Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Březen 2019

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Rakovina s nadějí : příběh muže, který věří v život a vyhrává / Alexandra Stušková, Miroslav Mikulášek. — Svitavy : Trinitas, 2018. — 158 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-86885-42-1

pacienti : psychologie ; nádory : terapie ; onkologie ; komplementární terapie ; holistické zdraví ; alternativní lékařství

nahoru

ANATOMIE

Základy anatomie. Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ; ilustrace Ivan Helekal, Jan Kacvinský. — Druhé vydání. — Praha : Galén, [2019]. — 126 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-401-9

anatomie ; anatomie

Stručná anatomie lidského těla : obrazová příloha : učební opora pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice / Karel Havlíček, Pavel Póczoš, Zuzana Červenková, Vít Blanař ; autor obrazového materiálu Josef Dvořáček. — Vydání 1. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. — 241 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7560-192-6

anatomie ; anatomie

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči : respirační systém / Olga Suková, Zdeňka Knechtová. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 87 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-9094-1

anesteziologie a intenzivní lékařství ; dýchací systém ; ošetřovatelství ; ošetřovatelství – vzorové postupy ; ošetřovatelská péče o pacienty v kritickém stavu

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY

Takzvané zlo : přírodní zákonitosti agrese / Konrad Lorenz ; z německého originálu Das sogenannte Böse přeložila Alena Veselovská. — Vydání třetí, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 288 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1477-9

sociobiologie ; etologie ; chování ; agrese ; chování zvířat ; chování a mechanismy chování ; násilí ; behaviorální vědy ; přírodní vědy ; humanitní vědy a umění

nahoru

BIOCHEMIE

Reaktivní kyslíkové radikály, přírodní antioxidanty a jejich zdravotní účinky / Pavel Stratil, Vlasimil Kubáň. — 1. vydání. — Český Těšín : 2 THETA, 2018. — 278 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-86380-91-9

antioxidancia ; volné radikály ; biochemie ; oxidační stres ; reaktivní formy kyslíku ; peroxidace lipidů

nahoru

BIOLOGIE

Darwin : člověk, jeho veliká cesta a evoluční teorie / John Van Wyhe ; z anglického originálu Darwin … přeložila Linda Rybecká. — Vydání první. — Praha : Knižní klub, 2018. — 160 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; — (Universum) ISBN 978-80-242-6252-9

biologie ; biologická evoluce ; dějiny 19. století ; náboženství a věda ; znalosti ; humanitní vědy a umění ; filosofie : dějiny

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Pozor doktor! : dějiny medicíny v sedmi dnech / Petr Svobodný, Nikola Logosová, Robin Král, Zuzana Lednická. — Vydání první. — Praha : Běžíliška, 2018. — 89 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-907052-3-4

dějiny lékařství ; dějiny lékařství

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Farmakoekonomika / Dana Strachotová. — Vydání první. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019. — 174 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7592-032-4

ekonomika farmaceutická ; farmacie a farmakologie

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví / Vítězslav Jiřík. — Vydání: třetí. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7599-007-5

chemie : metody ; vystavení vlivu životního prostředí : analýza : normy : prevence a kontrola ; podpora zdraví : metody : normy : trendy ; fyzika : metody ; klinické laboratorní techniky : klasifikace : normy ; laboratoře ; pracovní expozice : analýza : normy : prevence a kontrola ; chemie, klinická chemie ; fyzika, biofyzika ; pracovní lékařství

nahoru

FYZIOLOGIE

Modelování nemocí & patofysiologických stavů : sborník symposia – 30. 10.-1. 11. 1985 – Praha / vědečtí pořadatelé V. Janoušek, M. Špála ; ilustrace Miroslav Barták. — Praha : Univerzita Karlova, 1985. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ;

patologie ; fyziologie ; modely nemocí na zvířatech

Vybrané kapitoly z fyziologie, patofyziologie a klinické medicíny : pro studijní program Nutriční terapeut / Pavel Kohout (editor). — 1. vydání. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7394-727-9

fyziologie ; klinické lékařství ; patologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapie

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Proč potřebuji dietu?, aneb, Jak zvládnout fenylketonurii / Dagmar Procházková. — III. přepracované vydání. — Brno : [Jméno nakladatele není známé], 2013. — 27 stran : ilustrace ISBN 978-80-260-5394-1

fenylketonurie : dietoterapie ; dietoterapie ; pediatrie ; dítě ; kojenec ; předškolní dítě ; fenylketonurie v těhotenství ; mladiství ; genetika, lékařská genetika ; gastroenterologie ; dospělí

