Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Květen 2022

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ADIKTOLOGIE

Doctors and tobacco : medicine’s big challenge / Tobacco Control Resource Cente. — London : Tobacco Control Resource Centre, British Medical Association, [2000?]. — 1 CD-ROM (8 textových souborů) ;

kouření : škodlivé účinky : terapie ; poruchy vyvolané užíváním tabáku ; veřejná politika ; zdraví – znalosti, postoje, praxe ; role lékaře ; primární prevence ; veřejné zdravotnictví ; adiktologie

nahoru

DEMOGRAFIE

Souhrnná výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR / Danica Schebelle, Jan Kubát, Jarmila Marešová, Ivana Olecká, Jan Žofka et al. (ÚZIS). — 1. vydání. — Praha : VÚPSV, v.v.i., 2020. — 243, 7 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7416-381-4

veřejné zdravotnictví ; statistika, zdravotnická statistika ; demografie ; emigrace a imigrace ; emigranti a imigranti : statistika a číselné údaje ; zdravotní stav ; poskytování zdravotní péče ; průzkumy zdravotní péče ; statistika jako téma

Občané Evropské unie v Česku : doporučení 2021 / vydal Stanislav Křeček. — Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, [2022]. — 39 stran ;

demografie ; sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; emigranti a imigranti ; sociální diskriminace ; zaměstnanost ; charakteristiky bydlení ; občanská práva ; Evropská unie

Občané Evropské unie v České republice : analytická zpráva z výzkumu / zpracoval odborný tým MindBridge Consulting a.s. ve složení: Tomáš Kravka, Ladislav Klika, Šárka Vidlařová. — [Brno] : [Kancelář veřejného ochránce práv], [2021]. — 75 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7631-052-0

demografie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; emigranti a imigranti : statistika a číselné údaje ; zaměstnanost ; sociální diskriminace ; poskytování zdravotní péče ; charakteristiky bydlení ; občanská práva ; Evropská unie

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work. — First published. — Geneva : Intemational Labour Office, 2001. — 42 stran ; ISBN 92-2-112562-9

dermatovenerologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; HIV ; AIDS : ekonomika : prevence a kontrola ; zaměstnanost ; práce ; kontrola infekčních nemocí ; politika zdravotní – programy ; hygiena práce

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work. — First published. — Geneva : Intemational Labour Office, 2001. — 42 stran ; ISBN 92-2-112562-9

dermatovenerologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; HIV ; AIDS : ekonomika : prevence a kontrola ; zaměstnanost ; práce ; kontrola infekčních nemocí ; politika zdravotní – programy ; hygiena práce

Občané Evropské unie v Česku : doporučení 2021 / vydal Stanislav Křeček. — Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, [2022]. — 39 stran ;

demografie ; sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; emigranti a imigranti ; sociální diskriminace ; zaměstnanost ; charakteristiky bydlení ; občanská práva ; Evropská unie

Nízké mzdy v Česku : ekonomické a sociální souvislosti / Kamila Fialová. — Praha : Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2022. — 114 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ;; 2/2022) ISBN 978-80-88018-43-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; mzdy a přídavky ; práce ; zaměstnanost ; sociální problémy ; socioekonomické faktory

Občané Evropské unie v České republice : analytická zpráva z výzkumu / zpracoval odborný tým MindBridge Consulting a.s. ve složení: Tomáš Kravka, Ladislav Klika, Šárka Vidlařová. — [Brno] : [Kancelář veřejného ochránce práv], [2021]. — 75 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7631-052-0

demografie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; emigranti a imigranti : statistika a číselné údaje ; zaměstnanost ; sociální diskriminace ; poskytování zdravotní péče ; charakteristiky bydlení ; občanská práva ; Evropská unie

Nemocenské pojištění: co způsobilo zavedení karenční doby? / Jakub Grossmann, Lucie Zapletalová. — Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2022. — 28 stran : barevné ilustrace ; — (Studie ;; 1/2022) ISBN 978-80-7344-595-9

