Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Září 2021

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ADIKTOLOGIE

S3-Leitlinie Methamphetamin-bezogene Störungen / Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Bundesärztekammer (BÄK) Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). — Berlin : Springer, 2016. — xiv, 212 stran ; ISBN 978-3-662-53540-0

adiktologie ; psychiatrie ; poruchy spojené s užíváním amfetaminu : terapie ; methamfetamin ; primární prevence ; snížení rizika poškození ; politika zdravotní – programy ; komorbidita

nahoru

BALNEOLOGIE

Karlovarské léčivé prameny = Springs = Quellen = Ismočniki = Sources : průvodce = guide = Führer = putevoditel‘ = guide. — Karlovy Vary : Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, [2008?]. — 14 nečíslovaných stran, 1 složený list : barevné ilustrace,

balneologie ; přírodní prameny ; minerální vody ; velkoměsta

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením : diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy / Bronislava Jindříšková a kol.. — Praha : Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2013. — 28 stran : ilustrace ;

zdravotně postižení ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; postižení ; pracovní síly ; zaměstnání pro postižené

Průběžná zpráva k čerpání Institucionální podpory na RVO za rok 2014. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2015. — 72 stran : tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; věda a výzkum ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; dějiny 21. století ; biomedicínský výzkum : dějiny : ekonomika ; finanční podpora výzkumu jako téma : dějiny ; akademie a ústavy : dějiny : ekonomika ; vládní organizace

Health studies in Lithuania : health sector development and its impact on national economy : working paper / authors Romualdas Buivydas, Nerijus Černiauskas, Algis Dobravolskas. — Vilnius : Ciklonas, 2013. — 76 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; řízení veřejného zdraví ; ekonomika ; demografie ; kvalita zdravotní péče ; dějiny 21. století

Etický kodex AIFP : přijatý představenstvem AIFP dne 23. března 2020 a schválený valnou hromadou AIFP dne 16. dubna 2020. — Praha : Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, 2020. — 51 stran : tabulka ;

etika, bioetika, lékařská etika ; farmacie a farmakologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; marketing : etika ; kontrola léčiv a omamných látek ; etika podnikání ; etika farmaceutická ; financování organizované : etika ; zveřejnění : etika ; farmaceutický průmysl

30 let Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže = 30 years of the Office for the Protection of Competition. — Brno : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2021. — 106 stran : ilustrace ;

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; vládní organizace : dějiny ; ekonomické soutěžení ; obchod ; zákonodárství jako téma

Ekonomické vyhodnocení členství České republiky v EU po deseti letech : alternativní scénáře a kvantifikace : příspěvek k formulaci nové evropské strategie pro Českou republiku / autoři Aleš Chmelař, Jan Novotný, Jan Jedlička, Jana Maláčová, Klára Kalíšková, Petr Zahradník, Jiří Šatava, Tomáš Lichard, Zdeněk Kudrna, Andrea Novotná, Zdeněk Holeček. — Praha : Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády, [2014]. — 97 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7440-098-8

politologie, politika, zdravotní politika ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; Evropská unie : dějiny : ekonomika ; veřejná politika ; ekonomika ; dějiny 21. století ; teoretické modely

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Etický kodex AIFP : přijatý představenstvem AIFP dne 23. března 2020 a schválený valnou hromadou AIFP dne 16. dubna 2020. — Praha : Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, 2020. — 51 stran : tabulka ;

etika, bioetika, lékařská etika ; farmacie a farmakologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; marketing : etika ; kontrola léčiv a omamných látek ; etika podnikání ; etika farmaceutická ; financování organizované : etika ; zveřejnění : etika ; farmaceutický průmysl

