Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.

více informací

Říjen 2020

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Alternativní medicína (CAM) ve světě : o čem se mlčí : profesní komora Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky / předmluva Tomáš Pfeiffer. — [Místo vydání neznámé] : [nakladatel neznámý], 2018. — 348 stran : ilustrace, tabulky ;

alternativní lékařství ; komplementární terapie ; poskytování zdravotní péče ; zdravotní politika ; průzkumy a dotazníky

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Future of social security systems and pensions: their financing and the trend towards individualisation : Tuesday, 3 June 2008, from 09.30 to 12.00, room ASP 3E2, Brussels : programme public hearing. — [Brussels] : [European Parliament], 2008. — 202 stran : ilustrace, tabulky ;

sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociální zabezpečení ; reforma zdravotní péče ; poskytování zdravotní péče : ekonomika ; důchody ; Evropská unie

Výroční zpráva OZP / Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. — Praha : Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 2002-. — tabulky ;

pojišťovnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zdravotní pojištění : organizace a řízení ; pojišťovny : ekonomika ; pojištění zdravotní všeobecné : organizace a řízení

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Víceúčelový sérologický přehled : (spalničky, příušnice, pertuse, virová hepatitida B) : SP 2013, ČR : závěrečná zpráva / autoři Hana Bílková-Fránková, Alena Kloudová, Hana Zelená, Hana Tomášková, Helena Šebáková, Irena Martinková, Šárka Matlerová, Daniela Fránová, Eva, Jílková, Vlastimil Král, Jiří Skorkovský, Naděžda Sojková, Ivana Stiborová ; řešitelé projektu Ministerstva zdravotnictví ČR: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2014. — 152 stran : ilustrace, tabulky ; — (Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie,; Ročník 23, prosinec 2014)

epidemiologie ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; zdravotnické přehledy ; sérologické testy ; sérologie ; séroepidemiologické studie

nahoru

GERIATRIE

Sociálně právní ochrana a pomoc seniorům ve zdraví a nemoci : sborník / ed. Kateřina Ivanová, Jaroslava Králová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. — 83 stran : tabulky ; — (Sborníky) ISBN 80-244-0696-9

geriatrie ; staří ; sociální opora ; poradenství ; lidská práva

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Jáchymov : od stříbrných dolů k radonovým lázním / autoři Oldřich Ježek. — [Praha] : pro Léčebné lázně Jáchymov a.s. vydalo Atypo, spol. s r.o., 2000. — 87 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile, portréty ; ISBN 80-902378-1-9

rehabilitační a fyzikální medicína ; humanitní vědy a umění ; dějiny 16. století ; dějiny novověku 1601- ; dějiny lékařství ; lázně : dějiny ; koupele : dějiny ; hydroterapie : dějiny ; radon : terapeutické užití

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Mediace a další vybrané formy mimosoudního řešení sporů ve zdravotnictví / Jan Kotula, Tomáš Doležal. — 1. vydání. — Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s. ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. — 86 stran : ilustrace, tabulka ; — (Acta iuridica Olomucensia. Monografie a studie) ISBN 978-80-87382-72-1

právo, zákonodárství ; lékařství ; zákonodárství lékařské ; soudní vědy ; právní vědy ; vyjednávání ; nesouhlas a spor : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; poškození pacienta : zákonodárství a právo ; zdravotnické služby

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

International collaboration in translational health science / Zoe Jordan, Alan Pearson. — Philadelphia. : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, [2013]. — 63 stran : ilustrace, tabulky ; — (Synthesis science in healthcare series ;; Book 15) ISBN 978-1-4698-5112-9

management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; medicína založená na důkazech ; translační medicína ; zdravotní politika ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma ; mezinárodní spolupráce