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovnictví ; pojištění nemocenské ; úhrada zdravotního pojištění ; dějiny 21. století

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Hitler namísto Hippokrata : nacistická etika a morálka, humanitární hodnoty a válečné zdravotnictví ve světle poměrů na okupovaném území českých zemí, 1939-1945 / René Milfait, Milan Novák, Michal V. Šimůnek. — Praha : Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2022. — 152 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; — (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ;; 1/2022) ISBN 978-80-88018-42-1

etika, bioetika, lékařská etika ; veřejné zdravotnictví ; nacionální socialismus ; etika ; mezinárodní právo ; altruismus ; 2. světová válka ; zdravotní politika ; veřejné zdravotnictví

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku s příklady / Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška. — Vydání I. — Praha : RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2022. — 1046 stran ; ISBN 978-80-7273-182-4

právo, zákonodárství ; lidská práva ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; práce : zákonodárství a právo ; občanská práva : zákonodárství a právo

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Delivering on EU food safety and nutrition in 2050 – future challenges and policy preparedness / Kalliopi Mylona, Petros Maragkoudakis, Anne-Katrin Bock, Jan Wollgast, Sandra Caldeira, Franz Ulberth. — Luxembourg : Pulication Office of the European Union, 2016. — 96 stran : ilustrace ; — (JRC science for policy report,) ISBN 978-92-79-58915-7

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; politologie, politika, zdravotní politika ; veřejné zdravotnictví ; Evropská unie ; výživová politika ; bezpečnost potravin ; nutriční nároky ; zdravotnické plánování

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Nemocenské pojištění: co způsobilo zavedení karenční doby? / Jakub Grossmann, Lucie Zapletalová. — Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2022. — 28 stran : barevné ilustrace ; — (Studie ;; 1/2022) ISBN 978-80-7344-595-9

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovnictví ; pojištění nemocenské ; úhrada zdravotního pojištění ; dějiny 21. století

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Delivering on EU food safety and nutrition in 2050 – future challenges and policy preparedness / Kalliopi Mylona, Petros Maragkoudakis, Anne-Katrin Bock, Jan Wollgast, Sandra Caldeira, Franz Ulberth. — Luxembourg : Pulication Office of the European Union, 2016. — 96 stran : ilustrace ; — (JRC science for policy report,) ISBN 978-92-79-58915-7

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; politologie, politika, zdravotní politika ; veřejné zdravotnictví ; Evropská unie ; výživová politika ; bezpečnost potravin ; nutriční nároky ; zdravotnické plánování

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku s příklady / Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška. — Vydání I. — Praha : RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2022. — 1046 stran ; ISBN 978-80-7273-182-4

právo, zákonodárství ; lidská práva ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; práce : zákonodárství a právo ; občanská práva : zákonodárství a právo

Medical jurisprudence : a statement of the law of forensic medicine / by Elmer D. Brothers. — Third edition. — St. Louis : The C. V. Mosby company, 1930. — 309 stran ;

soudní lékařství ; právo, zákonodárství ; zákonodárství lékařské ; právní vědy ; soudní lékařství

nahoru

SOCIOLOGIE

Nízké mzdy v Česku : ekonomické a sociální souvislosti / Kamila Fialová. — Praha : Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2022. — 114 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ;; 2/2022) ISBN 978-80-88018-43-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; mzdy a přídavky ; práce ; zaměstnanost ; sociální problémy ; socioekonomické faktory

Občané Evropské unie v Česku : doporučení 2021 / vydal Stanislav Křeček. — Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, [2022]. — 39 stran ;

demografie ; sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; emigranti a imigranti ; sociální diskriminace ; zaměstnanost ; charakteristiky bydlení ; občanská práva ; Evropská unie

