Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.

více informací

Květen 2021

NLK-OVI – novinky ve fondu

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ADIKTOLOGIE

Alcohol policies in EU member states and Norway : a collection of country reports / Esa Österberg, Thomas Karlsson (eds.). — Helsinki : Stakes, 2002. — 470 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 951-33-1285-2

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; adiktologie ; zdravotní politika ; politika zdravotní – programy ; pití alkoholu ; poruchy způsobené alkoholem : prevence a kontrola ; Evropská unie

EU citizens‘ attitudes towards alcohol / conducted by TNS Opinion and Social at the request of Directorate General Health and Consumers ; survey co-ordinated by Directorate General Communication. — Brussels : TNS Opinion & Social, 2010. — 74 stran, 52 nečíslovaných stran : ilustrace, tabulky ; — (Special Eurobarometer ;; 331)

adiktologie ; průzkumy a dotazníky ; pití alkoholu ; postoj ; zdravotně rizikové chování ; politika zdravotní – programy ; rizikové faktory ; Evropská unie

Mládež a návykové látky v České republice – 2000 : III. dotazníková studie / Vladimír Polanecký, Olga Šmídová, Běla Studničková, Jan Šejda, Jiří Hustopecký. — Praha : Hygienická stanice hl. m. Prahy, Centrální pracoviště drogové epidemiologie, 2001. — 102 stran : ilustrace ; ISBN 80-238-7875-1

adiktologie ; mladiství ; chování mladistvých ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; průzkumy a dotazníky ; zdravotně rizikové chování ; sociální problémy ; životní styl ; dějiny 21. století

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EU report : zpráva o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR. — Praha : Nejvyšší kontrolní úřad, 2008-. — svazky : barevné ilustrace, grafy, tabulky ;

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; finanční řízení ; rozpočty ; financování organizované ; Evropská unie : ekonomika ; podnikání

Empower women : combating tobacco industry marketing in the WHO European region. — Copenhagen : WHO, Regional Office for Europe, [2010]. — xi, 40 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; reklama zaměřená na spotřebitele ; ženy ; mladiství ; kouření tabáku ; tabákové výrobky : ekonomika : škodlivé účinky ; poruchy vyvolané užíváním tabáku ; politika zdravotní – programy ; prevence kouření ; zdraví žen ; Evropská unie

Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě / Jana Czudek Kranecová, Damian Czudek, Tereze Koucká Höfferová, Andrea Vuongová. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. — 308 stran ; ISBN 978-80-7380-810-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; státní správa ; financování organizované : zákonodárství a právo ; finanční revize : zákonodárství a právo

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Acoustics – Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys = Acoustique – Évaluation de la gene causée par le bruit au moyen d’enquetes sociales et d’enquetes socio-acoustiques / ISO. — First edition. — Geneva : ISO, 2003. — v, 15 stran : tabulky ;

environmentální vědy ; technika ; hluk : prevence a kontrola : škodlivé účinky ; akustika ; vystavení vlivu životního prostředí : normy ; hygiena prostředí : normy ; průzkumy a dotazníky : normy

Česká republika 2003 : deset let udržitelného? rozvoje / editovala Petra Kušková. — V Praze : Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2003. — 72 stran : ilustrace ; ISBN 80-239-2010-3

environmentální vědy ; trvale udržitelný růst ; životní prostředí ; socioekonomické faktory

Implementation report on the Council recommendation limiting the public exposure to electromagnetic fields : (0 Hz to 300 Ghz). — Luxembourg : Evropská komise, Directorate-General for Health and Consumer Protection, [2002?]. — 53 stran ;

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; environmentální vědy ; vystavení vlivu životního prostředí : prevence a kontrola ; elektromagnetická pole ; zdravotnické plánování – směrnice ; Evropská unie

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Public health indicators for the European Union : context, selection, definition : final report by the ECHI project : phase II : June 20, 2005 / P.G.N. Kramers and the ECHI team. — Bilthoven : Centre for Public Health Forecasting, National Institute for Public Health and the Environment, 2005. — 197 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; epidemiologie ; ukazatele zdravotního stavu ; poskytování zdravotní péče ; Evropská unie