Knowledge translation in healthcare / Alison Kitson, Rick Wiechula, Susan Salmond, Zoe Jordan. — Philadelphia. : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, [2012]. — 92 stran : ilustrace, tabulky ; — (Synthesis science in healthcare series ;; Book 12) ISBN 978-1-4698-1321-9

management, organizace a řízení zdravotnictví ; medicína založená na důkazech ; translační medicína ; zdravotní politika ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Víceúčelový sérologický přehled : (spalničky, příušnice, pertuse, virová hepatitida B) : SP 2013, ČR : závěrečná zpráva / autoři Hana Bílková-Fránková, Alena Kloudová, Hana Zelená, Hana Tomášková, Helena Šebáková, Irena Martinková, Šárka Matlerová, Daniela Fránová, Eva, Jílková, Vlastimil Král, Jiří Skorkovský, Naděžda Sojková, Ivana Stiborová ; řešitelé projektu Ministerstva zdravotnictví ČR: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2014. — 152 stran : ilustrace, tabulky ; — (Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie,; Ročník 23, prosinec 2014)

epidemiologie ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; zdravotnické přehledy ; sérologické testy ; sérologie ; séroepidemiologické studie

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Výroční zpráva OZP / Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. — Praha : Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 2002-. — tabulky ;

pojišťovnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zdravotní pojištění : organizace a řízení ; pojišťovny : ekonomika ; pojištění zdravotní všeobecné : organizace a řízení

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Covid-19 a soukromé právo : otázky a odpovědi / Selucká a kol.. — 1. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2020. — ix, 94 stran ; ISBN 978-80-7400-808-5

právo, zákonodárství ; pandemie : zákonodárství a právo ; koronavirové infekce ; Betacoronavirus ; právní vědy ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma

Mediace a další vybrané formy mimosoudního řešení sporů ve zdravotnictví / Jan Kotula, Tomáš Doležal. — 1. vydání. — Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s. ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. — 86 stran : ilustrace, tabulka ; — (Acta iuridica Olomucensia. Monografie a studie) ISBN 978-80-87382-72-1

právo, zákonodárství ; lékařství ; zákonodárství lékařské ; soudní vědy ; právní vědy ; vyjednávání ; nesouhlas a spor : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; poškození pacienta : zákonodárství a právo ; zdravotnické služby

Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, ochrana svědka, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, probační a mediační služba, rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : velké změny TZ a TR od 1. l0. 2020 : redakční uzávěrka 14. 9. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 480 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1389) ISBN 978-80-7488-424-5

právo, zákonodárství ; trestní zákon ; role soudu ; právní odpovědnost ; kriminologie

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním / Barbora Vráblová, Klára Dvořáková, Lenka Švarcová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. — xvi, 71 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7598-868-3

právo, zákonodárství ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo ; vakcinace : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; zákonodárství jako téma

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem : komentář / František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. — xx, 389 stran : — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7598-854-6

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; zákonodárství jako téma

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.9.2020 / Tomáš Kruták, Lenka Krutáková, Jan Gerych. — 2. aktualizované vydání. — Olomouc : ANAG, [2020]. — 1023 stran : formuláře ; — (Právo) ISBN 978-80-7554-280-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; právní vědy ; podnikání : zákonodárství a právo ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Manuál prevence v lékařské praxi : souborné vydání / redakční skupina: Kamil Provazník, Lumír Komárek. — První vydání. — Praha : Fortuna, [2003-2004]. — 733 stran ilustrace + ISBN 80-7168-942-4

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; primární prevence : metody ; kontrola infekčních nemocí ; znečištění životního prostředí ; hygiena ; zdravotní stav populace ; epidemiologické metody ; fyziologie výživy ; podpora zdraví : metody

nahoru

PSYCHIATRIE

SVR-20 : manuál rizika sexuálního násilí 20 verze 2 : pokyny pro strukturované odborné posouzení v oblasti hodnocení a řízení rizika sexuálního násilí / Lenka Halouzková, Petra Sejbalová, Parek Páv, Martina Vňuková, Radek Ptáček, Slavoj Brichcín. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví ČR], [2020]. — 96 stran : tabulky ; ISBN 978-80-85047-60-8

psychiatrie ; psychopatologie ; násilí : prevence a kontrola ; sexuální delikty : prevence a kontrola ; poruchy sociálního chování : prevence a kontrola ; nebezpečné chování ; hodnocení rizik : metody ; psychologické techniky ; soudní psychiatrie

