Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Srpen 2019

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena : pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy / Dana Göpfertová, Daniela Janovská, Karel Dohnal. — Vydání 2. — Praha : Triton, 1999. — 134 stran : ilustrace ; ISBN 80-7254-049-1

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mikrobiologie ; alergologie a imunologie ; alergologie a imunologie ; epidemiologie ; epidemiologie ; hygiena

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Ayurveda : the science of life. — New Delphi : Department of AYUSH, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, [2012]. — 115 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-81-906489-0-5

alternativní lékařství ; komplementární terapie ; lékařství ajurvédy

nahoru

DEMOGRAFIE

Czech Republic : portraits of regions / authors Václav Toušek, Irena Smolová, Miloš Fňukal, Martin Jurek, Pavel Klapka. — Praha : Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2005. — 136 stran : barevné ilustrace, mapy ; ISBN 80-239-6346-5

zeměpis ; zájmy a záliby ; demografie ; cestování ; rekreace

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Insolvence : insolvenční zákon, insolvenční správci : texty zákonů a vyhlášek k 1. 6. 2019 ; Exekuční řád ; Veřejné dražby redakční uzávěrka 3. 6. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 304 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1322) ISBN 978-80-7488-356-9

státní správa ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; obchod : zákonodárství a právo ; podnikání : zákonodárství a právo ; bankrot : zákonodárství a právo

Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku : novela oceňovaní vyhlášky od 1. 8. 2019 : redakční uzávěrka 1. 8. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 256 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1328) ISBN 978-80-7488-362-0

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; znalecký posudek : zákonodárství a právo

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Guidance for the introduction of HPV vaccines in EU countries. — Stockholm : European Centre for Disease Prevention and Control, [2008]. — 57 stran : ilustrace, tabulky ; — (Guidance report) ISBN 978-92-9193-100-2

vakcíny proti papilomavirům ; epidemiologie ; Evropská unie

Technical report of the scientific panel on vaccines and immunisation : infant and children seasonal ímmunísatíon agaínst influenza on a routíne basis duríng inter-pandemic period : Stockholm, January 2007. — Stockholm : European Centre for Disease Prevention and Control, [2007]. — 33, xvii stran : ilustrace, tabulky ; — (Technical report) ISBN 92-9193-061-X

epidemiologie ; vakcinace ; vakcíny proti chřipce ; dítě ; imunizace

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena : pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy / Dana Göpfertová, Daniela Janovská, Karel Dohnal. — Vydání 2. — Praha : Triton, 1999. — 134 stran : ilustrace ; ISBN 80-7254-049-1

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mikrobiologie ; alergologie a imunologie ; alergologie a imunologie ; epidemiologie ; epidemiologie ; hygiena

nahoru

HYGIENA

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena : pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy / Dana Göpfertová, Daniela Janovská, Karel Dohnal. — Vydání 2. — Praha : Triton, 1999. — 134 stran : ilustrace ; ISBN 80-7254-049-1

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mikrobiologie ; alergologie a imunologie ; alergologie a imunologie ; epidemiologie ; epidemiologie ; hygiena

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní služby : zákony, nařízení vlády a vyhlášky ; zdravotní služby : zdravotní péče, poskytování zdravotních služeb, postavení pacienta, zdravotnická dokumentace, stížnosti, kontrolní činnost, preventivní prohlídky ; specifické zdravotní služby : posuzovani nemocí z povolání, pracovnělékařské služby, ochranne léčeni ; zdravotnická záchranná služba. — Ostrava : Sagit, 2019. — 272 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1329) ISBN 978-80-7488-363-7

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; veřejné zdravotnické služby : zásobování a distribuce ; urgentní zdravotnické služby ; zdravotní péče – zařízení, personál a služby ; posudkové řízení ; kvalita zdravotní péče

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena : pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy / Dana Göpfertová, Daniela Janovská, Karel Dohnal. — Vydání 2. — Praha : Triton, 1999. — 134 stran : ilustrace ; ISBN 80-7254-049-1

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mikrobiologie ; alergologie a imunologie ; alergologie a imunologie ; epidemiologie ; epidemiologie ; hygiena

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Výživa kojenců a malých dětí : standardní praktické doporučení pro kojení a zaváděni příkrmů / podporováno Ministerstvem zdravotnictví ČR ; úvodní slovo Anna Mydlilová. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], 2015. — 84 stran : ilustrace ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy kojenců ; fyziologie výživy dětí ; zdravá strava ; kojení

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Jak Česká republika pomáhá : studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007 / autor Zuzana Sládková. — Praha : FoRS-České fórum pro rozvojovou spolupráci, 2008. — 26 stran : ilustrace, tabulky ;

politologie, politika, zdravotní politika ; politika ; mezinárodní spolupráce ; alokace nákladů

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Druhý evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2) : studie. — Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie, 2015. — 16 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-9240-698-1

pracovní lékařství ; pracovní lékařství ; hygiena práce

Pracovněprávní předpisy : překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatel, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti a všechny prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 15. 7. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 287 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1325) ISBN 978-80-7488-359-0

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; pracovní nehody : ekonomika : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku : novela oceňovaní vyhlášky od 1. 8. 2019 : redakční uzávěrka 1. 8. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 256 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1328) ISBN 978-80-7488-362-0

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; znalecký posudek : zákonodárství a právo

