Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Únor 2020

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ADIKTOLOGIE

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 = National strategy on addictive behavior prevention and harm reduction 2019-2027 / editor Zuzana Tion Leštinová ; Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2019. — 55 stran : — (Koordinace ;; 26) ISBN 978-80-7440-231-9

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; návykové chování : prevence a kontrola ; hráčství : prevence a kontrola ; sociální problémy : prevence a kontrola ; podpora zdraví ; primární prevence ; vládní programy

Alcohol in Europe : a public health perspective : a report for the European Commission / Peter Anderson and Ben Baumberg. — [London] : [Institute of alcohol studies], [2006]. — vi, 432 stran . ilustrace, tabuky ; ISBN 92-79-02241-5

adiktologie ; sociologie ; pití alkoholu : prevence a kontrola : škodlivé účinky ; alkoholické nápoje : ekonomika : statistika a číselné údaje : škodlivé účinky ; podpora zdraví ; politika zdravotní – programy ; Evropská unie

Drugs and driving : detection and deterrence. — Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. — 110 stran : tabulky ; ISBN 978-92-821-0275-6

adiktologie ; psychofarmakologie ; dopravní nehody : prevence a kontrola : statistika a číselné údaje : zákonodárství a právo ; řízení pod vlivem návykové látky : prevence a kontrola : statistika a číselné údaje : zákonodárství a právo ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; léčivé přípravky ; primární prevence

Study on the exposure of minors to alcohol advertising on linear and non-linear audio-visual media services and other online services, including a content analysis : final report / a study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content &Technology by: ECORYS, National Institute for Health and Welfare. — Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. — 184 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-79-52798-2

adiktologie ; sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; průzkumy a dotazníky ; marketing : statistika a číselné údaje ; inzerce jako téma : statistika a číselné údaje ; hromadné sdělovací prostředky : statistika a číselné údaje ; alkoholické nápoje : ekonomika : statistika a číselné údaje ; mladiství ; Evropská unie

Amphetamine : a European Union perspective in the global context. — Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. — 46 stran : ilustrace ; — (EMCDDA-Europol joint publications,; 3) ISBN 978-92-9168-491-5

adiktologie ; amfetaminy : ekonomika : škodlivé účinky ; poruchy spojené s užíváním amfetaminu ; obchodování s drogami : ekonomika : prevence a kontrola : zákonodárství a právo ; politika zdravotní – programy ; mezinárodní spolupráce ; Evropská unie

Drinking and driving – report 2005 / Worldwide Brewing Alliance. — [Místo nakladatele neznámé) : Worldwide Brewing Alliance, [2005]. — 84 stran : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; řízení pod vlivem návykové látky : prevence a kontrola ; dopravní nehody : prevence a kontrola ; pití alkoholu : škodlivé účinky ; mezinárodní spolupráce ; politika zdravotní – programy ; dechové testy ; průzkumy a dotazníky ; adiktologie

Atlas on substance use (2010) : resources for the prevention and treatment of substance use disorders. — Geneva : World Health Organisation, [2010]. — xiv, 138 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-4-150061-6

adiktologie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola : terapie ; poskytování zdravotní péče : statistika a číselné údaje ; podpora zdraví ; průzkumy a dotazníky

Drinking population surveys – guidance document for standardized approach : final report prepared for the project Standardizing Measurement of Alcohol-Related Troubles – SMART / Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski. — Warsaw : Institute of Psychiatry and Neurology, 2010. — 71 stran ; ISBN 978-83-61705-08-6

adiktologie ; pití alkoholu ; alkoholismus ; chování při pití ; demografie ; průzkumy a dotazníky ; Evropská unie

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Study on the exposure of minors to alcohol advertising on linear and non-linear audio-visual media services and other online services, including a content analysis : final report / a study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content &Technology by: ECORYS, National Institute for Health and Welfare. — Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. — 184 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-79-52798-2

adiktologie ; sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; průzkumy a dotazníky ; marketing : statistika a číselné údaje ; inzerce jako téma : statistika a číselné údaje ; hromadné sdělovací prostředky : statistika a číselné údaje ; alkoholické nápoje : ekonomika : statistika a číselné údaje ; mladiství ; Evropská unie

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 20. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 272 stran : ilutrace, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1356) ISBN 978-80-7488-391-0

právo, zákonodárství ; sociální lékařství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; sociální práce : zákonodárství a právo ; nemocenské pojištění – dávky : zákonodárství a právo ; postižení ; zákonodárství jako téma ; právní vědy

nahoru

PEDIATRIE

„…Když není všechno tak, jak si přáli…“ : informace pro týmy porodnic a perinatologických center, pro praktické a odborné lékaře a zdravotnický personál / Kolektiv autorů. — 4., upravené vydání. — České Budějovice : Středisko rané péče SPRP České Budějovice, 2015. — 13 stran : 1 barevná ilustrace ; ISBN 978-80-906077-1-2

pediatrie ; postižené děti ; novorozenec nedonošený ; rodiče ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; raná péče ; komunikace

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : redakční uzávěrka 20. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 384 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1355) ISBN 978-80-7488-390-3

právo, zákonodárství ; pojišťovnictví ; sociální lékařství ; pojištění : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo ; právní vědy

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Pracovnělékařské služby / Jakub Tomšej. — 3. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2020. — ix, 158 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7598-646-7

