISBN 978-80-7440-148-0

organizace nevýdělečné ; politologie, politika, zdravotní politika ; politika

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení = Creme prevention – security management in planning, implementing and using schools and educational institutions / zpracovatel Petr Rostek, Michal Dalibor. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. — 43 stran : ilustrace, tabulky ;

trestní zákon ; právo, zákonodárství ; zločin : prevence a kontrola ; školy : normy

Katastr nemovitostí ; zeměměřictví ; pozemkové úpravy a úřady : redakční uzávěrka 11. 2. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 288 stran : ilustrace, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1301) ISBN 978-80-7488-334-7

stavební zákony ; zákonodárství jako téma ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; státní správa ; databáze faktografické : zásobování a distribuce ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo ; geografická kartografie ; právo, zákonodárství

Krizové zákony : krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy, obnova území ; Hasičský záchranný sbor ; Požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 28. 1. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 304 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1300) ISBN 978-80-7488-333-0

požáry ; zákonodárství jako téma ; záchranná práce ; hasiči ; civilní obrana ; krizové intervence ; státní správa ; právo, zákonodárství

Drgonec, Ján: Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti Ján Drgonec. — Prvé vydanie. — Bratislava : Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2019. — xix, 386 stran ; — (Právna prax) ISBN 978-80-89603-69-5

právo, zákonodárství ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; zákonodárství lékařské

Správní právo : obecná část / Martin Kopecký. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2019. — xxxii, 536 stran ; — (Právnické učebnice) ISBN 978-80-7400-727-9

právo, zákonodárství ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; správní pracovníci : zákonodárství a právo ; státní správa

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Krizové zákony : krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy, obnova území ; Hasičský záchranný sbor ; Požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 28. 1. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 304 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1300) ISBN 978-80-7488-333-0

požáry ; zákonodárství jako téma ; záchranná práce ; hasiči ; civilní obrana ; krizové intervence ; státní správa ; právo, zákonodárství

Bezpečné Česko v bezpečné Evropě / editor Libor Stejskal. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. — 152 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87041-17-8

Evropská unie ; terorismus ; státní správa ; státní správa

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Léčebny pro dlouhodobě nemocné 2017 : zpráva ze systematických návštěv veřejného ochránce práv / úvodní slovo Anna Šabatová. — Brno : Veřejný ochránce práv, 2018. — 77 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87949-60-3

nemocnice pro chronická onemocnění : etika : zákonodárství a právo ; veřejné zdravotnictví