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Záchrana z východu? Debata o čínských vakcínách v České republice : briefing paper : únor 2021 / autoři: Ivana Karásková, Veronika Blablová. — Praha : Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), [2021]. — 30 listů : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87092-89-7

preventivní medicína ; politologie, politika, zdravotní politika ; infekční lékařství ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace ; dostupnost zdravotnických služeb ; vyvíjení léků ; mezinárodní spolupráce ; celosvětové zdraví ; zdravotní politika ; COVID-19

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Health in Finland : editors: Seppo Koskinen, Arpo Aromaa, Jussi Huttunen, Juha Teperi. — [Helsinki] : National Public Health Institute KTL : 2006. — 176 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 951-740-631-2

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; životní styl ; statistika přirozeného pohybu ; poskytování zdravotní péče ; sociální zabezpečení ; sociální podmínky ; zdravotní stav

Public health indicators for the European Union : context, selection, definition : final report by the ECHI project : phase II : June 20, 2005 / P.G.N. Kramers and the ECHI team. — Bilthoven : Centre for Public Health Forecasting, National Institute for Public Health and the Environment, 2005. — 197 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; epidemiologie ; ukazatele zdravotního stavu ; poskytování zdravotní péče ; Evropská unie

EU Health Programme : working together to improve public health in Europe : a selection of Public Health Projects with an important impact for EU Member States. — Luxembourg : Publications Office of the European Union, [2011]. — 73 stran : ilustrace ; — (EDC collection) ISBN 978-92-9200-007-3

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; politika zdravotní – programy ; zdravotnické plány – realizace ; reforma zdravotní péče ; Evropská unie ; kvalita zdravotní péče

Výroční zpráva … / Charita Česká republika. — Praha : Charita Česká republika, [2004]-. — ^^^svazků : barevné ilustrace, mapy, portréty ;

sociologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; sociální práce : organizace a řízení ; mezinárodní spolupráce ; sociální péče ; analýza nákladů a výnosů

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Tobacco watch : monitoring countries‘ performance on the global treaty / Chris Bostic (ed.). — Geneva : Framework Convention Alliance, 2010. — 36 stran : ilustrace, tabulky ;

politologie, politika, zdravotní politika ; celosvětové zdraví ; mezinárodní spolupráce ; nekuřácká politika ; tabákový průmysl ; inzerce jako téma ; tabákové výrobky ; politika zdravotní – programy ; kouření tabáku : prevence a kontrola

EU report : zpráva o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR. — Praha : Nejvyšší kontrolní úřad, 2008-. — svazky : barevné ilustrace, grafy, tabulky ;

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; finanční řízení ; rozpočty ; financování organizované ; Evropská unie : ekonomika ; podnikání

The national health promotion strategy 2000/2005 /. — Dublin : Stationary Office, 2000. — 79 stran : ilustrace ; ISBN 0-7076-9240-7

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; zdravotní politika ; podpora zdraví ; vládní programy ; reforma zdravotní péče

EU Health Programme : working together to improve public health in Europe : a selection of Public Health Projects with an important impact for EU Member States. — Luxembourg : Publications Office of the European Union, [2011]. — 73 stran : ilustrace ; — (EDC collection) ISBN 978-92-9200-007-3

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; politika zdravotní – programy ; zdravotnické plány – realizace ; reforma zdravotní péče ; Evropská unie ; kvalita zdravotní péče

Empower women : combating tobacco industry marketing in the WHO European region. — Copenhagen : WHO, Regional Office for Europe, [2010]. — xi, 40 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; reklama zaměřená na spotřebitele ; ženy ; mladiství ; kouření tabáku ; tabákové výrobky : ekonomika : škodlivé účinky ; poruchy vyvolané užíváním tabáku ; politika zdravotní – programy ; prevence kouření ; zdraví žen ; Evropská unie

