Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

více informací

Červen 2021

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ADIKTOLOGIE

Handbook for action to reduce alcohol-related harm. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2009]. — 69 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-890-4180-5

adiktologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; alkoholismus : prevence a kontrola ; zdravotní politika ; snížení rizika poškození ; sociální problémy : prevence a kontrola ; zdravotnické plánování – směrnice ; zdravotně rizikové chování ; primární prevence

Binge drinking and Europe : report / by Peter Anderson, Institute of Alcohol Studies, London ; edited by Walter Farke. — Hamm : German Centre for Addiction Issues (DHS), 2008. — 128 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-937587-04-7

adiktologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; nárazové pití alkoholu ; poruchy způsobené alkoholem ; sociální problémy ; zdravotní politika ; primární prevence ; zdravotně rizikové chování

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností : novela 2021/lQ 2022. — Kolín : Unika, 2021. — 147 stran : tabulky ; ISBN 978-80-907599-2-3

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; technika ; obchod ; konkurenční nabídka ; stavebnictví : ekonomika ; inženýrství : ekonomika ; poplatky – seznamy ; projektování a výstavba zařízení : ekonomika

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE

Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret – Referenční náplně do elektronických cigaret. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021. — 8 stran : tabulka ;

technika ; chemie, klinická chemie ; veřejné zdravotnictví ; systémy dodávající nikotin elektronicky : normy ; nikotin ; vyrobené materiály : normy ; ochrana veřejného zdraví

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Člověk a lidská práva : sbírka úmluv a deklarací / uspořádal Vladimír Flégl. — Vydání první. — Praha : Spektrum, 1990. — 206 stran ; ISBN 80-7107-000-9

lidská práva ; mezinárodní spolupráce ; lidská práva

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

The 7th International Conference on System Science in Health Care : proceedings : „Sustainable structure for better“ = 7ieme Conférence Internationale sur la Science des Systémes en Santé : publications : „Structure possible pour une meilleure sante“ / edited by András Jávor, Wilhelm van Eimeren and Gerard Duru. — [Budapest] : International Society on System Science in Health Care (ISSSHC), [2000]. — 2 svazky (480, 384 stran) : ilustrace, tabulky ; ISBN 963-86078-0-7

management, organizace a řízení zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče : organizace a řízení

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Binge drinking and Europe : report / by Peter Anderson, Institute of Alcohol Studies, London ; edited by Walter Farke. — Hamm : German Centre for Addiction Issues (DHS), 2008. — 128 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-937587-04-7

adiktologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; nárazové pití alkoholu ; poruchy způsobené alkoholem ; sociální problémy ; zdravotní politika ; primární prevence ; zdravotně rizikové chování

Handbook for action to reduce alcohol-related harm. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2009]. — 69 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-890-4180-5

adiktologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; alkoholismus : prevence a kontrola ; zdravotní politika ; snížení rizika poškození ; sociální problémy : prevence a kontrola ; zdravotnické plánování – směrnice ; zdravotně rizikové chování ; primární prevence

Chtít zdraví : modrá šance pro zdravotnictví / Tomáš Julínek. — Praha : Hlavní kancelář ODS, 2004. — 22 stran : ilustrace ; — (Modrá šance ;; č. 7/2004, červen)

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; poskytování zdravotní péče ; reforma zdravotní péče

nahoru

RADIAČNÍ OCHRANA

Národní radiační havarijní plán : NRHP. — [Praha] : Státní úřad pro jadernou bezpečnost : [2020]. — 52 stran : ilustrace ;

státní správa ; radiační ochrana ; plánování postupu v případě katastrof : organizace a řízení ; náhlé příhody ; únik radioaktivních látek : prevence a kontrola ; radiační ochrana ; vládní organizace

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Národní radiační havarijní plán : NRHP. — [Praha] : Státní úřad pro jadernou bezpečnost : [2020]. — 52 stran : ilustrace ;

státní správa ; radiační ochrana ; plánování postupu v případě katastrof : organizace a řízení ; náhlé příhody ; únik radioaktivních látek : prevence a kontrola ; radiační ochrana ; vládní organizace

nahoru

TECHNIKA

Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností : novela 2021/lQ 2022. — Kolín : Unika, 2021. — 147 stran : tabulky ; ISBN 978-80-907599-2-3