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Proč potřebuji dietu?, aneb, Jak zvládnout fenylketonurii / Dagmar Procházková. — III. přepracované vydání. — Brno : [Jméno nakladatele není známé], 2013. — 27 stran : ilustrace ISBN 978-80-260-5394-1

fenylketonurie : dietoterapie ; dietoterapie ; pediatrie ; dítě ; kojenec ; předškolní dítě ; fenylketonurie v těhotenství ; mladiství ; genetika, lékařská genetika ; gastroenterologie ; dospělí

Co dědíme po rodičích / V. M. Polynin ; z ruského originálu … přeložila Miroslava Kohoutová ; doslov a doplňky pro české vydání napsal Vítězslav Orel. — I. vydání. — Praha : Orbis, 1974. — 375 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; — (Pyramida)

genetika, lékařská genetika ; genetika člověka

nahoru

GERIATRIE

Memory and aging : proceedings of the Symposium „Memory and Aging“ held in Lausanne, Switzerland, 3-4 June 1988 / editors Christian Derouesné, David Guez, Jean Pierre Poirier. — Amsterdam : Elsevier Science Publishers, [1989]. — viii, 255 stran : ilustrace, tabulky ; — (Archives of gerontology and geriatrics. Supplement ;; 1 (1989))

staří ; paměť : fyziologie ; poruchy paměti : farmakoterapie ; geriatrie

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Na dlouhou trať / Robin Král, Tereza Ščerbová. — Vydání první. — Praha : Havlůj František – běžíliška, 2016. — 24 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; — (Mikroliška ;; svazek 7.) ISBN 978-80-906112-7-6

úrazy a nehody ; humanitní vědy a umění

Dost dobře nenormální : můj báječný život s autismem a ADHD / Denise Linkeová ; přeložila Marie Voslářová. — Vydání první. — V Praze : Paseka : 2019. — 159 stran ; ISBN 978-80-7432-950-0

Aspergerův syndrom ; autistická porucha ; hyperkinetická porucha ; humanitní vědy a umění

Franta spadl blízko školy / Robin Král, Tereza Vostradovská. — Vydání první. — Praha : František Havlůj – Běžíliška, 2015. — 25 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; — (Mikroliška ;; svazek 6.) ISBN 978-80-906112-3-8

úrazy pádem ; humanitní vědy a umění ; hospitalizace ; dítě

Takzvané zlo : přírodní zákonitosti agrese / Konrad Lorenz ; z německého originálu Das sogenannte Böse přeložila Alena Veselovská. — Vydání třetí, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 288 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1477-9

sociobiologie ; etologie ; chování ; agrese ; chování zvířat ; chování a mechanismy chování ; násilí ; behaviorální vědy ; přírodní vědy ; humanitní vědy a umění

Darwin : člověk, jeho veliká cesta a evoluční teorie / John Van Wyhe ; z anglického originálu Darwin … přeložila Linda Rybecká. — Vydání první. — Praha : Knižní klub, 2018. — 160 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; — (Universum) ISBN 978-80-242-6252-9

biologie ; biologická evoluce ; dějiny 19. století ; náboženství a věda ; znalosti ; humanitní vědy a umění ; filosofie : dějiny

nahoru

HYGIENA

Hlavní pravidla hygienického režimu v CF centrech i mimo ně : přečti si a domaluj obrázky / text vypracoval: Pavel Dřevínek. — Praha : Novartis s. r. o., [2017]. — 10 nečíslovaných stran : ilustrace ;

pneumologie a ftizeologie ; hygiena ; cystická fibróza ; hygiena ; infekce získané v nemocnicích : prevence a kontrola ; infekční nemoci – kontrola ; hygiena prostředí

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví / Vítězslav Jiřík. — Vydání: třetí. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7599-007-5

chemie : metody ; vystavení vlivu životního prostředí : analýza : normy : prevence a kontrola ; podpora zdraví : metody : normy : trendy ; fyzika : metody ; klinické laboratorní techniky : klasifikace : normy ; laboratoře ; pracovní expozice : analýza : normy : prevence a kontrola ; chemie, klinická chemie ; fyzika, biofyzika ; pracovní lékařství