HCR-20v3 : hodnocení rizika násilí / Martina Vňuková, Radek Ptáček, Marek Páv, Jan Vevera. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví ČR], [2020]. — 152 stran : tabulky ; ISBN 978-80-85047-61-5

psychiatrie ; psychopatologie ; násilí : prevence a kontrola ; poruchy sociálního chování : prevence a kontrola ; nebezpečné chování ; hodnocení rizik : metody ; psychologické techniky ; soudní psychiatrie

SAPROF : strukturované posouzení protektivních faktorů při posuzování rizika násilného chování / Marek Páv, Radek Ptáček, Martina Vňuková. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví ČR], [2020]. — 84 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-85047-59-2

psychiatrie ; psychopatologie ; násilí : prevence a kontrola ; poruchy sociálního chování : prevence a kontrola ; nebezpečné chování ; hodnocení rizik : metody ; psychologické techniky ; ochranné faktory ; soudní psychiatrie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Jáchymov : od stříbrných dolů k radonovým lázním / autoři Oldřich Ježek. — [Praha] : pro Léčebné lázně Jáchymov a.s. vydalo Atypo, spol. s r.o., 2000. — 87 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile, portréty ; ISBN 80-902378-1-9

rehabilitační a fyzikální medicína ; humanitní vědy a umění ; dějiny 16. století ; dějiny novověku 1601- ; dějiny lékařství ; lázně : dějiny ; koupele : dějiny ; hydroterapie : dějiny ; radon : terapeutické užití

nahoru

SOCIOLOGIE

Future of social security systems and pensions: their financing and the trend towards individualisation : Tuesday, 3 June 2008, from 09.30 to 12.00, room ASP 3E2, Brussels : programme public hearing. — [Brussels] : [European Parliament], 2008. — 202 stran : ilustrace, tabulky ;

sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociální zabezpečení ; reforma zdravotní péče ; poskytování zdravotní péče : ekonomika ; důchody ; Evropská unie

Communication in healthcare settings : policy, participation and new technologies / edited by Alison Pilnick, Jon Hindmarsh and Virginia Teas Gill. — Chichester : Wiley-Blackwell, [2010]. — viii, 156 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sociology of health and illness monograph series) ISBN 978-1-4051-9827-1

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; poskytování zdravotní péče ; komunikace ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; rozhovory jako téma ; pacienti ; zdravotnický personál ; interprofesionální vztahy

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Teorie krizového managementu / Pavel Šenovský, Michail Šenovský, Milan Oravec. — 2. rozšířené vydání. — V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2020. — 138 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky ; — (SPBI Spektrum. Červená řada ;; 79.) ISBN 978-80-7385-231-3

státní správa ; organizace a řízení ; bezpečnostní opatření ; bezpečnost ; riziko

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.9.2020 / Tomáš Kruták, Lenka Krutáková, Jan Gerych. — 2. aktualizované vydání. — Olomouc : ANAG, [2020]. — 1023 stran : formuláře ; — (Právo) ISBN 978-80-7554-280-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; právní vědy ; podnikání : zákonodárství a právo ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem : komentář / František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. — xx, 389 stran : — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7598-854-6

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; zákonodárství jako téma

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Communication in healthcare settings : policy, participation and new technologies / edited by Alison Pilnick, Jon Hindmarsh and Virginia Teas Gill. — Chichester : Wiley-Blackwell, [2010]. — viii, 156 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sociology of health and illness monograph series) ISBN 978-1-4051-9827-1

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; poskytování zdravotní péče ; komunikace ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; rozhovory jako téma ; pacienti ; zdravotnický personál ; interprofesionální vztahy

Manuál prevence v lékařské praxi : souborné vydání / redakční skupina: Kamil Provazník, Lumír Komárek. — První vydání. — Praha : Fortuna, [2003-2004]. — 733 stran ilustrace + ISBN 80-7168-942-4

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; primární prevence : metody ; kontrola infekčních nemocí ; znečištění životního prostředí ; hygiena ; zdravotní stav populace ; epidemiologické metody ; fyziologie výživy ; podpora zdraví : metody