Občané Evropské unie v České republice : analytická zpráva z výzkumu / zpracoval odborný tým MindBridge Consulting a.s. ve složení: Tomáš Kravka, Ladislav Klika, Šárka Vidlařová. — [Brno] : [Kancelář veřejného ochránce práv], [2021]. — 75 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7631-052-0

demografie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; emigranti a imigranti : statistika a číselné údaje ; zaměstnanost ; sociální diskriminace ; poskytování zdravotní péče ; charakteristiky bydlení ; občanská práva ; Evropská unie

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

Medical jurisprudence : a statement of the law of forensic medicine / by Elmer D. Brothers. — Third edition. — St. Louis : The C. V. Mosby company, 1930. — 309 stran ;

soudní lékařství ; právo, zákonodárství ; zákonodárství lékařské ; právní vědy ; soudní lékařství

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Souhrnná výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR / Danica Schebelle, Jan Kubát, Jarmila Marešová, Ivana Olecká, Jan Žofka et al. (ÚZIS). — 1. vydání. — Praha : VÚPSV, v.v.i., 2020. — 243, 7 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7416-381-4

veřejné zdravotnictví ; statistika, zdravotnická statistika ; demografie ; emigrace a imigrace ; emigranti a imigranti : statistika a číselné údaje ; zdravotní stav ; poskytování zdravotní péče ; průzkumy zdravotní péče ; statistika jako téma

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Hitler namísto Hippokrata : nacistická etika a morálka, humanitární hodnoty a válečné zdravotnictví ve světle poměrů na okupovaném území českých zemí, 1939-1945 / René Milfait, Milan Novák, Michal V. Šimůnek. — Praha : Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2022. — 152 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; — (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ;; 1/2022) ISBN 978-80-88018-42-1

etika, bioetika, lékařská etika ; veřejné zdravotnictví ; nacionální socialismus ; etika ; mezinárodní právo ; altruismus ; 2. světová válka ; zdravotní politika ; veřejné zdravotnictví

Souhrnná výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR / Danica Schebelle, Jan Kubát, Jarmila Marešová, Ivana Olecká, Jan Žofka et al. (ÚZIS). — 1. vydání. — Praha : VÚPSV, v.v.i., 2020. — 243, 7 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7416-381-4

veřejné zdravotnictví ; statistika, zdravotnická statistika ; demografie ; emigrace a imigrace ; emigranti a imigranti : statistika a číselné údaje ; zdravotní stav ; poskytování zdravotní péče ; průzkumy zdravotní péče ; statistika jako téma

Doctors and tobacco : medicine’s big challenge / Tobacco Control Resource Cente. — London : Tobacco Control Resource Centre, British Medical Association, [2000?]. — 1 CD-ROM (8 textových souborů) ;

kouření : škodlivé účinky : terapie ; poruchy vyvolané užíváním tabáku ; veřejná politika ; zdraví – znalosti, postoje, praxe ; role lékaře ; primární prevence ; veřejné zdravotnictví ; adiktologie

An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work. — First published. — Geneva : Intemational Labour Office, 2001. — 42 stran ; ISBN 92-2-112562-9

dermatovenerologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; HIV ; AIDS : ekonomika : prevence a kontrola ; zaměstnanost ; práce ; kontrola infekčních nemocí ; politika zdravotní – programy ; hygiena práce

Delivering on EU food safety and nutrition in 2050 – future challenges and policy preparedness / Kalliopi Mylona, Petros Maragkoudakis, Anne-Katrin Bock, Jan Wollgast, Sandra Caldeira, Franz Ulberth. — Luxembourg : Pulication Office of the European Union, 2016. — 96 stran : ilustrace ; — (JRC science for policy report,) ISBN 978-92-79-58915-7

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; politologie, politika, zdravotní politika ; veřejné zdravotnictví ; Evropská unie ; výživová politika ; bezpečnost potravin ; nutriční nároky ; zdravotnické plánování