Pracovněprávní předpisy : překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatel, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti a všechny prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 15. 7. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 287 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1325) ISBN 978-80-7488-359-0

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; pracovní nehody : ekonomika : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost

Insolvence : insolvenční zákon, insolvenční správci : texty zákonů a vyhlášek k 1. 6. 2019 ; Exekuční řád ; Veřejné dražby redakční uzávěrka 3. 6. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 304 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1322) ISBN 978-80-7488-356-9

státní správa ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; obchod : zákonodárství a právo ; podnikání : zákonodárství a právo ; bankrot : zákonodárství a právo

Zdravotní služby : zákony, nařízení vlády a vyhlášky ; zdravotní služby : zdravotní péče, poskytování zdravotních služeb, postavení pacienta, zdravotnická dokumentace, stížnosti, kontrolní činnost, preventivní prohlídky ; specifické zdravotní služby : posuzovani nemocí z povolání, pracovnělékařské služby, ochranne léčeni ; zdravotnická záchranná služba. — Ostrava : Sagit, 2019. — 272 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1329) ISBN 978-80-7488-363-7

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; veřejné zdravotnické služby : zásobování a distribuce ; urgentní zdravotnické služby ; zdravotní péče – zařízení, personál a služby ; posudkové řízení ; kvalita zdravotní péče

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Psychosociální aspekty pandemie chřipky : dopady a možnosti pomoci občanům a zasahujícím profesionálům / Michal Zelenka, Štěpán Vymětal, Michaela Krtičková. — Praha : Oddělení psychologie OPe MV ČR, [2009]. — 29 stran : ilustrace ;

psychologie, klinická psychologie ; chřipka lidská : psychologie ; pandemie

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování : na léta 2008-2010 : Česká republika / zpracoval odbor sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV. — Vydání první. — Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2009. — 112 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-86878-93-5

sociální lékařství ; sociální lékařství ; sociální problémy ; chudoba ; veřejná politika ; sociologie ; sociologie ; sociální izolace

nahoru

SOCIOLOGIE

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování : na léta 2008-2010 : Česká republika / zpracoval odbor sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV. — Vydání první. — Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2009. — 112 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-86878-93-5

sociální lékařství ; sociální lékařství ; sociální problémy ; chudoba ; veřejná politika ; sociologie ; sociologie ; sociální izolace

An unfair start : inequality in Children’s education in rich countries. — Florence : UNICEF, [2018]. — 52 stran : ilustrace, tabulky ; — (Innocerti report card,; 15) ISBN 978-92-1-103303-8

sociologie ; sociologie ; dítě ; stupeň vzdělání ; sociální spravedlnost ; výchova, vzdělávání

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Insolvence : insolvenční zákon, insolvenční správci : texty zákonů a vyhlášek k 1. 6. 2019 ; Exekuční řád ; Veřejné dražby redakční uzávěrka 3. 6. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 304 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1322) ISBN 978-80-7488-356-9

státní správa ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; obchod : zákonodárství a právo ; podnikání : zákonodárství a právo ; bankrot : zákonodárství a právo

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

ECDC strategic multi-annual programme 2007-2013 : public health activities, disease-specific programmes and multilateral partnerships. — Stockholm : European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 2008. — 48 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-9193-106-4

veřejné zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví

Zdravotní služby : zákony, nařízení vlády a vyhlášky ; zdravotní služby : zdravotní péče, poskytování zdravotních služeb, postavení pacienta, zdravotnická dokumentace, stížnosti, kontrolní činnost, preventivní prohlídky ; specifické zdravotní služby : posuzovani nemocí z povolání, pracovnělékařské služby, ochranne léčeni ; zdravotnická záchranná služba. — Ostrava : Sagit, 2019. — 272 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1329) ISBN 978-80-7488-363-7

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; veřejné zdravotnické služby : zásobování a distribuce ; urgentní zdravotnické služby ; zdravotní péče – zařízení, personál a služby ; posudkové řízení ; kvalita zdravotní péče

Access to health care in an internal market : impact for statutory and complementary systems / Yves Jorens, Michael Coucheir, Filip Van Overmeiren. — [Ghent] : [Ghent University], 2005. — 80 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; zdravotní politika ; zdravotní pojištění ; dostupnost zdravotnických služeb ; marketing zdravotnických služeb

Annual report : EDCTP. — Hague : European & Developing Countries Clinical Trials Partnership, 2006-. — svazky : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; tuberkulóza ; malárie ; AIDS ; HIV

nahoru

VOJENSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Sendai framework for disaster risk reduction : 2015-2030. — 1st edition. — Geneva : United Nations Office for Disaster Risk Reduction, [2015]. — 35 stran ;

vojenské lékařství ; vojenské lékařství ; katastrofy

Report of the CBRN task force / intoduction Jonathan Faull. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2009]. — 79 stran ;

vojenské lékařství ; únik nebezpečných chemických látek ; únik nebezpečných biologických látek ; únik radioaktivních látek ; plánování postupu v případě katastrof

nahoru

ZÁJMY A ZÁLIBY

Czech Republic : portraits of regions / authors Václav Toušek, Irena Smolová, Miloš Fňukal, Martin Jurek, Pavel Klapka. — Praha : Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2005. — 136 stran : barevné ilustrace, mapy ; ISBN 80-239-6346-5

zeměpis ; zájmy a záliby ; demografie ; cestování ; rekreace