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Etický kodex AIFP : přijatý představenstvem AIFP dne 23. března 2020 a schválený valnou hromadou AIFP dne 16. dubna 2020. — Praha : Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, 2020. — 51 stran : tabulka ;

etika, bioetika, lékařská etika ; farmacie a farmakologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; marketing : etika ; kontrola léčiv a omamných látek ; etika podnikání ; etika farmaceutická ; financování organizované : etika ; zveřejnění : etika ; farmaceutický průmysl

nahoru

HYGIENA

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2014 / kolektiv autorů. — První vydání. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví, 2015. — 32 stran : ilustrce, tabulky ; ISBN 978-80-85047-51-6

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; služby preventivní péče : dějiny ; kontrola infekčních nemocí ; bezpečnost ; hygiena prostředí ; výrobky pro domácnost ; epidemiologické faktory ; dějiny 21. století

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Svobodný přístup k informacím : změny zákona od 24. 7. 2021 ; elektronické komunikace : změny zákona o elektronických komunikacích ; eGovernment : elektronické úkony, základní registry, informační systémy veřejné správy, elektronická identitikace, právo na digitální služby, přístupnost, služby vytvářející důvěru : velké změny 5 zákonů ; kybernetická bezpečnost : redakční uzávěrka 1. 9. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 336 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1445) ISBN 978-80-7488-482-5

právo, zákonodárství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; státní správa ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; státní správa ; komunikace ; informační systémy : zákonodárství a právo ; zabezpečení počítačových systémů : zákonodárství a právo ; občanská práva

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2014 / kolektiv autorů. — První vydání. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví, 2015. — 32 stran : ilustrce, tabulky ; ISBN 978-80-85047-51-6

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; služby preventivní péče : dějiny ; kontrola infekčních nemocí ; bezpečnost ; hygiena prostředí ; výrobky pro domácnost ; epidemiologické faktory ; dějiny 21. století

Výroční zpráva o činnosti referenčních pracovišť, center a laboratoří v SZÚ a mimo SZÚ. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2014. — 90 nečíslovaných stran : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; akademie a ústavy : dějiny ; vládní organizace : dějiny ; dějiny 21. století ; ochrana veřejného zdraví ; kontrola infekčních nemocí ; epidemiologie ; hygiena

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Slovakia at the threshold of TB elimination / chief editor: Ivan Solovič ; authors: Jozef Poráč, Alena Gallová, Jana Švecová, Milan Jurkovič, Ingrid, Mladá, Katarína Greňová, Daniel Magula, Martin Samohýl ; translation: Klára Frecerová. — Vyšné Hágy : National Institute of Tuberculosis, Pulmonary Diseases and Thoracic Surgery, 2016. — 64 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-972414-1-4

pneumologie a ftizeologie ; veřejné zdravotnictví ; tuberkulóza ; kontrola infekčních nemocí ; poskytování zdravotní péče ; morbidita ; ochrana veřejného zdraví ; primární prevence ; dějiny lékařství

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Ústavní mantinely pro státní politiku / Jan Wintr, Marek Antoš (eds.). — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — 260 stran : ilustrace, tabulky ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-471-8

právo, zákonodárství ; politologie, politika, zdravotní politika ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; politika ; právní vědy ; lidská práva ; sociologické faktory ; Evropská unie

Ekonomické vyhodnocení členství České republiky v EU po deseti letech : alternativní scénáře a kvantifikace : příspěvek k formulaci nové evropské strategie pro Českou republiku / autoři Aleš Chmelař, Jan Novotný, Jan Jedlička, Jana Maláčová, Klára Kalíšková, Petr Zahradník, Jiří Šatava, Tomáš Lichard, Zdeněk Kudrna, Andrea Novotná, Zdeněk Holeček. — Praha : Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády, [2014]. — 97 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7440-098-8

politologie, politika, zdravotní politika ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; Evropská unie : dějiny : ekonomika ; veřejná politika ; ekonomika ; dějiny 21. století ; teoretické modely

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Ústavní mantinely pro státní politiku / Jan Wintr, Marek Antoš (eds.). — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — 260 stran : ilustrace, tabulky ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-471-8

právo, zákonodárství ; politologie, politika, zdravotní politika ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; politika ; právní vědy ; lidská práva ; sociologické faktory ; Evropská unie

