Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Květen 2020

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Předpisy související s občanským zákoníkem : velké změny zákona o veřejných rejstřících od 1. 1. 2021 : plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostorů, rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu, běžná údržba a drobné opravy, úrok z prodlení, odměna likvidátora a další odpovědnost za škodu – veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : redakční uzávěrka 20. 4. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 128 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1371) ISBN 978-80-7488-406-1

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; občanská práva : zákonodárství a právo ; bydlení : zákonodárství a právo ; spolupráce organizací a občanů : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Svobodný přístup k informacím : změny zákona od 1. 8. 2020 ; Informatika : elektronické komunikace – změny od 1. 4. 2020 ; eGovernment : právo na digitální služby, elektronické úkony, veřejná správa, datové schránky, kybernetická bezpečnost, základní registry, elektronická identifikace : velké změny 4 zákonů : redakční uzávěrka 23. 3. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 352 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1368) ISBN 978-80-7488-403-0

státní správa ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; občanská práva : zákonodárství a právo ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; komunikace ; informační systémy : zákonodárství a právo ; zabezpečení počítačových systémů : zákonodárství a právo ; řízení informací : statistika a číselné údaje ; státní správa ; dokumentace ; právo, zákonodárství

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní služby : zákony, nařízení vlády a vyhlášky ; zdravotní služby : zdravotní péče, poskytování zdravotních služeb, postavení pacienta, zdravotnická dokumentace, stížnosti, kontrolní činnost, preventivní prohlídky ; specifické zdravotní služby : posuzovani nemocí z povolání, pracovnělékařské služby, ochranne léčeni ; zdravotnická záchranná služba : redakční uzávěrka 11. 5. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 272 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1374) ISBN 978-80-7488-409-2

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; urgentní zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; kvalita zdravotní péče : zákonodárství a právo ; zdravotní péče – zařízení, personál a služby ; posudkové řízení : zákonodárství a právo

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Zdravotní služby : zákony, nařízení vlády a vyhlášky ; zdravotní služby : zdravotní péče, poskytování zdravotních služeb, postavení pacienta, zdravotnická dokumentace, stížnosti, kontrolní činnost, preventivní prohlídky ; specifické zdravotní služby : posuzovani nemocí z povolání, pracovnělékařské služby, ochranne léčeni ; zdravotnická záchranná služba : redakční uzávěrka 11. 5. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 272 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1374) ISBN 978-80-7488-409-2

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; urgentní zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; kvalita zdravotní péče : zákonodárství a právo ; zdravotní péče – zařízení, personál a služby ; posudkové řízení : zákonodárství a právo

Svobodný přístup k informacím : změny zákona od 1. 8. 2020 ; Informatika : elektronické komunikace – změny od 1. 4. 2020 ; eGovernment : právo na digitální služby, elektronické úkony, veřejná správa, datové schránky, kybernetická bezpečnost, základní registry, elektronická identifikace : velké změny 4 zákonů : redakční uzávěrka 23. 3. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 352 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1368) ISBN 978-80-7488-403-0

státní správa ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; občanská práva : zákonodárství a právo ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; komunikace ; informační systémy : zákonodárství a právo ; zabezpečení počítačových systémů : zákonodárství a právo ; řízení informací : statistika a číselné údaje ; státní správa ; dokumentace ; právo, zákonodárství

Předpisy související s občanským zákoníkem : velké změny zákona o veřejných rejstřících od 1. 1. 2021 : plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostorů, rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu, běžná údržba a drobné opravy, úrok z prodlení, odměna likvidátora a další odpovědnost za škodu – veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : redakční uzávěrka 20. 4. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 128 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1371) ISBN 978-80-7488-406-1

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; občanská práva : zákonodárství a právo ; bydlení : zákonodárství a právo ; spolupráce organizací a občanů : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost

Specifika řízení o přestupku právnické osoby / Tomáš Grygar. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2020. — xii, 156 stran ; — (Právní instituty) ISBN 978-80-7400-783-5

právo, zákonodárství ; právní odpovědnost ; právní vědy ; soudní vědy ; organizace : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; organizace a řízení

Správní řízení od A do Z / Eva Šromová. — 3. aktualizované a doplněné vydání. — Olomouc : Nakladatelství ANAG, [2020]. — 470 stran ; — (Právo) ISBN 978-80-7554-259-5

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní vědy ; soudní vědy ; právní odpovědnost ; místní státní správa ; organizace a řízení ; zákonodárství jako téma

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Správní řízení od A do Z / Eva Šromová. — 3. aktualizované a doplněné vydání. — Olomouc : Nakladatelství ANAG, [2020]. — 470 stran ; — (Právo) ISBN 978-80-7554-259-5

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní vědy ; soudní vědy ; právní odpovědnost ; místní státní správa ; organizace a řízení ; zákonodárství jako téma

Svobodný přístup k informacím : změny zákona od 1. 8. 2020 ; Informatika : elektronické komunikace – změny od 1. 4. 2020 ; eGovernment : právo na digitální služby, elektronické úkony, veřejná správa, datové schránky, kybernetická bezpečnost, základní registry, elektronická identifikace : velké změny 4 zákonů : redakční uzávěrka 23. 3. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 352 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1368) ISBN 978-80-7488-403-0

státní správa ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; občanská práva : zákonodárství a právo ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; komunikace ; informační systémy : zákonodárství a právo ; zabezpečení počítačových systémů : zákonodárství a právo ; řízení informací : statistika a číselné údaje ; státní správa ; dokumentace ; právo, zákonodárství

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní služby : zákony, nařízení vlády a vyhlášky ; zdravotní služby : zdravotní péče, poskytování zdravotních služeb, postavení pacienta, zdravotnická dokumentace, stížnosti, kontrolní činnost, preventivní prohlídky ; specifické zdravotní služby : posuzovani nemocí z povolání, pracovnělékařské služby, ochranne léčeni ; zdravotnická záchranná služba : redakční uzávěrka 11. 5. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 272 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1374) ISBN 978-80-7488-409-2

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; urgentní zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; kvalita zdravotní péče : zákonodárství a právo ; zdravotní péče – zařízení, personál a služby ; posudkové řízení : zákonodárství a právo