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Spalničky : nejsou exotickým onemocněním a nepostihují jen děti / zpracoval: Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie ve spolupráci s oddělením biostatistiky. — [Praha] : [Státní zdravotní ústav], [2017]. — 1 leták : ilustrace

infekční lékařství ; spalničky : epidemiologie : prevence a kontrola

Spalničky : jsou vysoce nakažlivé a závažné onemocnění. — [Praha] : [Státní zdravotní ústav], [2018]. — 1 leták : ilustrace

infekční lékařství ; spalničky ; vakcinace

Spalničky jsou závažné onemocnění. — [Praha] : [Státní zdravotní ústav], [2018]. — 1 leták : ilustrace

infekční lékařství ; spalničky : komplikace

Global health security. — Atlanta : Centers for Disease Control and Prevention, 2017. — 229 stran : ilustrace, tabulky ; — (Emerging infectious diseases,; 23, Supplement to December 2017)

infekční lékařství ; infekční nemoci

nahoru

KARDIOLOGIE

The Ciba collection of medical illustrations : a compilation of paintings on the normal and pathologic, anatomy and physiology, embryology, and diseases of the heart / prepared by Frank H. Netter ; edited by Frederick F. Yonkman. — New York : CIBA-GEIGY Corporation, Ciba Pharmaceutical Company, 1978. — 295 stran : ilustrace ; ISBN 0-914168-07-X

srdce : anatomie a histologie : fyziologie : patofyziologie ; kardiologie

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma : návod na tvorbu koncepčních dokumentů v oblasti informačního vzdělávání / Michaela Dombrovská. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 149 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-3969-7

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; informační gramotnost ; informační věda ; veřejná politika ; právní vědy

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Positive doctors in America / editor Mike Magee. — New York : Spencer Books, Ltd, [1996]. — vii, 152 stran : ilustrace ;

lékaři ; lékařství

nahoru

NEFROLOGIE

Proceedings of the third Genoa meeting on hypertension, diabetes, and renal diseases / Giacomo Deferrari and Roberto Pontremoli, guest editors. — Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins, 2005. — 91 stran : ilustrace ; — (Journal of the American Society of Nephrology,; Vol. 16, no.3, supplement 1, March 2005)

nefrologie ; nefrologie ; hypertenze ; diabetické nefropatie

Current controversies in managing end-stage renal disease patients / David A. McCarron, guest editor. — Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins, 2005. — 127 stran ilustrace, tabulky ; — (Journal of the American Society of Nephrology,; Vol. 16, supplement 2, November 2005)

nefrologie ; nefrologie ; chronické selhání ledvin

Proceedings of the Contrast-Induced Nephropathy concensus panel / guest editors: Richard Solomon, Gilbert Deray. — New York: Nature Publishing Group, 2006. — 53 stran : ilustrace, tabulky ; — (Kidney international. Supplement,; Volume 69, Supplement 100, April 2006)

nefrologie ; nemoci ledvin ; kontrastní látky

Canadian Society of Nephrology clinical practices guidelines for the management of anemia associated with chronic kidney disease. — New York: Nature Publishing Group, 2008. — 24 stran : tabulky ; — (Kidney international. Supplement,; Volume 74, Supplement 110, August 2008)

nefrologie ; anemie ; chronická renální insuficience

Chronic renal allograft dysfuncfion (CAD) : new frontiers / guest editor Mohamed H. Sayegh. — New York: Nature Publishing Group, 2010. — 75 stran : tabulky ; — (Kidney international. Supplement,; Volume 78, Supplement 119, December 2010)

nefrologie ; transplantační tolerance ; chronická renální insuficience

nahoru

NEUROLOGIE

Život s Huntingtonovou chorobou : fyzioterapie a ergoterapie : terapeutické sešity / věcný překlad z němčiny: Jiří Trejbal. — Praha : Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, [2008]. — 80 stran : ilustrace

neurologie ; Huntingtonova nemoc ; fyzioterapie (techniky) ; ergoterapie ; rehabilitační a fyzikální medicína

Evropské doporučené postupy pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci : vytvořené ve spolupráci s dvaceti evropskými profesními organizacemi : informace pro lékaře / Samyra Keus, Marten Munneke, Mariella Graziano, Jaana Paltamaa, Elisa Pelosin, Josefa Domingos, Susanne Brühlmann, Bhanu Ramaswamy, Jan Prins, Chris Struiksma, Lynn Rochester, Alice Nieuwboer, Bastiaan Bloem jménem skupiny pro vytvoření doporučených postupů ; překlad: Ota Gál, Martina Hoskovcová, Sylva Ficová. — 1. vydání. — [Nijmegen] : Královská holandská společnost pro fyzioterapii (KNGF) : 2014. — 12 stran : formuláře, tabulky