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; technika ; obchod ; konkurenční nabídka ; stavebnictví : ekonomika ; inženýrství : ekonomika ; poplatky – seznamy ; projektování a výstavba zařízení : ekonomika

Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly = Child-resistant packaging – Requirements and testing procedures for reclosable packages = Emballages á l’épreuve des enfants – Exigences et méthodes ďessai pour emballages refermables = Kindersichere Verpackung – Anfordemngen und Prüfverfahren fúr wiederverschließbare Verpackungen : nahrazení předchozích norem / zpracovatel: Jan Zajíček ; překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. — 18 stran : ilustrace, tabulka ;

technika ; veřejné zdravotnictví ; balení výrobků : normy ; dítě ; řízení bezpečnosti ; testování materiálů : normy ; ochrana veřejného zdraví

Obaly – Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební postupy na opakovaně uzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky = Packaging – Child-resistant packaging – Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non-phrarmaceutical products : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. — 18 stran : ilustrace, tabulka ;

technika ; veřejné zdravotnictví ; balení výrobků : normy ; dítě ; řízení bezpečnosti ; testování materiálů : normy ; ochrana veřejného zdraví

Požadavky a zkušební metody pro elektronické cigarety. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020. — 18 stran ;

technika ; veřejné zdravotnictví ; systémy dodávající nikotin elektronicky : normy ; vyrobené materiály : normy ; testování materiálů : normy ; ochrana veřejného zdraví

Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret – Referenční náplně do elektronických cigaret. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021. — 8 stran : tabulka ;

technika ; chemie, klinická chemie ; veřejné zdravotnictví ; systémy dodávající nikotin elektronicky : normy ; nikotin ; vyrobené materiály : normy ; ochrana veřejného zdraví

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Strategie AV21 : od jaderné fúze po lidská práva / Akademie věd České republiky ; úvodní slovo Eva Zažímalová. — Praha : Akademie věd České republiky, 2019. — 114 stran : ilustrace ;

věda a výzkum ; výzkum ; věda ; akademie a ústavy

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Obaly – Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební postupy na opakovaně uzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky = Packaging – Child-resistant packaging – Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non-phrarmaceutical products : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. — 18 stran : ilustrace, tabulka ;

technika ; veřejné zdravotnictví ; balení výrobků : normy ; dítě ; řízení bezpečnosti ; testování materiálů : normy ; ochrana veřejného zdraví

Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly = Child-resistant packaging – Requirements and testing procedures for reclosable packages = Emballages á l’épreuve des enfants – Exigences et méthodes ďessai pour emballages refermables = Kindersichere Verpackung – Anfordemngen und Prüfverfahren fúr wiederverschließbare Verpackungen : nahrazení předchozích norem / zpracovatel: Jan Zajíček ; překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. — 18 stran : ilustrace, tabulka ;

technika ; veřejné zdravotnictví ; balení výrobků : normy ; dítě ; řízení bezpečnosti ; testování materiálů : normy ; ochrana veřejného zdraví

The 7th International Conference on System Science in Health Care : proceedings : „Sustainable structure for better“ = 7ieme Conférence Internationale sur la Science des Systémes en Santé : publications : „Structure possible pour une meilleure sante“ / edited by András Jávor, Wilhelm van Eimeren and Gerard Duru. — [Budapest] : International Society on System Science in Health Care (ISSSHC), [2000]. — 2 svazky (480, 384 stran) : ilustrace, tabulky ; ISBN 963-86078-0-7

management, organizace a řízení zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče : organizace a řízení

Chtít zdraví : modrá šance pro zdravotnictví / Tomáš Julínek. — Praha : Hlavní kancelář ODS, 2004. — 22 stran : ilustrace ; — (Modrá šance ;; č. 7/2004, červen)

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; poskytování zdravotní péče ; reforma zdravotní péče

Požadavky a zkušební metody pro elektronické cigarety. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020. — 18 stran ;

technika ; veřejné zdravotnictví ; systémy dodávající nikotin elektronicky : normy ; vyrobené materiály : normy ; testování materiálů : normy ; ochrana veřejného zdraví

Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret – Referenční náplně do elektronických cigaret. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021. — 8 stran : tabulka ;

technika ; chemie, klinická chemie ; veřejné zdravotnictví ; systémy dodávající nikotin elektronicky : normy ; nikotin ; vyrobené materiály : normy ; ochrana veřejného zdraví