Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

OBNOVENÍ PROVOZU PRO VEŘEJNOST

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření obnovujeme provoz pro veřejnost v omezeném režimu.

VÍCE INFORMACÍ - AKTUALIZACE 15.5.

Červenec 2019

Nové knihy ve fondu OVI


nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Archivnictví a spisová služba : změny zákona a vyhlášek od 24. 4. a 1. 7. 2019 : Skartační řízení : zákon, vyhlášky, nařízení vlády : redakční uzávěrka 10. 6. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 112 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1323) ISBN 978-80-7488-357-6

archivy ; právo, zákonodárství