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; Parkinsonova nemoc : rehabilitace : terapie ; fyzioterapie (techniky)

Evropské doporučené postupy pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci : vytvořené ve spolupráci s dvaceti evropskými profesními organizacemi : informace pro osoby s Parkinsonovou nemocí / Samyra Keus, Marten Munneke, Mariella Graziano, Jaana Paltamaa, Elisa Pelosin, Josefa Domingos, Susanne Brühlmann, Bhanu Ramaswamy, Jan Prins, Chris Struiksma, Lynn Rochester, Alice Nieuwboer, Bastiaan Bloem jménem skupiny pro vytvoření doporučených postupů ; překlad: Ota Gál, Martina Hoskovcová, Sylva Ficová. — 1. vydání. — [Nijmegen] : Královská holandská společnost pro fyzioterapii (KNGF) : 2014. — 13 stran : formuláře, tabulky

rehabilitační a fyzikální medicína ; Parkinsonova nemoc : rehabilitace : terapie ; neurologie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou : recepty na každý den : snídaně, obědy a večeře, svačiny dopolední i odpolední, druhé večeře, sladké i slané moučníky, svačiny, omáčky, příkrmy pro kojence / autorka: Gabriela Sabolová ; překlad: Judita a Karel Šimoníčkovi ; recenze a úpravy: Veronika Skalická, Božena Tomášková ; praktickou část sestavily: Kamila Šmídová, Helena Chladová. — Vydání první. — Praha : Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s., 2010. — 34 stran

cystická fibróza : dietoterapie ; strava, jídlo, výživa ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pneumologie a ftizeologie

Vybrané kapitoly z fyziologie, patofyziologie a klinické medicíny : pro studijní program Nutriční terapeut / Pavel Kohout (editor). — 1. vydání. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7394-727-9

fyziologie ; klinické lékařství ; patologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapie

Kuchařka při onemocnění žaludku / Vladimíra Havlová, Petr Wohl. — Vydání třetí. — V Praze : Vyšehrad, 2019. — 104 stran : barevné ilustrace ; — (Vaříme s dietní sestrou) ISBN 978-80-7601-094-9

nemoci žaludku : dietoterapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nemoci duodena : dietoterapie

nahoru

OFTALMOLOGIE

Porozumění glaukomu : průvodce onemocněním k záchraně Vašeho zraku / vytvořeno ve spolupráci s Evou Růžičkovou. — [Praha] : [Maxdorf], [2015]. — 22 stran : ilustrace

oftalmologie ; glaukom

Glaukom, neboli, Zelený zákal. — [Praha] : [Novartis s.r.o.], [2016]. — 15 nečíslovných stran : ilustrace

oftalmologie ; glaukom

nahoru

ONKOLOGIE

Nádory plic a průdušek : jak léčit nádory plic a průdušek? / autor: Jana Skřičková ; editor a autor obrazové přílohy: Vítězslav Kolek. — 3., upravené vydání. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2017. — 30 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7471-201-2

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; nádory průdušek

Rakovina s nadějí : příběh muže, který věří v život a vyhrává / Alexandra Stušková, Miroslav Mikulášek. — Svitavy : Trinitas, 2018. — 158 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-86885-42-1

pacienti : psychologie ; nádory : terapie ; onkologie ; komplementární terapie ; holistické zdraví ; alternativní lékařství

nahoru

ORTOPEDIE

Hallux : valgus, limitus, rigidus : řešení bez operace / Carsten Stark ; přeložil Jan Hlavička. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2019. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-640-2

hallux valgus : rehabilitace : terapie ; terapie cvičením ; palec nohy : patologie ; hallux limitus : rehabilitace : terapie ; hallux rigidus : rehabilitace : terapie ; ortopedie

Atlante della osteoporosi / Claus Christiansen, Carlo Gennari. — Milano : Promopharma, 1990. — 30 stran : ilustrace ;

ortopedie ; osteoporóza

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Management chronických ran / Edita Hlinková, Jana Nemcová, Edward Huľo a kolektiv. — 1.vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 223 stran, viii stran obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-0620-2

ošetřovatelství ; ošetřovatelská péče ; rány a poranění : ošetřování ; chronická nemoc : ošetřování ; management bolesti

Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči : respirační systém / Olga Suková, Zdeňka Knechtová. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 87 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-9094-1

anesteziologie a intenzivní lékařství ; dýchací systém ; ošetřovatelství ; ošetřovatelství – vzorové postupy ; ošetřovatelská péče o pacienty v kritickém stavu

nahoru

PATOLOGIE

Vybrané kapitoly z fyziologie, patofyziologie a klinické medicíny : pro studijní program Nutriční terapeut / Pavel Kohout (editor). — 1. vydání. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7394-727-9

fyziologie ; klinické lékařství ; patologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapie

Modelování nemocí & patofysiologických stavů : sborník symposia – 30. 10.-1. 11. 1985 – Praha / vědečtí pořadatelé V. Janoušek, M. Špála ; ilustrace Miroslav Barták. — Praha : Univerzita Karlova, 1985. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ;

patologie ; fyziologie ; modely nemocí na zvířatech

nahoru

PEDAGOGIKA

Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly : pozorné a spokojené dítě / Petra Poláková. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2019. — 175 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0760-5

vývoj dítěte ; pohybová aktivita ; emoční inteligence ; čití, cítění ; pedagogika

Dítě v pohybu od hlavy až k patě : pohybové hry a práce s tělem pro předškoláky a školáky / Renate Lauper ; z německého originálu Von Kopf bis Fuß in Bewegung přeložila Mária Schwingerová. — 2. vydání. — Olomouc : Poznání, 2018. — 132 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87419-80-9

dítě ; tělesná výchova ; techniky cvičení a pohybu ; pedagogika ; tělovýchovné lékařství ; terapie cvičením

nahoru

PEDIATRIE

Knížka o cystické fibróze pro děti / Autoři textové části: Pavla Hodková, Tereza Kubišová, Helena Uhlířová ; odborná spolupráce: Veronika Skalická ; autor obrázků Michaela Novotná. — Vydání první. — Praha : Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s., 2012. — 20 stran : ilustrace

cystická fibróza ; dítě ; pneumologie a ftizeologie ; pediatrie

Proč potřebuji dietu?, aneb, Jak zvládnout fenylketonurii / Dagmar Procházková. — III. přepracované vydání. — Brno : [Jméno nakladatele není známé], 2013. — 27 stran : ilustrace ISBN 978-80-260-5394-1

fenylketonurie : dietoterapie ; dietoterapie ; pediatrie ; dítě ; kojenec ; předškolní dítě ; fenylketonurie v těhotenství ; mladiství ; genetika, lékařská genetika ; gastroenterologie ; dospělí

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Emička se účastní výzkumu cystické fibrózy. — [Praha] : [Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s.], [2013]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

cystická fibróza ; výzkum ; pacienti ; pneumologie a ftizeologie

Hlavní pravidla hygienického režimu v CF centrech i mimo ně : přečti si a domaluj obrázky / text vypracoval: Pavel Dřevínek. — Praha : Novartis s. r. o., [2017]. — 10 nečíslovaných stran : ilustrace ;

pneumologie a ftizeologie ; hygiena ; cystická fibróza ; hygiena ; infekce získané v nemocnicích : prevence a kontrola ; infekční nemoci – kontrola ; hygiena prostředí

Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou : recepty na každý den : snídaně, obědy a večeře, svačiny dopolední i odpolední, druhé večeře, sladké i slané moučníky, svačiny, omáčky, příkrmy pro kojence / autorka: Gabriela Sabolová ; překlad: Judita a Karel Šimoníčkovi ; recenze a úpravy: Veronika Skalická, Božena Tomášková ; praktickou část sestavily: Kamila Šmídová, Helena Chladová. — Vydání první. — Praha : Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s., 2010. — 34 stran

cystická fibróza : dietoterapie ; strava, jídlo, výživa ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pneumologie a ftizeologie

CF : milí prarodiče. — Praha : Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s., [2017]. — 4 nečíslované strany : ilustrace

pneumologie a ftizeologie ; cystická fibróza ; dítě

Pneumokoniózy – onemocnění z minerálních prachů : otázky a odpovědi / autor: Daniela Pelclová ; editor Vladimír Kolek. — 2., upravené vydání. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2018. — 31 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87327-68-5

pneumologie a ftizeologie ; pneumokonióza ; azbestóza ; silikóza

Význam plicní rehabilitace u chronických respiračních onemocnění / autor Kateřina Neumannová ; editor Vítězslav Kolek. — 1. vydání. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2016. — 14 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7471-157-2

pneumologie a ftizeologie ; nemoci dýchacího systému : rehabilitace ; chronická nemoc ; rehabilitace : metody