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; pracovní lékařství : organizace a řízení ; veřejné zdravotnické služby : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; služby zdravotní péče o pracující : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; posuzování pracovní neschopnosti ; právní odpovědnost ; hygiena práce : zákonodárství a právo

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Pracovnělékařské služby / Jakub Tomšej. — 3. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2020. — ix, 158 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7598-646-7

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; pracovní lékařství : organizace a řízení ; veřejné zdravotnické služby : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; služby zdravotní péče o pracující : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; posuzování pracovní neschopnosti ; právní odpovědnost ; hygiena práce : zákonodárství a právo

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 20. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 272 stran : ilutrace, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1356) ISBN 978-80-7488-391-0

právo, zákonodárství ; sociální lékařství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; sociální práce : zákonodárství a právo ; nemocenské pojištění – dávky : zákonodárství a právo ; postižení ; zákonodárství jako téma ; právní vědy

Zdravotné právo : učebnica / Lenka Freel, Mária Nováková. — Prvé vydanie. — Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o. : 2019. — 185 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-571-0158-1

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; zákonodárství lékařské ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; chorobopisy : zákonodárství a právo ; reprodukční lékařství : zákonodárství a právo ; transplantace : zákonodárství a právo ; biomedicínský výzkum : zákonodárství a právo ; smrt ; právní vědy ; zákonodárství jako téma

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : redakční uzávěrka 20. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 384 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1355) ISBN 978-80-7488-390-3

právo, zákonodárství ; pojišťovnictví ; sociální lékařství ; pojištění : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo ; právní vědy

nahoru

PSYCHOFARMAKOLOGIE

Drugs and driving : detection and deterrence. — Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. — 110 stran : tabulky ; ISBN 978-92-821-0275-6

adiktologie ; psychofarmakologie ; dopravní nehody : prevence a kontrola : statistika a číselné údaje : zákonodárství a právo ; řízení pod vlivem návykové látky : prevence a kontrola : statistika a číselné údaje : zákonodárství a právo ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; léčivé přípravky ; primární prevence

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 20. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 272 stran : ilutrace, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1356) ISBN 978-80-7488-391-0

právo, zákonodárství ; sociální lékařství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; sociální práce : zákonodárství a právo ; nemocenské pojištění – dávky : zákonodárství a právo ; postižení ; zákonodárství jako téma ; právní vědy

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : redakční uzávěrka 20. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 384 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1355) ISBN 978-80-7488-390-3

právo, zákonodárství ; pojišťovnictví ; sociální lékařství ; pojištění : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo ; právní vědy

nahoru

SOCIOLOGIE

Alcohol in Europe : a public health perspective : a report for the European Commission / Peter Anderson and Ben Baumberg. — [London] : [Institute of alcohol studies], [2006]. — vi, 432 stran . ilustrace, tabuky ; ISBN 92-79-02241-5

adiktologie ; sociologie ; pití alkoholu : prevence a kontrola : škodlivé účinky ; alkoholické nápoje : ekonomika : statistika a číselné údaje : škodlivé účinky ; podpora zdraví ; politika zdravotní – programy ; Evropská unie

Study on the exposure of minors to alcohol advertising on linear and non-linear audio-visual media services and other online services, including a content analysis : final report / a study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content &Technology by: ECORYS, National Institute for Health and Welfare. — Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. — 184 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-79-52798-2

adiktologie ; sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; průzkumy a dotazníky ; marketing : statistika a číselné údaje ; inzerce jako téma : statistika a číselné údaje ; hromadné sdělovací prostředky : statistika a číselné údaje ; alkoholické nápoje : ekonomika : statistika a číselné údaje ; mladiství ; Evropská unie

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotné právo : učebnica / Lenka Freel, Mária Nováková. — Prvé vydanie. — Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o. : 2019. — 185 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-571-0158-1

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; zákonodárství lékařské ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; chorobopisy : zákonodárství a právo ; reprodukční lékařství : zákonodárství a právo ; transplantace : zákonodárství a právo ; biomedicínský výzkum : zákonodárství a právo ; smrt ; právní vědy ; zákonodárství jako téma

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 = National strategy on addictive behavior prevention and harm reduction 2019-2027 / editor Zuzana Tion Leštinová ; Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2019. — 55 stran : — (Koordinace ;; 26) ISBN 978-80-7440-231-9

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; návykové chování : prevence a kontrola ; hráčství : prevence a kontrola ; sociální problémy : prevence a kontrola ; podpora zdraví ; primární prevence ; vládní programy

Injuries in Europe : a call for public health action : an update using the 2011 WHO Global Health Estimates. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2014. — 19 stran : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; primární prevence ; podpora zdraví ; rány a poranění : prevence a kontrola ; úrazy a nehody : statistika a číselné údaje ; prevence úrazů ; mortalita

Drinking and driving – report 2005 / Worldwide Brewing Alliance. — [Místo nakladatele neznámé) : Worldwide Brewing Alliance, [2005]. — 84 stran : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; řízení pod vlivem návykové látky : prevence a kontrola ; dopravní nehody : prevence a kontrola ; pití alkoholu : škodlivé účinky ; mezinárodní spolupráce ; politika zdravotní – programy ; dechové testy ; průzkumy a dotazníky ; adiktologie