Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Duben 2019

Nové knihy ve fondu OVI


nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ


Kontrola veřejných financí : finanční kontrola, kontrolní řád, Nejvyšší kontrolní úřad ; Majetek státu : majetek České republiky, vystupování ČR v právních vztazích, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových : redakční uzávěrka k 4. 3. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 160 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1309) ISBN 978-80-7488-340-8

státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; finanční revize : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Hospodaření a nakládání se státním majetkem / Dagmar Tyšerová, Petr Vácha, Miloslav Kilián. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2019. — xxi, 230 stran ; — (Právní praxe) ISBN 978-80-7400-737-8

vlastnictví : ekonomika ; veřejný sektor : ekonomika ; právo, zákonodárství ; státní správaStátní služba : obory státní služby, úřednická zkouška, placené překážky ve státní službě, organizace služebního úřadu, sladění osobního a rodinného života, rovnocennost zkoušek a odborných kvalifikací … a další oblasti : velká novela zákona o státní službě od 1. 3. 2019 : rejstřik : podle stavu k 1. 3. 2019 / rejstřík Antonín Kottnauer. — Ostrava : Sagit, 2019. — 144 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1306) ISBN 978-80-7488-339-2

právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; státní správa ; státní správaZákoník práce : redakční uzávěrka 4.3.2019 / rejstřík Nataša Randlová, Petr Hůrka. — Ostrava : Sagit, 2019. — 143 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1307) ISBN 978-80-7488-340-8

právo, zákonodárství ; zaměstnání : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; práce : zákonodárství a právoSociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 4. 3 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 272 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1308) ISBN 978-80-7488-341-5

právo, zákonodárství ; postižení : zákonodárství a právo ; sociologie ; sociální lékařství ; sociální péče : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právoÚstava ČR ; Listina základních práv a svobod : Parlament, volby, Ústavní soud, ombudsman, ministerstva ; Antidiskriminační zákon, zákon o sbírce zákonů ; změny volebních zákonů – prezident, Parlament ČR : redakční uzávěrka 18. 3. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 288 stran : ilustrace, tabulky, formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1310) ISBN 978-80-7488-343-9

státní správa ; právo, zákonodárství ; občanská práva : zákonodárství a právo ; vláda ; lidská práva : zákonodárství a právo ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; státní správaEvropské právo : základní smlouvy : Smlouva o fungování Evropské unie, Smlouva o Evropské unii, Listina základních práv Evropské unie, další smlouvy a dokumenty ; Přistoupení ČR k Evropské unii ; Volby do Evropského parlamentu : redakční uzávěrka 18. 3. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 368 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1311) ISBN 978-80-7488-344-6

mezinárodní právo ; smlouvy ; Evropská unie ; právo, zákonodárstvíNebojte se zákonů, hájí práva dětí : informační brožura pro rodiče dětí se sluchovým postižením / kolektiv autorů: Jana Fenclová, Markéta Novotná, Adéla Kohoutová, Věra Doušová. — Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2016. — 72 stran ; ISBN 978-80-86792-31-6

ochrana práv dítěte ; sluchově postižení : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárstvíTrestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení : právní aspekty trestního postihu drogové kriminality, lékařský přístup ke zneužívání drog a možnosti resocializace uživatelů drog / Alexander Sotolář, František Púry, Pavel Šámal, Stanislav Kudrle, Kamil Kalina, Andrea Kroftová, Josef Radimecký, Dgmar Doubravová, Ladislav Gawlik, Petr Klíma, Pavlína Müllerová, Otmara Nanque. — [Praha] : Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti ČR, 2002. — 718 stran ; — (Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky ;; svazek 65)

právo, zákonodárství ; trestní zákon ; uživatelé drog : zákonodárství a právo ; zneužívání léčiv ; zločin ; kriminální chováníTrestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení : přehled soudní judikatury, slovníček pojmů, přehled účinků vybraných drog, instituce poskytující péči a služby osobám užívajícím omamné a psychotropní látky, probační a mediační služba, přehled protidrogových koordinátorů . Alexander Sotolář, František Púry, Pavel Šámal, Stanislav Kudrle, Kamil Kalina, Andrea Kroftová, Josef Radimecký, Václav Macek, Pavlína Müllerová. — [Praha] : Justiční akademie České republiky, 2003. — 269 stran ; — (Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky ;; svazek 66)

uživatelé drog : zákonodárství a právo ; trestní zákon ; zločin ; právo, zákonodárstvíKontrola veřejných financí : finanční kontrola, kontrolní řád, Nejvyšší kontrolní úřad ; Majetek státu : majetek České republiky, vystupování ČR v právních vztazích, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových : redakční uzávěrka k 4. 3. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 160 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1309) ISBN 978-80-7488-340-8

státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; finanční revize : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictvíZákon o střetu zájmů / Michal Jantoš, Václav Těžký, Petr Pospíšil. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2019. — xiv, 221 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7598-349-7

právo, zákonodárství ; konflikt zájmů ; zákonodárství jako téma ; právní vědy

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ


Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 4. 3 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 272 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1308) ISBN 978-80-7488-341-5

právo, zákonodárství ; postižení : zákonodárství a právo ; sociologie ; sociální lékařství ; sociální péče : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo

nahoru

SOCIOLOGIE


Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 4. 3 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 272 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1308) ISBN 978-80-7488-341-5

právo, zákonodárství ; postižení : zákonodárství a právo ; sociologie ; sociální lékařství ; sociální péče : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právoPublic relations moderně a účinně / Václav Svoboda. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2009. — 239 stran ; — (Expert) ISBN 978-80-247-2866-7

public relations ; sociologie ; veřejné mínění ; komunikační média

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA


Státní služba : obory státní služby, úřednická zkouška, placené překážky ve státní službě, organizace služebního úřadu, sladění osobního a rodinného života, rovnocennost zkoušek a odborných kvalifikací … a další oblasti : velká novela zákona o státní službě od 1. 3. 2019 : rejstřik : podle stavu k 1. 3. 2019 / rejstřík Antonín Kottnauer. — Ostrava : Sagit, 2019. — 144 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1306) ISBN 978-80-7488-339-2

právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; státní správa ; státní správaKontrola veřejných financí : finanční kontrola, kontrolní řád, Nejvyšší kontrolní úřad ; Majetek státu : majetek České republiky, vystupování ČR v právních vztazích, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových : redakční uzávěrka k 4. 3. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 160 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1309) ISBN 978-80-7488-340-8

státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; finanční revize : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictvíÚstava ČR ; Listina základních práv a svobod : Parlament, volby, Ústavní soud, ombudsman, ministerstva ; Antidiskriminační zákon, zákon o sbírce zákonů ; změny volebních zákonů – prezident, Parlament ČR : redakční uzávěrka 18. 3. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 288 stran : ilustrace, tabulky, formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1310) ISBN 978-80-7488-343-9

státní správa ; právo, zákonodárství ; občanská práva : zákonodárství a právo ; vláda ; lidská práva : zákonodárství a právo ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; státní správa