Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

více informací

Prosinec 2021

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Výroční zpráva za rok … / Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky. — Praha : Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, 2006-. — svazky : ilustrace, tabulky ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : statistika a číselné údaje ; průzkumy zdravotní péče ; vládní organizace

Tabulkové a grafické porovnání vybraných ukazatelů hospodaření Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny vyplývající z výročních zpráv za období 2003 – 2007. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], 2008. — 70 nečíslovaných listů : ilustrace ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : statistika a číselné údaje ; průzkumy zdravotní péče

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006. — [Praha] : Česká národní zdravotní pojišťovna, 2007. — 72 listů : tabulky ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : statistika a číselné údaje ; průzkumy zdravotní péče

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2006 : Hutnická zaměstnanecká pojišťovna. — Praha : BDO Prima Audit s. r. o., 2007. — 8 nečíslovaných listů, 16 listů : tabulky ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : zákonodárství a právo ; průzkumy zdravotní péče ; pojistná škoda – přezkoumání ; pracovní síly ; hutnictví

Výroční zpráva za rok 2006 : Vojenská zdravotní pojišťovna / předkládá František Beránek. — Praha : Vojenská zdravotní pojišťovna, 2007. — 84 listů : tabulky ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : statistika a číselné údaje ; průzkumy zdravotní péče ; vojenské lékařství

Ochrana spotřebitele : velká novela zákona o potravinách : zákon o ochraně spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, obecná bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky, posuzování shody, některé služby informační společnosti ; spotřebitelský úvěr : redakční uzávěrka 15. 11. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 262 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1453) ISBN 978-80-7488-490-0

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ochrana spotřebitele : zákonodárství a právo ; spotřebitelská bezpečnost produktů : zákonodárství a právo ; služby na základě hospodářské smlouvy : zákonodárství a právo ; obchod : zákonodárství a právo

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2006 : Hutnická zaměstnanecká pojišťovna. — Praha : BDO Prima Audit s. r. o., 2007. — 8 nečíslovaných listů, 16 listů : tabulky ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : zákonodárství a právo ; průzkumy zdravotní péče ; pojistná škoda – přezkoumání ; pracovní síly ; hutnictví

Výroční zpráva za rok 2006 : Vojenská zdravotní pojišťovna / předkládá František Beránek. — Praha : Vojenská zdravotní pojišťovna, 2007. — 84 listů : tabulky ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : statistika a číselné údaje ; průzkumy zdravotní péče ; vojenské lékařství

Tabulkové a grafické porovnání vybraných ukazatelů hospodaření Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny vyplývající z výročních zpráv za období 2003 – 2007. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], 2008. — 70 nečíslovaných listů : ilustrace ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : statistika a číselné údaje ; průzkumy zdravotní péče

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006. — [Praha] : Česká národní zdravotní pojišťovna, 2007. — 72 listů : tabulky ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : statistika a číselné údaje ; průzkumy zdravotní péče

Výroční zpráva za rok … / Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky. — Praha : Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, 2006-. — svazky : ilustrace, tabulky ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : statistika a číselné údaje ; průzkumy zdravotní péče ; vládní organizace

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Výroční zpráva za rok … / Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky. — Praha : Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, 2006-. — svazky : ilustrace, tabulky ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : statistika a číselné údaje ; průzkumy zdravotní péče ; vládní organizace

Tabulkové a grafické porovnání vybraných ukazatelů hospodaření Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny vyplývající z výročních zpráv za období 2003 – 2007. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], 2008. — 70 nečíslovaných listů : ilustrace ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : statistika a číselné údaje ; průzkumy zdravotní péče

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006. — [Praha] : Česká národní zdravotní pojišťovna, 2007. — 72 listů : tabulky ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : statistika a číselné údaje ; průzkumy zdravotní péče

Výroční zpráva za rok 2006 : Vojenská zdravotní pojišťovna / předkládá František Beránek. — Praha : Vojenská zdravotní pojišťovna, 2007. — 84 listů : tabulky ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : statistika a číselné údaje ; průzkumy zdravotní péče ; vojenské lékařství

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2006 : Hutnická zaměstnanecká pojišťovna. — Praha : BDO Prima Audit s. r. o., 2007. — 8 nečíslovaných listů, 16 listů : tabulky ;

pojišťovnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovny : ekonomika : statistika a číselné údaje ; zdravotní pojištění : ekonomika : statistika a číselné údaje ; náklady na zdravotní péči : zákonodárství a právo ; průzkumy zdravotní péče ; pojistná škoda – přezkoumání ; pracovní síly ; hutnictví

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Ochrana spotřebitele : velká novela zákona o potravinách : zákon o ochraně spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, obecná bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky, posuzování shody, některé služby informační společnosti ; spotřebitelský úvěr : redakční uzávěrka 15. 11. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 262 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1453) ISBN 978-80-7488-490-0

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ochrana spotřebitele : zákonodárství a právo ; spotřebitelská bezpečnost produktů : zákonodárství a právo ; služby na základě hospodářské smlouvy : zákonodárství a právo ; obchod : zákonodárství a právo

Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních ; státní zastupitelství. — Ostrava : Sagit, 2021. — 168 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1454) ISBN 978-80-7488-492-4

právo, zákonodárství ; trestní zákon ; trest ; zločin : zákonodárství a právo ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právo ; právní vědy ; státní správa

Trestní předpisy 2022 : trestní zákoník, trestní řád, ochrana svědka, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, probační a mediační služba, rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : změny TZ a TR od 1. 1. 2022 : redakční uzávěrka 6. 12. 2021. — Ostrava : Sagit, [2021]. — 480 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1456) ISBN 978-80-7488-494-8

právo, zákonodárství ; trestní zákon ; zločin : zákonodárství a právo ; trest ; právní odpovědnost