Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.


  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Po, St, Čt, Pá         9:00 – 15:30

Út                            9:00 – 18:00

více informací

Březen 2022

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : platové poměry zaměstnanců, katalog prací, minimální mzda, zaručená mzda, příplatek za ztížené pracovní prostředí : zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob a státních fondů : redakční uzávěrka 17. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 221 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1471) ISBN 978-80-7488-510-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; státní správa ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; státní zaměstnanci : zákonodárství a právo ; pracovní síly : zákonodárství a právo

Katastr nemovitostí : zeměměřictví ; pozemkové úpravy a úřady : velké změny v postupech provádění pozemkových úprav : redakční uzávěrka 14. 2. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 295 stran : formuláře, tiskopisy, mapy, plány, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1479) ISBN 978-80-7488-518-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; geografická kartografie ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo ; stavební zákony : zákonodárství a právo ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; záznamy jako téma : zákonodárství a právo

Kontrola veřejných financí : finanční kontrola, kontrolní řád, Nejvyšší kontrolní úřad přezkoumávání hospodaření ÚSC ; Majetek státu : majetek České republiky, vystupování ČR v právních vztazích, zákon o ÚZSVM, zákon o státním podniku : redakční uzávěrka 7. 3. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 159 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1483) ISBN 978-80-7488-522-8

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : zákonodárství a právo ; finanční revize : zákonodárství a právo

Veřejné zakázky : Registr smluv ; Hospodářská soutěž : ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora ; Investiční pobídky ; Prověřování investic ; Rejstřík k zákonu o zadávání veřejných zakázek : redakční uzávěrka 7. 3. 2022 / rejstřik zpracoval tým specialistů advokátní kanceláře Havei & Partners s.r.o.. — Ostrava : Sagit, 2022. — 299 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1484) ISBN 978-80-7488-523-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; investice : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : ekonomika : zákonodárství a právo

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Archivnictví a spisová služba : velké změny vyhlášek od 1. 1. 2022 ; Skartační řízení : zákon, vyhlášky, nařízení vlády : redakční uzávěrka 14. 2. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 109 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1480) ISBN 978-80-7488-519-8

právo, zákonodárství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; archivy ; informační služby : zákonodárství a právo

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Rodinné právo : Ochrana dětí : zásadní změny o socíálně-právní ochrané děti od 1. 1. 2022, velká novela prováděcí vyhlášky od 1. 2022 ; Registrované partnerství : redakční uzávěrka 14. 2. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 221 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1481) ISBN 978-80-7488-520-4

právo, zákonodárství ; sociologie ; rodina ; manželství : zákonodárství a právo ; ochrana práv dítěte : zákonodárství a právo ; mezinárodní právo

Archivnictví a spisová služba : velké změny vyhlášek od 1. 1. 2022 ; Skartační řízení : zákon, vyhlášky, nařízení vlády : redakční uzávěrka 14. 2. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 109 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1480) ISBN 978-80-7488-519-8

právo, zákonodárství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; archivy ; informační služby : zákonodárství a právo

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : platové poměry zaměstnanců, katalog prací, minimální mzda, zaručená mzda, příplatek za ztížené pracovní prostředí : zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob a státních fondů : redakční uzávěrka 17. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 221 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1471) ISBN 978-80-7488-510-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; státní správa ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; státní zaměstnanci : zákonodárství a právo ; pracovní síly : zákonodárství a právo

Veřejné zakázky : Registr smluv ; Hospodářská soutěž : ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora ; Investiční pobídky ; Prověřování investic ; Rejstřík k zákonu o zadávání veřejných zakázek : redakční uzávěrka 7. 3. 2022 / rejstřik zpracoval tým specialistů advokátní kanceláře Havei & Partners s.r.o.. — Ostrava : Sagit, 2022. — 299 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1484) ISBN 978-80-7488-523-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; investice : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : ekonomika : zákonodárství a právo

Katastr nemovitostí : zeměměřictví ; pozemkové úpravy a úřady : velké změny v postupech provádění pozemkových úprav : redakční uzávěrka 14. 2. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 295 stran : formuláře, tiskopisy, mapy, plány, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1479) ISBN 978-80-7488-518-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; geografická kartografie ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo ; stavební zákony : zákonodárství a právo ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; záznamy jako téma : zákonodárství a právo

Kontrola veřejných financí : finanční kontrola, kontrolní řád, Nejvyšší kontrolní úřad přezkoumávání hospodaření ÚSC ; Majetek státu : majetek České republiky, vystupování ČR v právních vztazích, zákon o ÚZSVM, zákon o státním podniku : redakční uzávěrka 7. 3. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 159 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1483) ISBN 978-80-7488-522-8

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : zákonodárství a právo ; finanční revize : zákonodárství a právo

nahoru

SOCIOLOGIE

Rodinné právo : Ochrana dětí : zásadní změny o socíálně-právní ochrané děti od 1. 1. 2022, velká novela prováděcí vyhlášky od 1. 2022 ; Registrované partnerství : redakční uzávěrka 14. 2. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 221 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1481) ISBN 978-80-7488-520-4

právo, zákonodárství ; sociologie ; rodina ; manželství : zákonodárství a právo ; ochrana práv dítěte : zákonodárství a právo ; mezinárodní právo

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení / Pavel Mates, Martin Kopecký. — Vydání první. — Praha : Leges, 2022. — 115 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-548-7

státní správa ; vládní organizace ; státní správa ; místní státní správa ; organizace a řízení ; formální sociální kontrola ; zákonodárství jako téma ; role soudu

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : platové poměry zaměstnanců, katalog prací, minimální mzda, zaručená mzda, příplatek za ztížené pracovní prostředí : zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob a státních fondů : redakční uzávěrka 17. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 221 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1471) ISBN 978-80-7488-510-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; státní správa ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; státní zaměstnanci : zákonodárství a právo ; pracovní síly : zákonodárství a právo

Kontrola veřejných financí : finanční kontrola, kontrolní řád, Nejvyšší kontrolní úřad přezkoumávání hospodaření ÚSC ; Majetek státu : majetek České republiky, vystupování ČR v právních vztazích, zákon o ÚZSVM, zákon o státním podniku : redakční uzávěrka 7. 3. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 159 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1483) ISBN 978-80-7488-522-8

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : zákonodárství a právo ; finanční revize : zákonodárství a právo

Veřejné zakázky : Registr smluv ; Hospodářská soutěž : ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora ; Investiční pobídky ; Prověřování investic ; Rejstřík k zákonu o zadávání veřejných zakázek : redakční uzávěrka 7. 3. 2022 / rejstřik zpracoval tým specialistů advokátní kanceláře Havei & Partners s.r.o.. — Ostrava : Sagit, 2022. — 299 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1484) ISBN 978-80-7488-523-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; státní správa ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; investice : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : ekonomika : zákonodárství a právo