Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

  Od 1. 6. do 30. 6. 2023 je změněna otevírací doba Čítárny časopisů NLK (Sokolská 31 - Lékařský dům)
Út, St, Čt 9:00 - 18:00 ; Po, Pá 9:00 - 15:30

více informací

Červen 2022

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY

Základy mezilidské komunikace : 6. vydání / Joseph A. DeVito ; překlad Jiří Rezek. — První vydání [i.e. 2. vydání]. — Praha : Grada, 2008. — 502 stran : ilustrace ; — (Expert) ISBN 978-80-247-2018-0

psychologie, klinická psychologie ; behaviorální vědy ; komunikace ; interpersonální vztahy

nahoru

DEMOGRAFIE

Úplné rodiny s dětmi / Věra Kuchařová, Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Sylva Höhne ; spolupráce: Jana Paloncyová. — 1. vydání. — Praha : VÚPSV, v.v.i., 2022. — 211, 5 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7416-428-6

sociologie ; demografie ; rodina ; životní styl ; pracovně-životní rovnováha ; politika plánování rodičovství ; vztahy mezi generacemi ; socioekonomické faktory ; COVID-19 ; hodnotící studie jako téma

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Ombudsman / Stanislav Křeček. — [Praha] : Rytina Robert – VR Atelier, 2021. — 239 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-907954-1-9

státní správa ; lidská práva ; lidská práva ; sociální problémy : prevence a kontrola : zákonodárství a právo ; porušování lidských práv : prevence a kontrola : zákonodárství a právo ; politika ; právníci ; státní správa ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Kolik podob má doprovázení / Martina Terezie Kalábová ; ilustrace vytvořil Zdeněk Bláha. — Vydání první. — [Brno] : Moravskoslezský kruh, 2021. — 78 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-907685-3-6

paliativní medicína ; paliativní péče ; péče o umírající ; umírající ; životní smysluplnost ; křesťanství ; osoby pečující o pacienty ; dějiny 21. století

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Zákon o státní službě : komentář / Iva Hřebíková, Andrea Fáberová, Zuzana Brücknerová, Petra Kubáčová Nejedlá, Karel Moravec, Dana Roučková, Petr Hůrka. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2022. — xx, 949 stran ; — (Beckova edice komentované zákony) ISBN 978-80-7400-842-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; státní zaměstnanci ; zákonodárství jako téma

Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, ochrana svědka, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, probační a mediační služba, rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : změny TZ a TŘ a dalších zákonů od 28. 6. 2022 : redakční uzávěrka 1. 6. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 480 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1491) ISBN 978-80-7488-530-3

právo, zákonodárství ; trestní zákon : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; role soudu

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Základy mezilidské komunikace : 6. vydání / Joseph A. DeVito ; překlad Jiří Rezek. — První vydání [i.e. 2. vydání]. — Praha : Grada, 2008. — 502 stran : ilustrace ; — (Expert) ISBN 978-80-247-2018-0

psychologie, klinická psychologie ; behaviorální vědy ; komunikace ; interpersonální vztahy

nahoru

SOCIOLOGIE

Úplné rodiny s dětmi / Věra Kuchařová, Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Sylva Höhne ; spolupráce: Jana Paloncyová. — 1. vydání. — Praha : VÚPSV, v.v.i., 2022. — 211, 5 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7416-428-6

sociologie ; demografie ; rodina ; životní styl ; pracovně-životní rovnováha ; politika plánování rodičovství ; vztahy mezi generacemi ; socioekonomické faktory ; COVID-19 ; hodnotící studie jako téma

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Ombudsman / Stanislav Křeček. — [Praha] : Rytina Robert – VR Atelier, 2021. — 239 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-907954-1-9

státní správa ; lidská práva ; lidská práva ; sociální problémy : prevence a kontrola : zákonodárství a právo ; porušování lidských práv : prevence a kontrola : zákonodárství a právo ; politika ; právníci ; státní správa ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Zákon o státní službě : komentář / Iva Hřebíková, Andrea Fáberová, Zuzana Brücknerová, Petra Kubáčová Nejedlá, Karel Moravec, Dana Roučková, Petr Hůrka. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2022. — xx, 949 stran ; — (Beckova edice komentované zákony) ISBN 978-80-7400-842-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; státní zaměstnanci ; zákonodárství jako téma