Co je pneumonie a jak ji překonat : informace pro pacienty postižené zápalem plic / autor Vítězslav Kolek ; editor Petr Jakubec. — 2., přepracované vydání. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2018. — 18 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7471-250-0

pneumologie a ftizeologie ; pneumonie

Nádory plic a průdušek : jak léčit nádory plic a průdušek? / autor: Jana Skřičková ; editor a autor obrazové přílohy: Vítězslav Kolek. — 3., upravené vydání. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2017. — 30 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7471-201-2

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; nádory průdušek

Cestování s cystickou fibrózou : doporučení pro pacienty a zdravotníky z CF týmů. — Praha : Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s., [2011]. — 22 nečíslovaných stran : tabulky

cystická fibróza ; cestování ; pneumologie a ftizeologie

Klinické studie u cystické fibrózy : informace pro pacienty : jaký může být přínos pacientů při vývoji nových léků? / překlad: Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s. (Jan Mihule a kol.). — [Praha] : [Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s.], [2011]. — 21 stran : ilustrace

cystická fibróza ; klinická studie jako téma ; objevování léků ; pneumologie a ftizeologie

Knížka o cystické fibróze pro děti / Autoři textové části: Pavla Hodková, Tereza Kubišová, Helena Uhlířová ; odborná spolupráce: Veronika Skalická ; autor obrázků Michaela Novotná. — Vydání první. — Praha : Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s., 2012. — 20 stran : ilustrace

cystická fibróza ; dítě ; pneumologie a ftizeologie ; pediatrie

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví / Vítězslav Jiřík. — Vydání: třetí. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7599-007-5

chemie : metody ; vystavení vlivu životního prostředí : analýza : normy : prevence a kontrola ; podpora zdraví : metody : normy : trendy ; fyzika : metody ; klinické laboratorní techniky : klasifikace : normy ; laboratoře ; pracovní expozice : analýza : normy : prevence a kontrola ; chemie, klinická chemie ; fyzika, biofyzika ; pracovní lékařství

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY

Takzvané zlo : přírodní zákonitosti agrese / Konrad Lorenz ; z německého originálu Das sogenannte Böse přeložila Alena Veselovská. — Vydání třetí, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 288 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1477-9

sociobiologie ; etologie ; chování ; agrese ; chování zvířat ; chování a mechanismy chování ; násilí ; behaviorální vědy ; přírodní vědy ; humanitní vědy a umění

nahoru

PSYCHIATRIE

Otázky soudobé psychoanalýzy : tradice a současnost / Vladimír Vavrda. — Vydání druhé, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 263 stran ; — (Spektrum ;; 117) ISBN 978-80-262-1467-0

psychoanalytická teorie ; psychoanalýza ; psychoanalytická interpretace ; psychoanalytická terapie ; psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie

Proč ubližuju sám sobě? / [autoři Zora Dušková, Eva Vaníčková, Jana Votavová]. — Vydání 1. — [Praha] : [Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta], [2011]. — 15 stran : ilustrace

psychiatrie ; sebepoškozování ; klinická psychologie

Sebepoškozování není rozmar! : průvodce pro děti, rodiče a učitele / autor textu: Zora Dušková. — Praha : Dětské krizové centrum, 2017. — 40 stran : ilustrace

psychiatrie ; klinická psychologie ; sebepoškozování

Záměrné sebepoškozování / Lucie Bělohlávková. — Praha : [Psychoterapeutické centrum], [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; sebepoškozování

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Záměrné sebepoškozování / Lucie Bělohlávková. — Praha : [Psychoterapeutické centrum], [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; sebepoškozování

Otázky soudobé psychoanalýzy : tradice a současnost / Vladimír Vavrda. — Vydání druhé, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 263 stran ; — (Spektrum ;; 117) ISBN 978-80-262-1467-0

psychoanalytická teorie ; psychoanalýza ; psychoanalytická interpretace ; psychoanalytická terapie ; psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Jak mi dneska je? : 44 možných i nemožných způsobů, jak začít psychoterapeutické sezení / Thomas Prünte ; přeložil Petr Babka. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 199 stran : ilustrace ; — (Spektrum ;; 119) ISBN 978-80-262-1436-6

psychoterapie ; psychoterapie ; interview psychologický

Pomoc traumatizovanému dítěti : pracovní sešit pro terapeuty : materiály pro terapeuty, kteří při práci s traumatem používají kognitivně behaviorální přístup / George Sachs ; překlad Veronika Glogarová ; ilustrace David Sebíň. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2019. — 134 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-88290-18-6

psychické trauma ; posttraumatická stresová porucha ; psychoterapie ; dětská psychologie ; kognitivně behaviorální terapie

