Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Listopad 2021

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Zákon o cenách : komentář / Tomáš Naiser, Marie Janečková, Diana Svobodová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2021. — xi, 86 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7676-199-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zákonodárství jako téma ; obchod : zákonodárství a právo

Překážky v práci : na straně zaměstnance i zaměstnavatele / Tereza Landwehrmann. — 1. vydání. — Olomouc : ANAG, 2021. — 295 stran ; — (Práce, mzdy, pojištění) ISBN 978-80-7554-322-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zákonodárství jako téma ; pracovní síly : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; práce : zákonodárství a právo ; kompenzace a odškodnění

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Manažerská etika ve zdravotnické praxi / Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2021. — 98 stran ; ISBN 978-80-271-1728-4

etika, bioetika, lékařská etika ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče : etika : organizace a řízení ; profesionální etika ; organizace a řízení

Etické problémy a dilemata v ošetřovatelské praxi / Iveta Ondriová ; překlad: Ludmila Míčová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 141 stran ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-1696-6

etika, bioetika, lékařská etika ; ošetřovatelství ; ošetřovatelská etika ; ošetřovatelská péče : etika

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Naučte se psát zprávy a návrhy : jak jasně a efektivně reportovat a připravovat přesvědčivé návrhy / Patrick Forsyth ; překlad: Petr Florian. — 1. vydání. — V Brně : Lingea s. r.o., 2021. — 140 stran : ilustrace ; — (Vstříc úspěchu) ISBN 978-80-7508-719-5

humanitní vědy a umění ; lingvistika, lékařská terminologie ; psaní ; lingvistika

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Mužské právo : jsou právní pravidla neutrální? / Kateřina Šimáčková, Barbara Havelková, Pavla Špondrová (eds.). — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2020. — xliii, 1031 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7598-761-7

právo, zákonodárství ; sociologie ; lidská práva ; zákonodárství jako téma ; právní vědy ; pohlavní identita ; feminismus ; ženy ; muži ; genderová rovnost ; sexismus ; ženská práva ; lidská práva ; sociologické faktory ; politika

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Naučte se psát zprávy a návrhy : jak jasně a efektivně reportovat a připravovat přesvědčivé návrhy / Patrick Forsyth ; překlad: Petr Florian. — 1. vydání. — V Brně : Lingea s. r.o., 2021. — 140 stran : ilustrace ; — (Vstříc úspěchu) ISBN 978-80-7508-719-5

humanitní vědy a umění ; lingvistika, lékařská terminologie ; psaní ; lingvistika

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Manažerská etika ve zdravotnické praxi / Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2021. — 98 stran ; ISBN 978-80-271-1728-4

etika, bioetika, lékařská etika ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče : etika : organizace a řízení ; profesionální etika ; organizace a řízení

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Etické problémy a dilemata v ošetřovatelské praxi / Iveta Ondriová ; překlad: Ludmila Míčová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 141 stran ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-1696-6

etika, bioetika, lékařská etika ; ošetřovatelství ; ošetřovatelská etika ; ošetřovatelská péče : etika

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Mužské právo : jsou právní pravidla neutrální? / Kateřina Šimáčková, Barbara Havelková, Pavla Špondrová (eds.). — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2020. — xliii, 1031 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7598-761-7

právo, zákonodárství ; sociologie ; lidská práva ; zákonodárství jako téma ; právní vědy ; pohlavní identita ; feminismus ; ženy ; muži ; genderová rovnost ; sexismus ; ženská práva ; lidská práva ; sociologické faktory ; politika

Občanský soudní řád : změny o.s.ř. od 1. 7. 2021 : změny některých dalších předpisů ; Zvláštní řízení soudní ; Rozhodčí řízení : soudní poplatky, mediace, kompetenční spory : redakčni uzávěrka 14. 6. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 320 stran : formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1436) ISBN 978-80-7488-473-3

právo, zákonodárství ; soudní vědy : zákonodárství a právo ; občanská práva ; role soudu ; vyjednávání ; poplatky – seznamy : zákonodárství a právo