Vnitřní správa : matriky, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, státní občanství, ověřování, právo shromažďovací : velké změny od 2. 8. 2021 : nový zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech, zákon o evidenci obyvatel, další předpisy : redakční uzávěrka 9. 8. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 272 stran : ilustrace, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1442) ISBN 978-80-7488-479-5

právo, zákonodárství ; státní správa ; registrace ; občanská práva : zákonodárství a právo ; státní správa ; právní vědy

Lobbing, nebo korupce? / Jana Tlapák Navrátilová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2021. — 95 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-520-3

právo, zákonodárství ; sociologie ; lobby ; zločin : zákonodárství a právo ; trestní zákon ; zákonodárství jako téma ; Evropská unie

Právo ve zdravotnictví / Svejkovský, Řípa a kol.. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2021. — xxi, 225 stran ; — (Právní praxe) ISBN 978-80-7400-835-1

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zákonodárství lékařské ; veřejné zdravotnictví : zákonodárství a právo

Nový stavební zákon : stavební zákon od 1. 7. 2023 : seznam legislativních zkratek : všechny stavební předpisy platné do 30. 6. 2023 najdete v samostatném čísle edice ÚZ : redakční uzávěrka 9. 8. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 128 stran — (ÚZ : úplné znění ;; 1443) ISBN 978-80-7488-480-1

právo, zákonodárství ; stavební zákony : zákonodárství a právo

Advokáti : změny zákona o advokacii od roku 2022 ; notáři : zásadní změny notářského řádu od 1. 9. 2021 : novelizovaný notářský tarif ; soudy a soudci : velké změny od 1. 1. 2022 : zákon o soudech a soudcích : jednací řád pro okresní a krajské soudy : redakční uzávěrka 1. 9. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 272 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1446) ISBN 978-80-7488-483-2

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní vědy ; soudní vědy : zákonodárství a právo ; právníci : zákonodárství a právo

Zákon o kontrole : komentář / Luboš Jemelka, Pavel Vetešník, Ondřej Libosvár. — Vydání druhé. — V Praze : C. H. Beck, 2021. — xxiv, 341 stran ; — (Beckovy komentáře) ISBN 978-80-7400-840-5

státní správa ; právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; vláda ; společenská kontrola formální

Svobodný přístup k informacím : změny zákona od 24. 7. 2021 ; elektronické komunikace : změny zákona o elektronických komunikacích ; eGovernment : elektronické úkony, základní registry, informační systémy veřejné správy, elektronická identitikace, právo na digitální služby, přístupnost, služby vytvářející důvěru : velké změny 5 zákonů ; kybernetická bezpečnost : redakční uzávěrka 1. 9. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 336 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1445) ISBN 978-80-7488-482-5

právo, zákonodárství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; státní správa ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; státní správa ; komunikace ; informační systémy : zákonodárství a právo ; zabezpečení počítačových systémů : zákonodárství a právo ; občanská práva

nahoru

PSYCHIATRIE

S3-Leitlinie Methamphetamin-bezogene Störungen / Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Bundesärztekammer (BÄK) Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). — Berlin : Springer, 2016. — xiv, 212 stran ; ISBN 978-3-662-53540-0

adiktologie ; psychiatrie ; poruchy spojené s užíváním amfetaminu : terapie ; methamfetamin ; primární prevence ; snížení rizika poškození ; politika zdravotní – programy ; komorbidita

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Psychosocial aspects of transformation of the Czech society within the context of European integration / edited by Vladimír Kebza. — First published. — Prague : Matfyzpress, 2008. — 153 stran : barevné ilustrace, mapy ; ISBN 978-80-7378-064-7

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; Evropská unie : dějiny ; dějiny 21. století ; sociální změna ; sociologické faktory ; sociální psychologie

Mateřství jako výzva a radost / Petra Maťová. — V Praze : 3. LF UK, 2018. — 60 stran ; ISBN 978-80-87878-16-3

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; zdravotně postižení ; rodičovství : dějiny ; matky : dějiny ; postižení : dějiny ; rodina ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

SOCIOLOGIE

Mateřství jako výzva a radost / Petra Maťová. — V Praze : 3. LF UK, 2018. — 60 stran ; ISBN 978-80-87878-16-3

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; zdravotně postižení ; rodičovství : dějiny ; matky : dějiny ; postižení : dějiny ; rodina ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Lobbing, nebo korupce? / Jana Tlapák Navrátilová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2021. — 95 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-520-3

právo, zákonodárství ; sociologie ; lobby ; zločin : zákonodárství a právo ; trestní zákon ; zákonodárství jako téma ; Evropská unie

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením : diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy / Bronislava Jindříšková a kol.. — Praha : Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2013. — 28 stran : ilustrace ;

zdravotně postižení ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; postižení ; pracovní síly ; zaměstnání pro postižené

Tak tohle ne! : analýza násilí v sexbyznysu a jeho řešení / Petra Kutálková, Hana Malinová, Jana Poláková, Lucie Šídová a Jan Losenický. — Brno : Rozkoš bez rizika, 2016. — 189 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-260-9638-2

sociologie ; dějiny 21. století ; empirický výzkum ; prostituce ; sexuální pracovníci ; násilí : prevence a kontrola ; sexuální delikty : prevence a kontrola ; bité ženy ; sociální problémy : prevence a kontrola ; primární prevence ; snížení rizika poškození ; hygiena práce

Psychosocial aspects of transformation of the Czech society within the context of European integration / edited by Vladimír Kebza. — First published. — Prague : Matfyzpress, 2008. — 153 stran : barevné ilustrace, mapy ; ISBN 978-80-7378-064-7

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; Evropská unie : dějiny ; dějiny 21. století ; sociální změna ; sociologické faktory ; sociální psychologie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

30 let Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže = 30 years of the Office for the Protection of Competition. — Brno : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2021. — 106 stran : ilustrace ;

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; vládní organizace : dějiny ; ekonomické soutěžení ; obchod ; zákonodárství jako téma

Ústavní mantinely pro státní politiku / Jan Wintr, Marek Antoš (eds.). — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — 260 stran : ilustrace, tabulky ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-471-8

právo, zákonodárství ; politologie, politika, zdravotní politika ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; politika ; právní vědy ; lidská práva ; sociologické faktory ; Evropská unie

Vnitřní správa : matriky, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, státní občanství, ověřování, právo shromažďovací : velké změny od 2. 8. 2021 : nový zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech, zákon o evidenci obyvatel, další předpisy : redakční uzávěrka 9. 8. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 272 stran : ilustrace, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1442) ISBN 978-80-7488-479-5

právo, zákonodárství ; státní správa ; registrace ; občanská práva : zákonodárství a právo ; státní správa ; právní vědy

Advokáti : změny zákona o advokacii od roku 2022 ; notáři : zásadní změny notářského řádu od 1. 9. 2021 : novelizovaný notářský tarif ; soudy a soudci : velké změny od 1. 1. 2022 : zákon o soudech a soudcích : jednací řád pro okresní a krajské soudy : redakční uzávěrka 1. 9. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 272 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1446) ISBN 978-80-7488-483-2

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní vědy ; soudní vědy : zákonodárství a právo ; právníci : zákonodárství a právo

Zákon o kontrole : komentář / Luboš Jemelka, Pavel Vetešník, Ondřej Libosvár. — Vydání druhé. — V Praze : C. H. Beck, 2021. — xxiv, 341 stran ; — (Beckovy komentáře) ISBN 978-80-7400-840-5

státní správa ; právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; vláda ; společenská kontrola formální