Mindfulness u dětí a dospívajících : 154 technik a aktivit / Debra Burdick ; z anglického originálu přeložily Marie Ocisková, Aneta Sandoval a Daniela Zmeškalová. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 291 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0852-7

dítě ; mladiství ; všímavost ; relaxační terapie ; psychický stres : prevence a kontrola : rehabilitace : terapie ; pozornost ; self-management ; psychoterapie

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Clinical and translational theranostics / guest editors: Ken Herrmann, Steven M. Larson, and Wolfgang A. Weber. — Reston : Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, [2017]. — 7A, 111S stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of nuclear medicine,; Volume 58, supplement 2 (September 2017))

teranostická nanomedicína ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody

Special issue on Therapy assessment with PET in cancer patients. — Heidelberg : Springer-Verlag, [2017]. — 117 stran : ilustrace, tabulky ; — (European journal of nuclear medicine & molecular imaging,; Volume 44, Supplemnt 1, August 2017)

nádory : terapie ; PET/CT ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Život s Huntingtonovou chorobou : fyzioterapie a ergoterapie : terapeutické sešity / věcný překlad z němčiny: Jiří Trejbal. — Praha : Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, [2008]. — 80 stran : ilustrace

neurologie ; Huntingtonova nemoc ; fyzioterapie (techniky) ; ergoterapie ; rehabilitační a fyzikální medicína

Evropské doporučené postupy pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci : vytvořené ve spolupráci s dvaceti evropskými profesními organizacemi : informace pro lékaře / Samyra Keus, Marten Munneke, Mariella Graziano, Jaana Paltamaa, Elisa Pelosin, Josefa Domingos, Susanne Brühlmann, Bhanu Ramaswamy, Jan Prins, Chris Struiksma, Lynn Rochester, Alice Nieuwboer, Bastiaan Bloem jménem skupiny pro vytvoření doporučených postupů ; překlad: Ota Gál, Martina Hoskovcová, Sylva Ficová. — 1. vydání. — [Nijmegen] : Královská holandská společnost pro fyzioterapii (KNGF) : 2014. — 12 stran : formuláře, tabulky

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; Parkinsonova nemoc : rehabilitace : terapie ; fyzioterapie (techniky)

Evropské doporučené postupy pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci : vytvořené ve spolupráci s dvaceti evropskými profesními organizacemi / Samyra Keus, Marten Munneke, Mariella Graziano, Jaana Paltamaa, Elisa Pelosin, Josefa Domingos, Susanne Brühlmann, Bhanu Ramaswamy, Jan Prins, Chris Struiksma, Lynn Rochester, Alice Nieuwboer, Bastiaan Bloem jménem skupiny pro vytvoření doporučených postupů ; překlad: Ota Gál, Martina Hoskovcová, Sylva Ficová. — 1. vydání. — [Nijmegen] : Královská holandská společnost pro fyzioterapii (KNGF) : 2014. — 184 stran : ilustrace, tabulky

rehabilitační a fyzikální medicína ; Parkinsonova nemoc : rehabilitace : terapie ; fyzioterapie (techniky) : normy

Evropské doporučené postupy pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci : vytvořené ve spolupráci s dvaceti evropskými profesními organizacemi : informace pro osoby s Parkinsonovou nemocí / Samyra Keus, Marten Munneke, Mariella Graziano, Jaana Paltamaa, Elisa Pelosin, Josefa Domingos, Susanne Brühlmann, Bhanu Ramaswamy, Jan Prins, Chris Struiksma, Lynn Rochester, Alice Nieuwboer, Bastiaan Bloem jménem skupiny pro vytvoření doporučených postupů ; překlad: Ota Gál, Martina Hoskovcová, Sylva Ficová. — 1. vydání. — [Nijmegen] : Královská holandská společnost pro fyzioterapii (KNGF) : 2014. — 13 stran : formuláře, tabulky

rehabilitační a fyzikální medicína ; Parkinsonova nemoc : rehabilitace : terapie ; neurologie