Alcohol policies in EU member states and Norway : a collection of country reports / Esa Österberg, Thomas Karlsson (eds.). — Helsinki : Stakes, 2002. — 470 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 951-33-1285-2

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; adiktologie ; zdravotní politika ; politika zdravotní – programy ; pití alkoholu ; poruchy způsobené alkoholem : prevence a kontrola ; Evropská unie

Global progress report on implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. — Geneva : World Health Organízation, [2007]-. — svazky : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; celosvětové zdraví ; mezinárodní spolupráce ; tabákový průmysl ; tabákové výrobky ; kouření tabáku : prevence a kontrola ; nekuřácká politika ; politika zdravotní – programy ; dějiny 21. století

Implementation report on the Council recommendation limiting the public exposure to electromagnetic fields : (0 Hz to 300 Ghz). — Luxembourg : Evropská komise, Directorate-General for Health and Consumer Protection, [2002?]. — 53 stran ;

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; environmentální vědy ; vystavení vlivu životního prostředí : prevence a kontrola ; elektromagnetická pole ; zdravotnické plánování – směrnice ; Evropská unie

Review of the national health promotion strategy 2004. — Dublin : Department of Health and Children, 2004. — xi, 88 stran : tabulky ; ISBN 1-873820-76-3

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; zdravotní politika ; podpora zdraví ; vládní programy ; reforma zdravotní péče ; hodnocení programu

Záchrana z východu? Debata o čínských vakcínách v České republice : briefing paper : únor 2021 / autoři: Ivana Karásková, Veronika Blablová. — Praha : Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), [2021]. — 30 listů : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87092-89-7

preventivní medicína ; politologie, politika, zdravotní politika ; infekční lékařství ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace ; dostupnost zdravotnických služeb ; vyvíjení léků ; mezinárodní spolupráce ; celosvětové zdraví ; zdravotní politika ; COVID-19

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě / Jana Czudek Kranecová, Damian Czudek, Tereze Koucká Höfferová, Andrea Vuongová. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. — 308 stran ; ISBN 978-80-7380-810-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; státní správa ; financování organizované : zákonodárství a právo ; finanční revize : zákonodárství a právo

Koronavirus : předpisy ke zmírnění dopadů epidemie : všechny předpisy od března 2020 do dubna 2021 : text každé novely samostatně – speciální zpracovaní : daně, sociální zabezpečení/pojištění/podpora, ošetřovné, karanténa, příspěvek na péči, zdravotní pojištění, očkování – náhrada újmy, zaměstnanost, soudní řízení, exekuce, insolvence, úvěry a dluhy, nájmy, školství, kultura, cestovní rucn, lex covid justice, krizový zákon, pandemický zákon : zákony o kompenzačním bonusu 2020/2021 : redakcní uzávěrka 15. 4. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 256 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1431) ISBN 978-80-7488-468-9

právo, zákonodárství ; COVID-19 ; SARS-CoV-2 ; pandemie : zákonodárství a právo ; řízení rizik : zákonodárství a právo ; daně : zákonodárství a právo ; pojištění : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Záchrana z východu? Debata o čínských vakcínách v České republice : briefing paper : únor 2021 / autoři: Ivana Karásková, Veronika Blablová. — Praha : Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), [2021]. — 30 listů : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87092-89-7

preventivní medicína ; politologie, politika, zdravotní politika ; infekční lékařství ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace ; dostupnost zdravotnických služeb ; vyvíjení léků ; mezinárodní spolupráce ; celosvětové zdraví ; zdravotní politika ; COVID-19

nahoru

SOCIOLOGIE

Výroční zpráva … / Charita Česká republika. — Praha : Charita Česká republika, [2004]-. — ^^^svazků : barevné ilustrace, mapy, portréty ;

sociologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; sociální práce : organizace a řízení ; mezinárodní spolupráce ; sociální péče ; analýza nákladů a výnosů