Svobodný přístup k informacím : změny zákona od 24. 7. 2021 ; elektronické komunikace : změny zákona o elektronických komunikacích ; eGovernment : elektronické úkony, základní registry, informační systémy veřejné správy, elektronická identitikace, právo na digitální služby, přístupnost, služby vytvářející důvěru : velké změny 5 zákonů ; kybernetická bezpečnost : redakční uzávěrka 1. 9. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 336 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1445) ISBN 978-80-7488-482-5

právo, zákonodárství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; státní správa ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; státní správa ; komunikace ; informační systémy : zákonodárství a právo ; zabezpečení počítačových systémů : zákonodárství a právo ; občanská práva

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Průběžná zpráva k čerpání Institucionální podpory na RVO za rok 2014. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2015. — 72 stran : tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; věda a výzkum ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; dějiny 21. století ; biomedicínský výzkum : dějiny : ekonomika ; finanční podpora výzkumu jako téma : dějiny ; akademie a ústavy : dějiny : ekonomika ; vládní organizace

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Průběžná zpráva k čerpání Institucionální podpory na RVO za rok 2014. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2015. — 72 stran : tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; věda a výzkum ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; dějiny 21. století ; biomedicínský výzkum : dějiny : ekonomika ; finanční podpora výzkumu jako téma : dějiny ; akademie a ústavy : dějiny : ekonomika ; vládní organizace

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2014 / kolektiv autorů. — První vydání. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví, 2015. — 32 stran : ilustrce, tabulky ; ISBN 978-80-85047-51-6

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; služby preventivní péče : dějiny ; kontrola infekčních nemocí ; bezpečnost ; hygiena prostředí ; výrobky pro domácnost ; epidemiologické faktory ; dějiny 21. století

Slovakia at the threshold of TB elimination / chief editor: Ivan Solovič ; authors: Jozef Poráč, Alena Gallová, Jana Švecová, Milan Jurkovič, Ingrid, Mladá, Katarína Greňová, Daniel Magula, Martin Samohýl ; translation: Klára Frecerová. — Vyšné Hágy : National Institute of Tuberculosis, Pulmonary Diseases and Thoracic Surgery, 2016. — 64 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-972414-1-4

pneumologie a ftizeologie ; veřejné zdravotnictví ; tuberkulóza ; kontrola infekčních nemocí ; poskytování zdravotní péče ; morbidita ; ochrana veřejného zdraví ; primární prevence ; dějiny lékařství

Výroční zpráva o činnosti referenčních pracovišť, center a laboratoří v SZÚ a mimo SZÚ. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2014. — 90 nečíslovaných stran : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; akademie a ústavy : dějiny ; vládní organizace : dějiny ; dějiny 21. století ; ochrana veřejného zdraví ; kontrola infekčních nemocí ; epidemiologie ; hygiena

Právo ve zdravotnictví / Svejkovský, Řípa a kol.. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2021. — xxi, 225 stran ; — (Právní praxe) ISBN 978-80-7400-835-1

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zákonodárství lékařské ; veřejné zdravotnictví : zákonodárství a právo

Health studies in Lithuania : health sector development and its impact on national economy : working paper / authors Romualdas Buivydas, Nerijus Černiauskas, Algis Dobravolskas. — Vilnius : Ciklonas, 2013. — 76 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; řízení veřejného zdraví ; ekonomika ; demografie ; kvalita zdravotní péče ; dějiny 21. století

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Mateřství jako výzva a radost / Petra Maťová. — V Praze : 3. LF UK, 2018. — 60 stran ; ISBN 978-80-87878-16-3

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; zdravotně postižení ; rodičovství : dějiny ; matky : dějiny ; postižení : dějiny ; rodina ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením : diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy / Bronislava Jindříšková a kol.. — Praha : Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2013. — 28 stran : ilustrace ;

zdravotně postižení ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; postižení ; pracovní síly ; zaměstnání pro postižené