nahoru

REVMATOLOGIE

Annual European Congress of Rheumatology : EULAR 2003 : Abstracts : Lisbon, Portugal 18-21 June. — London: BMJ Publishing Group, 2003. — xiii, 593 stran ; — (Annals of the rheumatic diseases,; Vol. 62, Supplement 1, July 2003)

revmatologie ; revmatologie ; revmatické nemoci

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Změny nálad při tréninku v hypoxii / Jan Pernica, Pavel Harsa, Jiří Suchý. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 135 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4249-9

tělovýchovné lékařství ; psychologie sportu ; hypoxie ; výška nadmořská ; afekt

Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství : pro studenty FTVS / Lenka Cinglová. — 2. vydání. — Praha : Karolinum, 2010. — 198 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-1778-7

tělovýchovné lékařství ; tělovýchovné lékařství

Životní styl české mládeže : pohybová aktivita, standardy a normy motorické výkonosti / Antonín Rychtecký, Pavel Tilinger. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 201 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-3746-4

sporty ; mladiství ; pohybová aktivita ; motorické dovednosti ; tělovýchovné lékařství

Člověk v drsné přírodě : průvodce přežitím s novými poznatky z let 2018-2019 / Jaroslav Pavlíček ; ilustrace Vojtěch Zeman. — 10. vydání. — Praha : 65. pole, 2019. — 133 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88268-19-2

přežití ; příroda ; znalosti ; tělovýchovné lékařství ; zdravotní výchova

Dítě v pohybu od hlavy až k patě : pohybové hry a práce s tělem pro předškoláky a školáky / Renate Lauper ; z německého originálu Von Kopf bis Fuß in Bewegung přeložila Mária Schwingerová. — 2. vydání. — Olomouc : Poznání, 2018. — 132 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87419-80-9

dítě ; tělesná výchova ; techniky cvičení a pohybu ; pedagogika ; tělovýchovné lékařství ; terapie cvičením

nahoru

TRAUMATOLOGIE

Akutní poranění ruky / Andrej Sukop et al. ; ilustrace Jan Kacvinský. — Druhé, doplněné vydání. — Praha : Galén, [2019]. — xix, 196 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-376-0

ruka : anatomie a histologie : fyziologie : inervace ; poranění ruky : klasifikace : ošetřování : terapie ; replantace ; traumatologie

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu / František Ochrana. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 145 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-4200-0

věda a výzkum ; výzkum ; věda : metody

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Člověk v drsné přírodě : průvodce přežitím s novými poznatky z let 2018-2019 / Jaroslav Pavlíček ; ilustrace Vojtěch Zeman. — 10. vydání. — Praha : 65. pole, 2019. — 133 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88268-19-2

přežití ; příroda ; znalosti ; tělovýchovné lékařství ; zdravotní výchova

Každý krok se počítá : správná chůze – nejjednodušší cesta ke zdraví / Markus Roßmann & Bernd Neumann ; překlad: Lenka Kubešová. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2019. — 176 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-264-2436-9

chůze ; terapie cvičením ; zdravotní výchova

Jóga pro seniory / Věra Vojtěchová, Ivana Ballingová. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2018. — 170 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-2083-5

zdravotní výchova ; jóga ; staří

Průvodce od A do Z pro vaši V : průvodce ženy vším, co jste kdy chtěly vědět o své vagině: zdraví, potěšení, hormony a mnohem víc / Alyssa Dwecková a Robin Westenová ; z anglického originálu The complete A to Z for your V … přeložila Tereza Pavcová. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2019. — 192 stran : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-900-4

vagína ; ženské pohlavní orgány ; ženy ; sexualita ; hygiena ; zdravotní výchova

Progresivní svalová relaxace : jak se zbavit stresu pomocí klasických i nových cvičení podle Jacobsona / Adalbert Olschewski ; editoři: Wolfgang Knörzer, Adalbert Olschewski ; překlad: Mária Schwingerová. — Olomouc : Poznání, 2019. — 158 stran ; ISBN 978-80-87419-83-0

relaxační terapie ; relaxace ; relaxace svalu ; zdravotní výchova ; psychický stres : terapie

Až budu velkej kluk / Alex Frith a Felicity Brooks ; ilustrace Kate Sutton. — První české vydání. — Praha : Svojtka & Co., 2016. — 287 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-256-1913-1

mladiství ; puberta ; sexuální výchova ; zdravotní výchova