Cizinci, azyl : velká novela zákona o pobytu cizinců na území ČR od 2. 8. 2021, změny zákona o azylu od 2. 8. 2021 : zákon o dočasné ochraně cizinců, vízový kodex, Ženevská úmluva, další předpisy a dokumenty : redakční uzávěrka 16. 8. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 352 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1444) ISBN 978-80-7488-481-8

právo, zákonodárství ; emigranti a imigranti : zákonodárství a právo ; uprchlíci : zákonodárství a právo ; občanská práva ; právní vědy

Pravidla silničního provozu : zákon o silničním provozu, zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky, evidence dopravních nehod, řidičské průkazy, zdravotní způsobilost : změny pravidel silničního provozu od 1. 1. 2022 ; Autoškoly : získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů : redakční uzávěrka 18. 10. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 432 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1450) ISBN 978-80-7488-487-0

právo, zákonodárství ; doprava : zákonodárství a právo ; bezpečnost ; řízení motorových vozidel : zákonodárství a právo ; dopravní nehody : prevence a kontrola : zákonodárství a právo

Rodinné právo ; Ochrana dětí : zásadní změny o socíálně-právní ochrané děti od 1. 1. 2022 ; Registrované partnerství : redakční uzávěrka 25. 10. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1451) ISBN 978-80-7488-488-7

právo, zákonodárství ; rodina ; ochrana práv dítěte ; manželství : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo

Zákon o cenách : komentář / Tomáš Naiser, Marie Janečková, Diana Svobodová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2021. — xi, 86 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7676-199-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zákonodárství jako téma ; obchod : zákonodárství a právo

Překážky v práci : na straně zaměstnance i zaměstnavatele / Tereza Landwehrmann. — 1. vydání. — Olomouc : ANAG, 2021. — 295 stran ; — (Práce, mzdy, pojištění) ISBN 978-80-7554-322-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zákonodárství jako téma ; pracovní síly : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; práce : zákonodárství a právo ; kompenzace a odškodnění

Proměny správního soudnictví / Richard Pomahač. — Beroun : nakladatelství Eva Rozkotová, 2021. — 101 stran ; ISBN 978-80-7630-014-9

státní správa ; právo, zákonodárství ; soudní vědy : dějiny ; státní správa ; role soudu ; veřejný sektor ; dějiny

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Vakcíny jsou nebezpečné – a nefungují : každý, kdo vám tvrdí, že očkování je bezpečné a účinné, lže. Zde je důkaz / Vernon Coleman. — Praha : Bodyart PRess, 2021. — clxiii stran ; ISBN 978-80-87525-79-1

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; vakcíny : škodlivé účinky ; vakcinace : škodlivé účinky ; postoj ke zdraví ; hnutí proti očkování ; odmítnutí očkování ; nežádoucí účinky léčiv ; ekonomika lékařská ; riziko

nahoru

SOCIOLOGIE

Mužské právo : jsou právní pravidla neutrální? / Kateřina Šimáčková, Barbara Havelková, Pavla Špondrová (eds.). — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2020. — xliii, 1031 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7598-761-7

právo, zákonodárství ; sociologie ; lidská práva ; zákonodárství jako téma ; právní vědy ; pohlavní identita ; feminismus ; ženy ; muži ; genderová rovnost ; sexismus ; ženská práva ; lidská práva ; sociologické faktory ; politika

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Proměny správního soudnictví / Richard Pomahač. — Beroun : nakladatelství Eva Rozkotová, 2021. — 101 stran ; ISBN 978-80-7630-014-9

státní správa ; právo, zákonodárství ; soudní vědy : dějiny ; státní správa ; role soudu ; veřejný sektor ; dějiny

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Vakcíny jsou nebezpečné – a nefungují : každý, kdo vám tvrdí, že očkování je bezpečné a účinné, lže. Zde je důkaz / Vernon Coleman. — Praha : Bodyart PRess, 2021. — clxiii stran ; ISBN 978-80-87525-79-1

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; vakcíny : škodlivé účinky ; vakcinace : škodlivé účinky ; postoj ke zdraví ; hnutí proti očkování ; odmítnutí očkování ; nežádoucí účinky léčiv ; ekonomika lékařská ; riziko