Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Od 14. 4. 2021 obnovujeme část služeb

v 1. patře budovy Sokolská 54
(výdej předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a rešerší, vracení výpůjček, prodloužení a zhotovení uživatelských průkazů)

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY:
PO, ST, ČT, PÁ 10:00 – 15:00
ÚT 10:00 – 18:00

více informací

Duben 2020

Nové knihy ve fondu OVI


nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ


Náhrada majetkové a nemajetkové újmy : podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona : praktická příručka / David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček. — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — xvi, 381 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-382-7

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; občanská práva : zákonodárství a právo ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; trestní zákon ; zákonodárství jako témaNakládání s majetkem státu / Michal Štancl. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2020. — xviii, 169 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7598-693-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právní vědy ; státní správa ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo

nahoru

GERIATRIE


Paliativní péče v rezidenčních službách : se zaměřením na uživatele seniorského věku / Karolína Pechová, Matěj Lejsal a kol.. — Vydání 1. — Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2020. — 201 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88361-01-5

paliativní medicína ; geriatrie ; hospicová a paliativní péče : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; domovy pro seniory : organizace a řízení ; staří ; týmová péče o pacienty ; péče o umírající ; zdravotnická zařízení

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA


Paliativní péče v rezidenčních službách : se zaměřením na uživatele seniorského věku / Karolína Pechová, Matěj Lejsal a kol.. — Vydání 1. — Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2020. — 201 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88361-01-5

paliativní medicína ; geriatrie ; hospicová a paliativní péče : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; domovy pro seniory : organizace a řízení ; staří ; týmová péče o pacienty ; péče o umírající ; zdravotnická zařízení

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 24. 2. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 400 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1363) ISBN 978-80-7488-398-9

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; práce : zákonodárství a právo ; hygiena práce : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti : zákonodárství a právo ; zohlednění rizika : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; ochrana veřejného zdraví

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Nakládání s majetkem státu / Michal Štancl. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2020. — xviii, 169 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7598-693-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právní vědy ; státní správa ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právoSlužební poměr : služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů : novela zákona od 1. 7. 2019 ; Policie ČR : vězeňská služba : zpravodajské služby, BIS : generální inspekce bezpečnostních sborů : redakční uzávěrka 1. 7. 2019. — Ostrava : Sagit, [2019]. — 272 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1324) ISBN 978-80-7488-358-3

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; policie : zákonodárství a právo ; vězení : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; informační služby : zákonodárství a právoBiometrické osobné údaje podľa GDPR : (biometrický podpis, kamerový systém) / Monika Rafajová, Lucia Váryová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2019. — 115 stran : ilustrace, formuláře ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-433-6

právo, zákonodárství ; osobní údaje : zákonodárství a právo ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; směrnice jako téma ; občanská práva : zákonodárství a právo ; videozáznam : zákonodárství a právo ; Evropská unieNáhrada majetkové a nemajetkové újmy : podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona : praktická příručka / David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček. — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — xvi, 381 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-382-7

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; občanská práva : zákonodárství a právo ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; trestní zákon ; zákonodárství jako témaSprávní právo procesní / Eva Horzinková, Vladimír Novotný. — 6. aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Leges, 2019. — 398 stran ; — (Student) ISBN 978-80-7502-365-0

právo, zákonodárství ; státní správa ; prosazení zákonů ; role soudu ; zákonodárství jako téma ; správní pracovníci ; právní vědyStavební zákon a vyhlášky : změny stavebního zákona : technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, bezbariérové užívání staveb, vodní díla, dopravní stavby, stavby pro plnění funkcí lesa, stavební povolení, ohlašování staveb, stavební dozor, kolaudace : Autorizované profese, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury : redakční uzávěrka 16. 3. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 544 stran : ilustrace, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1367) ISBN 978-80-7488-402-3

právo, zákonodárství ; stavební zákony ; řízení kvality ; dokumentace ; zákonodárství jako témaObčanský soudní řád ; Zvláštní řízení soudní ; Rozhodčí řízení : soudní poplatky, mediace, kompetenční spory : redakčni uzávěrka 9. 3. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 304 stran : formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1366) ISBN 978-80-7488-401-6

právo, zákonodárství ; občanská práva : zákonodárství a právo ; právní vědy ; role soudu ; soudní vědy : zákonodárství a právo ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako témaKatastr nemovitostí ; zeměměřictví : velká novala zákona od 12. 3. 2020 ; pozemkové úpravy a úřady : 40 změn zákona o Státním pozemkovém úřadu : redakční uzávěrka 2. 3. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 288 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1365) ISBN 978-80-7488-400-9

právo, zákonodárství ; stavební zákony : zákonodárství a právo ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; státní správa ; geografická kartografie ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako témaBezpečnost a ochrana zdraví při práci : státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 24. 2. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 400 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1363) ISBN 978-80-7488-398-9

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; práce : zákonodárství a právo ; hygiena práce : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti : zákonodárství a právo ; zohlednění rizika : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; ochrana veřejného zdraví

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA


Správní právo procesní / Eva Horzinková, Vladimír Novotný. — 6. aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Leges, 2019. — 398 stran ; — (Student) ISBN 978-80-7502-365-0

právo, zákonodárství ; státní správa ; prosazení zákonů ; role soudu ; zákonodárství jako téma ; správní pracovníci ; právní vědySlužební poměr : služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů : novela zákona od 1. 7. 2019 ; Policie ČR : vězeňská služba : zpravodajské služby, BIS : generální inspekce bezpečnostních sborů : redakční uzávěrka 1. 7. 2019. — Ostrava : Sagit, [2019]. — 272 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1324) ISBN 978-80-7488-358-3

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; policie : zákonodárství a právo ; vězení : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; informační služby : zákonodárství a právo