Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Říjen 2021

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Lékařské procesy v Čechách a na Moravě na přelomu tisíciletí / Jan Mach. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 301 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-559-7

dějiny lékařství ; soudní lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; chybná zdravotní péče : dějiny : zákonodárství a právo ; zanedbání povinné péče : dějiny : zákonodárství a právo ; nesprávné profesionální chování : dějiny : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost : dějiny ; znalecký posudek ; lékaři : dějiny ; pacienti : dějiny

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Nebojme se spolupráce s FAO / text Jozef Špánik a kolektiv autorů Odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe. — Praha : Ministerstvo zemědělství, 2016. — 107 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7434-291-2

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zemědělství a potravinářství ; zemědělství ; ekonomický rozvoj ; Organizace spojených národů ; potravinářský průmysl ; pomoc v nouzi ; mezinárodní spolupráce ; rozvojové země : ekonomika

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Rukovodstvo po organizacii i provedeniju epidemiologičeskovo nadzora za boleznjami, svjazannymi s vodoj. — Copenhagen : Vsemirnaja organizacija zdravoochranenija, Evropejskoje regional’noje bjuro, [2011]. — 23 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-890-0245-5

environmentální vědy ; epidemiologie ; veřejné zdravotnictví ; znečištění vody : prevence a kontrola ; epidemiologické monitorování ; monitorování životního prostředí : metody ; přenos infekční nemoci ; mikrobiologie vody ; nemoci přenášené vodou : prevence a kontrola ; zdravotní politika

Malomasštabnyje sistemy vodosnabženija v Obščejevropejskom regione : kakova ischodnaja situacija, v čem problemy i kak dobiťsja ulučšenij. — Copenhagen : Vsemirnaja organizacija zdravoochranenija, Evropejskoje regional’noje bjuro, [2011]. — v, 48 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-890-0233-2

environmentální vědy ; veřejné zdravotnictví ; hygiena ; zásobování vodou : ekonomika : metody ; znečištění vody : prevence a kontrola ; kvalita vody ; pitná voda ; zdravotní politika

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Rukovodstvo po organizacii i provedeniju epidemiologičeskovo nadzora za boleznjami, svjazannymi s vodoj. — Copenhagen : Vsemirnaja organizacija zdravoochranenija, Evropejskoje regional’noje bjuro, [2011]. — 23 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-890-0245-5

environmentální vědy ; epidemiologie ; veřejné zdravotnictví ; znečištění vody : prevence a kontrola ; epidemiologické monitorování ; monitorování životního prostředí : metody ; přenos infekční nemoci ; mikrobiologie vody ; nemoci přenášené vodou : prevence a kontrola ; zdravotní politika

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Umění pokojného umírání / Kaisen ; překlad z francouzštiny Miloslav Šebela. — [Olomouc] : Fontána, 2005. — 122 stran : barevné ilustrace ; ISBN 80-7336-217-1

humanitní vědy a umění ; thanatologie ; postoj ke smrti ; smrt ; emoce ; umírající ; stárnutí ; staří ; život ; křesťanství ; spiritualita

nahoru

HYGIENA

Malomasštabnyje sistemy vodosnabženija v Obščejevropejskom regione : kakova ischodnaja situacija, v čem problemy i kak dobiťsja ulučšenij. — Copenhagen : Vsemirnaja organizacija zdravoochranenija, Evropejskoje regional’noje bjuro, [2011]. — v, 48 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-890-0233-2

environmentální vědy ; veřejné zdravotnictví ; hygiena ; zásobování vodou : ekonomika : metody ; znečištění vody : prevence a kontrola ; kvalita vody ; pitná voda ; zdravotní politika

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole : příručka pro učitele / Vladislav Mužík (ed.). — Brno : Paido, 2007. — 150 stran : barevné ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7315-156-0

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zdravotní výchova ; fyziologie výživy ; pohybová aktivita ; zdraví ; zdravá strava ; potraviny ; učitelé

nahoru

ONKOLOGIE

„Kdyby“ znamená pozdě : nepodceňte prevenci : rakovinou onemocní každý třetí z nás a každý čtvrtý na ni zemře. — [Praha] : [Všeobecná zdravotní pojišťovna], [2021]. — 51 stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; onkologie ; zdravotní výchova ; nádory : prevence a kontrola ; časná detekce nádoru ; primární prevence

nahoru

PEDAGOGIKA

Jihočeská univerzita : minulost a přítomnost vysokého učení v Českých Budějovicích / Miroslav Novotný a kol.. — Vydání první. — V Českých Budějovicích : Nakladatelství Jihočeské univerzity, 2021. — 361 stran (některé složené) : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; — (Episteme. Historia) ISBN 978-80-7394-869-6

pedagogika ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; univerzity : dějiny ; studium vysokoškolské : dějiny

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Kontroverze práva, zdraví a rodiny / Ivo Telec. — Vydání první. — Praha : Leges, 2021. — 268 stran : ilustrace ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-533-3

právo, zákonodárství ; právní vědy ; občanská práva ; lékařská etika ; psychoterapie ; zdraví : zákonodárství a právo ; rodina ; zákonodárství lékařské

Zákon o veřejných výzkumných institucích : komentář / Kaplan, Sojková. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2019. — xvii, 331 stran ; — (Beckovy komentáře) ISBN 978-80-7400-743-9

právo, zákonodárství ; věda a výzkum ; zákonodárství jako téma ; akademie a ústavy : zákonodárství a právo ; výzkum : zákonodárství a právo ; veřejná zařízení : zákonodárství a právo

