Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Květen 2019

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Životní prostředí : vodní hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečištění, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : 27 zákonů v aktuálním znění : redakční uzávěrka 8. 4. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 752 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1317) ISBN 978-80-7488-351-4

životní prostředí ; zákonodárství jako téma ; environmentální vědy ; právo, zákonodárství

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Svobodný přístup k informacím ; Informatika : elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru ; eGovernment : ektronické úkony a konverze dokumentů, informační systémy veřejné správy, kybernetická bezpečnost, základní registry, elektronická identifikace, přístupnost : redakcní uzávěrka 1. 5. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 320 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1320) ISBN 978-80-7488-354-5

informatika : zákonodárství a právo ; řízení informací : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; státní správa ; informační systémy : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; občanská práva : zákonodárství a právo ; dokumentace ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; zabezpečení počítačových systémů : zákonodárství a právo ; komunikace ; státní správa ; knihovnictví, informační věda a muzeologie

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Zákon o integrovaném záchranném systému : komentář / Aleš Zpěvák. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. — xix, 143 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7598-199-8

právo, zákonodárství ; urgentní zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; záchranná práce : zákonodárství a právo ; kooperační chování ; zákonodárství jako téma

Právnická osoba jako pachatel trestného činu / Dalibor Šelleng. — Vydání první. — Praha : Leges, 2019. — 250 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-339-1

trestní zákon ; právo, zákonodárství ; organizace : zákonodárství a právo ; právní vědy ; právní odpovědnost

Životní prostředí : vodní hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečištění, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : 27 zákonů v aktuálním znění : redakční uzávěrka 8. 4. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 752 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1317) ISBN 978-80-7488-351-4

životní prostředí ; zákonodárství jako téma ; environmentální vědy ; právo, zákonodárství

Advokáti ; Soudy a soudci : změny v rozvrhu práce a další změny ; Notáři ; Znalci a tlumočníci : redakční uzávěrka 24. 4. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 272 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1318) ISBN 978-80-7488-352-1

právo, zákonodárství ; role soudu ; právní vědy ; právníci ; soudní vědy

Zpracování osobních údajů : nový zákon o zpracování osobních údajů a další právní předpisy ; GDPR : obecné nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů : redakční uzávěrka 1. 5. 2019. — Ostrava : Sagit, [2019]. — 96 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1319) ISBN 978-80-7488-353-8

právo, zákonodárství ; osobní údaje : zákonodárství a právo ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo

Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia = The Protection of Life and Health under the Criminal Law : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : september 2018 / Miroslava Vráblová (ed.). — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 556 stran : ilustrace ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-313-1

trestní zákon ; právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma

Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci : právne a psychologické aspekty / Helena Barancová (ed.). — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 92 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-241-7

hygiena práce : zákonodárství a právo ; práce : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; technologie : zákonodárství a právo

Jednotný systém nesplnenia a prostriedkov nápravy : návrh koncepcie a pravidiel (ustanovení) budúcej právnej úpravy / Monika Jurčová et al.. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 220 stran ISBN 978-80-7502-327-8

právo, zákonodárství ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; občanská práva

Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0 / Helena Barancová (ed.). — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 272 stran : tabulky ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7205-325-4

právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; právní vědy

Teoreticko-aplikačné implikácie cezhraničného vyslania / Viktor Križan, Miloš Lacko, Jakub Vojtko. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 121 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-242-4

právo, zákonodárství ; práce : zákonodárství a právo ; Evropská unie

Priemysel 4.0 a pracovné podmienky / Helena Barancová, Andrea Olšovská (eds.). — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 128 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-312-4

právo, zákonodárství ; práce : zákonodárství a právo ; průmysl : zákonodárství a právo

Pracovné podmienky zamestnancov v období štvrtej priemyselnej revolúcie / Helena Barancová, Andrea Olšovská (eds.). — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 103 stran : ilustrace ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-284-4

právo, zákonodárství ; práce : zákonodárství a právo ; průmysl : zákonodárství a právo

Príklady zo sociálneho poistenia : (dávkové vzťahy) / Mikuláš Krippel. — Vydání první. — Praha : Leges, 2014. — 271 stran ; — (Student) ISBN 978-80-7502-042-0

právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo

nahoru

SOCIOLOGIE

Mládež a delikvence / Oldřich Matoušek, Andrea Kroftová. — Vydání první. — Praha : Portál, 1998. — 335 stran ; ISBN 80-7178-226-2

zločinnost mladistvých : prevence a kontrola ; sociální práce ; sociologie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Svobodný přístup k informacím ; Informatika : elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru ; eGovernment : ektronické úkony a konverze dokumentů, informační systémy veřejné správy, kybernetická bezpečnost, základní registry, elektronická identifikace, přístupnost : redakcní uzávěrka 1. 5. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 320 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1320) ISBN 978-80-7488-354-5

informatika : zákonodárství a právo ; řízení informací : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; státní správa ; informační systémy : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; občanská práva : zákonodárství a právo ; dokumentace ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; zabezpečení počítačových systémů : zákonodárství a právo ; komunikace ; státní správa ; knihovnictví, informační věda a muzeologie

nahoru

TECHNIKA

Denní osvětlení budov = Daylight in buildings = L’éclairage naturel des bâtimenu = Tageslicht in Gebäuden : ČSN EN 17037 : 73 0582 /. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019. — 63 stran : ilustrace, tabulky ;

osvětlení ; projektování a výstavba zařízení ; technika ; bydlení

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? : sborník příspěvků z konference : Brno, HospiMedica, 13. září 2005. — Praha : NRZP ČR, 2006. — 56 stran : ilustrace ; ISBN 80-903640-3-9

postižení ; zdravotně postižení