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě / Jana Czudek Kranecová, Damian Czudek, Tereze Koucká Höfferová, Andrea Vuongová. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. — 308 stran ; ISBN 978-80-7380-810-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; státní správa ; financování organizované : zákonodárství a právo ; finanční revize : zákonodárství a právo

nahoru

TECHNIKA

Acoustics – Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys = Acoustique – Évaluation de la gene causée par le bruit au moyen d’enquetes sociales et d’enquetes socio-acoustiques / ISO. — First edition. — Geneva : ISO, 2003. — v, 15 stran : tabulky ;

environmentální vědy ; technika ; hluk : prevence a kontrola : škodlivé účinky ; akustika ; vystavení vlivu životního prostředí : normy ; hygiena prostředí : normy ; průzkumy a dotazníky : normy

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

EU Health Programme : working together to improve public health in Europe : a selection of Public Health Projects with an important impact for EU Member States. — Luxembourg : Publications Office of the European Union, [2011]. — 73 stran : ilustrace ; — (EDC collection) ISBN 978-92-9200-007-3

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; politika zdravotní – programy ; zdravotnické plány – realizace ; reforma zdravotní péče ; Evropská unie ; kvalita zdravotní péče

Review of the national health promotion strategy 2004. — Dublin : Department of Health and Children, 2004. — xi, 88 stran : tabulky ; ISBN 1-873820-76-3

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; zdravotní politika ; podpora zdraví ; vládní programy ; reforma zdravotní péče ; hodnocení programu

Implementation report on the Council recommendation limiting the public exposure to electromagnetic fields : (0 Hz to 300 Ghz). — Luxembourg : Evropská komise, Directorate-General for Health and Consumer Protection, [2002?]. — 53 stran ;

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; environmentální vědy ; vystavení vlivu životního prostředí : prevence a kontrola ; elektromagnetická pole ; zdravotnické plánování – směrnice ; Evropská unie

Global progress report on implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. — Geneva : World Health Organízation, [2007]-. — svazky : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; celosvětové zdraví ; mezinárodní spolupráce ; tabákový průmysl ; tabákové výrobky ; kouření tabáku : prevence a kontrola ; nekuřácká politika ; politika zdravotní – programy ; dějiny 21. století

Alcohol policies in EU member states and Norway : a collection of country reports / Esa Österberg, Thomas Karlsson (eds.). — Helsinki : Stakes, 2002. — 470 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 951-33-1285-2

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; adiktologie ; zdravotní politika ; politika zdravotní – programy ; pití alkoholu ; poruchy způsobené alkoholem : prevence a kontrola ; Evropská unie

Health in Finland : editors: Seppo Koskinen, Arpo Aromaa, Jussi Huttunen, Juha Teperi. — [Helsinki] : National Public Health Institute KTL : 2006. — 176 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 951-740-631-2

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; životní styl ; statistika přirozeného pohybu ; poskytování zdravotní péče ; sociální zabezpečení ; sociální podmínky ; zdravotní stav

Public health indicators for the European Union : context, selection, definition : final report by the ECHI project : phase II : June 20, 2005 / P.G.N. Kramers and the ECHI team. — Bilthoven : Centre for Public Health Forecasting, National Institute for Public Health and the Environment, 2005. — 197 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; epidemiologie ; ukazatele zdravotního stavu ; poskytování zdravotní péče ; Evropská unie

Empower women : combating tobacco industry marketing in the WHO European region. — Copenhagen : WHO, Regional Office for Europe, [2010]. — xi, 40 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; reklama zaměřená na spotřebitele ; ženy ; mladiství ; kouření tabáku ; tabákové výrobky : ekonomika : škodlivé účinky ; poruchy vyvolané užíváním tabáku ; politika zdravotní – programy ; prevence kouření ; zdraví žen ; Evropská unie

The national health promotion strategy 2000/2005 /. — Dublin : Stationary Office, 2000. — 79 stran : ilustrace ; ISBN 0-7076-9240-7

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; zdravotní politika ; podpora zdraví ; vládní programy ; reforma zdravotní péče