Správní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek et al.. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Leges, 2021. — 308 stran : ilustrace, tabulky ; — (Student) ISBN 978-80-7502-531-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; trestní zákon ; státní správa ; právní odpovědnost

Dovolání / Karel Svoboda, Klára Trněná. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2018. — xvi, 156 stran ; — (Právní instituty) ISBN 978-80-7400-685-2

právo, zákonodárství ; soudní vědy ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo ; role soudu

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

„Kdyby“ znamená pozdě : nepodceňte prevenci : rakovinou onemocní každý třetí z nás a každý čtvrtý na ni zemře. — [Praha] : [Všeobecná zdravotní pojišťovna], [2021]. — 51 stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; onkologie ; zdravotní výchova ; nádory : prevence a kontrola ; časná detekce nádoru ; primární prevence

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Ekonomické a sociální determinanty zdraví v Ústeckém kraji a Sasku / Miroslav Barták. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2013. — 95 stran : ilustrace, 1 mapa, tabulky ; ISBN 978-80-7478-418-7

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; statistika, zdravotnická statistika ; sociální determinanty zdraví : dějiny ; zdravotní stav populace : dějiny ; ukazatele zdravotního stavu ; dějiny 21. století ; statistika jako téma : dějiny ; zdravotnická zařízení : dějiny ; zdravotničtí pracovníci : dějiny

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

Lékařské procesy v Čechách a na Moravě na přelomu tisíciletí / Jan Mach. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 301 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-559-7

dějiny lékařství ; soudní lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; chybná zdravotní péče : dějiny : zákonodárství a právo ; zanedbání povinné péče : dějiny : zákonodárství a právo ; nesprávné profesionální chování : dějiny : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost : dějiny ; znalecký posudek ; lékaři : dějiny ; pacienti : dějiny

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Ekonomické a sociální determinanty zdraví v Ústeckém kraji a Sasku / Miroslav Barták. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2013. — 95 stran : ilustrace, 1 mapa, tabulky ; ISBN 978-80-7478-418-7

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; statistika, zdravotnická statistika ; sociální determinanty zdraví : dějiny ; zdravotní stav populace : dějiny ; ukazatele zdravotního stavu ; dějiny 21. století ; statistika jako téma : dějiny ; zdravotnická zařízení : dějiny ; zdravotničtí pracovníci : dějiny

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Správní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek et al.. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Leges, 2021. — 308 stran : ilustrace, tabulky ; — (Student) ISBN 978-80-7502-531-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; trestní zákon ; státní správa ; právní odpovědnost

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Zákon o veřejných výzkumných institucích : komentář / Kaplan, Sojková. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2019. — xvii, 331 stran ; — (Beckovy komentáře) ISBN 978-80-7400-743-9

právo, zákonodárství ; věda a výzkum ; zákonodárství jako téma ; akademie a ústavy : zákonodárství a právo ; výzkum : zákonodárství a právo ; veřejná zařízení : zákonodárství a právo

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Rukovodstvo po organizacii i provedeniju epidemiologičeskovo nadzora za boleznjami, svjazannymi s vodoj. — Copenhagen : Vsemirnaja organizacija zdravoochranenija, Evropejskoje regional’noje bjuro, [2011]. — 23 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-890-0245-5

environmentální vědy ; epidemiologie ; veřejné zdravotnictví ; znečištění vody : prevence a kontrola ; epidemiologické monitorování ; monitorování životního prostředí : metody ; přenos infekční nemoci ; mikrobiologie vody ; nemoci přenášené vodou : prevence a kontrola ; zdravotní politika

Ekonomické a sociální determinanty zdraví v Ústeckém kraji a Sasku / Miroslav Barták. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2013. — 95 stran : ilustrace, 1 mapa, tabulky ; ISBN 978-80-7478-418-7

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; statistika, zdravotnická statistika ; sociální determinanty zdraví : dějiny ; zdravotní stav populace : dějiny ; ukazatele zdravotního stavu ; dějiny 21. století ; statistika jako téma : dějiny ; zdravotnická zařízení : dějiny ; zdravotničtí pracovníci : dějiny

Malomasštabnyje sistemy vodosnabženija v Obščejevropejskom regione : kakova ischodnaja situacija, v čem problemy i kak dobiťsja ulučšenij. — Copenhagen : Vsemirnaja organizacija zdravoochranenija, Evropejskoje regional’noje bjuro, [2011]. — v, 48 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-890-0233-2

environmentální vědy ; veřejné zdravotnictví ; hygiena ; zásobování vodou : ekonomika : metody ; znečištění vody : prevence a kontrola ; kvalita vody ; pitná voda ; zdravotní politika

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

„Kdyby“ znamená pozdě : nepodceňte prevenci : rakovinou onemocní každý třetí z nás a každý čtvrtý na ni zemře. — [Praha] : [Všeobecná zdravotní pojišťovna], [2021]. — 51 stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; onkologie ; zdravotní výchova ; nádory : prevence a kontrola ; časná detekce nádoru ; primární prevence

Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole : příručka pro učitele / Vladislav Mužík (ed.). — Brno : Paido, 2007. — 150 stran : barevné ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7315-156-0

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zdravotní výchova ; fyziologie výživy ; pohybová aktivita ; zdraví ; zdravá strava ; potraviny ; učitelé

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Nebojme se spolupráce s FAO / text Jozef Špánik a kolektiv autorů Odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe. — Praha : Ministerstvo zemědělství, 2016. — 107 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7434-291-2

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zemědělství a potravinářství ; zemědělství ; ekonomický rozvoj ; Organizace spojených národů ; potravinářský průmysl ; pomoc v nouzi ; mezinárodní spolupráce ; rozvojové země : ekonomika