Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

více informací

Srpen 2021

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Zákoník práce : komentář s judikaturou : podle stavu k 7. květnu 2021 / Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha. — 2. aktualizované a přepracované vydání. — Praha : Leges, 2021. — 978 stran ; — (Komentátor) ISBN 978-80-7502-474-9

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právní vědy ; soudní vědy ; zákonodárství jako téma ; práce : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo

Pracovněprávní předpisy : překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : novelizovaný zákon o zaměstnanosti – kurzarbeit ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 1. 7. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 304 stran . formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1439) ISBN 978-80-7488-476-4

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; práce : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Základy odborné práce včetně základů informační etiky / Věra Radváková, Tomáš Sigmund. — Druhé aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020. — 163 stran : ilustrace, mapy, tabulka ; ISBN 978-80-245-2404-7

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; věda a výzkum ; etika ; informační věda ; výzkum ; disertace jako téma

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Archivnictví a spisová služba :. — Ostrava : Sagit, 2021. — 112 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1440) ISBN 978-80-7488-477-1

právo, zákonodárství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; archivy ; informační služby : zákonodárství a právo

Základy odborné práce včetně základů informační etiky / Věra Radváková, Tomáš Sigmund. — Druhé aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020. — 163 stran : ilustrace, mapy, tabulka ; ISBN 978-80-245-2404-7

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; věda a výzkum ; etika ; informační věda ; výzkum ; disertace jako téma

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Archivnictví a spisová služba :. — Ostrava : Sagit, 2021. — 112 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1440) ISBN 978-80-7488-477-1

právo, zákonodárství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; archivy ; informační služby : zákonodárství a právo

Pravidla silničního provozu : zákon o silničním provozu, zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky, evidence dopravních nehod, řidičské průkazy, zdravotní způsobilost ; Autoškoly : získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů : velká novela zákona. od 1. 7. 2021 : redakční uzávěrka 1. 8. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 432 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1441) ISBN 978-80-7488-478-8

právo, zákonodárství ; řízení motorových vozidel : zákonodárství a právo ; dopravní nehody : zákonodárství a právo ; bezpečnost : zákonodárství a právo

Správní právo procesní / Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Olga Pouperová, Martin Škurek. — 1. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2021. — xxvii, 510 stran ; — (Academia iuris) ISBN 978-80-7400-827-6

státní správa ; právo, zákonodárství ; právní vědy ; soudní vědy ; státní správa

Ústava ČR : listina základních práv a svobod : změny zákona o volbávh do Parlamentu ČR : Parlament ČR, volby, Ústavní soud, ombudsman, ministerstva ; Antidiskriminační zákon, zákon o sbírce zákonů : redakční uzávěrka 1. 7. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 288 stran : ilustrace, tabulky, formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1438) ISBN 978-80-7488-475-7

právo, zákonodárství ; státní správa ; občanská práva ; lidská práva ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; vláda

Právo Evropské unie / Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík a kolektiv: Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, Naděžda Rozehnalová, Filip Křepelka, Lenka Pítrová, David Sehnálek, Václav Šmejkal, Jan Exner, Tereza Kunertová, Jan Převrátil, Martin Smolek, Magdalena Svobodová, Aneta Vondráčková. — 3. aktualizované vydání. — Praha : Leges, 2021. — 512 stran ; — (Student) ISBN 978-80-7502-491-6

právo, zákonodárství ; právní vědy ; Evropská unie

Zákoník práce : komentář s judikaturou : podle stavu k 7. květnu 2021 / Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha. — 2. aktualizované a přepracované vydání. — Praha : Leges, 2021. — 978 stran ; — (Komentátor) ISBN 978-80-7502-474-9

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právní vědy ; soudní vědy ; zákonodárství jako téma ; práce : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo

Pracovněprávní předpisy : překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : novelizovaný zákon o zaměstnanosti – kurzarbeit ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 1. 7. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 304 stran . formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1439) ISBN 978-80-7488-476-4

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; práce : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Argumenty proti rouškám : deset důvodů, proč by se mělo omezit používání roušek / Judy A. Mikovits, Kent Heckenlively. — [Brno] : Bodyartbook, [2021]. — 83 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87525-76-0

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; masky : škodlivé účinky ; podpora zdraví ; hodnocení rizik ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; postoj ke zdraví

Public health and preventive medicine / Dana Müllerová, Monika Bludovská, Iva Kladnická, Jana Langmajerová, Iveta Plavinová, and Pavel Sedláček. — First English edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2021. — 175 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4863-7

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; veřejné zdravotnictví ; preventivní lékařství

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Ústava ČR : listina základních práv a svobod : změny zákona o volbávh do Parlamentu ČR : Parlament ČR, volby, Ústavní soud, ombudsman, ministerstva ; Antidiskriminační zákon, zákon o sbírce zákonů : redakční uzávěrka 1. 7. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 288 stran : ilustrace, tabulky, formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1438) ISBN 978-80-7488-475-7

právo, zákonodárství ; státní správa ; občanská práva ; lidská práva ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; vláda

Správní právo procesní / Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Olga Pouperová, Martin Škurek. — 1. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2021. — xxvii, 510 stran ; — (Academia iuris) ISBN 978-80-7400-827-6

státní správa ; právo, zákonodárství ; právní vědy ; soudní vědy ; státní správa

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Argumenty proti rouškám : deset důvodů, proč by se mělo omezit používání roušek / Judy A. Mikovits, Kent Heckenlively. — [Brno] : Bodyartbook, [2021]. — 83 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87525-76-0

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; masky : škodlivé účinky ; podpora zdraví ; hodnocení rizik ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; postoj ke zdraví

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Základy odborné práce včetně základů informační etiky / Věra Radváková, Tomáš Sigmund. — Druhé aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020. — 163 stran : ilustrace, mapy, tabulka ; ISBN 978-80-245-2404-7

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; věda a výzkum ; etika ; informační věda ; výzkum ; disertace jako téma

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Argumenty proti rouškám : deset důvodů, proč by se mělo omezit používání roušek / Judy A. Mikovits, Kent Heckenlively. — [Brno] : Bodyartbook, [2021]. — 83 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87525-76-0

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; masky : škodlivé účinky ; podpora zdraví ; hodnocení rizik ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; postoj ke zdraví

Public health and preventive medicine / Dana Müllerová, Monika Bludovská, Iva Kladnická, Jana Langmajerová, Iveta Plavinová, and Pavel Sedláček. — First English edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2021. — 175 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4863-7

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; veřejné zdravotnictví ; preventivní lékařství