Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Březen 2020

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Právo komplementární a alternativní medicíny / Ivo Telec. — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — 448 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-384-1

alternativní lékařství ; právo, zákonodárství ; komplementární terapie : zákonodárství a právo ; zákonodárství lékařské ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; zákonodárství lékové ; zákonodárství farmaceutické

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Účetnictví veřejného sektoru : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky : redakční uzáverka 10. 2. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 336 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1360) ISBN 978-80-7488-395-8

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; účetnictví : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; finanční řízení : zákonodárství a právo ; finanční revize : ekonomika : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo

Obchodní korporace : změny provedené zákonem č. 33/2020 Sb. účinností od 1. 1. 2021 : zákon o obchodních korporacích,z:ákon o evropské společnosti, zákon o přeměnách, rejstřík ZOK : redakční uzávěrka 18. 2. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1362) ISBN 978-80-7488-397-2

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; kapitálové financování : ekonomika : zákonodárství a právo ; obchod : zákonodárství a právo ; investice : zákonodárství a právo ; společnosti : ekonomika : zákonodárství a právo

Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí, zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 27. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 352 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1357) ISBN 978-80-7488-392-7

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika : zákonodárství a právo ; financování vládou : zákonodárství a právo ; rozpočty : zákonodárství a právo ; financování organizované : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; velkoměsta : ekonomika : zákonodárství a právo

Cenové předpisy : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami : nový cenový výměr MF č. 01/2020 : redakční uzávěrka 27. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 64 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1358) ISBN 978-80-7488-393-4

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika : zákonodárství a právo ; marketing : zákonodárství a právo ; obchod : zákonodárství a právo

Kontrola veřejných financí : finanční kontrola, kontrolní řád, Nejvyšší kontrolní úřad ; Majetek státu : majetek České republiky, vystupování ČR v právních vztazích, zákon o ÚZSVM, zákon o státním podniku : edakční uzávěrka k 10. 2. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 160 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1359) ISBN 978-80-7488-394-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; finanční revize : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo

nahoru

GERIATRIE

Gerontologie pro sociální práci / Jiřina Ondrušová, Beáta Krahulcová a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 368 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4383-0

geriatrie ; sociologie ; sociální péče ; sociální práce : metody ; geriatrické ošetřovatelství : metody ; staří ; sociální problémy ; stárnutí

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Právo komplementární a alternativní medicíny / Ivo Telec. — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — 448 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-384-1

alternativní lékařství ; právo, zákonodárství ; komplementární terapie : zákonodárství a právo ; zákonodárství lékařské ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; zákonodárství lékové ; zákonodárství farmaceutické

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ; Zákon o některých přestupcích : komentář / Luboš Jemelka, Pavel Vetešník. — 2. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2020. — xxii, 1028 stran ; — (Beckovy komentáře) ISBN 978-80-7400-772-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; trestní zákon ; role soudu ; soudní vědy ; právní odpovědnost ; řízení společenských procesů : organizace a řízení : zákonodárství a právo

Obchodní korporace : změny provedené zákonem č. 33/2020 Sb. účinností od 1. 1. 2021 : zákon o obchodních korporacích,z:ákon o evropské společnosti, zákon o přeměnách, rejstřík ZOK : redakční uzávěrka 18. 2. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1362) ISBN 978-80-7488-397-2

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; kapitálové financování : ekonomika : zákonodárství a právo ; obchod : zákonodárství a právo ; investice : zákonodárství a právo ; společnosti : ekonomika : zákonodárství a právo

Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí, zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 27. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 352 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1357) ISBN 978-80-7488-392-7

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika : zákonodárství a právo ; financování vládou : zákonodárství a právo ; rozpočty : zákonodárství a právo ; financování organizované : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; velkoměsta : ekonomika : zákonodárství a právo

Účetnictví veřejného sektoru : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky : redakční uzáverka 10. 2. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 336 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1360) ISBN 978-80-7488-395-8

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; účetnictví : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; finanční řízení : zákonodárství a právo ; finanční revize : ekonomika : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo

Kontrola veřejných financí : finanční kontrola, kontrolní řád, Nejvyšší kontrolní úřad ; Majetek státu : majetek České republiky, vystupování ČR v právních vztazích, zákon o ÚZSVM, zákon o státním podniku : edakční uzávěrka k 10. 2. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 160 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1359) ISBN 978-80-7488-394-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; finanční revize : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo

Cenové předpisy : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami : nový cenový výměr MF č. 01/2020 : redakční uzávěrka 27. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 64 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1358) ISBN 978-80-7488-393-4

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika : zákonodárství a právo ; marketing : zákonodárství a právo ; obchod : zákonodárství a právo

nahoru

SOCIOLOGIE

Gerontologie pro sociální práci / Jiřina Ondrušová, Beáta Krahulcová a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 368 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4383-0

geriatrie ; sociologie ; sociální péče ; sociální práce : metody ; geriatrické ošetřovatelství : metody ; staří ; sociální problémy ; stárnutí

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ; Zákon o některých přestupcích : komentář / Luboš Jemelka, Pavel Vetešník. — 2. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2020. — xxii, 1028 stran ; — (Beckovy komentáře) ISBN 978-80-7400-772-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; trestní zákon ; role soudu ; soudní vědy ; právní odpovědnost ; řízení společenských procesů : organizace a řízení : zákonodárství a právo

Kontrola veřejných financí : finanční kontrola, kontrolní řád, Nejvyšší kontrolní úřad ; Majetek státu : majetek České republiky, vystupování ČR v právních vztazích, zákon o ÚZSVM, zákon o státním podniku : edakční uzávěrka k 10. 2. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 160 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1359) ISBN 978-80-7488-394-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; finanční revize : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo